ליחצו לשליחת שאלה לרב
שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


ערוץ שיעורי וידאו דורש ציון
הכנות והכוונה ליום הכיפורים סודאי תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
שיעור מסכם ליום הכיפורים הלכות ופרטי דינים תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
מעלת יום הכיפורים הגדול והנורא כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת וילך תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
ערב ראש השנה תפילות אחרונות בשנה והכנות אחרונות לשנת תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת ניצבים שבת אחרונה של השנה אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
ראש השנה התפילות וסיכום ההכנות לקראת היום הגדול סודאי אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
הכנות אחרונות ליום הדין הגדול והנורא שיעור מעיר חיפה אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
ראש השנה היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
סדר הלימוד בימי אלול ועשרת ימי תשובה אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תבוא אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
ראש השנה יום הדין סודאי אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
הכנה ליום ראש השנה בעיר רמלה אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
גודל מעלת התשובה ועד היכן מגעת אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת כי תצא אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת כי תצא הילולת הבן איש חי אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
הלכות וסוד השופר סודאי אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
הכנה לראש השנה שיעור בעיר כפר סבא אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
איסור ספיחין בשביעית אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
קולו של השופר ומה הוא מרמז אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
סדר הלימוד בימי אלול ועשרת ימי תשובה אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
גודל מעלת התשובה ועד היכן מגעת אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
תשובה מאהבה בית הכנסת סודאי אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
שנת השמיטה והלכות השייכות בה פרטי דינים עציצים ועדניות אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
מתיקוני התשובה ארבע חלוקים של כפרה מנחם אב תשפאהפעלהפעלהפעל
הכנה לחודש אלול תפילה תשובה וצדקה בעיר מודיעין מנחם אב תשפאהפעלהפעלהפעל
דיני השמיטה וקדושת השביעית מנחם אב תשפאהפעלהפעלהפעל
תשובה מאהבה זדונות נהפכים לו לזכויות הכנה לחודש אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
שנת השמיטה והלכותיה מנחם אב תשפאהפעלהפעלהפעל
פטירת הצדיקים יש לעשות תשובה האסון הנורא במירון סודאי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת האזינו סדר העבודה יום הכיפורים תשרי תשפאהפעלהפעלהפעל
הכנה ליום הכיפורים סודאי תשרי תשפאהפעלהפעלהפעל
יום הכיפורים מעלת היום הקדוש והנורא תשרי תשפאהפעלהפעלהפעל
סדר יום הכיפורים תשרי תשפהפעלהפעלהפעל
קדושת יום הכיפורים תשרי תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת וילך יום הכיפורים יום אדיר בימי שנה תשרי תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת וילך הכנה ליום הכיפורים סודאי תשרי תשפהפעלהפעלהפעל
אלול והתשובה אב תשעטהפעלהפעלהפעל
פרשת בהר שמיטה סודאי אייר תשעטהפעלהפעלהפעל
קדושת יום הכיפורים נג האזינו תשעטהפעלהפעלהפעל
קדושת יום הכיפורים נב האזינו תשעטהפעלהפעלהפעל
יום הכיפורים נא וילך תשעחהפעלהפעלהפעל
יום הכיפורים מח וזאת הברכה תשעחהפעלהפעלהפעל
עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וזאת הברכה תשעחהפעלהפעלהפעל
קדושת יום הכיפורים מו וזאת הברכה תשעחהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבינו יונה ז וזאת הברכה תשעחהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבינו יונה ו האזינו תשעזהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבינו יונה ה נצבים וילך תשעזהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבינו יונה ד כי תבא תשעזהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבינו יונה ג כי תצא תשעזהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבינו יונה ב שופטים תשעזהפעלהפעלהפעל
שערי תשובה לרבנו יונה א ראה תשעזהפעלהפעלהפעל
הנהגות והלכות יום הכיפורים התשעזהפעלהפעלהפעל
יום הכיפורים התשעוהפעלהפעלהפעל
הוידוי ביום הכיפורים התשעוהפעלהפעלהפעל
ענייני יום הכיפורים והנהגות מ התשעוהפעלהפעלהפעל
הלכות שמיטה ושביעית סוגי היתרים שלח לך התשעההפעלהפעלהפעל
הלכות שמיטה טו בהר התשעההפעלהפעלהפעל
הלכות שמיטה נ תצוה התשעההפעלהפעלהפעל
הלכות שמיטה אוצר בית דין יט התשעההפעלהפעלהפעל
המשך הלכות שביעית ושמיטה התשעההפעלהפעלהפעל
הלכות שמיטה מצוות עשה התשעההפעלהפעלהפעל
הלכות שמיטה דיני זריעה וירא התשעההפעלהפעלהפעל
שמיטה פרק א לך לך התשעההפעלהפעלהפעל
עניינים והנהגות יום הכיפורים התשעההפעלהפעלהפעל
יום הכיפורים התשעההפעלהפעלהפעל
מענייני יום הכיפורים לז התשעההפעלהפעלהפעל
וידוי בתפילת יום הכיפורים התשעההפעלהפעלהפעל
עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים התשעההפעלהפעלהפעל
הלכות תשובה אלול התשעדהפעלהפעלהפעל
חובות הלבבות שער התשובה פרק ז עמוד קמזהפעלהפעלהפעל
235420ברכת הרב ליום הקדוש. עם פרוס היום הקדוש והנורא, יום אדיר בימי שנה, הנני לברך את משתתפי האתר הקדוש השה, ובראש את מרנן ורבנן מנהיגי הדור שליט"א, ראשי הישיבות, חכמי התורה, וכל בית ישראל כולו.
234000לכבוד הרב' הרב יכול בבקשה לרשום כמה מילות חיזוק לבנות ונשות ישראל בצניעות לרגל הימים הנוראים? בתודה מראש בשם נשים רבות שזקוקות לחיזוקים בדור יתום זה.
233399בהורמנא דמרן שליט"א, הננו בקריאת חיבה לקהל הקדוש, הנהנים עצה תושיה ודבר ה' ממו"ר, לבוא לעזרתנו, להיות שותפים במפעליו הכבירים של מו"ר שליט"א בחתימה על הו"ק חודשית. המערכת.
228330לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
227655למו"ר שליט"א בשבח והודיה לבורא יתברך יצא לאור אחרי כ"כ הרבה שנים של ציפיה סידור לשבת קודש של כבוד מו"ר שליט"א אזור אשדוד אושר 0533156996 אור 0503636716
235523לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א יש עניין לטעום מהאוכל לפניי שבת ולומר טועמיה חיים זכו! אם אפשר לשאול איך מור אביך זצוק"ל נהג?
235522לכבוד הרב בבית הוריי בעלי בסעודה שניה ושלישית לא מקפידים על לחם משנה, לפעמים אפילו חלה 1 לא שלמה. מה אעשה? בעיה שאומר כי בעלי מתקשה לכבד וכועס. איני יוצאת ידי חובה?
235521שלום לכבוד הרב יש נוהגים שלאחר לויה לא הולכים ישר לבית אלא הולכים לחנות של גוי לכמה זמן. יש שמפקפקים במנהג זה. האם יש מקור לאותו מנהג?
235520לכבוד הרב היקר!הפסק שיצא נקי אבל במוך היה כמו חוט ממש קצר יותר דק משערה בצבע בורדו וכשנגעתי זה ירד והמוך נשאר נקי(זה לא סיב) האם הבדיקה כשרה או שצריך לחזור ולעשות מחדש? תודה
235519לא לפרסום אם ניתן שלום לרב היקר הי"ו נודע לנו שילד ממשפחתינו בן 13 ששבוי בכת חותן עם בת 12...הצער הוא עצום וגדול. מה אפשר להתפלל על כך כבוד הרב? )מפחדים שיהיו צאצאים ..
235518לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר למשהוא שרוצה לעלות לארץ לעלות ביום שני של סוכות כשבחוץ לארץ עדיין יום טוב? (יש לו כבר דירה בארץ)
235517לכבוד הרב מוצפי שליט"א בקשר ללולב שמוציא פירות...אבל איך נדע כבוד הרב שמביאים לולבים מעצי דקל שמוציאים פרי?? יש סימן? משהו? פעם ראשונה שאני שומע את זה...
235516שלום לכבוד הרב לילה הראשונה של סוכות אני מתארח לסעודה בסוכה אחרת וכמובן מזמנים האושפזין האם חובה עלי שחוזר הביתה באותו לילה שוב לזמן אושפזין לסעוד כזית פת או שאין זה מעכב
235515שלום לכה"ר מורנו, ראינו היום שכתבו באתר שהסכום לכפרות הוא 26. ועשינו לבני הבית עם 25 ש''ח. האם זה בסדר? צריך להוסיף או לעשות משהו? פתקא טבא לכבודו מורנו היקר.
235514שלום לכת"ר,מבקשים לשאול את מורנו. כתוב שהפתקים נמסרים בעצרת, אם כך, כל מה שקורה לאדם עד שמיני עצרת הרי הוא נכתב בשנה הקודמת? ורק בעצרת מתחיל מה שנכתב לשנה החדשה? תודה למור
235513לכבוד הרב מוצפי בקשר לסט 4 המינים הפנו אותי תלמיד שלך לאדם בשם... שהוא מתעסק עם זה ומוכר סט מהודר תימני ב 120₪! הרב מכיר אותו זה בסדר הרב אני יכול לקנות ממנו ללא חשש מורכב?
235512לכבוד הרב הי"ו אני בעלת תשובה נזכרתי שכשהיתי גננת לפני כ 30 שנה היו ההורים נותנים כסף מזומן למשחקים הכסף היה לעיתים מתערבב עם הכסף שלי ושמא לא החזרתי את כל הכסף מה לעשות תודה
235511לכבוד הרב רציתי לבקש ממך סליחה קראתי לא מזמן תגובה שלך לאחת השאלות והתעצבנתי מתגובתך וסיפרתי על כך לאחותי אני מצטערת שעשיתי את זה לא הייתה כוונה לזלזל בך חס ושלום מחילה
235510לכבוד הרב הראו לנו מצבה חברון וגם שיש טורקי שצבעו אפור.א מה עדיף? ב.אם ללא כרית,אמרו שהמצבה תהיה בשיפוע מעט בכדי שיוכלו לקרוא המילים,בסדר?ג.כיתוב בשחור/אפור מותר?
235509לכבוד הרב שלום רב במהלך תפילת מוסף של יוה"כ נכנס מספר פעמים חתול לבית הכנסת. אני בתור גבאי ביקשתי שיוציאו אותו. חלק מהציבור טען שהייתי צריך להשאיר אותו כי הוא בא לתקן. אכן?
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל