ליחצו לשליחת שאלה לרב
זכרון יעקב
בית הכנסת אוהל יעקב
רחוב הנדיב 19
יום ג' י"ב סיון 18/06/24 למניינם בשעה 20:30

חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

במקרה של בעיה בהפעלה שלחו אלינו תגובה, לחצו כאן למלא תגובה

הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת האזינו ערב ראש השנה אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנות אחרונות לראש השנה בית הכנסת סודאי אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנות אחרונות ליום הדין הגדול והנורא שיעור מעיר חיפה אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלעיקר הדין ביום ראש השנה הוא בתפילת מוסף אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות מורשת עם שליט א פרשת נצבים אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת נצבים וילך אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמהלך ראש השנה על פי הזהר הקדוש סודאי אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהרב יחזקאל מוצפי פרשת ניצבים שיעור מהעיר נתיבות אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלאמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מעלת תקיעת השופר אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות מורשת עם שליט א פרשת כי תבוא אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תבוא אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלכל הלומד תורה בחודש אלול זוכה להריח ריח גן עדן בתפילתו סודאי אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהילולת רבנו יוסף חיים ע ה בעל הבן איש חי חדרה בית הכנסת משכן רפאל אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת חודש אלול על פי הזהר הקדוש אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות מורשת עם שליט א פרשת כי תצא אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תצא אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלתורת הגלגול פרשת כי תצא אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול הכנה לראש השנה קיבוץ חפץ חיים בית הכנסת הספרדי אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלתורת הגלגול אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלחשיבות נקיות הבגדים וטהרת הגוף בחודש אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשו ת מורשת עם פרשת שופטים ראש חודש אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת שופטים אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת טהרת המחשבה הכנה לחודש אלול בית הכנסת סודאי ראש חודש אלול תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחודש אלול בית הכנסת משכנות יעקב יבנה מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת ערב ר ח אלול וההכנות לימים נוראים מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשו ת עם שבת מברכים אלול פרשת ראה מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ראה שבת מברכים אלול מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעליום קודם יום הכיפורים הכנה לחודש אלול בית הכנסת סודאי מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחודש אלול בית הכנסת נחלת סירוקא בני ברק מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהרב יחזקאל מוצפי 40 יום קודם ראש השנה-הכנה לימי אלול מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלאלול בא הכנה לחודש הרחמים והסליחות מנחם אב תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ניצבים אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות מורשת עם פרשת ניצבים אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהיכלות בשמים ומעלת התשובה בראש השנה סודאי אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלבית שמש בית הכנסת ממזרח שמש פרשת ניצבים אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלסיכום ההנהגות והלכות ערב ראש השנה אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלההיכלות בשמיים המשפט והדין ביום ראש השנה אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תבוא אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלמקום פסולי המוקדשים תיקון התפילות סודאי אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון יום ראש השנה אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלסדר תפילות ראש השנה ועשרת ימי תשובה אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלשלושה ספרים לפניו נפתחים אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות עם פרשת כי תצא אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת השופר וסגולותיו סודאי אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלתיקון המעשים שיעור מקרית ספר אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלתקיעת שופר מדוע תוקעים קולות הכנה לראש השנה אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלאילו דברים נעשים בזמן תקיעת שופר ומה יש לכוון אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות עם פרשת שופטים אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלתיקון המעשים שופטים סודאי אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת שופטים בית הכנסת יראנו ניסים פרשת שופטים אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות וסוד השופר סודאי אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלחשבון נפש בחודש אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלשליח ציבור בימים נוראים אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות עם פרשת ראה ערב ר ח אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ראה ערב ראש חודש אלול תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ראה הכנה לחודש אלול וראש השנה סודאי מנחם אב תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת כי תבוא אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת נצבים אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת ראש השנה אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ניצבים שבת אחרונה של השנה אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלראש השנה התפילות וסיכום ההכנות לקראת היום הגדול סודאי אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנות אחרונות ליום הדין הגדול והנורא שיעור מעיר חיפה אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלראש השנה היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלסדר הלימוד בימי אלול ועשרת ימי תשובה אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תבוא אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלראש השנה יום הדין סודאי אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה ליום ראש השנה בעיר רמלה אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעללעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלגודל מעלת התשובה ועד היכן מגעת אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת כי תצא אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תצא הילולת הבן איש חי אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות וסוד השופר סודאי אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לראש השנה שיעור בעיר כפר סבא אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלאיסור ספיחין בשביעית אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלקולו של השופר ומה הוא מרמז אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת שופטים אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת שופטים אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלתשובה מאהבה בית הכנסת סודאי אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלכיצד נכין עצמנו ליום הדין שיעור מבאר שבע אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלשנת השמיטה והלכות השייכות בה פרטי דינים עציצים ועדניות אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת ראה אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלשלושה ספרים לפניו נפתחים אלול וימים נוראים תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחודש אלול תפילה תשובה וצדקה בעיר מודיעין מנחם אב תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלתשובה מאהבה זדונות נהפכים לו לזכויות הכנה לחודש אלול תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלתכלה שנה וקללותיה ערב ראש השנה אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ראש השנה סודאי אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילות ראש השנה וסימני הלילה אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעליום בריאת העולם כה אלול הכנה לראש השנה זכרון תרועה יהיה לכם אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת נצבים וילך שבת אחרונה של השנה אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלהוצאת ספר תורה ורימונים סודאי אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלסגולות ומנהגי יום ראש השנה אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת כי תבוא אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלשמירת הגוף והנפש קורונה מבחינה הלכתית אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת כי תצא אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תצא אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלמלחמת היצר אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת שופטים אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת שופטים אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלהוצאת ספר תורה רימונים ופתיחת ההיכל סודאי ראש חודש אלול תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחודש אלול אב תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ניצבים אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ניצבים תפילת מוסף ראש השנה סודאי אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תבוא אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלכוונות בחזרת השץ של ראש השנה אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת מוסף של ראש השנה אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת כי תבא אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תבוא הכנה לראש השנה שופר סודאי אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלראש השנה שופר אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת כי תצא אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תצא אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תצא הכנה לראש השנה סודאי אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלוזאת התורה אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת שופטים אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלערב ראש חודש יום כיפור קטן אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת שופטים אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת שופטים סודאי אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת הסליחות באשמורת הבוקר אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלסליחות אל מלך ויג מידות של רחמים אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת ראה אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת ראה אלול תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לאלול קריית גת אב תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלאלול והתשובה אב תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת התענית והצדקה הכנה לאלול אב תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת הסליחות באלול ב עב שופטים תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת הסליחות באלול א ע שופטים תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלעוון ביטול תורה באלול סט ראה תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלשלושה דברים באלול שקורעים גזר הדין ב סח ראה תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלשלושה דברים באלול שקורעים גזר הדין סז ראה תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלעצות למחילת עוונות באלול סו עקב תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלאלול וסגולות לכפרת עוונות סה עקב תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחודש אלול רחמים סד ואתחנן תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלאלול הדיבור וביטוי השפתיים סג נצבים וילך תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול והימים הנוראים סב כי תצא תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול סליחות סא שופטים תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלאלול חודש הרחמים והסליחות התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת חודש אלול א ראה התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול חודש הרחמים ראה התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלמענייני חודש אלול מז כי תבא התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות תשובה אלול התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלעצות טובות לחודש אלול התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלסדר הסליחות אלול התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלראש חודש אלול שופטים התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלסליחות חודש אלול שופטים התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלהנהגות חודש אלול שופטים התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלהנהגות חודש אלול ראה התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול לט כי תבא תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלהמשך הנהגות חודש אלול לח כי תבא התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלהנהגות חודש אלול לז כי תבא התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלאלול חודש הרחמים כי תצא תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול לד כי תצא תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול הרחמים והסליחות לב שופטים תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול שופטים התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת כי תבא ד הכנות חודש אלול לא תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול פרשת כי תצא ז תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות והנהגות חודש אלול התשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלענייני והנהגות הסליחות באלול התשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלההכנות לחודש אלול התשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלההכנה לחודש אלול כג עקב תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות שחיטה סימן יח כד אלול ניצבים וילך תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות שחיטה סימן ב יז אלול כי תבא תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות שחיטה סימן א י אלול כי תצא תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות שחיטה סימן יח כד אלול ניצבים וילך תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות שחיטה סימן ב יז אלול כי תבא תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות שחיטה סימן א י אלול כי תצא תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול כיפורים תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול יא כי תצא תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלעצות לחודש אלול התשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול ח שופטים תשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלראש חודש אלול התשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת כי תצא אלול תשסח
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול ראה תשע
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול התשע
הפעלהפעלהפעלהפעלאלול תשסח
הפעלהפעלהפעלהפעלאלול ב תשסח
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול ג תשסח
הפעלהפעלהפעלהפעלאלול חשבון נפש
הפעלהפעלהפעלהפעלרח אלול
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול בדק בית
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול והימים הנוראים
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול כי תצא
הפעלהפעלהפעלהפעלתשובה ושיפור המעשים באלול
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת ערב רח אלול משפטים תשסט בקרית שמואל
הפעלהפעלהפעלהפעלחודש אלול תיקון המעשה כי תצא תשסט בעיר שדרות
הפעלהפעלהפעלהפעלחילול השבת ח אלול כי תבוא תשסט
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה יא אלול תשסא
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה יח אלול תשסא
הפעלהפעלהפעלהפעלתורה ועוון ביטולה כז אלול תשסג