שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


תאריך עברי

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 224738
מחילה שאנו משתמשים בכלי הקדוש הזה להודיע כי ספרי מורנו ורבנו מרן שליט"א על פרקי אבות ושאר ספריו, הגיעו למוקדים ברחבי הארץ, ניתן לרכוש במחיר הקרן.
יש להזדרז, הכמות מוגבלת

תשובה
תודה לכם, תזכו למצוות על הפצת התורה הקדושה של מאורי הדורות שדבריהם הקדושים הובאו בספר זה. זכותם תעמוד לכם ולבניכם ולבנותיכם עד עולם.
שאלה - 222903
שלום לכבוד הרב
מי שמחפש את ספרי הרב בארה"ב יש חנות מאזניים בבורו פארק וחנות מקור בברוקלין שתיהן עושות משלוחים.
תודה רבה לרב על כל השיעורים הספרים והשו"ת חג שמח ורפואה שלמה

תשובה
תודה לכם על האינפורמציה.
שאלה - 221798
הודעה מטעם בד"צ "בני ציון"
לשאלת רבים בדבר נקודות מכירת בשר בכשרות מו"ר שליט"א.
הבשר הגיע זה עתה לארץ ע"י חברת "מאסטרפוד", וישווק בשבוע הקרוב.
לפניות ולמידע: 036502444

תשובה
ברוכים הבאים בשם השם.
שאלה - 221199
יום רביעי בשבת-קודש לסדר "ואתה תצוה את בני ישראל"
י"ב אדר התשפ"א

אל מעלת כבוד רבנו ומורנו
הגאון הגדול רבי בן- ציון מוצפי שליט"א
נשיא אלוקים בתוכנו, בד"ץ בני-ציון לשם ולתהילה

עם חזרתי בימים טרופים אלו מארץ ניכר אל ארץ חמדה ורחבה, בעת שנגיף הקורונה משתולל בכל ארצות תבל, זכינו בסיעתא דשמיא לקיים שחיטה מהודרת, למהדרין מן המהדרין, חלק בית יוסף, ביבשת דרום אמריקה, במדינת אורוגוואי, במפעל סאן-חסינטו, מטעם חברת "מאסטרפוד".
בשורות הבאות אספר לכבוד מורנו ורבנו שליט"א, על הנעשה בשחיטה מדי יום ביומו.
להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח המפעל, בכל יום ויום, תמידין כסידרן:
• מפקח צמוד מטעם הבד"ץ, הרב ירמיהו חנינה שליט"א, פיקח על כל צוות השוחטים והבודקים, יחד עם ראש הצוות.
תא השחיטה:
א. בתא השחיטה, ישנם חמישה שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל.
ב. בדיקת הסכינים, ביבש וברטוב. ולאחר חמש שחיטות – בודקים ביבש.
ג. בין שחיטה לשחיטה בודקים את הסכין בתלתא רוחתא.
ד. ברשות כל שוחט מצויות שלוש סכינים לכל הפחות, חדים וחלקים כדת וכדין, כשהן נבדקות בכל ערב על-ידי ראש הצוות.
ה. בדיקת הוושט נעשית על-ידי השוחטים בסבב, ולא על-ידי משגיח.
ו. כל השוחטים נבחרו על-ידי הבד"ץ בדקדקנות מרובה, והינם מומחים ויראי השם ובני תורה מובהקים.
ז. כלל השוחטים, עושים את מעשה השחיטה בנחת ובשלוה, על-ידי הפסקות. כל שוחט מבַצֵע בממוצע שחיטות במשך ארבעים וחמש דקות בכל יום.
ח. מהירות "ליין השחיטה" [פס הייצור] מתבצעת כפי דרישת הבד"ץ, בין שבעים וחמש לשמונים בהמות בשעה.
בדיקת וושט:
אם לא נשחטו כל הסימנים, אלא רק רובם, מורידים את רמת הכשרות ל"כשר", בלי הידור "חלק". ולפעמים מכריזים על הבהמה כנבילה.
בדיקת כרסים:
בין כלל הבודקים, ישנו "בודק כרס", מומחה גדול, וירא שמים ובן תורה, שבודק כל כרס, שאין בו נקב מבחוץ ומבפנים. בנוסף, הוא בודק את "בית הכוסות".
בדיקת חוץ:
בשנה זו, בתקופת חורף תשפ"א, היו שני בודקי חוץ מעולים ומומחים, ותיקים בבדיקת חוץ, יראי שמים מרבים, ובני תורה ואוהבי תורה.
בדיקת הריאה נעשית על-ידי הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה, על-ידי נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות. כמו כן, הבדיקה נעשית בנחת ובשלווה ולא במהירות. והם נבדקו על ידי יום יום וראיתי שהם מקפידים הקפדה יתירה, ברוך השם.
ל"בודק חוץ" ולמשגיחים, ישנן טבלאות בהן יש חלוקה ל: "חלק", "כשר", ו"טרף", והם נבדקים על-ידי המפקח תוך כדי עבודה, לוודא שאין טעויות. כמו כן, כל פתקי הריאה נשמרים, כדי לוודא שלא תיפול חלילה טעות.
מחלקת "חלקי פנים":
מחלקה זו היתה תחת פיקוח צמוד, על-ידי המפקח וראש הצוות, מידי יום ביומו, שההכשרה והמליחה והשטיפה של חלקי הפנים נעשית כדת וכדין, ללא שום שאלות וספקות. כמו כן, זיהוי חלקי הפנים והאריזה, הצבנו בעמדה הזאת משגיחים יראי שמים, צדיקים ובני תורה, שהכשרות נר לרגליהם, ויודעים את הלכות מליחה וכו' על בוריים.
כמובן שגם במחלקה זו היתה הפרדה מלאה בין הבשר ה"חלק" לבשר ה"כשר".
הדיו והשקיות, היו עם כשרות לכל השנה, ואין בהם חשש איסור, ולא חשש חמץ או קטניות. קיבלנו עליהם חותמות כשרות על-ידי גופי כשרות.
זיהוי והכשרת הבשר:
מדי לילה, עבדו שני משגיחים שהיו מזהים את הבשר על-ידי הרשימות שנתנו להם, ועל-פי הבדיקות הבאות: 1. מספר. 2. חותמות. 3. היום. כל רבע ורבע נבדק, ואם היו בו צריריות דם, מנקים אותו. גם בית השחיטה נבדק, לפני ההכשרה של הבשר.
הכשרה על-ידי מתקן אוטומטי חשמלי:
א. הבשר הניתן במים: נבדק האם כל החתיכה מצויה בתוך המים, ושהוא שוהה לכל הפחות חצי שעה במים. וגם טמפרטורת המים אינה פחות משבע מעלות צלזיוס.
ב. מליחת הבשר: כל הבשר נמלח מכל צדדיו וקיפוליו, ותוך כדי עבודה בודקים תמיד שהמלח יבש ועושה את פעולתו. אם המלח לח או רטוב, לא משתמשים בו.
ג. שהיית המלח: המלח שוהה לכל הפחות שעה אחת, ואחר-כך עובר ניפוץ ושטיפה וטבילה בשלוש אמבטיות, והמים מתחלפים בכל פעם שנראה שאינם נקיים. כל זה נעשה על-ידי משגיחים יראי שמים שאנו מכירים אותם מזה כמה שנים שהם עובדים עבור הבד"ץ.
ד. העבודות הללו נבדקו הן על-ידי והן על-ידי המפקח של הבד"ץ, בהשגחה צמודה ומהודקת.
הנהגות כלליות בבית:
- בעונה זו זכינו שעבדו אצלינו משגיחים מארץ ישראל וגם מארגנטינה, אנשים טובים יראי השם ובני תורה, ויודעים לעשות מלאכתם נאמנה, בצורה מצויינת. כולם כאחד ענו על דרישות הבד"ץ.
- דבר חשוב שהצלחנו לעשות בעונה זו, למרות הנגיף המשתולל, הוא להחליף את אנשי הצוות באמצע העונה, וזה דבר חשוב מאין כמוהו, לרענן ולהתחדש, שלא תהיה שחיקה ברמת הכשרות, הידור זה התאפשר אודות לחברת "מאסטרפוד" שהביאה את השוחטים במיוחד במטוס פרטי מארגנטינה למדינת אורוגוואי. וזה הודות לאיש יקר, הלא הוא ר' דוד ברדוביץ, שעזר לנו בענין זה.
- בכל יום מתקיימות בסיעתא דשמיא תפילות שחרית מנחה וערבית במניין בבית-הכנסת, כולל קריאה בספר-תורה כשר ומהודר.
- שיעורי תורה קבועים נמסרים מדי יום ביומו, בהלכה, באמונה ובמוסר. בין השאר נמסרו שיעורים בהלכות שחיטה, בספר מסילת ישרים ובספר חובות הלבבות. את בית-הכנסת מעטרת ספריית קודש מפוארת, ומצויים בה ספרים חשובים מאוד לקובעי עיתים לתורה.
- גם מקווה טהרה מהודר מצוי במפעל.
כשרות המטבח:
במטבח המצוי במקום, מצויים בכל עת משגיחים המקפידים על בישול ישראל כדעת השולחן ערוך. כמובן שכל המטבח עבר הכשר והגעלה של הכלים והתנורים. כל המוצרים נבדקים על-ידי ראש הצוות והשוחטים שהם כשרים ואין בעיות של כשרות.
ישנם עוד הרבה דברים שהנהגנו בצוות, ואין כאן המקום להאריך.
אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", וברוך ה' שזיכינו את כלל עם ישראל באכילה מהודרת ביותר.
תפילתי היא: יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, אמן ואמן.
מאת הצב"י בן-שושן שלום

תשובה
לכבוד
מעלת ותהלת הרב הגדול מעוז ומגדול, אהוב למעלה ונחמד למטה, איש על העדה, עושה ומעשה, בקי בכל הלכות וכללי הכשרות, חכם מחוכם, מבין דבר מתוך דבר, אין חקר לתבונתו, מוסר נפשו על משמר הכשרות לעם ישראל,

כמוהר"ר שלום בן שושן שליט"א יחשל"א
אחראי מערכת השחיטה בבד"ץ "בני ציון".
שלום רב וישע יקרב,
מכתב הדו"ח הכללי של השחיטה האחרונה שהיתה במדינת אורוגוואי, ואשר אני יודע כי שמת לילות כימים על משמר ההידורים שבכשרות, וכבר שמעתי מעוד מקומות מוסמכים על ההקפדה וההשגחה, ההידורים, והחומרות, היראת שמים, ולימוד התורה, השינון של ההלכות וריענון הכללים, הפיקוח הצמוד, שהכל נעשה באהבה ובמסירות אין קץ, ואפילו שהתנאים בתקופה זה היו קשים, מסרתם נפשכם על משמר הכשרות.

תודה לאל עליון שזו הפעם השלישית את מעלת ככודו לעמוד בראש המערכת והצוות, ואת הצוות היקר והנפלא, אשר לא יסולא בפז, תודה לכם ולכולכם, ולמסירות של בני משפחותיכם, לתת לעם ישראל מכל העידות והחוגים בשר חלק למהדרין, ששתי ושמחתי כי זכינו ברוך השם לכל העמל והטורח, היגיעה וההקפדה בכל מחלקה ומחלקה, בימים ובלילות, כדי לעשות יותר מהדרוש לתת כשרות מהודרת ומוצלחת, על כל הבשר והמוצרים המשובחים שעלה בידינו לקיים.

תודה לבני משפחותיכם על מסירות נפשם בתקופה קשה זו של תנאי הבידוד והעבודה המסורה.
כמו כן תודה וברכה לחברת מאסטר פוד ולידידינו הרב דוד ברדוביץ' על ההיענות לכל הדרישות והנשיאה בעול הכשרות.

הנני מתפלל לאבינו שבשמיים דיעזרינו על דבר כבוד שמו, ולא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, ונזכה עוד רבות בשנים לשרת את הציבור בהגשת מאכלים כשרים ומהודרים העולים על שלחן מלכים, מאן מלכי רבנן.

הכותב והחותם מתוך הלל להשם יתברך ותודה עמוקה לכל חברי הצוות הנפלאים והמסורים, אשר עבדו באהבה ללא ליאות. יתן לכם השם יתברך כח ואומץ לעמוד על המשמר.
בן ציון מוצפי.
שאלה - 210500
לכבוד העורך המסור.
אנא אם אפשר לפרסם את פרטי החשבון של האתר על מנת להעביר תרומה בלי נדר.

תשובה
ניתן להפקיד לבנק מסד סניף 515 מספר חשבון 76996 סמל הבנק 46
שם העמותה: דורש ציון (עמותה רשומה) 580481489
שאלה - 226167
לכבוד הרב שלום רב
לגבי השאלה שהרב שאל כמה זמן הילד בישיבה
שנתיים במתיבתא עכשיו השנה הראשונה בישיבה הוא אוהב את הפאות שלו
יש לו פאות יחסית ארוכות מסולסלות
תודה לרב

תשובה
לקצר אותם ברובם. ויתהלך כשאר בני הישיבה.
שאלה - 226166
שלום לכבוד הרב אני רוצה להגיד בנוסף לתפילה ביום עוד משהו אמרתי נשמת כל חי אבל הבנתי מהרב שזאת תפילה רק לשבתות ומועדים אז פרק שירה זה טוב? ואם לא מה הרב ימליץ לקבל על עצמי כל יום
תשובה
לקרוא סדר מעמדות. מופיע בספר תהלים בסופו. לפי ימי השבוע. "תהלים עם מעמדות".
שאלה - 226165
לכבוד הרב מוצפי,
עובדת בחברה שלא עובדת בשבת. קבלנו תלוש משכורת במייל שנשלח בשבת. מה הדין אם המשכורת חושבה בשבת ושנשלח המייל לכולם בשבת? כיצד עלינו לזעוק את זעקת השבת?

תשובה
להחתים את העובדים על מכתב בקשה לא לשלוח הודעות בשבת.
שאלה - 226164
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בליל שבועות, אם נשארים ערים כל הלילה אומרים קריאת שמע כולל המפיל,יושב בסתר, אנא בכח, וכו'.

תשובה
אומרים כל הסדר כרגיל, וברכת המפיל בלי שם ומלכות. והכל קודם חצות הלילה.
שאלה - 226163
לכבוד הרב שלום רב
כשני אופה לחם מ קילו בצק ללא הפרשת חלה ומקפיא. לאחר כמה ימים אני אופה עוד לחם מקילו קמח מסוג אחר ומקפיא גם אותו האם במקפיא שני הלחמים מצתרפים להפרשת חלה?

תשובה
סוג אחר אינו מצטרף להפרשת חלה.
שאלה - 226162
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, האם יש חובה להזהיר חבר טוב מזיווג לא הגון לבן שלו או שעדיף לשתוק ולתת לקב״ה לנהל את הענינים
תשובה
אם אתה יודע על עובדות מוסמכות ומוצקות, עליך להודיעו.
שאלה - 226161
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לשים מכנסיים קצרים בבית?

תשובה
גבר שומר מצוות לובש רגיל.
שאלה - 226160
שלום לכבוד הרב, בת דודה שגידלה אותי מחתנת את בתה, הם היו באירועים שלי, האם ללכת לאירוע רק כדי לשים מעטפה והכרת הטוב, או ח"ו חילול השם בכך שאני או אישתי בחזות חרדית נגיע למקום
תשובה
אשתך תלך רק לחופה.
שאלה - 226159
לכבוד הרב שלום וברכה
ברצוני לדעת אם צריך לתת מעשר על כספי ירושה
תודה רבה לרב אריכות ימים ובריאות איתנה

תשובה
על מזומנים יש להפריש.
שאלה - 226158
שלום לכבוד הרב
שמעתי רב המוסר כל יום במרכז רוחני מפורסם בירושלים. התבטאות למשתתף: יש לך שריטה. ואמר כשחסר לנו למנין אפילו המנקה האתיופי מצטרף. עד עכשיו אני מזועזע ממנו!

תשובה
השם יצילנו ממנו ומשכמותו.
שאלה - 226157
לכבוד הרב
רציתי לדעת מה זה רוח הקודש והאם יש בימינו אנשים עם רוח הקודש?

תשובה
אינני מבין בזה.
שאלה - 226156
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שלום
רב מה אפשר לעשות לאדם שסובל מהמחלה הידועה (סרטן) ואיזה תפילות יש בכדי שהמחלה תעלם ממנו

תשובה
מרבים בתפילה בעיקר בכותל המערבי.
שאלה - 226155
לרב
אנו משפחה שס אמא מגדלת 3 בנות לבדנודה שאחות גדולה בקשר עם גבר רחוק מתורה ומצוות מבוגר ניצולהיא לא מבינה שזה לא טוב ותעשה בסתראמי כבר לא מצליחה לחיות בוכה ומתפלתמה עשים?

תשובה
אין עלייך שום אחריות, כי אינה מקשיבה לדברייך.
שאלה - 226154
לכבוד הרב האם בימינו חוששים לזוגות ,והאם בכל דבר?
תשובה
לא חוששים כלל.
שאלה - 226153
לכבוד הרב
האם בן תורה בבית כנסת יכול להטות את הפרוכת משמאל לימין כפי הקבלה או שמא ייחשב ליוהרא?
תודה

תשובה
מטה מימינו לשמאלו.
שאלה - 226152
לכבוד הרב הגאון שלום רב
כשקונים דירה כדי להשכיר אותה. מתי מברכים שהחיינו כשמקבלים את הדירה או לאחר חתימה על חוזה קנייה?

תשובה
לא מברכים שהחיינו על דירה שנרכשת.
שאלה - 226151
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה, איפה בתורה נמצאת פרשיית הגעלת והטבלת כלים?
תודה רבה

תשובה
פרשת מטות.
שאלה - 226150
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. קיבלתי בשר בקר מספר 6, האם אפשר לבשל?
תשובה
אינני מכיר.
שאלה - 226149
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום תרמתי לישיבה ויהיה לעילוי נשמת סבתי רחל בת לאה. אשמח אםיכולו ללמוד עבורה היום.תבורכו

תשובה
לומדים בהחלט.
שאלה - 226148
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, האם גם בתענית יחיד ניתן לעשות תנאי כדי שיוכל לטעום קודם עלות השחר? תודה רבה.
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 226147
לכבוד הרב. אם אני איטר ובמקרה אונס יש לי אפשרות להניח רק תפילין רגילות. באיזה יד אני מניח, והאם אני מברך רגיל? וכמו כן מה הדין ההפך אם רגילים מבקשים להניח את שלי כשאין להם?
תשובה
אתה מניח ביד ימין בברכה.
שאלה - 226146
לכבוד הרב
שלום לרב האם כשאני אוכלת 2 מצות עם שוקולד צריכה ליטול ידיים וברכת המזון?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 226145
לרב שליט"א שלום
בטעות יצאה לי קללה על קבוצת אנשים מסוימת ומיד אחרי זה ביטלתי את זה ובירכתי אותם, פשוט יצא לי בלי כוונה האם אני צריכה התרת קללות על כך, האם זה יכול להזיק למשהו

תשובה
היטלת אותה מיד.
שאלה - 226144
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה הדבר המועיל ביותר שאוכל לעשות לשמירה על העובר שברחמי שיהיה בעז"ה בידיים מלאות?
תודה רבה!

תשובה
לקרואפרקי תהלים.
שאלה - 226143
לכבוד הרב שלום
רציתי לשאול האם מותר לגבר להסיר שיער בלייזר בפנים (מצב קצת מסובך) או שזה נחשב כמו תער גילוח בתער שאסור.

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 226142
שלום לכבוד הרב
השם עליכם תחיו,האם על סיום לימוד ספר תהילים עם כל המפרשים אפשרי לעשות סיום עם סעודת מצווה כמו שעושים בסיום מסכת? דהיינו האם זו נחשבת לסעודת מצווה ממש?

תשובה
לא נהגו לעשות סעודה ואין להמציא מנהגים חדשים.
שאלה - 226141
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אזכרה של סבי ז"ל ג סיון השבוע
היום אח של אבי הודיע שהוא לא יכול ביום חמישי ואם אפשר להקדים ליום רביעי שזה יוצא ר"ח (לעלות בראש חודש לבית העלמין זה בסדר?

תשובה
לא עולים ביום ראש חודש כלל. גם הנשמה אינה נמצאת שם.
שאלה - 226140
נותן חומש שנתיים ויש בידי גזל משנים קודמות.
האם אפשר להוריד את החומש למעשר 10 אחוז ואת ה10 אחוז נוספים לתת לצורכי רבים? מותר לי לשנות את המעשר שלי מחומש 20,למעשר 10 אחוז?

תשובה
תחילת הכל תחזיר הגזל לבעליו.
שאלה - 226139
שלום לכבוד הרב, שכחנו בלילה בבית הכנסת בקבוק יין שלם מגולה לא מכוסה, מה דינו? עדיף לזרוק אותו משום משקה מגולה שעבר עליו הלילה או שזה בל תשחית?
תשובה
נפסל לקידוש. אך מותר בשתיה.
שאלה - 226138
לכבוד הרב מוצאפי היקר,תודה רבה על התשובה בעניין שמירת הבית .אמרת לי ללמוד הלכה ומשנה.האם יש איזו משנה שכדאי להתחיל בה.
שהשם ישמרך ויביא משיח במהרה

תשובה
עדייןלא התחלת? ומדוע שאלת?
שאלה - 226137
שלום לכבוד הרב
מוצפי שליט"א אחי שהיה בחור ישיבה נפגע קשות מרב שאמר לו לפני רבים אתה יודע שהתקבלת לכאן רק בגלל שאתה יתום..
ומאז שונא כל דבר ביהדות!!
וחי ללא אמונה, מה נעשה?

תשובה
אינו צריך להתייחס לפליטת פה אומללה של מי שיהיה. ומה הקשר לשמירת המצוות???
שאלה - 226136
שלום עליכם כבוד הרב!
בתחנון מה פירוש המילה ותעתענו
תזכו לשנים טובות וארוכות

תשובה
עיין מחזור קול ציון.
שאלה - 226135
שלום כבוד מורנו ורבנו מבקשת לדעת מהי עבודת השם של האשה מהם הדברים שחשוב שאשה תעשה מידי יום ותמצא חן בעיני ה'ותשמח אותו
תשובה
תתפללותלמד הלכות.
שאלה - 226134
לכבוד הרב מוצפי.
האם צריך לעשות שבתות בבית של האמא שנפטרה,בשנה הראשונה?
נפטרה לפני חודש זצ"ל.הבית ריקהאם הנשמה של הנפטרת באה בשבתות הביתה בשנה הראשונהתודה רבה.

תשובה
אין בזה שום חובה.
שאלה - 226133
שלום
מנסה להכנס להריון שנה וחצי החלטנו להאריך חוזה בדירה שאנו גרים לעוד שנה תהיה שנה 3 גרים רחוק מההורים בגלל עבודה וכשיהיה ילדים נחזור לעיר הולדתי האם הדירה סוגרת את המזל

תשובה
אין קשר בין הדברים.
שאלה - 226132
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בחורה רווקה גדולה. לא הולך לי בשידוכים ואין שום הצעות. תוהה לעצמי האם יש ייעוד לאישה להיות רווקה אולי? כבר ממש קשה לי המצב הזה עושה כל השתדלות

תשובה
תתפללי ומזלך יעלה.
שאלה - 226131
למרן הרב מוצפי
יש את פרק " יש מעליו " במשניות במסכת מקוואות!
כתוב שטוב לומר את זה לעילוי נשמת הנפטרים בפרט בשנה הראשונה של הנפטרים וגם במוצ"ש האם זה נכון?
ומה מיוחד בפרק הזה?

תשובה
אפשר.
שאלה - 226130
שלום לכבוד הרב רציתי לדעת מתי לעלות לשלה הקדוש האם ביום שני בערב או בשלישי , כידוע שראש חודש יוצא ברביעי ,מה הרב פוסק ?
תשובה
יהיו שם דליפות.
שאלה - 226129
לכבוד הרב שלום רב
ילד בן 11 עבר שני פרכוסים ועכשיו הוא עם תרופות ולא יכול לאכול דגים, יש לו הרבה חרדות ופחד מכל המצב מה אפשר לעשות?

תשובה
כשההורים יהיו רגועים ירגיעו אותו והכל יעבור בעזרת השם.
שאלה - 226128
לכבוד הרב
אנחנו גרים ליד רח' שמעון הצדיק ומביתינו שומעים את היריות של הערבים.. בני בן ה11 שמע במוצש שהיה שם ממש בלאגן עם הערבים והוא מפחד ללכת לת"ת.. מה עליי לעשות?

תשובה
לא מפחדים, השם שומר ישראל הוא ישמרנו ישמרכם תמיד.
שאלה - 226127
לכבוד הרב שלום רב האם בליל שבועות נכון יותר לקרוא קריאת שמע לפני שמתחילים את התיקון או להפסיק באמצע כדי לקרוא קריאת שמע לפני חצות לילה?
תשובה
בהחלט לא, אלא בשעה 00.30 מפסיקים וקוראים קריאת שמע בנקודת חצות הלילה.
שאלה - 226126
שבוע טוב כבוד הרב
מה הרב יכול להציע לי בקשר ליינות ללא אלכוהול? אני היחידה שמקדשת ומבדילה לא מסוגלת לשתות יינות בכלל יש פיתרון?איך יוצאים מיזה?
תודה כבוד הרב

תשובה
מיץ ענבים כרמל.
שאלה - 226125
לכבוד מורנו ורבנו
ילמדנו רבנו
פתיל תכלת שרבים קושרים בטלית האם אפשר לעשות כמותם?
ברוכים תהיו.

תשובה
כבר 60 שנה מדברים על כך, וגדולי ישראל לא חששו לזה אלא אמרו להמתין לביאת הגאולה האמיתית בקרוב ונזכה לכך.
שאלה - 226124
אשתי עזבה לפני כשנה ומוסטת מאנשים
יש ילדה בת 5 חודשים שבועיים לאחר שנכנסה להריון זרקו אותי מהבית
האם הרב יכול לעשות פדיון נפש לשלום בית

תשובה
השם יתברך ישכין שלום בביתכם.
שאלה - 226123
לכבוד הרב שליט"א
ביתי ביום נסיעה לקברות הצדיקים מטעם הסמינר. שואלת אם יכולה לעלות (אורח נשים)?

תשובה
כשכל חברותיה עולות, אינה יכולה להימנע כי אינה ברשות עצמה.
שאלה - 226122
שבוע טוב הרב האם מותר להשאיר ולשמוע שיעורים ממכשירים אחרי ק"ש שעל המיטה לא כולכך מרצון מחילה
תשובה
רק דברי תורה נטו.
שאלה - 226121
לכבוד הרב ,
ראיתי בחצר בבית חתול המכניס את ראשו לקן ציפורים וטורפן. היה בידי למנוע את הדבר אך אמרתי לעצמי שכך דרך הטבע , ובלאו הכי יבוא החתול שנית ויטרוף אותם. האם צריך כפרה ?

תשובה
בפעם הבאה תגרש אותו כי הוא פלש למקום לא שלו.
שאלה - 226120
לרב היקר
צריכה לעשות בעזרת ה' צילום שיניים מקיף וקצת חוששת מהתוצאות. מה אוכל לעשות מבחינה רוחנית כדי שיהיו בשורות טובות בעזרת ה'? תודה רבה,שבוע טוב!

תשובה
די לחששות, די לפחדים, ברוך השם אנחנו חיים ונשתדל לעבוד את השם יתברך בכל רגע.
שאלה - 226119
לכבוד הגאון המקובל מרן הרב בן ציון מוצפי!
בליל שבת אמרתי את תיקון היסוד מלשון חכמים של הבן איש חי זצוק"ל! שני החלקים התיקון והרמזים ולצערי

תשובה
בספרים הקדושים מובא שכאשר האדפ מתעלה רוחנית, מגיע הבעל דבר ומנסה לנקום בו, ולכן צריך להמשיך ולהתחזק בעבודת השם יתברך.
שאלה - 226118
לכבוד מרן
הרב כתב לי שאלו היו ההוראות, שאלתי האם אני שהזמנתי את האמבולנס כי אמרו לי במצב כזה שצריך להזמין, האם אני חייב כפרה כי לא היה בסוף פיקוח נפש?

תשובה
ואם חלילה החולה היה נכנס לסכנת חיים מי היה נושא בתוצאות?
שאלה - 226117
לכבוד הרב מוצפי
מי שבעברו החילוני הצביע בבחירות למפלגה חילונית!האם הרב יוכל בבקשה לי ולכולם לתת דרך תשובה?

תשובה
מהיום יסייע ויעזור בהפצת התורה בכל מקום, ויכבד את לומדי התורה.
שאלה - 226116
לכבוד מרן הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה שהרב מתפלל עליי שהקב"ה יברך את הרב בכל מילי דמיטב!
האם בנוסף להישתדלות כדאי לקחת גם כדורי שינה טבעיים
או סגולה מהרב כדורי זצוק"ל להרדם?

תשובה
תיגש בבוקר לרופא המשפחה.
שאלה - 226115
לכבוד הרב בן ציון מוצפי! שליט"א שבוע טוב ומבורךרציתי בבקשה לדעת מה המעלה של עליית מפטיר?ובמה היא מועילה לנפטר/ת שהבן עולה עליית מפטירולמה דווקא מפטיר! ולא עליה אחרת?
תשובה
עיין שיבת ציון.
שאלה - 226114
לכבוד הרב מוצפי היקר שבוע טוב,
מה כדאי לקרוא או ללמוד בבית כל יום כדי להשפיע קדושה על קירות הבית וכן להשפיע טוב על אשתי שבהריון שנמצאת רוב הזמן בבית וליצור אווירת הגנה.

תשובה
תלמד תורה כל יום, הלכה ומשנה.
שאלה - 226113
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. בברית מילה מי עדיף שיעשה קידוש, הסנדק או מישהו אחר?
תשובה
הסנדק אם הוא תלמיד חכם. כי מנהג הספרדים, כפי שהביא הגאון רבי עקיבא איגר ז"ל בהגהותיו [יורה דעה רסה, א] בשם הרב תורת חיים [סנהדרין פט, ב ד"ה אם], שכתב "וכיוון שהילד הנימול נחשב כקרבן, כך רגלי הסנדק שמלין עליהן חשוב כמזבח, כמו שכתב בהדיא מהרי"ל ז"ל בהלכות מילה. ונראה, דלכך נוהגין ליתן כוס יין של ברכה לשתות לסנדק, ואין נותנין אותו לתינוק כדרך שנוהגין בכוס יין של קידוש, לפי שהעולה טעונה נסכים, שהיו מנסכין יין על גבי המזבח בשעת ההקרבה, וכיון שהילד דומה לקרבן עולה והסנדק דומה למזבח, לכך נותנין כוס יין של ברכה בגרונו של סנדק, דהוה ליה כמנסך יין על גבי המזבח". ובנהר מצרים [מילה כז] כתב שהמנהג פשוט שאם ימצא בעת המילה אב"ד של העיר הוא מברך הברכה. וכן כתב בספר שרביט הזהב "ובהיותי מיום עומדי על דעתי מוהל בעבודת ה', שמתי פני לדעת מה טעם יש לברכה זו שעשה בה מעלה יתירה שלא לאומרה כי אם אחד העם המיוחד שבעם. ויגעתי ומצאתי און לנפשי, וראיתי ממש בדברי חז"ל הראשונים, שברכה זו לא נאמרה כאשר היא נקראת, כי יש בה פנימיות וכו' ושם האריך לבאר ברכה זו.
שאלה - 226112
שלום לכבוד הרב
לגבי השתלת שיער ,מחילה מהרב,אין בעיה בהנחת תפילין על הראש אך חלק מהרצועה והקשר צריכים להיות על התחבושת האם באופן הזה יש אפשרות? תודה רבה לרב

תשובה
ידעתי גם ידעתי, אך עדיין יש בעיה מבחינה הלכתית.
שאלה - 226111
לכבוד הרב שבוע טוב, אני מכירה אדם שהלך עם גויה, והיום חזר בתשובה..
יש לזה תיקון ?

תשובה
ומה זה מעסיק אותך???
שאלה - 226110
לכבוד הרב
שבוע טוב. ראיתי שבית הלוי כותב פירוש בתהילים שדוד המלך.....

תשובה
תתחיל ללמוד שלחן ערוך. בהצלחה.
שאלה - 226109
שלום לכבוד הרב אימנו יושבת במקומות מסויימים בעיר ונותנים לה נדבות {אינה נזקקת}.
כל דיבורינו שתפסיק אינם מועילים אנו משתדלים למלא את זמנה אבל עדיין ....עיצת הרב ?

תשובה
היא לא היחידה שעושה זאת יש אלפים!!! כמוה, זו בעיה נפשית.
שאלה - 226108
לכבוד הרב
בן 8.5 לומד 3 פעמים בשבוע משניות ברכות עם בחור ישיבה. ילד עם יכולות גבוהות. המשניות לא מאתגר אותו, אבל הוא מרוצה. איך אפשר לגרום ללימוד משניות להיות יותר מאתגר?

תשובה
רק שלש פעמים בשבוע לימוד תורני?
שאלה - 226107
שלום לכבוד הרב שליט"א
בשנת שמיטהכשיש אדניות עם פרחים(נוי בלבד)במרפסתאיך נוהגים מבחינת הכל?השקיה אפשרי בטפטפות מכוונות בשעון ?

תשובה
השקיה מותרת אך ורק לצורך קיום הצמחים, אך לא לפתח את הצמחיה ותיגבור הגדילה.
שאלה - 226106
עברתי ניתוח בחסדי ה'בעקבות גידול בבלוטת התריס רוצה להודות למלך בסעודת הודיה האם נכון לפרסם את הסיפור או לשנות פרטים מפאת הדיבורים וההשלכות במיוחד בתוך המשפחה של בעלי
תשובה
במקום כל זה תשלחו חבילות מזון למשפחות עניות לשבת, זו ההודיה האמיתית.
שאלה - 226105
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לשאול אם שייך לכתוב שיר השירים על קלף ולקרוא בו כל ערב שבת ואם יש עיניין בדבר

תשובה
בהחלט לא, אל תעלה רעיונות חינם.
שאלה - 226104
שלום לכבוד הרב
מתי שנת היובל הבאה?

תשובה
אתה יודע שיש חמש שיטות בדבר. כשיהיה תחית המתים יבוא משה רבנו והוא יודיע לנו.
שאלה - 226103
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת אם יש שינוי בתפילה ביום ירושלים . האם זה נכון להגיד את ההלל , ולאללהגיד את התחנון ?

תשובה
תתפלל לשלום השוטרים, החיילים, תושבי ישראל היהודים שהשם יתברך ישמרם וישמרנו מכל אוייבינו מסביב. הגאולה עדיין לא הגיעה, ואנחנו אבלים על 45 הרוגי מירון.
שאלה - 226102
לכבוד הרב שלום רב
ישנה אמונה כזו שאסור לנשק רגליים של תינוק כי מי שמנשק אותו ברגליים התינוק ישנא אותו האם יש מקום להאמין באמונה הזו?
תודה רבה כבוד הרב , תזכו למצוות .

תשובה
קשקשנים קשקשו לך במוח. לא משנקים שום אדם ברגליים, זה לא טוב למנשק.
שאלה - 226101
לכבוד הרב
אדם שהתדרדר לעבירות קשות וחזר בלב שלם בתשובה
אך כל הזמן נופל בלי לשים למה לעשות?תודה שבוע טוב

תשובה
מי שחוזר בתשובה מפסיק לחטוא.
שאלה - 226100
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אישה שלעיתים צריכה לערוך הבדלה בעצמה צריכה לשתות את היין?
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 226099
שבוע מבורך, היום בטעות אחרי עליה שלישית במנחה התחלתי להגיד קדיש והעירו לי להפסיק, יש אברך שטוען שזכור לו שלא מפסיקים ומסיימים את הקדיש,אבל הוא לא היה בטוח. מה הלכה למעשה?
תשובה
מפסיקים בהחלט.
שאלה - 226098
לכבוד הרב שלום רב
האם יש שום ענין להתפלל בחו"ל בכותל המערבי דרך טלפון, האם על ידי זה יש לו הסגולות כאילו עומד בכותל עצמו?

תשובה
לאולא.
שאלה - 226097
לכבוד הרב שלום רב,

אשתי שומעת את הזמרים הפסולים. היא משיגה את השירים דרך חברה שמורידה מהאינטרנט. מה עדיף, לקנות את הדיסקים או להוריד ולסמוך על הדין של זוטו של ים?

תשובה
אתם רוצים לחיות בבית יהודי או של גויים???
שאלה - 226096
התפנה לביה"ח ע"פ הוראת אנשי רפואה לעשות צילום עם מלווה, והתברר שאין לו כלום. האם צריך כפרה על נסיעתו בשבת ועל הצילום? ואם כן מהי כפרתו? ואם אני הזמנתי את האמבולנס מה הדין?
תשובה
אלו היו ההוראות.
שאלה - 226095
שלום לכבוד הרבבזכות דברי הרב וספריו זכינו בליל שבתמ"א לעומר לקרוא את כל הסבא דמשפטים מילה במילה.והתפללנו על הרבוהרב יצחק יוסףתודה לרב על הכל
תשובה
אשריך ואשרי יולדתך.
שאלה - 226094
לכבוד מרן שליט"א
הקב"ה זיכה אותי בארבע בנות צדיקות ברוך ה' האם מותר לי להתפלל בשבת וכן ביום טוב בתפילת העמידה או פתיחת ההיכל או סתם אחרי התהילים שה' יזכה אותי בבנים זכרים ??

תשובה
בוודאי כן.
שאלה - 226093
לכבוד הרב
מחלוקות בחינוך ילדים ביני לבעלי הוא אברך ולא מוצא רוצה שום רב שינחה אותו. אני כן רוצה למצוא הנחיה. מבחינתו כל אי הסכמה לפרק בית.מה לעשות?

תשובה
הוא למד תורה בישיבה? מהו אברך???
שאלה - 226092
שלום לכבוד הרב - האם מחלל שבת יכול לעשות הבדלה?
תשובה
הוא כמו גוי גמור.
שאלה - 226091
לכבוד הרב מוצפי שליט"א השבוע חסר לנו הרבה כסף בבית ואנחנו חושבים שזה היתה העוזרת. בעלי מאוד כועס עלי כי לא שמרתי טוב בכסף. מה אני יכולה לעשות עכשיו? הוא מאוד עצוב וכועס
תשובה
השם יתברך ישלח לכם כפל כפליים.
שאלה - 226090
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי
עשיתי מה שהרב אמר השדלתי ללמוד תורה עד כמעט עלות השחר והיום ברוך השם קמתי יותר מוקדם אך עדיין צריך שיפור גדול אשמח עם הרב יוכל להתפלל עליי לישועה?

תשובה
תמשיך ותצליח מתפלל עבורך.
שאלה - 226089
לכבוד הרב
כמה חילוניים ניחמו את משפחות האסון והתקסמו מהחרדים תודה לד, ד יחזירם בתשובה קידוש ד תנצבה של הקדושים

תשובה
שישובו בתשובה שלימה גם אנחנו.
שאלה - 226088
מותר להזכיר שבת באמבטיה או במרחץ?
תשובה
עיין שיבת ציון עמוד ה בשם הזוהר הקדוש יתרו ח"פ ששבת הוא שמו של הקדוש ברוך הוא ולכן היו נזהרים לא להזכיר שמו במקומות אלו, ועיין בן איש חי א, ויצא טז. והליכות עולם חלק א עמוד מג.
שאלה - 226087
למרן הרב מוצפי, אימתי הכי טוב לומר את שיר השירים?
תשובה
מקורו בזוהר הקדוש וירא צ"ח, ב. שרבי אליעזר הגדול היה אומר ביום השישי, ועיין בספר מעשה רוקח תחילת מסכת שבת בפירוש המשניות, והגאון רבנו חיים פלאג'י זיע"א בכף החיים שלו כח, ב.ובשיבת ציון חלק א עמוד קך, שיש בשיר השירים קי"ז פסוקים, והאומרו בערב שבת קודם שנכנסת שבת, ניצול מגהינם ששולטת קי"ז שעות בשבוע.
שאלה - 226086
לכבוד הרב
היום ראיתי תמונות מבר המצווה, ביום שהייתי יג ויום, וראיתי את אור הנשמה על פניי, עברו רק חודשיים ומרגיש שאור עבר, אני רוצה את האור הזה!! מה אעשה בשבילו!
תודה לרב

תשובה
תעסוק בתורה כל יום ותרשום במחברת סיכום של לימודך היומי.
שאלה - 226085
משתדלת בכבוד אם במאוד מאד.
אתמול רופא הלחיץ אותי בנוגע לבדיקה שלא יצאה כ"כ תקינה, רציתי לא לצער את אמא אך ליבי היה זקוק למילה טובה ממנה, ולכן שיתפתיה

תשובה
טהעי שבת מספרת לאמה.
שאלה - 226084
אישתי הבטיחה שתיקרא לבן הראשון שמעון
נולד וקראנו לו משה ובבן שני הבטיחה לרבי מאיר וקראנו לו ידידיה
האם יש לזה התיחסות ? ואם אמרה בלי נדר בעזרת הי.
ואם לא אמרה ?

תשובה
מבטיחים ולא מיימים מותר? נודרים ולא מבצעים?
שאלה - 226083
לכבוד רבנו שליט"א יש אדם עשיר גדול שעושה צרות לאימי האלמנה ולא מפחד והכל הולך לו בחיים ילדים בישיבות טובות בזכות כספו מתחתנים בזמן ומרגיש שה' אוהבו
תשובה
איזה צרות עושה לה?
שאלה - 226082
לכבוד הרב
ב״ה נולדה לנו בת ורצינו לשאול לגבי השם רוני. מה דעת הרב?

תשובה
מדוע לא על שם אימותינו הקדושות?? צריכים ליתדמות לגויים???
שאלה - 226081
שלום לכבוד הרב
מה פרוש המילה בהשמה בפרשה רשי לא פירש מחילה שמטריח את הרב
תודה ושבת שלום

תשובה
מלשון שוממה, כי עתה אין לנו בית מקדש.
שאלה - 226080
לכבוד הרב שלום רב
44 ה… שבפרשת בחוקותי הם קשות ומפחידות איך נינצל מהם האם הקבה ימתק אותם מעלינו במידת הרחמים
שבת שלום

תשובה
אם עושים רצונו יתברך ניצלים.
שאלה - 226079
לכבוד הרב
תבורך אמן מה אוכל לעשות שאזכה לדירה בקרוב זה מאוד מפריע לראות ילדים שכולם ישנים באותו חדר מה נעשה תודה

תשובה
לומר בשעות היום או מחצות הלילה ואילך את סדר פיטום הקטורת, גם לבקש בפתיחת ההיכל בכל הזדמנות שהיא.
שאלה - 226078
א.באיזה נושא כדאי לי להעביר שיעור לנשים בשבועות?
ב.אם מישהו מוכיח אדם חלש קם ממחלה על דברים שנראה לו שצריך להוכיח וגורם צער רב זה הונאת דברים?

תשובה
א, הלכות ברכות. ב, צריך זהירות רבה במתאושש.
שאלה - 226077
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום וברכה
מה המקור "לתערובת בכור" שמוכרים בציוני הצדיקים ?
האם מותר לקנות ולעשות תערובת זאת ?
תודה רבה ויישר כוח לרב

תשובה
לא ידעתי מהו??? וגם לא מקורו??? חושבני שמקור תמצא אצל העורב, העטלף, והעזניה. הצד השווה ביניהם ששמם מתחיל באות עי"ן ויש להם מקור.
שאלה - 226076
לכבוד הרב שליטא שלום ושבת שלום ומבורכת. אני אבל על אבי וביום ראשון יש הכנסת ספר תורה אצלנו בבית כנסת. האם מותר להשתתף למרות השירים או להימנע ולהתפלל במקום אחר באותו היום?
תשובה
תימנע מכך.
שאלה - 226075
שלום לכבוד מו"ר
א. מה מברכים על שום חי
ב. האם יש חילוק בתשובה בין אדם שרגיל לאכול שום חי לבין אדם שאוכל אותו רק לעתים נדירות? תודה רבה ושבת שלום

תשובה
רוב העולם אינם אוכלים אותו חי, ולכן ברכתו שהכל. ונכון יותר לברך האשמה על ירק, ושהכל על מים וכדומה, ולפטור אותו.
שאלה - 226074
לכבוד הרב
מחילה. בקשר לשאלה עם החלות, אמא השתמשה בכל הקמח בשביל החלות ולא נשאר קמח מאותו סוג אז אני לא יכול לבדוק. האם להימנע?

תשובה
יש קמח בסופר.
שאלה - 226073
לכבוד הרב שליט"א אני בעבר הרחוק פגעתי בחיילים דתיים בצבא ללא ידיעתם וחזרתי בתשובה שלימה והלכתי לטיפול ויצאתי מזה ויש לי חשש לבקש מחילה מבושה ושמא לא יסלחו מהי עצתך?
תשובה
אתה יכול לבקש סליחה בלי לפרט שום פרט אלא בכללי.
שאלה - 226072
שלום
אני וחתני מרוקאים שלימים סגרנו והוורט מתוכנן לשבוע הבא
חתני עשה דור ישרים
הוריי רוצים שאעשה אבל המינימום שהתשובה תגיע זה שבוע
האם לדחות את הוורט בשבוע או שאין לחשוש?

תשובה
כדאי לעשות בדיקה.
שאלה - 226071
שלום לכבוד הרב
האם לאחר צאת שבת לפי הגאונים מותר למי שנוהג להוציא שבת כרבינו תם להדליק מנורת לד?

תשובה
בבקשה ממך, די לחקירות בנושא. ולעשות חוכא ואיטלולא מההלכה.
שאלה - 226070
שלום לכבוד הרב
אברך חצי יום. אישתי עובדת ומבזה הרבה על הכסף. נימאס לי.שוקל לעזוב תמסגרת ולכתוב מזוזות בבוקר ולהתפרנס מיגיע כפיי ולקבוע עיתים. מה דעת הרב??

תשובה
אל תמהר לעזוב את הלימודי תורה, זה נותן חיים לנשמה ומונע הרב צרות. תמתין מעט ותתפלל בפרט ביום מתן תורה להצלחה.
שאלה - 226069
לכבוד הרב מה ההפטרה השבת שתי פרשיות?
תשובה
מפטירין בירמיה פרק טז פסוק יט
"יְקֹוָק עֻזִּי וּמָעֻזִּי וּמְנוּסִי בְּיוֹם צָרָה אֵלֶיךָ גּוֹיִם יָבֹאוּ מֵאַפְסֵי אָרֶץ....".
שאלה - 226068
לכבוד הרב
אמא הכינה חלות בלי לנפות(היא חושבת שאם כתוב שקמח עבר ניפוי ונמצא באריזה עם מילוי אויר לא צריך ניפוי והיא עלולה להיפגע). האם לאכול או לא כדאי/אסור? אני ממש לא רוצה

תשובה
תבדוק את הקמח באור השמש, אם הוא נקי.
שאלה - 226067
שלום לכבוד הרב
היום יש ברית במשפחה ועדיין לא קבעו שם לילד.
הילד נולד בלג לעומר, רוצים לקרוא לו ליאו שמעון
הרב מאשר ?

תשובה
הרב לא מחווה דיעה, הרב נגד שתי שמות לילד.
שאלה - 226066
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלתי 2 שקיות אורז שלמעט הסימון הירוק אין מילה בעברית( ערבית ואנגליתללא כשרותניתן לאכול?

תשובה
כל האורז הגולמי בעולם מיובא מארצות המזרח, כמו תאילנד, פרס, ועוד. ואינו צריך הכשר כשאר הקטניות. גרגרי קינואה. תירס. שועית. פול. חומוס ועוד כי כולם כשרים.
שאלה - 226065
לכבוד הרב שלום רב
האם אביו של הרב (הרב סלמאן זצ"ל ) אמר איזה פאות היו לבן איש חי , האם קצרות מאחורי האוזן או שהיו צמודות לעור פניו , או ארוכות כמו של החסידים ?
רפואה שלימה לרב

תשובה
גם מור אבי גם הרבנים שראו את הבן איש חי, גם נכדו הרב הישיש ח״ר דוד חיים העידו שהיו לו מעט פיאות קצרות מקדימה בפניו, כמו בתמונה של הרב השד״ה זיע״א הוא המקובל הרב שאול דוויק הכהן ז״ל.

והטעם פשוט משום שפאת הראש היא דינים גם פאה כמספר שם אלקים שהוא דין כפי שכתב רבנו האר״י ז״ל, ולא רצו לתת אחיזה רבה להם.
שאלה - 226064
לכבוד הרב. בעלי משתתף בנבחרת נכי צהל על כיסא גלגלים. הוא אמנם נכה צה"ל, אבל ברוך השם הולך על שתי רגליו. האם זה בסדר לשבת על כסא בשעה שאתה לא צריך. זה מפריע לי מאוד. מה דעת כבודו
תשובה
לא לחשוש מכך.
שאלה - 226063
שלום לכבוד הרב
השנה טרם הסתפרתי, חשבתי בלב בלי נדר אולי להסתפר ערב שבועות, אלא שהשער גדל והתפילין כל הזמן זזות ממקומן ואולי יצא שכרי בהפסדי, האם להסתפר היום?
שבת שלום

תשובה
תמתין לערב החג, תמתח את הרצועות ופחות תתנענע לפחות בקריאת שמע.
שאלה - 226062
לכבוד מורנו הרב שליט״א. בפרשת השבוע בחוקותי פרק כו פסוקים לד ולה איך קוראים את המילה השמה בקמץ או בחטח קמץ? וכן פסוק מג בהשמה? תודה.
תשובה
קוראים כמו חולם הו שמה. ובפסוק מ״ג גם בוה שמה. הקמץ בחטף כמו חולם. שבת שלום.
שאלה - 226061
לכבוד הרב שלום רב
יש לי בגינה בבית עצי פרי שיקרים לי שוקלים לעבור לבית אחר עם גינה האם מותר להעביר את העצים ע"י מומחים לפי הלכה הם יהודים למקום חדש וכמובן לא בשמיטה הקרובה ?

תשובה
אתה צריך רב הבקי בכל ההלכות והפרטים שיהיה צמוד אליך בכל הפעולה של ההעתקה ממקום למקום.
שאלה - 226060
עצת הרב בדחיפות. בחמישי גט אין הסכם מקשה בי.הבן בתקופת שידוכים וזה רגיש מאוד.הכל נובע מבעיה נפשית של דמיונות והזיות שלא רצה טיפול. תפסוק לי מה לעשות האם ללכת או לדחות?
תשובה
נושא כזה הינו בעל אחריות כבידה ולא ניתן לפסיקה בין רגע מעל גלי האתר. אלא מצריך ישוב דעת בשמיעת כל הפרטים משני הצדדים, וזהו תפקידו של בית הדין.
שאלה - 226059
לכבוד הרב אני רוצה לעשות השתלת שיער, ביומיים הראשונים יש תחבושת על כל החלק האחורי של הראש,האם זה תקין לגבי התפילין, תודה ושבת שלום
תשובה
ספק גדול אם מותר לבטל מצוות תפילין בעבור משהו אסתטי.
שאלה - 226058
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. הסוכריות עם ג'לטין דגים הן בהכשר.אפשר לתת לילדים?
תשובה
יש להימנע מכך. חבל על הקטנים שיאכלו מוצרים בלתי מהודרים ועם בעיות הלכתיות.
שאלה - 226057
לכבוד הרב: בית הכנסת שלנו מלבנית וההיכל שלנו בקצה הפנימי הכהן היה עושה שם ברכת כהנים היום העיר אחד המתפללים שהכהן לא יעשה בהיכל אלא על שטיח במרכז בית הכנסת האם נכון הדבר?
תשובה
יעמוד היכן שרוב הקהל נמצא בחזית ממולו.
שאלה - 226056
לכבוד הרב שליט"א
אני מאוד אוהב את תורתו של הרב, והרב עזר לי מאוד בדרך התורה ובעבודת השם. ואני הקטן שואל האם אפשר שהרב יעשה שיעורים לשלום בית.

תשובה
זו לא תורה שלי אלא של גדולי ישראל.
שאלה - 226055
שלום לכבוד הרב
איך אדע מתי להחמיר על עצמי בדברים מסוימים
לפעמים אומרים "המחמיר תבוא עליו ברכה , לפעמים אומרים "כל המחמיר חמור" , תודה רבה לרב

תשובה
תעיין בהלכה ותעשה מה שנפסק.
שאלה - 226054
לכבוד הרב
כמה זמן צריך לחכות בין בשר לחלב ילדה בת שבע וחצי וילד בן ארבע וחצי?

תשובה
הזמן הקבוע בין ארוחה אחת לבין הבאה אחריה.
שאלה - 226053
שלום לכבוד הרב
שהולכים לקבר של אדם רגיל לא צדיק , האם טוב עושים שמנשקים את הקבר ?

תשובה
אין בדבר איסור. אם מעשיו טובים היו.
שאלה - 226052
לכבוד הרב
האם מותר להגיד את תיקון היסוד לפנות בוקר של שבת? ביום מ"א לעומר
תודה לרב על המענה.

תשובה
כן אפשר.
שאלה - 226051
לכבוד הרב מוצפי
שמעתי הרצאה של רב

תשובה
אינני אחראי על שום הרצאה.
שאלה - 226050
לכבוד הרב שליטא בסד בלי נדר בשיעור נשים בשבת האם אני יכולה להעביר את המסר שכב הרב כתב באתר כמה תורה הפסדנו בפטירתם של קדושי עליון במירון יתכן ויעורר לבכי תזכו למצוות
תשובה
מצווה רבה לפרסם זאת.
שאלה - 226049
לכבוד הרב שלום רב
בדין גזיזת צפרנים בלילה. ראיתי שכ' הרב בתשובות שאין לזה מקור בדברי האר"י אך למדו כן מסברא ומעין ק"ו מתספורת. אשמח אם הרב יוכל להפנות אותי למי שכ' בנידו"ז.

תשובה
המערכת, ביקשנו לא להעמיס על הרב עבודות הכנה לנושאים שונים.
שאלה - 226048
שלום לכבוד הרב
אדם שאכל לחם כשיעור בחדר גדול בפינה אחרת ורוצה לברך בפינה אחרת רשאי או עדיף להיות בארבע אמות של האכילה

תשובה
לכתחילה אסור לעשות כן לשנות מקומו.
שאלה - 226047
כבוד הרב
חנוכת הבית שלי אמרתי לחברותא שיביא בחורים להשלים מנין כל בחור 50 שח בלי נדר
עברו 4 שנים ומצאתי החברותא אפשר לתת שיעביר לישיבה ? כי את הבחורים אינני יכול למצוא לצערי

תשובה
ומה נפקא מינה בזה שתתן לישיבה?
שאלה - 226046
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
השנה יוצא יום ה 41 לעומר בליל שבת!האם מותר לומר את תיקון היסוד של הבן איש חי זצוק"ל בשבתומה צריך לקרוא השבועאיזה תיקוני יסוד?ובאיזה ימים?

תשובה
כתבתי לך שמותר בשבת.
שאלה - 226045
לכבוד הרב שליט"א
א. מה סדר הקדימות בברכה אחרונה, קודם על המחיה ואז בורא נפשות או להפך?
ב. לפעמים לאחר ברכה אחרונה נשאר לי בין השיניים מעט פירורים,מותר לבולעם?
תודה רבה.

תשובה
מקום ראשון על המחיה. אולם כאשר אכלת מיני פירות או ירקות שברכתם נפשות, תקדים ברכת נפשות.
שאלה - 226044
לכבוד הרב. מה יהיה פה במדינה . הימין הרוב , אך אין ממשלה , מפלגת ימינה הלכה שמאלה , חלילה ליברמן שר אוצר מרץ בחינוך . השם ירחם עלנו אין מוצא?
תשובה
מדוע אתה נבהל??? מה יעשה אדם לי???
שאלה - 226043
לרב מוצפי!
אני מודה לרב שדואג לי ללמוד שולחן ערוך ולישון ולקום מוקדם.
בבקשה הרב אל תכעס עליי אני מאוד אוהב אותך ואת תורתך!
לצערי למרות שניסיתי לא מצליח לסדר את עניין השינה!

תשובה
אתה אשם, כי אתה קם מאוחר ביום, תישאר לילה אחת ער כל הלילה ותלמד תורה. אולי אבא שבשמיים ירחם עליך.
שאלה - 226042
לכבוד הרב שלום
אנחנו עם הבן שלנו שיש לו מום בלב מאז שנולד 7 חד איתו בבית חולים הגיעו מים עד נפש והיום בכיתי ואמרתי לה' שאני לא רוצה לחיות יותר בראותי את סבלו הרב של בני הרך

תשובה
אם כך, הישועה קרובה.
שאלה - 226041
לכבוד כבוד הרב מוצפי
שמעתי הרבה פעמים שבן בתוך שנת אבל על אחד מהוריו יש עניין גדול אם יכול להתחתן באותו השנה שזה יכול להועיל מאוד לעילוי נשמת הוריו!האם זה נכוןהיכן המקור?

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 226040
לכבוד מרן הרב מוצפי!
ספר הפטרות מהודר מאוד!
שכתוב על קלף איילה ונמצא בנרתיק של ספר תורה מהודר ויפה מאוד!
האם מותר להכניס אותו לתוך ארון הקודש! ?
כי הרב אמר פעם שהפטרות אסור!

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 226039
הייתי חולה וקבלתי על עצמי בנוסף ללמוד כל יום תומר דבורה מחולק עם פירוש של פשט, בקטעים בסוף לא מבינה כלכך לעומק,לנסות להתעמק? או לקרוא רק בפה את המילים ונחשב בשבילי ללימוד?
תשובה
ללמוד בביטוי שפתיים.
שאלה - 226038
לכבוד הגאון מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
אני בתוך שנת האבל על מרת אמי.
אני אומר לפני עלינו לשבח רבנן ברכו את השם המבורך!
אמר לי רב שלא אומרים רבנן רק ברכו את השם המבורך
זה נכון?

תשובה
מותר לומר.
שאלה - 226037
לכבוד הרב שלום רב
כמה שאלות בענייני אבלות על אח, שסבתי שאבילה על אחיה שאלה:
1. האם מותר לאישה להסתפר בחודש ?
2. והאם מותר לה לבקר את נכדיה בשלושים ?

תשובה
אסור לה עד חג השבועות.
שאלה - 226036
לכבוד הרב שלום רב
אני אמרתי תיקון חצות זמן רב ועם השעון קיץ חצות נהיה מאוחר אני יכול להפסיק?
אם אני מפסיק אני צריך התרת נדרים?

תשובה
אם נרדמת קודם חצות אתה פטור.
שאלה - 226035
שלום לכבוד הרב
אשתי מחנכת ורוצה לנסוע בחופש הגדול לחופשה של שני לילות עם חברה מהעבודה.אשתי רוצה לדעת האם ישנה בעיה תורנית או הלכתית?

תשובה
סכנה מוחלטת.
שאלה - 226034
לכבוד הרב שלום, יש לי ספר בוק מהבת מצווה ועוד אחד עם האורחים. והתמונות לא ממש צנועות, האירוע היה מעורב לצערי. מאוד התחזקתי
ואני לא יודעת מה לעשות להם כי הוריי שילמו המון.

תשובה
לזה ייקרא בת מצווה???? יהודים אנחנו!!!
שאלה - 226033
לרב אהוב נפשנו,אני עומדת בפני קידום משמעותי בעבודה .מה הרב מציע לעשות או לומר לפני הפגישה?
תשובה
פרקי תהלים.
שאלה - 226032
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש נופש של שלום בית בחול המועד שבועות.וזה במקום ללמוד תורה. וראיתי בעיניים, לא שמעתי, ראיתי איך הם מבטלים חתונות ומפרקים בתים בשביל כסף וכבוד.

תשובה
השם יצילנו מהם ומהמונם, וירחם על עמו ישראל, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך.
שאלה - 226031
לכבוד הרב
במיטה יהודית מה המרווח לפחות בס"מ שצריך להיות בין המיטות כאשר הן מופרדות?
תודה

תשובה
מרחק שלא ניתן להושים יד לשם.
שאלה - 226030
לכבוד הרב
אני בחור בן 16 ש"ב. פשוט מיואש מהלימודים. מתחילת שנה לא מצליח בלימודים כל יום משלים מחדש ועכשיו נמאאאס לי. חייב ברכה ועצה( ועידוד)דחוף.
תודה רבה

תשובה
אני צריך לשוחח אתך.
שאלה - 226029
לכבוד הרב מוצפי
יש נקניק בכשרות של גלאט חלק
האם זה טוב?כתוב שהכשרות בתוקף רק עם הולוגרמה!
הביא חבר של אבא נקניק כזה ללא הולוגרמה יש עליו מדבקה שהסתירה.
לסמוך?

תשובה
לא להשתמש.
שאלה - 226028
לכבוד הרב שלום רב
אדם שלא מרגיש טוב יכול לומר את קריאת שמע שעל המיטה והוידוי בשכיבה
תודה לכבוד הרב

תשובה
ישב בכורסא, או ישען על מטתו.
שאלה - 226027
שלום לכבוד הרב
הולכת לקום ממשלה אנטי דתית שתיפגע בחרדים בדת ובשבת מה עלינו לעשות כדי להינצל מהגזירה הזו ולהעביר ממשלת זדון מהארץ
תודה לכבוד הרב

תשובה
בתורה שלנו שום גורם בעולם לא ייפגע.
שאלה - 226026
לכבוד הרב בן ציון מוצפי
חברתי מתחתנת והבטחתי לה בעבר שבע ברכות בביתי,
לצערי בעלי בשנת אבל על אביו ואחותו ורציתי לשאול אם מותר לי לעשות לזוג בביתי שבע ברכות בלי מוזיקה כמובן

תשובה
תארגני בבית של חבירה.
שאלה - 226025
לכבוד הרב שלום רב, האם אפשר ללמוד מכילתא (בפרשת יתרו) בנוסף למדרש רבה ועין יעקב המסודרים בקריאי מועד בליל שבועות?
תשובה
אומרים הסדר גם מדרשים.
שאלה - 226024
לכבוד הרב שלום
בבית כנסת שלא נוהגים לפתוח את הספר תורה בפתיחת היכל ובהילכו לבמה היכן עדיפות לומר תפילת "בריך שימה" בזמן פתיחת ההיכל או בזמן פתיחת הספר תורה לפני הגבהתו?

תשובה
בפתיחת ההיכל.
שאלה - 226023
לכבוד הרב
אב שפגע בבתו לפני המון שנים והבת מרגישה שמחלה לו ורוצה לתת לו להיות סנדק לבנה. שואלת האם ראוי ומותר או שעליה להימנע? תודה רבה.

תשובה
השאלה אם חדל ממעשיו אלה ואם בשמיים מחלו לו.
שאלה - 226022
לכבוד הרב שלום רב
הבן שלי בישיבה בבני ברק ספרדי ואמרו לו שכדאי לו לגזור את הפאות כולם בישיבה בלי פאות מה הרב אומר לעשות

תשובה
מאימתי נכנס לישיבה?
שאלה - 226021
לכבוד הרב שלום רב
אני מתנדבת בגמח בגדים
לעיתים מגיעים בגדים לא צנועים מה עליי לעשות בהם ?

תשובה
להניח בצד מלתת לתופרת שתוסיף בד.
שאלה - 226020
שלום לכבוד הרב
ערמונים הנמצאים בחפישה סגורה תחת חום השמש, ועליהם לוחות האם עליו לטול את הידיים כדין טיבול במשקה.

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 226019
לכבוד הרב שלום רב.
סוכריות עם ג'לטין דגים-האם לתת לילדים?

תשובה
בהחלט לא. רק אם יש הכשר מהדרין.
שאלה - 226018
לכבוד הרב שלום רב
האם עדיין דעת הרב לחגוג בר מצווה בצינעה למרות שכמעט חלפה הקורונה? חברים של הבן שלי חוגגים באולם ואנחנו מעדיפים בצינעה. יש עניין לחגוג בפאר והדר??

תשובה
רק בצינעה כי כך מצליחים.
שאלה - 226017
שלום לכבוד הרב מוצפי
האם אדם יכול לבקש מד' בזכות אבותיו
אע"פ שלא ידוע לו על איזה צדיק מאבותיו
תודה לרב

תשובה
יאמר בזכות אברהם יצחק ויעקב.
שאלה - 226016
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני מתפללת שחרית בבית האם אני יכולה להגיד לפני קריאת פרשת שבוע של שני וחמישי "גדלו"
ואחרי קריאת פרשת שבוע להגיד "יהללו"
תודהכבוד הרב

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 226015
שלום כב הרב, הרב דיבר על חילול השם. האם לא הגיע הזמן... שוקעת בשנאת חינם, מחלוקות והרמות יד גם נגד רבנים
תשובה
לא אתה ולא אני יכולים זאת, ודע כי איסור חילול השם, לדעת רבנו יונה ז"ל הוא גם מי שמספר על מחללי שם השם ומפרסם מעשיהם.
שאלה - 226014
שלום לכבוד הרב, רציתי לדעת בבקשה בשביל חברה מה הגדר של אישה מורדת לעניין גירושין? תודה
תשובה
לא ניתן לפרט בפומבי.
שאלה - 226013
לכבוד הרה"ג שליט"א לא מקשר שום דבר חלילה ,איך יכול להיות שבדיוק אפילו ברמה של שניות ע"פ תיעודים הקריסה הגדולה באסון מירון קרתה בנקודת חצות לילה
תשובה
כי כך גזרה חכמתו יתברך, ועלינו להסיק מסקנות, לא ללכת אחר הכבוד, ולא ללכם למקומות צפופים.
שאלה - 226012
שלום, מי שרוצה להתענות פד' תעניות כך שיסיים תענית 84 ביום האחרון של שובבים- יוצא שאחת התעניות על תענית י' בטבת. האם תענית זו נחשבת במניין 84? והאם לקבל במנחה יום לפני? תודה
תשובה
תלמד כל השלחן ערוך וכשתסיים תתחיל להתענות.
שאלה - 226011
שלום לכבוד הרב
אם ניגזרה הגזרה אז מה עלינו םהלין צפיפות בגלל זה בגלל זה הרי הם היו הולכים בכלצמצב?? הכל מד בכל גם זיווג גם פרנסה

תשובה
מפני כבוד המשפחות אינני יכול לפרט.
שאלה - 226010
שלום לגרב'צ הי'והיום עברתי ליד ביה'כ והזדעזתי
תפילה-בר מצוה(חילוני) בלויי חזן עם אורגניסט שמלוה אותו בתפ' שחרית
+צלמת בעז.גברים עם שרול קצרבררתי ואמרו שלי שזה לא חדש!

תשובה
על מה אבדה הארץ???
שאלה - 226009
לכבוד הרב שלום רב סכין בשרי האם מותר לחתוך איתו גבינה קרה ( הסכין לא בן יומו ) ?
תשובה
חס ושלום, רק הגויים עושים כך רחמנא ליצלן.
שאלה - 226008
לכבוד הרב שלום היום בלילה ההילולה של רבי חיים חורי זצ"ל בבית העלמין בבאר שבע יש הבדל ללכת היום בלילה או מחר תודה
תשובה
באופן כללי בלילה לא הולכים לבית עלמין.
שאלה - 226007
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבן שלי עם 4 ילדים עובר משכירות לשכירות,איפה כדאי לו לקנות בנתיבות או בעפולה?

תשובה
זה אינדיבידואלי לכל אדם ומשפחתו.
שאלה - 226006
שלום כבוד הרב
בשידוך מאוד מתקדם לעבר חתונה, הבחור רווק בעל תשובה מגיע מבית ללא זיקה לדת, טען בפניי שאמו רוצה שנעשה הסכם ממון, יש לו נכסים על שמו. השאלה איך עליי לנהוג?
תודה.

תשובה
אפשר לעשות בכל הקשור לנכסיו היום, אך שזכויותייך יישמרו.
שאלה - 226005
מחילה אם הרב יכעס עלרבו המרצים למניהםסומכים על הרב
אם כבוד הרב יוכל בשעורים איך לתקן את הנשמה לכפר גלגולים ולהגיעלעולם הבא וכואין היום רבנו הארי ולא ראוים ללמוד קבלה אנו

תשובה
זה לא מתפקידי לריב על כולם.
שאלה - 226004
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה. האם לחזור לעשות תהלים לילדים בשבתות בביתינו או שכדאי לחכות עוד בגלל הקורונה? תזכו למצוות!!

תשובה
במקום פתוח.
שאלה - 226003
שמעתי אברך שאומר על יהודי רשע, שונא דתיים ימ"ש, וטוען שזה מותר לגמרי, האם זה נכון?
תשובה
במה אתה מתעסק? תעסוק בתורה הקדושה.
שאלה - 226002
שלום לכבוד הרב
נפטר לפני 33 שנים, שם האמא לא נכון ניתן להדביק על המצבה פלטה עם השם הנכון?
תאריך לועזי למחוק את התאריך ועי"כ יהיה שקע על המצבה.
האם ניתן להוסיף פסוקי תהילים?

תשובה
לרשום שם האם, למחוק תאריך לועזי. לא לכתוב פסוקים בכלל.
שאלה - 226001
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה מכת"ר, האם הרב מכיר מורה הוראה בעיר גדרה שיכול לעזור בשאלות בהלכה/ הדרכה בלימוד תורה וכו'?
תודה רבה.

תשובה
כרגע אינני זוכר.
שאלה - 226000
מו"ר

מחילה מכת"ר. אפשר מקור בדבר פרוכת פנימית להיכל כדי שנראה למי שתרם את ארון הקודש לעניין אותו בזה?

תשובה
העיקר היא פרוכת חיצונית.
שאלה - 225999
שלום לרב
בהמשך לשאלה בנוגע לרכישת הדירה,
"סוד ה' ליראיו" , הרב אכן צדק והוא מבקש תוספת של 30 אלף.
האם זה סימן משמים לבטל? או להסכים כי נראה שנוכל להתמודד עם בקשת התוספת הזו

תשובה
לא נורא הדבר.
שאלה - 225998
שלום לכבוד הרב
ילד שאינו בקשר עם אביו ועם הסב. מתחתן. הכל צריך להחרים את החתונה?

תשובה
הוא צריך כן להזמינם לטובתו ולהצלחתו.
שאלה - 225997
לכבוד הרב שלום רב,מחפשת עבודה ולא מוצאת משהו שיתאים לי כי יש עבודה במשמרות לא מתאים לי מה עליי לעשות כבוד הרב ממש רוצה עבודה טובה בעזרת השם מה עצת הרב? תודה רבה
תשובה
להתחיל במה שיש.
שאלה - 225996
שלום לרב שליטא
האם אני צריכה להאמין שכל מה שהשם עושה לי הכל לטובה ולהאמין בהשם שהכל לטובתי גם כאשר בעלי פוגע בי , מסתיר ממני , עושה דברים לא לרוחי וכו ?? להאמין ולהמשיך לשמוח?

תשובה
לבריאותך ולשלוותך, אל תחשבי על זה בכלל.
שאלה - 225995
מה עונים לנשים שאומרות הנה חללתי שבת, וכביכול לא קרה לי כלום. קמתי בבוקר והכל בסדר ולא רוצות ללמוד על גדלות הבורא שהוא רחום וחנון ומאריך אפו. לא מספק אותם. מה אפשר לענות להם
תשובה
משועבדות לעולם הזה וליצרם הרע.
שאלה - 225994
לכבוד הרב שלום רב
ילד בן 14חילוני מתחזק בתשובה ברוך ה" שואל באיזה ספר להתחיל ללמוד

תשובה
מנורת המאור.
שאלה - 225993
כב'בשבוע הבא משפחתי שותפה להכנסת ספר תורהמעמד רוחני מאוד גדול, מנגד יש לי הזדמנות לפרנסהלוותר על הפרנסה? מרגיש שזה הגיע בשביליכמוסוג של יצר הרע למנוע לשמוח עם התורה
תשובה
תחליט בעצמך.
שאלה - 225992
לכבוד הרב
העברנו כרגע תרומה צנועה לישיבה הקדושה לרפואת ביתי אבישג בת תהילה, בת 3 חודשים ומחרחרת ונושמת בכבדות. מחילה מכת"ר על ניצול הבמה. תודה רבה לרב על הכול

תשובה
הרב מתפלל עבור כולם. וגם עבורה.
שאלה - 225991
לכבוד הרב שלום רב
אם אני מגדל עז ששייך לגוי בחצר שלי האם זה מותר לכל הדעות או שגם בזה יש איסור? תודה

תשובה
אל תתעסק בזה. ותחזיר אותו.
שאלה - 225990
שלום לכבוד הרב
אני בן 50 והורי אמרו לי שנקראתי על שמו של.... איש אטאיסט ולאחרונה דיבר בבוז על הרוגי מירון.
האם להחליף שם? אני מאוד חרד

תשובה
הרב לא מתעסק בשמות.
שאלה - 225989
לכבודהרב עד היום הייתי נוהגת לברך לפני הטבילה
בעלי שהולך לפי הבן איש חי ואז להמשיך את שאר הטבילות

תשובה
תאמרי לו כן, אך את תמשיכי במנהגך.
שאלה - 225988
בעלי עזב עבודה לצורך לימוד בכולל אבל קם מאוחר בבית ולא בבית כנסת הולך עדיין למקומות בילוי של חילונים וכו והתנהגותו השתנתה כלפי ועלי עול הפרנסה לדרוש ממנו לחזור לעבודה ?
תשובה
יחזור לעבודה ולהתפלל בציבור כמו כל יהודי.
שאלה - 225987
לכבוד הרב שלום וברכה האם כסף שמקבלים מהביטוח חייב מעשרות?
תשובה
כספי פיצויים ודומיהן פטורים ממעשרות.
שאלה - 225986
לכבוד הרב, אלף מחילות שאנו ממשיכים לשאול בענין המזוזה, האם למעשה אין צורך לראות את השם לאחר הגלילה, והאם זה נכון שבבית מזוזה שאינו שקוף אין נידון כיון שבין כך המזוזה מכוסה
תשובה
המנהג זה מאות שנים בירושלים להניח המזוזה בשפופרת עבה ורחבה מזכוכית וקובעים אותה בכניסה הראשית. וכך היו רואים את השם הקדוש.
שאלה - 225985
לכבוד הרב
אני רווקה והתחלתי ללכת עם כיסוי ראש בתפילה וקניתי סרט רחב שמכסה חלק גדול מראש בצבע שחוראמרו לי שזה מזכיר את מה שהחילונים שמים באבלהאם יש מקום לחשש?
תודה רבה

תשובה
אפשר בצבע אחר.
שאלה - 225984
שלום לכבוד הרב שליט"א
מה מברכים על חטיף שיבולת שועל של חברת Nature Valley, 'מזונות' או 'אדמה'?
תודה וסליחה על הטרחה.

תשובה
אם השיבולת שועל בכמות של 20 אחוז מהמרכיבים הכללים מזונות. פחות מכך שהכל.
שאלה - 225983
לכבוד הרב שליטא למה הגמ מזכירה שמי שמשאיר בצל.ביצה.שום מקולפים מתחייב בנפשו
מה הם שונים משאר דברים..
תודה רבה לרב שליטא

תשובה
מכסים אותם בלילה בקליפתם.
שאלה - 225982
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
האם מותר לעשות השבת כל המשפחה ביחד, עם הגיסים והגיסות? זה נראה כמו מסיבה שכולם ביחד ואחרי השבת יש אזכרה של השלושים?
בריאות איתנה לכבוד הרב תודה רבה

תשובה
א, זה חוסר צניעות להתערבב יחד גברים ונשים. ב, אסור לסעוד יחד תוך 30 יום האבלים.
שאלה - 225981
שלום לכבוד הרב
אשמח לדעת אם הרב יראה לי את הדרך הישירה , איך לעשות מעשרות כדין (יש לנו עץ פירות בחצר בבית) , מכיוון שהכהנים והלווים לא בדוק ב100 אחוז שהם באמת כהנים ולווים.

תשובה
לכהן לא נותנים תרומה גדולה, כי כולנו היום טמאי מתים ואין לנו אפר פרה אדומה. אך ללוי נותנים 9 אחוזים מהיבול בתור מעשר ראשון.
שאלה - 225980
שלום לכבוד הרב
יישר כוח על השיעור אתמול!
השיעורים שהרב מעביר הם במוסאיוף?
תזכה לחיים טובים וארוכים מתוך בריאות איתנה והצלחה ויה"ר שנזכה לבוא הגואל ולאהבת התורה כמוך הרב

תשובה
תבורכו משמיים.
שאלה - 225979
לכבוד הרב היקר בוקר טוב ומבורך,
כף בשרית בת יומא נקיה אפשר לקחת איתה סחוג ולאכול את הסחוג עם משהו חלבי?

תשובה
בהחלט לא, אלא כף ניטראלית.
שאלה - 225978
לכבוד הרב שלום וברכה
אני משתדל ברוך ה' לצום בימי שישי, ומחר ביום שישי יש לי יום הולדת . השאלה אם יש בעיה שאצום מחר או שאפשר ואין עם זה בעיה ?

תשובה
באופן כללי לא נכון להתענות בימי שישי כדי שלא להיכנס לשבת בתענית.
שאלה - 225977
לכבוד הרב שליט"א
ראיתי שכתב הרב עובדיה ע"ה שחייב לשים פרוכת בארון השאלה היא במקרה שיש את הארון עצמו שהוא כמו כספת עם דלתות ברזל ומחוץ יש עוד דלתות מעץ האם צריך גם פרוכת מבד?

תשובה
דומת בית המקדש שהיתה פרוכת בד מהודרת.
שאלה - 225976
לכבוד הרב שלום רב

האם המתפלל בין שתי דלתות הכניסה לבית הכנסת נחשב כמתפלל במניין?

תשובה
יש איסור מפורש לעמוד בתפילה סמוך לכניסה.
שאלה - 225975
בגינה 2 עצי אתרוג מניבים ודקל שלא מביא פירות כדי לבנות תוספת חדרים אני צריך להזיז את האתרוגים ואת הדקל לעקור לגמרי. אם מוכר לגוי את העצים והוא יעשה את זה עם פועל שלו האם מותר?
תשובה
מותר.
שאלה - 225974
לכבוד הרב שלום רב.כל פעם שאני מתעורר בלילה אני אוהב מאוד לקרוא את תשובותיך לשאלות .וכן להאזין לשיעוריך .שהשם ישמור אותך ויברך אותך בכל הברכות הכתובות בתורה ויביא משיח
תשובה
תודה לכם.
שאלה - 225973
לכבוד הרב
לשאלת: 235922 לגבי החולה כליות ,ישנו ארגון ששמו תורמים חיים שעוזרים בזה

תשובה
תודה לך.
שאלה - 225972
לכבוד הרב
ראיתי בפרשת תמן שיש שתי נוסחאות מה הכי נכון להגיד?
ברא שתי או ברא שית?

תשובה
הרב השיב לך קודם 4 ימים, ברא שית.
שאלה - 225971
שלום לכבוד הרב, העברנו ב"ה לישיבה. עדיף לתרום ב"נ פרוכת לביה"כ ללא ציון שם הנפטר? עד כמה חובה לטבול בחג שבועות,ביישוב המקווה מוזנח ואין מקווה אחר. תודה
תשובה
כותבים שם הנפטר על הפרוכת עם תאריך פטירתו. משתדלים לטבול בעלות השחר של חג השבועות.
שאלה - 225970
לרב מוצפי!
יש לנו מצוות "זה אלי ואנוהו- התנאה לפניו במצוות".
האם זה אומר בכל דבר ספרי תורה מהודרים ביותר בתי כנסת מפוארים תפילין מזוזות טליתות וכו' ואפילו המילה של התינוק

תשובה
המילה, מוהל חשוב, תלמיד חכם, ובעיקר ירא אלקים אמיתי, וכן הסנדק.
שאלה - 225969
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי
בגמרא במסכת נידה רשום ש 40 יום לפניי יצירת הוולד נקבע מה יהיה עליו עשיר עני גיבור חלש וכו'וגם אם יעבור חיים קלים או קשים!מי שנגזר קשים אפשר לשנות?

תשובה
תמיד אפשר לשנות, ועל זה מתפללים בעשרת ימי תשובה.
שאלה - 225968
לכבוד מו"ר היקר
רצינו לשמח את הרב שנולד לנו בס"ד בן וקראנו לו אתמול בן ציון על שם כבוד הרב יבדל לחיים טובים, וע"ש וחכם בן ציון אבא שאול. זכות גדולה היא לנו! ימים על ימי מלך תוסיף מתוך בריאות איתנה!

תשובה
ברוכים תהיו.
שאלה - 225967
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מאוד אוהב את הרב ואת שיעוריו
הרב צדיק אמת ואיש אמת ותושבי השכונה שלי פסגת זאב בירושלים מאוד אוהבים את הרב!
רצינו להזמין את הרב לתת שיעור הרב יכול?

תשובה
אינני מתעסק בזה, יש בצד ימין הגליון חלון מיוחד לכך.
שאלה - 225966
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בני בחור ישיבה עובד מידי פעם בעבודות מזדמנות האם הוא צריך לעשר

תודה לכבוד הרב:

תשובה
א, בחור ישיבה פטור בהחלט. ב, דמי כיס פטורים.
שאלה - 225965
לרב היקר
סיפרתי לאימי על מישהו שרוצה שיקחו אותו כפרויקט (לדבריו) וימצאו לו שידוך. התכוונתי לומר שזה דבר בעל אחריות ויצא שאמרתי בטעות "זה אחריותי" האם חלילה נשמע כנדר?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 225964
לכבוד הרב שלום ארצה לדעת האם תקופנו נחשבת גם לתקופת האחרונים?
כמו - תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים. האם אנחנו נמנים באחרונים? תודה.

תשובה
עוד כמה דורות לפנינו נקראים "אחרוני האחרונים".
שאלה - 225963
לכבוד הרב
אני לא מסתפר ולא מתגלח עד תום הספירה כמו שכתבת בספריך הקדוש תורה מציון השנה שחל הספירה אחרונה במוצאי שבת ראוי להתגלח/להסתפר בשישי לכבוד שבת או רק במוצאי שבת?

תשובה
רק לאחר ספירת מ"ט יום כפי דברי רבנו האריז"ל, ורבנו הרש"ש זיע"א בנהר שלום.
שאלה - 225962
שלום לכבוד הרב שלום
אני אברך וותיק מהעיר אלעד,שמעתי מס פעמים שיעור מהגאון הרב אשר וייס שליטא שאמר בשם ספר צרור המור ובשם רבי יעקב עמדין שאומרים שיום לג בעומר הוא יום דין

תשובה
ידידי הנכבד, דע, כי רבנו האריז"ל ענק היה, ומן השמיים שלחו אותו לגלות סודות התורה, אשר לא נתגלו בעולם מזמן רבי שמעון בר יוחאי, ואין לנו פה ולא לשון לספר ולשבח גדלו ומעלתו הרמה והנשגבה, הבט וראה, כי גדולי עולם מדורו והלאה היו משתוממים לגודל חכמתו הנפלאה, אשר קצת מהקצת תוכל למצוא בספר שבחי האר"י ובספר עמק המלך לתלמידו רבי נפתלי הרץ. ומי יבוא אחרי האריז"ל.

גם דע כי כתביו וספרי הקבלה שכתב בשמו רבנו חיים ויטאל ז"ל עד לפני 200 שנה לא היו מפורסמים בעולם לסיבות מיוחדות, ורק העתקות שונות היו מפוזרים זעיר פה זעיר שם, ולכן תראה כי הרב באר היטב והרב מגן אברהם זיע"א מצטטים לפעמים בשמו דברים בפסקיהם, בשם "איתא בכתבים", כי היו להם מעט העתקות מכתביו.
ולעניננו, בספר שער הכוונות גילה כי יום ל"ג לעומר מתגלה שם קדוש [אכד"ט'] שהוא חילוף שם אלקים, והוא רחמים, ומיום ל"ג הוא מאיר בעולם, וכמה סודות נכתבו על שם קדוש זה. ורבנו הרש"ש זיע"א בספרו נהר שלום ובסידור הכוונות בנה תלי תלים של סודות וכוונות בנושא. ודי למבין.
שאלה - 225961
לכבוד הרב
שאדם יושן בסלון ומעל ראשו אבל בזווית צדדית שמאלה בערך 2 מטר מראשו שזה בכניסה לחדר שינה יש נעליים. האם זה נכלל באיסור שלא לישון שיש בראשו נעליים ברוכים תיהיו

תשובה
יש מרחק וזה בסדר.
שאלה - 225960
לכבוד הרב
זה בסדר אם אני מחזיק טלפון חסום לגמרי שאין בו כלום ויש בו אפליקציית דורש ציון וווצאפ לצורך לימודים ?
ואני משאיר אותו בבית זרוק וברוב ככל היום משתמש בטלפון מקשים

תשובה
השם יעזור שזה יהיה באמת בסדר.
שאלה - 225959
למרן הרב מוצפי!
הרב סיפר באחת הדרשות על המעשה עם רבי חיים מבולוזין זצוק"ל עם האשה והקדיש שביקשה להפסיק כי עולה גבוהה!
האם זה לא טוב לומר הרבה קדיש! כי הנפטרים מצטערים בסוף?

תשובה
נכון.
שאלה - 225958
לכת"ר קרובי בקשר עם אדם חולה אך קשה לו לשמוע את כל הצער שעובר על החולה. האם מותר לי לענות בהודעה כתובה משפטי עידוד ונוחם כאשר החולה חושב שהוא מדבר עם קרובי?
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 225957
לכבוד הרב שלום רב
אדם הרוצה להניח 2 תפילון ביחד לא בגלל הקבלה משום הפשח וגם גכה לא שוכח להניח ר"ת מה דעת הרב

תשובה
זה לא פשוט להשיג סופר אומן וירא אלקים לזה.
שאלה - 225956
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול כשמגיע הקיץ אני קונה לילד גופיות קצרות אבל כדי שיהיה לו עוד אני גוזרת/ פורמת את השרוול של גופיות החורף אמרו לי שאסור, האם זו אמונה תפלה או שזה נכון

תשובה
מותר.
שאלה - 225955
נשים אומרות לי אני 40 שנה לא מפרידה מיטות בימים האסורים קרה משהו?והם לא שואלות בשביל ללמוד על גדלות הבורא יתברך מה לענות להם? יכול ליהיות שמהתשובה הם כן יתחזקו לכן חשוב לי
תשובה
בעולם הבא הם יצטערו מאוד על כך ויתחרטו, וזה יהיה מאוחר. כי רק פה אפשר לחזור בתשובה. ב, קרה בהחלט שהילדים לא מקשיבים להורים ולא מכבדים אותם כמו בדור שלפנינו.
שאלה - 225954
שלום לכבוד הרב
יש לי שכנה שנדרה שלא תסתפר עד שהבן שלה יתחתן וכעת מתחרטת וקשה לה עם השיער ורוצה לעשות התרת נדרים האם מותר לעשות לה התרה ב3 אנשים כי קשה לה ?
תודה הרב

תשובה
היא צריכה לומר אני מתחרטת שנדרתי כי לא ידעתי שכך יהיה קשה לי. ואחר כן יתירו לה.
שאלה - 225953
לכבוד הרב
שאלה בנוגע לביתי אודאל, כבר המון זמן שאני מעוניינת לשנות את שמה לאודל כי כך הייתה הכוונה מלכתחילה,האם כדאי? אודה לעצת הרב

תשובה
זה שאמרתי כל שעתיים מחליפים שמות בשרשרת
שאלה - 225952
לכבוד הרב תודה לרב על הכלאמי בת 53 עברה לאחרונה אירוע מוחי קל בזה אחר זה בהפרש של שבוע, כרגע במצב שדורש שיקום בדיבור ביד וברגל שקשה להזיז, במה אנחנו בניה נוכל להתחזק והיא
תשובה
בשמירת שבת וללמוד הלכות שבת בקיצור שלחן ערוך ילקוט יוסף.
שאלה - 225951
לכבוד הרב רציתי לשאול האם כדאי או לא להחזיק בבית פילים לנוי...מכל מיני סוגים וממקומות בעולם.האם להוציא לתת למישהו או ממש לזרוק?
תודה רבה

תשובה
לא לזרוק, כי בזה שום איסור.
שאלה - 225950
אני בחורה די צעירה והספקתי להתמודד עם ניסיונות אך גם למדתי לומר תודה לה' ולצמוח מהם. לאחרונה בעיה בעיניים, הרב הציע מומחה ואני בודקת. עצובה ודואגת למאור עיניי,
תשובה
לא לפחד ולא לחשוש.
שאלה - 225949
לכבוד הרב.לפי ההלכה האם מותר להוסיף עוד חור לעגיל באוזן.כמובן ששני העגילים ממש עדינות, קטנות וצמודות לאוזן,על פי ההלכה.
תשובה
עדין מותר.
שאלה - 225948
לכבוד הרב שלום רב
אני במקום סגור ואין מקווה איך אוכל לקיים את המקווה של שבועות האם ארבעים פעם לסירוגין מספיק

תשובה
אתה פטור.
שאלה - 225947
שלום לכבוד הרב
אני בן 22 נשוי חוזר בתשובה עם 2 ילדים קטנים המשפחה של אשתי כופרים והיא הולכת עם הילדים לומדים מהדרך שלהם מה לעשות אין לי אפשרות למנוע את זה ?

תשובה
תדבר עם הגברת בכבוד ובנחת.
שאלה - 225946
שלום כבוד הרב
בקשר לקמיע הכל היה בשוגג מחוסר ידיעה לכן שואלת אם שם המלאך מקוצר במדליון יש לזה בכלל משמעות?
תבורך כבוד הרב

תשובה
הוא כתב שם לא מקוצר.
שאלה - 225945
לעט"ר
קראתי פה שלא טוב לנפטר מצבה שחורהסבא שלי ע"ה נפטר בשנת תשל"טעשו לו מצבה שחורההאם להחליף/לצבוע /לחדשאו להשאיר את מה שקייםתודה לרב יישר כח ובשורות טובות

תשובה
אסור להחליף מציבה קיימת.
שאלה - 225944
לכבוד הרב
האם יש בעיה לשים חולצה קצרה?

תשובה
בתפילה קצת בעיה.
שאלה - 225943
שלום להרה''ג
רצינו כולם להודות על התשובות המחכימות במהלך כל השנים,האתר ממש מהווה מקור לימוד להלכה ולמעשה בהמון פרטים ומקרים.ימים על ימי מלך תוסיף.כל הברכות.אכי''ר.

תשובה
אמן כן יהי רצון.
שאלה - 225942
שלום לכבוד הרב האם מותר לי לעודד אדם חולה ומיוסר בשם משהו אחרהבן אדם שאמור לענות לחולה הוא אדם ללא פניות נפשית מספקת ויש חשש שמא החולה ייפגע מחוסר היחס.
תשובה
שאלתך אינה ברורה.
שאלה - 225941
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להשכיר ……

תשובה
כשאין הצעה אחרת מותר לזה.
שאלה - 225940
שלום לכבוד הרב.אבל תוך 30 יום לא מסתפר לא מתגלח ולא קוצץ את ציפורניו. כמו שנפסק בילקוט יוסף. אך מה קורה שהציפורן כבר עולה מאד אחרי הבשר? הרב מחמיר מאד בעניין הטומאה. דעת הרב
תשובה
אסור לקצוץ נקודה. לא מתחכמים.
שאלה - 225939
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שאלתי את הרב בענין הפלות חוזרות ולידה שקטה שב"ה שוב יש הריון ושאני רוצה ברכה הרב אמר לפנות לטלפון לאיזה מספר להתקשר אינני יודעת...
תשובה
הרב מתפלל והתפלל עבורך במיוחד, לא לדאוג בבקשה.
שאלה - 225938
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי אפשרות לתת צדקה לאברכים שלומדים יום שלם ואברכים חצי יום למי עדיף? אני מפחד לפגוע באלו של החצי יום של יצטערו

תשובה
תתן בסתר ללומדים יום שלם.
שאלה - 225937
לכבוד הרב אני קורטת פה על כל מיני רווקות בנות 20 דמתלוננות כמה קשה וחסום! בושה ! אני בת 37 רק השם יודע כמה אני משתדלת.צניעות,תפילות,בית כנסת,ש.תורה,מעשרות למה להתלונן?
תשובה
תבורכי מהשמיים.
שאלה - 225936
לכבוד מרן אהובנו נר"ו
מה עדיףללמוד מזמור אחד תהילים עם רד"ק ,או כמה מזמורים במרוצה באופן רגיל כמנהג העולם והלימוד עם רד"ק צריך להיות בפה או מספיק ללמוד הפירוש בהרהור ?

תשובה
תלמד בפה עם רד״ק ואפילו שני פסוקים.
שאלה - 225935
לכבוד הרב שליט"א שלום, בצק דק (של סיגרים) הממולא בביצה ומטוגן שעבר לילה האם מותר לכתחילה לאוכלו? תודה רבה
תשובה
הביצה עטופה בבצק ומותרת באכילה.
שאלה - 225934
לכבוד הרב שלום רב
בעלי מקפיד מאד בשמירת העינים. אני ממש מרגישה שבעקבות כך הנישואים שלנו מצויינים.
הוא עובד בעבודה עם נשים, שומר על עצמו שם.
האם לבקש ממנו לחפש עבודה אחרת?

תשובה
אם זה מפריע לו.
שאלה - 225933
לכבוד הרב שלום רב!
הרב אמר שבכל שנה בכל מקום במירון בל"ג בעומר מתרחשים שם ניסים האם מי שנמצא במירון בל"ג בעומר מורידים לו מהזכויות כי הוא נמצא במקום סכנה?

תשובה
אם הוא עומד במקומות צפופים שכידוע שם יש דחיפות.
שאלה - 225932
שלום לכבוד הרב
לא אפשרי להסתדר עם חמתי,בעלת אגו נפוח, נוגעת לי בדברים, לא שומרת מצוות, מתערבת בכל. יוצא לי לצער אותה כנראה . כמו שהיא מצערת אותי. אני מפחדת מה' כי היא אלמנה.

תשובה
לא לריב איתה.
שאלה - 225931
שלום לכבוד הרב
בן פיקח, מבין עניין, מברך ומדבר ב"ה, בן שנתיים וחצי,לא רוצה לשים כיפה.
איך לנהוג?

תשובה
להמתין בסבלנות.
שאלה - 225930
שלום לכבוד הרב א. האם יש בעיה כל שהיא שמצבה תהיה בצבע שחור?ב. ילדה קטנה רגישה לחלב הגיע לדעת הרופאים למצב מסכן חיים לאחר יום אישפוז חזרה לביתה בה' האם צריך הגומל או משהו אחר?
תשובה
על פי המקובלים כל צבע שחור אינו טוב לנפטר עיין בקונטרס היחיאלי.
ב, מגיל תשע יש לברך.
שאלה - 225929
לכבוד הרב
האח שהעבודה שלו עם רכב רוצים להאשים אותו בנהיגה ברשלנות אחרי שפגע באדם שנסע בקורקינט ונפצע במספר מוקדים בגופו. נראה שלא אשם בכך, האם ייקח עו"ד?
תודה

תשובה
כאשר יגישו נגדו תביעה יקח עורך דין.
שאלה - 225928
לכבוד הרב מוצפי האם יש ענין לשפץ את המציבה של אבי ע"ה הכתב מאד דהוי וגם השיש הוא נפטר לפני 18 שנים תודה
תשובה
אפשר את אותה מציבה להחליק ולשייף.
שאלה - 225927
אלה - 225863
לכב' הכרב'צ הי'ו
חזק וברוך על התש'
השאלה עם אמר ר'חנניא בן דוסא והערוד

במסכת ברכות עמדה לו זכות הערוד ממית
אך במ' עירובין איך יסתדר הטיעון - לא החטא ממית??

תשובה
שני ענינים שונים הם, ועוד בעירובין הוא גרם לעצמו שאכל דבר המזיק.
שאלה - 225926
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום,מחר בעזרת השם בבוקר צריכה ללכת לראיון עבודה במפעל אלקטרוניקה שאף פעם לא עבדתי שם מבקשת בבקשה את ברכת הרב ואת עצתו האם ללכת ? ,תודה רבה
תשובה
אחרי שמבקרים שם ומנסים לעבוד זה כבר נראה אחרת.
שאלה - 225925
שלום לכבוד הרב שליט"א
שקית לימונים כנראה לא מעושרת, סחטנו מהלימון על ירקות חתוכים, האם לעשר שוב? ומה לעשות עם הירקות?
תודה רבה

תשובה
לעשר עתה את הלימון.
שאלה - 225924
שלום לכבוד הרב היקר, בי"ד באייר אני אמורה לעבור צריבה חשמלית בנחיריים בשל דימומים מפחדת הטיפול מלווה בסבל וכאב עד להחלמה ולא בטוח שהטיפול יעזור, האם לא לעשות את הטיפול
תשובה
מה הפחד? זה עובר בן רגע.
שאלה - 225923
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר לבשל פסטה פרווה בסיר בשר ולאכול אחר כך את הפסטה בצלחת עם גבינה?
תודה

תשובה
בסיר נקי כן.
שאלה - 225922
לכבוד הרב
מה הם כוונות הטבילה של שבועות?

תשובה
לעשות נחת רוח ליוצרינו.
שאלה - 225921
לכבוד הרב
רציתי להירשם אצל השדכנית שרה, אשריכם על הגמ"ח. רק רציתי לדעת לאיזה מטרות משלמים את ה100 שקלים. מה פעילויות הגמח שדורש להם 100 שקלים. אם אדע אשלם בלב שלם.

תשובה
כל כך קשה לך לתת סכום סמלי כזה, אם קשה אני אשלם בלי נדר.
שאלה - 225920
לכבוד הרב
אבי יאשה יצחק שימשלשוילי חולה כליות מטופל בדיאליזה כבר שנתיים הוא רוצה לעבור השתלת כליה באופן פרטי בטג'יקיסטן כיוון שבארץ יש רשימת המתנה ארוכה. מהי המלצת הרב?

תשובה
יש אירגון בארץ של תורמי כליה. אפשר למצוא אותם.
שאלה - 225919
שלום לכבוד הרב
האם נכון לתת לקטנים(10 ומעלה)
לגרוס קצת זוהר מידי יום או מידי פעם
תודה לרב

תשובה
בהחלט לא, תן להם ללמוד משניות.
שאלה - 225918
שלום לכבוד הרב, מה הגובה המהודר ביותר לקלף של ספר תורה 50 סמ או 56 סמ?
תשובה
הספר תורה המהודר ביותר הוא בעל כתב נאה ומאיר, הנכתב על ידי סופר הירא אלקים, המדקדק במצוות בקלה כבחמורה.
שאלה - 225917
שלום לכבוד הרב
אני פונה אליך בנושא שנורא מעיק עליי ביום-יום שלי והוא זוגיות.אני בת 20 בחורה מסורתית שומרת שבת.מרגישה שמשהו חסום אצלי.לא מתאפשר לפרט משום אורך השאלה

תשובה
טעות בידך לחתום ולסתום, להפנים עמוק בלב את כל המתח והצער ומיום ליום לתת תוספת ככדור שלג שאינו נמס לעולם. ולא לשחרר החוצה, ככל שתהיי יותר קלה עם עצמך ומביטה על העתיד בתקווה ובאמונה, עם שמחה במה שיש היום, בטוב ובנעים, במשמח ובנותן נחת ושלווה. כך ייטב לך.
שאלה - 225916
לכבוד הרב שלום רב
כבר יותר משנה שאיני טובל במקווה גברים (קורונה) עקב רמת ניקיון והגיינה נמוכה.
האם להמשיך לא לטבול ?
תתברך מפי עליון בכל.

תשובה
תלך מוקדם בבוקר.
שאלה - 225915
לכבוד הרב
האם המאמר ועשיו שונא ליעקב

תשובה
זו הלכה, וכוללת את אומות העולם בכללותם, ואינני רוצה להרבות בדיבור עוד, וכבודו יבין מעצמו.
שאלה - 225914
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מצוות ניחום אבלים
הרב ברדה מהעיר אלעד יושב שבעה על בנו ,בעוונות הרבים נהרג השבוע בתאונת דרכים כאשר רכב על אופנוע ,יושבים שבעה באלעד

תשובה
ובילע המוות לנצח. ולא לנסוע על אופנוע.
שאלה - 225913
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עוד שבוע בעז"ה יש לנו ועדה רפואית לתינוקת בביטוח לאומי. מה אני יכולה לעשות או לקרוא או להגיד כדי שנצליח??תודה לרב על הכל

תשובה
למנצח בנגינות בצורת המנורה.
שאלה - 225912
לכבוד הרב שלום.
הריון 6 ב"ה היום התאריך המשוער.השם ישמור אותכםבשורות טובות לכל עם ישראל!

תשובה
בהצלחה.
שאלה - 225911
שלום לכבוד הרבהאם יש עניין שיהיה נר דלוק לעילוי נשמת הנפטר (אבא) כל השנה הראשונה.והאם יש עניין דווקא בנר שעווה או שאפשר חשמלי?
תשובה
א, לא מדליקים נרות בבית, אלא בבית הכנסת.
ב, סוד הדבר הוא אור, ולכן נר חשמלי יותר נקי, יותר מהודר, יותר בריא.
שאלה - 225910
הרב הצדיק
רווקה 32 פנה בחור שניסינו בעבר לא פעם ולא צלחהוא אינו שומר שבת אך אמר משינשא לבטח ישמוריש בו מידות טובות שנינו מבית לא דתיהאם לתת הזדמנות יבורך הרב תודה !

תשובה
בתנאי שיתחיל היום לשמור שבת ולא בשבת בעוד שבוע.
שאלה - 225909
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אולי הקב"ה רצה להראות לכל העולם מי הם אנשי יראי ד' ואיך מתנהגים שקורה דבר קשה. הקדושים קיבלו בתודה מיתתם והחיים סייעו סחבו הפצועים והמתים.

תשובה
לא ולא, זה נזק עצום, מכה אנושה, הפסד נורא, כאב בלתי נסבל. היהודים הללו יכלו לחיות עוד עשרות רבות של שנים, לקיים מצוות, להרבות זכויות, והיו מגינים במעשיהם הטובים, בלימוד התורה, בתפילתם עלינו ועל כל ישראל ועל כל העולם כולו.

איבדנו את ההגנה שהיתה לנו מצד מעשיהם הטובים. איבדנו את השפע, הטובה, הברכה, ההצלחה, שהיתה מנת חלקינו בזכותם. איבדנו את חידושי התורה שהיו יכולים לחדש לנו כאן בעולם הזה התחתון.
כמה כאב יש למשפחות האבילות? כמה צער יש לקרובים? כמה דמעות הם יום ולילה שופכים? מי יכול לספור את דמעותיהם? מי יכול למדוד את צערם ויגונם?

כיצד ייראו מהיום השבתות בביתם? איך יקבלו את חג מתן תורה בלעדיהם? איך יוכלו לראות את הכסא הריק, המיטה העזובה, הארון עם חלל ללא בגדיהם, הספריה מתרוקנת מספריהם. הטלית והתפילים שלהם ללא בעליהם, אם היה להם פה וקול היינו שומעים את יללת הטלית, את קינת התפילין, את בכי הסידורים והמחזורים שנשארו יתומים, בימי החול, בשבתות ובמועדים.

אני נחרד מהמחשבה לקראת יום ראש השנה שבני המשפחה יתפללו ויסעדו בלעדיהם, את היום הקדוש והנורא יום הכיפורים בו אנחנו מתפללים לחתימה לחיים טובים. את הסוכה הריקה מהם ובלעדיהם, את יום הושענא רבה, ואת יום שמחת תורה בלי לשמוע את קולם בבית הכנסת, בבית המדרש, זה לא קל, זה לא פשוט. רק תקווה אחת יש בלבנו לראותם כולם בקרוב בתחיית המתים שתהיה במהרה בימינו ובחיי כל ישראל.
שאלה - 225908
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
האם מותר לאדם אחר לקפל תפילין של חברו ? שניהם בריאים והכל בסדר

תשובה
מותר.
שאלה - 225907
שלום לכבוד הרב. הפסקתי להתקשר לאמי לפני כשנה והיא לא יצרה קשר. היא כעסנית.מתנהגת בחוסר אהבה לילדי.נהגה אלינו ברכב בחגים. מביאה את האוכל שלה למטבח שלי.האם חובה להתקשר?
תשובה
א, לא לספר בגנותה. ב, את רשאית לא לפנות אליה אם זה מפריע לחיים תקינים.
שאלה - 225906
לכבוד הרב שלום רב האם מה שנאמר בגמרא שהיוצא מבית הכנסת לבית המדרש זוכה ומקבל פני שכינה נאמר דבקה בסמיכות או שיש סידורים באמצע.
תשובה
יש יותר מעלה אם זה נעשה ברציפות.
שאלה - 225905
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת לגבי זוגיות שתוביל לנישואים

תשובה
ומה השאלה???
שאלה - 225904
לכבוד מרן עט"ר שליט"א
אנחנו גרים בבית קרקע עם חצר ולפעמים אנחנו מוצאים גורי חתולים
וזה מפריע מאודבדקנו ואם העירייה לוקחת אותם הם מעקרים ואני יודע שזה איסורמה עליי לעשות ?

תשובה
תעביר אותם בלילה בקופסה למקום מרוחק.
שאלה - 225903
שלום לכבוד הרב
בשער הכוונות והובא בתורה בציון כותב שיש לטבול באשמורת הבוקר בליל שבועות.כבוד הרב במקום בו אנו גרים לא זכינו שיהיה מקווה גברים מה ניתן לעשות ?

תשובה
אני מכיר אנשים הצועדים ברגל למעלה מחצי שעה כדי ללכת למקווה, אתה יכול ללכת בתחילת הלילה לאיזור וללמוד תורה בבית הכנסת, לטבול ולחזור לאיזור מגוריך.
שאלה - 225902
שלום לכבוד הרב מה אני צריכה לברך ברכה ראשונה ואחרונה על בלינצס שמורכב משיבולת שועל טחון לקמח, ביצים וחלב??
תשובה
בורא מיני מזונות.
שאלה - 225901
שלום
לאחר סיכום בע"פ עם מוכר הדירה והסכמה מלאה על מחיר ומועד פינוי הודיע המוכר שהוא מעוניין להתקדם עם קונה אחר, בנתיים כבר הודעתי על פינוי מקודם למי שקנה ממני.
מה לעשות?

תשובה
הוא מנסה שתעלה את הצעת המחיר.
שאלה - 225900
תודה לכבוד הרב על המקור מהזוהר לכתיבת השם במזוזה אחרי "והיה", אמר לי סופר שלאנשים שמקפידים לראות את השם הוא עושה לאחר הגלילה חיתוך בקלף ומקפל כמין חלון, האם ראוי לעשות כך.
תשובה
לא לעשות כן, כי יש חוששים לחבל בקלף שנכתבה עליו המזוזה מפני קדושתו.
שאלה - 225899
לכבוד מרן הגאון שליט"א, אשר לעוון חילול השם שכת"ר הזכיר בהספד על מ"ה ההרוגים במירון ז"ל, אם אפשר ראשי פרקים בענין.
תשובה
זה שנים רבות נדרשתי לענין זה ונשאתי בס"ד שיעור מפורט בענין, וכבר נדפס תהלות לאל בשו"ת מבשרת ציון חלק ג סימן כ"ד. עיין שם. וכאן אזכיר ראשי פרקים בזה.
נאמר בתורה ויקרא כב, לב. וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְקֹוָק מְקַדִּשְׁכֶם: ודקשו חז"ל שבת לג. מכאן אזהרה על חילול השם. ויש בזה כמה כללים ואופנים.
א, בצינעא.
כתב בספר היראים סימן שמ, כל המבזה אפילו מצווה אחת ומיקל [בינו לבין עצמו] בכבוד שמים, הרי זה מחלל את השם". וכן הוא בספר החינוך מצוה רצו, ובדברי החסיד רבי יוסף יעבץ, נפש החיים, קב הישר ועוד.
ב, בפרהסייא.
כתב רש"י ע"ז כ"ב. ועוד, יש חילול השם, לפי שלמדים ממנו לחלל בקדושת השם וכן בשעת הגזירה יש כאן קידוש השם, ואנו קוראים בו ולא תחללו את שם קדשי שכשאומות העולם חושבים לבטל את ישראל מן המצוות, צריך לעשות חיזוק כנגדם שלא לקיים מחשבתם, ואם ישמע להם, אפילו בחדרי חדרים, הדבר מתפרסם, מפני שמצאו שהועילה גזירתם
ג, בשלש עבירות.
עבודה זרה, גילוי עריות בעיקר אשת איש, ושפיכות דמים. פסחים כ"ה. הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה, ה"ב. ולדעת ספר החינוך מצוה רצ"ו ועוד שגם בצינעא הרי זה חילל את השם וביטל מצוות עשה של ונקדשתי.
ד, במזיד.
כל העובר עבירה בפרהסיא, אפילו לתיאבון, הרי זה מחלל את השם, לפי שבני אדם רואים ולומדים ממעשיו רש"י סנהדרין, וכן אמרו נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא, שנאמר כה אמר ה' איש גלוליו לכו עבדו וגו' ואת שם קדשי לא תחללו[יחזקאל כ, ט"ל] וכתב רש"י ז"ל. שהרואה מזלזל בכבוד המקום, וכל החוטא ומחטיא אחרים הרי זה מחלל את השם.
ה, באדם חשוב.
כתב הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה, הלכה יא. "ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר, והוא שיש לו ונמצאו המוכרים תובעין והוא מקיפן, או שירבה בשחוק או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהן, או שדיבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל קטטה וכעס, וכיוצא בדברים האלו הכל לפי גדלו של חכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין".
וכן מצינו שחכמים החמירו על עצמם גם בדברים המותרים ואסום עליהם פן ילמדו מהם ויבואו להקל יותר, ועיין קידושין ט, א. שבת קמב, ב.שבת נ"א, א. מועד קטן יא, ב. וכתב רש"י אדם חשוב אני ומחמיר על עצמי, שלא ילמדו ממני להקל באיסורים.
ו. כמה דוגמאות בעוד נושאים.
חכם הלובש בגדים בזויים, המחניך לרשעים, מדקדק באיזה מצוות ומזלזל באחרות. שבועת שוא הכוונה לחינם כגון נשבע ביום שהוא יום. וכן הוא בשאילתות ד. ועיין בפלא יועץ ערך חילול השם, שכתב שבמקום שיש חשש לחילול השם ישליך כספו וזהבו, שמוטה שימות ברעב ולא יחטה בזה.
וכן בענינים שבין אדם לחבירו, והמבטל תורה ומתחבר עם עמי הארץ, הגוזל את הגוי, הלוקח צדקה מגוי, המבריח את המכס, המדבר בשעת חזרת שליח ציבור. המברך בלי כוונה, המחטיא אחרים, העוסק ברכילחות, המספר עלמ רכילות ופרטיה, מורה הוראה בפני רבו. וכתב רבנו יונה ז"ל המזכיר שם שמים במקום לא נקי, וכן כשאין גופו נקי.
שאלה - 225898
שלום לכבוד הרב שליטא.
אנו רואים שרוב הצרות והיסורים באים על צדיקים עובדי ה' ככתוב את אשר יאהב ה' יוכיח . מה עושים שמפחדים להתחזק שמא יבואו צרות שונות ומשונות ?

תשובה
אינך צודק, יש להרבה אנשים יסורים קשים ואינך יודע עליהם השם יצילנו.
שאלה - 225897
לכבוד הרב
האם יש עניין שגם ילדים לא הסתפרו עד חג השבועות או שאפשר להקל להם כבר עכשיו ?

תשובה
אפשר להקל.
שאלה - 225896
לכבוד הרב שלום רב קיבלתי על עצמי לא ללכת לאירוע מעורב כבר כמה שנים ועכשיו נולד לאחי בן והברית באולם אירוע מעורב בלי ריקודים ישיבה מעורבת האם מותר לי ללכת רק לברית ולצאת
תשובה
תעמוד בחוץ, וכשיעשו המילה תיכנס ובסיומה תברח.
שאלה - 225895
לכבוד הרב
א.האם זה נכון שלפי דעת הרש"ש ע"ה כל שנת השמיטה לא מכוונים כלל בכוונות בתפילה?
ב באיזה ספר של כבוד הרב אפשר לעיין בעניין שאין מכוונים בימי העומר ושנת שמיטה
תודה רבה

תשובה
נכון, יש חלקים מסויימים. עיין בספר שדי יחזקאל לבני מחמדי הגאון רבי יחזקאל שליט"א, בתחילת הספר מאמר קצר וקולע ממור אבי זיע"א.
שאלה - 225894
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מורנו ורבנו שיחי'. הדוחק והצפיפות שהיו בהדלקות במירון, וחוסר ההתחשבות באזהרות הממוני על שלום הציבור, מראים כי לשם כבוד.......
תשובה
המשפחות עדיין יושבות שבעה, ואין זה הזמן לחשבונות אלה, ובוודאי שבבוא העת יש לבוא חשבון עם כל מי שאחראי לכך. כי מדובר בחיי אדם. שהם ביהרג ואל יעבור.
שאלה - 225893
שלום לכבוד הרב שליט"א
בעבודתי בבנק,עלי לענות לעובדים אחרים.במה להתחיל ולסיים?

תשובה
לפתוח בבוקר טוב , יום טוב, ולסיים בברכה.
שאלה - 225892
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבא נפטר השבוע.היה גר בשכירות לבד. האם יש עניין לבקש מבעל הדירה שידליק בדירה שאבא גר בה נר או לעשות משהו לעילוי נשמה בדירה שם?

תשובה
בהחלט לא, תדליקו נר חשמלי בבית הכנסת בה היה מתפלל.
שאלה - 225891
לכבוד הרב
האם הרב יכול ללמדנו בקצרה איך לומדים גמרא לפי השיטה הספרדית שהייתה מקובלת (איזה מפרשים ללמוד בטור ובשוע ) ?
בריאות רבה לרב

תשובה
גמרא ללמוד תחילה את כל הסוגיה עם פירוש רש"י בעיון ובהבנה. ב, שנית את התוספות בעיון, ושוב את הגמרא עם עיון כולל את דברי רש"י והתוספות. ג, עתה ילמד את דברי הרא"ש, הריך ומפרשיו בעיון, עם מהרש"א, רש"ל, חידושי הרשב"א, הרמב"ן, הריטב"א והמאירי כפי יכולתך, דגש מיוחד על לימוד ה"פני יהושע" וערוך לנר לפי היכולת והאפשרות.

נקודה חשובה אציין כי למדו שיטה מקובצת ומשמרות כהונה. כך גם למדתי עם מור אבי ז״ל.
שאלה - 225890
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה ההבדל בין זה שביצע זה שיעור שביעה ובטלה דעתו לעומת לחמניה גבולית מתוקה ששם צריך לברך כל אדם לפי הרגשתו אם זה מתוק מזונות ואם לא המוציא .
תשובה
מאימתי זה לפי הרגשתו? זה תלוי אם הבצק ממנו עשוי הלחם או החלה יש בהם מתיקות או לא.ומה שכתבת שיעור שביעה, לא ידעתי מנין לך זה בהלכות ברכות החמורות.
שאלה - 225889
כבודו
יש צד לכבות את המנורות בבית קודם הדלקת נרות שבת לכוון לכבוד שבת ולהדליק שהרי לא ניכר אור הנרות בימינו כמו אז.

תשובה
לא מקפידים בכך, כיוון שנרות שמברכים עליהם מיוחדים לשבת.
שאלה - 225888
לכבוד הרב שלום. ראיתי באתר הק' שאין לכוון בעומר אלא כוונות פשוטות. שאלתי היא, הכוונות שמביא הבא"ח בטבילת ער"ש (מספר ב' ג' ד' וה') לתקן שמות הוי"ה אדנות ואקי"ק, מותר?
תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 225887
שלום רב,
1. מי שאין לו מטבעות כסף טהור - האם יכול לפדות את בנו הבכור בשטרות כסף? או שמא יש עדיפות למטבעות כסף רגיל?
2. מה סכום הפדיון נכון להיום?

תודה רבה

תשובה
להלכה נפסק בכסף או בשווה כסף, ויש מחמירים ומהדרין לכתחילה להזמין כהן שיש ברשותו חמש מטבעות כסף ממש בשוויים.
שאלה - 225886
לכבוד הרב שלום רב
תודה על דברי החיזוק וזיכוי הרבים.תמיד.

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 225885
לכבוד הרב
ליהודי היקר שמודאג אם בני הגולה "חוטאים" דע שיש הרבה משפחות שלצערי אם היו עולים לישראל ילדיהם ובני הזוג היו נסחפים אחר הזרם שאינו שומר מצוות ובגולה הם כן שומרים.

תשובה
יש בדברים אמת. כי לצערינו הנסיון הוכיח כי רבים מהם הגיעו ולמדו מהמעשים המקולקלים.
שאלה - 225884
שלום לכבוד הרב הגאון מעוז ומגדול
הרב בגלל כל הבעיות של תפילה במניין שלחתי שאלה לכבודו.שמח שכיוונתי לדעתך.
תודה רבה

תשובה
תבורך מהשמיים.
שאלה - 225883
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מאוד אוהב את הרב ואת שיעוריו
הרב צדיק אמת ואיש אמת ותושבי השכונה שלי פסגת זאב בירושלים מאוד אוהבים את הרב!
רצינו להזמין את הרב לתת שיעור הרב יכול?

תשובה
תפנה לכתובת מצד ימין הגליון.
שאלה - 225882
לכבוד רבנו שליט"א הבנתי שמהפסוק ופרע את ראש האשה לומדים שבנות ישראל הנשואות מכסות ראשם מאיפה לומדים שגבר צריך לחבוש כיפה ולמה רק נשואה מכסה וגבר בין רווק בין נשוי מכסה ראש
תשובה
עיין שו"ת יביע אומר ויחווה דעת בנושא.
שאלה - 225881
למרן הרב מוצפי!
הרב סיפר באחת הדרשות על המעשה עם רבי חיים מבולוזין זצוק"ל עם האשה והקדיש שביקשה להפסיק כי עולה גבוהה!
האם זה לא טוב לומר הרבה קדיש! כי הנפטרים מצטערים בסוף?

תשובה
לא להגזים יותר משבעה קדישים ביום.
שאלה - 225880
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, קניתי בסופר שקיות ביסלי עשויות מקמח חומוס מעורב באורז, עדשים וקינואה, מה מברכים עליהם?
תשובה
אם הכל טחון לקמח וממנו מיוצר צורת הביסלי או המשולשים, הרי נשתנה צורתו והתערב עם חומרים שונים וברכתו שהכל.
אם יש שם צורת העדשים או הירק וניכרים והם הרוב, ברכתם האדמה. וכששאלתי וביקשתי לראותם הם כולם טחונים בעיסה אחת אפויה וברכתם כפי שכתבנו לעיל שהכל.
שאלה - 225879
לכבוד הרב מוצפי
האם זה נכון שיש אנשים שיש להם נשמה גבוהה! ויש כאלה שיש להם נשמה קטנה יותר!
ודנים את האדם לפי גודל נשמתו שגם אם עשה עבירות קטנות אם נשמתו גדולה יענש יותר ולהפך?

תשובה
זה בכלל לא כך, אלא לדוגמא מתחיל אדם עם נשמה במספר 0.1 והולך ומתעלה, עוסק בתורה, עובד את השם יתברך מאהבה. לא מחפש כבוד, מתנהג בנחת עם הבריות, ובכל יום קונה נשמה יותר גבוהה, וכך עולה מיום ליום עד שמגיע לפיסגה.
שאלה - 225878
לכבוד הרב שליט"א
האם יש בעיה להירדם על השולחן בלימוד התורה לאחר חצות (ואח"כ לעבור למיטה) כך שנטילת ידיים שאתעורר תהיה בהליכה של יותר מ4 אמות?
תודה רבה לכבוד הרב.

תשובה
תלך לישן כמו כל יהודי על המיטה, ואל תרגיל עצמך לישן על הספר בשלחן.
שאלה - 225877
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א! כפי שכבודו אמר בשיעורים השבוע, איך קרה שבמקום הקדוש במירון שם נפקדו אלפי עקרות בבנים שנקראו שמעון. היו ערימות של גופות?
תשובה
לבי שותת דם מאותו יום מר ונמהר וממאן להתנחם, בוכה בכל פינה עם עצמי על שבר בת עמי השברתי קדרתי שמה החזיקתני.
מי יודע איך נגזרה הגזירה המרה הזאת, אך דע ידידי, וידעו כל ישראל, כי מדי שנה התרחשו שם נסים, וגם השנה בכל הפינות שם התרחשו נסים, אך בפינה הזאת לא היה נס. והוא רחום יכפר.
נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם. והוא ירפא את מכתינו ומכת המשפחות השכולות אשר לבנו עימם כל רגע.
שאלה - 225876
שלום לכבוד מורנו הרב שליט"א. הייתי היום בשיעור בקרית מלאכי, וכמה נרגעתי מדברי הרב על מה שאירע במירון, וכן על היחס הנפלא לילדים זהרב חיבק ואהב ונתן להם מתנות.
תשובה
הכל בזכותכם.
שאלה - 225875
לרב מוצפי
בהמשך לשאלה על דעת תורה למציאת עבודה שהרב אמר לשאול רב אחד!
הרב הבעיה שהרב שלי אומר לי לא לעבוד במקום מסוים ואחרי שזה הלך אומר לי שכן אני מבולבל עצוב ומיואש מה אעשה?

תשובה
לא צריך דעת תורה למקום עבודה, אתה תחליט היכן שיש איסורי תורה לא עובדים, ויש אלפי הצעות עבודה מותרים. תתעורר.
שאלה - 225874
שלום
מנחה בציבור מגיעים לתחנון אחרי שקיעה ב2-3 דקות אם עדיף להגיד עם הציבור תחנון או לשבת בלי לומר כיוון שזה אחרי שקיעה

תשובה
אסור לעשות כן, תתפלל בצהריים היכן שיש מנין.
שאלה - 225873
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשתי רוצה לצאת לנופש לנשים אני לא מסכים לזה וזה גרם בינינו למחלוקת מה לעשות ?תודה לרב על מה שהרב עושה למען עם ישראל

תשובה
אוי להם ל"מארגנים" האכזרים, הם גורמים פירוד ומחלוקות בבתי ישראל, וקילקול לנשות ישראל, כל המסייע בעדם לא יינקה מה....
שאלה - 225872
לכבוד הרב שלום רב
לא מחפשים אשמים עווצינו היט אלה עד יראה שהיה בתופת מספר שהשוטרים חסמו תמעברים וזה לא בגלל הצפיפות אוי לנו ששמחת רבי שמעון נדמה ד ירחם

תשובה
הגזירה כבר נגזרה בעוונותינו הרבים.
שאלה - 225871
למרן הרב מוצפי!
ידוע שאסור לעשות כוונות ותיקוני עונוות ויסוד בימי ספירת העומר!
אז איך בשבוע השישי מיום ה 41 כן מותר?
האם צריך לומר כל יום את תיקון היסוד של הבן איש חי זצוק"ל?

תשובה
זה לא כוונות, זה כוונות מותרות. תתחיל ללמוד שלךחן ערוך, תלך לישן מוקדם ותקום מוקדם, מיד!!!
שאלה - 225870
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום עליכם.
בני נפטר צעיר ורווק ללא ילדים. לצערי הרב, חיפשתי ולא מצאתי מי שיכול לאמר עליו קדיש בקביעות. אודה לסיוע. אשמח להעביר לו תשלום על כך.

תשובה
בלי נדר השיעורי תורה מדי יום ביום ומדי שבת בשבתו, נזכיר בהם את נשמתו, וגם קדישים יאמרו עליו אנשי ישיבתינו הקדושה.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן.
המערכת, נא לרשום שמו ושם אמו. תודה.
שאלה - 225869
לכבוד הרב
אני הדל עלתה לי שאלה במהלך שמיעת שיעורך הקדוש
הרב אמר שאסור לאכול באירועים במקום הכשר גבוהה זה אינו גזל בעל השמחה ? כי סופסוף הוא משלם לבעל האולם על המנה של המוזמן ?

תשובה
פתח אזנך ושמע והבן, מי שאינו אוכל, אומר למלצר לא להגיש לו מנה, וממילא נחשב שלא הגיע.
שאלה - 225868
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
הצטערתי לשמוע שזה נמחק לרב ודאי בגלל העוונות שלי!
ולא הייתי ראוי לדברי הרב
ומחילה עם הבקשה לא הייתה הוגנת?
אף על פי שרק רציתי שזה יזכה את כולם!

תשובה
משתדל בזה.