שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


תאריך עברי

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 221199
יום רביעי בשבת-קודש לסדר "ואתה תצוה את בני ישראל"
י"ב אדר התשפ"א

אל מעלת כבוד רבנו ומורנו
הגאון הגדול רבי בן- ציון מוצפי שליט"א
נשיא אלוקים בתוכנו, בד"ץ בני-ציון לשם ולתהילה

עם חזרתי בימים טרופים אלו מארץ ניכר אל ארץ חמדה ורחבה, בעת שנגיף הקורונה משתולל בכל ארצות תבל, זכינו בסיעתא דשמיא לקיים שחיטה מהודרת, למהדרין מן המהדרין, חלק בית יוסף, ביבשת דרום אמריקה, במדינת אורוגוואי, במפעל סאן-חסינטו, מטעם חברת "מאסטרפוד".
בשורות הבאות אספר לכבוד מורנו ורבנו שליט"א, על הנעשה בשחיטה מדי יום ביומו.
להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח המפעל, בכל יום ויום, תמידין כסידרן:
• מפקח צמוד מטעם הבד"ץ, הרב ירמיהו חנינה שליט"א, פיקח על כל צוות השוחטים והבודקים, יחד עם ראש הצוות.
תא השחיטה:
א. בתא השחיטה, ישנם חמישה שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל.
ב. בדיקת הסכינים, ביבש וברטוב. ולאחר חמש שחיטות – בודקים ביבש.
ג. בין שחיטה לשחיטה בודקים את הסכין בתלתא רוחתא.
ד. ברשות כל שוחט מצויות שלוש סכינים לכל הפחות, חדים וחלקים כדת וכדין, כשהן נבדקות בכל ערב על-ידי ראש הצוות.
ה. בדיקת הוושט נעשית על-ידי השוחטים בסבב, ולא על-ידי משגיח.
ו. כל השוחטים נבחרו על-ידי הבד"ץ בדקדקנות מרובה, והינם מומחים ויראי השם ובני תורה מובהקים.
ז. כלל השוחטים, עושים את מעשה השחיטה בנחת ובשלוה, על-ידי הפסקות. כל שוחט מבַצֵע בממוצע שחיטות במשך ארבעים וחמש דקות בכל יום.
ח. מהירות "ליין השחיטה" [פס הייצור] מתבצעת כפי דרישת הבד"ץ, בין שבעים וחמש לשמונים בהמות בשעה.
בדיקת וושט:
אם לא נשחטו כל הסימנים, אלא רק רובם, מורידים את רמת הכשרות ל"כשר", בלי הידור "חלק". ולפעמים מכריזים על הבהמה כנבילה.
בדיקת כרסים:
בין כלל הבודקים, ישנו "בודק כרס", מומחה גדול, וירא שמים ובן תורה, שבודק כל כרס, שאין בו נקב מבחוץ ומבפנים. בנוסף, הוא בודק את "בית הכוסות".
בדיקת חוץ:
בשנה זו, בתקופת חורף תשפ"א, היו שני בודקי חוץ מעולים ומומחים, ותיקים בבדיקת חוץ, יראי שמים מרבים, ובני תורה ואוהבי תורה.
בדיקת הריאה נעשית על-ידי הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה, על-ידי נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות. כמו כן, הבדיקה נעשית בנחת ובשלווה ולא במהירות. והם נבדקו על ידי יום יום וראיתי שהם מקפידים הקפדה יתירה, ברוך השם.
ל"בודק חוץ" ולמשגיחים, ישנן טבלאות בהן יש חלוקה ל: "חלק", "כשר", ו"טרף", והם נבדקים על-ידי המפקח תוך כדי עבודה, לוודא שאין טעויות. כמו כן, כל פתקי הריאה נשמרים, כדי לוודא שלא תיפול חלילה טעות.
מחלקת "חלקי פנים":
מחלקה זו היתה תחת פיקוח צמוד, על-ידי המפקח וראש הצוות, מידי יום ביומו, שההכשרה והמליחה והשטיפה של חלקי הפנים נעשית כדת וכדין, ללא שום שאלות וספקות. כמו כן, זיהוי חלקי הפנים והאריזה, הצבנו בעמדה הזאת משגיחים יראי שמים, צדיקים ובני תורה, שהכשרות נר לרגליהם, ויודעים את הלכות מליחה וכו' על בוריים.
כמובן שגם במחלקה זו היתה הפרדה מלאה בין הבשר ה"חלק" לבשר ה"כשר".
הדיו והשקיות, היו עם כשרות לכל השנה, ואין בהם חשש איסור, ולא חשש חמץ או קטניות. קיבלנו עליהם חותמות כשרות על-ידי גופי כשרות.
זיהוי והכשרת הבשר:
מדי לילה, עבדו שני משגיחים שהיו מזהים את הבשר על-ידי הרשימות שנתנו להם, ועל-פי הבדיקות הבאות: 1. מספר. 2. חותמות. 3. היום. כל רבע ורבע נבדק, ואם היו בו צריריות דם, מנקים אותו. גם בית השחיטה נבדק, לפני ההכשרה של הבשר.
הכשרה על-ידי מתקן אוטומטי חשמלי:
א. הבשר הניתן במים: נבדק האם כל החתיכה מצויה בתוך המים, ושהוא שוהה לכל הפחות חצי שעה במים. וגם טמפרטורת המים אינה פחות משבע מעלות צלזיוס.
ב. מליחת הבשר: כל הבשר נמלח מכל צדדיו וקיפוליו, ותוך כדי עבודה בודקים תמיד שהמלח יבש ועושה את פעולתו. אם המלח לח או רטוב, לא משתמשים בו.
ג. שהיית המלח: המלח שוהה לכל הפחות שעה אחת, ואחר-כך עובר ניפוץ ושטיפה וטבילה בשלוש אמבטיות, והמים מתחלפים בכל פעם שנראה שאינם נקיים. כל זה נעשה על-ידי משגיחים יראי שמים שאנו מכירים אותם מזה כמה שנים שהם עובדים עבור הבד"ץ.
ד. העבודות הללו נבדקו הן על-ידי והן על-ידי המפקח של הבד"ץ, בהשגחה צמודה ומהודקת.
הנהגות כלליות בבית:
- בעונה זו זכינו שעבדו אצלינו משגיחים מארץ ישראל וגם מארגנטינה, אנשים טובים יראי השם ובני תורה, ויודעים לעשות מלאכתם נאמנה, בצורה מצויינת. כולם כאחד ענו על דרישות הבד"ץ.
- דבר חשוב שהצלחנו לעשות בעונה זו, למרות הנגיף המשתולל, הוא להחליף את אנשי הצוות באמצע העונה, וזה דבר חשוב מאין כמוהו, לרענן ולהתחדש, שלא תהיה שחיקה ברמת הכשרות, הידור זה התאפשר אודות לחברת "מאסטרפוד" שהביאה את השוחטים במיוחד במטוס פרטי מארגנטינה למדינת אורוגוואי. וזה הודות לאיש יקר, הלא הוא ר' דוד ברדוביץ, שעזר לנו בענין זה.
- בכל יום מתקיימות בסיעתא דשמיא תפילות שחרית מנחה וערבית במניין בבית-הכנסת, כולל קריאה בספר-תורה כשר ומהודר.
- שיעורי תורה קבועים נמסרים מדי יום ביומו, בהלכה, באמונה ובמוסר. בין השאר נמסרו שיעורים בהלכות שחיטה, בספר מסילת ישרים ובספר חובות הלבבות. את בית-הכנסת מעטרת ספריית קודש מפוארת, ומצויים בה ספרים חשובים מאוד לקובעי עיתים לתורה.
- גם מקווה טהרה מהודר מצוי במפעל.
כשרות המטבח:
במטבח המצוי במקום, מצויים בכל עת משגיחים המקפידים על בישול ישראל כדעת השולחן ערוך. כמובן שכל המטבח עבר הכשר והגעלה של הכלים והתנורים. כל המוצרים נבדקים על-ידי ראש הצוות והשוחטים שהם כשרים ואין בעיות של כשרות.
ישנם עוד הרבה דברים שהנהגנו בצוות, ואין כאן המקום להאריך.
אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", וברוך ה' שזיכינו את כלל עם ישראל באכילה מהודרת ביותר.
תפילתי היא: יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, אמן ואמן.
מאת הצב"י בן-שושן שלום

תשובה
לכבוד
מעלת ותהלת הרב הגדול מעוז ומגדול, אהוב למעלה ונחמד למטה, איש על העדה, עושה ומעשה, בקי בכל הלכות וכללי הכשרות, חכם מחוכם, מבין דבר מתוך דבר, אין חקר לתבונתו, מוסר נפשו על משמר הכשרות לעם ישראל,

כמוהר"ר שלום בן שושן שליט"א יחשל"א
אחראי מערכת השחיטה בבד"ץ "בני ציון".
שלום רב וישע יקרב,
מכתב הדו"ח הכללי של השחיטה האחרונה שהיתה במדינת אורוגוואי, ואשר אני יודע כי שמת לילות כימים על משמר ההידורים שבכשרות, וכבר שמעתי מעוד מקומות מוסמכים על ההקפדה וההשגחה, ההידורים, והחומרות, היראת שמים, ולימוד התורה, השינון של ההלכות וריענון הכללים, הפיקוח הצמוד, שהכל נעשה באהבה ובמסירות אין קץ, ואפילו שהתנאים בתקופה זה היו קשים, מסרתם נפשכם על משמר הכשרות.

תודה לאל עליון שזו הפעם השלישית את מעלת ככודו לעמוד בראש המערכת והצוות, ואת הצוות היקר והנפלא, אשר לא יסולא בפז, תודה לכם ולכולכם, ולמסירות של בני משפחותיכם, לתת לעם ישראל מכל העידות והחוגים בשר חלק למהדרין, ששתי ושמחתי כי זכינו ברוך השם לכל העמל והטורח, היגיעה וההקפדה בכל מחלקה ומחלקה, בימים ובלילות, כדי לעשות יותר מהדרוש לתת כשרות מהודרת ומוצלחת, על כל הבשר והמוצרים המשובחים שעלה בידינו לקיים.

תודה לבני משפחותיכם על מסירות נפשם בתקופה קשה זו של תנאי הבידוד והעבודה המסורה.
כמו כן תודה וברכה לחברת מאסטר פוד ולידידינו הרב דוד ברדוביץ' על ההיענות לכל הדרישות והנשיאה בעול הכשרות.

הנני מתפלל לאבינו שבשמיים דיעזרינו על דבר כבוד שמו, ולא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, ונזכה עוד רבות בשנים לשרת את הציבור בהגשת מאכלים כשרים ומהודרים העולים על שלחן מלכים, מאן מלכי רבנן.

הכותב והחותם מתוך הלל להשם יתברך ותודה עמוקה לכל חברי הצוות הנפלאים והמסורים, אשר עבדו באהבה ללא ליאות. יתן לכם השם יתברך כח ואומץ לעמוד על המשמר.
בן ציון מוצפי.
שאלה - 210500
לכבוד העורך המסור.
אנא אם אפשר לפרסם את פרטי החשבון של האתר על מנת להעביר תרומה בלי נדר.

תשובה
ניתן להפקיד לבנק מסד סניף 515 מספר חשבון 76996 סמל הבנק 46
שם העמותה: דורש ציון (עמותה רשומה) 580481489
שאלה - 209861
לכבוד מורנו הרב שליט"א, עתה חזרתי מהמרכז הרפואי זיו בצפת, וחשכו עיני לראות עשרות רבות של חולי קורונה נאנקים וכואבים, ביניהם קרובי משפחה צעירים, מה עושים?
תשובה
אנחנו במצב חירום וסכנה מרחפת על כולם, חייבים להתעורר ולשפוך שיח לפני אבינו שבשמיים, אין לנו עסקנים אמיתיים ונכונים שיובילו אותנו למקומות הנכונים, עלינו לצעוק אל אבינו שבשמיים, כל איש ואשה, נער וזקן יקראו תהלים ויתפללו שתיעצר המגיפה. תקראו את סדר מ"ב מסעות כפי שכתב רבנו אליהו הכהן מאיזמיר זיע"א. וכל אחד מאתנו יקבל עליו קבלה טובה, כי בתכנית לסגור את בתי הכנסת ביום הקדוש והנורא. תתעוררו!!!


א, פיטום הקטורת.

אַתָּה הוּא יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ שֶׁהִקְטִירוּ אֲבוֹתֵינוּ לְפָנֶיךָ אֶת קְטֹרֶת הַסַּמִּים בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּם כַּאֲשֶׁר צִוִּיתָ אוֹתָם עַל יַד מֹשֶׁה נְבִיאָךְ כַּכָּתוּב בְּתוֹרָתָךְ:
וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה סַמִּים וּלְבֹנָה זַכָּה. בַּד בְּבַד יִהְיֶה:
וְעָשִֹיתָ אֹתָהּ קְטֹרֶת רֹקַח מַעֲשֵֹה רוֹקֵחַ. מְמֻלָּח טָהוֹר קֹדֶשׁ:
וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה לִפְנֵי הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה. קֹדֶשׁ קָדָשִׁים תִּהְיֶה לָכֶם:
וְנֶאֱמַר וְהִקְטִיר עָלָיו אַהֲרֹן קְטֹרֶת סַמִּים. בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת יַקְטִירֶנָּה:
וּבְהַעֲלֹת אַהֲרֹן אֶת הַנֵּרֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה. קְטֹרֶת תָּמִיד לִפְנֵי יְהֹוָה לְדֹרֹתֵיכֶם:
תָּנוּ רַבָּנָן פִּטּוּם הַקְּטֹרֶת כֵּיצַד. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וּשְׁמוֹנָה מָנִים הָיוּ בָהּ. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה מָנֶה בְּכָל יוֹם. מַחֲצִיתוֹ בַּבֹּקֶר וּמַחֲצִיתוֹ בָּעֶרֶב. וּשְׁלֹשָׁה מָנִים יְתֵרִים שֶׁמֵּהֶם מַכְנִיס כֹּהֵן גָּדוֹל וְנוֹטֵל מֵהֶם מְלֹא חָפְנָיו בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. וּמַחֲזִירָן לְמַכְתֶּשֶׁת בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים כְּדֵי לְקַיֵּם מִצְוַת דַּקָּה מִן הַדַּקָּה. וְאַחַד עָשָֹר סַמָּנִים הָיוּ בָהּ. וְאֵלּוּ הֵן:
(טוב למנותם באצבעותיו) (א) הַצֳּרִי. (ב) וְהַצִּפּוֹרֶן. (ג) וְהַחֶלְבְּנָה. (ד) וְהַלְּבוֹנָה. מִשְׁקַל שִׁבְעִים שִׁבְעִים מָנֶה. (ה) מוֹר. (ו) וּקְצִיעָה. (ז) וְשִׁבּוֹלֶת נֵרְדְּ. (ח) וְכַרְכּוֹם. מִשְׁקַל שִׁשָּׁה עָשָֹר שִׁשָּׁה עָשָֹר מָנֶה. (ט) קוֹשְֹטְ שְׁנֵים עָשָֹר. (י) קִלּוּפָה שְׁלֹשָׁה. (יא) קִנָּמוֹן תִּשְׁעָה. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָא תִּשְׁעָה קַבִּין. יֵין קַפְרִיסִין סְאִין תְּלָת וְקַבִּין תְּלָתָא. וְאִם לֹא מָצָא יֵין קַפְרִיסִין מֵבִיא חֲמַר חִיוָר עַתִּיק. מֶלַח סְדוֹמִית רוֹבַע. מַעֲלֶה עָשָׁן כָּל שֶׁהוּא. רִבִּי נָתָן הַבַּבְלִי אוֹמֵר אַף כִּפַּת הַיַּרְדֵּן כָּל שֶׁהִיא. אִם נָתַן בָּהּ דְּבַשׁ פְּסָלָהּ. וְאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל סַמֲּמָנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַצֳּרִי אֵינוֹ אֶלָּא שְׁרָף הַנּוֹטֵף מֵעֲצֵי הַקְּטָף. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָא לְמָה הִיא בָאָה כְּדֵי לְשַׁפּוֹת בָּהּ אֶת הַצִּפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נָאָה. יֵין קַפְרִיסִין לְמָה הוּא בָא כְּדֵי לִשְׁרוֹת בּוֹ אֶת הַצִּפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עַזָּה. וַהֲלֹא מֵי רַגְלַיִם יָפִין לָהּ אֶלָּא שֶׁאֵין מַכְנִיסִין מֵי רַגְלַיִם בַּמִּקְדָּשׁ מִפְּנֵי הַכָּבוֹד:
תַּנְיָא רִבִּי נָתָן אוֹמֵר כְּשֶׁהוּא שׁוֹחֵק אוֹמֵר הָדֵק הֵיטֵב. הֵיטֵב הָדֵק. מִפְּנֵי שֶׁהַקּוֹל יָפֶה לַבְּשָֹמִים. פִּטְּמָה לַחֲצָאִין כְּשֵׁרָה. לְשָׁלִישׁ וּלְרָבִיעַ לֹא שָׁמַעְנוּ. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה זֶה הַכְּלָל אִם כְּמִדָּתָהּ כְּשֵׁרָה לַחֲצָאִין. וְאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל סַמֲּמָנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:
תָּנֵי בַר קַפָּרָא אַחַת לְשִׁשִּׁים אוֹ לְשִׁבְעִים שָׁנָה הָיְתָה בָאָה שֶׁל שִׁירַיִם לַחֲצָאִין. וְעוֹד תָּנֵי בַר קַפָּרָא אִלּוּ הָיָה נוֹתֵן בָּהּ קָרְטוֹב שֶׁל דְּבַשׁ אֵין אָדָם יָכוֹל לַעֲמוֹד מִפְּנֵי רֵיחָהּ. וְלָמָּה אֵין מְעָרְבִין בָּהּ דְּבַשׁ מִפְּנֵי שֶׁהַתּוֹרָה אָמְרָה כִּי כֹל שְֹאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַיהֹוָה:
יְהֹוָה צְבָאוֹת עִמָּנוּ. מִשְֹגַּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה:
יְהֹוָה צְבָאוֹת. אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ:
יְהֹוָה הוֹשִׁיעָה. הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ:

ב, ויהי נעם, יושב בסתר.

וִיהִ֤י׀ נֹ֤עַם אֲדֹנָ֥י אֱלֹהֵ֗ינוּ עָ֫לֵ֥ינוּ וּמַעֲשֵׂ֣ה יָ֭דֵינוּ כּוֹנְנָ֥ה עָלֵ֑ינוּ וּֽמַעֲשֵׂ֥ה יָ֝דֵ֗ינוּ כּוֹנְנֵֽהוּ

תהלים פרק צא
(א) יֹ֭שֵׁב בְּסֵ֣תֶר עֶלְי֑וֹן בְּצֵ֥ל שַׁ֝דַּ֗י יִתְלוֹנָֽן:
(ב) אֹמַ֗ר לַֽ֭יקֹוָק מַחְסִ֣י וּמְצוּדָתִ֑י אֱ֝לֹהַ֗י אֶבְטַח־בּֽוֹ:
(ג) כִּ֤י ה֣וּא יַ֭צִּֽילְךָ מִפַּ֥ח יָק֗וּשׁ מִדֶּ֥בֶר הַוּֽוֹת:
(ד) בְּאֶבְרָת֨וֹ׀ יָ֣סֶךְ לָ֭ךְ וְתַֽחַת־כְּנָפָ֣יו תֶּחְסֶ֑ה צִנָּ֖ה וְֽסֹחֵרָ֣ה אֲמִתּֽוֹ:
(ה) לֹא־תִ֭ירָא מִפַּ֣חַד לָ֑יְלָה מֵ֝חֵ֗ץ יָע֥וּף יוֹמָֽם:
(ו) מִ֭דֶּבֶר בָּאֹ֣פֶל יַהֲלֹ֑ךְ מִ֝קֶּ֗טֶב יָשׁ֥וּד צָהֳרָֽיִם:
(ז) יִפֹּ֤ל מִצִּדְּךָ֨׀ אֶ֗לֶף וּרְבָבָ֥ה מִימִינֶ֑ךָ אֵ֝לֶ֗יךָ לֹ֣א יִגָּֽשׁ:
(ח) רַ֭ק בְּעֵינֶ֣יךָ תַבִּ֑יט וְשִׁלֻּמַ֖ת רְשָׁעִ֣ים תִּרְאֶֽה:
(ט) כִּֽי־אַתָּ֣ה יְקֹוָ֣ק מַחְסִ֑י עֶ֝לְי֗וֹן שַׂ֣מְתָּ מְעוֹנֶֽךָ:
(י) לֹֽא־תְאֻנֶּ֣ה אֵלֶ֣יךָ רָעָ֑ה וְ֝נֶ֗גַע לֹא־יִקְרַ֥ב בְּאָהֳלֶֽךָ:
(יא) כִּ֣י מַ֭לְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּ֑ךְ לִ֝שְׁמָרְךָ֗ בְּכָל־דְּרָכֶֽיךָ:
(יב) עַל־כַּפַּ֥יִם יִשָּׂא֑וּנְךָ פֶּן־תִּגֹּ֖ף בָּאֶ֣בֶן רַגְלֶֽךָ:
(יג) עַל־שַׁ֣חַל וָפֶ֣תֶן תִּדְרֹ֑ךְ תִּרְמֹ֖ס כְּפִ֣יר וְתַנִּֽין:
(יד) כִּ֤י בִ֣י חָ֭שַׁק וַאֲפַלְּטֵ֑הוּ אֲ֝שַׂגְּבֵ֗הוּ כִּֽי־יָדַ֥ע שְׁמִֽי:
(טו) יִקְרָאֵ֨נִי׀ וְֽאֶעֱנֵ֗הוּ עִמּֽוֹ־אָנֹכִ֥י בְצָרָ֑ה אֲ֝חַלְּצֵ֗הוּ וַֽאֲכַבְּדֵֽהוּ:
(טז) אֹ֣רֶךְ יָ֭מִים אַשְׂבִּיעֵ֑הוּ וְ֝אַרְאֵ֗הוּ בִּֽישׁוּעָתִֽי:

ג, תיקון המגיפה.
במדבר פרק יז
(יא) וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן קַ֣ח אֶת־הַ֠מַּחְתָּה וְתֶן־עָלֶ֨יהָ אֵ֜שׁ מֵעַ֤ל הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ וְשִׂ֣ים קְטֹ֔רֶת וְהוֹלֵ֧ךְ מְהֵרָ֛ה אֶל־הָעֵדָ֖ה וְכַפֵּ֣ר עֲלֵיהֶ֑ם כִּֽי־יָצָ֥א הַקֶּ֛צֶף מִלִּפְנֵ֥י יְקֹוָ֖ק הֵחֵ֥ל הַנָּֽגֶף:
(יב) וַיִּקַּ֨ח אַהֲרֹ֜ן כַּאֲשֶׁ֣ר׀ דִּבֶּ֣ר מֹשֶׁ֗ה וַיָּ֙רָץ֙ אֶל־תּ֣וֹךְ הַקָּהָ֔ל וְהִנֵּ֛ה הֵחֵ֥ל הַנֶּ֖גֶף בָּעָ֑ם וַיִּתֵּן֙ אֶֽת־הַקְּטֹ֔רֶת וַיְכַפֵּ֖ר עַל־הָעָֽם:
(יג) וַיַּעֲמֹ֥ד בֵּֽין־הַמֵּתִ֖ים וּבֵ֣ין הַֽחַיִּ֑ים וַתֵּעָצַ֖ר הַמַּגֵּפָֽה:
(יד) וַיִּהְי֗וּ הַמֵּתִים֙ בַּמַּגֵּפָ֔ה אַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֛ר אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֣ע מֵא֑וֹת מִלְּבַ֥ד הַמֵּתִ֖ים עַל־דְּבַר־קֹֽרַח:
(טו) וַיָּ֤שָׁב אַהֲרֹן֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְהַמַּגֵּפָ֖ה נֶעֱצָֽרָה.

ד, אנא בכח.
אָנָּא בְּכֹחַ. גְּדוּלַת יְמִינֶךָ. תַּתִּיר צְרוּרָה (אב"ג ית"ץ):
קַבֵּל רִנַּת. עַמֶּךָ, שַֹגְּבֵנוּ. טַהֲרֵנוּ נוֹרָא (קר"ע שט"ן):
נָא גִבּוֹר. דּוֹרְשֵׁי יִחוּדֶךָ. כְּבָבַת שָׁמְרֵם (נג"ד יכ"ש):
בָּרְכֵם טַהֲרֵם. רַחֲמֵי צִדְקָתֶךָ. תָּמִיד גָּמְלֵם (בט"ר צת"ג):
חָסִין קָדוֹשׁ. בְּרוֹב טוּבְךָ. נַהֵל עֲדָתֶךָ (חק"ב טנ"ע):
יָחִיד גֵּאֶה. לְעַמְּךָ פְּנֵה. זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתֶךָ (יג"ל פז"ק):
שַׁוְעָתֵנוּ קַבֵּל. וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ. יוֹדֵעַ תַּעֲלוּמוֹת (שק"ו צי"ת):
ואומר - בָּרוּךְ, שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד:

כל הקריאה הזאת יש לאמרה במשך כל שעות היום, וכן בלילה מחצות והלאה, ולא קודם חצות.
והשם יתברך ישמור עמו ישראל לעד, וכולכם בכללם.

הועתק מספר אמת ליעקב - קונטרס שפת אמת
אנא - כד נטלו ישראל מרעמסס לא ידעון אי ינטלון לסוכות או לקהלתה או למוסרות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לסוכות:‏
בכח - מסוכות לא ידעון אי ינטלון לאיתם או לחצרות או לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאיתם:‏
גדולת - מאיתם לא ידעון אי לפי החירות או לרמון פרץ או לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לפי החירות:‏
ימינך - מפי החירות לא ידעון אי ינטלון למרה או לתחת או לערבות מואב ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למרה:‏
תתיר - ממרה לא ידעון אי ינטלון לאילם או למקהלות או לעלמון דבלתימה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאילם:‏
צרורה - מאילם לא ידעון אי ינטלון לים סוף או לחשמונה או לפונון או לעיי העברים ופקיד רבא דעמיה דינטלון לים סוף קבל - מים סוף לא ידעון אי ינטלון למדבר סין או לחרדה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למדבר סין:‏
רנת - ממדבר סין לא ידעון אי ינטלון לדפקה או ליטבתה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לדפקה:‏
עמך - מדפקה לא ידעון אי ינטלון לאלוש או לרסה או לאובות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאלוש:‏
שגבנו - מאלוש לא ידעון אי ינטלון לרפידים או להר שפר או לבני יעקן ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרפידים:‏
טהרנו - מרפידים לא ידעון אי ינטלון למדבר סיני או לקברות התאוה או לחר הגדגד ופקיד רבא דעמיה דינטלון למדבר סיני:‏
נורא - ממדבר סיני לא ידעון אי ינטלון לקברות התאוה או להר הגדגד ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לקברות התאוה:‏
נא - מקברות התאוה לא ידעון אי ינטלון לחצרות או לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לחצרות:‏
גבור - מחצרות נטלו לרתמה דורשי - מרתמה לא ידעון אי ינטלון לרמון פרץ או לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרמון פרץ:‏
יחודך - מרמון פרז נטלו ללבנה:‏
כבבת - מלבנה לא ידעון אי ינטלון לרסה או לאובות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרסה:‏
שמרם - מרסה לא ידעון אי ינטלון לקהלתה או למוסרות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לקהלתה:‏
ברכם - מקהלתה לא ידעון אי ינטלון להר שפר או לבני יעקן ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון להר שפר:‏
טהרם - מהר שפר נטלו לחרדה:‏
רחמי - מחרדה לא ידעון אי ינטלון למקהלת או לעלמן דבלתימה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למקהלות:‏
צדקתך - ממקהלת לא ידעון אי ינטלון לתחת או לערבות מואב ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לתחת תמיד - ומתחת לא ידעון אי ינטלון לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לתרח:‏
גמלם - ומתרח נטלו למתקה:‏
חסין - וממתקה לא ידעון אי ינטלון לחשמונה או לפונן או לעיי העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לחשמונה:‏
מחשמונה נטלו למוסרות:‏
קדוש - ממוסרות נטלו לבני יעקן:‏
ברוב - מבני יעקן לחר הגדגד:‏
טובך - מהר הגדגד ליטבתה:‏
נהל - מיטבתה לא ידעון אי ינטלון לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לעברונה:‏
עדתך - ומעברונה נטלו לעציון גבר:‏
יחיד - מעציון גבר לקדש:‏
גאה - מקדש להר ההר:‏
לעמך - מהר ההר לצלמונה:‏
פנה - מצלמונה לא ידעון אי ינטלון לפונן או לעיי העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לפונן:‏
זוכרי - מפונן נטלו לאובות:‏
קדושתך - מאובות לעיי העברים:‏
שועתנו - מעיי העברים לדיבון גד:‏
קבל - מדיבון גד לעלמון דבלתיימה:‏
ושמע - מעלמון דבלתיימה להרי העברים:‏
צעקתינו - ומתמן:‏
תעלומות - יודע לערבות מואב. עכ"ל:


תקובל ברצון.
שאלה - 192802
לכבוד הרב שלום וברכה, מורי הרב, אנחנו בהונג קונג לרגל עסקים, הרב מכיר אותי, שרויים בפחד, מה נלמד להינצל מהמגיפה? בבקשה.
תשובה
א, פיטום הקטורת.

אַתָּה הוּא יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ שֶׁהִקְטִירוּ אֲבוֹתֵינוּ לְפָנֶיךָ אֶת קְטֹרֶת הַסַּמִּים בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּם כַּאֲשֶׁר צִוִּיתָ אוֹתָם עַל יַד מֹשֶׁה נְבִיאָךְ כַּכָּתוּב בְּתוֹרָתָךְ:
וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה סַמִּים וּלְבֹנָה זַכָּה. בַּד בְּבַד יִהְיֶה:
וְעָשִֹיתָ אֹתָהּ קְטֹרֶת רֹקַח מַעֲשֵֹה רוֹקֵחַ. מְמֻלָּח טָהוֹר קֹדֶשׁ:
וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה לִפְנֵי הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה. קֹדֶשׁ קָדָשִׁים תִּהְיֶה לָכֶם:
וְנֶאֱמַר וְהִקְטִיר עָלָיו אַהֲרֹן קְטֹרֶת סַמִּים. בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת יַקְטִירֶנָּה:
וּבְהַעֲלֹת אַהֲרֹן אֶת הַנֵּרֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה. קְטֹרֶת תָּמִיד לִפְנֵי יְהֹוָה לְדֹרֹתֵיכֶם:
תָּנוּ רַבָּנָן פִּטּוּם הַקְּטֹרֶת כֵּיצַד. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וּשְׁמוֹנָה מָנִים הָיוּ בָהּ. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה מָנֶה בְּכָל יוֹם. מַחֲצִיתוֹ בַּבֹּקֶר וּמַחֲצִיתוֹ בָּעֶרֶב. וּשְׁלֹשָׁה מָנִים יְתֵרִים שֶׁמֵּהֶם מַכְנִיס כֹּהֵן גָּדוֹל וְנוֹטֵל מֵהֶם מְלֹא חָפְנָיו בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. וּמַחֲזִירָן לְמַכְתֶּשֶׁת בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים כְּדֵי לְקַיֵּם מִצְוַת דַּקָּה מִן הַדַּקָּה. וְאַחַד עָשָֹר סַמָּנִים הָיוּ בָהּ. וְאֵלּוּ הֵן:
(טוב למנותם באצבעותיו) (א) הַצֳּרִי. (ב) וְהַצִּפּוֹרֶן. (ג) וְהַחֶלְבְּנָה. (ד) וְהַלְּבוֹנָה. מִשְׁקַל שִׁבְעִים שִׁבְעִים מָנֶה. (ה) מוֹר. (ו) וּקְצִיעָה. (ז) וְשִׁבּוֹלֶת נֵרְדְּ. (ח) וְכַרְכּוֹם. מִשְׁקַל שִׁשָּׁה עָשָֹר שִׁשָּׁה עָשָֹר מָנֶה. (ט) קוֹשְֹטְ שְׁנֵים עָשָֹר. (י) קִלּוּפָה שְׁלֹשָׁה. (יא) קִנָּמוֹן תִּשְׁעָה. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָא תִּשְׁעָה קַבִּין. יֵין קַפְרִיסִין סְאִין תְּלָת וְקַבִּין תְּלָתָא. וְאִם לֹא מָצָא יֵין קַפְרִיסִין מֵבִיא חֲמַר חִיוָר עַתִּיק. מֶלַח סְדוֹמִית רוֹבַע. מַעֲלֶה עָשָׁן כָּל שֶׁהוּא. רִבִּי נָתָן הַבַּבְלִי אוֹמֵר אַף כִּפַּת הַיַּרְדֵּן כָּל שֶׁהִיא. אִם נָתַן בָּהּ דְּבַשׁ פְּסָלָהּ. וְאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל סַמֲּמָנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַצֳּרִי אֵינוֹ אֶלָּא שְׁרָף הַנּוֹטֵף מֵעֲצֵי הַקְּטָף. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָא לְמָה הִיא בָאָה כְּדֵי לְשַׁפּוֹת בָּהּ אֶת הַצִּפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נָאָה. יֵין קַפְרִיסִין לְמָה הוּא בָא כְּדֵי לִשְׁרוֹת בּוֹ אֶת הַצִּפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עַזָּה. וַהֲלֹא מֵי רַגְלַיִם יָפִין לָהּ אֶלָּא שֶׁאֵין מַכְנִיסִין מֵי רַגְלַיִם בַּמִּקְדָּשׁ מִפְּנֵי הַכָּבוֹד:
תַּנְיָא רִבִּי נָתָן אוֹמֵר כְּשֶׁהוּא שׁוֹחֵק אוֹמֵר הָדֵק הֵיטֵב. הֵיטֵב הָדֵק. מִפְּנֵי שֶׁהַקּוֹל יָפֶה לַבְּשָֹמִים. פִּטְּמָה לַחֲצָאִין כְּשֵׁרָה. לְשָׁלִישׁ וּלְרָבִיעַ לֹא שָׁמַעְנוּ. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה זֶה הַכְּלָל אִם כְּמִדָּתָהּ כְּשֵׁרָה לַחֲצָאִין. וְאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל סַמֲּמָנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:
תָּנֵי בַר קַפָּרָא אַחַת לְשִׁשִּׁים אוֹ לְשִׁבְעִים שָׁנָה הָיְתָה בָאָה שֶׁל שִׁירַיִם לַחֲצָאִין. וְעוֹד תָּנֵי בַר קַפָּרָא אִלּוּ הָיָה נוֹתֵן בָּהּ קָרְטוֹב שֶׁל דְּבַשׁ אֵין אָדָם יָכוֹל לַעֲמוֹד מִפְּנֵי רֵיחָהּ. וְלָמָּה אֵין מְעָרְבִין בָּהּ דְּבַשׁ מִפְּנֵי שֶׁהַתּוֹרָה אָמְרָה כִּי כֹל שְֹאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַיהֹוָה:
יְהֹוָה צְבָאוֹת עִמָּנוּ. מִשְֹגַּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה:
יְהֹוָה צְבָאוֹת. אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ:
יְהֹוָה הוֹשִׁיעָה. הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ:

ב, ויהי נעם, יושב בסתר.

וִיהִ֤י׀ נֹ֤עַם אֲדֹנָ֥י אֱלֹהֵ֗ינוּ עָ֫לֵ֥ינוּ וּמַעֲשֵׂ֣ה יָ֭דֵינוּ כּוֹנְנָ֥ה עָלֵ֑ינוּ וּֽמַעֲשֵׂ֥ה יָ֝דֵ֗ינוּ כּוֹנְנֵֽהוּ

תהלים פרק צא
(א) יֹ֭שֵׁב בְּסֵ֣תֶר עֶלְי֑וֹן בְּצֵ֥ל שַׁ֝דַּ֗י יִתְלוֹנָֽן:
(ב) אֹמַ֗ר לַֽ֭יקֹוָק מַחְסִ֣י וּמְצוּדָתִ֑י אֱ֝לֹהַ֗י אֶבְטַח־בּֽוֹ:
(ג) כִּ֤י ה֣וּא יַ֭צִּֽילְךָ מִפַּ֥ח יָק֗וּשׁ מִדֶּ֥בֶר הַוּֽוֹת:
(ד) בְּאֶבְרָת֨וֹ׀ יָ֣סֶךְ לָ֭ךְ וְתַֽחַת־כְּנָפָ֣יו תֶּחְסֶ֑ה צִנָּ֖ה וְֽסֹחֵרָ֣ה אֲמִתּֽוֹ:
(ה) לֹא־תִ֭ירָא מִפַּ֣חַד לָ֑יְלָה מֵ֝חֵ֗ץ יָע֥וּף יוֹמָֽם:
(ו) מִ֭דֶּבֶר בָּאֹ֣פֶל יַהֲלֹ֑ךְ מִ֝קֶּ֗טֶב יָשׁ֥וּד צָהֳרָֽיִם:
(ז) יִפֹּ֤ל מִצִּדְּךָ֨׀ אֶ֗לֶף וּרְבָבָ֥ה מִימִינֶ֑ךָ אֵ֝לֶ֗יךָ לֹ֣א יִגָּֽשׁ:
(ח) רַ֭ק בְּעֵינֶ֣יךָ תַבִּ֑יט וְשִׁלֻּמַ֖ת רְשָׁעִ֣ים תִּרְאֶֽה:
(ט) כִּֽי־אַתָּ֣ה יְקֹוָ֣ק מַחְסִ֑י עֶ֝לְי֗וֹן שַׂ֣מְתָּ מְעוֹנֶֽךָ:
(י) לֹֽא־תְאֻנֶּ֣ה אֵלֶ֣יךָ רָעָ֑ה וְ֝נֶ֗גַע לֹא־יִקְרַ֥ב בְּאָהֳלֶֽךָ:
(יא) כִּ֣י מַ֭לְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּ֑ךְ לִ֝שְׁמָרְךָ֗ בְּכָל־דְּרָכֶֽיךָ:
(יב) עַל־כַּפַּ֥יִם יִשָּׂא֑וּנְךָ פֶּן־תִּגֹּ֖ף בָּאֶ֣בֶן רַגְלֶֽךָ:
(יג) עַל־שַׁ֣חַל וָפֶ֣תֶן תִּדְרֹ֑ךְ תִּרְמֹ֖ס כְּפִ֣יר וְתַנִּֽין:
(יד) כִּ֤י בִ֣י חָ֭שַׁק וַאֲפַלְּטֵ֑הוּ אֲ֝שַׂגְּבֵ֗הוּ כִּֽי־יָדַ֥ע שְׁמִֽי:
(טו) יִקְרָאֵ֨נִי׀ וְֽאֶעֱנֵ֗הוּ עִמּֽוֹ־אָנֹכִ֥י בְצָרָ֑ה אֲ֝חַלְּצֵ֗הוּ וַֽאֲכַבְּדֵֽהוּ:
(טז) אֹ֣רֶךְ יָ֭מִים אַשְׂבִּיעֵ֑הוּ וְ֝אַרְאֵ֗הוּ בִּֽישׁוּעָתִֽי:

ג, תיקון המגיפה.
במדבר פרק יז
(יא) וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן קַ֣ח אֶת־הַ֠מַּחְתָּה וְתֶן־עָלֶ֨יהָ אֵ֜שׁ מֵעַ֤ל הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ וְשִׂ֣ים קְטֹ֔רֶת וְהוֹלֵ֧ךְ מְהֵרָ֛ה אֶל־הָעֵדָ֖ה וְכַפֵּ֣ר עֲלֵיהֶ֑ם כִּֽי־יָצָ֥א הַקֶּ֛צֶף מִלִּפְנֵ֥י יְקֹוָ֖ק הֵחֵ֥ל הַנָּֽגֶף:
(יב) וַיִּקַּ֨ח אַהֲרֹ֜ן כַּאֲשֶׁ֣ר׀ דִּבֶּ֣ר מֹשֶׁ֗ה וַיָּ֙רָץ֙ אֶל־תּ֣וֹךְ הַקָּהָ֔ל וְהִנֵּ֛ה הֵחֵ֥ל הַנֶּ֖גֶף בָּעָ֑ם וַיִּתֵּן֙ אֶֽת־הַקְּטֹ֔רֶת וַיְכַפֵּ֖ר עַל־הָעָֽם:
(יג) וַיַּעֲמֹ֥ד בֵּֽין־הַמֵּתִ֖ים וּבֵ֣ין הַֽחַיִּ֑ים וַתֵּעָצַ֖ר הַמַּגֵּפָֽה:
(יד) וַיִּהְי֗וּ הַמֵּתִים֙ בַּמַּגֵּפָ֔ה אַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֛ר אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֣ע מֵא֑וֹת מִלְּבַ֥ד הַמֵּתִ֖ים עַל־דְּבַר־קֹֽרַח:
(טו) וַיָּ֤שָׁב אַהֲרֹן֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְהַמַּגֵּפָ֖ה נֶעֱצָֽרָה.

ד, אנא בכח.
אָנָּא בְּכֹחַ. גְּדוּלַת יְמִינֶךָ. תַּתִּיר צְרוּרָה (אב"ג ית"ץ):
קַבֵּל רִנַּת. עַמֶּךָ, שַֹגְּבֵנוּ. טַהֲרֵנוּ נוֹרָא (קר"ע שט"ן):
נָא גִבּוֹר. דּוֹרְשֵׁי יִחוּדֶךָ. כְּבָבַת שָׁמְרֵם (נג"ד יכ"ש):
בָּרְכֵם טַהֲרֵם. רַחֲמֵי צִדְקָתֶךָ. תָּמִיד גָּמְלֵם (בט"ר צת"ג):
חָסִין קָדוֹשׁ. בְּרוֹב טוּבְךָ. נַהֵל עֲדָתֶךָ (חק"ב טנ"ע):
יָחִיד גֵּאֶה. לְעַמְּךָ פְּנֵה. זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתֶךָ (יג"ל פז"ק):
שַׁוְעָתֵנוּ קַבֵּל. וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ. יוֹדֵעַ תַּעֲלוּמוֹת (שק"ו צי"ת):
ואומר - בָּרוּךְ, שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד:

כל הקריאה הזאת יש לאמרה במשך כל שעות היום, וכן בלילה מחצות והלאה, ולא קודם חצות.
והשם יתברך ישמור עמו ישראל לעד, וכולכם בכללם.
שאלה - 205100
ה"בית דין" שפסק לטובת הרפורמים האם דבריו בטלים?
תשובה
אקדים ואומר כי אין לו שום סמכות של בית דין כלל ועיקר, כי מעולם לא מונה באופן תקני ככל בתי הדין שבארצינו הקדושה.

א, ביטל בית דין של זקנים אשר כל החרדים לדבר השם קיבלוהו עליהם, והפך את הקערה על פיה. ועבר על ההלכה שאין בית דין מבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין.
ב, דרכו של האיש המשתרר שם לשמוע ולמצוא חן בעיני אנשי השררה. ועובר על לא תהיה אחרי... להטות. ולקחת לעצמו סמכויות ללא הסמכה.
ג, כפה את עצמו על החרדים באיומים ובלחצים, נגד דיני התורה הקדושה שהולכים אחר הנתבע.
ד, דן בנושא מבלי שהצדדים חתמו לו שמקבלים את דיוניו והחלטותיו, עבר והתעבר על ריב לא לו, ולכן כל דבריו בטלים ומבוטלים.
ה, ישב עם הרפורמים למשך שעתיים בסתר והם שהכתיבו לו את ההחלטות ונוסחם. ישב בסוד רשעים, וגם עבר על לאו מהתורה שלא לשמוע דברי בעל דין שלא בפני בעל דין חבירו. ועבר על לא תטה משפט.
ו, כשראה את הדיון שנעשה והוחלט, בבית הדין של הגאון הרב שטרנבוך שליט"א, מגדולי הפוסקים בעולם. אמר שהוא לא מכיר בבית הדין הזקנים. כי הם "קיצונים", מפני שהם פוסקים לפי ההלכה. כפר בתורה, ועבר על מבזה תלמידי חכמים, ונערים פני זקנים ילבינו.
ז, ברור לכל אדם בר דעת, כי "ההחלטה" היתה מוכנה קודם שמיעת בעלי הדין, כשכל מטרתם היתה לפנות לבתי משפט החילונים.
ח, התירו לפרסם תמונות של בנות ישראל, לכל זב ומצורע, וטלביזיה מטונפת עם מגישת חדשות ועם דיילות שחקניות לא שומרות מצוות והתיר לעבור בכל יום על "ולא תתורו".

ט, האנשים היושבים שם אתו, יצאו חוצץ נגד מרן הגאון ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבנו משה צדקה שליט״א וגורמים לו צער נורא, הגאון הגדול הרב יעקב תופיק אביעזרי שליט״א רבה של ביתר עלית, הגאון האדיר הרב שלמה ידידיה זעפראני שליט״א גאב״ד ״כתר תורה״, הגאון הרב יהודה כהן שליט״א ראש ישיבת יקירי ירושלים, והגאון האדיר הרב יעקב חיים סופר שליט״א ראש ישיבת כף החיים. כולם קדושים ששימשו את גדולי התורה הספרדים בדור שעבר שהרפורמי מכנה אותם "רדיקלים קיצונים" עפ"ל, ונלוו אליהם עוד למעלה מעשרים מגדולי התורה בישראל. גדולי אשכנז וספרד. והמה מורדים בכולם.

י, על כל אלה הגיע תלמיד חכם נשוא פנים, שליח מיוחד אליהם ובידו מכתב מהגאון האדיר הרב דב לנדוי שליט״א ראש ישיבת סלובודקה, תלמיד מובהק של החזון איש זיע״א. איש קדוש מזקני הדור, ובו כתב כי אתר הכרויות שלהם הוא סכנה עצומה ופירצה חמורה בדת, גם פירצת הטלבזיה הטמיאה המחריבה את בתי ישראל, אסורה היא. ועמו כתב הגאון רבנו משה הלל הירש שליט״א מראשי הישיבה, והם זלזלו בכל גדולי הדור הקדושים והנאמנים להשם יתברך ולתורתו. ומרדו בדבריהם, הלזה ייקרא ״בית דין צדק״ ??? בושה תכסה פניהם!!!

הערה. כתבתי כל זאת על דעת למעלה משלשים גדולי תורה ראשי ישיבות, דיינים מוסמכים וותיקים, פוסקי הלכה, שאומרים במפורש שאין לשמוע את דבריהם כלל ועיקר.
כל זה כי יש רפורמים. תיזהרו מהרפורמים. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפינחס...
שאלה - 221373
לכבוד הרב שלום וברכה רצינו לשאול בבקשה השנה שחל חג הפסח במוצאי שבת האם מותר להתפלל ערבית לכתחילה מבעוד יום על מנת שנתחיל את ליל הסדר מיד בצאת הכוכבים תודה
תשובה
לא, כי יהיו כאלה שיקדשו דקות אחדות אחרי השקיעה ולא יצאו ידי חובתם של ארבע כוסות, כי הקידוש צריך להתקיים 20 דקות אחר השקיעה. ומה עם אמירת קריאת שמע מהתורה?
שאלה - 221372
שלום לרב,
לפני כשנתיים הרב ענה לאשה ששאלה שכיוון שהיא טרודה עם הילדים היא פטורה מלהתפלל תפילה ביום, מאז שאשתי קראה את התשובה ועד היום היא הפסיקה בטענת הרב כך אמר, האם צדקה?

תשובה
שם היתה אשה מטופלת בתינוקות. וזו חייבת כיוון שנהגה כך, ואין לה תינוקות.
שאלה - 221371
שלום לכבוד הרב אנחנו עומדים
להקים מצבה על קבר של אמי ע"ה היא שכבה במשך 15 שנה עם הכרה מעורפלת האם טוב להוסיף נתייסר ביסורים או המדוכאת היסורים תודה רבה

תשובה
אפשר.
שאלה - 221370
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהגדה של כבוד הרב הובא שהוצאות יום טוב חוזרים וגם מקבלים כפול
האם נכון גם אם אני קונה תכשית יקר לאישתי לכבוד החג ?

תשובה
אם מתכווין לשם שמים כי התורה ציוותה.
שאלה - 221369
שלום לכבוד הרב שאלתי היא, כיצד בחורה יכולה לכפר על מחשבות זרות?
תשובה
לומר פסוק תהלים פרק קיט
סֵעֲפִים שָׂנֵאתִי וְתוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי לומר שבע פעמים.
שאלה - 221368
כבוד הרב שלום רב
סופר סתם כתב מגילה לאבי ובשאריות כתב ברכה כללית למשפחה וכן ברכה לזיווג לי ולאחי 35+, כתב זיווג חסר ו ותיקן עם ו בדוחק בין האותיות האם הדבר מהווה גורם מעכב?

תשובה
אסור לכתוב במגילה שום כתובת. תמחק אך הכל.
שאלה - 221367
לכבוד הרב, בע"ה נכניס את בננו בבריתו של אברהם אבינו. ב"נ מבצע העברה בנקאית עבור סעודת עניים. האם זה בסדר והאם מועיל להשתתפותם בסעודת הברית?
תודה רבה

תשובה
בעזרת השם יתברך נכווין עליכם ותזכו לגדלו לתורה לחופה למצוות ולמעשים טובים.
שאלה - 221366
שלום לכבוד הרב
היום חזרו הילדים למסגרות החינוך מספרים שלא שומרים שם על ההנחיות הם מתחת לגיל 16 אני כרגע בהריון אחרי חסון ראשון
האם להמשיך לשלוח אותם? תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
לשלוח אותם בהחלט.
שאלה - 221365
שלום לכבוד הרב,

בתפילת העמידה בשבת, בטעות הוספתי "על הניסים" למרות שלא הייתי צריך. האם זה מעכב? וכן מקרים דומים כגון שאני מוסיף בעמידה "יעלה ויבוא" שלא לצורך. תודה.

תשובה
תחדל מכך.
שאלה - 221364
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יברכך ה' וישמרך מתי טובלים לכבוד פסח הבעל"ט בעש"ק או בש"ק?האם יש מעלה בלימוד תורה במוצאי שבת יותר משאר ימות החול?
יורינו המורה ויבא שכמ"ה

תשובה
ביום השישי. כל רגע חשוב ללימוד תורה.
שאלה - 221363
לכבוד הרב: רב השכונה אמר שאסור לעשות לשטוף סירים בשבת קודש, רציתי לדעת לאישתי יש צער מזה ויש לנו מטבח קטן, האם יש היתר לשטוף ואם כן איך? תודה
תשובה
כלי בישול אסור לנקות בשבת, אפשר להשתמש בחד פעמי מאלומניום.
שאלה - 221362
לכבוד הרב: רציתי להבין בבקשה מכבוד הרב את כל מהלך ערב פסח שחל השנה במוצ"ש מתי שורפים את החמץ, האם אוכלים בשבת 3 סעודות עם לחם, מתי סוף זמן אכילת חמץ, תפילת מוצש של ערבית וכו'?
תשובה
יש עדיין זמן, ומקווים שתבוא הגאולה קודם לכן.
שאלה - 221361
לכבוד הרב,הזדעזעתי מאוד שבגצ קבע היום שגם מי שעבר גיור רפורמי וקונסרבטיבי יוכר כיהודי! עד מתי רשעים יעלוזו!מי יתן והמשיח יגאלנו ויאמר לצרותינו די!
תשובה
על מה הזעזוע??? הרי הם אינם מאמינים לא בהקדוש ברוך הוא, לא בתורה ולא במשה רבנו.
שאלה - 221360
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,שלום נשואים כמעט שנתיים אין עדיין ילדים הבעל לא עוזר מספיק בבית לפעמים זה מקשה עליי,גרים באותה עיר של משפחתו תמיד מתערבים לנו מה עצת הרב? תודה רבה
תשובה
מתפלל עבורכם יומם ולילה. והלוואי והוא יקיץ מתרדמתו.
שאלה - 221359
קוואקר כשר בהשגחת הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין ראב"ד בד"ץ KF לונדון באישור הרבנות הראשית לישראל נקי מחשש "חדש" האם אפשר לסמוך לכתחילה? (לא לפסח כמובן) תודה רבה
תשובה
אין בזה בעיה.
שאלה - 221358
שלום לכבוד הרב
האם כדאי להכניס את הטלית קטן לתוך המכנסיים? או שאפשר להוציא את הציציות? כמובן שאם מוציא את הציציות אני נוהג בכבוד עימם. תודה רבה לרב

תשובה
הספרדים נוהגים שנציציות בפנים ויש טעם כבד משקל על פי הקבלה.
שאלה - 221357
לכבוד הרב
אני רווקה לבד האם אני חייבת לעשות ליל סדר עם כל ההגדה??

תשובה
יש לכם משפחה ושם תעשי את ליל הסדר.
שאלה - 221356
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום
אני בשידוכים ויש לי כל מיני הצעות בעקרון אני בחורה גבוה (1.7 בערך) האם הגיוני להוריד מישהו על גובה או על ניתוח טבעת שעשה?

תשובה
לוותר על גובה.
שאלה - 221355
שלום לכבוד הרב היקר אני לא יודעת כבר מה לעשות כדי לנוח מכל הניחרים בי, נולדתי בכ"ד תמוז התשט"ז בפ.מטות מסעי האם העמלקים והמצרים יזנבו בי כל חיי? מיואשת מכל המצב ומקווה לטוב
תשובה
לא להאמין בכוכבים ומזלות. מאמינים באבא שבשמיים והכל מסתדר.
שאלה - 221354
לכבוד הרב שלום רב
מה מברכים על פרכיות אורז עם גבינה,ברכה ראשונה,וכמה צריך לברכה אחרונה?

תשובה
לוקחים חתיכת פריכיה ומברכים האדמה, ומעט גבינה או מים ומברכים שהכל, והכל מסתדר, אכלתם 30 גרם תברכו נפשות.
שאלה - 221353
שלום לכבוד הרב
האם סמיכת גאולה לתפילה, הצמדת האתרוג ללולב ,הצמדת הקשר לתפילין של יד,ואמירת יום השישי. כולם מאותו שורש יונקים?

תשובה
כל אחד הוא עולם בפני עצמו.
שאלה - 221352
שלום הזמנתי סושי ממסעדה בשרי שתחת הרב... הם גם מוכרים סושי עם דג או עם ירק הזמנתי סושי עם ירק ואכלתי לפני ואחרי בשר ובסוף הבהנתי שחתכו שלי בסכין שחתך דג והיה ממשות יש בעיה?
תשובה
זו לא כשרות אלא ליצנות.
שאלה - 221351
לכבוד הרב שליט"א
אדם שאינו שומר תו"מ שנוסע בשבת בלילה ללא אורות ברכבו וכידוע שיש בזה עניין של פיקוח נפש לו ולאחרים האם מותר לסמן לו שידליק אורות?

תשובה
אסור להסתכל בפניו בכל שעה ובפרט בשעה זו שהוא מכעיס את הבורא.
שאלה - 221350
לכבוד הרב מוצפי שליט"א סגולה להדליק 18נרות לצדיק אחרי כל נר פרק... האם הסגולה נכונה יש מקור לדבר תודה רבה
תשובה
כמה המצאות יש בימינו.
שאלה - 221349
לכבוד הרב מוצפי הצדיק!
בתפילת שחרית נותנים ב " ויברך דוד" 30 אגורות לצדקה!
האם יש עניין דווקה ב 30 אגורות!?
או אפשר לתת אפילו חצי שקל או שקל?
ואם לא נתן יום אחד יתן למחרת כפול?

תשובה
אפשר כל יום שלש מטבעות של שקל, הכל יחזור אליך.
שאלה - 221348
שלום לכבוד הרב היקר אני ובעלי ב"ה מנה ראשונה התחסנו מחכים למנה שנייה ,השכנים
תשובה
מה איכפת לכם מהשכנים??? הם רוצים להתאבד.
שאלה - 221347
לכבוד הרב רבי ומורי . אני בבידוד האם אני יכול לברך כל 20 דקות ברכת מיני בשמים.כדי לשלים 100 ברכות ביום . רפואה איתנה
תשובה
לפחות שעה להמתין במקום אחד.
שאלה - 221346
לכבוד הרב שלום רב
אשה לע על ערש דוואי
האם נתן לכוון שמע ישראל מרחוק מבית אחר
בשורות טובות

תשובה
אפשר לומר וידוי ושמע ישראל ליד דלת החדר.
שאלה - 221345
לכבוד הרב תודה לרב. ברוך השם כמו שאמרת נחכה שבוע ובאמת בעלי עשה התרה.
הקדוש ברוך הוא ירחם ויציל אותנו.

תשובה
ברוך השם שכיוונתי.
שאלה - 221344
שלום וברכה כבוד הרב שליט"א
האם מותר לכוון בוילר ביום שישי, המים יתחממו בשבת כדי שנוכל להתקלח במוצ'ש שהוא יום טוב
והאם מותר לכוון שואב רובוט ביום שישי שיפעיל את עצמו במוצש?

תשובה
אסור בהחלט, ואנא מכם, לא לזלזל בכבוד שבת קודש.
שאלה - 221343
לכבוד הרב
אני ובעלי היתחסנו היום מנה ראשונה וכשאמא שלי שמעה על כך היצטערה ואמרה לי חבל וממש הלחיצה אותי
הרב אני קצת מפחדת
תודה לרב על הכל

תשובה
לא ידעתי שאתם כל כך מדומיינים ומאמינים לכל טיפש.
שאלה - 221342
לכבוד הרב שלום רב אם הרב יוכל לברך אותי י
תשובה
אל תהיה מדומיין בבקשה. אתה מבוגר.
שאלה - 221341
לכבוד הרב,
לאבא שלי יש אזכרה בה בניסן
והמשפחה שלו רוצה לעשות בבית העלמין
אני בחודש 3 להיריון ,האם אני חייבת לעלות או אם יש לרב עצה אחרת ?
תודה רבה

תשובה
א, את לא עולה. ב, רק עמי ארצות עושים אזכרה בבית הקברות, ועוברים על כמה איסורים מהשלחן ערוך.
שאלה - 221340
שלום לכבוד הרב
1.האם יש גריעותא בכך שמניחים תפילין בלבד ללא טלית בזמן לימוד?
2.בזמן לימוד מה עדיף רש"י או ר"ת?
3. האם אפשר להתפלל לכתחילה מנחה עם תפילין בלבד ללא טלית?

תשובה
א, פחות מצווה מהתורה. ב, העיקר שלא יסיח דעתו ולא ידבר שיחת חולין. ג, אסור משום יוהרא ויש חשש לחיוב נידוי. כך שמעתי מרבותי ז"ל.
שאלה - 221339
רש"י על פסוק טו אמר :
לקחו בדברים נאים ופתהו ליכנס...

תשובה
אתה נכנס ולא בפעם הראשונה למקומות מסוכנים.
שאלה - 221338
שלום לכ הרב,
א- האם עשו שונא לישראל פג וצריך לכבד גויים ולאהוב כדי שלא יטבחו בנו,ואלו שכן חושבים כך קורא להם פטפטניים ומטיפים.
ב- לכבד ולאהוב אותם?מזעזע.

תשובה
ומה אני אשם שהנך קורא בספרים שונים? במשנה מובא שעלינו לטפל גם בחולים ועניים נכרים מפני דרכי שלום, וזו ההלכה. ואין לגרום שום דבר שנאה לאומות העולם.
שאלה - 221337
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למדתי בכולל ערב מס שנים ויש לי שם הוראת קבע בקורונה הם לא נשמרו כלל רק עכשיו הם מתחסנים האם להמשיך להם את הראת קבע שנגמרת החדש או להעביר למקום אחר?

תשובה
לצערינו יש בימים אלה אברכים שקדנים מטופלים בילדים והם עניים מרודים.
שאלה - 221336
לכבוד הרב שלום רב ,חברה שלי היא גרה צדק.מותר להזמין אותה ואת ההורים שלה,שהם גוים, בליל הסדר ,או עדיף שלא?
תשובה
את גירת הצדקת נכבד ונזמין ונעשה הכל. אך להזמין לא יהודים בליל הסדר, הרבה בעיות יש בזה ובהחלט לא.
שאלה - 221335
שלום לכבודו
תבנית שעשו עליה בשר בתנור לפני שבוע.
היום אמא שלי הניחה תפוח אדמה פרווה והכינה לנו באותו תנור ותבנית.
אכלתי מתפוחי אדמה הללו , האם אני בשרי וצריך לשמור 6 שעות ?

תשובה
אם התבנית היתה נקיה ומצוחצחת, זה בסדר.
שאלה - 221334
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמענו שעדיף לא להתחיל דברים חדשים בימי שני ורביעי מה לגבי לקיחת חיסון ראשון בימים שני ורביעי?

תשובה
הצלת נפשות תתחיל מיד בכל יום ובכל שעה.
שאלה - 221333
שלום לכבוד הרב,
אחותי מתחתנת בעז"ה ביום רביעי היא שומרת שבת והחתן לא.
רק בחלק מהימים עושים לה שבע ברכות, האם מותר לעשות לה אצלי בבית באחד מהימים?
תודה רבה.

תשובה
שאלה בהחלט לא קלה, ואם יש סיכוי שאם נקרב אותם ונכיר להם פנים שמיחות, יתחזקו שניהם יושמרו שבת כהוגן, תעשי כל יכולתך לשמחם.
שאלה - 221332
לכבוד הרב שלום רב
רצית לדעת בבקשה אם זה שם טוב הראל אברהם,אם אפשר שהרב יענה מהר שלא יגיע הברית.

תשובה
מדוע שתי שמות???
שאלה - 221331
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.האם השחור שבדג טונה זה תולעים?
תשובה
אינני מכיר.
שאלה - 221330
לכבוד הרב
האם יש בעיה להיכנס עם הטלית קטן לבית הכסא? תודה לרב

תשובה
מותר, אלא שיש ליזהר שהציציות יוכנסו היטב בין הבגדים ולא יתטנפו חלילה.
שאלה - 221329
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלתי טלית קטן מכותנה מה הברכות על זה

תשובה
אם יש בו גודל של 72 סנטימטר על 48 אתה מברך.
שאלה - 221328
שלום לכבוד הרב מוצפי האם גבאי או רב יכולים להחליט החלטה שמי שלא התחסן לקורונה לא יכנס לבית המדרש או בית הכנסת למרות ששומר על כללי משרד הבריאות
תשובה
א, בכל ענין הסדר הציבורי יש להם רשות וסמכות לתקן כל תקנה הנראית בעיניהם, ואין זכות לשום אדם לערער עליהם.
ב, בנושא החיסונים יש להם אחריות כבידה בדרגה ראשונה, על שלום הציבור המגיע להתפלל, ובפרט שיש שם זקנים ואנשים בעלי רקע רפואי, ואחריות מוטלת עליהם גם כלפי שמים.
שאלה - 221327
לרב היקר
קיבלתי שוברים כזיכוי על עוגה שהיתה עם עובש
ועכשיו חושבת שאולי היתה בעיה במקרר,או שאולי גרמתי לכך בטעות מבלי לדעת
האם מותר להשתמש בשוברים מהספק הזה? תודה

תשובה
עובש זו הזנחה ותיקה של כעשרה ימים, כך שיש אחריות משותפת לבעלי המאפיה.
שאלה - 221326
רבינו מאור עינינו שלום, אם אפשר בבקשה להתפלל
תשובה
בבקשה כל הברכות בטלפונים.
שאלה - 221325
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, בני ביום שבת נעשה בר מצוה, האם עלי לברך ברכת שפטרני מעונשו של זה?
תשובה
עיין בהגה אורח חיים רכ"ה, ב. שפסק שאין לברך בשם ומלכות. וכתבו האחרונים הטעם מפני שלא הובא בתלמוד אלא במדרש רבה ויצא.
שאלה - 221324
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לספרדים להשתמש בחג בחשגז הרגיל כפי שנמכר בחנויות? תודה.

תשובה
גם לאשכנזים מותר.
שאלה - 221323
השם ישמור את מורנו ורבנו לעד .מתנדב באיחוד הצלה בבקשה שרבנו יברך אותי שלא תצא תקלה על ידי ואזכה לסיעתא דשמיא
ומה הפסוק לשמי חן

תשובה
שמואל א פרק כה, טז.
חוֹמָה הָיוּ עָלֵינוּ גַּם לַיְלָה גַּם יוֹמָם כָּל יְמֵי הֱיוֹתֵנוּ עִמָּם רֹעִים הַצֹּאן.
שאלה - 221322
שלום מו"ר
האם יש עניין להתפלל מנחה של שבת דווקא מנחה גדולה?
האם משאירים מספיק זמן לסעודה שלישית עדיף מנחה קטנה?
תודה

תשובה
על פי הקבלה מכיוון שזמן מנחה הוא "רעווא דרעווין" ואורות עצומים מתגלים בשעת פתיחת ההיכל ובתפילה, וכנכר בזוהר הקדוש ובאדרא, היו המקובלים מתפללים מנחה גדולה להקדים השגת האור העצום הלזה.
וכן נהג הגאון מווילנא זיע"א, ועד היום הליטאים ההולכים בעקבותיו מקיימים מנין מוקדם למנחה של שבת קודש.
שאלה - 221321
לכבוד הרב שלום רב
נשוי חצי שנה.
אנו בעלי תשובה. אשתי צדיקה הולכת בצניעות מלאה וכיסוי ראש מלא.
עוד לא זכינו לפרי בטן, מה כדאי לקבל על עצמנו? רוצים שילמדו אך ורק בתלמודי תורה

תשובה
חצי שנה זה עוד לא נורא, לפעמים מתעכב קצת.
שאלה - 221320
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר ליטופים לחיות מחמד או לא?

תשובה
א, אם כוונת על יום שבת, אסור בהחלט כי הם מוקצה.
ב, בימי החול אין איסור, כי אבותינו וכן הנביאים, התנאים והאמוראים היו להם סוסים, גמלים, וגם חמורים, ולא החמירו בזה.
שאלה - 221319
לכבוד הרב, שלום
שמי שגיא אם יוכל הרב בבקשה לומר לי מהו הפסוק המתאים לשמי.
תודה לכבוד הרב.

תשובה
תהלים פרק פו, ד.
שַׂמֵּחַ נֶפֶשׁ עַבְדֶּךָ כִּי אֵלֶיךָ אֲדֹנָי נַפְשִׁי אֶשָּׂא
שאלה - 221318
לכבוד הרב שלי"טא
רצינו לדעת מכת"ר האם עונת לילה היא מהשקיעה עד עלות השחר או עד נץ החמה?

תשובה
לגבי עונה קובע זמן עלות השחר.
שאלה - 221317
לכבוד הרב שלום רב
האם צריך ואיך לנקות ספרים וספרי קודש לפסח? תודה. בריאות איתנה.

תשובה
רק ספרים שעלו על השלחן ויש חשש סביר שהתפזרו עליהם פירורי חמץ.
שאלה - 221316
שלום לכבוד הרב
מה ההנהגה הנכונה לגבי סעודה שלישית בערב פסח בשנה זו?
יורנו רבנו

תשובה
אוכלים תמרים.
שאלה - 221315
לכבוד הרב מוצאפי היקר שלום רב.אשתי ואני לפני פריון ויש לנו חוב של 300000 שח בהוצאה לפועל.אני עובד.מחפש עצה איך להפטר מהחוב הזה.מה הרב מציע לי לעשות.
תשובה
לחסוך בהוצאות במינימלי.
שאלה - 221314
לכבוד הרב
חלק ממשפחת בעלי מתנגדי חיסונים (אנו מחוסנים)ובקבוצת הוואצאפ המשפחתית שולחים חומרים נגד חיסון ולועגים למתחסנים עד עכשיו החרשתי מתוך כבוד אך נמאס . האם להשיב ?

תשובה
עוד לא קיבלת חומרי תועבה??? קללות ונאצות??? הגרועות שבמילים. מצבך טוב.
עיין בתלמוד מסכת גיטין ז, א.
"שלח ליה מר עוקבא לר' אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות, מהו? שרטט וכתב ליה אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, אף על פי שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום. שלח ליה קא מצערי לי טובא, ולא מצינא דאיקום בהו! שלח ליה דום לה' והתחולל לו, דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב עליהן לבהמ"ד והן כלין מאיליהן. הדבר יצא מפי רבי אלעזר ונתנוהו לגניבא בקולר".
שאלה - 221313
שלום לכבוד הרב ,חשבתי לתת לחבר שמתחזק שמסיים תכף תיכון ( חילוני ) לתת לו לזיכוי רבים שישים בכיתות שם ברכונים , תהילים קטן ,ספרונים , בשביל שיתחזקו ,זה בסדר או לחשוש שיזרק
תשובה
לא חושב שכדאי, אלא רק למי שיהיה מוכן שהספרון יהיה אצלו, אך להניח שם לא, כי סוכויים רבים שיבזו אותם השם ירחם.
שאלה - 221312
לכבוד מו"ור איך נהגו הבא"ח וכן מו"ור אביך בביטוי האות צדי האם רגיל או ב"סדי? ומה לדעת מורנו הדרך הנכונה להגיד . והאם ההולך בדרך מורנו יכול לשנות ל סדי
תשובה
בהחלט לא, זה לא סדי כפי שכתבת. אלא צ באמצע הלשון ולא בקצה החיצון. ורק מי שהורגל על ידי מורה חכם וידען יכול לבטאתה. ולא כל אחד. כי יש הבדל בין ס' לבין צ' של בני המזרח, לבין צ' של בני אירופה. וצריך ללמוד וליזהר בזה מאוד.

ובשבת קודש אחד בא "מתחכם" וניסה לחקות את המדקדקים, ובירך ברכות ההפטרה, ואמר "סור כל העולמים, סדיק בכל הדורות" "כי כל דבריו אמת וסדק" ולא עניתי אמן על ברכתו כי זה נשמע ככפירה חס ושלום. ובודאי שלא עשה נחת רוח לאמו בזה.
שאלה - 221311
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בספר אוצר דינים ראיתי שקליפות ביצים הן מוקצה. את הביצים של החמין אנו מקלפים בכיור תחת מים כיוון שהן חמות. האם אסור לפנות הקליפות לאשפה?

תשובה
כלל האשפה המצטברת בכיור יש לה מעמד של "גרף של רעי" שהוא לכלוך ומאוס ומותר לסלקו בשבת. ובפרט שמבקשים שהכיור יהיה נקי בשבת כי מבקשים להניח שם צלחות לניקוי.
שאלה - 221310
לכבוד הרב שלום, רציתי להבין את הטעם שאבא לא מציל את בנו? ואיך דוד המלך הציל את אבשלום מגהינם.
תשובה
מקור הכלל הוא במסכת סנהדרין קד, א. "מפני מה לא מנו את אמון, מפני כבודו של יאשיהו. מנשה נמי לא נמני מפני כבודו של חזקיהו, ברא מזכי אבא. אבא לא מזכי ברא, דכתיב ואין מידי מציל, אין אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק מציל את עשו. השתא דאתית להכי אחז נמי לא אימני משום כבודו של חזקיהו".

ומה ששאלת אין מצינו שדוד המלך זיע"א הציל את בנו אבשלום הנה שאלה זו נשאלה בתוספות מסכת סוטה י, ב. וכתבו
"א, משום דאבשלום נטל את שלו בעולם הזה שנהרג במיתה משונה הועילה לו תפלת אביו דומיא דיהויקים דאמר התם שהיה כתוב על גולגלתו זאת ועוד אחרת ונפרע ממנו לאחר מיתה ולכן לא מנו אותו.
ב, ועוד אבשלום לא עבד עבודה זרה.
ג, אי נמי מצי למימר הא דאמר אבא לא מזכי ברא היינו משום כבוד האב אין מונעין מלמנותו עם רשעים בלא תפלה, אבל תפלה מועלת ודוד התפלל על אבשלום".
ד, וכן הרב באר שבע סנהדרין ק"ד כתב שתפילה מועילה.
ה, בשו"ת הרשב"א [חלק ה' סימן מ"ט] תירץ דהיינו רק בעולם הנשמות שאז נאבד הקשר בין הבן להאב, אבל בעולם הזה שפיר מהני זכות האבות".וכתב שלכן תיקנו לנו בתחילת תפילת העמידה בהזכרת זכות האבות. כי בעולם הזה זכותם מגינה עלינו.

ו, מדרש תלפיות מתרץ על פי מה שכתב בספר אור הצבי, דמה שבן מזכה אבא זה משום שברא כרעא דאבוה, וכאילו הם גוף אחד, ולכן אם הבן עושה מצות ומעשים טובים בעולם הזה, נחשב כאילו אביו עושה. אבל אבא לא מזכה ברא, דהיינו באופן שהאב כבר מת, אינו יכול לזכות את בנו, דמה בכך שהיה צדיק מכל מקום כיון שהבן חוטא וכגוף אחד, נחשב להיפך שכאילו האב חוטא בשעה שהבן חוטא. ו כל זה אם האב מת והבן חי, אבל אם האב חי והבן מת אם כן חדל הבן מלחטוא עוד, והאב שנחשב כגוף אחד עם הבן, בעשייתו תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, בכך נחשב כאילו גם הבן עושה, דכגוף אחד, ובאופן זה גם אבא מזכה ברא, ומכח זה דוד השפיע על בנו אבשלום.

ז, הגאון החיד"א ז"ל בברית עולם על ספר חסידים סימן תר"ה כתב א, האב לא מציל כמו שהבן מציל.
ח, האב יכול להציל את בנו אם הבן מקבל יסורים בעולם הזה. ולכן עשו וישמעאל שלא קיבלו יסורים לא ניצלים.
ט, עשו וישמעאל היו חוטאים וסומכים שאבותיהם יצילום, ולכן לא הועילה להם.
י,בשו"ת חיים ביד [סימן צ"ז] כתב שמועיל שהאב יאמר קדיש על בנו, שבדרך תחינה ותפילה מועילה זכות האב על בנו. כפי שכתב הרשב"א ז"ל. וראה מה שכתב בזה בשו"ת ציץ אליעזר חלק כ"ב, סימן י"ז.
שאלה - 221309
לכבוד הרב מוצפי
היום התבשרתי שלצערי חבר טוב שמש של הרב שלי נדבק בקורונה וגם הרב שלי ושניהם בבידוד יפסידו קריאת התורה פרשת פרה ותפילות במניין
מה יהיה הרב מתיי המגפה תסתיים?

תשובה
כשיתחילו להתחסן ולשמור על הכללים, זה כבר בידי אדם השם יצילנו.
שאלה - 221308
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בת 19 אני נהנית לפעמים לשמוע שירים שבנות שרות (באוזניות) ואין בשיר פריצות? האם זה מותר? תודה.

תשובה
נגינות חילוניות בוודאי שהוא מוקצה ומאוס. וגורמות צער לאבינו שבשמיים חלילה.
שאלה - 221307
שלום לכבוד הרב
כבוד הרב ברוך ה' סיימנו פרק א' ביסוד בציון בערב שבת קודש כמה חיזוק רב שאבנו במיוחד במה שהרב כתב בסוף הפרק על התהילים שעדיף ללמוד ויתקן יותר
אוהב את הרב

תשובה
תמשיכו שם עוד ועוד ותשתדלו לקיימם.
שאלה - 221306
שלום לכבוד הרב,
כבוד הרב קשה לי, אני בעל תשובה וככל שאני יותר לומד אני מבין כמה חטאים עשיתי... וכשאני מבין את זה לפעמים אני נהיה מאוד עצוב, ועצבות זה לא טוב, מה לעשות במצב הזה

תשובה
תלמד תורה עם שירי קודש ברינה ובשמחה.
שאלה - 221305
לכבוד הרב
אחרי סעודה ראשונה בשבת קורה שנשאר מעט אוכל בסיר ואין מקום במקרר, אז מעביר לצלחת או כלי אחר (לא בשביל סעודה אחרת בשבת, אלה כדי להימנע מלזרוק) מותר באופן כזה?
תודה

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 221304
לכבוד עט"ר שליט"א
ארגון חסד שנותן מלגה לחגים לאברכים בתנאי מראש שיהיה גורם שיחזיר שליש מהסכום לקופת הארגון ולא יגיע כלל דרך האברכים. מותר לאברכים להתארגן בשקט ולתת הסך?

תשובה
זו גזירה משונה, ואולי גם גניבת דעת התורמים.
שאלה - 221303
לכבוד הרב שלום אנו רוצים לערוך לבן אחי שבע ברכות בביתי ואשתי באבל על אימא
האם מותר לערוך את שבע ברכות והאם אשתי יכולה להיות נוכחת ובמידה ויהיה מוזיקה היא תילך לחדר

תשובה
אסור לברך שבע ברכות שלא בבית החתן.
שאלה - 221302
לכבוד מרן שליט"א גיסתי לא ידעה שיש אפשרות להתפלל בפלג המנחה וביקשה שאסביר לה מה זה פלג המנחה ומישהו העיר דאין זה צנוע לדבר עם גיסה ואמרתי לו שרק הסברתי לה .האם זה היה בסדר?
תשובה
אם אינו מתבונן בה מותר.
שאלה - 221301
לכבוד הרב שלום רב
יש לבן שלי מחר משפט תעבורתי שהשוטר סתם נפל עליו מה לקרא להצלחה במשפט
שהצדק יצא לאור
תודה לכבוד הרב

תשובה
מזמור קי"ט.
שאלה - 221300
הרב הביא בדורש ציון שכשלובש הבגד העליון ביום שישי יכוין בשם זהרי..האם זה שיך גם בשבת עצמה,למשל כשאני יוצא לתפילת שחרית או דווקא בערב שבת?תודה רבה
תשובה
במשך כל השבת.
שאלה - 221299
לכבוד הרב שלום רב
שבוע אחרי שבוע 3 פעמים נשבר בקבוק שמן זית.יש לחשוב משהו במקרה זה?

תשובה
להחזיק אותם בזהירות מירבית. או לעבור לבקבוקי פלסטיק.
שאלה - 221298
לכב הרב,
א-מה דעת הרב על ההמלצה לקרוא זוהר אפילו בלי הבנה
ב-האם שנת האבל של 2 אחיות כבודו נגמרו? כי אני מזכירה שמותיהן בתהילים
ג-יש שמחה בלב עם רב כמוך.היינו אבודים בלעדיו.

תשובה
א, נשים לא יקראו זוהר. ב, הראשונה מסתיימת בערב פסח, השניה בערב שבועות.
שאלה - 221297
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הלילה ליל שני האם לאחר חצות הלילה!אנו אומרים תיקון חצות מלא!
תיקון רחל ותיקון לאה?או רק תיקון לאה כי עדיין יש את ההארה של פורים!מה נכון לומר במדוייק

תשובה
הרי אפילו בצאת יום השבת שאין כמוהו ברכו אלקים ויקדשהו, אומרים תיקון חצות מלא.
שאלה - 221296
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מותר מסטיק ניקוטין בשבת או כל תחליף אחר לסיגריה

תשובה
בשבת מותר.
שאלה - 221295
שלום לכבוד הרב
בשר טחון (שנטחן במקום במכונה מיוחדת לבשר) ועופות שיש לי היום,האם יתאימו לשימוש בפסח? תודה

תשובה
אם לא טחנתם בו מוצרים המכילים חמץ, כגון תבלינים שונים ועוד.
שאלה - 221294
לכבוד הרב שלום רב.
מה דעת הרב בכך שמחסנים ילדים עד גיל 12?

תשובה
הלואי שכולם יתחסנו ויעשו קץ להדבקה.
שאלה - 221293
שלום לכבוד הרב
כבוד הרב אמר ששעת לימוד בשבת שווה 170 מיליון שעות בחול. האם זה אומר שבשבת האור שיורד על האדם בזמן הלימוד הוא חזק פי 170 מיליון וממילא האדם מתקדש פי 170 מ' ממש?

תשובה
הכל פי 170 מיליון. ותתבונן ויתבוננו כולם כמה יקרה השבת וכמה יש לנצל את הזמן בה.
שאלה - 221292
למורנו ורבנו אהובנו המשלוח מנות הכי טוב שאנו יכולים להביא לרב הוא לומר שאנו שומעים ללא הפסקה את השיעורים של הרב אפילו משנים עברו מדברי החכמה ואפילו שומעים כמה שעורים ביום
תשובה
תעלו ותצליחו תמיד.
שמע ידידי ואספר לך קודם ל"ב שנים שהתחילו הקלטות להיות מופצות ברבים, והיו "סוחרים" שהרוויחו ממון רב בתמורתם, והיה איזה אברך ידיד ש"ייעץ" לי לאסור הפצתם רק בתמורה כספית, ושקלתי את הדבר, ופירסמתי ברבים שאני מתיר להעתיקם ולשכפלם, ודווקא ההחלטה הזאת גרמה שהקלטות הלכו והתרבו לאין מספר, ורבים זכו, רבים יזכו בדברי תורה. וזה הריווח הנקי.
שאלה - 221291
שלום רבנו הקדוש, בגדים של אישה שהם לא מאה אחוז בקו הצניעות ולא משתמשים בהם, האם מותר להשים אותם לזיכוי הרבים, או עדיף לפח?
תשובה
שאלת היום והשבתי לך, ואני לא מבין אותך עד היכן אתה מ..... וכי מותר להכשיל נשים בתלבושת פרוצה???
שאלה - 221290
לכבוד מרן עט"ר שליט"א
אשתי שתחי' חפצה ללכת לחדר כושר של נשים בלבד יש נשים דתיות וגם חילוניות
ואין באזור מקום לדתיות בלבד
האם זה בסדר ?

תשובה
סכנה של התחברות והשפעה שלילית. וחיקוי בלתי ניכר של הנהגותיהן.
שאלה - 221289
לכבוד הרב
יש לי ילדים בישיבה האם מותר להראות להם את האחת למעלה ושבע למטה כדי לחזק אותם

תשובה
ומה אתה מראה להם???
שאלה - 221288
לכבוד הרב מוצפי שלום.ראיתי שהרב ענה פה למישהו שמי שמתחזק בדת.ה' "מנשק" לו את הפה כל יום.הרי לה' אין גוף ואין דמות הגוף וברור שזה לא כפשוטו חס ושלום.אז מה הכוונה?
תשובה
בעולם הזה לעולם לא נוכל להבין זאת, זה לא דומה לנשיקות כאן, וכן מצינו בפסוקים רבים, כמו "ישקני מנשיקות פיהו". "אמצאך בחוץ אשקך". ומשמעותו חיבור בין שנים, כפי שמצינו במקווה "השקה" המטהר את מי הגשמים הנמצאים במקום הטבילה. ויש בזוהר הקדוש ביאור בזה שיש מלאכים הנקראים "עיני השם", הם הרואים ומצלמים את העושה מצוות ועוסק בתורה, וכן "אזני השם" פי השם ועוד.
שאלה - 221287
שלום
האם מותר לאכול בערב פסח חביתה העשויה מקמח מצה וביצה ,מטוגן?מה הברכה?האם טוב ללחם משנה?

תשובה
מותר, ואם הקמח הוא 20% מזונות.
שאלה - 221286
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת בבקשה מה הפירוש של אסרו חג?
מה מיוחד באסרו חג תודה לרב היקר על הזמן

תשובה
עיין במנוע החיפוש.
שאלה - 221285
לכבוד הרב
העברתי לחשבון הישיבה 40 ש"ח למתנות לאביונים (עבור שושן פורים. בעיר ספק מוקפת חומה)
תודה רבה לכבודו על ההדרכה והאכפתיות מכל אחד מאיתנו
בריאות ומעשים טובים

תשובה
ברוכים תהיו.
שאלה - 221284
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, בקשר לשאלה 221020 אמרו אצלנו "יהי שם" ולא "צדקתך" במנחה בגלל שלא אומרים תחנון רצו לדעת את הסיבה שפסקת להגיד צדקתך". תודה וסליחה
תשובה
עיין חזון עובדיה.
שאלה - 221283
בשיחה על החיסון אבי שלצערי הושפע ומאוד מתנגד שגם אימי תעשה הוציא מפיו שאם אימי תעשה את החיסון היא ".." יספיק אם הוא יהיה על קו הטלפון בהתרה שאנחנו שעושים בביהכנס ביום שישי ?
תשובה
אחזה אותו רוח שטות ודבריו בטלים.
שאלה - 221282
שלום לכבוד הרב
מהי המלצת הרב ,במה לקיים סעודות שבת השנה ?

תשובה
עוד חודש יבוא המשיח כל יום.
שאלה - 221281
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מהי מעלת ליל הסדר לפי הקבלה ?יורנו המורה ושכרו ירבה מן השמים לראות עוד היום פני משיח צדקנו אמן עם כל עם ישראל

תשובה
וכי אני יודע קבלה ?וכי מותר לדבר בקבלה בפומבי???
שאלה - 221280
לכבוד הרב
מבקשת עבור אימי, עשתה משהו ומאוד מתחרטת התפללה וקבלה תשובה מה תעשה שלא יזיק ולא תנזק....העברנו כסף לאתר

תשובה
תאמר וידוי בדימעה.
שאלה - 221279
שלום לכבוד הרב
קראתי שלוש ספרי תהילים ביום אחד עם 5 או 6 הפסקות בין הפרקים
למה זה טוב? אני שואל כי אני במצוקה וצרה גדולה

תשובה
ולמה זה קשור?
שאלה - 221278
שלום לכבוד הרב
חיובי לנגיף יכול להתפנות למלונית בירושלים יש שם מנין לכל התפילות
אבל התנאים גרועים.כמה בחדר
אחד.אוכל לא בכשרות גבוהה ועוד תקלות מה עדיף לגבי פרשת פרה

תשובה
לא ללכת לשם.
שאלה - 221277
אח אחד בתענית דיבור לומד כל היום ולא מדבר ומסתכל על האחיות ואוכל לבד בחדר
השני לא מדבר עם אמא ולא מתפלל וסגור בחדרו
אחת האחיות בפגישות מתקדמות לספר את זה

תשובה
לא מספרים מאומה עליהם, זה לא קשור אלייך בכלל. ויכול לקלקל 5ת השידוך חלילה.
שאלה - 221276
לכבוד הרב שלומות ואור וחג שמח!
האם לשים מגבעת על הכיפה יש לחוש למה שכתב כף החיים בסימן ב אות ו' דקשה לשכחה?
בעצם, האם כיפה נחשבת כובע, מפני שמכסה את הראש?
תודה רבה לכבוד הרב!

תשובה
החכמים הספרדים היו מקפידים לא להניח שני כובעים בראש.
שאלה - 221275
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ב"ה עשיתי את 2 החיסונים בהוראת הרב ותודה לבורא עולם לא היה שום תופעות הכל הסתה... כמו שהרב אמר לא יבוא ולא יהיה

תשובה
ברוכים אתם להשם.
שאלה - 221274
לכבוד הרב מחילה מכבוד הרב לא הבנו את התשובה לגבי שאלה האם לשלח את הילד לישיבה למרות שאין לו נוגדים ולא יכול להתחסן או להשאיר אותו כרגע בבית
עד שירגע המצב

תשובה
אסור להשאיר ילד בבית.
שאלה - 221273
לכבוד הרב מוצפי שליט"א פורים שמח
כיצד לנקות השיניים לאחר סעודה שלישית בערב פסח החל בשבת מבלי לחלל השבת עקב דימום בחניכיים? השם יברך הרב על כל פעלו.

תשובה
שטיפה במי מלח כהוגן כמה פעמים. ולגשת לרופא בקשר לחניכיים היום.
שאלה - 221272
שלום לכבוד הרב, האם המעלה האמורה לגבי תפילה שגדולה מן הקורבנות, והלוואי ויתפלל אדם כל היום וכו, הדבר אמור גם לגבי תפילה פרטית או רק לגבי תפילת 18
תשובה
תפילת העמידה בכוונה.
שאלה - 221271
שלום לכבוד הרב
הילד מבקש לחזור לישיבה בירושלים אני חוששת עקב המצב מבדיקה סרולוגיה עלה כי אין לו נוגדנים והוא מתחת לגיל 16 ולכן לא יכול להתחסן
מה אמר מציע לעשות

תשובה
אסור שישאר בבית.
שאלה - 221270
שלום רבנו הקדוש, יש בגדים של אישה עם חשש לא צנועים מאה אחוז מה לעשות איתם?
תשובה
לנסות להאריך אותם דרך תפירה וכדומה.
שאלה - 221269
לכבוד הרב
עובד שנתיים מלגזן במחסן גדול יש לי נסיון של שנים בתחום.
טוב לי שם אבל לא מעלים משכורות.
הוצע לי מחסן אחר אותם תנאים ממש ממול 1500 יותר בחודש ואחרי שנה עוד 500.

תשובה
אם יחסי העבודה שם טובים ונוחים, תעבור.
שאלה - 221268
לכבוד הרב שלום רב האישה שכחה בדיקות ביום הראשון שאחרי ההפסק
להמשיך 7 נקיים או הפסק חדש?

תשובה
אם בבוקר יום ראשון עשתה בדיקה יכולה להמשיך בדיעבד. ואם לא, תעשה היום הכל מחדש.
שאלה - 221267
לכ הרב שליטא לקראת חג הפסח הבא על כולם לטובה אמן כ.י.ר בסד משפחה ברוכת ילדים האם צריכה ללדת המשפחות לא גרות קרוב שיכולים לעזור על מה צריכה להתמקד לפסח חוץ מהשיגרה המבורכת
תשובה
לסדר רק מה שנוגע ישירות לחמץ. ולא נקיום כללי.
שאלה - 221266
בריאות איתנה לכב' הרה"ג
מכינים דבר תורה לחיזוק הציבור בעניין שמירת הנקיון במקווה הכלים בכניסה לביה"כ
מחילה מכבודו לא מצאתי בשולחן ערוך היכן מופיעה הלכה בנושא תודה רבה

תשובה
העורך, היום הרב עסוק במצוות הפורים, ולא אוכל להטרידו בענינים שונים. רק בקשר להלכה למעשה.
שאלה - 221265
לכבוד הרב היקר,
פורים שמח לכבוד הרב שליט"א ומשפחתו היקרה לעורך היקר וכל המסייעים בקודש. תזכו לבריאות איתנה ושמחות ולגאולה השלמה במהרה.
ישועות בקרוב בזכות מרדכי ואסתר

תשובה
אמן ואמן.
שאלה - 221264
שלום לכבוד הרב
פורים שמח מורנו ורבנו הלואי הייתי יכול להיות עם כבודו בפורים בטח מעין עולם הבא...
אוהב מאוד את הרב משתדל להתמיד במוסיוף..

תשובה
העיקר זה לימוד תורה.
שאלה - 221263
לכבוד הרב מוצפי שליט"א היקר!.מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה.אני עובד ומרוויח 7500שח בחודש ויש חובות.אם אעבוד במשהו בערב ארוויח ייתר איך אדע אם קצוב לי
תשובה
אתם מבזבזים יותר מההכנסות.
שאלה - 221262
לכבוד הרב יש לי ספר מוסר קדוש מצורף לזה ביאור של מישהו שהתברר לי שהיה מקורב למשכילים ואחד מראשי המשכילים היה תלמיד שלו,צריך לגנוז את הספר או לזרוק כי רק הביאור בעייתי, תודה
תשובה
אסור להשתמש בו כלל.
שאלה - 221261
לכבוo הרב שלום רב כבוד הרב אני בצבא ואני רוצה לקנות תפילין יקרות אבל הכסף הוא מהצבא כולל יום שבת האם אני יכול לקנות בכסף הזה תפילין.
תשובה
קנה תפילין מהודרות.
שאלה - 221260
לכשלום רב
בנוגע לשאלה על התחנון היום. זה יצר מצב שאנשים מדברים על ההלכה תוך כדי שהחזן ממשיך הוא חיכה לאלה שאמרו תחנון. אני הערתי ראשון על התחנון.
האם זה עדין מצב תקין?

תשובה
אתה רציני? ההלכה לפי מצב הרוח.
שאלה - 221259
שלום לכבוד הרב
בננו בן 20 לומד בישיבה, אך הוא לא קם בבוקר בזמן לתפילה כמעט באופן קבוע. יש לו דוגמא אישית נפלאה מאבא שלו. שאלתי איזו השתדלות כאמא אוכל לעשות חוץ מתפילה. תודה.

תשובה
את פטורה מלהעיר לו.
שאלה - 221258
לכבוד הרב
כיצד יש לנהוג היום פעיה"ק צפת תובב"א שבכל שנה נוהגים לקרות בה מספק גם בט"ו לגבי משלוח מנות סעודת פורים ולענין אמירת תחנון?

תשובה
עושים הכל מספק. עיין פורים בציון.
שאלה - 221257
לכבוד הרב
ראיתי את הספר הקדוש "תנא דבי אליהו" מה היתרון
של הלימוד בספר זה?

תשובה
תורה חכמה ומוסר.
שאלה - 221256
לכבוד הרב
בתפילה הבוקר לא אמרו תחנון
אמרתי שצריך להגיד תחנון ונוצר שאלות בהלכה תוך כדי התפילה
פתחתי להם חזון עובדיה פורים
חושש שלא נהגתי כי החזן כבר התחיל אשרי.
מה דעת הרב?

תשובה
הצלת אותם ממקטרגים.
שאלה - 221255
אני בחור רווק מתחזק לאט לאט ולמדתי הלכות תפילין. ראיתי שיש חשיבות גדולה לתפילין רבינו תם. אני יכול לקנות ולהניח אותם או שבדורינו זה בעיה לרווק להניח תפילין רבינו תם?
תשובה
הח!יבות הכי גדולה מכולם זה לשאת אשה, אדוני, העולם זה לא לבחור כבקשתך.
שאלה - 221254
לכבוד הרב
בילקוט יוסף סימן כד מובא שאם האדם לא מקפל בעצמו את טליתו הדבר קשה למזל.
אם אבא שלי מקפל לי את הטלית זה גם קשה למזל?
תודה רבה לרב

תשובה
א, מקורו בתלמוד. ב, אבא הוא לא משרת.
שאלה - 221253
שלום לכבוד הרב כיצד יש לנהוג השנה כשליל הסדר חל להיות במוצש? מהן האפשרויות? ישר כח ובריאות איתנה לרב
תשובה
תודה לך אצלנ7 פורים.
שאלה - 221252
לכבוד הרב. טבילה חלה בשישי. האם מותר לדחות בשל בנות שמצטרפות אליי לתפילה. המקווה נמצא מתחת לבית הכנסת.יש בעיה להתחמק מבלי שישאלו שאלות. מקווה אחר רחוק וצריך ליווי.
תודה

תשובה
כשהבעל מוחל, מותר.
שאלה - 221251
לכבוד הרב מוצפי שליט"א א, קציצת בשר המכילה קמח מצה ופירורי לחם מה ברכתה?
ב, קציצת בשר המכילה ורקות וקמח העשוי מחומוס מה ברכתה?

תשובה
א, כל שמכילה 20% דגן שהוא קמח מצה או פירורי לחם ברכתה מזוןנות. פחות מכך שהכל.
ב, קציצת בשר המכילה קמח חומוס וירקות ברכתה שהכל.
שאלה - 221250
לכבוד הרב שלום רב
אני רוצה לאכול פחות ולאט.
מרגיש שתאוות האכילה חזקה ממני
מה העצה שהרב יכול לעזור לי
תודה מראש להרב הגאון שליטא

תשובה
צריך לאכול שיעור שזה כזית = 30 גרם תוך 4 דקות.
שאלה - 221249
לכבוד הרב מו"ר ועט"ר בן ציון מוצפי עוז ומגדול שליט"א,שבת פר׳ תצוה,בלוח הדינים של הרבנות הראשית,נכתב לקרוא בהפטרה "וישלח אחאב" במקום אחר "אתה בן אדם",מה הנכון לבן פרזים
תשובה
אתה בן אדם. ביחזקאל.
שאלה - 221248
שלום לכבוד הרב, אדם שהלך לשמוע מקרא מגילה במקום שלכתחילה לא מתפקד לפי מגבלות הקורונה: צפיפות גבוה, מרתף לא מאוורר, חלק מהמתפללים והש"ץ לא עוטים מסיכה, האם יוצא י"ח?
תשובה
כשאין מקום אחר, יצא ידי חובה.
שאלה - 221247
לכבוד הרב מה ההבדל בהלכה בין עני ואביון?
תשובה
עני מלידה יודע עוני. אביון היה עשיר והתהפך לו הגלגל והוא תאב לאותם ימים ומאכלים.
שאלה - 221246
לכבוד הרב אמן שנצליח בישיבת בין הזמנים .תהיה אפשרות להגיע אל הרב בעזרת ה' לפי ההנחיות והכללים של משרש הבריאות ?
תשובה
תעשו ותצליחו.
שאלה - 221245
לכבוד הרב שבוע טוב,
1.ציווי על שמן למאור בפרשת השבוע - מהיכן היו זיתים וכל מה שנדרש להכנת השמן על כל תנאיו 40 שנה?
2. שמואל לאגג "כן תשכל מנשים אמך". הרם אמו הייתה בחיים?

תשובה
במדרש מובאים שני אפשריות. א, שהיו שלךיחים הולכים וקונים במקומות ישוב. ב, שלקחו אתם ממצרים, כי משה רבנו ידע מראש וציווה אותם לקחת.

ב, ימח שמה היתה חיה.
שאלה - 221244
לכבוד הרב שלום
כיצד נהג מור אביך זצוקל לגבי ברכת האילנות ,האם הקפיד לברך על אילנות מחוץ לעיר ?

תשובה
לא תמיד.
שאלה - 221243
לכבוד הרה"ג עט"ר בנש"ק, הבוקר נפלו לי תפילין של ראש ללא כיסוי על הרצפה. שתיתי קודם התפילה ועד עכשיו רק כוס מים. האם להתענות היום עד צאת הכוכבים או לקבל היום ומחר להתענות?
תשובה
תתענה ואין צורך בקבלת תענית.
שאלה - 221242
לכבוד הרב שבוע טוב
אנחנו תושבי באר שבע האם היום ההינו צריכים
לומר תיקון רחל ותחנון בתפילת שחרית?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 221241
לכבוד רבנו שליט"א שמעתי בשם הבן איש חי שכל שעה של לימוד תורה בשבת זה כמו אלף שעות וכבודו אמר בשם הזוהר שזה מליונים של שעות אם אפשר את המקור בבן איש חי ובזוהר?
תשובה
עיין שיבת ציון חלק ב שכל שעה בשבת שווה 170 ציליון שעות!!! של שעות החול.
שאלה - 221240
לכבוד הרב האם יש איסור בשבת להכין מסעודה לסעודה כגון לאחר סעודה ראשונה לשים מנות אוכל בתבניות(במקרר) לחמם לסעודה 3 או לערוך שולחן מסעודה לסעודה?
תשובה
בהחלט אסור, יהיה מותר רק תוך שעתיים לסעודה להתחיל להכין את כל צרכי הסעודה.
שאלה - 221239
לכבוד הרב שלום רב בבקשה מתחנן, בזכות פורים, מרדכי ואסתר, וקריאת המגילה והמצוות. קרוב משפחה בארצות הברית, נמצא במצב קריטי, מורדם ומונשם, יוחנן ביצ'יקו בן סוסנבר * בבקשה
תשובה
להתפלל לרפואתו ושיהיה שומר מצוות.
שאלה - 221238
לכבוד הרב שבוע טוב
חמי ז"ל נפטר בחודש שעבר בחמישי ליל כג' בשבט ונקבר למחרת ביום שישי. השאלה שלנו מתי עושים אזכרה של החודש האם ביום ראשון כג אדר או להקדים לחמישי שלפני. תודה

תשובה
מקדימים ליום חמישי. אך האבל של השלשים מסתיים בשני בבוקר.
שאלה - 221237
לכבוד הרב שלום
שמעתי קריאת מגילה בביכ שהתפללו ערבית מוקדמת התחילו את קריאת המגילה ב 17:30 האם יוצאים ידי חובה בדיעבד?
בגלל הספק שמעתי את המגילה שוב לאחר צאת הכוכבים
תודה

תשובה
עשו שלא כהלכה.
שאלה - 221236
שלום לכבוד הרב
פעמיים שאני חולם חלום

תשובה
תלמד תורה סמוך לשינה.
שאלה - 221235
שלום לכבוד הרב
אני רוצה עוד אחים.
האם יש לרב סגולה שאני אעשה כדי שיהיה לי עוד אחים בקרוב???

תשובה
תתפלל להשם יתברך.
שאלה - 221234
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להספיד מחר (תושב המרכז), ובפרט שיש חשיבות שיספיד בן תורה?
תודה.

תשובה
מחוץ לירושלים מותר.
שאלה - 221233
שבוע טוב
בהוצאת ספר תורה לקריאה במנחה של שבת לא הגביהו את הס.תורה, תזכרו את הבעל קורא ואמר "לא צריך" והעולה הראשון בירך והמשיכו רגיל.

זה תקין? נורא מפריע לי ששתקתי

תשובה
נגד הלכה פסוקה, אל תתפללו עם עמי ארצות.
שאלה - 221232
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלתי מארזים של מוצרי חמץ בפוריםמה לעשות איתםלא נצליח לאכול אותם עד פסחתודה רבה

תשובה
לחלק למשפחות אברכים.
שאלה - 221231
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

האם יש בעיה למי שגר בעיר לא מוקפת חומה לסוע ביום ראשון לירושלים לכמה סידורים ולחזור לפני הערב

תודה רבה לרב שמאיר את ענינו בתורה

תשובה
אין שום בעיה.
שאלה - 221230
שלום לכבוד הרב
בשבת כשהורדתי את המסיכה נתלשו שתי שערות משפמי האם עברתי על תולש ? ואם כן מאי תקנתי ?
(כשהרגשתי שהם נתלשו נפלתי לצער עמוק מאוד מחשש חילול שבת קודש שהיא אהבתי)

תשובה
נקרא מתעסק ופטור.
שאלה - 221229
לכבוד הרב. במגילה כתוב בפעם הראשונה שזרש ובניו אומרים לו להכין עץ ולתלות את מרדכי היהודי ובפעם השניה בין המשתאות הם אומרים לו אם הוא מזרע היהודים לא תוכל לו. לא מוצאת תשובה
תשובה
הם היו מכשפים, וראו עכשיו שלא הצליחו אלא הגלגל התהפך עליהם.
שאלה - 221228
לכבוד הרב
ככ חיכיתי לפורים ולקיום המצוות. אבל היו לי תקלות גם במגילה הפסדתי שמיעת הברכות ובמשלוח מנות גם היה משהו למה זה קרה?.בנוסף לכך המשתה התחיל מאוחר והייתי בצער גם

תשובה
זכית בחג הזה ברוך השם ותשמח.
שאלה - 221227
שלום לכבוד מורנו הרב
פורים שמח לכם ולב"ב וכל העוסקים במלאכת הקודש!!
א. האם בטבריה יש לעשות מחר סעודת פורים ומשלוח מנות?
שבת היינו בבית שאן
ב. נפק"מ לענין תיקון חצות הלילה

תשובה
עושים סעודה מספק, ולא אומרים תחנון.
שאלה - 221226
לכבוד הרב מוצפי שבוע טוב ומבורך!
יש תפוחי אדמה שיש עליהם טיבול של רוזמרין!!
האם בשבת מותר לי להוציא את הרוזמרין מתפוחי האדמה כי זה מפריע לי!
האם יש בזה איסור של "בורר" בשבת?

תשובה
אסור בהחלט, כי זה איסור בורר פסולת מתוך אוכל.
שאלה - 221225
לכבוד הרב מוצפי היקר! הלילה הייתי קצת מטושטש, והביאו לי קרקר ובטעות בירכתי עליו המוציא, האם אני צריך לחזור ולברך מזונות?
תשובה
מכיוון שברוב ככל סוגי העוגות, הכעכים, והקרקרים, יש בהם ספק אם לברך המוציא או מזונות. לכן בדיעבד שבירכת המוציא יצאת ידי חובה, ואינך צריך לחזור ולברך, וברכה אחרונה אם אכלת 30 גרם תברך על המחיה.
שאלה - 221224
לכבוד הרב,
שבוע טוב ופורים שמח.
לגבי שאלה 220991 הרב אמר לנקות הכל ולשפוך מיים רותחים, למה הכוונה הכל?
גם כלי פלסטיק גם שיש וכיור?
תודה רבה ובריאות איתנה לרב.

תשובה
לא כתוב לשפוך מים רותחים, אלא מטבילים בסיר גדול שבו מים רותחים, כולל הכל. כלי פלסטיק אין להם תקנה.
שאלה - 221223
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א. מה ברכתו של דבאייל? שהכל נהיה בדברו או בורא פרי האדמה?
ב. האם אפשר לחבוש על הראש כיפה בוכרית?

תשובה
מקלונים עשויים מקמח חומוס המעורב בו תבלינים, ברכתו שהכל. כי אין צורת הפרי עליו. וגם עורב עם חומרים שונים.
שאלה - 221222
בערב שבת בית כנסת.... חגגו עד 15 דקות לשקיעה עם תזמורת, שיכורים כלוט, ישנו ברחבת בית הכנסת, לא התפללו ערבית בזמן , ללא סעודה ראשונה, כך היא שמחת חג פורים
תשובה
מה לנו ולהם.....
שאלה - 221221
אנחנו מארגנים ישיבת בין הזמנים חודש ניסן בעכו .בשבוע האחרון רוצים להגיע לשיחות מגדולי הדור לקראת הישיבות .האם ישנה אפשרות להגיע אל הרב ? כמובן עם כל כללי הזהירות והבריאו
תשובה
תעשו ותצליחו.
שאלה - 221220
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב כתב שפרוטה היא 10 אגו' יש לדעת שהמחיר משתנה מעת לעת, ויתכן שהוא יותר מ10 אגו'
חזק וברוך

תשובה
כל השיעורים הם זמניים. לפי שער הכסף והדולר.
שאלה - 221219
לכבוד הרב שליט"א ,
בשבת מישהו אמר לי דבר תורה בשם רב גדול מאוד ומוכר מאוד ואני אמרתי שזה לא נכון כי ראיתי מפורש בספרים הקדושים שלא כן וכשאמרתי "לא נכון" הרגשתי גאווה איך לתקן

תשובה
אם זה נאמר תוך כדי חימום הלימוד אין בכך כלום.
שאלה - 221218
לכבוד הרב שלום רב
בפסח הקרב עלינו לטובה.
האם מותר לזרוק את הלחם באסלה או עדיף לפח?

תשובה
קונים מספר מצומצם של פיתות, ולא זורקים מאומה, לילדים נותנים לאכול מצות מטוגנות.
שאלה - 221217
שלום לכבוד הרב
מה עדיף לקרוא לנשמת הנפטר ביום שבת?
לקרוא את כל התהילים/לימוד הלכה/גמרא או משהו אחר?

תודה רבה לרב ושבוע טוב

תשובה
לימוד תורה בהבנה.
שאלה - 221216
לכבוד מו"ור א. האם זמן חצות נחשב עד עלות השחר ? ב.אם אומר תיקון חצות אחרי המשמרה האמצעית היינו שעתיים אחרי נקודת חצות זה בדיעבד? היינו אם יש מעלה לרגע לפני סוף האשמורה השניה
תשובה
לא מחשבים משמרות, אל מחצות לילה ועד עלות השחר. וכל המקדים הרי זה משובח.
שאלה - 221215
לכבוד הרב שליט"א
לילד שלי יש ריפלוקס שזה כמות פליטות יותר מהרגיל וגורם לו להוציא כמעט את כל האוכל שהוא אוכל
יש לכך פתרון תמ"ל מיוחד שהוא אבקת חלב נוכרי האם מותר לי לתת לו?

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 221214
כבוד הרב שלום רב
אני מתארח אחת לשבועים אצל חמי,הבן שלו מחלל שבת,והוא תמיד זה שעושה זימון וברכת המזון,והוא גם לא עושה נטילת ידים לפני ברכת "המוציא".
האם זה בסדר שאני משתתף?

תשובה
נורא ואיום, מפחיד.
שאלה - 221213
שלום לכבוד הרב
האם ניתן להשתמש בשבת מכיריים חשמלים לצורך חימום אוכל במקום פלטה חשמלית?אני אמרתי להם שנראה לי שזה אסור והוא אמר לי שאם לא נוגעים בעוצמת החימום זה בסדר?

תשובה
צריכים להדביק סלוטייפ על הכפתורים.
שאלה - 221212
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לשאול אדם שלומד לימוד על הסדר וביקשו ממנו ללמוד לע"נ מישהו האם צריך להוסיף על הלימוד או מספיק שיזכירו בלימודו שכבר לומד

תשובה
אחר הלימוד בתוספת חמש דקות יזכיר שמו.
שאלה - 221211
לכבוד הרב שלום רב
אני עוזב מללמד אחת הישיבות, בה רימו אותי שנים. מבקש, לחזור לעו"ד - תביעות נגד חב' ביטוח לטובת נפגעים. צריך פרנסה. ממילא לא יסכימו בי"ד.

תשובה
תבקש הסכמה מבית דין מוסמך.
שאלה - 221210
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מחר אומרים וידוי אנחנו מעיר בית שמש?
תשובה
אומרים בהחלט
שאלה - 221209
לכבוד הרב שלום רב
מהו המנהג בבית כנסת של הרב לגבי הכאה בזמן שהבעל קורא ,אומר שם המן במגילה ?האם המנהג שהציבור מכה ?

תשובה
בפעם הראשונה והאחרונה במגילה.
שאלה - 221208
לכבוד הרב שלום רב
מרן הרב עובדיה ממליץ בשבת שהוא ערב פסח,לאכול מצה מטוגנת.
כיצד הכנתה לפי ההלכה ?

תשובה
מורחים ביצה עליה ומגנים.
שאלה - 221207
שלום לכבוד הרב שלום
רב בקהילה של אנשים חרדים ויראי ה ,מעוניין שהציבור יקיימו את מצוות מגילה בהידור,האם רשאי להנהיג לבל יכו את המן ,גם לא המן ראשון ואחרון ,או שמבטל מנהג בזה

תשובה
אין לנו סמכות להתערב בשיקוליו.
שאלה - 221206
שלום לכבוד הרב
בשחרית של שבת אם אין מניין כשמגיעים לקדיש על ישראל עד מתי אפשר לומר את הקדיש והאם יש חובה לומר את הקדיש או שאפשר להמשיך את התפילה על הסדר גם כשהגיעו עשרה
תודה

תשובה
עד ויברך דוד.
שאלה - 221205
למו"ר, יש"כ על התמנות שנשלחו, אשרי כל התורמים למקום הקדוש אשר הכל מגיע לאברכים נזקקים ללא אחוזים כמו כל מיני קופות, אפריעלך אין פורים.
תשובה
תודה לכולכם, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. כול פורים ואותם בלכיר. יא סאלאם עליכום ועל איסראיל.
שאלה - 221204
שלום לכבוד הרב
עשינו סעודת פורים בבית כנסת וגם היה שם ריקודים של שמחה( רק גברים). אני יודע שעשיתי טעות ואני עושה תשובה על זה.
כיצד לכפר?

תשובה
תתוודה על כך הלילה בחצות.
שאלה - 221203
שלום לכבוד הרב
מכשיר המשמש להכנת וופל בלגי (דומה בצורתו לטוסטר) האם צריך לטובלו? המכשיר חשמלי אז יש חשש שייהרס במגע עם מים.

תודה רבה

תשובה
מכשיר חשמלי לא נהגו לטובלו.
שאלה - 221202
לכבוד הרב שלום רב מה המקור לומר יהי שם אחרי תפילת שמונה עשרה בערבית ובכלל?
תשובה
קיים זה כשלש מאות שנה.
שאלה - 221201
לכבוד הרב שלום, רב חשוב אצלנו בבית הכנסת,דיין בהסמכתו, החלים מקורונה ועתה לא שם מסיכה בתפילות בטענה שהוא לא מדבק, האם זו התנהגות ראויה ונכונה? מה עם חשש לחילול ה'?
תשובה
תתפלל במקום אחר.
שאלה - 221200
שלום לכבוד הרב
יש לי חברת הגברה ופנו אלי ממסגד בדרום הארץ שרוצים שאתקין להם מערכת הגברה במסגד
רציתי לדעת האם מותר לי ללכת ולעבוד שם?

תשובה
תעבוד במקום אחר.
שאלה - 221199
יום רביעי בשבת-קודש לסדר "ואתה תצוה את בני ישראל"
י"ב אדר התשפ"א

אל מעלת כבוד רבנו ומורנו
הגאון הגדול רבי בן- ציון מוצפי שליט"א
נשיא אלוקים בתוכנו, בד"ץ בני-ציון לשם ולתהילה

עם חזרתי בימים טרופים אלו מארץ ניכר אל ארץ חמדה ורחבה, בעת שנגיף הקורונה משתולל בכל ארצות תבל, זכינו בסיעתא דשמיא לקיים שחיטה מהודרת, למהדרין מן המהדרין, חלק בית יוסף, ביבשת דרום אמריקה, במדינת אורוגוואי, במפעל סאן-חסינטו, מטעם חברת "מאסטרפוד".
בשורות הבאות אספר לכבוד מורנו ורבנו שליט"א, על הנעשה בשחיטה מדי יום ביומו.
להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח המפעל, בכל יום ויום, תמידין כסידרן:
• מפקח צמוד מטעם הבד"ץ, הרב ירמיהו חנינה שליט"א, פיקח על כל צוות השוחטים והבודקים, יחד עם ראש הצוות.
תא השחיטה:
א. בתא השחיטה, ישנם חמישה שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל.
ב. בדיקת הסכינים, ביבש וברטוב. ולאחר חמש שחיטות – בודקים ביבש.
ג. בין שחיטה לשחיטה בודקים את הסכין בתלתא רוחתא.
ד. ברשות כל שוחט מצויות שלוש סכינים לכל הפחות, חדים וחלקים כדת וכדין, כשהן נבדקות בכל ערב על-ידי ראש הצוות.
ה. בדיקת הוושט נעשית על-ידי השוחטים בסבב, ולא על-ידי משגיח.
ו. כל השוחטים נבחרו על-ידי הבד"ץ בדקדקנות מרובה, והינם מומחים ויראי השם ובני תורה מובהקים.
ז. כלל השוחטים, עושים את מעשה השחיטה בנחת ובשלוה, על-ידי הפסקות. כל שוחט מבַצֵע בממוצע שחיטות במשך ארבעים וחמש דקות בכל יום.
ח. מהירות "ליין השחיטה" [פס הייצור] מתבצעת כפי דרישת הבד"ץ, בין שבעים וחמש לשמונים בהמות בשעה.
בדיקת וושט:
אם לא נשחטו כל הסימנים, אלא רק רובם, מורידים את רמת הכשרות ל"כשר", בלי הידור "חלק". ולפעמים מכריזים על הבהמה כנבילה.
בדיקת כרסים:
בין כלל הבודקים, ישנו "בודק כרס", מומחה גדול, וירא שמים ובן תורה, שבודק כל כרס, שאין בו נקב מבחוץ ומבפנים. בנוסף, הוא בודק את "בית הכוסות".
בדיקת חוץ:
בשנה זו, בתקופת חורף תשפ"א, היו שני בודקי חוץ מעולים ומומחים, ותיקים בבדיקת חוץ, יראי שמים מרבים, ובני תורה ואוהבי תורה.
בדיקת הריאה נעשית על-ידי הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה, על-ידי נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות. כמו כן, הבדיקה נעשית בנחת ובשלווה ולא במהירות. והם נבדקו על ידי יום יום וראיתי שהם מקפידים הקפדה יתירה, ברוך השם.
ל"בודק חוץ" ולמשגיחים, ישנן טבלאות בהן יש חלוקה ל: "חלק", "כשר", ו"טרף", והם נבדקים על-ידי המפקח תוך כדי עבודה, לוודא שאין טעויות. כמו כן, כל פתקי הריאה נשמרים, כדי לוודא שלא תיפול חלילה טעות.
מחלקת "חלקי פנים":
מחלקה זו היתה תחת פיקוח צמוד, על-ידי המפקח וראש הצוות, מידי יום ביומו, שההכשרה והמליחה והשטיפה של חלקי הפנים נעשית כדת וכדין, ללא שום שאלות וספקות. כמו כן, זיהוי חלקי הפנים והאריזה, הצבנו בעמדה הזאת משגיחים יראי שמים, צדיקים ובני תורה, שהכשרות נר לרגליהם, ויודעים את הלכות מליחה וכו' על בוריים.
כמובן שגם במחלקה זו היתה הפרדה מלאה בין הבשר ה"חלק" לבשר ה"כשר".
הדיו והשקיות, היו עם כשרות לכל השנה, ואין בהם חשש איסור, ולא חשש חמץ או קטניות. קיבלנו עליהם חותמות כשרות על-ידי גופי כשרות.
זיהוי והכשרת הבשר:
מדי לילה, עבדו שני משגיחים שהיו מזהים את הבשר על-ידי הרשימות שנתנו להם, ועל-פי הבדיקות הבאות: 1. מספר. 2. חותמות. 3. היום. כל רבע ורבע נבדק, ואם היו בו צריריות דם, מנקים אותו. גם בית השחיטה נבדק, לפני ההכשרה של הבשר.
הכשרה על-ידי מתקן אוטומטי חשמלי:
א. הבשר הניתן במים: נבדק האם כל החתיכה מצויה בתוך המים, ושהוא שוהה לכל הפחות חצי שעה במים. וגם טמפרטורת המים אינה פחות משבע מעלות צלזיוס.
ב. מליחת הבשר: כל הבשר נמלח מכל צדדיו וקיפוליו, ותוך כדי עבודה בודקים תמיד שהמלח יבש ועושה את פעולתו. אם המלח לח או רטוב, לא משתמשים בו.
ג. שהיית המלח: המלח שוהה לכל הפחות שעה אחת, ואחר-כך עובר ניפוץ ושטיפה וטבילה בשלוש אמבטיות, והמים מתחלפים בכל פעם שנראה שאינם נקיים. כל זה נעשה על-ידי משגיחים יראי שמים שאנו מכירים אותם מזה כמה שנים שהם עובדים עבור הבד"ץ.
ד. העבודות הללו נבדקו הן על-ידי והן על-ידי המפקח של הבד"ץ, בהשגחה צמודה ומהודקת.
הנהגות כלליות בבית:
- בעונה זו זכינו שעבדו אצלינו משגיחים מארץ ישראל וגם מארגנטינה, אנשים טובים יראי השם ובני תורה, ויודעים לעשות מלאכתם נאמנה, בצורה מצויינת. כולם כאחד ענו על דרישות הבד"ץ.
- דבר חשוב שהצלחנו לעשות בעונה זו, למרות הנגיף המשתולל, הוא להחליף את אנשי הצוות באמצע העונה, וזה דבר חשוב מאין כמוהו, לרענן ולהתחדש, שלא תהיה שחיקה ברמת הכשרות, הידור זה התאפשר אודות לחברת "מאסטרפוד" שהביאה את השוחטים במיוחד במטוס פרטי מארגנטינה למדינת אורוגוואי. וזה הודות לאיש יקר, הלא הוא ר' דוד ברדוביץ, שעזר לנו בענין זה.
- בכל יום מתקיימות בסיעתא דשמיא תפילות שחרית מנחה וערבית במניין בבית-הכנסת, כולל קריאה בספר-תורה כשר ומהודר.
- שיעורי תורה קבועים נמסרים מדי יום ביומו, בהלכה, באמונה ובמוסר. בין השאר נמסרו שיעורים בהלכות שחיטה, בספר מסילת ישרים ובספר חובות הלבבות. את בית-הכנסת מעטרת ספריית קודש מפוארת, ומצויים בה ספרים חשובים מאוד לקובעי עיתים לתורה.
- גם מקווה טהרה מהודר מצוי במפעל.
כשרות המטבח:
במטבח המצוי במקום, מצויים בכל עת משגיחים המקפידים על בישול ישראל כדעת השולחן ערוך. כמובן שכל המטבח עבר הכשר והגעלה של הכלים והתנורים. כל המוצרים נבדקים על-ידי ראש הצוות והשוחטים שהם כשרים ואין בעיות של כשרות.
ישנם עוד הרבה דברים שהנהגנו בצוות, ואין כאן המקום להאריך.
אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", וברוך ה' שזיכינו את כלל עם ישראל באכילה מהודרת ביותר.
תפילתי היא: יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, אמן ואמן.
מאת הצב"י בן-שושן שלום

תשובה
לכבוד
מעלת ותהלת הרב הגדול מעוז ומגדול, אהוב למעלה ונחמד למטה, איש על העדה, עושה ומעשה, בקי בכל הלכות וכללי הכשרות, חכם מחוכם, מבין דבר מתוך דבר, אין חקר לתבונתו, מוסר נפשו על משמר הכשרות לעם ישראל,

כמוהר"ר שלום בן שושן שליט"א יחשל"א
אחראי מערכת השחיטה בבד"ץ "בני ציון".
שלום רב וישע יקרב,
מכתב הדו"ח הכללי של השחיטה האחרונה שהיתה במדינת אורוגוואי, ואשר אני יודע כי שמת לילות כימים על משמר ההידורים שבכשרות, וכבר שמעתי מעוד מקומות מוסמכים על ההקפדה וההשגחה, ההידורים, והחומרות, היראת שמים, ולימוד התורה, השינון של ההלכות וריענון הכללים, הפיקוח הצמוד, שהכל נעשה באהבה ובמסירות אין קץ, ואפילו שהתנאים בתקופה זה היו קשים, מסרתם נפשכם על משמר הכשרות.

תודה לאל עליון שזו הפעם השלישית את מעלת ככודו לעמוד בראש המערכת והצוות, ואת הצוות היקר והנפלא, אשר לא יסולא בפז, תודה לכם ולכולכם, ולמסירות של בני משפחותיכם, לתת לעם ישראל מכל העידות והחוגים בשר חלק למהדרין, ששתי ושמחתי כי זכינו ברוך השם לכל העמל והטורח, היגיעה וההקפדה בכל מחלקה ומחלקה, בימים ובלילות, כדי לעשות יותר מהדרוש לתת כשרות מהודרת ומוצלחת, על כל הבשר והמוצרים המשובחים שעלה בידינו לקיים.

תודה לבני משפחותיכם על מסירות נפשם בתקופה קשה זו של תנאי הבידוד והעבודה המסורה.
כמו כן תודה וברכה לחברת מאסטר פוד ולידידינו הרב דוד ברדוביץ' על ההיענות לכל הדרישות והנשיאה בעול הכשרות.

הנני מתפלל לאבינו שבשמיים דיעזרינו על דבר כבוד שמו, ולא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, ונזכה עוד רבות בשנים לשרת את הציבור בהגשת מאכלים כשרים ומהודרים העולים על שלחן מלכים, מאן מלכי רבנן.

הכותב והחותם מתוך הלל להשם יתברך ותודה עמוקה לכל חברי הצוות הנפלאים והמסורים, אשר עבדו באהבה ללא ליאות. יתן לכם השם יתברך כח ואומץ לעמוד על המשמר.
בן ציון מוצפי.
שאלה - 221198
שלום לכבוד הרב
אם מותר להשתתף מחר יום ראשון באזכרה בבית העלמין?
לא תושב עיר מוקפת לענין פורים

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 221197
שלום לכבוד הרב, מוציאה כבר כמה שנים ב"נ שבת בזמן ר"ת. היום לאחר זמן יציאת שבת לפני זמן ר"ת בטעות הדלקתי מכשיר חשמלי. מצטערת מאוד. מה לעשות לכפרה?
שבוע טוב

תשובה
שבוע הבא תשמרי.
שאלה - 221196
לכבוד הרב
לאחותי קרה נס בלילה הילד ישן על המיטה והדליק לעצמו תנור חימום לידו וזה הצית את המיטה בנס לא קרה כלום לילד רק המיטה עלתה באש
האם צריך לומר הגומל? ולעשות סעודת הודיה?

תשובה
לתת צדקה לעניים הגונים.
שאלה - 221195
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
! חמש מירופו הוא עובד
! ברה דובכ כתוא מיבהוא

תשובה
פורים שמח חביבי.
שאלה - 221194
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בחור בן 18 סמוך על שולחן אימו הורים גרושים יכול לתת לאימו משלוח מנות

תשובה
יתן גם לחבר.
שאלה - 221193
שלום וברכה בחור בן 33, חוזר בתשובה. לפני שנים ביטל חתונה מאחר והבחורה חזרה בה מהסכמתה לחתונה נפרדת. שנים נפגשולא מתקדם. שואל מה עליו לעשות . האם צריך לפייסה שמא מקפידה?
תשובה
אין קשר בין הענינים.
שאלה - 221192
שמעתי שאליעזר בן דורדיא בכה מעומקא דליבא שהבין מה ציער לבוראו ועוונותיו נמחלו עד שזכה למזומן לעולם הבא בלי תעניות האר"י
תשובה
נכון בהחלט שמעת.
שאלה - 221191
כבוד הרב
אני בת 30 נשואה עם שני ילדים יש לי אסתמה ואני רוצה עוד ילדים
אני מאוד חוששת לעשות את החיסון של הקורונה
מה כדאי לי לעשות?

תשובה
גברת נכבדה, יש לך בוודאי רופא אישי המכיר ובקי במצבך הרפואי, תתייעצי עמו והשם יתברך יתן בלבו את העיצה הנכונה והדרך המוצלחת לטיפול הנכון.
שאלה - 221190
שלום לכבוד הרב
יש אדם במצוקה כלכלית גדולה מתבייש לבקש שיתנו לו ולספר את מצבו הרע אז הוא אומר שהוא אוסף כסף לאחרים אבל בעצם זה לעצמו אם נוהג כהוגן?

תשובה
צודק בהחלט.
שאלה - 221189
לכבוד הרב בעלי שואל הוא עשה בדיקה סרולוגית ויש לו 2300 נוגדנים האם זה מסוכן לעשות חיסון או לחכות
תשובה
ישמע חוות דעת הרופא שהפנה אותו לבדיקה.
שאלה - 221188
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, אם אני שבע מענבים האם לברך ברכת המזון? שנאמר יאכלו ענבים וישבעו, ונאמר ואכלת ושבעת וברכת.
תשובה
על זה נאמר ולענווים יתן חן. ודו"ק.
שאלה - 221187
לכבוד הרב היקר שליט"א
דרשו רבותינו במגילת אסתר שכל מקום שכתוב המלך הכוונה היא לקב"ה
ורציתי לשאול את הרב מה פירוש 'והמלך והמן ישבו לשתות' ?

תודה הרב ויה"ר שה' יברכך באור החג

תשובה
כל זה נדרש על פי הסוד בלבד. ודווקא במקום שכתוב "המלך" בסתם ולבדו.
שאלה - 221186
לכבוד הרב
אני ואבי בתוך שנת אבל על אמותינו ואני בתוך ה 30 ואבי על אשתו
יש עניין היום ומחר חוץ מראשון להעביר משלוח מנות לצאת ידי חובת כל הפסוקים!
מותר לי ולאבי להעביר אחד לשני?

תשובה
תשלח לאדם אחד בלבד. וכן ינהג אביך הי"ו. ואפשר לשלוח זה לזה.
שאלה - 221185
לכבוד הרב
אם נעשו עיסות בצק נפרדות ללחם שכל אחת הכילה פחות מכמות החיוב להפרשה. אם לא חוברו אחרי אפייה ונעשתה רק הפרשה ללא ברכה על כל עיסה, האם יש כאן בעיה?
תודה ש.שלום ופ.שמח

תשובה
הרוצה לקיים מצווה מן המובחר, כשהעיסות שוות יחבר אום יחד הן בעודם עיסה, או לאחר שנאפו יניחם בכלי אחד, או שיכסה אותם בכיסוי אחד, ובזה יש כמות קמח של 1660 גרם, ויפריש בברכה.
שאלה - 221184
לכבוד הרב שלום רב פורים שמח שבת שלום בריאות איתנה למו"ר ולכל ב"ב
ונזכה לראות פני משיח ובינין בהמ"ק

תשובה
אמן ואמן עם כל ישראל.
שאלה - 221183
שלום עליכם לרבינו היקר
האם בעת נתינת מתנות לאביונים אפשר לומר סכום זה עבור השתתפות עימך בחשבון מסויים כגון תשלום החשמל כדי
שהלה לא יפגע בזה

תשובה
התקנה של המצווה עיקרה שיהיה לו ממון בריווח לשמוח בפורים ולקנות צרכי סעודה.
שאלה - 221182
פורים שמח לכבוד מורנו ורבינו, נשאלתי מאישה שילדה הלילה ומתלבטת אם לקרוא לילד רעשן,נפץ,מגילה,מסיכה או אולי פור??
תודה לרב ולמערכת על הכל

תשובה
תקרא אותו "מנמר", שהוא ראשי תיבות שלהם ותצא ידי חובה.
שאלה - 221181
לכבוד רבנו שליט"א קניתי מכנסיים חדשים רציתי לשאול אם צריך לברך שהחיינו ואם כבודו יכול לעשות סדר על מה צריך לברך ועל מה לא תודה ופורים שמח!
תשובה
בהחלט כן, זה הכלל, כל בגד חיצון ושמח בו מברך עליו שהחיינו.
שאלה - 221180
לכבוד הרב
האם יש מקור להוסיף עוד מאכל שלא רגילים לאכול בשבת לבני דמוקפים?
חיפשתי לכך מקור ולא מצאתי
פורים שמח.

תשובה
כן כתבו רבנו לוי בן חביב רבה של ירושלים קודם ת"ק שנה, וגם הגאונים הפרי חדש והברכי יוסף, ועיין חזון עובדיה פורים עמוד רכ.
שאלה - 221179
לרב היקר
יודעת שהשנה שיוצא פורים ביום שישי,אוכלים סעודה מוקדם אך לצערי לא יתאפשר לי בגלל המצב בבית. רק בשעות הצהריים אצליח לקיים
האם זה בסדר? פורים שמח ותודה!
האם זה בסדר?

תשובה
העיקר שתסיים מוקדם הסעודה, ואל תמלא כרסך במאכלים וביין.
שאלה - 221178
שלום לכבוד הרב, כמה פעמים שמעתי מכבודו על כמה מגדולי הדורות הקדמונים שעיקר תורתם הים מפי הרב משה קורדבירו זיע״א אינני זוכר מיהם?
תשובה
הם עצמם כתבו בספריהם כי רוב תורתם הם מפיו.
רבנו אברהם אזולאי ז״ל. חסד לאברהם.
רבנו הרב מנחם עזריה מפאנו ז״ל. שו״ת הרמ״ע.
רבנו הרב אליהו די וידאש ז״ל הראשית חכמה.
רבנו השל״ה ז״ל.
הרב אהרן ברכיה דימודינא ז״ל המעבר יבק.
פעמים תמצא משמו אצל רבנו מהרח״ו ורבנו אברהם גלאנטי זיע״א.
שאלה - 221177
לרה"ג עט"ר,
התרנגול שואל האם לתת למתחזים ברמזור מתנות לאפרוחים ורעייתו התרנגולת שואלת האם השם ויזתא טוב לביצה שרק שנולדה או שמא להמתין לזמן הפקיעה ולקרוא לה ארתשסתחתא?

תשובה
לא ראיתי תרנגול ברמזור, גם לא בהונדורס. ולא קוראים שם עד שתיבק הביצה כליל, כן תיבקע ביצת שונאי ישראל ותישרף במהרה.
שאלה - 221176
שלום רב לכבוד הרב ופורים
נוהג להוציא כרבינו תם,יש לי משמרת בזמן צאת ר"ת. האם באופן חד פעמי אוכל להוציא כרבע שעה לפני ?
פורים שמח ושבת שלום

תשובה
בהחלט כן, ללא התרה כי זה חד פעמי.
שאלה - 221175
לכבוד מורנו ורבנו לצערנו הרב יצאנו חיובים אני והילדים מרגישים טוב ברוך ה' ראינו ושמענו את כבודו בקריאת המגילה וזה עשה לנו שמחת החג עם כמה שזה מגביל ממש הרגשנו אור גדול
תשובה
רפואה שלימה ובשורות טובות.
שאלה - 221174
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, סבתי עדיין לא שומרת תורה ומצוות. נתנה לי במתנה כסף לפורים. האם אפשר לתת בשמה אך מבלי שתדע מתנות לאביונים וזכר למחצית השקל?
פורים שמח וגאולה שלמה.

תשובה
זה שלך, ואתה רשאי לעשות בו מה שתחליט.
שאלה - 221173
לכבוד הרב שלום רב
פורים שמח לכבוד הרב העברתי לחשבון של הישיבה מתנות לאביונים מ 2 אנשים ל 4 אביונים כתוב שהעברה תתבצעה בעוד יומים האם יצאנו ידי חובה ?

תשובה
כבר נתתי על חשבונכם ממה שיגיע.
שאלה - 221172
שלום לכבוד הרב
שמתי מתנות לאביונים בלילה כי ידעתי שבבוקר יראו והם מכירים אותי. מן הסתם יראו את זה בבוקר זה בסדר? שכחתי להגיד על הניסים בעמידה האם צריך לחזור על כל התפילה?

תשובה
לא חוזר על הנסים מי ששכח.
שאלה - 221171
שלום לכבוד הרב, מה המקור לביטוי היה הוה ויהיה? (רס"ג?)
פורים שמח לרב וכל משפחתו!

תשובה
בדברי הקבלה של הקדמונים.
שאלה - 221170
תודה רבה לכבוד הרב על מסירות הנפש והתורה שמשקה אותנו במהלך השנה למען עם ישראל יהי רצון שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בעינא פקיחא, בריאות איתנה לרב שליטא ולבני משפחתו , ישר כח.
תשובה
תודה להשם יתברך ותודה לכם.
שאלה - 221169
לכבוד הרב
גם אדם שקרא מגילה מחומש ולא השתתף בציבור בקריאת מגילה
האם מברך על עצם היום שהחיינו

תשובה
לא, כי הברכה נתקנה על קריאת המגילה.
שאלה - 221168
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בריאות ואושר לרב, אני יודע שזה קצת מוקדם, אבל אצל מי ניתן לרכוש מצות עבודת יד בכשרות של הרב השנה?
פורים שמח

תשובה
יהיו פירסומים כבל שנה. כבר עתה יש אצל הרב נתן שרעבי פרטים באתר, לכל תושבי המרכז.
שאלה - 221167
שלום לכבוד הרב

העברתי לישיבה את הכסף שנאסף מבית הכנסת שער השמים בי-ם. אם אפשר מכת"ר להעביר לנזקקים היום. תזכו למצוות.
שבת שלום ופורים שמח

תשובה
עתה העברנו את כל התרומות, ויש עוד נזקקים.
שאלה - 221166
לכבוד הרב
העברנו הלילה.ליל שישי לחשבון הישיבה מתנות לאביונים.תזכו למצוות.נשמח שהרב יברך את נסים בן ג'מילה רפו"ש ולאה לירון בת מלכה הריון ולידה קלה

תשובה
מבורכים כולם מאת השם יתברך.
שאלה - 221165
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי להודות לכבוד הרב על מסירות נפש לשיעורים
אוהבים את הרב מאוד
בריאות איתנה ושהרב יזכה ליראות עין בעין פני משיח צידקנו אמן פורים שמח!!

תשובה
הכל בחסדי השם עלינו.
שאלה - 221164
לכבוד הרב שלום רב
אני עתוב שהורי, אבא ואמא ואחי , לא עושים מתנות לאיובנים ומחצית השקל וכו,
הלוי בזכות הרב שיתן להם דעת

תשובה
אמור להם מי שמקיים המצוות הללו גורם שאבא שבשמיים נותן לכל העולם ברכות והצלחות מאוצר מתנת חינם ושולח ברכה לעולם, ובידם הדבר.
שאלה - 221163
לכבוד מרן הרב מוצפי!
אחרי המגילה כולנו אומרים ארור המן וארורה זרש וושתי
ארור אחשוורוש לא אומרים הרב אמר פעם שאסור לקלל מלך!
אז למה אנחנו אומרים ארורה ושתי?
היא הייתה מלכה!

תשובה
היכן מצאת שמקללים את ושתי? בסידורים שלנו לא מופיע.
שאלה - 221162
לכבוד הרב מוצפי
האם יום שישי של פורים יש את העניין של " כל הפושט יד נותנים לו"? לעניין צדקה לענייםאם לתת לכולם גם לאלה שהרב מזהיר מהם כל השנה!יש עניין באמת לתת לכולם?

תשובה
לא התכוונו למתחזים ולרמאים, בפרט כשיש בימינו עניים מרודים.
שאלה - 221161
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אם כבוד הרב יכול לברך אותי בעז"ה
תשובה
המערכת. הרב מברך את כולכם ואין צורך לפרט.
שאלה - 221160
אכלתי קודם לקראת הסוף ראיתי לבן והייתי על סף עילפון ד הציל אותי נישענתי הקיר ואחכ באתי שמעתי תרב קורא מגילה שימח את ליבי פורים שמח לרב!!
תשובה
רפואה שלימה ובשורות טובות.
שאלה - 221159
לכבוד מו"ר שליט"א פורים שמח

מי שקרא את הפס' אל תדמי בנפשך בחיריק תחת ה-ת' במקום בשווא האם יצא?
בברכת בריאות איתנה ונהורא מעליא

תשובה
יצא.
שאלה - 221158
שלום רב לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א.
מה המינימום שצריך לשתות יין בסעודת פורים כדאי לצאת ידי חובה משתה?
פורים שמח לכל עם ישראל.

תשובה
רביעית שהיא 87 גרם. ומי שאינו יכול - פטור.
שאלה - 221157
לכבוד הרב,
אני חושב שרק מחר בבוקר אוכל להעביר כסף למתנות לאביונים לאתר הקדוש ולישיבה, זה בסדר??

תשובה
אנחנו מחלקים יותר ממה שגבינו על חשבון השולחים אחר כך.
שאלה - 221156
לכבוד הרב שלום רב
ידוע שפורים הוא זמן מסוגל לתפילות ובקשות, מתי הזמן הנכון לבקש השנה(בגלל שהשנה זה יצא בשבת)? תודה רבה וששמחת פורים תלוה את כב' הרב כל השנה בע"ה

תשובה
בשעת הסעודה בירושלים ביום אחד בשבת. בשאר הערים בהשישי.
שאלה - 221155
שלום לכבוד הרב,
א- האם יש מצווה לאכול ביום ראשון בבוקר דגים?
ב- האם כבר מחר אפשר להדליק נרות לאסתר ומרדכי?
חזק ואמץ ובריאות מלאה עד 120 ועד בכלל.
תודה רבה.

תשובה
א, לא נהגו בזה. ב, נוהגים להדליק בסעודת פורים.
שאלה - 221154
שלום לכבוד הרב
הרב כתב בפורים בציון לא להשתכר לגמרי כמו שכתוב בשעהכ. ושכן נהגו הרבה מהחכמים בדור הקודם כי לא ידוע האם זה מהארי. האם הייתה מסורת בירושלים שהקטע הזה לא מהארי?

תשובה
נכון מאוד, ולכן לא מצינו שום חכם בתורה שהשתכר בפורים.
שאלה - 221153
שלום לכבוד הרב
אישתי ואני היינו בויכוח היום ואמרה שהיא לא רוצה לשמוע מגילה ואין לה חשק.
כרגע דיברנו וביקשנו סליחה אחד מהשני אך עדיין לא שמעה ורוצה לשמוע אך איפה יש ?
טבריה

תשובה
אולי תארגנו מנין של דייגים מהכינרת. ולעשירי תיקחו דג מושט פרסי.
שאלה - 221152
לכבוד הרב: האם הלכתית מותר מחר ליל שבת לעשות קידוש ולשתות יין בלבד בלי סעודה, ובמקום סעודת ליל שבת, לעשות בשבת 3 סעודות?
תשובה
אוי ואבוי, מה קרה? אתה יודע מה זה שבת קודש? והסעודה של הלילה מצילה מחבלי משיח, מכל מה שאנחנו עוברים בימים אלה? מי יכול לבטל סעודות שבת, בגלל שלמדתם מהאירופים את מעשה הקונדס שלהם?
יהודים טובים וישרים אוכלים בשעה עשר בבוקר, פרוסת לחם עם 50 גרם בשר וחצי כוס יין יבש, ישנים חצי שעה, קמים והולכים למקוה מתקלחים וטובלים, לובשים בגדי שבת וקוראים שיר השירים, והולכים לבית הכנסת להתפלל מעשרה ראשונים. זה דרך כל החכמים.
שאלה - 221151
לכבוד הרב: לגבי יום ראשון מה ההלכה אומרת לגבי תחנון בערי הפרזים, מכיוון שבירושלים לא אומרים תחנון, האם בערי הפרזות גם לא יאמרו?
תשובה
רק בירושלים לא אומרים, בשאר הערים אומרים.
שאלה - 221150
חג שמח למו"ר.ש.שעבר העברתי ז.למחצית השקל 26 שח לראש עבור בני משפחתי.הבנתי עכשיו שהנכון זה 31 שח.תרמתי עכשיו מתנות לאביונים באתר והוספתי.האם יצאתי י"ח ? יברך השם !
תשובה
אשרי יולדתך, בשמיים שמחים בכל מה שאתם עושים. תקרבו את הגאולה, אשריכם בני אברהם יצחק ויעקב הקדושים.
שאלה - 221149
כבוד הרב
במקרה והתחילו 18 ומגיע באיחור, האם להצטרף מיד או להמתין כדי להצטרך לקדושה יחד איתם בחזרה (רק שלא ברור לי אם מותר להגיד את הקדושה שמתחיל לחש למעשה)?
תודה ופורים שמח

תשובה
א, אם הם נמצאים בתחילת העמידה תתחיל ותזדרז. ואם באמצע, תמתין וכשהשליח ציבור מתחיל אתה יחד עמו ואומר קדושה מלא.
ב, מי שבאמצע העמידה ושמע קדושה שותק ושומע בלד.
ג, לעולם תהיה מהמקדימים ולא מהמאחרים.
שאלה - 221148
לכבוד הרב שלום רב
משלוח מנות של לחם בית וגבינות וביצה זה יוצא ידי חובה

תשובה
בהחלט כן, ישר כוחכם, שישו ושמחו בפורים.
שאלה - 221147
לכבוד הרב שלום רב , מי שטובל גם ביום שישי לפני שחרית , יש עדיין חשיבות גדולה שיטבול שוב לאחר שמו"ת
תשובה
טבילת הבוקר שייכת לתפילת שחרית, טבילת הצהריים שייכת לכבוד שבת קודש.
שאלה - 221146
לכבוד הרב מוצפי שליט"א פורים שמח למורנו ורבנו האהוב שתזכה לקבל פני משיח בזכות פורים הזה בזכות מרדכי ואסתר זכותם תגן עליך אמן
תשובה
אמן ואמן, וכן לכולכם.
שאלה - 221145
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בן 26 ולא מצליח למצוא כלה לחתונה
מדוע הזיווג מתעקב?

תשובה
תמצא מה שיש ובחורה מתאימה מתוך ההצעות.
שאלה - 221144
פורים שמח לרבנו, אדם שהתענה כחצי יום והיה בעבודה, אך הרגיש שהוא צריך לשתות קצת ולקחת כדור. השאלה היא, האם אדם ששתה בצום ולא אכל, צריך להשלים התענית אסתר? תבורך רבנו
תשובה
היה אמור להכין את גופו לתועלת התענית. ולא טוב עשה, אך אינו צריך לחזור ולהתענות.
שאלה - 221143
שלום לכבוד הרב
מה יעשה מתפלל במניין שהתחיל שמונה עשרה ונזכר בברכה הראשונה שיש הוצאת ספר תורה.
תודה

תשובה
ימשיך בתפילה.
שאלה - 221142
לכבוד הרב שלום רב פורים שמח.
הבנות שלי בירושלים לא שמעו כמה מילים מקריאת המגילה. מישהו סגר שם לרגע את הדלת. מה עליהם לעשות ?

תודה רבה ופורים שמח

תשובה
בפעם הבאה ישלימו בעצמם מתוך החומש. או שעתה יכולות להשלים את אותו הפסוק.
שאלה - 221141
לכ' מורנו ורבנו עטרת ראשנו זכות מרדכי ואסתר תגן בעדכם תזכו לראות בבניין י-ם במהרה אוהבים את הרב בכל לבנו
תשובה
וכן למור.
שאלה - 221140
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לתת מתנות לאביונים בתלושי קניה לחנות מזון שנמצאת בעיר זה לכתחילה?

תשובה
נכון לתת מזומנים.
שאלה - 221139
מורנו ורבנו שליט"א
הערב בבית הכנסת שלנו הובטח שכל מי שיבוא וילמד אבות ובנים, יקבל את ההגדה של פסח "לספר בציון", ואכן בית הכנסת התמלא בלימוד תורה, התרגשות אדירה לראות בליל

תשובה
ברוכים תהיו הלומדים והמארגנים.
שאלה - 221138
שלום לכבוד הרב חג שמח האם מגילה שיש רק בסופה מקל מחובר האם היא כשרה תודה.
תשובה
מהודרת לחלוטין.
שאלה - 221137
שלום לכבוד הרב
מחוסנת2 מנות מעל חודש הייתי בבית הכנסת בקריאת מגילה הרבה נשים ללא מסכה והמקום מחומם וסגור מה עלי לעשות מחר למקום אחר קשה לי מדרגות

תשובה
מקווה שמחר לא יהיה עמוס.
שאלה - 221136
לכבוד הרב
לא ידעתי אם צריך לעדכן,
בכל אופן הועבר כעת עבור מתנות לאביונים.
תודה רבה.

תשובה
תודהלךכם.
שאלה - 221135
לכבוד הרב שלום רב
הלילה בקריאת המגילה, בעל הקורא לא בירך שהחיינו.
בתור אישה מה עליי לעשות?
אם מחר אשמע במניין אשכנזי ויברכו שהחיינו אז אצא ידי חובה?

תשובה
היתה יכולה לברך בעצמה, מחר יברכו והיא תצא ידי חובה.
שאלה - 221134
מו"ר
אישתי חזרה כעת בצער מקריאת המגילה לנשים, ביהכנ"ס היה עמוס הרבה מעל המותר,לא התרכזה במגילה מחשש הקורונה. מקפידה מאוד.
שואלת האם ללכת מחר לקריאה? אין קריאה בשטח פתוח

תשובה
תשמע בחוץ.
שאלה - 221133
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהגיע ליל פורים מאחלים לרב היקר לנו מאד ולב"ב הרבה בריאות, אושר ושמחה. הקב"ה ישמור לנו עליך,שתמשיך להאיר דרכנו בחושך ולשמש לנו כאב אוהב
תודה על הכל

תשובה
תפרחו ותשגשגו. תעלו ותצליחו.
שאלה - 221132
לכבוד הרב מוצפי היקר ולכל העוסקים בקודש,תודה על כל פועלכם ,חג פורים שמח!! שנזכה כל עם ישראל לגאולת משיח צדקנו!!
תשובה
תודה לאבינו שבשמיים על הכל.
שאלה - 221131
לכבוד הרב,מברכת את הרב שיזכה לחיים טובים וארוכים עם כל בני ביתו. פניתי לשרה השדכנית, אם הרב יכול בבקשה לברך אותי שיהיה טוב גם לבעל החדש גם לילדים וגם לי תודה רבה.
תשובה
תעלו ותצליחו בכל.
שאלה - 221130
לכבוד הרב שלום רב
האם הלילה ליל פורים אפשר לקרא תהילים?ומה נוהגים ללמוד בלילה זה
פורים שמח לכל עם ישראל

תשובה
לא אומרים תהלים, לומדים מגילת אסתר עם פירוש רש״י ומדרש רבה אסתר ועוד פירושים.
שאלה - 221129
לכבוד הרב
בקריאת המגילה שמעתי את כל המילים וכיוונתי לצאת ידי חובה כדין שומע כעונה
אך קרה שהמחשבה ברחה לי אבל בכל זאת שמעתי את המילים וכיוונתי לצאת ידי חובה.
האם יצאתי?

תשובה
יצאת ידי חובתך.
שאלה - 221128
לכבוד הרב
יש לנו שכן,חילוני,עושה מה שרוצה,שהתקין רמקולים בחוץ(של אירועים) והוא כבר תקופה שלא מפסיק להרעיש ומתעלם כאשר מבקשים ממנו להוריד תעוצמה
מה אפשר לעשות כבוד הרב

תשובה
להתעלם ממנו.
שאלה - 221127
לכבוד הרב שלום רב
בחור בן 36 ,האם מותר לו לסדר את הזקן ולגזור אותו, שיראה נחמד ומסודר,למטרת שידוכים,
פורים שמח ,ושבת שלום.
תודה רבה .

תשובה
אין איסור בזה.
שאלה - 221126
לכבוד הרב שלום רב
אם מתפללים ערבית בפלג האם יש בעיה בקריאת המגילה
תודה לכבוד הרב

תשובה
קריאה רק בשעה 17.50.
שאלה - 221125
לכבוד הרב שלום רב
נשים יכולות לשתות ולאכול בצאת הצום לפני שהן שומעות קריאת מגילה?

תשובה
כמו האנשים. אוכל מוצק עד 54 גרם. שתיה ללא הגבלה.
שאלה - 221124
לכבוד הרב מאחלים לרב חג שמח, שה' ימלא כל משאלות ליבו ונזכה יחד לראות פני משיח צידקנו
תשובה
תבורכו בכפל כפליים.
שאלה - 221123
לכבוד הרב מוצפי שליט"א העברתי סכום זכר למחצית השקל לחשבון תזכו למצוות תודה.
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 221122
לכבוד הרב שלום רב
ביתי בבידוד היום עשתה בדיקה ותקבל תשובה, מה תעשה לגבי קריאת מגילה, אין בעל קורא שיקרא לה, האם יוצאת יד"ח כשקוראת לבד, ואם כן איך צריכה לקרוא?
תודה לכב' הרב

תשובה
תשמע מפי אדם בקי במגילה כשירה.
שאלה - 221121
לכבוד הרב שלום רב.
האם בשנה של אבלות על אמא שלי מותר לשלוח מנות בפורים ולקבל מנות?

תשובה
אתה צריך לשלוח, ונוהגים לא לקבל משלוח.
שאלה - 221120
לכבוד הרב: יותר נוח לי שאני קורא את המגילה כל יריעה לקפלה תוך כדי קריאה האם מותר הדבר או חייב להשאיר את כולה פתוחה ?
תשובה
על פי הקבלה לא מגלגלים אלא פותחים.
שאלה - 221119
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני חרדי,האם אפשר להקל באכילת אבקת חלב נכרי שיש גם אישור של הרבנות הראשית לישראל?

תשובה
תבוא אלי ואתן לך שוקולד משובח חלב ישראל.
שאלה - 221118
לכבוד הרב שלום,
בקריאת המגילה בע"ה מחר בבוקר האם יש עניין להיות עטור בתפילין ר"ת?
כיום אני מניח ר"ת רק בסוף התפילה לאחר עלינו לשבח.
תודה לרב וחג שמח!

תשובה
איזה מהם שנוח לך.
שאלה - 221117
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום אני בר מצווה, ויכול להוציא אחרים ידי חובת מצוות. סבתא שלי מאוד מבוגרת ואינה יכולה לבוא לשמוע מגילה האם אפשר לקרוא לה מתוך חומש איני בקי
תודה רבה

תשובה
לא מועיל חומש, צריך מגילת קלף כשירה.
שאלה - 221116
שלום לכבוד הרב האם ניתן למסור לחברו כסף לפני פורים ולומר לו שירכוש בזה מצרכים וזה ייעבור לרשותו ביום הפורים עבור משלוח מנות
תשובה
כסף זה לא משלוח מנות.
שאלה - 221115
לכבוד הרב העברתי זכר מחצית ומתנות לחשבון הישיבה
תשובה
תבורך בכל הברכות שבתורה.
שאלה - 221114
לכבוד הרב מוצפי
האם לאבל מותר לחתוך את השערות של השפם שיורדים לו על הפה והשפתיים?
כי ידוע " שהבן איש חי זצוק"ל" אמר שזה לא טוב שירד על הפה והשפתיים השערות!
מה הדין לאבל בתוך 30

תשובה
לא מוריד.
שאלה - 221113
לכבוד הרב שלום רב
האם אומרים תחנון במנחה היום? תודה רבה לרב על הכול

תשובה
בהחלט לא, כי ערב פורים היום.
שאלה - 221112
לכבוד הרב שלום רב
ואם צריך ללכת היום להלויה גם לא אטבול? או שאם לא נכנס לתוך ד' אמות זה בסדר?
ואם די מקלחת בבית?

תשובה
אם צריך תלך. תעשה מקלחת.
שאלה - 221111
לכבוד עט"ר
האם נכון הדבר שמשה רבינו נולד ...

תשובה
מי הוא זה ואיזה הוא האיש שידבר או יעריך את אדון הנביאים, האיש היחיד בעולם שעלה למרום וניצח את המלאכים, והביא לנו את התורה, אין לו קבר, כי גופו הזדכך למעלה רמה ונישאה, היחיד שדיבר עם השם יתברך פנים אל פנים, וכל האוצרות והסודות של השם יתברך בידו הופקדו, וכמה הזוהר הקדוש הפליג בשבחו הנורא.
תבקש היום ממנו מחילה על מה ששמעת ומה שכתבת.
שאלה - 221110
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם יש מניעה
לומר משניות לעילוי נשמת נפטרים מהמשפחה והחברים לעבודה שנפטרו

תשובה
אין שום מניעה.
שאלה - 221109
שלום לכבוד הרב
העברנו כעת מתנות לאביונים עבור חמשה אביונים ונבקש מרבנו שיזכיר שמואל בן מירב נחמה לזווג הגון ומוצלח בקרוב

תשובה
בעזרת השם.
שאלה - 221108
לכבוד הרב אדם אחר התפילה שלומד עם תפילין (רשי או ר' תם )האם מותר לו לשתות מים או קפה תה שהם עליו ?
בריאות איתנה לכבוד הרב

תשובה
מותר לו.
שאלה - 221107
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אני יכול לשלוח משלוח מנות לאמא שלי או לאישתי? או שהחובה זה גבר לגבר?

תשובה
לאמך כן, לאשתך לא, תן לה כל טוב אבל זה לא משלוח מנות.
שאלה - 221106
שלום לכבוד הרב חג פורים שמח וקדוש אמן,בעלי רוצה שנתארח מחר בבוקר לסעודת פורים אצל משפחתו חלקם לא מחוסנים אני לא רוצה והוא נפגע אם לא נלך הם מתערבים לנו לפעמים מה עצת הרב?
תשובה
זה גובל ברציחה ממש. ואת התוצאות רואים אחר כך השם ישמור.
שאלה - 221105
שלום הרב
אני וכל משפחתי היינו חולי קורונה לפני שלוש שבועות האם אנחנו חייבים לצום?

תשובה
המרגישים טוב יצומו.
שאלה - 221104
לכבוד הרב
שלום. אשה שסובלת בצום מסינוסים אבל יכולה לעשות צרכי הבית עם כאבים.
האם מותר לה לקחת כדור עם כוס חלב לשיעורים.
תודה.

תשובה
לקחת כדור בלי חלב.
שאלה - 221103
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

העברנו באהבה רבה מתנות לאביונים.נבקש מכת"ר להיות שליח שלנו ביום השישי ולהעביר לנזקקים לכך.
פורים שמח ובריאות לרב היקר שלנו!

תשובה
תזכו לחיים טובים.
שאלה - 221102
שלום כבוד הרב
אם אדם יכול להגיע לשמיעת המגילה עדיין בצום ,
בלי לשתות לפני ,האם יש בזה תועלת ?

תשובה
אין שמזדמן לו.
שאלה - 221101
לכבוד הרב שליט"א אתמול החלקתי ויש כאבים מדי פעם בצד שמאל..
לדעת הרופא צריך לקחת משכחי כאבים אופטלגין נוזלי האם אפשר לקחת בצום?והאם אפשר עם קצת מים..
תודה רבה לרב שליטא

תשובה
הכאבים יחלפו.
שאלה - 221100
לכבוד הרב שליט"א
חודש שביעי הבחנה בעובר שהמסתמים בלב לא נסגרים כמו שצריך ויש דליפה יכול להיות שיעבור או שלא, תרמתי לישיבה שרה מרים בת אורנה התחזקתי באשר יצר מהכתוב מה עוד?

תשובה
להשתדל מאוד ללמוד תורה בכל רגע פנוי.
שאלה - 221099
לכבוד הרב
אדם אשר שוהה בבידוד ואין מי שיקרא לו מגילה (לא מוצא אחד כזה )
אך יש לו מגילה כשרה אך הוא לא בקי בקריאתה
מה עדיף שיקרא מתוך החומש עם ניקוד או המגילה?

תשובה
יביא בקי ויקרא לו, כדאי להתאמץ ולמצוא, וימצא ברכה רבה במעשה ידיו.
שאלה - 221098
אני מורה מועסקת באופן לא מסודר כל השנים. שנה שעברה הגיע מנהל והוא מאוד מעריך את עבודתי ב"ה. אבל אני לא מתקדמת ומקבלת שכר מסודר. מתלבטת אם להשאר שם או לחפש מקום אחר לשנה הבאה?
תשובה
רק אם יש הצעה טובה.
שאלה - 221097
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מחילה, האם מותר לעשות היום בתענית הפרשת חלה?
תודה פורים שמח

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 221096
לכבוד הרה"ג
גרים בבני ברק. אשתי חוששת ללכת לקריאת מגילה עקב הצפיפות הרבה. ישנו מניין בחוץ אך הוא רחוק ולא ידוע כמה יהיו. האם ניתן להקל לשמוע דרך הטלפון או ללכת ולשמור מרחק?

תשובה
תלך למקום פתוח.
שאלה - 221095
לכבוד הרב, נולד לי בן בשעה טובהורציתי לשאול מה לקרוא לילד וחשבתי לגבי השם אלרואי או נועם או איתמר, על מה הרב חושב? תודה
תשובה
שמות של אבותינו הקדושים זה לא מעניין??? עד מתי תלכו בעקבות החילוניות???
שאלה - 221094
לכבוד הרב שליטא שלום ופורים שמח, ראיתי לרב שכתב להתחיל סעודה בפרזים עד 10 , שאלתי היא עד מתי צריך לגמור את כל הסעודה, האם עד חצות או שאפשר לאחמ'כ, תודה גדולה למר ובריאות
תשובה
לא משנה אימתי תסיים, העיקר שתתפללו מנחה בזמן.
שאלה - 221093
לכבוד מו"ר שליט"א
האם כדאי וראוי ללכת למקוה ערב פורים בעידן הקורונה מפסח אולי פעמיים הייתי לצערי. ומאוד חשקה נפשי וחושש. המקום מחוטה וגדול מאוד
תודה אורך ימים ושנות חיים

תשובה
יש מקום לחשוש בגלל התגברות המגיפה לא עלינו.
שאלה - 221092
לכבוד הרב
אני במקום סגור שאלתי את הרופאים אם אפשר לשמוע מגילה בבית כנסת אמרו לא יוצאים מהמחלקה .. אין מי שיקרא מגילה מקלף כשר אף אחד לא נכנס לכאן
מה אני יעשה? יש חומש

תשובה
אתה תקרא בחומש,
שאלה - 221091
לכבוד הרב שלום רב
בתור בנאדם שלא השתתף בצומות של הציבור
עכשיו תענית אסתר ואני צם מה מיוחד בצום הזה ואם זה סגולה או מועיל למשהו

תשובה
א, מכפר על כל עוונותיו.ב, תפילתו ובקשותיוהיום נשמעות. ג, נשמות מרדכי ואסתר מתפללות עבורו בשמים ופותחים השערים לתםילותיו.
שאלה - 221090
שלום לכבוד הרב
מה עושה אישה בבידוד(בעלה חולה במלונית) עם חמישה ילדים ובינהם תינוק בן חודש עם קריאת מגילה?

תשובה
למצוא מתנדב מבית הכנסת אשר יקרא להם את המכילה.
שאלה - 221089
שלום לכבוד הרב ישנה משפחה שרוצנ שאתן להם כסף לצרכי פורים כי כבר היום כי ממש אין להם כלום. יש אפשרות לעשות שזה ייחשב למתנות לאביונים בפורים עצמו ?
תשובה
חלק היום והכל מחר ביום הפורים.
שאלה - 221088
ב"ה לכבוד הרה"ג שליט"א, כיצד ניתן לומר נוסח זכר למחצית השקל כפי שמופיע בפורים בציון כשהמחיר הוא 30.55 כיצד יש להפריש 55 אגורות? תודה רבה כבוד הרב פורים שמח
תשובה
לומר הנוסח ולתת יותר.
שאלה - 221087
לכבוד הרב שלום רב
חברה שלי יושבת שבעה על אביה והיא ביקשה לשאול את הרב האם זה נכון שצריך להוריד או לכסות תמונות של הנפטר במשך השבעה
תודה רבה ובשורות טובות

תשובה
נכון בהחלט, מכסים את התמונות ואת המראות בבית.
שאלה - 221086
לכבוד הרב שלום רב
שתיתי מים לרוויה (+כדור) בשעה 5:53 בבוקר. אחר כך ראיתי שהצום מתחיל כבר ב5:00. האם אני צריכה לצום?
תודה רבה.

תשובה
בהחלט כן. צריך לצום.
שאלה - 221085
אנוכי הקטן מבקש להודות למורנו הרב על ההכוונה וההשקפה הנכונה, המנהגים הטהורים והתפילות שמורנו הרב מעתיר עלינו. יה"ר שהרב ינהיגנו עד ביאת משיח צדקנו מתוך בריאות איתנה!
תשובה
חזקו ואמצו ויהי השם עמכם.
שאלה - 221084
לכבוד מורנו הרב מוצפי שליט"א
כשמפריש המעות זכר למחצית השקל ואומר התפילה המודפסת בפורים בציון צריך לפרוט הכסף ל-27 מטבעות בדווקא כדי להפריש לפי הסדר הכתוב שם או איך יעשה?

תשובה
יאמר הנוסח ושולח בשטר אחד או דרך הבנק.
שאלה - 221083
לכבוד הרב היקר.
נמצא לויתן ענק בחוף בדרום .
האם יש קשר לגאולה של עמ"י.
תודה רבה וחג פורים שמח.

תשובה
לא לויתן הוא זה אלא דג רקק.
שאלה - 221082
שלום לכבוד מורנו ורבנו שאלה .שעושים העברה דרך הבנק לזכר מחצית השקל מתנות לאביונים ועוד צריך להודיע פה באתר שם .סכום. איך לחלק. ? או שפשוט מעבירים מכוונים ועולה לנו ?
תשובה
בהחלט לא, כי אנחנו לוקחים הכל כולל זכר למחצית השקל ומחלקים למעלה מ - 36 תלמידי חכמים מושלמים ועניים.
שאלה - 221081
לכה"ר
המניין היחיד בחוץ אצלנו הוא אשכנזי ועקב העומס בבתי הכנסת בליל פורים אני חושש.
האם יכול לשמוע מגילה במניין אשכנזי ואם לא אבין מילה כלשהי אקרא אותה במגילה שאינה כשרה?

תשובה
תשתדל ככל האפשר לשמוע קריאה מספרדי.
שאלה - 221080
לכבוד הרב אני מתחת לגיל בר מצווה עד מתי מותר לי לצום?
תשובה
עד השעה 11 בבוקר.
שאלה - 221079
שלום לכבוד הרב
האם קציצת בשר נחשבת לכזית לסעודת פורי ם אני אשה?

תשובה
אם מכילה 27 גרם נטו בשר טחון.
שאלה - 221078
לכבוד הרב שלום רב
העברנו
מתנות לאביונים
התחייבות אישית שלנו לחלוקה לנזקקים

תשובה
תזכו למצוות רבות והגונות. אשריכם שאתם שותפים לתלמידי חכמים העוסקים בתורה ביום ובלילה.
שאלה - 221077
שלום לכבוד הרב היקר,האם היום עוד אפשר לתת זכר למחצית השקל ,כמו כן מה הסכום לאנשים שאין להם אפשרות באותו רגע לתתונשאר להם מעט כסף לאוכל.תודה רבה בשורות טובות
תשובה
חצי שקל בלבד.
שאלה - 221076
מחילה מכבוד הרב,
יש עניין לאכול דגים במהלך פורים?(ליל/יום).

תשובה
יש הנוהגים בזה.
שאלה - 221075
למו"ר
לכב' מרדכי מירא דכיא
מי זְהֵר שלא מפיקים משושנים/ורדים, אלא מניצני פריחת פרחי ההדרים(בד"כ מפרחי תפוזי חושחש) ובעלת ריח הדרים, מה ברכת הריח?
יוצא לכתחילה בהבדלה?

תשובה
אם הנך בטוח שהוא מופק מאילנות תברך עצי בשמים.
שאלה - 221074
שלום לכבוד הרב
תורם לבית הכנסת אצלנו פרוכת לע"נ אמא . כיוון שהדלתות החיצוניות מעץ עם ציורים הגבאי לא מסכים שיהיה מבחוץ רק מבפנים. אם הרב יכול לכתוב לליבו ואראה לו בעזרת השם

תשובה
לא מקבלים ולא שומעים, יש באתר תשובה בנידון.