שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


תאריך עברי

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 235700
שישו ושמחו בשמחת התורה, בצאת הספר "מקרא בציון" לאורה, לכבוד גומרה של תורה ותחילתה, מזל טוב למרן שליט"א, שיזכה להרבות עוד הרבה חיילים כמותה, להגדיל תורה ולהאדירה.
תשובה
תודה לבוראי יוצרי ועושי זיכני ליום הגדול והנפלא הזה לראות בפרי עמלינו לשמחת הוצאת הספר הקדוש "מקרא בציון" על הלכות ומנהגי קריאת התורה, היום יום ערב חג הסכות, למעלה משנה תמימה עמלתי וטרחתי בימים ובלילות לחפש בספרי הפוסקים מקור לכל הלכה ומנהג, ובמקום שהיו דיעות שונות בפוסקים הזכרתי אותם, והשתדלתי בדעתי הדלה והשפלה לכתוב המסקנא להלכה ולמעשה, וגם כפי מה ששמעתי ממור אבי זיע"א, וממורי ורבותי ז"ל.

תודה מיוחדת לכל צוות העוזרים והמסייעים במלאכת העריכה, ההגהה הכנת המפתחות, מעשה רב, ההדפסה ועוד, כולם תלמידי חכמים מובהקים, נבונים ומבהיקים, ועל צבאם היקר והנפלא, נבון חכם ונעלה, סבא דמשפטים, חתני כבני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, חבר בית הדין בירושלים. אשר טרח ועמל ללא ליאות להוציא הספר לאורה, לשמח לב החכמים, והקוראים התורה, החזנים והגבאים, ולערוך לפניהם שלחן עם מנהגים נפלאים כיאה וכיאות לתורתינו הקדושה.

ביום בו הוחל במלאכת המשכן לקיים בנו "ושכנתי בתוכם". זכינו בצאת הספר הקדוש לאורה זו תורה לכבוד יום שמחת התורה. ויהי רצון שבקרוב נזכה לגילוי אורו של משיח אשר ימלוך בירושלים עיר קדשינו ויסיר האללים מתוכה, הפנימיים והחיצוניים, והשם יתברך יבוא לגאלינו גאלת עולם במהרה בימינו אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון יצ"ו בכמוהר"ר סלמן מצפי זיע"א.
שאלה - 234000
לכבוד הרב'
הרב יכול בבקשה לרשום כמה מילות חיזוק לבנות ונשות ישראל בצניעות לרגל הימים הנוראים? בתודה מראש בשם נשים רבות שזקוקות לחיזוקים בדור יתום זה.

תשובה
בנות ישראל יקרות וחביבות ברכת השם עליכן.
הנה הם מגיעים ימי ראש השנה בהן כף המאזניים ביד בורא עולם. ולפי האמור בתלמוד רובנו ורוב העולם נחשבים בינונים, לא רשעים גמורים, ולא צדיקים גמורים. ואם כך המשפט נמשך למשך עשרה ימים ונחתם בתפילת נעילה של יום הכיפורים. ימים הללו הם ימי זהירות מירבית מכל עון כלשהו. ואפילו קל שבקלים, נתפלל לאבינו שבשמיים שיצילנו מיצר הרע ומכל עוון ואשמה ופשע, והוא יענה לנו, כי אוהב אותנו וחפץ מאוד בתפילתינו, כי דרכו להיטיב עם בריותיו.

בנות ישראל יקרות, הסיבה שהפניה הזאת היא דווקא אליכן, הגם שהיא שייכת גם לנו הגברים, כי כולנו כאיש אחד אנחנו, היא משום שהמפתח לשמירת מצוות התורה מסור בידכן, וכך ראינו במעמד הר סיני, "כה תאמר לבית יעקב", אלו הנשים. ורק אחר כך אמר "ותגיד לבני ישראל" אלו האנשים. וזאת למדנו מבורא עולם. נמצא הבית, המשפחה, חינוך הבנים והבנות, הברכה בפרנסה, הדירה, הקדושה והטהרה הכל ביד האשה, כי היא מכונה במקומות רבים בדברי חז"ל בשם "הבית". ושמה בת.

זאת ועוד אחרת, דורנו זה המשופע בבילויים, תענוגים, אירועים, הופעות, כינוסים, וגם שיעורים. זלילות ושתיה, רדיפת כבוד ומותרות, ביגוד ואופנה, מוצרי מותרות, צעצועים וטלפונים, מחשבים ואתרים, בילוי וכילוי הזמן היקר בחיים עלי אדמות. כל זה עשו כדי לצוד את האשה, ואם היא בתמונה כולם נגררים אחריה. נמצא שבידכן בנות יקרות להפוך את הקערה על פיה, מהקצה אל הקצה, אתן יכולות להציל את הדור, ובפרט הדור הצעיר שרק עתה פוקח את עיניו, ורואה צבעים זוהרים סביבו, ומדמיין לעצמו ששם יש אושר, שם יש הנאה ומרגוע, ואינו יודע שכל זה דמיון ובנין קלפים, כי אחרי הנאה ריגעית אם בכלל, יש מפח נפש ואכזבה, וידוי וחרטה, יסורי מצפון וכאב, בכי ודמעה. ומי כמוכן נשים יקרות וטהורות היודעות אל נכון כי כך הן פני הדברים.

לכן, משימה קדושה ואחריות כבידה מוטלת על בת מישראל, אשה נשואה או פנויה, להזהיר, להתריע, להשמיע קול אזעקה, לצלצל ולהעיר את הישנים, אלו ההולכים וההולכות שבי אחרי פרסומות נבובות שאין בהן מאומה אלא מפח נפש, בבקשה תצילו את הדור, תצילו את עתיד עם ישראל, תצילו את ההשקעה העצומה שהשקיעו בנו אבותינו ואימותינו, אשר חיו רק בשבילנו ובעבור עתידינו, זכרו את משה רבנו "עבד נאמן נקרא" כמה טרח בשביל עם ישראל, ובמדרש הוא אומר קודם פטירתו "כשתכנסו לארץ תזכרו אותי שרצתי לפניכם כסוס". כך מתבטא משה רבינו ילוד אשה שזכה לעלות לשמים ולחזור לארץ ללמד תורה את ישראל, ומי היו שהצילוהו מהיאור? נשים!!! כן, הגדול מכולם מרים אחותו ניצבת מרחוק לראות מה יעלה בגורלו, והיא מביאה את האמא שלהם יוכבד הצדקת שתניק אותו ולא יינק מחלב גויה. כך לאורך הדורות כולם היתה לנו את שרה אמנו שגידלה את יצח שנעקד על גבי המזבחק, את רחל ולאה זלפה ובלהה שילדו ודידלו את שנים עשר שבטי י - ה עדות לישראל, והן שזירזו את יעקב אבינו לברוח מבית אביהן, ואומרות לו "הלא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו...". וכן מיכל הצילה את דוד מלך ישראל מידי אביה שאול, והבריחה אותו דרך החלון, יהושבע שמילטה את התינוק יואש צאצא אחרון משושלת דוד המלך, והחביאה אותו בבית קדש הקדשים מדי עתליה המרשעת שביקשה להרגו. את יעל שהרגה בפטיש את סיסרא המלך הגדול והמפורסם ששלט באכזריות בכל העולם, וממנו יצא רבי עקיבא בן יוסף בנם של גרים ובזכותה. את יהודית בת החשמונאים שהרגה את מלך יון בארמונו באישון לילה ונשאה את ראשו למחנה ישראל והצילה את עם ישראל מכשלון. את בתו של מתתיהו שצעקה אל חמשת אחיה הכהנים עד מתי יחללו היוונים את בנות ישראל, ובגללה פרץ המרד שהביא לנס החנוכה. את אסתר המלכה שהפילה את המן והצילה את עם ישראל מכליה.

כולן צדיקות היו, צנועות היו, טהורות היו, ופעלו בזמן הנכון ובמקום הנכון. אתן בנות ישראל אליכן נקרא היום ערב יום הדין והמשפט, הצילו אותנו ואת העם כולו מיצר הרע, שמרו על הצניעות מכל משמר, תחנכו את הבנים והבנות ללכת בדרכים ישרות. תזהירו אותן מפיתויים, מערבי שירה ו"פיוט" שסופם רע ומר, הצילו את מי שאפשר משמחות של הוללות ושכרות, המביאות לידי חטא, שמרו את המאכלים שיהיו נקיים מכל איסור, הצילו אותננו, את נשמותינו, את ילדינו ואת נכדינו, תזהירו אותן מהפיאות הפרוצות שמביאות שחיתות והפקרות, תצילו אותן מבגדי שחץ וקילקול, תצילו את כולנו מיום הדין.

בעוד שבוע כולנו מתייצבים למשפט, הכף מאזניים מאוזנות, חצי חובות, חצי זכיות, בידכן להטות את הכף לזכות. אבא שבשמים ישרה שכינתו במעשה ידכן, ותצליחו במשימתכן, זכרו, גורלינו בידכן, עתידינו בעולם הזה ובעולם הבא בידכן, הצילו, הצילו, הצילו. ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים עם כל ישראל. שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה, שנת קדושה וטהרה, שנה שבה יבנה בית המקדש במהרה, ומשיח צדקינו ישב על כסאו בירושלים הבנויה.
מתפלל להצלחתכן תמיד, יהיו לרצון אמרי פי דברי בן ציון מצפי.
בן הצדיק המקובל הגאון רבי סלמן מצפי זיע"א.

אלות התשפ"א.
שאלה - 233399
בהורמנא דמרן שליט"א, הננו בקריאת חיבה לקהל הקדוש, הנהנים עצה תושיה ודבר ה' ממו"ר, לבוא לעזרתנו, להיות שותפים במפעליו הכבירים של מו"ר שליט"א בחתימה על הו"ק חודשית. המערכת.
תשובה
הנני לקרוא בזה לאחינו בית ישראל הנדיבים בעם לעזור בתמיכה הגונה לאתר הקדוש "דורש ציון" הפועל פעולות רחבות ויקרות בכל העולם כולו, הן בהתנדבות של כל החברים הפעילים בניהול השאלות והתשובות המחכימות ומאירות עיניים, הן בהוצאת הספרים הקדושים תמידים כסדרם ומוספים כהלכתן.
ועל כל אלה עריכת הסידורים השונים בהידור רב, סידור הכוונות להרש"ש זיע"א, עם הגהותיו והארותיו של מור אבי זיע"א שהיו גנוזות זה מ"ה שנים מפטירתו, וזכו והוציאוהו לאור בהידור, סידורי "קול ציון" לראש השנה, ליום הכיפורים, לשבת קודש, לסליחות, באותיות מאירות עיניים, בפירושים נפלאים דבר דבור על אופניו, והמה נענים לכל בקשותי ודרישותי ברצון באהבה ובחיבה.
גם הספרים השונים שיצאו לאחרונה לאור, ועוד יש בכתובים, ואם יתן השם יתברך כח ועזר ויכולת נוכל עוד לכתוב בישוב דעת ובהרחבה בחכמה ובתבונה. הנני חוזר ומבקש מכל אחד ואחד אחי ואחיותי היקרים לעזור ביד נדיבה להביא דבר השם יתברך לכל העולם היהודי, ובזה תהיו מבורכים בברכות שמים עדי עד ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ותזכו לכל מילי דמיטב בזה ובבא.
אוהבכם ומוקירכם
בן ציון בכמוהר"ר סלמן מוצפי הי"ו.
שאלה - 228330
לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
תשובה
חזקו ואמצו, מומלץ בכל פה,
שאלה - 227655
למו"ר שליט"א
בשבח והודיה לבורא יתברך יצא לאור אחרי כ"כ הרבה שנים של ציפיה סידור לשבת קודש של כבוד מו"ר שליט"א
אזור אשדוד
אושר 0533156996
אור 0503636716

תשובה
ישר כח לכם, ישר כח לכל העובדים והעורכים המסורים, תודה מיוחדת להאי גברא רבה וירירא, פה מפיק מרגליות, דורש כתרי אותיות, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, מגזע ישישים, נכדו של מרן פאר הדור והדרו, נודע בשערים שמו, הגאון הגדול, סבא דמשפטים, ארי במסתרים, חבר בית הדין בירושלים רבתי אשר מצודתו פרוסה בכל רחבי הארץ, מרביץ תורה לעדרים, המאיר לארץ ולדרים, חתני ידידי כמוהרר"ר עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, הוא וצוות י"ב הרבנים הגדולים על עמלם יומם ולילה ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה.

על פעלם הרב בכל הספרים שיצאו לאור בסייעתא דשמיא, ובעזרתם המסורה, ובפרט בסידור זה והשקיעו בו עמל רב ויזע יקרב, בכל אות ואות, בהלכות, במנהגים, בדברי הקבלה, דבר דבור על אופניו, דור דור ומנהגיו, באהבה ובחיבה, במסירות עילאית, ואין זה מובן מאליו.
ישלם השם יתברך פעלם, וימצאו שכר טוב מהשמיים בפעלם, ויזכו לרוות רוב נחת מבניהם ומבנותיהם, ויגדלו מעלה מעלה, בתורה וביראה, בבריאות, בנחת ובשלווה עם כל הנלווים אליהם אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון מוצפי ס"ט.
שאלה - 237686
לכבוד הרב שלום רב ושלומו יסגא לעד, קראתי בכל לב דבריו החריפים של רבנו מהרח"ו ז"ל, ומבין תשובת כבודו ראיתי שהדבר בוער בקרבו ומחילה על השאלה הבנתי שיש ענין בסיבת כל זה? ואם הוא נסתר יסתירנו.
תשובה
אהובי ורעי, איש חכם ונבון אתה, ואגיד לך דבר אחד, והוא קודם למעלה מ - 40 שנה נפתחה ישיבה חשובה ללימוד הקבלה, ואנשיה פנו לכמה וכמה גדולי האברכים בעיר בירושלים שיצטרפו אליהם, והפצירו בהם פעמים ושלש וגם ארבע, ואברך יקר אחד שהוא גאון בתורה ובעל שיעור קומה, הלך בסתר אל הגאון הצדיק והחסיד שכל ימיו היו בתענית הרב שלום מזרחי אב"ד תל אביב רבתי, מחבר שו"ת דברי שלום כמה חלקים ועוד לו בכתובים, שהיה משיירי כנסת הגדולה מקימי הישיבה הקדושה פורת יוסף בעיר העתיקה בירושלים, להתייעץ עמו.

וכה אמר לו הגאון הצדיק, שמעני איעצך תורה מפוארה זו חכמת הקבלה, אינה מאכל כל אדם, אלא רק לשרידי שרידי עם קודש, אנשים קדושים, פרושים וטהורים, מדקדקים במצוות יותר מכפי כוחם, חסידים ואנשי מעשה.
דורינו זה, בעוונותינו פרוץ הוא, ורבו בו המכשולות, וכמעט אין בו מי שיכול לימוד בו מול מלחמות היצר והסט"א, ורוב המתעסקים בחכמה זו נכשלים בענינים חמורים, והכל משום שלימוד זה צריך שיהיה הלומדו קדוש שבקדושים, זך השכל והרעיון, היודע לשמור עצמו מכל מכשול טעות והגיון, ולא יגשים הענינים שלומד כלל, וזה כמעט אי אפשר, שמע לי ולטובתך, תפרוש מכך ותקבל שכר על הפרישה.
שמע החכם את דבריו ולא הלך לשם, ועלה ונתעלה בלימוד הש"ס וארבעה טורים בשלחן ערוך ובפוסקים, והיום הוא אחד מגדולי היושבים על מדין.

ומה שחרה לי ובער בקרבי הוא, איך הם מצטטים דברי איש שהמה יודעים והדבר התפרסם במחוזם כי ההוא גברא סני שומעניה, ופיו הכשילו לדבר ולכתוב סרה על קדוש ישראל רבנו מהרח"ו זיע"א, ובפרט שנגרם על ידו חילול השם נורא, והוא רחום יכפר.
שאלה - 237685
לכבוד הרב
מי שהתעורר קצת אחר עלות השחר התפנה נטל ידים עם נטלה ללא ברכה למרות שאין צורך בנטלה כמו שהרב לימד חזר לישון לעוד שעה והתעורר ללכת לתפילת שחרית האם נוטל ידים בברכה?

תשובה
מכיוון שישן שנית בלילה יטול בברכה.
שאלה - 237684
לכבוד הרב
לקוחה של אחותי מחכה כמה שנים לילדים הוצע לה שתהרגן 40 נשים שישמעו 40 יום הלכות צניעות אע"פ שכבר עשתה זאת, השאלה האם יש דבר מועיל או חשוב יותר שאפשר לעשות להצלחתה?

תשובה
כתב רבנו בחיי זיע"א בפירושו על התורה שמות כ"ה, "ומה שנתן אבן "אודם" לראובן, על שם שהאדימו פניו בחטא בלהה כשבלבל יצועי אביו והודה ולא בוש, והאבן הזאת נקרא רובי"ן והוא גדל במקומות ידועים בים, והוא סלע גדול, ומוצאו כמוצא הכסף וכמוצא הזהב, והסלע והמוצא ההוא קורין אותו בלאש"ו, ורובינ"ו ובלאש"ו הכל מין אחד וחתיכה אחת, אלא שהרובי"ן הוא אדום בתכלית, וכן תרגומו: סמקן, והוא מבחר האבן כמין ענפים שבולטים ממנו ונמשכים ממנו, והבלאש"ו הוא למטה ממנו מאד במעלת האדמומית, ומפני זה נקרא מבחר האבן הזאת בלשוננו "אודם", כי מראהו אדום כדם, וסגולתו שכל אשה שנושאתו אינה מפלת לעולם נפלים, ואמרו שהוא טוב לאשה המקשה לילד, ואם היו שוחקים אותו ומערבים אותו באכילה ובשתיה מועיל הרבה להריון". ע"כ. ומבואר שם עוד, שמאחר שאבן האודם היא הראשונה בחושן המשפט וכנגד ראובן, לכן יש בה סגולה להריון, כענין הדודאים שמצא ראובן, שגרם בזה לאמו שתתעבר ביששכר. וכן הוא במדרש תלפיות [אות א ].
והנה, אבן זו הנקראת "רובין" מצויה גם בזמן הזה, והיא אינה יקרה כל כך, ויש ליטול חתיכה קטנה ממנה ולתת אותה על בשר האישה ללא חציצת בגד. ואם משבצים אותה בטבעת או בשרשרת, יש לוודא שהאבן עצמה תיגע בבשר".
שאלה - 237683
לכבוד הרב שלום רב אני תורם כל חודש למעלה משנה כבר ל.... ל.... ול... האם להפסיק את התרומות זה לא נחשב נדר עבורי חושש מיזה תודה לכבודו.
תשובה
אם כנים דבריך, אנא ממך, תפנה לרב עמו אתה שואל שאלות בהלכה ותמע את תשובתו. ואודה לך אם תאמר לי תשובתו.
שאלה - 237682
לכבוד הרב מוצפי
שלום
עבדתי בעירייה כח אדם 9 חודשים
ונגמר לי החוזה המנהלת אמרה לי שהיא מנסה לפתוח לי תקן עובד עירייה
ויש ישיבה עד ה-7/11 עם המועצה מה סוכם והיא תגיד
אני מודאגת

תשובה
במקום שאת תדאגי, אבא שבשמיים ידאג לך, ואת תתפללי.
שאלה - 237681
לכבוד הרב שלום רב
אמא בת 65 אבא בן 74 התגרשו לפני 8 שנים אבא חולה סרטן הרופא לא נתן לו הרבה זמן לחיות. אני מנסה להחזיר בניהם שיתחתנו בשנית ויחיו יחד עד ש..
אך לא בטוחה האם כדאי?

תשובה
רק אם בלב שלם ובאהבה אמיתית. ובתנאי שלא יזכירו מריבותיהם ואשמותיהם.
שאלה - 237680
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,הרב אני בן 42 יתום מהוריםאני מעוכב זיווג וסובל מחרדותברכה לאחי ישראל אוהד בן מזלתודה מראש שגיב כהן
וברכה לכבוד הרב בעצמו לאורך ימים ושנים

תשובה
מתפלל עליכם בשברון לב מכל לבי.
שאלה - 237679
לכבוד הרב שליט"א
אברך צעיר, הציעו לי ללמוד קבלה, סרבתי בגלל ההקדמה של מהרח"ו, וטענו שהר'... הוכיח בתשובה שהדברים שם לאו דוקא ונאמרו בל' גוזמא. האם נכון עשיתי?
תודה

תשובה
רק טיפש וכסיל יאמר כדברים האלה, "לשון גוזמא", "לאו דווקא", ועוד הרי מהרה"ו זיע"א השביע בפתיחה לעץ חיים על כל ספרי הקבלה. ואעתיק לך בס"ד את לשונו הטהור
מספר עץ חיים - הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות
"עוד הקדמה למוהרח"ו זלה"ה אני הכותב משביע בשמו הגדול ית' לכל מי שיפלו הקונרטסים אלו לידו שיקרא הקדמה זאת ואם אותה נפשו לבוא בחדרת החכמה זאת יקבל עליו לגמור ולקיים כל מה שאכתוב ויעיד עליו יוצר בראשית שלא יבוא אליו היזק בגופו ונפשו ובכל אשר לו ולא לאחרים תחת רודפו טוב והבא לטהר ולקרב ראשית הכל יראת ה' להשיג יראת העונש כי יראת הרוממו' שהוא יראה הפנימית לא ישיגוהו רק מתוך גדלות החכמה ועיקר מגמתו בידיעה הזה יהי' לבער קוצים מן הכרם כי לכן נקראים העוסקים בחכמה הזאת מחצדי חקלא ובודאי שיתעוררו הקליפות נגדו לפתותו ולהחטיאו לכן יזהר שלא לבוא לידי חטא אפי' שוגג שלא יהיה להם שייכות בו לכן צריך ליזהר מהקלות כי הקב"ה מדרדק עם הצדיקים כחוט השערה לכן צריך לפרוש עצמו מבשר ויין כל ימות השבוע וצריך הזהרת סור מרע ועשה טוב ובקש שלום בקש שלום צריך להיות רודף שלום ולא להקפיד בביתו על דבר קטן וגדול וכ"ש שלא יכעוס ח"ו:
וצריך להתרחק בתכלית הריחוק סור מרע:
א ליזהר בכל דקדוקי מצות ואפי' בדברי חכמים שהם בכלל לא תסור:
ב לתקן המעוות קודם שיבא לעוה"ב:
ג יזהר מהכעס אפי' בשעה שמוכיח את בניו לא יכעוס כלל ועיקר:
ד גם צריך ליזהר מהגאוה ובפרט בענין הלכה כי גדול כחה והגאוה בזה עון פלילי:
ה בכל צער שיבא לו יפשפש במעשיו וישוב אל ה':
ו גם יטבול בעת הצורך לו:
ז גם יקדש א"ע בתשמיש המטה שלא יהנה:
ח שלא יעבור כל לילה ויחשוב בכל לילה מה שעשה ביום ויתודה:
ט גם ימעט בעסקיו ואם אין לו פרנסה כי אם ע"י משא ומתן יכין יום ג' ויום ד' מחצי היום ואילך ובכונה שהוא לעבודת קונו:
י כל דבור שאינו של מצוה והכרחי יהיה זהיר ממנו ואפי' דבר מצוה ימנע בשעת התפלה:
ועשה טוב:
א לקום בחצי הלילה ולעשות הסדר בשק ואפר ובכי גדול ובכונה כל אשר יוציא בשפתיו

(10) ספר עץ חיים - הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות
ואח"כ יעסוק בתורה כל זמן שיוכל להיות בלי שינה ובלבד שחצי שעה קודם עלות השחר יתעורר לעסוק בתורה:
ב ילך לבה"כ קודם עלות השחר קודם חיוב טלית ותפילין להזהר שיהיה מי' ראשונים:
ג קודם שיכנס ישים אל לבו מ"ע ואהבת לרעך כמוך ואח"כ יכנס:
ד להשלים רמז צדיק בכל יום שהוא צ' אמנים ד' קדושות י' קדשים ק' ברכות:
ה שלא להסיח דעתו מהתפילין בעת החפילה זולת בעת העמידה ועסק התורה:
ו צריך שיהי' עוסק בתורה מעוטף בטלית ותפילין:
ז לכוין בתפלה הכונות כמ"ש בע"ה:
ח שישים תמיד נגד עניו שם בן ד' אותיות הוי"ה ויזדעזע ממנו כמ"ש שויתי ה' לנגדי תמיד:
ט שיכוין בכל הברכות בפרט בברכת הנהנין:
י צריך שיהיה עמל בתורה פרד"ס שנאמר או יחזיק במעוזי ואל יחשוב שיגלו לו רזי התורה בהיותו ריק כדכתיב יהב חכמתא לחכימין וצריך ליזהר שלא יוציא בשפתיו בחכמה זו מה שלא שמע מאדם שראוי לסמוך עליו וכאזהרת רשב"י וחבריו השגת החכמה תנאי הראשון צריך למעט דבורו ולשתוך כל מה שיוכל כדי שלא להוציא שיחה בטילה כמאמר רז"ל סייג לחכמה שתיקה גם תנאי אחר ע"כ ד"ת שלא תבינהו תבכה עליו כל מה שתוכל. גם עלית הנשמה בלילה לעולם העליון שלא תשוט בהבלי העולם תלוי שתישן בבכיה ומרת עצבות מגונה עד מאוד ובפרט להשיג חכמה והשגה אין לך דבר מונע השגה יותר מזה. גם בענין השגת האדם אין לך דבר שמועיל כמו הטהרה והטבילה שיהיה האדם טהור בכל עת ומורי זלה"ה עם היות שהיה לו חולי השבר שהקור מזיק לו עם כל זה לא היה מונע מלטבול בכל עת".

ואמרו לך בשם אדם שנתפס בקלקלתו ונתפרסם ונעשה מזה חילול השם נורא השם יכפר.
שאלה - 237678
השם ישלם שכרם בטוב ובנעימים הופקד היום לישיבת הרב בבקשה לאברך שזקוק שאזכה למציאת דירה
תשובה
אתמול התחלנו לשפץ מטבח לאברך גאון בתורה שנבחן במפעל הש"ס מדי חודש בחדשו. והיתה נדיבה יקרה שהמטבעות האחרונות שנשארו ממה שנתנה הבאנו לו, אשריכם ישראל כמה מצוות אתם זוכים.
שאלה - 237677
שלום לכבוד הרב הגאון. חילוני. דעתו של הרב על עלונים ידועה לי. עלון ללא תמונות נשים, פוליטיקה וללא פרסומות, הרב מאשר? אח"כ מעביר לשכן דתי שמעביר הלאה.
תשובה
לא מספיק פוליטיקה 24 שעות ביממה ובאת להוסיף עליהם? לא מספיק צרות יש לעם ישראל? אין ספרי קודש ללמוד? גמרו לדעת את התורה כולה? עד מתי פתאים תאהבו פתי???
שאלה - 237676
לרב שליט"א
הרב, יש לי חבר, שאינו "מחזיק" מתורת הקבלה, ואינו רואה בעיה להגיד את השם לילי (וכו) וסמי (וכו) בלי הקיצור. ביקש מקור שאסור להגיד והוא רוצה מקור לא מספר קבלה
תודה

תשובה
כתבת והרב השיב לך, ושוב הנך מטריד את הרב בדברי חברים פסולים.
שאלה - 237675
שלום לכבוד הרב
יש לנו צמחים בגינה ובסוכות הורדנו אותם למטה- מחוץ לבנין לטובת בניית סוכה- כמובן על משטח מנותק מהקרקע. האם אפשר להחזיר אותם למרפסת חזרה? האם מותר בגלל שמיטה

תשובה
כתבנו כבר שהדבר מותר.
שאלה - 237674
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לדעת מה דעת הרב על השם שני לבת?

תשובה
האם הנני בוחר שמות???
שאלה - 237673
לכבוד הרב שלום
בזמנו הרב אמר שלא לשמוע ולא ללמוד בספרים של.... רציתי לשאול אם הוא ביקש מחילה מגדולי ישראל שדיבר עליהם? והאם יהיה מותר לשמוע אותו או שעדיין לא. תודה

תשובה
שקר ועלילת שוא. אינני יודע על מה אתה מדבר?לכל מה שכתבת אין שחר!!! וחוששני שאתה עובר על משום "לא תלך רכיל בעמך".
שאלה - 237672
לכבוד הרב שליט'א
תודה לרב הצדיק שהגיע לנס ציונה לחזק את הציבור.
משרה קדושה במקום נשמח אם הרב יגיע עוד לעיר שלנו.
בריאות לרב.

תשובה
בשמחה רבה. שמחתי מאוד לפגוש אנשים יקרים אוהבי ומוקירי תורה, חדורי אמונה צרופה ותמימה, אהבתי מאוד לפגוש יהודים מסורים, יקרים, המבקשים ללמוד עוד ועוד, תבורכו אתם והנשים הצדקניות שהגיעו ובאו לשמוע תורה ויראה, עם התינוקות והילדים הרכים השם יתברך יפרה וירה אתכם.
שאלה - 237671
שלום לכבוד הרב, אכלתי אגס ואפרסק, ושתיתי קולה. בירכתי נפשות על הפירות. אני צריך לברך שנית על הקולה? תודה הרב היקר.
תשובה
יצאת ידי חובתך, ועיין מעשה דומה בהיפך שבירך על המים נפשות ושכח את הפירות. והשיב בשו"ת שער אשר חלק א סימן ד, שפטור. והביאו מו"ר ועט"ר בהליכות עולם חלק ב עמוד ח"פ.
שאלה - 237670
לכבוד הרב מוצפי שליט"
אני יודע שיש איסור חמור לפגום בברית מבחינה הלכתית

תשובה
גם מבחינה בריאותית מחליש כל איבריו, ומפורר את עצמותיו. השם יצילנו.
שאלה - 237669
שלום לכבוד הרב, קרוב משפחה תיקן לי משהו ותמיד כשאני מציע לו כסף הוא לא לוקח האם צריך להציע לו אפילו שהוא לא יקח?
תשובה
לקחת איש מקצוע בתמורה.
שאלה - 237668
ברצוני לשוב לעשות את הקידוש כמו שהיה בעבר, מפני שאחי יתחיל לשמור שבת ולהניח תפילין, בנחת בהארת פנים בסבלנות ומאז שהוא מקדש הכל לחץ ולא נעים בסעודת שבת.

אך חוששת שיפגע

תשובה
מדוע לחזור ולהטריד.
שאלה - 237667
הרב אמר שאחי מוציא אותי בקידוש ולא להעירמנסה לקראו כתמנים ולא מביניםממהר וחלק מהמילים בולע וחלק לא אומר נכון
מנסה לכון אותו אך לא רוצה לשמועברצוני לשוב לעשות את הקידוש

תשובה
לא לעשות מחלוקת, אפשר לומר בלחש עמו מילה במיליה ואתם יוצאים ידי חובתכם.
שאלה - 237666
לכבוד מרן אהובינו נ"י
ישנה תופעה מצערת שרבנים ואברכים צעירים או טיפה יותר מצעירים,מסיתים ציבור לא להתחסן,ויש אומרים שהטעו את גדולי ישראל,וכו וכו' ,

תשובה
כבר נושא זה נעשה סרוח ומיותר לדבר עליו, רק אנשי קרח ועדתו ממשיכים בהסתה שלהם.
שאלה - 237665
לגבי תענית 40 יום לזיווג
בהמשך לתשובת הרב, אינני מחליטה כלום ובטח רוצה שהרב יתערב בהמשך תפילותיו עבורי
הרב קשה לי עצובה מנסה לאסוף את עצמי שה'יהיה בעזרי

תשובה
מתפלל כל לילה בדמעות.
שאלה - 237664
לכבוד הרב שלום רב

שלום האם יש היתר להניח תמונה של הרב על כסא שהיה מקומו לא בגובהה איש כאשר התמונה מושכת את עין המתפלל

תשובה
מקום תפלה אינו מקום לתמונות.
שאלה - 237663
לכבוד הרב שלום רב שאלה השקפתית. כאשר בשיחה עולה שם של אדם המוגדר כבעל מעשים קשים וכמובן לא שומר מצוות האם להוקיע בדברים ולדבר בגנות זוהי רק ביד גדולי הדור ? תודה לרב.
תשובה
אם לומדים ממעשיו יש להוקיעו, ואם לאו יש לשתוק.
שאלה - 237662
לכבוד הרב הי"ו
האם טוב לומר לפני כל תפילה בחול ובשבת "זבח לה'תודה ושלם עליון נדריך וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדדני.
ברוך תהי

תשובה
הכל טוב לומר.
שאלה - 237661
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בד"כ קורא שמו"ת מיד אחרי התפילה ביום שישי. השבוע בגלל הנץ המאוחר ובגלל שצריך לצאת לעבוד אני יכול רק לפני עלות השחר ביום שישי או בליל שבת. מה לעשות?

תשובה
תקרא בליל שבת קודש.
שאלה - 237660
לכבוד הרב שלום רב.
שבת קנ.אין מחשיכין על התחום .חיפשתי בשולחן ערוך מה טעם האיסור או הגדר ולא מצאתי .אשמח אם הרב יבאר למה האיסור הזה או הגדר .
תודה רבה לרב על הכל ועל זמנו היקר

תשובה
כי מכין משבת לחול ואסור.
שאלה - 237659
לכבוד הרב שלום רב
יישר כח על הכל עכשיו יצא השומר האם מברכים שהחיינו? תודה

תשובה
איזה שומר???? על מה מדובר??? אולי טעות בכתובת.
שאלה - 237658
לכבוד הרב שלום רב
האם לאבל תוך שבעה מותר לקרוא תהילים, ומה לגבי שמו"ת בערב שבת?

תשובה
רק הלכות אבלות ומגילת איכה עם פירוש. ביום שבת לקרוא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום,להתחיל בלילה אחר הסעודה.
שאלה - 237657
לכבוד הרב
אני רוצה להתחיל ללמוד טור שו"ע על הסדר אני לומד כבר שו"ע על הסדר ברוך השם. פשוט אני רוצה לדעת את מקור ההלכה. אין לי אפשרות להשיג חברותא. האם בכל זאת להתחיל?

תשובה
תנסה להתחיל ומדי פעם תבקש מישהו שיסביר לך.
שאלה - 237656
שלום הרב מוצפי שליט"א
כל תפילה או תהילים שאני קוראת המחשבות קופצות לדברי חולין לצערי. מרגישה שהיצר הרע משחק בי.זה נורא מציק לי הרב.
איך ניתן למנוע זאת כבוד הרב?
תודה

תשובה
להתרכז במה שכתוב.
שאלה - 237655
לכבוד הרב שלום רב
תודה רבה על השיעור אתמול בנס ציונה, ועל הברכות שברכת טת אשתי ואותיאשתי בהירון ברוך ה, בהיריון הקודם עברה גרידה.
מה לקבל על עצמנו כדי שהכול יהיה בסדר?

תשובה
בעזרת השם.
שאלה - 237654
הרב
קניתי לבני מכנס. הגזרה של המכנס לא תאמה למה שכתוב על התווית כשקניתי אותם. בני לבש אותם למשך כשעה. ביקשתי בחנות להחזיר כי זה טעות שלהם והיא אמרה לי אני אמכור אותם, זה גזל?

תשובה
זה התקנון ואינו גזל.
שאלה - 237653
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי עדניות האם מותר להשקות אותם בשנת שמיטה?

תשובה
כן, עיין בתשובות קודמות.
שאלה - 237652
כבוד הרב
אני עושה בשבת 2 חלות גדול ו10 לחמניות.הבנתי שצריך להניח פעמיים סגול בכל צד. אם כן איך אמורים להחזיק חלה על חלה לברך ולאכול מהתחתונה? אשמח שהרב יסביר
תודה ורפו"ש.

תשובה
2 החלות יהיו על שתי לחמניות. בבציעה לוקח האיש את הימנית והשמאלית ומדביקם כמו חלה אחת ובוצע את הימנית.
שאלה - 237651
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בני עוז בן ה6(נולד בז' באדר)מאובחן על הרצף האוטיזם ואינו מדבר ועקשן מאוד
אומרים לי שהשם שלו חזק עבורו.
האם צריך להוסיף שם?מה מתא

תשובה
לא לגעת בשמו.
שאלה - 237650
לכב מו'ר לקהל שומעי הרב שליטא שמתורתו שותים שני אלתים ששמעו "לרבנים" לא להתחסן נפטרו לצערנו.אנו עושים דברי רבותינו להקשיב לחכמי הדור האמתיים ונשמרתם לנפשותיכם מאד
תשובה
רבים חללים הפילו לחינם.
שאלה - 237649
להרה"ג שליט"א,

אבי ע"ה נקבר השורה פנויה ולאחר מכן קברו ח"ק נשים משני צידיו כמובן בלי הסכמתנו. האם להעביר אותו משם? אם לא, האם גדר משני הצדדים תועיל במשהו?

תודה וכוט"ס

תשובה
יש הסוברים שכן.
שאלה - 237648
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בקשר לשאלה על התפילה הניתוח בעניים בשעה 6:30בבוקר הכוונה שעדיין אסור להתפלל כי אצטרך לסיים לפחות בשעה 6
תודה רבה ובלילה על הטרחה

תשובה
מותר. ידעתי.
שאלה - 237647
שלום לכבוד הרב
טז חשון מחר בלילה הפטירה של אבא יוחנן מיגאן עה יש פרקי אבות שלו ביוטיוב הרב הכיר אותו

תשובה
איש יקר המדות וכליל המעלות, ענו ושפל ברך, אוהב התורה ומכבד תלמידי חכמים ולומדי תורה, מעודד את הדור הצעיר.
שאלה - 237646
שלום לכבוד הרב מה כדי לעשות לעילי נשמת אשה שמתה ערירית
תשובה
כפי שעושים לכל נפטרת יהודיה.
שאלה - 237645
לכבוד הרב שלום רב
אשתי עובדת בגן תת יש שם מנהל שהוא אחראי עליהם ומדבר איתם הרבה ומגיע לראות וכו' אנו חוששים שהוא לא כשר כ"כ כי הוא לא שומר עיניים האם לעזוב את העבודה ?

תשובה
ננסה פעם נוספת ונבדוק.
שאלה - 237644
לרב שליטא
אדם שחשב לישון, אמר המפיל בשו"מ יכול לומר אחכ תק"ח?
ב, בלילות שאיני אומר בהם תק"ח אוכל להקים בקשעה"מ אתה תקום תרחם.. כי בא מועד ולהמשיך כי רצו עבדיך, או לא להתאבל.

תשובה
קרוב לזמן תיקון חצות יאמר המפיל בלא שם ומלכות. אחר תיקון לאה יאמררק פסוקי נחמה ולא צער חלילה.
שאלה - 237643
שלום לכבוד הרב
אני אשה עם ברזלים בשניים. הרופא שלי ערבי ונתן לי גומיות לעזרה ליישור. אין ברירה וחייבים. לא ידוע מה ההכשר או אם עשויות מחיה טמאה. האם מותר להשתמש בגומיות.

תשובה
מותר, כי אין בהם טעם.
שאלה - 237642
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א!
מותר להיות חבר של גוי?
אם יש שכן גוי או במקום עבודה, או מקום מגורים מותר להיות חבר של גוי. מותר אפילו לתת לו גםחיבוק חוץ מלחיצת ידיים?

תשובה
תיזהר!!! שמור מרחק!!! חבל שאתה מטמא את נשמתך, תרחם עליה.
שאלה - 237641
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
מהו גונדא דיליה?
שמעתי את המושג הזה בדרשות וכמה פעמים הרב יוכל להסביר בבקשה מה זה בדיוק?
הבנתי שזה קשור משהו ליצר הרע וכוחות הרע בעולם וכו

תשובה
תרגום "הגדודים שלו".
שאלה - 237640
לכבוד הרב שליט"א
הבנתי שיש איסור להתפלל ליד קבר, (למשל הגמרא בברכות אומרת כך)
אז כיצד מתפלים, למשל בקבר רחל?
יורנו הרב שליט"א

תשובה
עוברים על ההלכה, בחדרים הסמוכים מותר.
שאלה - 237639
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
אני משתדל שנים לחזק נערים בענייני קדושה! ונותן להם חומר על כך.
אך אני מרגיש שאני מחזק הרבה היצר הרע תוקף אותי באותו עניין מה לעשות להשמר ממנו?

תשובה
נושא מורכב המצריך הרבה חכמה.
שאלה - 237638
לכבוד הרב שלום רבי מורי.. מה התקנה שגבר עובר בין שתי נשים...תודה. ורפואה
איתנה בקרוב ....

תשובה
עיין פסחים קי"א. יאמר הפסוקים במדבר כג, כב. "אֵל מוֹצִיאָם מִמִּצְרָיִם כְּתוֹעֲפֹת רְאֵם לוֹ: כִּי לֹא נַחַשׁ בְּיַעֲקֹב וְלֹא קֶסֶם בְּיִשְׂרָאֵל כָּעֵת יֵאָמֵר לְיַעֲקֹב וּלְיִשְׂרָאֵל מַה פָּעַל אֵל": שים לב מתחיל בא - ל ומסיים בא - ל.
שאלה - 237637
לכבוד הרב האם מותר לתת שאריות שביעית לכלב?
תשובה
לא.
שאלה - 237636
לכבוד הרב היקר,
יש לנו בחצר עץ לימון ננסי. רוצים ב"ה להכין חמוצים. האם צריך לעשר אותם?
בריאות איתנה לרב.

תשובה
אסור בשמיטה להתקין חמוצים מפירות שביעית.
שאלה - 237635
שלום לכבוד הרב שליטא מורחת בידיים קרם טיפולי צריכה מס פעמים ביום האם יש בעיה אם נוגעת במאכלים אם יש שמנוניות מהקרם מטעמי כשרות תזכו למצוות
תשובה
אין בעיה.
שאלה - 237634
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כאשר גוי (נוצרי או מוסלמי)רק נוגעים ביין(מסדרים על מדף הסופר וכדומה) או רק פותחים את בקבוק היין?

תשובה
גוי יכול להוביל ולהעביר בקבוק יין סגור ואטום. גוי אסור שיעביר בקבוק פתוח.
שאלה - 237633
לכבוד הרב שלום רב
בננו הבכור כמעט בן 4 ונמצא בגן עם לימוד הברה אשכנזית
בע"ה בשנה הבאה נרצה להכניסו למוסד ספרדי
האם בסדר שהשנה ילמד כך או להתעקש שילמד בשיטה ספרדית-יש אפשרות

תשובה
השנה תשאיר אותו שם.
שאלה - 237632
שלום, התחתנתי לא מזמן עם גבר שכולם אמרו לי להתחתן איתו גם הרב אך אני לא מאוהבת/נמשכת אליו והוא אדם מדהים אני בהריון אין לי חשק לכלום לא רוצה אותו אני נכנסת לעצבות מרגישה לבד.
תשובה
את זקוקה לשיחה עם מומחה פסיכולוגי.
שאלה - 237631
שלום לכבוד הרב
חמי קנה זיתים להכנה בבית מערבי, מעצים ששייכים להם. האם יש בעיה כלשהי בגלל השמיטה? וכן האם פטורים ממעשרות?
תודה רבה!

תשובה
בימים אלה שמן זית וזיתים אין בעיה בשמיטה.
שאלה - 237630
לכבוד הרב שלום רב
מחילה על השאלההאם מותר לאיש לגלח או לדלל שיער בית השחי או ה… ואם מהני שלא יגלח הכל לגמרייורנו רבנו והי עימו בבריאות איתנה.יורנו רבנו

תשובה
לדלל מותר.
שאלה - 237629
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום האם מותר לנשים להתפלל בבית עלמין תפילת מנחה ( קבר של צדיק)
ואם נשים חיובות לעשות קריעה בכותל או שאפשר להקנות
תודה רבה

תשובה
גם לגבר אסור לומר תפילת שחרית מנחה וערבית בקבר של צדיק.
לא עושות קריעה.
שאלה - 237628
לכבוד הרב
חרדים (בעיקר אשכנזים) שלא עושים צבא יש להם דין של פורש מציבור?

תשובה
מדוע אתה מקטרג על בני התורה? וכי אלה שלא מזכירים שם השם כמו שיש לנו כל יום הם בסדר? אסור לקטרג על עם ישראל.
שאלה - 237627
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בבוקר אני עושה שתי נטילות אחת לברכות השחר ואחר כך מכינה את כל הדברים לתפילה עושה שוב נטילה ויושבת להתפלל שחרית ותהילים וכולי האם זה בסדר כבוד הרב

תשובה
מספיק פעם אחת.
שאלה - 237626
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,

שמסתיים המניין שבנץ ואומרים קדיש על ישראל, האם המניין השני שאמור להתחיל ממש אחריהם בקדיש של הקורבנות, יכול לכוון לצאת ידי חובת הקדיש?

תשובה
יאמרו שניהם יחד.
שאלה - 237625
לכבוד הרב שלום רב
אבד לי סכום כסף גדול שאני צריכה לשלם לבעל מקצוע אני בצער גדול לא עובדת מה אפשר לעשות אני בצער גדול

תשובה
השם יתברך יחזיר לך את אבידתך.
שאלה - 237624
לכבוד הרב
אני שומר מיצוות ושומר שבת , הבוס לא מאשר לחבוש כיפה? מכיוון שיש ערבים וכן הם יבקשו לחבוש כפייה הוא יצטרך לאשר להם גם שהעבודה עצמה היא במקום סגור ולא כיפת שמיים ,

מנו

תשובה
זו כפיה אנטי דתית. תברר את זכויותיך.
שאלה - 237623
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב, אני כותב כרגע חידושים וביאורים על הלכות לולב, האם מרת אימך הרבנית ע"ה היתה מברכת על הלולב? תודה רבה
תשובה
לא לשאלות אישיות.
שאלה - 237622
לכבוד הרב שלום רב
בן 13,ולפני 3 שבועות הרב השיב להתפלל בהנץ ולא בלימודים שאיננה תפילה. לקראת שעון החורף שאלתי אם בכללי לא אצליח חלילה להתעורר לנץ, לעשות התרת נדרים? תודה

תשובה
כן תצליח. התרה לאצריך.
שאלה - 237621
שלום לכבוד הרב
במחילה... האם מותר להרהר בקדושה במקום טמא ? או יש להמנע

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 237620
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בקשר לספר תורה תימני לבני ספרד?
וגם מה דעת הרבהאם הם יוצאים ידי חובהתודה רבה כבוד הרב!!!

תשובה
בהחלט יוצאים גם של אשכנזים שיש גם להם שינויים.
שאלה - 237619
לכבוד הרב
ב י בכסלו צריכה בע"ה לעבור ניתוח על העיניים בשעה 6:30 בבוקר מה אעשה עם תפילת שחרית(שואלת אישה)

תשובה
תאמר ברכות השחר, קריאת שמע, תפילת עמיה.
שאלה - 237618
שלום לכבוד הרב, אישה אלמנה מותר לה להוריד את הכיסוי ראש? תודה רבה
תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 237617
לכבוד הרב שלום
מה לגביי שטיפת כלים (כולל סירים וכו') בשבת לאחר ארוחה שנייה? כלומר שאין צורך בכלים עד מוצ"ש. העניין גם שהלכלוך נדבק, הבלאגן והריח.
תזכה למצוות.

תשובה
סירים אסור משרים במים ומניחים בפינה. צלחות וסכום רוחצים.
שאלה - 237616
לכבוד הרב שלום, התחסנו 2 חיסוני קורונה הילדים וההורים… האם לעשות חיסון שלישי?
תשובה
נא לעיין בסרטון במחלקת קורונה בשערי צדק איזה סבל סובלים החולים שם אחד מהם התבטא ״גהיני גהינם״ הוא עובר.
שאלה - 237615
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ראיתי בעוד יוסף חי שהגרי"ח כתב בפרשת שופטים,
אורך ימים לרב!

תשובה
בבקשה אל תתעסק בזה.
שאלה - 237614
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מתלבטת איזה שם לקרוא לבן שיולד לי ההתלטות היא בין רפאל( סבא רבה של בעלי , משה( דוד של חמי ) , יצחק( דוד של חמי , שמואל ( חמי ) . אני לא יודעת מה לבחור ???

תשובה
על פי ההלכה הבן הראשון שם אבי האב, השני אבי היולדת. ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 237613
שלום לכבוד הרב,
תודה על תשובתו לשאלתי על הדברים בספר דבר בעתו מול "רשע וטוב לו".
המשך השאלה - רשע שעשה מצווה והשכר עבר לצדיק, כשישוב בתשובה השכר שאבד יוחזר או שאין תקנה?

תשובה
יש תקנה, ועיין במאגר על ״ושים חלקנו עמהם״, שכתב רבנו האריז״ל שאם חלילה מי שהפסיד את חלקו והוא ניתן לצדיק, שיהיה ביד צדיק שאינו רוצה ליהנות מאחרים, ויחזור החלק אליו.
שאלה - 237612
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יכול להיות שההורים מכסים את הילדים בזמן ברכת הכהנים נובע מזה שבעבר רצו לכסות להם את העינים כדי שלא הסתכלו על הכהנים בזמן הברכה? ואז זה השתרש

תשובה
מנהג חדש ואל תפרש עליו פירושים בבקשה.
שאלה - 237611
כבוד הרב
סימן ריט סעיף ז "ובספרד נוהגים לברך" שהולכים מעיר לעיר.האם לשון מר"ן "נוהגים לברך" זה לשון מחייבת או נתון ביד האדם אם לברך הגומל שזה רק גדר ראוי ולא חובה ?
תודה לרב

תשובה
ודאי חובה כיוון שכך פסק הרמב״ם ז״ל ועיין טור ובית יוסף.
שאלה - 237610
שלום הרב בן ציון מוצפי שליט"א. אנו מתחתנים באור לכ' חשון, בדולב, אתה מוזמן, נשמח לברכה אוריאל ותהילה. והכוונות, לשים מחיצה בחופה? תודה להשם על המעמד וכל העזרה המבורכת.
תשובה
שיהיה בסימן טוב ובמזל טוב לכל ישראל.
שאלה - 237609
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א)בראש תודה לרב על הסידור של שבת שהכין לנו.
ב)האם יוצא לאור סידור לימות החול או (מנחה וערבית)?
זה ממש מחייה אותנו

תשובה
תודה על הברכות. מי יודע מה אבינו שבשמיים רוצה ואומר, כן יהיה.
שאלה - 237608
לכבוד הרב שלום רב
יש לי זרעים של שיבא האם מותר לשתול בעציץ או באדמה או בתוך הבית בשנת שמיטה?

תשובה
כל מלאכות הקרקע אסורות בשמיטה כולל בעציצים.
שאלה - 237607
לכבוד הרב שלום רב
מתנצלת ששואלת שוב, שלחתי שאלה לפני שבוע ולא מוצאת את התשובה במאגר.
היכן רצוי לשמור את הכתובה של הזוג?

תשובה
אצל אם הכלה.
שאלה - 237606
לכבוד הרב שלום רב.מי כתב את כל התנ"ך?
תשובה
237741 … עיין מאתמול.
שאלה - 237605
שלום לכבוד הרב
אם אני נכנס לבית הכיסא לפני סעודה על פת. איזה נטילת ידיים אני יעשה לסרוגין או כמו על פת ? ומתי מברך אשר יצר. תודה לכבוד הרב ומחילה.

תשובה
המערכת אתמול שאלת ו, שלשום שאלת, ושבוע קודם, …………הנך חוזר ומטריד.
שאלה - 237604
שלום לכבוד הרב,
חברת אוטובוסים נוהגת לאחר 4 חודשים שנמצאה אבדה באוטובוס להשמידה. האם לעובדי החברה, אם האחראי מאשר, מותר לקחת מהמוצרים לעצמם במקום שיושמדו?
תודה רבה.

תשובה
צריך זהירות שלא יחשדו בו ולא יהיה חילול השם חס ושלום.
שאלה - 237603
שלום לכבוד מרן עט"ר
קטפנו לימון באישור כמובן מאזור התעשייה בו אני עובד, האם צריך להפריש תרו"מ בברכה?

תשובה
בלימון יש קדושת שביעית וזה ענין מורכב. תלמד הלכות שמיטה ותפעל לפי ההוראות.
שאלה - 237602
שלום לכבוד הרב שלוש עשרה עיקרים ועשר זכירות אפשר לומר גם בשבת
הבת בתהליכי גירושים ומגיע אלנו עם הרכב כאשר נכנסת השבת עם תרוצים אנחנו חסרי אונים וזה מצער אותנו

תשובה
א, מותר בהחלט. ב, תתפללו.
שאלה - 237601
הרב
אם אני יכול להתפלל מנחה גדולה ב1 או קטנה לפני השקיעה מה עדיף
אני עכשו אחרי פעילות ומציעים מנין להתפלל בגלל "מצווה הבא לידך וכו'" או קטנה כמו שמרן אומר שלכתחילה להתפלל..

תשובה
לתפילת מנחה קובעים כל יום באותה שעה, כדי לא לשכוח חס ושלום.
שאלה - 237600
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לקחתי על עצמי במשך 40 יום לא ללכת עם תכשיטי זהב מחוץ לבית(בעניין צניעות), האם להמשיך בקבלה ? תודה לכבודו

תשובה
שטויות והבלים, מה עם שבתות ומועדים??? ומה עם הבעל בבית? בגדי מנקה ארובות.

יש משוגעים שמשגעים אתכם. שיפסיקו עם הפוליטיקה, לשון הרע, שנאת חינם וקנאה.
שאלה - 237599
שלום לכבוד הרב. אם נשאר לי לחם בסוף הסעודה,האם אפשר לזרוק לפח ביחד עם כל הזבל. או שצריך להפריד את הלחם בשקית נפרדת ואז לזרוק לפח.מה המקור להלכה זו. תודה.
תשובה
אסור לזרוק שאריות לחם, עוון חמור מאוד, אוספים הכל ונותנים לצפורים, או מכינים מתכונים טעימים, כפי שיש במנוע החיפוש.
שאלה - 237598
לכבוד הרב 1)חלמתי חלום שאני קוראת פרק כו שבתהילים במשך 40 יום ולילה והחלום לא עוזב אותי אשמח לדעת האם יש משו שאני עושה לא בסדר ?
2)אנחנו זוג +4בנות האם מותר לערב רפואה עבור בן

תשובה
להתקשר לאירגון בוני עולם. 1800307300 .
שאלה - 237597
לכבוד מורנו שלום רב
האם צריך למהר להחליף לר"ת עם הציבור כדי להגיד קדושה דסדרא, או להחליף בסוף התפילה?
אני משתדל לא לגבר בין רש"י לר"ת ולכן אני לא מספיק להגיע איתם בזמן.

תשובה
תחליפנו אחר תתקבל.
שאלה - 237596
שלום לרב בן ציון מצפי היו'
ס.רביעית בפת 30 גר' נוטלת ללא ברכה, האם מוציא לידי (כותבים ידי) חובה גם ברכות אחרות שבתוך הסעודה?
אוהבת את הריח של גויאבה, האם מברכת הנותן ריח טוב בפירות?
תודה

תשובה
א, נטילה בלי ברכה שליש פיתה או שליש לחמניה, וכדאי לאכול שני שליש לחם על הכירים זה מצויין, ומברכים על הנטילה. יוצא ידי חובה בסלט, דג, קציצה וכדומה, אך פירות וירקות יש לברך.
ב, כל פרי שאני מעונין להריח אם אני לא מתכווין כרגע לאכול אותו, מברכים עליו הנותן ריח טוב בפירות כולל גויאבה. מתכווין לאכלו בסעודה זו אין לברך על הריח.
שאלה - 237595
לכבוד הרב שלום.אפשר בבקשה לדעת על עניין המנהג לכסות את הילדים בטלית בשעת ברכת כוהנים.והאם זה נכון.תודה
תשובה
מה התעוררת היום? למעלה מ - 300 פעם שאלו, ואין לו מקור.
שאלה - 237594
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לגדל חתול בבית ?
על כלב אומרים שהשכינה לא מגיע לבית למי שמשמגדל כלב !

תשובה
רק אם יש לך מגיפת ממשלת העכברים.
שאלה - 237593
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לרכוש דירה בשנת שמיטה?

תשובה
אין שום חשש איסור.
שאלה - 237592
שלום לכבוד הרב
אבי ע"ה, נפטר ביום כ"ח טבת תשפ"א,
האם יש לעשות אזכרה גם ב - 13 חודש (שנה מעוברת)?

תשובה
בהחל לא, כי זה טבת קודם אדר.
שאלה - 237591
לכבוד הרב
ביום שישי יש לבני סיום מסכת עם כל הכיתה וכל האבות מגיעים לסעודה . צפוי שלא יגיעו עם מסכה ההורים והילדים. אני ובני עם מסכה .ללכת או לא?

תשובה
תלך ותשמור מרחק.
שאלה - 237590
לרב שליט"א אני רואה שיבושים בסידורים הבוקר חזן השמיט שם השם בברכת (השיבנו) אמר אתה לבדך ללא שם השם ובסוף בשים שלום לא כתוב פעמיים צדקה רק בסוף בחתימה.
תשובה
כתבתי לך שיש סידורים שונים ומשונים, ובכל שבוע נוספים עוד שלשה סוגים.
שאלה - 237589
לכבוד הרב
האם ספרי הרמח״ל דעת תבונות / דרך ה׳ נחשבים ספרי מוסר השווים לכל לומד ? כמו ראשית חכמה ומדרש תלפיות ?
והאם מותר ללמוד על הסדר
תודה רבה לרבנו שמקדיש מזמנו לצאן ישראל

תשובה
לא נהגו בזה.
שאלה - 237588
לכבוד הרב שלום רב, מחפשת עבודה לא מוכנים לשלם אפילו 5000 ש"ח על עבודה מקצועית מאוד ורחבה, מה עדיף, להרגיש מנוצלת או להמשיך ולחפש בשכר הולם ומכובד? תודה
תשובה
לחפש משרה פחות מכובדת עם משכורת ממוצעת.
שאלה - 237587
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אפשר להגיד למי שהולך לפי מנהגי מרוקו ולפי פסקי הרב משאש, הרב רפאל ברוך טולידאנו זצל וכו׳ שהוא עושה טעות?

תשובה
בארץ הקודש יש לנהוג על פי השלחן ערוך, אחרת נהיה מפוררים למאות שיטות.
שאלה - 237586
לכבוד הרב שלום רב
237477 יש טעות בתשובה

תשובה
"רב אחד" אצל מעלתו יש טעות, כך נהגו בירושלים וכל המדקדקים כמו בהקפת התיבה.
שאלה - 237585
שלום לכבוד הרב
במקרה שא"א לדחות את הטבילה ויש שבת חתן האם אני יכולה לטבול אם איפור עמיד שלא יורד במים?

תשובה
בשעת הדחק אולי.
שאלה - 237584
עשיתי טעות בתמימות מורי ורבי חיממתי 2 בורקסים קטנים הוצאתי מהמקפיא לצערי לא שמתי לב האחד היה חלבי והשני בשרי נזכרתי בכך לפני האכילה תודה לאל וזרקתי אותם מה לגבי התנור
תשובה
התנור צריך הכשרה עם התבנית שחיממת עליה.
שאלה - 237583
לכבוד הרה"ג שליט"א הודו לשם כי טוב לא התקשרתי לעירייה לגיזום עצי התמר המשמשים פינה חמה לעטלפים הגיע הבוקר קבלן גיזום גוי הוריד הכול
תשובה
ברוך השם יתברך שמו.
שאלה - 237582
לכבוד הרב,
לגבי השאלה אם מותר לי בשנת אבל על אם לאכול בסעודת ברית של הנכד לא היה ברור אם מותר לי לאכול פת או אסור, והאם מזונות כמו קובנה וג'חנון או עוגה כן מותר?
תודה לכבוד הרב.

תשובה
אסור לסעוד שם כלל, מפני דרכי שלום מותר לשבת ולאכול ללא פת רק סלט.
שאלה - 237581
שלום לכבוד הרב שליט"א
כשאני קמה בבוקר אני נוטלת ידיים בנטלה בלי לברך, מתפנה ואח"כ נוטלת שוב ומברכת על נטילת ידיים ואחריה אשר יצר האם אני עושה בסדר?
תודה ובראיות איתנה.

תשובה
אם נחוצים מאוד להתפנות, מתפנים מיד וכשיוצאים נוטלים ומברכים.
אם לא דחופים לכך נוטלים מיד כשקמים בברכה.
שאלה - 237580
שלום לכבוד הרב
סליחה מכבודו אבל אבי לא מרפה מההצעה של הבחור ההוא עם הקבלה שעשן סמים ומאיץ בי לשאול עוד רבנים ומקובלים אני מבולבלת קצת האם אומר שזה באמת הזיווג שלי או משהו אחר

תשובה
שטויות מוחלטות, אביך פועל מתוך לחץ והתלהבות רגעית, אך צרים לפעול לפי השכל הישר, אני מאוד חושש שההמשך לא טוב ואין עתיד לכך.
שאלה - 237579
לכבוד הרב,
ב"ה בהריון חודש שביעי, לא עשינו כל הבדיקות. רופא נשים לא לוחץ לכך ורק רוצה כל כמה שבועות אולטרסאונד. זה בסדר? אציין הריון בסיכון אחרי שהקודם הסתיים בהפלה. תודה

תשובה
מה שדרוש לבצע, תבצעו.
שאלה - 237578
לכבוד הרב שלום רב
יום קבורה שאינו יום המיתה, האם אבל מניח תפילין בברכה , בצינעה, יורינו הרב מה נכון על פי ההלכה?

תשובה
הגאון החיד"א זיע"א דן בשאלה זו, ופסק כי יניח בצינעא בביתו בלי ברכה. לאחר שהקהל יעזוב.
שאלה - 237577
לכבוד הרב שלום רב
אני תורמת כל חודש לארגוני עזר מציון, להושיט יד,משאלות, ,הצלה כי כל שניה קובע,
הם מתקשרים אחרי שנגמרים התשלומים לחדש שוב האם להסכים? לתרום למקום אחר?

תשובה
מצווה לעזור לאלה המסייעים לחולי ישראל.
שאלה - 237576
לכבוד הרב. מה הטעם (לפי הפשט/סוד) שחלב (בצירי) בהמה אסור, וחלב חיה מותר? תודה.
תשובה
כתב רבנו יוסף בכור שור ז"ל בפירושו לתורה [ויקרא ז, כ"ג] לפי שחלב בהמה ראוי למזבח, אבל חלב חיה אינו נקרב למזבח.
ולפי הקבלה יש סוד נורא בחלב בהמה והפגם למי שאוכלו השם יצילנו.
שאלה - 237575
לכבוד מורנו הרב שליט"א, אני עובד בבנין משרדים ואוכל בבוקר ירקות ומברך עליהם בפה"א, ועובר לחדרים אחרים או לאגף אחר במשרד, ורוצה להמשיך לאכול עוד האם צריך לברך מחדש?
תשובה
נכון שיש חילוקי דיעות בפוסקים בענין זה, ובפרט כשלא התחייבת בברכת המזון כי אכלת ירקות בלבד. אך הדרך הנכונה לצאת ידי חובת כולם, כשתברך בבוקר תכווין על כל מה שתאכל מאותה הברכה גם ירקות אחרות כל זמן שהותך בבנין. ולא תצטרך לברך שנית.
שאלה - 237574
לכבוד הרב, בספר דבר בעתו מובא שאם אדם עושה מצווה ורובו רשע, המצווה עוברת לצדיק. מצד שני "רשע וטוב לו" מקבל שכר בעוה"ז, כלומר שכר המצווה לא עוברת למישהו אחר. כיצד ליישב?
תשובה
אין כאן קושיא, הכלל הוא שהמצוות יש להן שכר עיקרי ויציב בעולם הבא כאמור ״ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. ורק פירות המצווה מקבלים כאן. ובמצוות רשע נחלק השכר חלק קטן בעולם הזה לרשע, וחלק גדול בעולם הבא לצדיק.
ולכן מה שאמר שהמצווה עוברת לצדיק על חלקו בעולם הבא.
ומה שאמר שרשע וטוב לו, זה על השכר בעולם הזה דווקא.
שאלה - 237573
לכבוד הרב האם אשה צריכה לקרוא קריאת שמע על המיטה לפני חצות ?
תשובה
בהחלט כן כמו האיש.
שאלה - 237572
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאחר יציאה מבית הכיסא האם אפשר ליטול תחת זרם מים לסירוגין וללא נטלה?

תשובה
כך נהגו כל גדולי עולם בדור שלפנינו וכן אנחנו נוהגים אחריהם. וכך היה בישיבת פורת יוסף שהיו שם ביציאה ששה ברזים ללא כלי, וכל גדולי הרבנים הספרדים היו רוחצים ידיהם תחת הברז.
והן עתה חדשים מקרוב באו והתקינו ספלים מחוברים בשלשלאות לברזים, ושינו מנהג אבותינו הקדושים שלא היו נוטלים בכלי.
שאלה - 237571
עט"ר.
אשתי בשנת אבל על אביה. סלון ביתנו קרוע. אבי רוצה לתת לנו סלון שרכש לפני חודשיים. מותר ??

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 237570
הרב,
אני בן 29 חוזר בתשובה בתחילת דרכי, הציעו לי שידוך, שומרת שבת וכו' אבל לא מתחייבת לכיסוי ראש וחציות, האם להמשיך ואולי תתיישב דעתה? האם בידי הזכות לדרוש זאת בדרגתי?

תשובה
היא לא עבורך, אתה תמשיך להתחזק בלימוד תורה.
שאלה - 237569
לכבוד הרב שלום רב
קבצנים שלא "נראים בדרכה של תורה" שמבקשים תרומה ואני לא נותן, האם אני עובר דאורייתא ?

תשובה
להיפך, אם תתן להם אתה עובר על "לפני עיוור לא תתן מכשול" כפסקו של הגאון רבנו שלמה זלמן אויירבך זצ"ל.
שאלה - 237568
לכבוד הרב. היכן בדיוק מופיע המעשה המופיע בסרטון מרבי יוחנן באשה שלא הרתה.....
תשובה
כמה שאנשים כסילים, מופיעים בשמות בדויים, מתוך "התממות" שואלים שאלות פרובוקטביות, ורושמי כבדרך אגה כתובת תעמולה נגד בריאותו של עם ישראל היושב בציון, וזה ביום בו נחצה המספר המזעזע של 8000 הרוגים מהמגיפה הנוראה כשרוב רובם לא התחסנו. אתם משחקים באש.
שאלה - 237567
שלום לכבוד הרב
אם אני קורא בתורה או עושה עבודה מסויימת לאברך ולא לוקח כסף ומחשב כתרומה / מעשר . האם נחשב?

תשובה
קורא בתורה לא, כי אתה שכרך מקופת בית הכנסת מתרומות הציבור. אך מלאכה חינם לאברך תלמיד חכם שאינו מתבטל בלימודו, ויש לו קטנים להאכיל ולהלביש בוודאי שזו מצוה גדולה במעלה של צדקה.
שאלה - 237566
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לנו בכולל שיעור זוגיות בכל יום שני,אם כבודו יוכל לספר לנו קצת על היחס של מור אביך זיע"א כלפי מרת אמך עליהם השלום נשמח שנוכל לספר את זה בשיעור
ונתחזק

תשובה
א, היה מכבדה מאוד, בעיקר בשלחן שבת, במעשיות על עיר מולדתם בגדד.
ב, על כל סוג תבשיל או מאכל שהגישה שיבח אותה על פעולתה, כך גם על הירקות שקנתה ובישלה. הפירות שהגישה גם אם היו מעט או פשוטים שיבח. ג, היתה קונה תרנגולת אחת לשבת קודש ונתנה אותה לשוחט, כשהגיעה לבית ישבה במטבח לפרק את התרנגולת ולהכשירה, בדיוק ברגע זה נכנס למטבח והציע את עזרתו, והוא שסיפר לי שמיום שעמד על דעתו לא אכל ממה שלא בדק בעצמו וראו עיניו, עקב בעקיפין אחרי האיברים הפנימיים כשהוא מברך אותה על פעולותיה, ומוודא שהכל תקין וחוזר ללימודו.

ד, הדבר שעומד לנגד עיני היא צוואתו ל"כבד את האמא בכל רצונה במלוא מובן המילה, כי היא כמותי".
ה, יום אחד לאחר שחלפו 30 יום מפטירתו, אני נכנס לבקר אותה באמצע היום, והיא נרגשת ועל סיפי הבכי, מושיטה לידי מעטפה עבה עם פתק בכתב ידו, ואומרת זה מצאתי עתה בין הסדינים לפסח, תקרא מה כתוב, ואני קורא "אני.... שמו ושם אביו נותן סך.... כשאני בריא ובדעתי הצלולה סכום זה לאשתי היקרה,... מרצוני הגמור ותעשה בו כל מה שתרצה". היה שם סכום רב שחסך כנראה לפחות 5 שנים. בכיתי ובכינו יחד על טוב לבו והוקרתו.

יומיים לאחר פטירתו ניגשה אלי וביקשה שארכוש לה חלקה לידו, ואני נדהמתי, כי בדיוק באותם רגעים שקלתי בדעתי איך להציע לה הצעה זו, מיד פניתי לחברה קדישא, תשע שנים אחריו ביום ו בטבת חלתה ושכבה על מיטתה, והתקיים בבית שיעור בזוהר הקדוש ובדיוק כשהגעתי לפסוק "אתהלך לפני השם בארצות החיים" הפסקנו וקראנו קריאת שמע, והחזירה את נשמתה לבוראה, בנוכחות כ - 40 איש, זכתה ונטמנה לידו בבית העלמין.
שאלה - 237565
לכבוד הרב
התקשרו אלי לתרומה וחשבתי שזה לישיבה היסכמתי התברר לי שזה לארגון מסוים.האם לתרום למה שחשבתי או למי שהתקשר.
תודה

תשובה
לא לתת להם הם מסתחרים בכתובות ובמספרי הטלפונים וכל הממון הולך לכיסם.
שאלה - 237564
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום כבוד הרב מדוע לא אומרים ברכו את השם המבורך גם במינחה ומה מקור של זה שצריך לנגיד ברכו את השם המבורך בבוקר ובערבית

תשובה
משנה מפורשת "הפורס על שמע", החזן כשמתחיל יוצר בשחרית ובערבית קודם קריאת שמע אומר חצי קדיש וברכו.
שאלה - 237563
לכבוד הרב אני נוהגת לתת צדקה בתוך התפילה "ויברך דוד" "בהדלק נרות" והצטבר קערה עם הרבה צדקה רציתי לתת לציון של... אבל אין לי אפשרות להגיע לשם מה עליי לעשות למי לתת את הצדק
תשובה
סליחה, אתם כאן קרוב לעשר שנים, ועדיין לא רוצים להבין מה אני צועק לטובתכם ולמען עולם הבא שלכם, שיש הרבה שודדים שפותחים "מוסדות" ומרמים את הציבור, ומתעשרים על חשבון הצדקה של עם ישראל, ולעומתם ישנם אברכים צדיקים העוסקים בתורה יומם ולילה ומפנסים את ילדיהם בדוחק רב, ממש לחם ומים. ואין מי שתומך בהם. מי יודע על באו הצרות בשנה האחרונה?????
שאלה - 237562
שלום לכבוד הרב
האם נוצרו סלמנדרות על המזבח בבית המקדש?ואם כן האם מותר לקחת את הסלמנדרה ולהשתמש בה נגד כוויות מהאש?(אם יש בזה מעילה?)

תשובה
תתחיל ללמוד שלחן ערוך בבקשה.
שאלה - 237561
שלום לכ הרב
התחלתי לעבוד אצל עו"דמשכורת טובה, אבל אדם ביקורתי קשה ואופי תובעני מאד,חוששת שלא אשרוד את האופי הקשה והלחוץ שלו וכועס עליי הרבה.לא יודעת מי ישבר לפני אני או הוא

תשובה
בעזרת השם יעבור בשלום.
שאלה - 237560
לכבוד הרב שלום רב
ביתי בכורתי בקרוב בחסדי ה' בת מצוה.
אילו הלכות והנהגות עלי ללמוד עימה?

תשובה
הלכות ברכות, שבת, ותפילה.
שאלה - 237559
לכבוד הרב שלום עליכם, האם ביום ה... מותר לפספס כולל ערב? תודה לרב בריאות ושנים ארוכות נעימות וטובות
תשובה
זה יום שהיו מתענים בו, ומרבים בלימוד התורה.
שאלה - 237558
שלום רב
החלפתי כדורים למניעת הריון
שלושה ימים אחרי... קיבלתי שוב פעם מחזור,אני צריכה לעשות לפי הלכה כמו שמקבלים כל חודש.אני צריכה תשובה,שאני ידע מה לעשות
תודה

תשובה
בהחלט הכל מחדש.
שאלה - 237557
לכבוד הרב שלום רב
בן 15 נתתי לתופרת לגעת בי כדי לקחת מידות (תופרת זקנה) האם עשיתי עבירה?

תשובה
לא קרה מאומה.
שאלה - 237556
לכבוד הרב
5 שבעות אחרי לידה התחלתי נקייםביום החמישי שוב כתם שהמשיך 5 ימים מה לעשות ? האם יש דרך להיתר זה ממש קשה

תשובה
הופיע המחזור, וצריך הפסק מחדש.
שאלה - 237555
לכבוד הרב,באמצע החיים מוצאת את עצמי שונאת את בעלי ללא שום הסבר והגיון עד כדי מחשבה לפרק הכל..פשוט לא יכולה לראות אותו.ה יעזור לי בהחלטה .
תשובה
תקראי שלשה פרקי תהלים מדי ימממה, ואני מתפלל עבורכם בלי נדר.
שאלה - 237554
שלום לכבוד הרב
לגבי הדלקת הנרות. אני הרבה שנים נהגתי קודם להדליק ואז לברך אז מעכשיו פשוט לשנות? הילדים לא יתבלבלו?

תשובה
בהחלט כן ולא לחשוש.
שאלה - 237553
שלום לכבוד הרב עלתה לי שאלה מדוע אברהם שהרבה לסנגר על סדום ועמורה לא התקבלה תפילתו ואילו לוט ישר קיבלו תפילתו עוד אחרי גמר גזר דין.
תודה רבה

תשובה
אנא עיין במפרשים על הפרשה.
שאלה - 237552
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
כיצדד ידע אדם איזה עבודה לבחוראם יש לו מספר הצעות מה הכי חשוב שבוחרים מקום עבודההאם השכרהתנאיםמקום העבודה,השעות המנהל מה חשוב?

תשובה
אל תתפנק ואל תעסוק בפילוסופיה, שכחת למלאת שאלון ביטוח לאומי.
שאלה - 237551
לכבוד רבנו שליט"א הציבור הספרדי נוהג לקרוא לילדים בשם של ההורים משני הצדדים השאלה מה קורה כשאחד ההורים של בני הזוג יש לו שם מצחיק וכשילד יגדל הוא התבייש האם גם צריך לכבד
תשובה
אם היית נותן דוגמא הייתי משיב לך איך.
שאלה - 237550
שלום לכבוד הרה"ג שליט"א יש עץ תמר סביבו להקת עטלפים בלילה הם בדר"כ כול שנה העיריה מורידה את ענפיו העליונים והם לא מגיעים האם ניתן בשמיטה להקשר לעיריה לטפל? אם כן איך לומר?
תשובה
תתקשר ותודיע שהם מפריעים.
שאלה - 237549
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לגבר נשוי ללחוץ יד של אישה נשואה מפאת הנימוס? למשל באירועים?

תשובה
אסור בהחלט גם לגבר רווק.
שאלה - 237548
לכבוד הרב שלום רב
ביום אזכרת האב יש שמחה במשפחה. חינה של בת דודה האם מותר לסיים אזכרה (שנה שביעית) וללכת לחינה?

תשובה
אסור אסור אסור, והוא מנהג גויים.
שאלה - 237547
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
אם הפסיד יום אחד של חק לישראל נניח יום ראשון אם למחרת יום שני יכול להמשיך מיום שני או חייב קודם להשלים את ראשון?
אם המשיך משני לא יצא ידי חובה

תשובה
ישלים רק פסוקי הפרשה של אתמול.
שאלה - 237546
לכבוד הרב שלום
גרים בבניין קומות והגנן לא הגיע מלפנה ראש השנה ויש עץ ליד החלון שגדל מדיי ופורש על החלון והתלפף על הסורגים ומפריע מה אפשר לעשות

תשובה
אם הוא אילן סרק ללא פירות, תחתכו מה שמפריע.
שאלה - 237545
לכבוד הרב
האם יש עניין לטעום דוקא מכוס הקידוש
ממש או אפשר למזוג לפני הקידוש לכל אחד קצת בכוס משלו
תודה לרב

תשובה
מותר.
שאלה - 237544
לכבוד הרב שלום רב
הערב היינו בקבר רחל ואחכ נסעו לקבר של הרב עובדיה זצל היה כבר חושך והלכו ונכנסו גברים- לא נכנסתי האם נהגתי נכון.

תשובה
טוב מאוד עשיתם.
שאלה - 237543
שלום לכבוד הרב אנחנו נרדמים רק אחר חצות הלילה מהסיבה של טעם המיתה וגם לא מצליחים להרדם. האם יש נזק או הפסד למי שלא נרדם בין צאת לחצות או שיש יתרון?
תשובה
יש מעלה לישן בתחילת הלילה לאחר קריאת שמע.
שאלה - 237542
שלום לכת"ר, האם מותר לארח בבית אדם שהוא בתוך חודש אבלות על אחיו? או לנסות להימנע? הוא רוצה לבקר בבית יולדת (כלתו). תודה למורנו, רפואה ובריאות איתנה לרב ה' יחזק כוחו.
תשובה
מותר בהחלט ללא חשש
שאלה - 237541
שלום לכבוד הרב..מי כתב את כל התנ"ך?
תשובה
הקדוש ברוך הוא.
שאלה - 237540
שלום לכבוד הרב
אשה שחל בליל שבת ויש לה שבת חתן ומסתפקת האם עם איפור עמיד שלא יורד במים או שגויה תאפר אותה לאחר?
תודה רבה

תשובה
אם הבעל מסכים לדחות למחרת.
שאלה - 237539
לכבוד הרב מוצפי
כשמגיעים לקבר של צדיק או אפילו קרוב משפחה שמעתי שצריך לתת צדקה לעילוי נשמתו ורק ככה הנשמה שלו יורדת על הציון/ הקבר וככה הוא שמע את הבקשה שלנו ומתפלל בשמיים?

תשובה
לא חובה כלל.
שאלה - 237538
לכבוד הרב הגאון מוצפי שליט"א
כשיבוא המשיח בעזרת השם יתברך!האם תחיית המתים תיהיה מיד?או רק לאחר 40 שנה?האם המתיים יקומו בתקיעת שופר של המשיח? או בטל של תחיית המתים ואיך?

תשובה
כתב רבנו הגדול רבי אברהם אזולאי ז"ל בספר חסד לאברהם - מעין ג - נהר כב
"דע כי מסורת קבלה בידינו כי באותו יום כשיבא המשיח עם קיבוץ גליות לארץ ישראל, באותו יום ימצא בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל, ובאותו היום יחיו המתים שבארץ, ובאותו היום יסתלקו חומת האש מירושלים, ובאותו יום יבנה בית המקדש באבנים טובים ומרגליות, ובאותו יום יחזרו המתים שבארץ ישראל בעת חיותם בריה חדשה רוחניים, וכן הז' אלפים הנמצאים חיים, כולם בריה חדשה גוף רוחני, כגופו של אדם הראשון קודם החטא וכגופו של חנוך ומשה רבינו ע"ה ואליהו, וישוטו כולם באויר מעופפים כנשרים וגו', וכל זה לעיני אנשי קיבוץ הגליות".
שאלה - 237537
לכבוד מרן
תודה על התשובה לגבי הסידור
בלי נדר ארכש אותועל הסידורים של הרב אפשר לומר מה שכתב הפלא יועץ ב"בית תפילה" ש"אחרי הסידורים האלה צריך לרדוף" ודי למבין
תודה תודה תודה

תשובה
תבורכו משמיים בכפלי כפליים.
שאלה - 237536
לכבוד הרב מוצפי!
דודה של חבר במצב קשה! בגלל הקורונה עשו לה אתמול סליחות בכותל בחצופדיון נפשהציעו לנו ללמוד הרבה בספר אור החיים הקדוש וללכת לציון שלו הרב חושב שזה טוב?

תשובה
אולי ירחם השם.
שאלה - 237535
שלום לכבוד הרב
כבדת שמיעה מחפשת גבר מתאים יש בספר "אורח חיים" תפילה לזיווג האם לומר אותה כל יום? תודה רבה

תשובה
כדאי.
שאלה - 237534
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב !
אתם מכירים את המשפחה שלי טוב , אני הנכד של ובן אחות של. יש בעיה משפחתית שקיימת כבר 4 שנים ואני מעוניין לדבר עם הרב ! תודה

תשובה
אני מכיר אתכם עשרות בשנים, זה שלש דורות. תשאירו מספר טלפון לא לפירסום ובלי נדר נחזור אליכם.
שאלה - 237533
לכבוד הרב שלום רב אנחנו מתארחים אצל הוריי אני תמיד מוזגת אוכל לאבי ולבעלי במקביל כי אני לא יודעת את מי צריך לכבד קודם
אבא שלי אומר שקודם בעלי
אשמח לדעת מה התשובה ? מפחדת לפגוע

תשובה
תקיימי את דבריו כי זה רצונו.
שאלה - 237532
לכבוד הרב , האם הציור של מרן הבית יוסף שממפרסמים הוא אמיתי בניגוד לתמונות של רבי שמעון וכדומה?
תשובה
שקר גמור ואת הכסף תתן לעניים צנועים.
שאלה - 237531
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בכותל המערבי שעומדים לפניי הקיר האם מותר לשבת על כיסא לפניי הקיר?
או שרק לאנשים מבוגרים/ חולים?האם מותר לנשק את אבני הכותל?

תשובה
עם הפנים לכותל. מותר וטוב לנשקם.
שאלה - 237530
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
הרב השיב שמי ששב בתשובה יאמר רק לשם יחוד!
ומי שבעל עבירות אם כך זה הולך לסטרא אחרא!
אז שרוצים לקרב רשע לתורה ומביאים אותו לשיעור זה הולך לסטרא?

תשובה
תפסיק עם הממצאים שלך, הוא רוצה להתקרב הסיטרא בורחת ממנו.
שאלה - 237529
שלום למו"ר.
האם שמן זית שקונים מחקלאים שמוסקים כעת באיזור צפון הארץ הוא שמן של שביעית?
בברכה.

תשובה
נכון להיום י"ב כחשון עדיין אין שום בעיה.
שאלה - 237528
לכבוד הרב,
אני גרושה בלי ילדים בת 26, חרדית מבית ספרדי.
עד איזה גיל של בחור נכון לי לשמוע?

תשובה
תבחרי לפי אופי ומידות ויחס הוגן ולא לפי גיל. בהצלחה.
שאלה - 237527
לכבוד מרן שליט"א אהובינו
אני חפץ בל"נ להתפלל בסידור של הרב של שבת ,אמנם יש כמה נוסחאות שאני נוהג אחרת [תבנה ירושלים עיר הקודש ,חיים שחוננתנו ,בלי "זקניהם"] ,האם זה בסדר ?

תשובה
העיקר שתבין את התפילה ואת מה שהנך מוציא מפיך.
שאלה - 237526
לכבוד הרב
האם מותר להוסיף פסוק בהזמנה לבר מצווה "אל הנער הזה התפללתי" או שזה טעון גניזה?

תשובה
אסור בהחלט גם לא חלק מפסוק.
שאלה - 237525
לכבוד הרב מוצפי הצדיק שליט"א
סליחה כבוד הרב יש לי שאלה אישית קצת, אם בת לא מדברת עם אחיה בגלל שהם ירדו מהדת והם פגעו בה וגם קשה עם האחיות בגלל סוג האופי שלהם זה נקרא שנאת חינם ?

תשובה
זה לא חלילה שנאת חינם.....
שאלה - 237524
לכבוד הרב
האם יש תלמוד תורה של הרב מוצפי או תלמוד תורה שהרב מוצפי מכיר טוב ,להציע לבן שלי?אנחנו גרים בגאולה בירושלים.

תשובה
לא באיזורכם.
שאלה - 237523
שלום לכבוד הרב
האם בשנת אבל על אם מותר לאכול בסעודת ברית של נכד בתנאי שאעזור בעריכת השולחנות ובהגשת המאכלים?
כלומר אעשה עבודת מלצרות?
תודה לכבוד הרב.

תשובה
יש בעיה עם שמיעת מוסיקה, מה שקשור לסעודה, לא לאכול שם רק סלטים ללא פת.
שאלה - 237522
לכבוד הרב
שלום וברכה
על מצבת אבי ע"ה נכתב הפסוק "נפשו בטוב תלין וזרעו יירש הארץ" האות ה מיותרת,
מה עלינו לעשות כעת?
לאחר שנת האבל מה הכי נכון להקדיש לעילוי נשמתו היקרה?

תשובה
לא נוגעים ולא משנים. תשאירו טלפון לא לפירסום.
שאלה - 237521
שלום לכבוד הרב
ביתי בת 5 עשתה בדיקת mri בראש כתוצאה מרעידות בידים ובראש.בתשובה טוענים חדרים מורחבים במוח וציסטות עם נוזל ביקורת עוד שנה לראות שזה לא גודל מה הרב מייעץ?

תשובה
להתייעץ עם מומחים לרפואה כגון עזר מציון ועוד.
שאלה - 237520
שלום לכבוד הרב
חזן קבוע במוסף שמאחר בקביעות לשחרית
ומתפלל בדלוג...ולעיתים אף לא מספיק לעמידת שחרית.האם ראוי?
טוען שתפילת מוסף מתפלל בשלמות

תשובה
שאלות קנטרניות לא באתרינו.
שאלה - 237519
לכבוד הרב שלום רב,
האם ניתן להעסיק כהן בתור שליח ציבור קבוע לשבתות?

תשובה
אסור לו לבטל מצוות עשה מהתורה.
שאלה - 237518
לכבוד הרב שלום רב
אני עם 6 ילדים בניהם תינוקת עם בעיות אין לי כח לעוד ילדים מותשת נפשית ופיזית האם מותר לי למנוע והאם מותר לקחת... קשה לי עם מניעות שונות שיש

תשובה
זה ענין שיש לדון בו בכובד ראש עם פוסק מוסמך.
שאלה - 237517
לכבוד הרב, אני הבחור עם החרדות, ב"ה המצב השתפר הרבה. קראתי קצת בספר טהרת קודש והנה הדברים שם על גודל הפריצות והעונשים וכו' איך להתייחס לזה? כי אני עם חרדות וקשה לי.
תשובה
בנתיים אל תקרא בו.
שאלה - 237516
תודה לרב על המענה, הרב כתב שינוי דרסטי בחשיבה. מתפשרת על השכלה מראה ועוד חוץ ממה שקשור בתורה ורוחניות כיוון שעמלתי רבות(ועדין עמלה)על הרוחניות שלי. אשמח שהרב ידייק אותי
תשובה
צודקת, ולכן, גם אם תפגשי מי שאינו מספיק חרד לפי דעתך, תבדקי אם ניתן להשפיע עליו ולשנותו.
שאלה - 237515
לכבוד הרב היקר שליט"א
אני בחורה חרדית, מרגישה בשלה ומאוד רוצה להתחתן, השדכניות מציעות הצעות פעם ב, הצעות שבכלל לא מתאימות, מה אני יכולה לעשות? יש הרבה ניסיונות מבחוץ...

תשובה
תנהלי קשר עם חבירות נשואות. זה יעיל.
שאלה - 237514
כבוד הרב שלום רב
אני לומד בספר מקרא בציון ושם הרב כותב לגביקבורת נשים ואנשים שלא יהיו קבורים אחד ליד השני
אם זה לא איש ליד אשתושאלתי למה היום לצערנו בהתי העלמין לא מקפדים בזה

תשובה
הלוואי וזו היתה הבעיה ההלכתית היחידה, בימינו לא קוברים לפי ההלכה, לא הפרטיות של הנפטר, ולא המרחק המינימלי. ועוד ענינים. כבר קודם עשרות שנים התרעתי בפני הרבנים המפורסמים על כך.
שאלה - 237513
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש נשים שצריכים להעמיד אותן על מקומן?לפעמים לא מעריכים ומסתכלים רק על עצמן ?רוצה כול הזמן יחס ומה איתי ?האם צריך להעיר להם ?
תודה רבה

תשובה
אתה תכבד את אשתך.
שאלה - 237512
לכבוד הרב שלום רב
שאלתי היא האם מותר לשתול בשמיטה לצורך כיבוש הארץ ולא בישביל הגידולים הצמם

תשובה
חס ושלום, אסור בהחלט.
שאלה - 237511
שלום לכבוד הרב
האם מותר לגבר להריח בושם אישה גם כשהוא לא עליה אלא רק בבקבוק?

תשובה
לאיזה צורך? ויש ספק בברכה.
שאלה - 237510
לכבוד הרב
בשבוע שעושים הפסקה מקדיש , האם כל קדיש לא אומרים , או שיש קדיש שאפשר להגיד ?

תשובה
מפסיקים הכל לחלוטין.
שאלה - 237509
שלום לכבוד הרב שליטא,
עשיתי הפסק בשבת שעברה והיום הראשון לספירה היה ראשון שעבר אך משום מה לא בדקתי ביום ראשון שעבר אלא התחלתי משני שעבר
צריכה להיות היום בלילה?

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 237508
שלום לכבוד הרב
אם אני נכנס לבית הכיסא לפני סעודה על פת. איזה נטילת ידיים אני יעשה לסרוגין או כמו על פת ? ומתי מברך אשר יצר. תודה לכבוד הרב ומחילה.

תשובה
המערכת. אינך מעיין בתשובות ומטריד לחינם את הרב.


שאלה - 237444
שלום לכבוד הרב
אם אני נכנס לבית הכיסא לפני סעודה על פת. איזה נטילת ידיים אני יעשה לסרוגין או כמו על פת ? ומתי מברך אשר יצר. תודה לכבוד הרב ומחילה.
תשובה
נטילה לסירוגין והיא כוללת הכל.
שאלה - 237507
לכבוד הרב שליט"א שלום, אשכנזי שלא הולך בדיני שביעית לפי פוסק אשכנזי מסוים ושואל ספרדי בהלכות הנ"ל האם רשאי להורות לו כדעת מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל? תודה רבה.
תשובה
בהחלט כן, מכיוון שאין זה תלוי במנהגי העדות. ולא עוד אלא שיש הרבה פוסקים מבני אשכנז המסכימים עמו בכך.
שאלה - 237506
לכבוד הרב שלום רב
אבי נפטר לפני חודשיים. הזמנו מצבה זוגית מאבן גליל ובעל המצבות בנה מצבה משני סוגי אבנים, אחת גליל והשניה חברוניתהאם בהחלפת המצבה יש משום חילול הניפטר?.

תשובה
אין בזה חשש.
שאלה - 237505
שלום לכבוד הרב
נראה לי שאני טועה בהדלקת נרות. אני קודם מדליקה ורק אז מברכת ועכשיו שמעתי שהספרדים נוהגים הפוך קודם מברכים ואז מדליקים
אני צריכה לעשות התרת נדרים?

תשובה
אין צורך בהתרה.
שאלה - 237504
שלום לכבוד הרב
כשאני מברכת בשקט את הקידוש כשחמי מקדש (כי בולע המילים) אני עונה לו לחיים, אמן? או שותקת? וצריכה לשתות לבד רביעית או מספיק מה שכולם יחד שותים?
תודה רבה!

תשובה
שותקת ולא עונה אמן אחריו כי ברכותיו לבטלה הם, [ותוכלי לנענע השפתיים שיחשבו שענית], ורק טעימה קלה כמו כל המסובים.
שאלה - 237503
לכבוד הרב מו"ר ועט"ר מוצפי שליט"א. מחילה על שהנני שואל באתר, שמענו מכבודו כי שם אותיות שה"ם הוא טוב לרפואה, וכב' לימדנו כי שם ראשי תיבות ..לאורך ימים הוא גם לרפואה, בסוד יהב ליה ידיה מה ההבדל ביניהם? שניהם ע"ב?
תשובה
בשביל שאיש חכם אתה ואני מכירך ביר"ש אשיבך דבר.
י'הב ל'יה י'דיה היוצא מפסוק השם לאורך ימים הוא שם הממונה על הבירורים כנזכר במזמור לדוד כ"ט בתהלים, גבי קב"ש, ושם עולים הבירורים, והוא שם מע"ב שמות, שם כללי המסוגל לבירורים.
אמנם שם אותיות מש"ה הוא אותיות שהם שהיה בחושן ואונקלוס תרגם "בורלא" [ולענ"ד יש בו רמז שעצירת המגיפה היתה על ידי יהודי יקר ממשפחה ירושלמית מפורסמת בשם זה, ולא לחינם משמים זיכו אותו להמציא ולשווק החיסון, כי שמו גורם}, והוא שם אחד משמות ע"ב הממונה על הרפואה. וד"ל.
שאלה - 237502
לכבוד הרב מוצפי שליט"אבמקרה ויש היתר למניעה האם ניתן להשתמש בגלולה שאחריישר כח לרב על כל ההשקעה העצומה, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך
תשובה
תתייעץ עם מי שהתיר.
שאלה - 237501
לכבוד הרב מוצפי הגאון שליט"א
שמעתי לראשונה שבעל ואמא מעכבים לידהאשמח לדעת את דעת הרב בנושא זהתודה תבורך

תשובה
לא כתבתם כיצד מעכבים ולמי?
שאלה - 237500
שלום לכבוד הרב
ת"ת של קירוב אין מסכות לאף אחד נגמרה הקורונה לדבריהם אין צניעות כראוי מפחדת לשלוח ילדיםבבירורים לעבור לעיר אחרתהילדים לומדים בבית ,יש חשש? הריון חיסון 3

תשובה
בשום מקום לא תמצאו סדר, כי אין שלטון ואין סדר, ההפקרות מתפשטת בכל מקום. והממשלה מדברת ב - 240 קולות.
שאלה - 237499
שלום הרב כל בוקר ברוך שאמר בשעה 545 עכשיו זמן תפילין בת"א ב550 שאלתנו האם אפשר להתחיל את הזמירות וכשמגיעים לישתבח נניח תפילין .או שנניח ללא ברכה וכיגיע הזמן נברך תודה לרב
תשובה
תניחו בברכה לאחר ישתבח.
שאלה - 237498
שלום
קיבלתי ע"ע קבלה בצניעות 40 יום שמתעוררת ללבוש גרביים ולא להוריד עד שהולכת לישון(לובשת חצאית ארוכה)האם לקבל קבלה זו שיש לי פטרת ברגל וגרביים כל היום גורם לגדילת פטרת

תשובה
כשזה מזיק יש לחבוש.
שאלה - 237497
לכבוד הרב שלום רב מחילה הרב לא הבנתי התשובה אשכנזיה רוסיה רוצה לקנות מזוזה של ספרדים יותר זולה מאשכנזים לא שומרת מצוות הבן שלי לומד בישיבה צפת בישיבה סופר סתם סומכים עליו.
תשובה
ולי מנין לדעת??? שמועות? כך לא פוסקים הלכות!!!
שאלה - 237496
לכבוד הרב בעל אלכוהוליסט שנים רבות ומכור גם למחשב, מבזבז המון כסף, חובות, לא נעים בכל היבט אפשרי בחיים, כל הזמן מבטיח הבטחות בבוקר ובערב שוב...רוצה להתגרש אבל מרחמת עליו
תשובה
מיד כשהתחיל היה צורך למנוע ולהרעיש. עתה זקוק לגמילה.
שאלה - 237495
שלום לכבוד הרב
האם מותר לשים בתוך סיר החמין סיר קטן נוסף שיהיה של אורז לפני כניסת שבת, ויהיה שם כל השבת עד לארוחה או שזה הטמנה? תודה.

תשובה
להניח בשקית מיוחדת בסיר הגדול.
שאלה - 237494
שלום לכבוד הרב מוצפי
האם מותר לילדיםלהיכנס לבריכה ביתית בשבת?

תשובה
בהחלא אסור,
שאלה - 237493
לכבוד הרב שלום רב
אני סובל מגמגם קל ואני רוצה מאוד לעלות לתורה אבל מתבייש לומר הברכות בגימגום ואני בצער גדול וגם הבן שלי שואל אותי למה אני לא עולה לתורה

תשובה
יש כמה כמוך והם מתאמצים ועולים במנין צנוע.
שאלה - 237492
לכבוד מו"ר שלום רב
עצים שיש להם צורה (עיגול וכדו') האם מותר בשביעית לגזום את העץ כדי שתשתמר הצורה? (ואין תועלת לאילן)

תשובה
כל גיזום מועיל לאילן, רק מומחה לכריתת עצים יאמר מתי וכיצד אינו משביח.
שאלה - 237491
לכבוד הרב שלום רב
תלמיד ישיבה שומר ברית 4 שנים בהדיקות.
אחרי פגישה אחת מבולבליא בת 33 אני 29 , אני שמור, היא לא מפריע לי.
בנוסף מאומצתהיה כמיה ראיתי עדינות ויראת שמים.

תשובה
תיקח אותה, הקודמות כנראה לא היו מתאימות.
שאלה - 237490
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, הגבאי עשה אתמול השכבה לרחל אימנו האם נהוג לעשות? כי אין לזה סוף
תשובה
טעות, בהחלט לא. לימוד תו4ה של מדרש אחד ממעשיה הוא כנגד הכל.
שאלה - 237489
כבודו
יהודי שהוא אינו מהול מכל סיבה שהיא רק שאינו מומר להכעיס מצטרף למיניין?

תשובה
כל יום שעובר הוא חייב כרת.
שאלה - 237488
למו"ר
שכן נטע עץ פרי צמוד לגדר כרגע הענפים כמעט ומגיעים לרשת צל מעל חושש שיקרע עלה 1500 שח.
חושש לבקשו לקצוץ כי רב עם שכניו ועקשן.מספיק שאבטח בה' ואתפלל או שחייב לעשות מעשה?

תשובה
תמיד טוב להתפלל.
שאלה - 237487
לכבוד הרב שלום רב
העולםתהזה עלמא דשיקרא מביאיםתחדשים עושים אותם מנהלים וישנים מקצועים ועובדים לא מקדמים ומזלזים משיח דחוף

תשובה
גם זה קורה.
שאלה - 237486
לכבוד הרב שלום וברכה
בהריון יש בדיקת שקיפות עורפית שהיא מתבססת על סטטיסטיקות
מה הדעה של הרב לגבי הבדיקה?
האם לעשות בדיקות אלו?

תשובה
רק כשיש צורך.
שאלה - 237485
בעבר התייעצתי עם הרב 40 יום תענית הרב השיב לא!מרגישה שאין כבר מוצא אחר עייפתי עייפתיכנראה בית כמו ששואפת צריך תעניות בימנו
תשובה
אם את מחליטה, איני מתערב. ואין מקום לשאלה.
שאלה - 237484
לכבוד מורנו ורבינו האם אפשר לקרוא לילד בשם אראל ? האם יש משמעות לשם?
תודה רבה

תשובה
אולי סופרלוק?
שאלה - 237483
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני אוסף כסף צדקה (לעצמי). האם אני חייב לעשר מה שאני אוסף?

תשובה
אם הנך מסוגל לעבוד אסור לך לחיות מכספי צדקה.
שאלה - 237482
לכבוד הרב,
האם תחליף מזון לתינוק נוטרימגן הוא לכתחילה או שיש בעיה הלכתית,שמעתי שמכיל רכיב מחיות לא טהורותהחלבי לא עושה טוב לילד שלי,תודה רבה

תשובה
כשאין מזון מתאים אחר מותר. שמו נוטרומיגן.
שאלה - 237481
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני קוטף אזוב ורודה(לשבת ובאישור) משיחים שמשקים אותם כרגיל בשמיטה האם להפסיק
תודה לרב

תשובה
בעיה של איסור ספיחין.
שאלה - 237480
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
בראש השנה קובעים וגוזרים על האדם כמה ואיזה ניסיונות יתנסה?
האם הניסיונות האלה הם יסוריים בגלל העוונות?או חלק מתיקונו ומסלולו בעולם

תשובה
תהליך טבעי לכל אדם ואדם.
שאלה - 237479
כבוד הרב
אדם אלים עם שנאה לדת מסית אדם קל דעת לשים מכשיר טלויז' ומקרר את התקרבותו לקיום מצוות.
האם הוא מהאנשים שצריך להתפלל שיחזור בתשובה או מאלה שלהפך כמו מסית ומדיח?
תודה

תשובה
אל תתעסק בו כלל.
שאלה - 237478
לכבוד הרב בן ציון מוצפי
הרבה פעמים בחיים קראתי ושמעתי מתלמידי חכמים שלפניי שעושים מצווה לומדים תורה,נותנים צדקה צריך להרהר בתשובה לפניי אם לא זה הולך לסטרא אחרא זה נכון?

תשובה
מדוברבאדם שיש בידו עבירות. ומי ששב בתשובה יאמר לשם יחוד.
שאלה - 237477
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהגבהת ספר תורה , מה כיוון הסיבוב , עם כיווח השעון או נגד? (מזרח , צפון, מערב דרום,מזרח או בדיוק להיפך)

תשובה
היפך כיוון השעון.
שאלה - 237476
לכבוד הרב הגאון מוצפיאברהם אבינו עליו השלום התנסה בעשרה ניסיונותשמעתי שרשום בספרים הקדושים שכל יהודי צריך להתנסות בחייו גם בעשרה ניסיונותכמו אברהם אבינו רק בקטן?
תשובה
לא שמעתי.
שאלה - 237475
שלום לכבוד הרב בחור ישיבה יכול לקום לזקנים בוקר וערב או שצריך כול פעם
תשובה
צריך לקום כל פעם.
שאלה - 237474
שלום לכבוד הרב
כשאני הולך ברחוב ואני רואה מראה רע, מוריד את העיניים הרבה יותר בקלות ופשוט לא מתסכל...
אבל במחשב נכשללל

תשובה
אל תגלוש.
שאלה - 237473
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במסעדה חלבית שיש בה דגים מטגנים את הגבינה בשמן של הדגים, האם זה מותר לאכול את הגבינה לספרדים ? תודה לרב.

תשובה
לספרדים לא.
שאלה - 237472
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אשכנזים בונים בית חדש האם מותר לשים מזוזות של ספרדים ולא של אשכנזים כי המזוזות של האשכנזים יקרים פי שניים. בכניסה לבית ולחדרים.
תשובה
מנין לי לדעת מה רמת הכשרות שלהם. כי יש בחנויות רמות שונות זו מזו.
שאלה - 237471
שלום לכבוד הרב
מרגישה לחץ עם בעלי חוסר רוגע כל פעם בא בהאשמות ותלונות מנסה לרצות אבל תמיד מוצא על מה להתלונן ומה לא בסדר בי דברים שלילים שומעת בשפע הערכה פעמים מועטות עייפה!

תשובה
כדאי ומומלץ שאדם מהצד הניטראלי ישוחח עמו.
שאלה - 237470
לכבוד הרב
בשבת משתמשת בתנור על "מצב שבת",האם יכולה להכניס אוכל לחימום האם אין בזה "הטמנה"?
מה לגבי סיר חשמלי לחמין?
תודה!

תשובה
להשתמש בפלטה לשבת ולא בתנור, כי יש בו חילוקים שונים בהלכה, והנושא מורכב.
שאלה - 237469
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם דיכאון ועצבות שיש לאדם זה גזירה משמייםמי שמסכן עצוב מדוכא וסובל משיברון לב חצי מהיום יושן ומרגיש שאיבד שליטה על חיומשמייםאו שיכול להחלים

תשובה
כמו כל בעיה רפואית אחרת בחיים.
שאלה - 237468
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרבה פעמים שמעתי מדרשות של תלמידי חכמים שצריך במוצאי שבת לקפל את הטלית לפניי ההבדלה!(מי שלא מקפל בשבת)

תשובה
אני לא אמרתי גם לא חצי פעם.
שאלה - 237467
לכבוד הרב שלום רב
במקומינו מתפללים מנחה עם אנשים שרוצים להתפלל עם מגינות קצרות וכאלו שאינם רוצים, כמובן שדבר זה לא מעורר מחלוקת כלל ומה שהרב יפסוק יתקבל
תודה

תשובה
לא חייבים ניגון.
שאלה - 237466
הרב שלום וברכה
לגבי מי שעובד בדואר גם אני עובדת דואר 13 שנה בערך לפני שנה קבלתי קביעות.מיום שנכנסתי לדואר הם בוכים שאין כסף.ואם על יפטרו קודם כל זה הארעים חבל לעזוב תנאים

תשובה
לא לעזוב בהחלט.
שאלה - 237465
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אם בשיעור מזכירים שמות חיבורים וספרים של גדולי תורה כמו הפרי מגדים פרי חדש יביע אומר בשמיים יודעים שמם?
תשובה
בוודאי הכל כתוב.
שאלה - 237464
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
מה פירוש המילה בסילודין?
הרבה פעמים שמעתי דרשות של רבנים שמזכירים את המילה בסילודין!

תשובה
בפחד וברעדה.
שאלה - 237463
למרן הרב מוצפי!
שעון מכני כל ערב שבת אני מותח את הקפיץ לפניי שבת השבת הזאת לא הספקתי האם ניתן להקל למתוח אותו / בשינוי כי אם לא לא יוכל להתעורר לתפילה!אם היה מתוח קצת והמשיך?

תשובה
יש מי שמיקל בזה.
שאלה - 237462
בענין הלימוד בליל 20 תורה היא וכו. בחופת ציון מובא חסד לאברהם "בלילה הראשון **כשהוא ישן על מיטתו** אזי.." ומשמע שדווקא צריך לישון. אשמח שהרב יסביר מדוע משמע משם להישאר ער
תשובה
לכן לא ישנים.
שאלה - 237461
שלום כבוד הרב
האם מותר לומר נשמת כל חי בלילה ?

תשובה
אומרים רק ובחגים. לא כל יום.
שאלה - 237460
לכבוד הרב
רציתי לדעת האם יש בעיה של שעטנז במגפיים של חברת ugg

תודה .

תשובה
לא מכיר.
שאלה - 237459
מה יותר חשוב לסיים עמידה עם החזן למרות שמאוד ממהר בתפילה בלי לומר שיר למעלות ולמנצח בנגינות לפי אלקי נצור או לסיים אחרי שהחזן מתחיל חזרה? אני מסיימת בערך כשמגיע לקדושה
תשובה
לסיים מיד.
שאלה - 237458
לכבוד הרב שלום רב
בתי בת ה16.5 מסרבת להמשיך ללכת לבית יעקב כי לא שמים מסכות בכלל.וקשה לה בלימודים

תשובה
תמצאו לה מורת עזר.
שאלה - 237457
לכבוד הרב שלום רב
חמי צריך לעבור ניתוח טרשת עורקים חושש מאד כיוון שהרופא אמר שיש סיכוי תוך כדי ניתוח לעבור אירוע מוחי
ואם לא מנתחים יכול לקרות גם כן אירוע חושש מאד מה עצת הרב?

תשובה
לא לחשוש בעזרת השם יעבור בהצלחה ויקום בשלום. הרופא מפחד שלא יתבעוהו.
שאלה - 237456
לכבוד הרב ברוך תהיה.
אני 30 יום אחרי לידה בניתוח.
אין דימום המופרש החוצה כבר מס' ימים.
רק בבדיקות הפנימיות נראה מעט אדמומיות.
איך אם כך אוכל להיטהר?

תשובה
להתייעץ כם הרופא.
שאלה - 237455
לכבוד הרב שלום רב איפה אפשר ללמוד הלכות מעשר כספים ?
תשובה
בשו״ת מבשרת ציון.
שאלה - 237454
לרב הגאון!
לאשתי יצא אתמול בבדיקה פנימית על בד לבן כתם חום באורך 1 ס"מ ורוחב 2 מ"מ. הלילה ליל טבילה (לפני כ3 שבועות עברה הפלה בשבוע שמיני - שק הריון ללא עובר) מה לעשות? תודה

תשובה
להראות למורה הוראה מומחה.
שאלה - 237453
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה מעלה גדולה יותר לעשות תיקון כרת - להיות ער מהשקיעה עד עלות השחר וללמוד תורה.
או לישון ולקום לפני חצות לילה וללמוד עד הנץ?

תשובה
מי שהתחייב כרת לא עלינו, יעשה תיקון כרת.
שאלה - 237452
שלום לכבוד הרב
היום הייתי מבולבל ושכחתי לברך ברכת המזון לאחר סעודה עם לחם

תשובה
ץיזהר להבא.
שאלה - 237451
הרב אם הכנתי פופקורן בשקית והיא לא אטומה לחלוטין והמיקרוגל בשרי הפופוקורן בשרי לצורך 6 שעות או פרווה
תשובה
המיקרו גל נקי זה פרווה.
שאלה - 237450
לכבוד הרב מוצפי
קראתי בתשובות שהרב אמר לגביי הגורלות שחוץ מזה שאסור אין טעם הכל הבל כי הגורל משתנה מרגע לרגע!מה הכוונה?אם גזרו על אדם טוב או שפע זה ישתנה?

תשובה
כל רגע גורלו משתנה.
שאלה - 237449
לכבוד הרב
הסנדק של הילד הבכור שלנו,לא היה שומר תורה ומצוות,ומחלל שבת.
אנחנו בעלי תשובה,לא הכרנו את חשיבות העניין.
אני מאוד חושש מהעניין הזה. מה אני יכול לעשות למען הילד?

תשובה
להתפלל עליו כשפותחים את ההיכל.
שאלה - 237448
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה פירוש המילה אשתקד? ומה מקורה?
תשובה
מילה בארמית, א׳ השימוש, שת - א, קד - קדמאה. שנה קודמת, שנה שעברה. ובספרי הקבלה היא נקראת קודם שנתיים.
שאלה - 237447
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לעבוד המערכת, ראיתי את בקשתכם מאחד השואלים לקבל שמות של רבנים שקיבלו גושפנקא מגדולי הדור ועדיין סרחו.

תשובה
לא כתבת מה הם בדיוק כתבו, ואם חתמו בשמם, או דיברו אחרים בשמם.
שאלה - 237446
הרב הצדיק

בשבת התלכלך המיזרון ניסיתי לנקות את הכתם. האם אסור היה לי? בסעודה שלישית מברכת לחם משנה ואוכלת מעט, או פרוסת לחם קל השאר נזרק. לוותר על לחם משנה?

תשובה
א, אסור להסיר כתמים בשבת. ללמוד הלכות שבת. ב, כן לחם משנה לחמניות קטנות להקפיא.
שאלה - 237445
כולי שרוי בצער נורא מחמת אינשי דלא מעלו.
תשובה
הזהרתיך מראש מפניהם, וביקשתיך לשתוק. הכל עובר לא לדאוג ידידי. זכור שהשם יתברך אוהבך מאוד יותר ממה שהנך חושב.
שאלה - 237444
שלום לכבוד הרב
אם אני נכנס לבית הכיסא לפני סעודה על פת. איזה נטילת ידיים אני יעשה לסרוגין או כמו על פת ? ומתי מברך אשר יצר. תודה לכבוד הרב ומחילה.

תשובה
נטילה לסירוגים והיא כוללת הכל.
שאלה - 237443
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש מניעה להוציא כסף להוצאות שונות במוצאי שבת?

תשובה
מי שעושה כך עובר על מה שכתבה התורה "ולא תעוננו".
שאלה - 237442
שלום לכבוד הרב,שבוע טוב ובשורות טובות.
בברכת ברך עלינו,יש קטע שאומרים ״.. ורוה פני תבל וכו׳..רציתי לשאול מה הנכון להגיד ורוה פני עם פ׳ דגושה או בלי דגש.תודה רבה

תשובה
פ דגושה כי היא בראש תיבה.
שאלה - 237441
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להשקות צמח שנמצא בחלון תחת כיפת השמים אבל למטה יש חניה והכל בטון ואין אדמה בכלל?

תשובה
א, אין שום שינוי אם יש למטה אספלט. ב, להשקות בכל מצב מותר.
שאלה - 237440
לכבוד הרב
שלום האם מותר לנשים לערוך שעור תורה בתוך בית הכנסת למרות שיש עזרת נשים כי הם פוחדות מהצפיפות

תשובה
יקיימו במתנ"ס או באולם.
שאלה - 237439
לכבוד הרב
הרב השיב פה לאחד השואלים, שכל מי שלא הוסמך ע"י גדולי הדור אינו רב אמתי. אך בדור הזה יש כאלו שזכו לקבל אישור והסמכה מגדולי הדור והיום הם מרשעים ומטעים את הציבור

תשובה
אנא, ציין שמות. המערכת.
שאלה - 237438
לכבוד הרב שליטא
יש לי חשק עצוםם ללמוד תורה, בעיקר גמרא.
אבל לצערי כשאני מגיע ללימוד אני מתעצל ולא לומד הרבה כפי שאני יכול בעזה"י
מאי תקנתני?

תשובה
אתה לומד לבדך, וכך לא מתקדמים לעולם.
שאלה - 237437
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אישה בהריון צריכה לעשות את הבדיקות המומלצות על ידי קופת חולים או שצריך לסמוך על הקב"ה ולא לעשות בדיקות )בכל מקרה לא מבצעים הפלה(

תשובה
יש ענינים שניתן לטפל במהלך ההריון. ולכן יש לבצע בדיקות.
שאלה - 237436
שלום לכבוד הרב לכל הרווקות המתלוננות על "הרווקות המתמשכת" לא עושים למען השם על מנת לקבל פרס תעשו לשם שמים.גם אני ברווקות מתמשכת ובטוחה בחסדו הקרוב של השם יתברך.אבא תודה
תשובה
חזקו ואמצו ותצליחו.
שאלה - 237435
לכבוד הרב
האם מותר לאבל במסגרת שנת האבלות להשתתף באירוע פרידה ממנכ"ל . יש לציין שאין מוזיקה . האם האבל יכול לאכול שם ארוחת צהרים.

תשובה
לאכול לא, להופיע כן.
שאלה - 237434
לכבוד הרב. לענין נגינה בבית כנסת. השיב לנו תלמיד חכם... האם נכון?
תשובה
בבקשה ממך, מתחזה, תפסיק לבלבל את המוח. המערכת.
רונית
כתובת דואר אלקטרוני: rona1471@gmail.com
שאלה - 237433
שלום לכבוד הרב, עיקר יארצעיט באדר ב אבל אם פלוני נפטר באדר רגיל , האם להגיד קדיש עליו ביום באדר א (או בשבוע ) . ואם המפטיר פנוי באותה שבת האם כדאי להפטיר ? יש בכך עילוי נשמה ?
תשובה
רק באדר שני.
שאלה - 237432
לכבוד הרב שלום רב
אני סובלת מזה שנים מכאבי ראש עזים באחד הבדיקות מופיעות ציסטות מאוד מוטרדת וחוששת מבקשת ברכה ובמה להיתחזק

תשובה
לא לפחד, בעזרת השם הכל יעבור.
שאלה - 237431
שלום לכבוד הרב.לצין שאלה שאלתי לגבי הריון אישה עם בעית ענים בשם חברה שליבן 17.5 עם קשיים לא שומר שבת עובד במאפיה רבנות מביא לנו לשבת חלה דברי מאפה סופגנית האם מותר לאכול
תשובה
א, מה השאלה היתה? ב, באפיה כיוון שיהודי כשר מדליק, מותר.
שאלה - 237430
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שבוע טוב לרב
אישה שברוך השם הגיעה לגיל 60. מה צריכה לעשות ?

תשובה
להודות להשם יתברך.
שאלה - 237429
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני לא רוצה כרגע עוד ילדים קשה לי מאוד . האם מותר לי לא לעשות מניעה ולסמוך על השם שאם יתאים לי יתן לי ואם לא יתאים לא יתן לי? קשה לי מאוד עם מניעות למינהם

תשובה
מה שמתאים לך תעשי.
שאלה - 237428
לכבוד הרב שלום רב
מה קורה עם הנשמה למעלה לאחר 30 יום מהפטירה?
תודה לכבוד הרב.

תשובה
עיין בספר מעבר יבק, או בעטרת ציון.
שאלה - 237427
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לשטוף כותש שום בשבת? (הכותש שום היה בשימוש לפני כניסת השבת)

תשובה
להניח כם הכלים שהשתמשתם.
שאלה - 237426
לכבוד מורי ורבי
קניתי תפילין מהודרות והשין של הראש מצד אחד הגיע עד הסוף אז לקחו לתיקון ושיפו זה לא הכי ישר תחת הגדלה לבקש חדש או שזה לא משנה מחילה ותודה אוהב המון

תשובה
זה בסדר, לא לדאוג.
שאלה - 237425
לכבוד הרב שלום רב
בתפילת שחרית בשבת קודש אנחנו נוהגים לאמר את יגדל אלוקים חי לפני ברוך שאמר כל יוצאי בתי הכנסת של יהודי צפון אפריקה אומרים אותו האם זה בסדר תודה לרב

תשובה
הם יקשיבו לנו?
שאלה - 237424
לכבוד הרב שלום רב
יש לי שיח בזיליקום תחת כיפת השמים שאני צריך את המיקום שלו..אם אפשר להוציא אותו..
וגם אם עכשיו בשנת שמיטה אפשר להעבירו למקום אחר

תשובה
בשמיטה אסור.
שאלה - 237423
לכב' הרב הצדיק :) בני בן ה-13 מתעקש איתי על משהו שלדעתי הוא טועה בו. הוא טוען שלמי שיש קעקועים אסור לו להניח תפילין. אמרנו לו שזה לא נכון ... האם הוא או אנחנו צודקים ? תודה לרב
תשובה
לא נכון כלל.
שאלה - 237422
לכבוד מרן שליט"א
אנו תלמידי מרן שליט"א גאים במרן ובמיוחד על הדרשה אתמול בלויין מרן נראה כמו מלאך ה' כפשוטו ממש
בקידה מברך את מרן שליט"א בכל הברכות הכתובות בתורה אמן
תלמידו

תשובה
תבורכו אתם וכל אשר לכם בכל מכל כל. הכל בחסדי השם יתברך עלינו.
שאלה - 237421
כבוד הרב, חברה לא שומרת עדיין ת"מ שואלת מה היא צריכה לעשות בחנוכת בית, קנתה דירה לא חדשה ממשפחה לא דתיה.האם צריכה 10 גברים?
תשובה
אם שבת אינה שומרת, מה יועיל לה "חנוכת הבית".
שאלה - 237420
שלום לכבוד הרב
שאישה מגיעה בחודש תשיעי כידוע יש סגולה לפתוח את ההיכל האם צריך לפתוח במשך כול חודש התשיעי או מספיק פעם אחת?
תודה לכבודו

תשובה
ככל האפשר. עיין מקורו ב"מקרא בציון".
שאלה - 237419
לכבוד הרב שלום רב
בעמידה של שחרית בשומע תפילה מוספים תפילה על הפרנסה ושם גם מבקשים מחילה וכפרה על מה שחטאנו. זה לא בעיה כי מיד אככ עושים וידוי?

תשובה
מקורו בזוהר הקדוש, ועיין ארחות ציון.
שאלה - 237418
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני ביש"ת והרבה ילדים עוקפים בתור, וגם כאשר מסבירים להם שזה כנגד ההלכה, הדבר האחרון שמעניין אותם-זה זה.
האם יש מקור הרב, לאיסור לעקוף/לשמור תור?

תשובה
רק מצעקות ומגערות הם מפחדים.
שאלה - 237417
לכבוד הרב שלום רב
אני עובד בחברת דואר ישראל ולפני כחצי שנה קיבלתי קביעות שבוע שעבר נאמר לנו שהמצב לא טוב בכלל ושבקרוב לא יהיה כסף למשכורות האם לחפש עבודה חלופית כבר או לחכות

תשובה
תחפש ותכין מקום חלופי.
שאלה - 237416
שלום לכבוד הרב הייתי בשבת בירושלים בבית הכנסת והראו לי שבזוית יש אבנים מהר הבית שקבעו בהם את יסוד בית הכנסת,זה מותר ע"פ ההלכה או שעשו זאת בתמימות מחוסר ידע?
תשובה
ואתה מאמין לכל מיני סיפורי סבתא שמספרים לך?
שאלה - 237415
לכבוד הרב שלום
בחלק מהסידורים יש נוסחאות שונות לקדיש . 1. כרעותיה כ דגושה או לא? 2. לעלם לעלמי או לעלם ולעלמי ( תוספת ואו ) 3. קדם אבונא קמץ גדול כמו חולם? או קמץ כמו פתח ? תודה

תשובה
מזל טוב על תפקידך החדש "מבקר הסידורים". שלחן ערוך למדת???
שאלה - 237414
חלום חלמתי ואיני בעל חלומות
תשובה
כל אדם חולם חלומות והוא בעל חלומות.
שאלה - 237413
שלום לרב
אדם אחרי שחטא ובא להתפלל לפני ה יתברך צריך להרגיש רצוי אצל ה או שבגלל שחטא לא רצוי אצל ה כל כך?

תשובה
לא מרגיש ולא צריך להרגיש, מתפלל מעומק הלב בלי ציונים.
שאלה - 237412
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
1. חמי בולע את שם ה' בקידוש ולפעמים עוד מילים, איך צריכה לנהוג ע"מ לצאת ידי חובתי?
2. הוא מטביל חלה שלמה במלח ואז מחלק ממנה, זה בסדר לנהוג כך?
תודה רבה!

תשובה
בהחלט לא, אתם תברכו בלחש את ברכת הקידוש וגם את ברכת המוציא לחם.
שאלה - 237411
כבודו.
מה טעם עושים מים אחרונים אחרי סעודה בשבת קודש הרי ידוע שאין שום צד להסטרא אחרא בזאת האכילה שכל כולה קודש בבחינת המן.

תשובה
מנין לך לדעת? ואתה כותב "ידוע"????? גם יש עוד טעמים שהם מלח סדומית המזיקה, וכן זוהמה באצבעות הידים הנוגעות במאכלים.
שאלה - 237410
לכבוד הרב שלום

אנחנו מקפידים בביתנו בשמיטה לא לאכול היתר מכירה, הורי שיח' אוכלים בביתם היתר מכירה ואין להם לטענתם מהיכן לקנות משהו אחר והם רוצים לארח אותנו, מה לעשות?

תשובה
העורך. בבקשה האזין לדברי הרב בשידור במורשת ביום שישי פרשת לך לך.
שאלה - 237409
לכב' מו"ר עט"ר שליט"א
כשאני מתפלל מנחה בערב שבת אני מתפלל עם טלית האם לאחר קבלת שבת יהיה מועיל רק להוריד את הטלית מהראש ולהישאר מעוטף רק בגוף ?
מכיוון שאני לא מטלטל בלי נדר

תשובה
אל תתעטף ואל תטלטל.
שאלה - 237408
למו"ר
התפללתי השבת לראשונה בסידור שהוציא הרב.למי שעוד לא רכש רוצו רוצו תענוג צרוף.
מחילה אין צורך לומר הפס'(אל יעזבנו ואל יטשנו וכו) בין אשרי למזמור לדוד בהחזרת סת בשבת?

תשובה
חזקו ואמצו. מה שלא נהגו לא הובא בסידור.
שאלה - 237407
שתפתי את הרב בעבר שברצוני להפסיק שיעור של בנות קטנות 6-9מרגישה שאין לי מה לתת להן
ונראה שגם זה לא ככ מענין אותןוהאמת שאין לי כוחות לכלום מהרבה בחינות ובעיקר הרוקות המתמשכת

תשובה
לתת את התפקיד לגברת אחרת.
שאלה - 237406
לכבוד הרב שלום רב אני שמאלי אבל כותב בימין יש אבל אחר כול העבודות כולל לחתוך משהו אני עושה את זה ביד שמאל באיזה יד להניח תפילין ?
תשובה
הולכים אחר הכתיבה, ולכן תניח ביד שמאלך.
שאלה - 237405
לכבוד הרב שלום רב
לפני שבועיים גיסתי חלמה

תשובה
שוב התחלנו עם חלומות ושטויות.... ומדוע לספר לאחרים??? הכל דברים בטלים.
שאלה - 237404
שבוע טוב לכבוד הרה״ג שליטא, לגבי הבשמים בהבדלה, לא הצלחנו להשיג הדס משולש, קנינו תבלין ציפורן שלם והריח לא נשמר, על מה ניתן לברך בהבדלה? תודה רבה
תשובה
משתמשים בהדס רגיל גם לא משולש.
שאלה - 237403
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,בית הכנסת שלנו במרתף. בשבת בבוקר החשמל עוד לא דלק. אין גוי בסביבה, האם מותר להגיד לקטן (בשינוי) לתקן את שעון השבת ? תודה רבה.
תשובה
חס ושלום אסור בהחלט, אל תתפללו במרתפים.
שאלה - 237402
שלום לכבוד הרב... תרמתי לאברכים .. בבקשה ברכה לרפואת המשפחה ולזיווגים.. תודה ושבוע טוב
תשובה
הרב בירך את כולכם היום, העורך.
שאלה - 237401
לכבוד הרב שבוע מבורך. לזרוק בשמיטה קליפות בלי פרי לתוך הגינה בלי כונה שזה יעזור לצמחים אלא כי נוח לי לשים שם מותר הוא בגלל שכולם עושים את בשביל הצמחים אז גם לי אסור?
תשובה
אסור ללכלך את אדמת ארצינו הקדושה.
שאלה - 237400
לרב היקר שבוע טוב
לשואלת יש בחור שאולי עשוי להתאים לה. אשמח אם תיצור קשר ואעביר לה פרטים בעזרת ה'. תודה

תשובה
המערכת. קשנה לנו לטפל בענינים.
שאלה - 237399
לכבוד הרב הצדיק שליט''א שלום רב
דורנו היום כה מבולבל איך אפשר לדעת מי רב אמיתי ומי מזויף? כבר כל אחד שנותן שיעור או חוזר בתשובה לא מזמן כבר יקרא רב שרצים אחריו מה לעשות?

תשובה
כל מי שלא הוסמך עך ידי גדולי הדור.
שאלה - 237398
לכבוד הרב שליטא
למה לא אומרים ביום פטירת רחל אימנו גם תיקון רחל?
מחילה אם שאלתי לא במקום. רוצה לדעת.

תשובה
מה הקשר? ואם יום פטירתה יחול בשבת צריכים לומר?
שאלה - 237397
לכבוד הרב מוצפי!
ידוע שטוב לשתות משקה חם במוצאי שבת!ולומר חמין במוצאי שבת מלוגמאשמעתי שגם להכין ריבת אתרוגים מהאתרוגים של סוכות וזה מועיל למי שסובל משברון לב

תשובה
לא שמעתי.
שאלה - 237396
לכבוד הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א
תנור כפול עליון לבשרי ותחתון לחלבי!
אם עשיתי בורקסים פרווה! בורקס תפו"א מותר לאכול אותם לאחר בשר?
האם הבורקסים הפרווה לא נהפך לחלבי?

תשובה
מותר, ובני אשכנז נהגו להמתין 24 שעות לאפיה הפרווה. ולכתחילה כדאי לקנות תנור נפרד טוסט אובן חלבי.
שאלה - 237395
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בברכה שנייה של ברכת המזון, האם לומר "ועל הכל" עם ואו החיבור, או "על הכל" ללא ואו החיבור?
בנוסף, מצטרף לבקשה בנוגע לשמיעת ק"ש עם דקדוקיה מפי כבוד הרב

תשובה
על הכל. עיין סידור קול ציון.
שאלה - 237394
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
פסק הרמב"ם שיבוא המשיח בע"ה הכסף והזהב יהיה כמו חול ולא יהיה לו ערך!
ומה יהיה עם חיי היום יום קניות,בתים,מכוניות ספרי קודש וכו' איך נקנה כל דבר ודבר?

תשובה
אתה לומד רק חלק מהדברים, שם הוא ממשיך שהשפע והמזון יהיו מצויים לכל. ארץ ישראל תצמיח פירות וירקות בשפע, ואפילו אילני סרק יוציאו פירות, בגדים וחפצים מוכנים תוציא האדמה בשפע. וכולם יעסקו בתורה.
שאלה - 237393
שבוע טוב מורי ורבי מיהוא היעבץ הרב בתנא דבי אליהו של הפרשה בפירוש דברי הימים זה עתניאל בן קנז ובגמרא כתוב כי בנימין הוא יעבץ אני רק מנסה ללמוד מעט שבוע מבורך
תשובה
עיין מדרש תנחומא פרשת תצווה סימן ט. היה איש מיוחד. עתניאל ובנימין רק קיבלו כינוי זה.
שאלה - 237392
שלום לכבוד הרב
בחור חילוני אמר לי שאם יהיו לו תפילין הוא יתחיל להניח. האם מצוה לקנות לו תפילין הגם שיש לו כסף ויש באפשרותו לקנות לעצמו?
תודה ותבורך מפי עליון בכל הברכות.

תשובה
ומה עם שמירת שבת? ואוכל כשר למהדרין?
שאלה - 237391
לכבוד הרב בן ציון מוצפי
אני מאז היותי נער סובל שנים מאפצסים בגוף חוזרים!
הייתי אצל מומחים עברתי המון אנטיביוטיקות וניתוחים ולצערי זה לא עוזב אותי ויש לי צער גדול!
מה אעשה?

תשובה
הכל תלוי אם תהיה רגוע ולא מתוח. מנוחת הנפש זו הרפואה הטובה והיעילה.
שאלה - 237390
שלום לכבוד הרב
רב אחד אמר לי שאפשר בכוס הבדלה למלא 45 אחוז מים ואז 55 יין ולא נחשב שעובר על נתנת מים בכוס הבדלה כי אין מזיגה בסוף.כמו שפעם היו מבדלים על יין שמעורב במים מהמפעל

תשובה
"רב אחד"... סודי וחסוי... קישקוש.
שאלה - 237389
לרב מוצפי!
בראש חודש חשוון לצערנו מאנשי השלטון רפורמי הלך לכותל והכניס ספר תורה לנשים וביזה אותו ולצערנו אישרו לרפורמים מקום בכותל! "עזרת ישראל" גברים ונשים ביחד!
מה יהיה עלינו?

תשובה
זה כשאנחנו מזלזלים בקדושת ישראל בתוכינו, ולא שומרים על צניעות וטוהר המחנה.
שאלה - 237388
לכבוד הרב הגאון מוצפי
כשעולים עליית שלישי בימות החול או בשבת או רביעי בראש חודש ועושים השכבה לנפטר/ת למה דווקא אחרי עליה לתורה?
זה נותן את הזכות לנפטר/ת ואם מישהו אחר עלה?

תשובה
עת רצון לקבלת הבקשות.
שאלה - 237387
לכבוד הרב שלום רב
שמחנו לראות ולשמוע תרב בלווין פה מםיק מרגליות שבוע של גדולים גם אבא יוחנן מיגאן ביום חמישי בלילה טז זיעא

תשובה
עליהם השלום והמנוחה.