ליחצו לשליחת שאלה לרב
בת ים
בית הכנסת בית יעקב
רחוב כרמל 6
יום ג' כ"ו כסלו 30/11/21 למניינם בשעה 20:30

חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

יורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין נח וישב תשעב


הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פד א
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פג ה
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פג א שופטים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עט ב מטות מסעי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עז ב פינחס תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עו ג בלק תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פ ג דברים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן עט ב מטות מסעי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פב א עקב תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן פא ג ואתחנן תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ח אב דברים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה דברים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח יג אחרי מות תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח ח תזריע מצורע תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סח א צו תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סז א ויקרא תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סו ד ויקהל פקודי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן סה א משפטים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן יט וירא תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה נב ויגש תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ו בא תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה א הדגמא מקץ תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה סימן יח ניצבים וילך תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה גמ חולין נה וישלח תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה גמ חולין ב תולדות תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה א הדגמא מקץ תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ב ויגש תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה ג ויחי תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעליורה דעה הלכות שחיטה גמרא חולין יח מסעי תשעא

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV