ליחצו לשליחת שאלה לרב
יד בנימין
בית הכנסת שירת קטיף
רחוב שליו
יום ג' ג' טבת 07/11/21 למניינם בשעה 20:30

חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ד'/טבת תשפ"ב

              

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 235700
שישו ושמחו בשמחת התורה, בצאת הספר "מקרא בציון" לאורה, לכבוד גומרה של תורה ותחילתה, מזל טוב למרן שליט"א, שיזכה להרבות עוד הרבה חיילים כמותה, להגדיל תורה ולהאדירה.
תשובה
תודה לבוראי יוצרי ועושי זיכני ליום הגדול והנפלא הזה לראות בפרי עמלינו לשמחת הוצאת הספר הקדוש "מקרא בציון" על הלכות ומנהגי קריאת התורה, היום יום ערב חג הסכות, למעלה משנה תמימה עמלתי וטרחתי בימים ובלילות לחפש בספרי הפוסקים מקור לכל הלכה ומנהג, ובמקום שהיו דיעות שונות בפוסקים הזכרתי אותם, והשתדלתי בדעתי הדלה והשפלה לכתוב המסקנא להלכה ולמעשה, וגם כפי מה ששמעתי ממור אבי זיע"א, וממורי ורבותי ז"ל.

תודה מיוחדת לכל צוות העוזרים והמסייעים במלאכת העריכה, ההגהה הכנת המפתחות, מעשה רב, ההדפסה ועוד, כולם תלמידי חכמים מובהקים, נבונים ומבהיקים, ועל צבאם היקר והנפלא, נבון חכם ונעלה, סבא דמשפטים, חתני כבני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, חבר בית הדין בירושלים. אשר טרח ועמל ללא ליאות להוציא הספר לאורה, לשמח לב החכמים, והקוראים התורה, החזנים והגבאים, ולערוך לפניהם שלחן עם מנהגים נפלאים כיאה וכיאות לתורתינו הקדושה.

ביום בו הוחל במלאכת המשכן לקיים בנו "ושכנתי בתוכם". זכינו בצאת הספר הקדוש לאורה זו תורה לכבוד יום שמחת התורה. ויהי רצון שבקרוב נזכה לגילוי אורו של משיח אשר ימלוך בירושלים עיר קדשינו ויסיר האללים מתוכה, הפנימיים והחיצוניים, והשם יתברך יבוא לגאלינו גאלת עולם במהרה בימינו אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון יצ"ו בכמוהר"ר סלמן מצפי זיע"א.
שאלה - 233399
בהורמנא דמרן שליט"א, הננו בקריאת חיבה לקהל הקדוש, הנהנים עצה תושיה ודבר ה' ממו"ר, לבוא לעזרתנו, להיות שותפים במפעליו הכבירים של מו"ר שליט"א בחתימה על הו"ק חודשית. המערכת.
תשובה
הנני לקרוא בזה לאחינו בית ישראל הנדיבים בעם לעזור בתמיכה הגונה לאתר הקדוש "דורש ציון" הפועל פעולות רחבות ויקרות בכל העולם כולו, הן בהתנדבות של כל החברים הפעילים בניהול השאלות והתשובות המחכימות ומאירות עיניים, הן בהוצאת הספרים הקדושים תמידים כסדרם ומוספים כהלכתן.
ועל כל אלה עריכת הסידורים השונים בהידור רב, סידור הכוונות להרש"ש זיע"א, עם הגהותיו והארותיו של מור אבי זיע"א שהיו גנוזות זה מ"ה שנים מפטירתו, וזכו והוציאוהו לאור בהידור, סידורי "קול ציון" לראש השנה, ליום הכיפורים, לשבת קודש, לסליחות, באותיות מאירות עיניים, בפירושים נפלאים דבר דבור על אופניו, והמה נענים לכל בקשותי ודרישותי ברצון באהבה ובחיבה.
גם הספרים השונים שיצאו לאחרונה לאור, ועוד יש בכתובים, ואם יתן השם יתברך כח ועזר ויכולת נוכל עוד לכתוב בישוב דעת ובהרחבה בחכמה ובתבונה. הנני חוזר ומבקש מכל אחד ואחד אחי ואחיותי היקרים לעזור ביד נדיבה להביא דבר השם יתברך לכל העולם היהודי, ובזה תהיו מבורכים בברכות שמים עדי עד ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ותזכו לכל מילי דמיטב בזה ובבא.
אוהבכם ומוקירכם
בן ציון בכמוהר"ר סלמן מוצפי הי"ו.
שאלה - 228330
לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
תשובה
חזקו ואמצו, מומלץ בכל פה,
שאלה - 227655
למו"ר שליט"א
בשבח והודיה לבורא יתברך יצא לאור אחרי כ"כ הרבה שנים של ציפיה סידור לשבת קודש של כבוד מו"ר שליט"א
אזור אשדוד
אושר 0533156996
אור 0503636716

תשובה
ישר כח לכם, ישר כח לכל העובדים והעורכים המסורים, תודה מיוחדת להאי גברא רבה וירירא, פה מפיק מרגליות, דורש כתרי אותיות, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, מגזע ישישים, נכדו של מרן פאר הדור והדרו, נודע בשערים שמו, הגאון הגדול, סבא דמשפטים, ארי במסתרים, חבר בית הדין בירושלים רבתי אשר מצודתו פרוסה בכל רחבי הארץ, מרביץ תורה לעדרים, המאיר לארץ ולדרים, חתני ידידי כמוהרר"ר עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, הוא וצוות י"ב הרבנים הגדולים על עמלם יומם ולילה ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה.

על פעלם הרב בכל הספרים שיצאו לאור בסייעתא דשמיא, ובעזרתם המסורה, ובפרט בסידור זה והשקיעו בו עמל רב ויזע יקרב, בכל אות ואות, בהלכות, במנהגים, בדברי הקבלה, דבר דבור על אופניו, דור דור ומנהגיו, באהבה ובחיבה, במסירות עילאית, ואין זה מובן מאליו.
ישלם השם יתברך פעלם, וימצאו שכר טוב מהשמיים בפעלם, ויזכו לרוות רוב נחת מבניהם ומבנותיהם, ויגדלו מעלה מעלה, בתורה וביראה, בבריאות, בנחת ובשלווה עם כל הנלווים אליהם אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון מוצפי ס"ט.
שאלה - 227500
לכבוד הרב,רשמתי את בני לת"ת לאחרונה לא שקטה בכלל.חושבת לשנות לדתי ממלכתי.דואגת לעתידו מכל המובנים הבעל לא קשוב אליי כלל ואפילו חסום אליי לא מנסה להבין מה בליבי למי לפנות
תשובה
אני מתפלא עלייך אשה חכמה ונבונה, תצביעי לי על אדם אחד שלומד תורה ורעב ללחם? כל גדולי ישראל השם ישמרהם החיים בדורינו ומגינים עלינו בתורתם הקדושה, האם למדו בממלכתי? רק היום מורה שם כתבה כאן באתר על התנהגות שלילית של התלמידים והתלמידות, הרי אנחנו חיים בדור הרוס ופרוץ, ומי שאינו עוסק בתורה חייו אינם חיים.
ראי והביטי כמה מאושרות הנשים שילדיהם לומדים תורה, כמה עונג ושמחה יש להם, וכל הצדיקים בגן עדן מברכים אותם יומם ולילה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו.
בבקשה עוד כמה משפטים אדבר מלב אל לב, הגידי נא לי, איזה אושר יש לאמהות שבגן עדן, שבניהם נעשו גדולים בתורה?
מי יכול לתאר את הגן עדן שיש לאמו של הרב בן איש חי זיע"א, באיזה היכלות מפוארות יושבת, ובכל לילה בחצות רואה את בנה ופניו מאירים ומזהירים, ומשתעשעת בו.
מי יודע באיזה היכלות שוכנת אמו של מרך הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, כמה תורה ריבץ, כמה תלמידים גידל, כמה חכמים הסמיך, כמה חיבורים כתב, ובכל יום לומדים בספריו הקדושים ושפתותיו דובבות בקבר. מי יכול לתאר לנו כמה כתרים, עטרות, ומלבושים יקרים מלבישים עתה והרגע את נשמת אמו הרבנית גורג'ייה ז"ל, כל הנשים שם מקנאות בה.
מי יכול לתאר את הגן עדן של אמו של מורנו הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, כמה תלמידים לאלפים העמיד, כמה אנשים ונשים השיב בתשובה במתק שפתיו ובעוז רוחו, דברים חוצבי להבות אש?
מי הסופר שיבוא ויתאר את הגן עדן של אמו של רבנו בן ציון אבא שאול זיע"א, התלמידים שהעמיד, החכמה שהביע, היראת שמים שהשפיע, איזה גן עדן מפואר לה, איזה אושר נפל בחלקה.
ומי האיש אשר ירדה נשמתו ממעל לתאר לנו את האושר והעונג שיש עתה לאימותינו הטהורות והקדושות, לסבתי אם אבי ולסבתי אם אמי בשמיים, שאחיות היו, וגידלו את אדוני מור אבי זיע״א, החסיד והצדיק, שהיה גאון בתורה, הרביץ תורה, כל ימיו התפלל בעד עם ישראל, התענה והסתגף לרוב, והכל בסתר עליון, כמה חידושים כתב, כמה ספרים חיבר, כמה צדקות עשה. מימיו לא נהנה בפרוטה מזולתו, לא מתנות, לא הלוואות, לא מילגות, וגם לא כספי ביטוח לאומי. אשריהם ואשרי חלקם.

לעומתם מסכנות האמהות שלא הניחו בנים העוסקים בתורה, מי יודע היכן הן? מי ינוד להן וינחמם. לכן עתה הזמן, היום ההזדמנות לחזק את הילדים שלנו כאן בעולם הזה שיעסקו בתורה, שיתפללו, שישאפו להיות גדולים בתורה וביראה לטוב לנו לכל הדורות.
מתפלל שהדברים ייכנסו ללבך, ותחזיקי את הבנים בלימוד התורה.
שאלה - 240915
שלום לכבוד הרב ,לשמח את עם ישראל.יהודי בחור צעיר ממשפחה לא דתית, מבוססת מארהב ,החליט לפתע פתאום שהוא רוצה ללמוד תורה ,הגיע לארץ ולומד בישיבה בירושלים.
תשובה
יעלה ויצליח.
שאלה - 240914
לכבוד הרב
קשה לי הרב בשידוכים ממש הרבה עוגמת נפש עוברת.
מה אעשה האם עלי לחפש בעצמי
מרגישה שיש משהו גם לא אמיתי בשידוכים ומעצבן.

תשובה
לפי גודל הצער שיש לך תבוא שמחה גדולה בקרוב.
שאלה - 240913
לכבוד הרב שלום רב
מוכר בחנות מגלה את אביו עומד בתור לתשלום מה אעשה? האם יכול לאפשר לו לעקוף את התור

תשובה
אם זה חפץ אחד אפשר בהבלעה.
שאלה - 240912
שלום לכבוד מורנו ורבנו

הרב רציתי לומר לך תודה על כל התשובות הנפלאות שאתה משיב לנו הקדוש ברוך הוא יתן לך כוח ובריאות להמשיך במלאכת הקודש תודה לה' שיש לנו אותך בדור כזה

תשובה
תודה לבורא עולם על הכל. תודה לכולכם.
שאלה - 240911
לכבוד הרב
בני בן ה3 אובחן על הרצף ונמצא בגן מיוחד לאחרונה הפך להיות אלים ומרבה בצעקות פניתי למסגרת אמרו שיטפלו אלו פרקים בתהליך אני יכולה לקרוא על מנת שיהיה רגוע תודה לרב

תשובה
מזמור קי״ט בתהלים יש בו כל הרפואות.
שאלה - 240910
מורי ורבי בבית כנסת שמו טמבלויזיה עם לוחות זמנים יש במכשיר צילצול פעמון כמו אצל ימח שמם שמצלצל בדיוק בנץ נראה לי קצת בעיה לא הערתי ולא מעיר מקדים בדקה את הנץ השאלה האם להעיר
תשובה
אל תעיר להם, עד שיבוא תלמיד חכם גדול ויסביר להם את טעותם.
שאלה - 240909
לכבוד הרב שלום,
ב"ה לקראת לידה ראשונה. למדתי קורס הכנה ללידה, ומאד רוצה לקיים מפגש לימוד נוסף פרטני להקלה בעז"ה. האם זה יותר מדי השתדלות ותכנון או שהדבר מותר?
תודה רבה!

תשובה
מותר לך בהחלט.
שאלה - 240908
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי הרבה שיערות על הראש אמרו לי להסתפר דחוף כי זה מביא דינים!
לצערי לא מוצא זמן ביום מותר לי להסתפר גם בלילה?או שזה מתגרה במזיקיםאו שעדיף מלגדל שער

תשובה
תמצא חצי שעה ביום ותסתפר כמו כולם.
שאלה - 240907
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי! הפסוק ונוקם על עלילותם. על מי מדבר? ועל איזה עלילות? תודה לרב היקר.
תשובה
עיין תהלים צ"ט, ח. שפירש הרב אברהם אבן עזרא זיע"א "בדבר השרופים והלועים" בזמן קרח ועדתו. וכן פירש הרד"ק שם.
וכן פירש רבנו משה אלשיך זיע"א,
"מענה שהיה עונה אותם היה נוקם על עלילותם, כענין אם בריאה יברא ה' (במדבר טז ל) ומיד נענה בעשות נקמת ה' על עלילותם, וכן בשמואל כאומרו (שמואל - א יב יז) אקרא אל ה' ויתן קולות ומטר כו', שהיה סימן קללה על קציר חטים ודרך נקימה על עלילותם, ענהו ה' מיד מה שאין כח במלאך לעשות, אך הוי אומר כי ה' היה העונה אותם. וזהו אתה עניתם כו' ונוקם כו' וכל זה היה חוץ לבית המקדש".
שאלה - 240906
לכבוד הרב שלום,מציב גבול אלמנה על בניין 18 קומות בשם ומלכות?
תשובה
אם יש בבנין בית הכנסת תברך.
שאלה - 240905
שלום לכבוד הרב
בכתובה של בני לפני שבועיים הרב כתב שמות הזוג ושם הוריהם ללא שם משפחה. האם צריך לתקן ? ואיך ?יורנו רבנו שליטא

תשובה
זה אינו מעכב ואינו מפריע, כי בזמנים קדומים לא כתבו שם משפחה. ועיין בשו״ת אגרות משה חלק אבן העזר חלק א. סימן קע״ח.
שאלה - 240904
נשאלתי מאדם שרכש חנוכיה מכסף אם יש באפשרותו לצפותה בזהב טהור?
תשובה
כסף על פי הזוהר הקדוש הוא חסד מידתו של אברהם אבינו.
שאלה - 240903
לכבוד הרב
קנינו דירה לפני 10 שנים. בדירה רטיבויות חוזרות ונשנות. הקבלן מסיר אחריות. האם לתבוע או פשוט לטפל בעצמנו?

תשובה
תבררו את העלויות של התיקונים.
שאלה - 240902
שלום לכבוד הרב:אפשר לחמם סיר קטן עים רוטב לאורז בשבת קודש,לשים מעל הסיר של החמין?( מעל המכסה של הסיר).תודה לרב!
תשובה
להניחו על סיר החמין בשבת מבלי לכסותו בכרית או במגבת.
שאלה - 240901
שלום לכבוד הרב.
האם נכון, שבורגול מבושל כאורז ובורגול מסונן בסלט ירקות ברכתם מזונות,האם כשקמים משינה בלילה ורוצים לשמוע באוזניות שיעור מברכים ברכות התורה?
תודה רבה.

תשובה
א, בורגול מבושל מברכים מזונות ואחריו על המחיה. ב, קם משינה אם מתכווין להשאר ער, עליו ליטול ידיו בברכה, ולברך ברכות השחר וברכות התורה. ואם חושב להירדם עוד, ובנתיים מקשיב לשיעור תורה, לכתחילה צריך לברך ברכת התורה.
שאלה - 240900
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להשתתף בערב נשים שבו זמרת שרה ורוקדת ויושבים טכניאם גברים שרואים אותה?
(האם שייך בזה העניין של טרוד במלאכתו?)
תודה רבה

תשובה
טרוד ביצרו, וגהינם פתוחה מתחתם. גםן הנשים המשתתפות שם שותפות לדבר עבירה.

רק אנשי שוליים משתתפים במקומות מאוסים כאלה. ואחרי כן מייללות מדוע בנותיהן אינן מתקבלות לסמינר, והבנים לישיבות.
שאלה - 240899
לכבוד הרב
1 מה טעם המנהג לזרוק סוכריות בשמחה בבית כנסת?
2 האם ניתן להחשיב צדקה שנותנים בכל יום כחלק ממעשרות?
3 הפסוק בתפלה "אל תשמחי.." לא אומרים אותו בכל יום שאין תחנון?

תשובה
א, לסימן ברכה. ב, כן בהחלט כנזכר בפוסקים. ג, לא ידוע היכן הוא מופיע.
שאלה - 240898
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הידור מצוה עד שליש,יש מהדרים לקנות חנוכיה של כסף והרי זה הידור הרבה יותר משליש מחנוכיה פשוטה?איך זה מסתדר עם הידור מצוה עד שליש?

תשובה
זה לא קשור לסוג החנוכיה. כשם שיש סוגי כתיבת ספרי תורה, תפילין מזוזות ציצית ועוד.
שאלה - 240897
שלום לכבוד הרב הבת שלי הקטנה במצב קשה בטיפול נמרץ בת שנתיים וחצי מתחנן הרב יש לו זכויות עצומות פדיון נפש לתפילה לרפואה שלמה.....
השם שלה אדל בת עדי תבורך ותודה

תשובה
המערכת. באופן יוצא מהכלל השם הועבר לרב. מאוד מבקשים לא לפנות באתר אלא בטלפונים של המפיצים.
שאלה - 240896
חזרתי בתשובה, גר אצל ההורים, הם לא שומרים שבת ומצער אותם שאחרי סעודת ליל שבת הכלים נשארים מלוכלכים, הם לא רוצים לעבור לחד פעמי. מותר לנקות בננס והאם אין בניקוי מלאכת מלבן?
תשובה
צלחות וסכו"ם בהחלט שוטפים בכרית מיוחדת לשבת. רק את הסירים משאירים.
שאלה - 240895
לכבוד הרב
אני בסדר בוקר בישיבה,עוברים הרבה אנשים בני 70+ בסדר,נהוג פה לקום קימה חלקית ולעתים כלל לא.להקפיד על עמידה מלאה כאשר בן ה70 נמצא בד' אמותי?
עלול לקום לשבת כל הסדר

תשובה
קימה חלקית בהחלט.
שאלה - 240894
שלום לכבוד הרב אנחנו נשים שלומדות הלכה גם מתוך ספר ילקוט יוסף מקוצר יש עם זה בלגן אחרי השיעור יש כאלה שאומרות שפלונית אמרה כך האם להפסיק וללמוד דברים אחרים תודה!
תשובה
תמשיכו ללמוד מתוך הספר, ולהיות צמודים לכתוב בו.
שאלה - 240893
לכבוד מורנו הרב בן ציון מוצפי שליט"א. בכולל נשאלנו יש ארבע זכירות שהם מצווה לזכור בכל יום? וכנגד איזה חג כל אחד מהם?
תשובה
א, ארבע זכירות שיש לנו לזכור בכל יום, א, מעמד הר סיני וקבלת התורה. ב, זכירת יציאת מצרים. ג, זכירת מעשה מרים. ד, זכירת מה שעשה לנו עמלק.
ב, זכירת מעשה מרים היא כנגד ראש השנה בו באים המקטרגים לקטרג חלילה על ישראל.
זכירת מעשה עמלק היא כנגד חג הסכות בו אנחנו מוקפים בענני כבוד, ועמלק הכה כמה מהערב רב אותם פלט הענן.
זכירת יציאת מצרים היא כנגד חג המצות כי בו יצאנו ממצרים.
זכירת מעמד הר סיני היא כנגד חג השבועות הוא יום מתן תורה. וכנזכר בשער הכוונות והובא בארחות ציון.
שאלה - 240892
עובד רשות 6 שנים בעוד כ 2 חוד' יציעו מכרז אם אתקבל: תוספת 3000 שח לשכר. פנה אלי מנהל גיוס בחברה הציע תפקיד ניהול בכיר שכר נטו יותר מברוטו שלי ושל אשתי האם להתמודד לתפקיד? תודה
תשובה
קח את ההצעה השניה. בהצלחה.
שאלה - 240891
כבוד הרב מוצפי שליטא.
ב 7 ברכות מתחת לחופה האם חייב שאחד יברך את הברכה הראשונה הגפן וגם הברכה השניה או ניתן לחלק לשניים. והאם חייב שהרב המקדש יברך גם ברכת הגפן ב 7 ברכות

תשובה
א, בשבע ברכות לא נותנים לראשון לברך ברכה אחת. אלא הגפן והשניה שהכל ברא לכבודו, כי ברכת הגפן נתקנה על השבע ברכות ולא בפני עצמה.
ב, הרב המקדש אינו צריך לברך ברכה מהשבע ברכות.
שאלה - 240890
מרן בסימן קסח לגבי לחמנייה מתוקה פוסק שכאשר טעמו ניכר זה מזונות, שאלתי מה ההגדרה של טעמו ניכר, המציאות היום שהלחמניות המתוקות הם נאכלות עם אורז סלטים וכו' ואין בהם הבדל
תשובה
כשאוכל חתיכת לחם בלבד נשאר טעם המתיקות בחלל הפה.
שאלה - 240889
שלום לכבוד הרב אדם שאסף כסף מבני המשפחה כדי לשפץ קבר של אחד מבני המשפחה
ונותר כסף. האם יכול להשתמש בכסף הנותר לרכישת ולקיום מצוות אחרות כגון לקנות ספרי קודש לבית הכנסת

תשובה
את יתרת הכסף יעשה בו מצוות לעילוי נשמתו, כגון ספרי קודש שיהיו בשימוש בבית הכנסת, ולא שיהיו בארון בלבד.
שאלה - 240888
שלום לכבוד הרב אם קפידא לשבת בתפילת שחרית באמירת המזמורים? תודה.
תשובה
עיין בספר ארחות ציון שם הובאו דברי הזוהר הקדוש כי כל תחילת התפילה מאמירת פרשת העקידה ועד תפילת העמידה, הם בעולמות עשיה, יצירה, ובריאה, והם נקראים חייליה וצבאיה של השכינה הקדושה ונקראת עולם הנוק' והיא חלשה וצריכה ישיבה. ורק בתפילת העמידה שם עולים לעולם האצילות שכל תיקוניה מעומד.
ועיין עוד בשער הכוונות דרושי תפילת השחר דרוש א, לרבנו האריז"ל שכתב "ענין ברוך שאמר. בהגיעך אל ברוך שאמר תקום מעומד".
וכן הוא להלן "ויברך דוד את ה' וכו' צריך לקום מעומד מן ויברך דוד כו' עד אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם כו' ועד בכלל להיות כי שם אהיה רמוז בר"ת את"ה ה"וא ה' האלהים כו' וכל אהיה הוא בכתר ולכן צריך לקום מעומד עד סוף ארבעה תיבות הנז' בלבד".
שאלה - 240887
לכבוד הרב שליט"א, בשבת בר מצווה של הבן בבית לפני כשנתיים נשכחה ליד הכיור טבעת. פניתי כמה פעמים במייל בהודעות לישוב גם לכל מי שזכור לי שבא מבחוץ שאין סמס ולא מצאתי. מה לעשות ?
תשובה
להניח במקום שמור עד שבאחד הימים מישהי תאמר את הסימנים של התכשיט ששכחה.
שאלה - 240886
לכבוד הרב שליטא לילד יש בר מצווה ב יא שבט בע"ה, רציתי לשאול אם כדאי לדחות לראש חודש אדר את האולם או שאין עניין?
אציין שממילא לא מתאפשר לנו באותו היום תודה

תשובה
מצווה לקיים את הסעודה ביום הבר מצוה או כמה שיותר סמוך אליו.
שאלה - 240885
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לאיש לבדוק את מה שאשתו עושה בפלאפון שלה, מבלי לבקש ממנה רשות?

תשובה
בכל מעשה לגופו של ענין, ואין תשובה גורפת לכולם.
שאלה - 240884
שלום לכבוד הרב הגאון שליט״א, ראיתי בספרי רבנו חיים פלאג׳י זצוק״ל שהוא מתלונן מאוד על ענין המקאם בתפילה. ומבקש להבין דבריו הקדושים, והרי הניגון בתפילה מעורר את הנפש לכווין, ומדוע הוא כתב בחריפות נגדם?
תשובה
צריך להבין את קשר דבריו בכל אותו הפרק, כאשר עיננו רואות שכמעט ברוב ספריו מתלונן על כך וכותב דברים שיש בהם טעם. והוא כי התפילה היא עבודת הבורא כפי שמצינו בכמה מקומות בתלמוד ובזוהר הקדושים. וצריך המתפלל להתאמץ בכל כוחו בתפילה לכווין בה ולשפוך את לבו לפני בוראו.
בזמנו רבו החזנים אשר הקילו ראש והתחילו לעקוב אחר הגויים בבית תיפלתם, והיו עושים מעין תחרות מי ישמיע יותר את קולו וחלילה ידמה להם. גם החזנים בינם לבין עצמם החלו להתחרות במעבר ממקאם למקאם, ואיבדו את כוונתם התפילה, והציבור בעיקר ההמון הפשוט החלו להיגרר אחר התחריות, הללו אומרים זה חשוב ונאה, והללו אומרים לא כי אלא שלנו מסלסל יפה בקולו. ונהפך בית התפילה למקום תחרותי חלילה. וההמון החל להקל ראש בכוונת התפילה. ולשות ממנה חלילה במה להתגדר בה.

וכאשר מצינו בשו״ת הרשב״א ז״ל כמה שם דגש על התפילה בכוונה, ועל החזן שמכווין להלל ולשבח את הבורא יתברך שמו. אך החזנות בתפילה חשובה היא ומעוררת, וזה אם נאמרת בקול תחנונים ובכוונה טובה ומושלמת.
שאלה - 240883
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אדם שהתעורר משנתו באמצע הלילה וקורא סיפורי צדיקים או מקריא לילדיו סיפורי צדיקים . האם צריך לברך קודם לכן ברכות התורה?

תשובה
רק על לימוד תורה מברכים לא על סיפורים.
שאלה - 240882
לכבוד הרב שליט״א. תודה על תשובתו המנומקת בהרחבה. עוד רגע אדבר אם אבי החתן נלב״ע האם לכתוב בכתובה ז״ל? כי ראיתי יש כתבו כך ויש נמנעים ומה הדרך הטובה?
תשובה
לא נהגו לכתוב ז״ל בכתובה, אלא כותבים (לדוגמא) יוסף הי״ו בן דוד הכהן. ומשמע ממילא שאביו אינו בין החיים. ובזה תצא אליבא דכל הדיעות. ועיין שו״ת הרשב״א חלק ב, סימן שנ״ב.
שאלה - 240881
לכבוד הרב מוצפי. שלום רב, אני מחר אמור לסדר קידושין בעיר תל אביב. ות״ח אמר לי לכתוב בכתובה פה תל אביב יפו, וראיתי שרבים נוהגים לכתוב רק תל אביב, כיצד עלי לנהוג? תודה.
תשובה
אמנם נוהגים היום לכתוב שמה תל אביב, אך לעניות דעתי כדאי לרווחא דמילתא לכתוב תל אביב יפו, והוא משום שבתחילה היתה רק העיר יפו הנזכרת במקרא. ואחר כך היו בה שתי שכונות יהודיות נוה צדק ונוה שלום. וכשהתחילו לבנות את הבתים הראשונים בת״א קראוה יפו תל אביב. והיו קוראים המגילה בי״ד ובט״ו באדר.
וכשגדלה עוד בפ״י קראו שמה תל אביב יפו. וזה שמה העיקרי. וקוראים המגילה רק בי״ד. ויש מחמירים לקרוא גם בט״ו בלי ברכה. ועיין בספר עלי תמר על תלמוד ירושלמי להגאון הרב יששכר תמר ז״ל שהיה מתושביה שכתב כן בספרו הנ״ל על התלמוד ירושלמי מסכת פסחים פרק א. וגם מי שכתב רק תל אביב נכון עשה.
שאלה - 240880
לרב היקר
מישהי הציעה עזרתה בעניין השידוכים ביקשה תמונה לא על מנת לשלוח לבחור אלא מהסיבה שככה יהיה לה קל לה לזכור אותי. אשמח לעצתך האם להיעזר בה או לוותר
עוד מעט בת 32 תודה

תשובה
לא שולחים תמונות לשום אדם. זו טענה מגוחכת מצידם.
שאלה - 240879
לרהג שליטא
חוזר בתשובה גיל 30 לומד 10 שעות בכולל באלו ספרים יהיה סדר לימודו
וישקיע ביותר שהלימוד יעלה יפה

תשובה
הכל קשור ברמת דיעותיו, כמה מסכתות למד, מה רמת ידיעותיו בהלכה? במדרשים? בספרי המוסר? במושגים כלליים ביהדות ועוד.
שאלה - 240878
לכבוד הרב היקר, שלום רב, בוידוי אומרים גזלנו, חמסנו, מה ההבדל ביניהם?
תשובה
במסכת בבא קמא ס"ב, א, אמרו חמסן לוקח בעל כרחו של הבעל, אך משלם דמיו, גזלן לוקח בעל כרחו ואינו משלם. ובמדרש בראשית רבה ל"א, ה כתב גזל הוא שוה פרוטה, חמס אינו שוה פרוטה. ובפירוש רש"י בתחילת פרשת נח כתב חמס - גזל. וכתבו המפרשים שהוא חמסן מהתורה. כי מדרבנן הוא נותן מעות.
שאלה - 240877
לכבוד הרב מוצפי!
מי שאכל קובה ונמלך ולא הספיק לו ומרגיש עוד רעב!האם יברך על המחיה ואז יעשה נטילת ידיים והמוציאאו שזה ברכה שאינה צריכה ויעשה רק נטילת ידיים והמוציא ויאכל?

תשובה
א, כתבתי לך מספר פעמים, כי יעשה תנאי מכאן ולהבא, על כל מין ברכה שמברך, כי מכווין להוציא ידי חובה כל מה שיאכל מאותה ברכה במשך כל זמן שהותו באותו מתחם.
ב, על קובה, סיגרים, פסטלים, אין לברך המוציא, גם כשאוכל 3 טון. כי היא נקראת "מעשה קדירה", בין כשאוכל מטוגן, בין מבושל, רק על המחיה לסיום, ובתחילה מיני מסונות.
שאלה - 240876
שלום לכבוד הרב.
אמא שלי זצ"ל נפטרהבכט' בניסן התשפ"א לפני 8 חודשים, השנה מעוברת, מתי האזכרה של השנה,12 חודשתודה רבה לכבוד הרבובריאות איתנה עד120בע"ה.אמכי"ר.

תשובה
כ״ט באדר.
שאלה - 240875
לכבוד הרב מוצפי
שלום יהודי ששמע קידוש ורק טעם מהיין האם יש לו איסור לאכול או לשתות בין הקידוש לנטילה? והוא מתכוון לסעוד בפת.בין בלילה בין ביום ?לעניין הלכה. תודה כבוד הרב

תשובה
יכול לטעום רק אם באותו מקום ותוך 10 דקות אוכל לחם או מזונות. שיעור כזית.
שאלה - 240874
לכבוד מרן שליט"א

הח"כ הרפורמי הציע לגייר תינוקות בבית חולים מיד עם לידתם האם זה מותר על פי ההלכה? כי אחד מהרבנים שלהם אמר שזה אפשרי מבחינה הלכתית
תודה לרב

תשובה
אם אינם שומרים מצוות אסור.
שאלה - 240873
שלום לכבוד הרב. אני מתפללת את התפילה למצוא חתן הגון לבתו (מה) בספר אורח צדיקים.
האם יש סיבה למה מבקשים "ויולידו בנים ובת צדיקים" ולא מבקשים "בנות"? תודה רבה לרב.

תשובה
מי יודע הנסתרות?
שאלה - 240872
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. מצאתי כתוב במדרש יום הר גריזים היה יום טוב, מהו יום זה? והיכן כתוב?
תשובה
עיין מגילת תענית הנראת בשם הסכוליון
/עשרים ואחד בכסלו/ "בעשרין וחד ביה יום הר גרזים דילא למספד. יום ששאלו הכותיים את בית המקדש מאלסכנדרוס מוקדון ואמרו לו מכר לנו חמשה כורים ארץ בהר המוריה נתן להם כשבאו יצאו יושבי ירושלם ודחפום במקלות והודיעו את שמעון הצדיק לבש בגדי כהנה ונתעטף בגדי כהנה ויקירי ירושלם עמו ואלף בולייטין מכסין בלבנים ופרחי כהנה מקישין בכלי שרת וכשהם מהלכים בהרים ראו אבוקות של אור אמר המלך מה זה אמרו לו המסורות הם הם יהודאין שמרדו בך כיון שהגיעו לאנטיפטרס זרחה החמה הגיעו למשמר הראשון אמרו להם מי אתם אמרו להם אנו אנשי ירושלם ובאנו להקביל את פני המלך כיון שראה אלסכנדרוס מוקדון את שמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחוה לו אמרו לו לזה אתה משתחוה והלא בן אדם הוא אמר להם דיוקנו של זה אני רואה כשארד למלחמה ונוצח. אמר לו מה אתה מבקש. אמר לו בית שאנו מתפללין בו על מלכותך התעוך גוים ונתתו להם. אמר לו מי הטעוני אמר לו הן הן הכותיים שעומדים לפניך. אמר לו הרי הם מסורים בידכם. נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם וגררום על הקוצים ועל הברקונים עד שהגיעו להר גרזים כיון שהגיעו להר גרזים חרשוהו וזרעוהו כרשינין כדרך שחשבו לעשות לבית המקדש יום שעשו כן עשאוהו יום טוב".
שאלה - 240871
לכבוד הרב הצדיק ,ממתי אפשר לשנות את מין העובר מהרגע שהיא יודעת על ההריון ? ועד מתי ? נשמח אם הרב יכול לברך אותנו בבנים זכרים וצדיקים תודה רבה
תשובה
תזכו להריון קל ונעים. לשמור כמה שאפשר.
שאלה - 240870
לכבוד הרב
שנים שטרם זכינו בילדים,דרך בוני עולם טיפולים כשנה.גם החודש הטיפול לא צלח.אם נמשיך אצטרך שוב הרדמה מלאה,לא קל ב"ה.נודה לעצה האם לקחת הפסקה או שכדאי להמשיך?

תשובה
הפסקה של שלשה חודשים, והשם יתברך יהא בערכם, ותזכו לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.
שאלה - 240869
רש"י כותב שהרעב היה במצרים 2 שנים. וימשיך בימי יחזקאל. רעב במצרים ימשיך בימי יחזקאל? היכן זה מופיע בספר הנביא?
תשובה
עיין בכור שור מסכת כתובות קיב, א.
"וע"פ פי' זה השני ביארתי טעם יוסף שחמש את ארץ מצרים ופי' בתרגום יונתן ויפקון חד מן חומשא כו' כי יש פלוגתא במדרש (בר"ר פ"ט, ט') כמה היה ראוי להיות רעב במצרים יש שאמרו י"ד שנה והיותר מכולם ס"ל שהיה ראוי להיות מ"ב שנה ונתכוין יוסף שאפי' יהיה מ"ב שנה יהיה להם די סיפוקם כשנה בינונית כיצד שבע שני שובע מן הסתם יהיו כברכה שמצינו במקום אחר דהיינו אצל יצחק שהיה מן סאה כור שהוא על חד שלשים ונמצא יהיה בז' שני שובע ז' פעמים שלשים שהם כמו מאתים ועשרה שנים בינונים קח מהם החומש הוא מ"ב ונמצא שיש די למ"ב שנים כסתם שנים, ודו"ק".
שאלה - 240868
לכבוד הרב שלום רב, האם אישה… יכולה ללכת לקבר של הצדיק?…
תשובה
בהחלט לא. תלך לכותל המערבי.
שאלה - 240867
לכבוד הרב
הבן שלי בן 14 שבר בטעות טלפון של ילד בישיבה האם אני צריך לשלם

תשובה
הבן צריך לשלם. בכפוף לשמיעת הפרטים.
שאלה - 240866
לכבוד הרב שלום רב
מה ההסבר למנהג לקרוא לעולה השלישי היום שוב מ"וביום השמיני" הרי אין בכך שום צורך?

תשובה
ומה כבודו מציע???
שאלה - 240865
שלום לכבוד הרב
אזכרה בתום שנתיים בחודש אדר, האם מציינים באדר א' או אדר ב' השנה?
תודה רבה

תשובה
אדר שני.
שאלה - 240864
לכבוד הרב מצפי היו'
נמצאת בהרחמן בברכת המזון, אישי בברכת בונה י-ם, האם עונה אמן?
ק. שמע על המיטה קורא שקוראת בחצות, ניתן לומר ש. ישראל עד הסוף ואחכ הריני מוחלת וברכת המפיל?

תשובה
א, עונים בהחלט. ב, להקדים קצת ולומר על הסדר.
שאלה - 240863
לכבוד הרב
יש לנו 6 ילדים . בשעת כעס נשבעתי לבעלי שלא אביא עוד ילדים ובאמת אינני מעונינת בעוד כרגע. קשה לי מאוד. האם הרב מתיר לי לעשות מניעה? לא מסוגלת לעוד ילד

תשובה
קודם שנדון בדבר באופן רציני, זה לא לטובתך שיש עלייך שבועה, וצריך להתיר אוטתה פני תלמיד חכם גדול ויקח עוד שני כשרים אתו להתרה.
שאלה - 240862
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א. שאלו היום בישיבה (גם בחנוכה לומדים בהוראת רבנו גרשון) מה נפקא מינה אם נר איש וביתו, שהחיוב הוא שבבית יהיו נרות, או מצווה על בעל הבית להדליק?
תשובה
עיין בשו"ת מנחת יצחק חלק ז. סימן מ"ו שכתב שהנפקא מינה כשהוא במדינה רחוקה שיש הבדל שעות גדול בין שעות היום לשעות הלילה, שאם החיוב על האיש, אינו יוצא ידי חובתו בהדלקה שבביתו, ואם החיוב הוא שבביתו יהיו נרות דולקות הוא יוצא ידי חובתו. ואיני יכול עוד להאריך בעוד נפקא מינה בזה, ואתה תמשיך בלימודיך ותצליח. וכתב שזה שייך גם בנרות שבת קודש.
שאלה - 240861
שלום לכבוד הרב. היום אכלתי מוצר לא בריא, ומישהו העיר לי שזה עוון בל תשחית, האם זה יכול להיות שייך?
תשובה
נכון בהחלט, כי בתלמוד שבת ק"ם, ב. דיבר על העדפת לחם חטים או שעורים, והעדפת שיכר או יין, משום בל תשחית, ובמסקנא אמרו בל תשחית של בריאות האדם בעדיפות.
שאלה - 240860
לכבוד הרב שלום רב
מעוברת שבוע 19, אם מרגישה שאוכל לצום בי' בטבת, האם לצום?
ונפקדנו אחרי 4 שנים, האם אפשר לקנות ולהביא דברים הביתה לפני הלידה?
תודה לרב.

תשובה
מעוברות לא מתענות כלל.
שאלה - 240859
הרב כתב בשו"ת, שמי שסבל בשלבים מוקדמים של חייו, על פי רוב, בשלבים מאוחרים יותר, זוכה למנוחה.
אני מטפל ביהודים יקרים, ואם יהיה לי מקור תורני לכך, הדבר יהיה להם לתועלת רבה.

תשובה
בספר איוב ח, ז כתב "וְהָיָה רֵאשִׁיתְךָ מִצְעָר וְאַחֲרִיתְךָ יִשְׂגֶּה מְאֹד".
ובתלמוד קידושין מ עמוד ב
"אמר רבי אלעזר בן רבי צדוק, הקדוש ברוך הוא מביא יסורים על צדיקים בעולם הזה, כדי שיירשו העולם הבא, שנאמר והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד ולמה רשעים דומים בעולם הזה? לאילן שכולו עומד במקום טומאה ונופו נוטה למקום טהרה, נקצץ נופו כולו עומד במקום טומאה, כך הקדוש ברוך הוא משפיע להן טובה לרשעים בעולם הזה, כדי לטורדן ולהורישן למדריגה התחתונה".
ובמדרש כי תבוא פרשה ז, ג.
"מה השמן הזה תחלתו מר וסופו מתוק כך הן דברי תורה אדם מצטער בהן בתחלה ועושה בהן אחרית טובה שנא' (איוב ח) והיה ראשיתך מצער".
עוד אמרו במדרש תנחומא פרשת עקב
"כתיב והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' וגו', זה שאמר הכתוב והיה ראשיתך מצער וגו' ללמדך שכל המצטער מתחילתו נוח לו בסופו".
שאלה - 240858
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמן זית ששמתי בסוכה,השתמשתי בו בחנוכה ונשאר ממנו,האם מוקצה ואם כן איזה שימוש ניתן לעשות בו מעתה?

תשובה
אם אמרתם בפה זה השמן להדלקת חנוכה, צריך לקיים.
שאלה - 240857
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. היום למדנו בגמרא בבא קמא ט, עמוד ב. בהידור מצווה עד שליש. מדוע דווקא שליש?
תשובה
יש ביאורים וטעמים שונים בנושא, אך עלה בדעתי נה שכתב החתם סופר בפירושו על התורה, ואם אינני טועה בפרשת תצווה בתחילתה.
והוא כי במסכת מנחות גבי נרות המנורה בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו, היו מניחים שמן חצי לוג בכל נר, בלילי חודש טבת הארוכים למשך ט"ז שעות..
ובנר המערבי היו מוסיפים בשביל כ"ד שעות ככתוב מערב עד בוקר, ובגמרא יומא ט"ו אמרו בתוספתא "תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת כל הלילה מערב עד בוקר. וכשתץחשוב תמצא כי כ"ד שעות, זה כולל ט"ז שעות בתוספת שלי שהם כ"ד.
שאלה - 240856
שלום לכבוד הרב
מחילה, אני יודע שהרב לא מקבל קהל אבל הרב אמר שיש עניין לבר מצווה להתברך מפי תלמידי חכמים. האם יש דרך לפגוש את הרב או להגיע לשיעור במוסיוף עם הנער?תודה!

תשובה
המערכת. זה לא אתר להודעות אישיות.
שאלה - 240855
לכבוד הרב עטרת ראשנו הגרב״צ מוצפי שליט״א
תודה לרב על מאבקו הגדול נגד ארגון הרפורמים הרשעים. אני מוחה כנגדם בישיבה שלי אך יש כאלה שלא מאמינים לי.

תשובה
הנביא יואל ב, כ. כתב "וְאֶת הַצְּפוֹנִי אַרְחִיק מֵעֲלֵיכֶם וְהִדַּחְתִּיו אֶל אֶרֶץ צִיָּה וּשְׁמָמָה אֶת פָּנָיו אֶל הַיָּם הַקַּדְמֹנִי וְסֹפוֹ אֶל הַיָּם הָאַחֲרוֹן וְעָלָה בָאְשׁוֹ וְתַעַל צַחֲנָתוֹ כִּי הִגְדִּיל לַעֲשׂוֹת".
תמונות של נשים פרוצות, מופעי הוללות והשתוללות. אתרי היכריות לפושעים. דיילות חצופות מקבלות את הבאים לכינוסים. השחיתות שם חוגגת.
שאלה - 240854
לכבוד הרב.
האם מותר לענות אמנים בין הנחת תפילו של יד לתפילה לשל ראש בתפילן של רבינו תם.

תשובה
שאלה - 240847
לכבוד הרב שלום רב
האם בהנחת תפילין של רבינו תם מותר לענות אמנים בין הנחה תפילין של יד לשל ראש
תשובה
אם ענית, תחלוץ ותחזור ותניח ברציפות.

העורך, היום שאלתם ואינכם מסתכלים בתשובות ומטריחים את הרב לחינם.
שאלה - 240853
שלום לכבוד הרב
ידוע שאסור לאכול בישולי גויים מדוע יש להחמיר בלאכול בישול של מחלל שבת( בהנחה שכשר)הרי מותר להתחתן עם הילדים שלו.

תשובה
יש טעמים נוספים ולא כאן המקום לפורטם.
שאלה - 240852
זכיתי שלישי (במוסאיוף) טעות בספר והוצאנו ספר וחזרו הקריאה. הקורא אמר שמעיקרא ספר לא תקין. אמרו בשם הרב שאדם שנמצאה טעות אצלו צריך לבדוק את עצמו שקר מה עליי לעשות?
תשובה
שקר וכזב.
שאלה - 240851
לכבוד הרב שלום רב
הרגשה היא שאין מקור לסגולה שאנשים מספרים לשים פתק

תשובה
כמה שטויות מדברים, רק לא פרק תהלים. העולם השתגע.
שאלה - 240850
שלום לכבוד הרב
אימי נפטרה טז' כסלו בשעה 18:15, נקברה למחרת יז' כסלו בשעה 15:00 בצהריים,
מתי יוצא אזכרה ה-30 ומתי עולים לבית העלמין? תודה רבה

תשובה
ביום ראשון בלילה, עליה ביום שני.
שאלה - 240849
לכבוד הרב חג שמח.
יהודי שעושה קידוש בליל שבת ומתפלל שחרית של שבת בבית הכנסת אך נוסע בשבת האם יינו יין נסך?
תודה

תשובה
דינו כגוי גמור.
שאלה - 240848
שלום לכבוד הרב עט"ר
אחי מבקש מהורי הרבה דברים והם עושים,כסף,לנסוע להביא להחזיר לשמור על הילדים .אני יותר מתביישת ועושה בשבילם וגם אם נתקעת לא פונה.האם זה כיבוד הורים?

תשובה
כל מה שהוא רצונם זה כיבוד הורים.
שאלה - 240847
לכבוד הרב שלום רב
האם בהנחת תפילין של רבינו תם מותר לענות אמנים בין הנחה תפילין של יד לשל ראש

תשובה
אם ענית, תחלוץ ותחזור ותניח ברציפות.
שאלה - 240846
לכבוד הרב
אני מחכה לישועה הרבה זמן ורוצה מאד להגיע לכותל היום לסיים את התהיליםכפי שהרב כתבאבל הורי מאד חוששים מהמצב הביטחוני,
אבי הציע ללכת לציון הסנדלרמה לעשות?

תשובה
לא הבנתי מדוע אתה צריך הכול לספר להורים???
שאלה - 240845
לכבוד הרב שלום רב
יש לי משפט תעבורה על איזה דוח מרושע האם כדאי לקחת עו''ד או שעדיף לבוא לבד ולסמוך על הקב"ה ?

תשובה
אם זו עבירה חמורה כדאי לקחת סניגור.
שאלה - 240844
לכבוד הרב היקר!מתפללת המון לפרי בטן, והיום כשדיברתי עם בתי בת ה12 היא אמרה לי הלוואי ולא תיהיי בהריון ועוד ענתה אמן, חוששת מה"ברכה" שלהמה עושים? תודה לכבוד הרב ומחילה!
תשובה
מה את מתייחסת לקלת דעת שכמוה? איזה חינוך היא מקבלת?
שאלה - 240843
לרהג שליטא
הביאו אנשים לא דתיים מאכלים לבית הכנסת לעילוי נשמת ראיתי את הרבנים אוכלים חוץ מפיצוחים ושתיה גם מאכלים שעברו טיגון וגבינות למינהם שלא ידוע כשרותם ותמהתי.

תשובה
תמהנו מרעות תשש כוחינו מצרות.
שאלה - 240842
לכבוד הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א
מי שהוריד מעליו את הטלית, כי חשב שסיים את התפילה הוריד ונזכר שיש תפילת מוסף של ראש חודש!האם יתפלל ללא טלית?או יתעטף שוב עם ברכה?או ללא?

תשובה
יתעטף בלי ברכה. והמברך לא הפסיד.
שאלה - 240841
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
היה ויכוח קטן בבית הכנסת בשבת האם צריך לומר ברכי נפשי לאחר תפילת מוסף ביום שבתאו אין צורך בשבתוגם מזמור שיר חנוכת הבית, האם יש לאומרו בשבת?

תשובה
לא נהגו לאמרו לא בשחרית ולא במוסף של שבת, כי לא רצו להטריח על הציבור. שהרי ״ובא לציון״ לא אומרים בשחרית, ותיקנוהו על פי הפשט במנחה כדי לא להאריך את התפילה בבוקר.
ועל פי הסוד יש טעם בובא לציון במנחה.
שאלה - 240840
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם בחנוכה יש עניין שהנשים לא יעשו מלאכה כמו לכבס לשטוף ריצפה וכיוצ"ב במשך כל היום?או לפחות יום אחד משמונת ימי חנוכה? אשמח לתשובת כבוד הרב ה"יו לעד
תשובה
עיין בספר חנוכה בציון. תודה.
שאלה - 240839
לכבוד הרב בן ציון מוצפי!
קומקום חשמלי מזכוכית צריך להטביל אותו?
כי מצד אחד הוא מזכוכית וזכוכית צריך להטביל אך הוא מוצר חשמלי ועלול להתקלקל!מותר לשתות בלי להטביל או חייב?

תשובה
בירושלים נהגו לא להטביל כלים חשמליים.
שאלה - 240838
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
יש עניין לקרוא בליל שבת את כל ספר תהילים! ואם אפשר בעמידה?
שזה מסוגל לישועות!?
וגם שמעתי שמור אביך זצוק"ל היה נוהג כך עוד בהיותו ילד בן 10?

תשובה
מור אבי ז"ל היה אומר שמי שיכול ללמוד הלכות או גמרא, כתב הרב אליעזר פאפו שאם קורא תהלים זה נחשב ביטול תורה. והיה מתנגד שבוגרים יקראו תהלים בכמויות.
ילדים, נשים אפשר.
שאלה - 240837
לכבוד הרב מוצפי!
קנינו בקבוק שמן זית ביום של הנר הראשון של חנוכה לפניי ההדלקה והשתמשנו בובשאר הימים סיימנו שמנים אחרים ואז אמרתי שהשמן שקנינו לא מוקצא לחג זהמותר בשימוש?

תשובה
אמרת, אל תחשוש.
שאלה - 240836
לכבוד הרב שלום אכלתי תמר בקופסה מהארון בבית לאחר מכן הבת ביקשה וראיתי חרקים מטיילים בפנים כמה צער יש בי מפחדת ממחשבה שזה ישפיע עלי לרעה כמה צער יש בי בבקשה הרב מה אעשה להיטהר
תשובה
לקרוא ספר תהלים.
שאלה - 240835
שלום לכבוד הרב
האם הרב יכול להסביר מדוע עדיף להתפלל פועלים ולסיים את כל התפילה כולה

תשובה
מדוע אתה מכניס לפי דברים שלא אמרתי?
שאלה - 240834
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשבת חלמתי שאני נפטרתי ועושים

תשובה
בסימן טוב ובמזל טוב מפורש בתלמוד הרואה... מן השמיים חסו עליו ופדאוהו. ואין דרכי לכתוב על חלומות. אך היום כשראיתי שאתם בצער שיניתי מנהגי חד פעמי.
שאלה - 240833
לכב' הרב
בהמשך לשאלה האם לבדוק רשלנות רפואית,הרב ענה שהגיע זמנו.אבי קיבל כדורים מבי"ח לאחר שנטלם חש ברע והגיע לניתוח חירום,ומאז מצבו הפך לסיעודי עבר עוד ניתוחים ונפטר.

תשובה
אם אתם מעוניינים להתעסק בזה זכותכם. אך מי יודע איך תגיעו לתוצאות כדאיות.
שאלה - 240832
שלום לכבוד הרב
יש לי נשירת שיער רצינית וגם הגבות דלות. אפשר לעשות גבות באיפור קבוע?

תשובה
לבת ולאשה מותר.
שאלה - 240831
לכבוד הרב
אני רואה באזורי הרבה אנשים עם בעיות במשפחה, חלק בלי ילדים, חלק כבר עשרות שנים מחפשים זיווג, רפואה וכואב לי עליהם, יורנו מורנו מה לעשות
תודה רבה

תשובה
להתפלל עבורם מכל הלב.
שאלה - 240830
לאבינו מורנו האהוב והנערץ. מה המקור לאימרה שכת"ר הזכיר פעם בשיעור "אין שנאה כשנאת הדת"???
תשובה
בעבר ראיתי זאת בספר כתם פז למורנו המקובל האלקי רבי שמעון לביא זיע"א, וכעת אינו מצוי תחת ידי. ולא אוכל לציין לך מקומו המדוייק.
ועיין בדבי רבנו יצחק קארו זצ"ל דודו וחמיו של מרן הבית יוסף ז"ל בספרו תולדות יצחק על פרשת ויקרא א, נ. וכן במהר"ם אלשיך שיע"א אסתר ג, ח. וכן באור החיים ז"ל בראשית ט"ו י"ד. והחתם סופר בראשית ל"א, ב. דברים כ, א. ולהגאון החיד"א בראש דוד פרשת יתרו. בדיבור המתחיל "ומעתה נחזור לכוותינו". ושו"ת חוות יאיר סימן קל"ו.
שאלה - 240829
למו"ר חודש מבורך.ברצוני לקנות טלית האם יש עניין להדר בטלית.יש עכשיו רקומות בצבעים של תכלת עבודת יד .האם לקנות לבן חלק או אפשר בצעים?צריך טלית חלקה או שאפשר רקום מגן דוד ?
תשובה
מנהג הספרדים להתעטף בטלית לבנה.
שאלה - 240828
לכבוד רבנו שליט"א רציתי לשאול מה הסיבה שבתפילת מוסף של ראש חודש בשנה מעוברת מוסיפים ולכפרת פשע מה שלא אומרים בשנה רגילה?
תשובה
עיין בחודש בציון כמה טעמים בזה.
שאלה - 240827
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם הבטחתי סכום כסף לקופה צדקה ולא זוכר את הסכום , כי הבטחתי כמה פעמיםמה עלי לעשותתודה רבה לרב

תשובה
דברים פרק כג, כד. מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר וְעָשִׂיתָ כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ לַיקֹוָק אֱלֹהֶיךָ נְדָבָה אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ בְּפִיךָ.
שאלה - 240826
לכב' הרב הצדיק :)) בני בן ה-13 שואל ומתעקש שהוא צודק (לפי מה שהוא שמע בבית ספרו מהבן של המנהל ישיבה...) האם בית המקדש ירד מן השמיים או שנצטרך לבנות אותו?
חודש טוב ומבורך לרב

תשובה
עיין בספר עטרת ציון, כי יש דיעות שונות במדרשים ובדברי הראשונים.
שאלה - 240825
לכבוד הרב
האם יש איסור לתלוש דשא מתוך הסיח דעת בשנת שמיטה?

תשובה
הפיכת האדמה בשמיטה אסורה.
שאלה - 240824
לכבוד הרב שלום וברכה מה עלי לעשות כדי לכפר אם מרוב הלחץ ונרות חנוכה הדלקתי נרות שבת בשקיעה או אולי אחרי אם השעון לא מדויק ?
תשובה
לקרוא היום משניות מסכת שבת כולה מתוך הסידור של שבת.
שאלה - 240823
לכבוד הרב היקר, שמעתי מכבודו כי נתינת צדקה מכל פרוטה נברא מלאך. אפשר חיזוק בענין? כי כאן לא מקבלים את הדברים.
תשובה
עיין בדברי רבנו משה אלשיך זיע"א, שמות פרק כ"ה.
"כי כאשר כל מצוה ומצוה אשר יעשה האדם נעשה ממנה מלאך סניגור, כן במעשה הצדקה כל פעם ופעם שאדם נותן נעשה אור ומלאך, ומהם מתמלא אוצרו הטוב אשר בשמים ממעל.
נמצא כי הפרוטה גשמית שנותן האדם נעשה ממנו אור קדוש רוחני למעלה. וזה יאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי, כלומר על ידי מה שנותנים לוקחים לי ואצלי באוצרם הטוב תרומה, ולהיות באוצרי הם כלוקחים. וממה נעשה, הלא הוא מהכוונה והנדיבות לב, וזהו מאת כל איש אשר ידבנו לבו. ואותה היא שלהם שקנו בנדיבות לבם, מה שאין כן התרומה גשמיית שהם נותנים בפועל, כי אותה שלי היא כי לי הכסף ולי הזהב וכו', ועליה הוא אומר תקחו את תרומתי. הנה כי שתי תרומות הן א. הנקחת מאתם של זהב וכסף כו' והיא שלי, ב. הרוחנית הנגנזת אצלי והיא שלהם.
שאלה - 240822
לכ מור אתמול בה עברתי בזיון לשמחתי על שדברתי בגנות הרפומים ורבם הילד והאשה קיבלו חלישות הדעת אם מורנו יכול לעודד ושאמשיך להלחם בהם בכל הכח היחידי באילת שנלחם ברשעותם
תשובה
מה לך חושש??? אתה רואה את פסק הדין בעמוד הראשון של האתר הקדוש, והם ממשיכים במרדם בסתר ובהיחבא, השקר נר לרגליהם, והקילקול והתועבה תאוות נפשם, ומקלקלים את הציבור התמים כדרך המתיוונים, הם יפלו מאליהם, כי היו גיבורים ועצומים פי כמה מהם, וספו תמו מהעולם, וכן יהיה עמהם. אל תירא ואל תיחת.
שאלה - 240821
שלום לכבוד הרב הגרב״צ מוצפי שליט״א
האם צריך מתישהו להפסיק לבקש משהו מסויים מהקב״ה? אני המון זמן מתפלל ומבקש מהקב״ה דבר מסויים, אך איני יודע אם אני צריך להפסיק לבקש. תודה

תשובה
לבקש פעם בשבוע בכוונה מיוחדת.
שאלה - 240820
שלום לכבוד הרב. מי היה מונבז המלך? בארץ ישראל? ואימתי מלך?
תשובה
מונבז המלך נזכר במשנה יומא ל"ז, א. מנחות ל"ב, ב. ובתלמוד ירושלמי פאה א, א. יומא ג, ח.
"מונבז המלך עמד ובזבז כל נכסיו לעניים שלחו לו קרוביו ואמרו לו אבותיך הוסיפו על שלהן ועל של אבותיהן ואתה ביזבזתה את שלך ואת של אבותיך א"ל כל שכן אבותי גנזו בארץ ואני גנזתי בשמים שנאמר [תהילים פה יב] אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף אבותי גנזו אוצרות שאין עושין פירות ואני גנזתי אוצרות שהן עושין פירות שנאמר [ישעי' ג י] אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו שנאמר [תהילים צז ב] צדק ומשפט מכון כסאך וגו' אבותי גנזו ממון ואני גנזתי נפשות שנאמר [משלי יא ל] ולוקח נפשות חכם אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי שנאמר [דברים כד יג] ולך תהיה צדקה אבותי גנזו בעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר [משלי י ב] וצדקה תציל ממות ולא מית? אלא שלא ימות לעולם הבא".

היה גר צדק, כנזכר במדרש עשר גליות "עשרה מלכים נתגיירו ואלו הן, חירם המלך, עבד המלך, אנטיגנוס המלך, תלמי המלך, מונבז המלך, טובאי המלך, בולן המלך, בתיה המלכה, הילני המלכה, וברוריא המלכה".
הוא היה מלך בחדייב, ועלה לירושלים קודם אלפיים שנה והתגייר עם אמו הלני המלכה.
ומובא עוד במדרש עשר גליות
"ובימי מונבז המלך היו ימים טובים לתלמידי חכמים, ונצחו לכותים וצדוקים ובייתוסים. ואח"כ גרמו עונותינו ועלו אספסיינוס וטיטוס בן אשתו והחריבו בית שני והעיר, והגלו את אבותינו לרומי, זו גלות תשיעית".
שאלה - 240819
לכבוד הרב
שמעתי שהפתיליות של החנוכיה צריך לשרוף בזאת חנוכה האם זה נכוןנהגנו לשרוף עם החמץ לפנה פסחמה נכון לעשות.תודה רבה לכם

תשובה
אין בזה הלכות או כללים.
שאלה - 240818
שלום לכבוד הרב
בני בחור ישיבה קדושה השתדך עם בחורה טובה בת 21 אלא שהתברר לו בפגישה שהוציאה רשיון נהיגה האם יש בכך חיסרון.תודה וחודש טוב למר

תשובה
לא לפסול את השידוך בגלל רשיון.
שאלה - 240817
לכבוד הרב
בברכת המזון בימי החנוכה מה לומר בסיום הברכה מגדיל או מגדול עם חיריק ב מ' ?
תודה

תשובה
בימים שאין בהם תפילת מוסף, אומרים מגדיל.
שאלה - 240816
לכבוד הרב מוצפי,
אנו המארגנים של המחאה נגד ביזוי הראש"ל, אלפים חתמו. רוצים להוציא חומר הסברה להצלחת העצומה, נשמח לכמה שורות מהגאון שליט"א לתועלת העניין ובחובת החתימה.

תשובה
מחאה נמרצת.
חרד ליבנו ויתר ממקומו נוכח גל ההשתלחיות נגד כל הקדוש והיקר לעם ישראל, לכל דבר שבקדושה נגד תורתינו הקדושה, ונגד לומדיה ושומרי מצוותיה.
רעדה אחזתנו במיוחד בראותינו לאחרונה פגיעה חמורה בכבוד קדושת מורנו ורבנו, עטרת תפארת ישראל, פאר דורינו, עמוד האש ההולך לפני המחנה, מנהיג היהדות הספרדית המפוארת בארץ ובעולם, המרביץ תורה בארץ ובתפוצות, בשיעוריו הרבים, ובספריו העצומים, מרן הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל.

התקיים בנו מה שאמרו בתלמוד [שבת קי"ט, ב] "אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תרעו אלו תלמידי חכמים". על אחת כמה וכמה שהפגיעה היא בכבוד רבם של ישראל, המרביץ תורה ימים ולילות לכל היהודים בעולם כולו.

חובה קדושה על כל יהודי ויהודיה בארץ ובעולם להביע את מחאתינו הנמרצת במלים ברורות נגד הכוונה לפגוע בכבודו של מרן שליט"א. והשם יתברך ישיב שופטינו כבראשונה וכמקדם..

החותם בכאב ובצער על חילול הקודש, בן ציון מוצפי ס"ט.
שאלה - 240815
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הנס,של אלמליח י ישמרהו שנאבק עם המחבל מסכיר לי את יעקב אבינו שנאבק עם שרו של עשו מלאכים הצילו אותו רפואה שלימה

תשובה
ישמור השם יתברך את עמו ישראל לעד.
שאלה - 240814
לכבוד הרב
אשה מניקה שהתעברה, האם נכון להפסיק להניק? הדבר לא מפריע לה. תודה ובשורות טובות!

תשובה
הרופאים טוענים שבימינו אין בכך חשש.
שאלה - 240813
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה הדין לגבי איסור נגיעה לילד אוטיסט בן תשע ומעלה?
תודה רבה

תשובה
לצורך טיפול מותר בנגיעות ללא כוונות אחרות.
שאלה - 240812
לכבוד הרב היקר
האם ניתן להתפלל לזש"ק בזאת חנוכה גם כאשר הרפואה אינה נותנת סיכוי להריון טבעי?
איני יודעת האם טוב להתפלל על דבר שיתכן ואינו לטובתי

תשובה
אסור לבקש משמיים פעולות מעל הטבע כפי שכתבנו כאן בעבר.
שאלה - 240811
לכבוד הרב
בעלי בן יחיד. הוריו מסורתיים. כל שבת שאנו שם משחקים אחר הסעודה "רמי" ארבעתנו. לא רגועה, האם ראוי שמשחקת עם חמי? יושבת בין בעלי לחמותי. אודה להכוונה איך לנהוג.

תשובה
איני מכיר מה זה ומה טיבו. אך דמעות זולגות מעיני הלילה בראש חודש וחנוכה. בשמעי כי יהודים הנקראים "שומרי מצוות". יושבים בעיצמו של יום השבת. ובמקום ללמוד תהלים, וללמוד הלכה, יושבים ומשחקים.
וכמה עבירות חמורות יש כאן. שאין לי היכולת למנותם כי עצמו מספר. נלאיתי נשוא, ואין לי כוח להגיב.
שאלה - 240810
לאבינו מורנו האהוב והנערץ
חודש טוב ומבורך לכב ולב"ב
מברכים את כב הרב ברכת הדיוט אנוכי ביחד כל משתתפי האתר והתלמידים שבכל אתר ואתר בכל הברכות הכתובות בתורת משה שנתנה בסיני

תשובה
חורש טוב ומבורך עליכם ועלינו ועל כל בית ישראל אדיר ומבורך.
שאלה - 240809
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נפל לי בשבת שקית אורז מהארון מטבח!
השקית הייתה פתוחה ולא יכולתי להשתמש בכף אשפה מחשש שיתפזר ויופסד ובל תשחית הזזית בשינוי עם מגבת מטבח גררתי זה בסדר

תשובה
לא נורא, להבא להיזהר להניח הכול בכלי אטום.
שאלה - 240808
שבוע טוב חודש טוב בהמשך לשאלה לגבי מקום של לימוד תורה האם זה נכון גם לגבי מקום שקיימו מצווה? דוג' הפתח הסמוך לדלת שהדליקו שם חנוכיה וכיו"ב
תשובה
העיקר לימוד תורה.
שאלה - 240807
לרהג שליטא
מה הטעם שנענש יהודה בגלגול עצמותיו שאמר אנוכי אערבנו.. ?ומה גם שראובן אמר את שתי בני תמית אם לא הביאותיו והצגתיו לפניך ולא נענש כזאת מה גם שיעקב לא קיבל דיבורו.

תשובה
כי הוא לא החזיר את בנימין, אלא נשאר במצריים.
שאלה - 240806
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זה נכון שמי שנשואי לכהנת פטור ממצות של ראשית הגז פטר חמור וכיסוי הדם וזרוע לחיים וקיבה? ######
הוא שרק מפדיון הבן הוא פטור אם הוא או אשתו כהנים?
ממה הוא פטור?#####

תשובה
עירבבת כמה מצוות מהתורה ביחד, עיין שלחן ערוך יורה דעה.
שאלה - 240805
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
האם ניתן להכין טחינה בשבת ללא כל חשש?
הכוונה לטחינה גולמית! שאני מוסיף שום חתוך לא יותר מדי קטן ולימון ומים ומערבב את זה ואוכל מיד לסעודה!

תשובה
זריזים מכינים הכול מיום השישי.
שאלה - 240804
לכבוד הרב,
הרבה שואלים פה כותבים פורים שמח ואני לא מבין למה?

תשובה
לא "הרבה", רק אחד או שנים. בגלל שרק עמי הארצות אומרים "חנוכה שמח". כי חנוכה נקב "הלל והודאה". ופורים "שמחה ומשתה".
שאלה - 240803
לכבוד מו"ור חלשה דעתי השבת בבית כנסת ישב לידי מחזיק סידור הרש"ש (משהו כזה) עושה עמידה חצי שעה... כל זמן הקריאה בתורה יושן ומוסף שוב חצי שעה הייתכן כזה היתר ?
תשובה
מסכת אבות פרק ב, משנה ה
"הוא היה אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד".
שאלה - 240802
שלום לכבוד הרב
סליחה מכבודו האנשים בעולם רעים רכלנים גם בעבודה מרכלים עלי על כלום וגם בשידוכים שאני שונאת את זה כבר קשה לי מכל הכיוונים אני באמת טובה מה רוצים ממני

תשובה
יש אנשים טובים המדברים טובות.
שאלה - 240801
לכבוד הרב
יש תפילה המיוחסת לרשכבה"ג מרן הבן איש חי לומר בעת הדלקת נרות החנוכה יש בה הרבה פעמים את השם נח"ל. האם היא תפילה מוסמכת למרן הבן איש חי? תודה רבה לרב על הכול

תשובה
אנא ממך, עיין בספר חנוכה בציון.
שאלה - 240800
לכבוד מו'ר הרב מוצפי שליט"א
האם יש מקור לכך שההורים לא מגלים את מין העובר עד הלידה?
תודה רבה

תשובה
עיין במסכת תענית ח. ב. "ואמר רבי יצחק: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך. תנא דבי רבי ישמעאל: אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו, שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך. תנו רבנן: הנכנס למוד את גרנו אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתשלח ברכה במעשה ידנו. התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה. מדד ואחר כך בירך הרי זו תפלת שוא. לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין".
וכן הוא בפסיקתא זוטרתא פרשת תבא דמ"ח.
"יצו ה' אתך את הברכה באסמיך. יצו לאלתר. באסמיך. מיכן אמרו אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין לא במדוד ולא במנוי".
שאלה - 240799
לכבוד הרב בן ציון מוצפי!
האם כשמדליקים נרות חנוכה יש עניין בלהדליק עם נר שעווה וממנו להדליק את הנרות ואז השמשאו שאפשר ישירות מהמצית להדליק?
יש גם עניין בנר דונג צהוב בהיר

תשובה
לא משנה במה מדליקים את הנרות.
שאלה - 240798
לכבוד הרב הצדיק (חנוכה) פורים שמח ותודה מראש רציתי לדעת האם יש תפילה מיוחדת או סגולה להפקד בבנים זכרים צדיקים ויראי שמיים ( יש לנו 2 ילדים בת ובן ורוצים עוד) נשמח אם הרב יכול לברך אות
תשובה
לומדים תורה הרבה וזוכים לבנים צדיקים וישרים.
שאלה - 240797
לכבוד הרב שלום רב
(חנוכה) פורים שמח ותודה מראש , האם יש תפילה מיוחדת או סגולה להביא בנים זכרים צדיקים? יש לי 2 ילדים בת ובן רוצים עוד
בע"ה אשמח אם הרב יברך אותנו

תשובה
תפילות יש בהרבה מקומות. סגולות זה רק לחנך נכון לאהבת תורה, ליראת השם, ולשמש דוגמא אישית.
שאלה - 240796
לכבוד הרב הגאון מוצפי!
מניין שחרית של שבת שלעיתים אני מגיע אליו יש מישהו שהצטער על אמי ז"ל שנפטרה השנה והוא כל שבת מזכיר לי זאת בשבת ואומר לי אל תשכח אותה
אני מתייבש לומר לו די

תשובה
א, או שלא תלך שם. ב, אם תלך תאמר לו זה מצער להזכיר ובפרט בשבת קודש.
שאלה - 240795
לכבוד הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א
בברכת המזון של השבת שהייתה פרשת מקץ חנוכהמי ששכח משהו בברכת המזון והוסיף אחר כך יצא לידי חובה?נניח שהוא לא אמר כסדר חנוכה שבת וראש חודש

תשובה
א, כותבים "ידי חובה" ולא לידי. ב, אתה עורך חידון או שאלה מנעשית על מה שהיה.
שאלה - 240794
האם בזאת חנוכה (ליל שני אחר חצות) אפשר ללכת לקבר של החז"וא שנמצא בבית קברות לעשות מנין של תפילה לזרע קיימא
תשובה
א, בימי חנוכה לא הולכים לבתי קברות, בבקשה. ב, בלילה לא הולכים לשם.
שאלה - 240793
לכבוד הרב מוצפי שליט"אבשבת הזאת כל כך מיוחדת!כשמוציאים 3 ספרי תורה!יש עניין להסתכל באותיות הספר תורה של כל אחד ואחד מהספריםאו רק אחד מהם?ולראות אות ראשונה,מהשם שלנו?
תשובה
אם אפשר בכל אחד מהם.
שאלה - 240792
לכבוד מרן היקר שבוע טוב
הציעו לי בחור בן 24 שלומד "טוען רבני", אני רוצה בחור ישיבה שילמד אחרי החתונה בכולל, האם להתפשר על זה ולברר עליו או להוריד?

תשובה
לא נשמע רציני.
שאלה - 240791
לכבוד הרב
האם מי שטובל בשביל חסידות צריך להזהר מחציצה? ומה הטעם? תודה רבה

תשובה
לא מוכרח בהחלט.
שאלה - 240790
לכבוד הרב שליט"א. מורי ורבי שלום. האם יש מקור לכך שמקום שלמדו בו תורה הרבה יש שם קדושה מיוחדת, והלימוד שם מחזק וחשוב? וכמו ביתו של מרן ז"ל?
תשובה
בהחלט כן, כך קיבלנו מזקנים, כך אמר לנו רבנו עזרא עטיה זצוק"ל ראש הישיבה. וכך שמתי פעמים רבות ממור אבי זיע"א.

ועיין להגאו הרב צבי פסח פרנק ז"ל בשו"ת הר צבי אורח חיים א סימן פד, שכתב
"ואלה בתי כנסיות ובתי מדרשות שלא פסק מהם קול תורה ותפלה, ונהרות דמעות נשפכו שמה כמים לאבינו שבשמים. ובודאי יש כמה בתי מדרשות ששרתה שם השכינה מרוב קדושה שהיתה שם מאלה שהמיתו עצמם באהלה של תורה והקריבו את חייהם על מזבח אהבת התורה וקיום מצותיה, היתכן כי בית קדוש כזה ישאר שומם ויפסק ממנו מעיין הקדושה שהיה נובע בתוכו בכל יום,
הלא אבן מקיר תזעק על העדר הקדושה. ולכן בורא כל עולמים המשפיע אך טוב וחסד לכל היצורים, אינו רוצה להפסיק את טובתו, ומביא אותם גם כן לארץ ישראל, כדי שלא יקופח זכותם שכבר זכו להיות משמשי קדושה. ובקיצור, מה שמביאים אותם זה לא לטובתנו מפני חוסר בתי כנסיות, אלא לטובת הבתי כנסיות עצמן שלא יהיו עשוקים ומרוחקים מהקדושה שכבר זכו להיות מרכבה להקדושה, אשר זה כל שפע חיותם וקיומם בעולם".
שאלה - 240789
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. אני מאוד רוצה ללכת לקבר מרן הרב עובדיה זצוק"ל, להתפלל על הגזירות נגד התורה בימינו. אני יכול מחר בראש חודש?
תשובה
ידידי שמעני, א, לא הולכים לבית עלמין לא בראש חודש ולא בחנוכה. ב, מרן הרב עובדיה יודע מה מתרחש ומתפלל עלינו.
ג, בכל זאת יש לי בשבילך עיצה הגונה. בתלמוד ירושלמי שקלים פרק ב הלכה ה. רב גידל אמר לעולם יראה אדם בעל שמועה כאילו עומד לנגדו שנאמר תהלים ט"ל, ז. אך בצלם יתהלך איש. קח אחד מספריעו ותלמד בהם חצי שעה, ואחרי כן תעמוד ותתפלל מקירות לבך, ותבקש מנשמתו הטהורה להתחנן בשמים עלינו ועל העם היושב בציון, שיצילנו השם יתברך ממשלת האנטי דת ואנטי יהודית, ושאין להם רחמים על החולים, העניים, ולומדי התורה.
זה בטוח יהא נחשב לך כאילו אתה עומד ליד מציבתו והוא שומע אותך.
שאלה - 240788
שלום וברכה לרב ותודה מראש על הכל , אם אפשר שהרב יספר מה היתה דעתו של מור אבי ז"ל לגבי היכל שלמה? ואם לא ייטב בעיניו לא ישיב.
תשובה
מעולם לא דרכה רגלו בבנין זה, בשום זמן מהזמנים, ובהיותו שוקל צעדיו במשפט ובתבונה, מעולם לא יצא חוצץ ולא הזהיר או מנע אחרים מללכת שם.
אקדים ואומר, כי בשנת תשי"ח ביום ל"ג לעומר חנכו את הקמת הבנין, והוכרז שיהיה מרכז רוחני לכלל האומה היהודית בעולם. הגאון הגדול רבנו יצחק זאב סלובייצ'יק זצוק"ל, שהיה מנהיג מורם מעם של כלל הציבור החרדי בארץ ובעולם, הכריז חרם על המקום, ואסר על כל הרבנים להיכנס שם.
הסיבה היתה כי ראשי המפד"ל דאז שהו שותפים פעילים בהקמת התנועה הציונית והמדינה בעקבותיה, והם הכריזו על מטרתם ויעדם להקמת הסנהדרין, ולזה התנגדו לחלוטין גדולי הרבנים בדור. ולכן המקום נותר כמעט שומם, ואיכלס שם את משרדי הרבנות הראשים, ולימים גם בית הדין הרבני העליון.
הגאון הראשון לציון הרב יצחק נסים הקים את לשכתו בביתו ברחוב בלפור בירושלים.
לעניות דעתי הסיבה שאבי ז"ל לא הכריז על התנגדות להיכנס לשם, ומאחרים לא מנע מללכת שם, ואפילו שהוא אישית לא נכנס במכוון, היא משום ששני גדולי עולם הרבנים הספרדים, הגאונים הרב יעקב עדס והגאון הרב עובדיה הדאיה היו מדי יום הולכים לישיבות בית הדין הגדול, ומועצת הרבנות הראשית. לאבי ז"ל היה קשר עמוק ונסתר מאוד עם שניהם מדי יום ביומו. והעריך אותם מאוד.
בבנין היתה ספריה תורנית עשירה ביותר, ועליה היה ממונה הגאון הנפלא פליט מרוסיה הסובייטית, הרב צבי הרכבי ז"ל, ואני אישית הרבה נעזרתי על ידו בידע בספרים לא ידועים ובתוכנם.
שאלה - 240787
לכבוד הרב מוצפי, יש לי אפשרות לעלחות לתורה או מחר בבוקר שהוא ראש חודש, או למחרתו יום זאת חנוכה. מה יש העדפה?
תשובה
יום ראש חודש המוזכר בתורה וחביב ביותר.
שאלה - 240786
לכבוד הרב שלום רב
העברתי תרומה לישיבת בני ציון לכבוד ראש חודש טבת ולכבוד רבי מאיר בעל הנס
שבוע טוב ומבורך

תשובה
עלה והצלח תמיד.
שאלה - 240785
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדוע בתפילת ״על הניסים״ לא מוזכר נס פח השמן שהרי הוא הנס העיקרי בחג החנוכה?

תשובה
מוזכר ברמז "וטיהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך".
שאלה - 240784
לכהר
מחילה,
שבת שעברה בדקתי ביום הראשון לספירה עם בד לא נוח שלא אפשר... , היום מוצש אמורה לטבול האם לדחות למחר? וגם יש בדיקה לתינוק לא יודעת אם אספיק

תשובה
איך שתרצו ואימתי שתחליטו.
שאלה - 240783
לכבוד הרב אני בן 13 קניתי את הסידור קול ציון אבל בכל זאת הפשט והפרושים אחרי כל מילה מאוד עוזרים לי לכוון בתפילה האם להמשיך להתפלל בסידור?
תשובה
ברוכים תהיו תמיד.
שאלה - 240782
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשבע והודיה לה' יתברך רכשנו דירה יד שניהקיבלנו מתנה מזוזה ובית מזוזה חדשיםהאם יש עניין בקביעתה במקום זו שקיימתהאם נדרש לברך בעת החלפתן?

תשובה
רק אם יש בעיה הלכתית או ספק בכשרותן, תוכלו להחליפן.
שאלה - 240781
שלום לכבוד הרב
תודה לכ הרב על השיעורים במוסיוף על התשובות שכבודו נותן לנו באתר וברשת מורשת הרב משיב לנו את הנפש תודה שבת שלום

תשובה
תודה לבורא העולמים, תודה לכם, שבת שלום, חודש טוב, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 240780
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אין חובה כשמוציאין שלושה ספרים לומר קדיש לאחר כל קריאה בספר כי אם יעלו 6 בספר ראשון לא יאמרו קדיש והשביעי יעלה בספר השני ורק לאחריו יאמר קדיש
תודה

תשובה
יעלו שבעה בספר ראשון ואומר קדיש, וכן על שני הספרים הבאים.
שאלה - 240779
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני בלי נדר כלל מדליקה נר בראש חודש, כבר הכנתי את נר נוסף, וכיוונתי שאני מדליקה בלי נדר אותו גם לכבוד רבי מאיר, והרב דיבר בתכנית על זה, להדליק?
תשובה
תשמרו את הנר למוצאי שבת קודש.
שאלה - 240778
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב.הנני משפחה המונה אחד עשר ילדים ויש לי מיטה שברצוני למכור ואברך התקשר האם עלי לתת לו מתנה זוהי צדקה גדולה

תשובה
לחפש אברך נזקק העוסק בתורה כל היום.
שאלה - 240777
לכבוד הגאון הרב מוצפי שליט"א,מניקה, בניגוב ראיתי הפרשה... על הנייר (כבר פעם שנייה). כיצד להמשיך?תודה לכבוד הרב,
שבת שלום ומבורך

תשובה
הכל בסדר, כי נייר אינו מקבל טומאה.
שאלה - 240776
לכבוד הרב , בהמשך לתשובת הרב על סדר הקריאה והקדישים בתשובה
223998 הרב כתב בעבר להוסיף גם פסוק ראשון ואחרון של "מחר חודש" משום שהשנה יש א'וב' דראש חודש.שבת שלום וחודש טוב.

תשובה
אמת ויציב. לא יכולתי להאריך מפאת הזמן.
שאלה - 240775
אור עינינו, בצער ובכאב אני רוצה לספר לרב על מקוה שבנה הרב בכפר הראה וזו פעם שנייה שאנו שם והבלנית שם אינה מעוניינת לקבל את אשתי.
תשובה
טהרת הבית עוסקת בבניית ובשיפוץ מקוואות.
הניהול היום יומי באחריות ובניהול המועצה הדתית בעיר.
שאלה - 240774
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
יש חיוב או עניין ביום שישי שלפניי שבת חנוכה היום!
להתפלל מנחה מוקדמת בשביל שיצא שנתפלל מנחה לפניי הדלקת נרות?
האם זה חיוב או רק עניין טוב?

תשובה
עיין בתשובה מהיום.
שאלה - 240773
לכבוד הרב: כמה עולים השבת לתורה בספר הראשון כמה בספר השני וכמה בספר השלישי ומי אומר קדיש
תשובה
שאלה - 239980
לכבוד הרב, שבת ראש חודש טבת שחל בחנוכה מה ההפטרה שקוראים?
תשובה
סדר הקריאה בשבת קודש שחל בראש חודש טבת. שהוא בימי החנוכה.
א, מוציאים שלשה ספרי תורה, בראשון קוראים פרשת השבוע מקץ. שבעה או ששה עולים כפי רצון הציבור. בספר ראשון אם עלו שבעה עולים אומר קדיש, ואם ששה אין אומרים קדיש.
ג, בספר שני הוא משלים, אחרון, בפרשת פינחס שבת ופרשת ראש חודש, מתחיל "וביום השבת, ממשיך ובראשי חדשיכם" עד "יעשה ונסכו". ואומר קדיש.
ד, בספר שלישי עולה המפטיר וקורא בפרשת נשא "וביום השישי".
ה, ההפטרה. "רני ושמחי בת ציון" של שבת וחנוכה. ובסיום מוסיפים פסוק ראשון "כה אמר השם השמים כסאי" ופסוק אחרון "והיה מדי חודש בחדשו".
ו, השבת יוסיפו פסוק ראשון ואחרון מהפטרת מחר חודש. ויאמר לו יהונתן מחר חודש, מכיוון שגם יום ראשון הוא ראש חודש.

העורך, מדוע לא חיפשת במאגר מהשבוע.
שאלה - 240772
לכבוד הרב בן ציון מוצפי!
הרב אני בלי נדר אשתדל להתחזק בלימוד שולחן ערוך ובלא נדר אקדיש שעת לימוד לרפואת הרב!

תשובה
עלה והצלח.
שאלה - 240771
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

ביקשו ממני אם אוכל להגיד קדיש על 2 יהודים שאין מי שיאמר עליהם שנפטרו לאחרונה, מה דעת הרב האם אין חשש?

תשובה
מצווה חשובה ללא חשש.
שאלה - 240770
לכבוד הרב שואלת אישה אני יכולה להתפלל כול תפילת שחרית כולל מוסף של ראש חודש ושבת ולעשות קידוש בבית וללכת לבית הכנסת לשמוע קריאת התורה תודה!
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 240769
שלום לכבוד הרב
איך להוסיף במצוות השבת? ואיך לחזור לאותה שלווה והשקט ובטח ושמחה שהיתה לי בעבר בשבתות?

תשובה
לקרוא תהלים בניגון ובשמחה.
שאלה - 240768
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גבאי בבית כנסת שהציבור כללי.לא יגיעו למנחה מוקדמת.מתי הכי מוקדם אני יכול להורות להם להדליק חנוכיה כדי שיגיעו גם להדלקה ומנחה בבית הכנסת.

תשובה
ידליקו בשעה 16.00 בתנאי שהנרות ידלקו עד השעה 16.00.
שאלה - 240767
הרב אנחנו הילדים והנכדים של אבא שהולך עם האישה שמרוששת איתו מפחדים ממנה שתעשה לנו כישוף מקללת ולא יכולים לעזור שואלים מה כדאי לעשות לפחד או לעזור
תשובה
לא לדמיין דמיונות של כישופים, אין מי שיש בידו לעשות זאת.
שאלה - 240766
שלום לכבוד הרב האם היום מתפללים מנחה מוקדם?
תשובה
ערב שבת קודש וחנוכה מתפללים מוקדם, ואפשר מהשעה 12.00. כדי להדליק נרות חנוכה בזמנם.
שאלה - 240765
שלום לכבוד הרב
האם יש הגבלה בכמות האנשים בבית הכנסת על מנת לברך על ההדלקה כמו היום(אחכ מגיע ציבור גדול)
תודה לרב

תשובה
זה ענין של הגבאים.
שאלה - 240764
שבת שלום וחג שמח לכבוד הרב הגאון. בבית הכנסת לפני/אחרי שחרית?
תשובה
תתחיל ללמוד שלחן ערוך.
שאלה - 240763
שלוםלכבוד הרב אני נשואה ואין לי ילדים. א.האם צריך עכשיו לשנות גם את הכתובה.כי יש שם שם אחר. ב.מה נוסח החלפת השם לפי החיד"אתודה רבה
תשובה
תזכי בקרוב בבנים זכרים יחד עם כל בנות ישראל הנחוצות בנים.
שאלה - 240762
שלום לכבוד הרב
הבן שלי חגג בר מצווה בפרשת וישב.
בעלי לא נמצא בבית בלילות.
האם הבן יכול לברך במקומי?

תשובה
או את או הבן.
שאלה - 240761
לכבוד הרב: אפיתי קובנה בתנור, הקובנה הייתה בתוך סיר אבל ללא מכסה בזמן האפייה, האם מכיון שהיא הייתה ללא מכסה זה משנה את ברכתה להמוציא מכיון שראה פני אש? מה ההלכה?
תשובה
מזונות. זה לא בריא.
שאלה - 240760
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מורי ורבי .האם מותר וכדי לומר קורבנות לפני שחרית . ללא ציצית לתפילין. בריאות איתנה בקרוב
תשובה
מדוע לעשות כן???
שאלה - 240759
מורי ורבי היקר לי בעולם זאת שאלה שאין יום שאני לא חושב עליה ואולי סתם שאלה ישנה ואני לומד ממך האם אין בעיה במים שעבר עליהם הלילה שהם בקומקום לא מניח לי הדבר מחילה הרב שבת שלום
תשובה
מפורש בהלכה שמותר.
שאלה - 240758
שלום לכבוד הרב
הסידור עליו דיברתי הוא כוונת הלב, אלא שאני מוסיף אליו עוד כוונות, שאלתי היא האם מותר לי לכתוב בסידור כי זכורני שהרב דיבר על זה
תודה רבה ושבת שלום

תשובה
רק דברים מדוייקים וברורים.
שאלה - 240757
לכבוד הרב, אישתי אופה לחם, כאשר עם לשה עם הבצק ביחד כמות גדולה של סומסום, רציתי לדעת האם זה הופך את ברכת הלחם למזונות, ומאיזה כמות?
תשובה
אם הטעם של עוגה מזונות. טעם לחם המוציא.
שאלה - 240756
שלום לכבוד הרב
האם מותר לקנות במשתלה - עציצים של רוטה, אזוב וכד'?
האם מותר לקנות במשתלה של גויים, ולקחת לבית?
יורנו הרב

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 240755
שלום לכבוד הרב, מחילה, אישה שיום לפני נאלצה לעבור ניתוח להסרת השחלה השמאלית (עקב זיהום ודלקת) האם נדרשת להפסק וספירה מחדש או יכולה כשתוכל...
בברכה ותודה.

תשובה
הכל מחדש.
שאלה - 240754
לכבוד הרב
האם מותר לשבת גיסים וגיסות ביחד ולשחק בגיבוש משפחתי או שאסור לשחק ביחד

תשובה
זה נראה לך מותר, נשים נשואות.....?????
שאלה - 240753
לכבוד הרב: האם סופגניות של היום שאופים בתנור מה מברכתם, האם המוציא מכיון שזה אפוי, או מזונות מכיון שהבצק הוא עם שמן, ומתוק, ולא דומה לבצק של לחם
תשובה
מזונות.
שאלה - 240752
לכבוד מו"ור האם מותר בשבת להניח החנוכיה בשולחן? שיכול להיות מצב בשעה הארוחה תנודות קלות מאוד שיוזיזו הפתילה ? אין אפשרות ליד הדלת שאין שומר על הילדים שבת מבורכת
תשובה
שימו בפינה סגורה שהילדים לא מגיעים אליה. או באקווריום סגור מזכוכית.
שאלה - 240751
בהמשך לתשובת הרב "הרבה בנות התחתנו בגילך"
לצערי ובדמעות לא מעודדת ואני צריכה לאשלים שכנראה יש לי תפקיד אחר בעולם (ועברתי די הרבה לגיל 33)ואודה לעצת הרב איך להשאר באמונה?

תשובה
אנחנו מאמינים בהשם יתברך בכל מצב. ולא עושים שום תנאי, די לנו שהוא שם נפשנו בחיים. ועושה עמנו טובות בכל יום בכל שעה ובכל רגע.
שאלה - 240750
א. יו"ט שחל להיות בע"ש האם שייך דין רחיצת פניו וכו'
ב. האם מותר לחמם מים בשביל זה כיון שאינו בשיל היו"ט עצמו אלא בשביל השבת
תודה

תשובה
מה זה ענין להיום? עיין חזון עוסדיה.
שאלה - 240749
לכבוד הרב שלום רב אנו מתארחים בשבת ולא נהיה בבית, האם צריך להדליק נרות חנוכה אצלנו בבית, במידה וכן מתי ניתן?
תודה רבה.

תשובה
לא מדליקים בבית בכלל. לא ללכת לבתי מלון.
שאלה - 240748
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב! בימים אלו שמתפללים ערבית מוקדם. והגיעו בערבית לתפילת יח האם אפשר להתפלל מנחה אתם ויחשב לתפילה במניין?
תודה רבה

תשובה
להבא אל תעשה כן כי אתה מפסיד קדושה ואמנים.
שאלה - 240747
לגבי העבודה עם האווירה החילונית
אני לא מתערבבת איתם בארוחות ולא ב'ישיבות',מבינים ומכבדים אבל כחלק מהכשרה בא מישהו לעזור לי בטעות נגעתי לו ביד אני לא מפסיקה להצטער על זה.

תשובה
הצער שלך כיפר בעדך.
שאלה - 240746
לכבוד הרב שלום רב.
בסידורים כתוב שיש לומר קודם שיר השירים פסוק יונתי בחגוי הסלע א למה דוקא פסוק זה ב. היכן מקורו הראשון ?
ישר כח גדול

תשובה
המדפיסים כתבו.
שאלה - 240745
לרב היקר
קניתי קיוי יבול שישיתהאם צריך לברך שהחיינו?תודה!

תשובה
בהחלט לא. רק אם שנה שלימה אתה לא אכלת תברך שהחיינו.
שאלה - 240744
לכבוד הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א
ביום השמיני של וזאת החנוכה!
יש אפשרות לפעול לישועות רק בפקידת עקרות?
או בכל דבר שאדם צריך יש אפשרות לפעול ישועות?
ומה צריך לקרוא לזכות

תשובה
בספרי הקבלה לא מוזכר זאת.
שאלה - 240743
שלום לכבוד הרב
לגבי השאלה שיש שני מנינים בליל שבת וביום שבת ורצינו לאחד אותם שכולם התפללו ביחד, אך יש כאלו שמתנגדים ורוצים להתפלל דוקא בשני מנינים
מה עדיף ?

תשובה
חזן ירא אלקים.
שאלה - 240742
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
כשמדליקים נרות חנוכה והם דולקים שעות לרשות הרבים האם על כל אחד ואחד שרואה את הנרות אני מרוויח מצווה של פרסום הנס?
וזה יכול להגיע לאלפי מצוות?

תשובה
לימוד תורה כנגד הכל.
שאלה - 240741
לכבוד הרב שליטא האם יש עניין בזאת חנוכה לנשים לא לעשות מלאכה כמו בראש חודש כגון לכבס ברוכים תהיו
תשובה
העיקר שלא ידברו רכילות.
שאלה - 240740
לכבוד הרב
האם מותר להרהר בלב בספר שמות המלאכים או להימנע כלל מלראות תוכנו?

תשובה
אל תתעסק בזה.
שאלה - 240739
אמי שתחי שבוע הבא בת 60 ויש נסיעה מאורגנת לחברון ורחל אמו האם מסוכן לנסוע?מה דעת הרב על ערב מפתיע לאמא (אלמנה ושכולה) לגיל 60 עם הפרשת חלה ודברי חיזוק?
תשובה
השם ירחם על כולנו.
שאלה - 240738
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
תפילת ערבית לא הספקתי הגעתי בעמידה היה מניין ב 18:00 עשיתי עמידה לא הספקתי קדיש וברכו ואני גם בשנת אבל יש חיוב ללכת לעוד מניין להשלים זאת?

תשובה
תקדים לבית הנסת ואל תאחר.
שאלה - 240737
אני בחוסר ישוב הדעת וטרודה על היותי רווקה בת 33
איך לקבל מציאות שכזו באמונה תמימה (ובחיוך) שככה השם רוצה ולא להיות עצובה

תשובה
יש הרבה בנות שהתחתנו בגילך.
שאלה - 240736
לכבוד הרב
יש לנו בביהכנ"ס שתי מנינים ערבית ליל שבת וגם שני מנינים ביום שבת בבוקר חוץ מעוד מנין בהנץ החמה, ורצינו לאחד את המנינים למנין אחד להתפלל ביחד ברוב עם, האם זה נכון ?

תשובה
העיקר שהחזן ירא השם בלבו, והקורא בתורה מדקדק היטב.
שאלה - 240735
לכבוד הרב בן ציון מוצפי
בימי החנוכה כשמקבלים מטבע ברוכה או מטבע שוקולד מצדיק או אדמו"ר יש לכך מקור הרב?
זה מסוגל לישועות וברכה לאדם?
והאם הגעה לצדיק ממתקת את הדינים מעלינו

תשובה
תתחיל ללמוד שלחן ערוך.
שאלה - 240734
שלום לכבוד הרב
יש לי סידור אחד ואני מלקט אליו כוונות שלמדתי בשאר סידורים שהשתמשתי בהם, האם זה מותר? ואם כבר כתבתי האם למחוק?
תודה רבה לרב

תשובה
תתפלל בפירוש המלים.
שאלה - 240733
למורנו האהוב והנערץ
חודש טוב ומבורך שבת שלום ובריאות איתנה לכב ולב"ב
האישה צריכה לברך הגומל.אין אצלנו עזרה
מותר שאני אברך אכוון עליה והיא תאזין לברכה או תברך דרך טלפון

תשובה
האשה תעמוד בפתח בית הכנסת ותברך.
שאלה - 240732
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
מחילה להטריח את הרב,אך לא מצאתי באתר,שבת הקרובה , יש רק ס"ת אחד , עדיין אומרים 3 קדישים?
תודה רבה

תשובה
239980
שאלה - 240731
לכבוד
תשובה
הההההההההההההההההה
שאלה - 240730
האם ניתן לנהוג למעשה מה שמובא בחמ"י - שלאחר חצות ליל שישי:
א. השלמת שמו"ת של ה26 פס' הראשונים של הפרשה למי שלא קרא "חק לישראל" במהלך השבוע (ח"א פ).
ב. סדר לימוד מקרא (שם פא).

תשובה
חק לישראל כן, מקרא לא.
שאלה - 240729
לכבוד הרב מוצפי שליטא
בשבת אני ואבי(אבי ואני) מתארחים , נותנים לנו קומה עם כמה חדרים, הקומה לא מחוברת ממש לבית אלא יוצאים מהבית עולים במדרגות ואז מגיעים.
צריך להדליק חנוכייה משלנו?

תשובה
כיוון שאתם סועדים שם אתם יוצאים ידי חובה בנרות שבעל הבית מדליק.
שאלה - 240728
לכבוד מרן שליט"א
מרן שליט"א כתב כאן שמותר לאשה לקרוא תהילים בלילה. האם פיטום הקטורת מותר לאשה לקרוא אחרי השקיעה ?

תשובה
לא כדאי להתגרות בחיצונים. רק אחרי חצות בשעה 23.24.
שאלה - 240727
לכבוד הרב שלום רב, אשמח לעצתו של מורנו ורבינו. בני בן 15 מתקשה לפתוח ספר קודש וללמוד לבד, אני מאוד רוצה שישב וילמד גן בבית.
תשובה
תקבע 5תו לימוד יומי לפי יכולתו ותן לו פרס.
שאלה - 240726
לכבוד הרב מוצפי שליט"א תרמתי לישיבה בלי נדר 150 שח, מה שהרב אמר על הרב פרי חדש ז"ל
תשובה
ברוך תהיה.
שאלה - 240725
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להסתכל וכן להסתכל בהעמקה בצילום של ירח או קשת, למשל אבי צילם את הירח והראה לי,מותר?
והאם יש חסידים שנמנעו מלצלפ את השמש?
תודה רבבה לרב

תשובה
מותר.
שאלה - 240724
שלום לכבוד הרב!
ילמדנו רבנו כיצד לנהוג בקריאת שיר של יום.
האם לקרוא את המזמור היומי-לעבור למזמור שיר חנוכת הבית ואז הושיענו?

תשובה
נכון.
שאלה - 240723
לכבוד הרב שליטא
יש סימן לזהות מי תנא או אמורא במשנה / גמרא או שצריך להסתכל בביוגרפיה של כל אחד ואחד.

תשובה
כשתתמיד בלימוד תדע באופן שוטף וקל.
שאלה - 240722
לכבוד הרב שלום רב
אבי ז"ל עבר הליכים וניתוחים בבי"ח במהלך השנה ולאחרונה נפטר.האם הלכתית מותר לנו לבדוק, האם הייתה רשלנות כלשהי,עם עו"ד מהתחום?ובמידה וכן לתבוע?
תודה

תשובה
בהחלט לא, כי הגיע זמנו.
שאלה - 240721
הותקן לי התקן לפני 5 שבועות. לפני שבוע ויש לי עוד שבוע לפחות עד הבא. היום בבוקר ראיתי פעמיים בניגוב על נייר טואלט לבן ועל מגבון כמו ריר עם צבע חום ורוד. מה לעשות ?
תשובה
זה כשר.
שאלה - 240720
שלום לכבוד הרב
האם בת חייבת להדליק נרות חנוכה אם שמעה תברכה מאביה והוא הדליק מה הדין אני בחולשה נפשית גם.

תשובה
כל בני הבית האשה הבנים והבנות פטורים בברכת האבא.
שאלה - 240719
שלום לכבוד הרב
בדברים שיש ספק איך אפשר לדעת מה רצון ה'?
איך אפשר לדעת אם הקב"ה מרוצה ממני? תודה רבה

תשובה
תפסיק לחקור הנסתרות, תעבוד את השם בתמימות.
שאלה - 240718
שלום לכבוד הרב , מחקר שהתפרסם ע"י רופאים: אכילה מסודרת של 3 ארוחות ביום בלי לאכול בין הארוחות זו הדיאטה המומלצת ביותר, ואכילה בין הארוחות זה הגורם להשמנה ולבעיות בבריאות
תשובה
מדי שעתיים מתכון חדש.
שאלה - 240717
שלום רב למורנו הרב. כת״ר אמר לנו בשם החיד״א באותיות א - ב רמוזים הלכות חנוכה, אפשר להזכיר לנו? השם ישמרך.
תשובה
אותיות א ב ג ד ה ו ז ח הם רומזות לשמונה ימים שמונה נרות. ט ט׳פח, י׳ עשירי, כ׳שר. ל׳מעלה מ׳עשרים נ׳רות ס׳כך ע׳ירובין פ׳סולים, צורך קדושה ראוי שמש תדליק.
שאלה - 240716
שלום לכבוד הרב
אם אכלתי בטעות בצל שום או ביצה קלופים שעבר עליהם לילה מה צריך לעשות שמעתי שזה ממש אסור

תשובה
ברוך השם שלא נגרם שום נזק חלילה.
שאלה - 240715
לרב שליט"א
אילו מפרשים בגמרא הרב ממליץ לתלמיד בישיבה תיכונית (לצערי) ללמוד חוץ מרשי ותוס'
רוצה בעהז"י ובלי נדר לעבור לחרדי,
אבל יודע שההורים נורא יתנגדו
יחשבו שהשתגעתי

תשובה
תלמד מהרש"א וגם ים של שלמה, ואם תוכל מדי פעם תלמד חידושי הריטב"א, נימוקי יוסף על הרי"ף, והרא"ש זיע"א.
שאלה - 240714
לכבוד הרב שלום רב!
האם מותר להשתמש במכשיר CPAP בשבת? זו מסיכה נגד דום שינה שיש לי ברמה חמורה. כאשר שם את המסיכה על הפנים נדלק מסך המכשיר. יש קולא כלשהיא לשימוש במכשיר?
תודה.

תשובה
עם אדם נוסף מבני הבית תניח אותה. כדי שיהיו שנים יחד מניחים ואינו איסור דאורייתא.
שאלה - 240713
לכבוד הרב שלום רב, ברוך השם זכינו בשטח במחיר למשתכן, עכשיו אנחנו נמצאים בשלבי רכישה.
חמי מושך קופה כדי לעזור לי, צריך לעשר ממנה?
האם עלי להמשיך לעשר מהמשכורת?

תשובה
לא מעשרים כלל, כי תשלום החובות בעדיפות ראשונה.
שאלה - 240712
מו"ר, בד"כ סופרת 6 ימים ואז הפסק. בשבת הייתה (פרישה) בדיקה בעד… בליל שני התחיל… האם כבר היום יחשב לי היום השישי ויכולה לעשות הפסק או לחכות לשבת?
תשובה
אם בשני בלילה התחיל… יש להמתין רק בשישי להפסק.
שאלה - 240711
לכבוד הרב שלום וחנוכה שמח, אני נהנית לשמוע מוסיקה שקטה ללא מילים, רק כלי נגינה. המקור יכול להיות מהמזרח או מארצות ערב. האם יכולה להיות בעיה כשהיוצרים אינם יהודיים?
תשובה
מי שמיקל יש לו על מה שיסמוך להתיר.
שאלה - 240710
לכבוד הרב
שמן שנותר בנר חנוכה אומר המדרששמוסיף עליו ומדליק בו למחרת מדוע לאאין חשש למשקה מגולה והקריבהו נאלפחתךתודה לרב

תשובה
לא בבקבוק, אלא בקרקעית הנרות, ושם אין חשש.
שאלה - 240709
לה"ה אני צריך לעבוד בערב בנר אחרון מה עדיף-להדליק בעבודה בצאת הכוכבים בחנוכיה קטנה או שיש אפשרות להדליק עם בית הכנסת שקרוב לעבודה ולקרוא שם לאור הנרות מצאת הכוכבים ספרדי
תשובה
אתה צריך להדליק בביתך היכן שאתה ישן בלילה.
שאלה - 240708
לכבוד הרב אהובינו!מתארחים בשבת אצל ההורים, ישנים שם
אפשר להדליק חנוכיה בבית ולנסוע אאליהם(חוץ לעיר) או להדליק שם??
תודה, תזכה לשנים רבות טובות ונעימות!

תשובה
זכרו, נרות חנוכה מדליקים היכן שאתם לנים שם.
שאלה - 240707
לכבוד הרב שלום רב
מצאתי כיס בד עם סכום כסף ללא סימנים רק הכיס הוא הסימן וסכום הכסף במקום סואן במרכז ירושלים שמתי מודעה עבר שלושה ימים ואף אחד לא יתקשר מה עלי לעשות.

תשובה
חסר סבלנות אתה. תמשיך לחפש 12 חודשים ואתה תמצא ותחזיר.
שאלה - 240706
שלום לכבוד הרב. רבנו, מורנו, הלכתי לחנות ירקות בהשגחה, קניתי 4 סוגי ירקות שילמתי 80 שקל, אני לא יכול לעמוד בהוצאות. מה עושים? לא מבקש תרומות!
תשובה
אתה וכל מי שמתקשה לגמור את החודש, תקנו בשוק הפתוח בהיתר מכירה ללא חשש, כי בין כך רוב התוצרת היא יבוא מהשטחים ומחו"ל, והללו בעלי "ההשגחה" ליבם קשה ו... ולא מרחמים על המשפחות שבמצוקה.
שאלה - 240705
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
"פורים" שמח הרב האם מותר לקנות מוצרים כשרים חברות מוכרות בסופר בכפר ערבי (דרוזי)לאנשים שומרי תורה ומצוות?, יש פערי מחירים מאוד גדולים

תשובה
אם הפרנסה קשה מותר.
שאלה - 240704
שלום לכבוד הרב שליט"א. האם ראוי ונכון שאשה גם תגיד דבר תורה קצר בשבת משפחתית עם האחים והגיסים?
תשובה
לא נהוג בבתי היראים.
שאלה - 240703
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בברכות השחר, האם יש לומר גומל חסדים טובים או הגומל חסדים טובים?
בברכת חג שמח ובריאות איתנה.
תודה.

תשובה
אין בכך קפידא, עיין סידור קול ציון.
שאלה - 240702
לכבוד הרב שלום רב
בהמשך לתשובת הרב לגבי התינוקת שלא ישנה בלילות ובקושי גם במהלך היום, היא אוכלת הנקה בלבד, לא מוכנה גם לאכול מבקבוק. ישנה בקושי חצי שעה ביום. מה הרב מציע?

תשובה
תתייעצו עם רופא ילדים או אחות בטיפת חלב.
שאלה - 240701
לכבוד הרב בנר רביעי של חנוכה על הכוסות של השמן הופיעו אותיות ח, ו,י,נ ועל השמש ת.
אנחנו מדליקים את הנרות שמן בנר של חנוכה והאותיות שהופיעו בצבע של של הנר. האם יש לזה משמעות?

תשובה
משחקי אותיות סתמיים.
שאלה - 240700
1. בני בן חמש שאל אותי איך השבטים הקדושים מכרו את יוסף הצדיק. יש תשובה שאוכל לענות לו?
2. מהי הסיבה לכך ששונא מתנות יחיה? מדוע ראינו לגדולי עולם שנמנעו מלקבל מתנות?
תודה.

תשובה
א, הם משמיים טעו, מפני שהביא דיבתם רעה. ובשמיים רצו שימלוך במצריים.
ב, כי יש מעלה לנהנה רק מיגיע כפיו. ברכות ח, א
"ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, דאילו גבי ירא שמים כתיב: אשרי איש ירא את ה', ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה".
שאלה - 240699
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אפשר לכתחילה להדליק את נרות החנוכה בישיבה על כסא?
תשובה
מפני כבוד המצווה יש לעמוד.
שאלה - 240698
שלום לכבוד הרב
אתמול חלמתי על ילד

תשובה
לא לחשוש בכלל.
שאלה - 240697
לכבוד הרב שלום רב אבא שלי נפטר בכה בכסלו מתי עושים אזכרה במשך השנה?והאם מותר לאכול עוף בשבעה? תודה כבוד הרב
תשובה
א, מותר לאכול בשרים ועופות. ב, לילה אחרונה של השבעה לימוד תורה, וכן ליל השלשים.
שאלה - 240696
לכבוד הרב היקר
רק אתה נשארת שתחיה,אצלנו הרב נוסע כל חודשים לחו"ל עם אשתו
צימרים כל שבועיים עם הילדים לכל המקומות. במקום שהציבור יילך אחריו ההפך.אומרת שאני לא מתקדמת.מה נשאר

תשובה
חידה לא מובנת. מי מה איפה.
שאלה - 240695
אשה)מעוברת( שמכינה לילדים כריכים ורוצה לטעום, נוטלת ידיים בלי ברכה מברכת המוציא וטועמת.
אם כעבור שעה רוצה לאכול לחם לסעודה האם נוטלת בברכה?

תשובה
על ברכת המוציא יש ליטול ידים וכשאין 54 גרם בלי ברכה.
שאלה - 240694
לכבוד הרב האם אפשר לומר הקריאה של ערב ר"ח כרגיל בערב ר"ח שבתוך החנוכה?
תבורך מפי עליון

תשובה
לימוד תורה ללא וידוי כן.
שאלה - 240693
שלום לכבוד הרב
האם אפשר לקרוא תהילים בלילה של יום למחרת במקום באותו יום.
חג חנוכה שמח שבת שלום וחודש טוב.

תשובה
לאשה מותר.
שאלה - 240692
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סבי נפטר ונקבר בד' שבט תשפ"א. מתי אבי צריך להפסיק את הקדיש ומתי צריך לחזור לומר קדיש?

תשובה
מיום שלישי הקרוב ג בטבת בערבית של הלילה, עד יום שלישי שלאחריו בערבית להתחיל שוב.
שאלה - 240691
התחלתי עבודה חדשה אווירה חילונית מרגישה לא קשורה לשםאבל צריכה לעבוד ושעות נוחות בימים האחרונים לא עשיתי תפילת עמידה 1!! חוזרת עייפה מהעבודה מאוד לא מרוכזת נרדמת עם הילד
תשובה
אם החילוניות משפיעה, משום שמתערבים ואפילו בעקיפין בחיי היום יום. לשקול למצוא מקום אחר.
שאלה - 240690
לכבוד הרב
בקורס הכנה ללידה המליצו לנו על שתיית חליטת עלי פטל כמכין הגוף ללידה, ללידה זריזה ולפעמים גם מזרז את מועד הלידה. האם הדבר מותר? או יש חשש שיחשב כזירוז שלא לצורך?

תשובה
רק ליזהר שאין תולעים בעלים.
שאלה - 240689
לכבוד הרב
באיז,שעה מדליקים נרות חנוכה היום שישי ואחכ נרות שבת??? חנוכה שמח לרב תודה על הכל

תשובה
נרות חנוכה בשעה 4.10 בדיוק. 4.20 נרות שבת. ליזהר במקום שמור מפני חומר דליק.
שאלה - 240688
לכבוד הרב מוצפי היקר, מה סדר הקריאה השבת, וסדר התפילות. תודה.
תשובה
א, סדר הקריאה עיין תשובה 239980 .
ב, בכל תפילות שבת קודש תפילה של שבת ואמירת יעלה ויבוא ועל הנסים.
ג, בערבית קודם התפילה אומרים ברכי נפשי, ויש באמירתה מעלה מיוחדת בפרט לנשמות הנפטרים. ואם לא נוהגים בבית הכנסת לאמרו, קודם הקדיש כל יחיד יאמר המזמור בלחש.
ד, בשחרית מתפללים ישמח משה, מזכירים יעלה ויבא, ועל הנסים. בסיום החזרה מברכים על ההלל שלם גם בברכה בסיומו.
ה, תפילת מוסף מתפללים של שבת וראש חודש "אתה יצרת". וחותם מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. במודים על הנסים.
ו, תפילת מנחה של שבת אתה אחד ומזכירים יעלה ויבא ועל הנסים.
ז, השוכח אמירת יעלה ויבא בתפילות שחרית, מוסף ומנחה חוזר.
שאלה - 240687
שלום לכבוד הרב מי ששומר רבנו תם מה יעשה במוצאי שבת?
תשובה
לפי זמן רבנו תם ז״ל.
שאלה - 240686
שלום לכבוד הרב שליטא
בהמשך לשאלה קודמתמחילה מכה"ר, לא רשמתי בשאלה הקודמת אבל בדקתי גם בשישי בבוקראם זה משנה את התשובהתודה מראש וחנוכה שמח

תשובה
כיוון שכיוונתם ביום שבת את הבדיקה, זה מוצ״ש.
שאלה - 240685
לרב שליטא! ח"ו מרפיון אמונה, אבל חלקי ה' אמרתי עוד לפני שהואלתי לשים כיפה, וזה יכל להגמר אחרת, ההמון מטים מטבעם לכף חובה ואחד שוגג ואחד מזיד בח"ה ומי יאמר זכיתי לבי להנקות?
תשובה
כולנו צריכים כל יום להתחזק בעבודת בוראינו.
שאלה - 240684
שלום לכבוד הרב ב"ה אני בחור ישיבה .
לכל אחד יש נפילות ועליות.
איך אני יכול לדעת אם אני עושה את רצון ה'.

תשובה
אם אתה מתפלל בכוונה ובלי מחשבות זרות.
שאלה - 240683
שלום לכבוד הרב
האם לאשה נשואה מותר לראות סרטים כמו סרטי פעולה?
והאם מותר סרטי אנימציה (מיועדים בעיקר לילדים)?

תשובה
אינני מבין בשמות אלו, אך אין הבדל בין אשה לבין איש משום מושב לצים השם יצילנו מהם ומהרפורמים שר"י.
שאלה - 240682
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשאומרים "לוה רשע ולא ישלם" הכוונה למה שלווה ולא שילם?
יש דעה ששמעתי שעצם זה שלווה נקרא רשע?
אחד מארבע שנקראים רשעים זה לווה?
אם זה מסכן שאין לו וחייב

תשובה
פשט הפסוק וגם הגמרא הלווה עצמו. השם יצילנו.
שאלה - 240681
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
האם מותר לסרב כשמכבדים אותך בהקמת ספר תורה?
קשה לי להרים יש אמנם ספרים קלים! אך יש כבדים! שמפחד חס ושלום להפיל מותר לסרב.זה לא כמו לסרב לעלות?

תשובה
מצווה עליך לסרב, מחשש לנפילת הספר חס ושלום. ומכאן אזהרה לגבאים שלא להכניס תיקים כבדים לספרי תורה.
שאלה - 240680
להרב מוצפי
לא הבנתי למה הרב התכוון העורב מצא את הזרזיר?

תשובה
כשתלמד שלחן ערוך תבין.
שאלה - 240679
לכבוד מורנו הרב שליט"א, מה הסדר השבת הזאת בברכת המזון?
תשובה
ברכת המזון בשבת קודש זו היא הארוכה ביותר,
א, קודם שאומרים על הכל... אומרים על הנסים... בימי מתתיה... רצה והחליצינו, יעלה ויבא.
ב, מי ששכח לומר על הנסים וחתם ברוך אתה השם,,, אינו חוזר, ובהרחמן משלים על הנסים. ואומר הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כשא שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מתתיהו...
שכח רצה והחליצינו עליו לחזור לתחילת ברכת המזון.
ג, שכח לומר יעלה ויבא, אינו חוזר.
ד, שכח לומר, ונזכר כשחתם בונה ירושלים. יאמר הנוסח בסידורים בא"י אמ"ה שנתן שבתות למנוחה... וראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון...
שאלה - 240678
לכבוד מו״ר שליטא
אני בע״ת ומתחתן בעוד חודש
היא בסמינר מעל חצי שנה ומרגיש שקצת חסרה ביראת שמיים ובהרגלי הצניעות עקב המוסדות שהתחנכה בהם בעבר
מהי הדרך הנכונה לחזק אותה בזה ?

תשובה
היא צריכה לימוד קבוע של יהדות, מוסר ויראת שמים.
שאלה - 240677
לכה"ר
מחילה מראשבחמישי שעבר עשיתי הפסק נקי והמוך יצא עם כתם בהיר ביותר טיפה ורדרד וחשבתי שזה פוסל.לא שמרתי את הבדבשבת בדקתי עם בד ממכנס של תינוק לא היה עד
מתי?

תשובה
רק במוצאי שבת.
שאלה - 240676
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אומרים בשם רבנו האר"י זצוק"ל שמה שהכי קשה לאדם זה התיקון שלו זה נכוןמה שאדם הכי נמשך למצווה זה גם חלק מתיקונואני נמשך מאוד למצוות חסדוזיכוי הרבים

תשובה
תפסיק להפיץ שמועות שווא, תתחיל שלחן ערוך ואל תעסוק בתיקונים.
שאלה - 240675
לכבוד הרב שליט"א
בת 38 התחתנתי לפני 3 שנים ב"ה יש לנו ילדה בת 1.5 בכל מאודי מתפללת לבנים צדיקים רציתי להתיעץ עם הרב האמ להתחיל טיפולים או להמתין)מחכה שנה וחצי להריון. תודה

תשובה
להתחיל בהצלחה טיפולים בשם השם נצליח.
שאלה - 240674
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האיסור של "ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב".הוא רק בעל אל אשתו בימי האיסוראו כל פעם שנגע באשה אפילו בטעותבאוטובוס,קופאית בסופר ברחוב וכו הוא נטמא?

תשובה
רק במתכווין. השם יצילנו.
שאלה - 240673
שלום הרב אמר לא לספר על הריון אשתי בשבוע 22 וקשה שלא יכולה לדבר עם משפחה היא צריכה תמיכה עזרה עם בתי חולים קניות אמא שלה מגיעה מחול ויכולה להביא דברים שהיא צריכה וקשה להשיג פה
תשובה
תאמר לה לא לספר.
שאלה - 240672
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בברכת המזון שאומרים בימות החול של חנוכה לא בשבת שאז אומרים מגדול בימי החול צריך לומר מגדול ישועות מלכואו מגדיל ישועות מלכוכי אין תפילת מוסף כלל!

תשובה
מגדיל.
שאלה - 240671
הוצע לי בחור שמשפחתו דורשת עליו סכום שהוריי לא יכולים לעמוד בו.
אם נוריד את ההצעה ייתכן שאפסיד ח"ו את הזיווג שלי?
ומדוע היום האישה צריכה לקנות את הגבר ולא הפוך? מה הנכון?

תשובה
במסכת קידושין ע, ב. אמר רבה בר רב אדא אמר רב, כל הנושא אשה לשם ממון, יהיו לו בנים שאינם הגונים. עליו אמר הכתוב בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו. חודש יוצא וחודש נכנס וממונם אבד.
והיום מסלפים את ההלכה לצערינו ולבושתינו.
שאלה - 240670
לכבוד מו"ר
כיצד לנהוג לענין תענית ר"ח הקרוב?
בברכה רבה

תשובה
אסור.
שאלה - 240669
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי חבר אברך צדיק מלווה לאבי מדי פעם בשעת דוחקו והוא אף פעם לא לחוץ שנחזיר לו גם שאני רוצה האם יש בכך יותר מצווה בשבילו ככל שההלוואה אצלנו הוא זוכה עוד

תשובה
המצווה הגדולה ביותר היא לא ללוות כספים. קונים רק במזומן, אין, לא קונים.
שאלה - 240668
לכבוד הרב
אישה שעובדת ככח עזר בבי"ח.
עובדת בליל שבת. מרחק הליכה של שעה מהבית.חוששת לחזור בלילה גם מהאוכלוסיה ומזג האויר.
האם תוכל לחזור בהסעה עם נהג גוי מטעם בי"ח לניאדו?

תשובה
הסעה של גוי מותרת. ולא לפתוח את הדלת בעצמך.
שאלה - 240667
לכבוד הרב,בע"ה מחר אהיה (בלי נדר, העורך) בכותל לאחר שלא הייתי מעל 30 יום.
1).האם קורעים בימי חנוכה?
2).אנשי הביטחון אולי לא יסכימו להכניס מספריים ,האם ניתן לחתוך מראש בבית את קצה החולצה?

תשובה
תכתוב בלי נדר, תיזהר בכל דבר מצווה לומר ולכתוב כך. לא קורעים בימי החנוכה. תתפלל שכל ההחלטות נגד הדת יתבטלו וכך לא תתפתח המגיפה.
שאלה - 240666
לכבוד הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א
בשמן זית מה חשוב שיהיה חוץ מכשרות בד"ץ העדה החרדית!
יש אחוזי ריכוז 0.8 0.7 זה גם בסדר?או עדיף 0.5-0.4 לפחות?אצלי יש שמן 0.3 חמיצותטוב?

תשובה
העיקר שמן זית שלא זייפוהו. אמיתי ומרענן.
שאלה - 240665
לכבוד הרב הגאון מוצפי!
מי שיודע לקרוא בתורה יש בזה עילוי נשמה גדול לנפטר/ת?מה יותר מעלה עליית שלישי או שביעי עם קדישאמרו לי ששלישי יותר אפילו מהקדיש של 7!או עליית מפטיר?

תשובה
א, קריאה בתורה מעלתה גדולה לעילוי נשמה כפי שכתב הרב מעבר יבק זיע״א. ב, האומר לך בדה מליבו דברים שאין להם שורש. עלית מפטיר וקריאת ההפטרה בלי טעויות מעלתה עצומה לעילוי נשמה, ומקורו בזוהר חדש מדרש הנעלם רות. והביאוהו למעלה משלשים פוסקים עמודי העולם, מגדולי הראשונים זה 850 שנים.
שאלה - 240664
היה לי ויכוח בהלכה של ברכת מפיל עם חבר. אני סובר כהרב עובדיה זל. וחברי הזכיר את הארי. אז אמרתי עזוב אותי מהאר"י בכוונה של אני לא הולך על פי הקבלה אלא פשט. האם זה זלזול בו?
תשובה
שניכם טעיתם, אין מחלוקת ביניהם, מרן ז״ל כתב לא לברך בגלל שרבנו האר״י ז״ל סובר שאחרי חצות לא מברכים. כך שאין בכלל מחלוקת.
שאלה - 240663
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
השוכח אתה חוננתנו. האם יכול לאמרו בסוף שמונה עשרה כמו ששכח על הנסים?
תודה רבה

תשובה
נכון.
שאלה - 240662
לרב שליטא
אם אני יכול ללכת לשיעור תורה בערב שבת מאוחר ויש אורות בדרך משום שלוחי מצווה..? או שמא היכא דשכיח היזקא לא?

תשובה
אתה לא לומד תורה ומבלבל לי את הראש בב!יעמומך. השדים יושהים בממשלה.
שאלה - 240661
לכבוד הרב שלום רב. רש"י בחומש שמות כותב שקני המנורה היו באלכסון,וגם הרמב"ם בפירוש המשניות צייר את המנורה שקניה באלכסון.א"כ מדוע מציירים אותה בחצי עיגול? תודה לכת"ר
תשובה
עד היום לא ברור לנו איך היתה צורת המנורה , דיעות רבות יש בין חכמי ישראל.
שאלה - 240660
לכבוד הרב מוצפי
כשאומרים קדיש יש את המילה תשבחתא נכון לומר זאת כמו שאומרים תשבחות מהמילה שבח?
ובקדיש על ישראל אומרים הדן ודי ולא די ודין מהמעלה דין!
שזה לא מדוייק לא מועיל?

תשובה
תוש בשורוק, ב שוא, ח קמץ, תא קמץ.
שאלה - 240659
היום נודע לי על בת 25 חלתה בקורונה לפני חצי שנה,לא חוסנה בעצת "רב" הסתבכה בתסחיף ריאה ומאז מורדמת מונשמת במצב קשה בטיפול נמרץ
נכתב לבחורה שמתחתנת ושמשפ' החתן נגד חיסונים

תשובה
אני מכיר רבים וטובים צעירים ומוכשרים שהלכו לאיבוד ונמצאים מתחת לאדמה בגלל שלא חוסנו. אותם ״רבנים״ הם רוצחי נפשות, ודם ההרוגים על ראשם.מי הסמיך אותם להפיץ שקרים ובדותות? וכך אימללו מאות רבות של משפחות? והתורה אומרת אחרי רבים להטות.
עיננו רואות את המחוסניםחיים וקיימים בריאים ושלמים, מביאים בנים בריאים לעולם ועוסקים בתורה הקדושה.
שאלה - 240658
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א!
יש לי חבר יוצא עם מישהי שידוך הכל טוב צניעות יראת שמים תקשורת משותפת הבעיה שהוא לא נמשך אליה!
אין לו את מי לשאול,הרב מותר להתחתן עם אין משיכה?

תשובה
תזהיר אותו שהוא על מסלול רווק זקן.
שאלה - 240657
לכבוד הרב אין אמונה בממשלה,רה"מ מצטייר כשקרן!מאוד מתלבטת אם לחסן ילדים קטנים לא יודעים מה ההשלכות של החיסון!אנחנו הורים התחסנו אבל ילדים קטנים?אולי לחסן רק לשפעת כרגע
תשובה
הוא שקרן מועד!!! אך התורה הקדושה מצווה אותנו לשמוע ב3ול הרופאים ולהתחסן.
שאלה - 240656
לכבוד הרב שלום רב בשבת הקרובה ל כסליו אהיה בן 20 וידוע מאמר חזל על תיפחנה עצמותיו האם גם שחל בשבת גיל ה20 ראוי להשאר ער כל הלילה? ואם כן האם יש עדיפות ללימוד כל שהוא?
תשובה
תלמד ביום חמישי בלילה שלחן ערוך הלכות ראש חודש, ואחריו הלכות שבת.
שאלה - 240655
לכבוד הרב
אני מאוד רוצה להתחתן ולהקים בית כשר ואני מאמינה באמונה שלמה שזה יגיע,מה אצטרך לעשות כדי לזרז את זה? זה יגיע בקרוב?

תשובה
מתפלל עבור כולכן וכולכם.
שאלה - 240654
לכבוד הרב שלום וברכה,האם יש בעיה לאכול בצל חי כמו שכתוב בגמרא.או לא.וכן בצל ושום ביחד?תודה רבה
תשובה
לא לאכול לבדו, אלא כבוש. בצל ושום כן אוכלים.
שאלה - 240653
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב כתב בתשובות שזה עוון להתפלל ערבית מאוחר!
מי שיש לו מניינים קבועים בשעות 21:30-22:00 זה בסדר?
אם לא הספיק והתפלל גם עוון?
או הכוונה ל 2 בלילה וכו'

תשובה
תפילה וקריאת שמע מהתורה, כל המלאכים והעולמות מחכים לך ואתה……………
שאלה - 240652
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברצוני לדעת מי קבע את מועדי ה בזמן בית ראשון ועל פי איזה לוח שנה. תודה מראש

תשובה
אדוני, שכחת את המשנה, שבזמן בית המקדש לא השתמשו בלוחות אלא עדים שראו את הלבנה הגיעו לבית הדין בירושלים הבנויה ושם קבעו את החודש.
שאלה - 240651
לרב, האם מותר לי ללכת עם סרט לחברים כשזה יוצא על זמן חצות לילה ואוכל לומר אחר כך תיקון חצות בלי נדר?
תשובה
הלכת וקנית שכל של בת היענה בטעות. מהיכן קנית? משוק הפשפשים??? טמבל, אתה כל לילה עושה משחקים באתר קדוש???#####₪מחכה לך. העורך תודה.
שאלה - 240650
לרב שליטא
הגמרא בפסחים אומרת האם אני יכול ללכת לשיעור תורה בערב שבת מאוחר ויש אורות בדרך משום שלוחי מצווה..? או שמא היכא דשכיח היזקא לא?

תשובה
לא בארץ ישראל, ולא כשיש בתים, ולא כשיש פנסים.
שאלה - 240649
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב בעוונתי הרבים אחר שסיימתי לאכול חזה עוף אכלתי בטעות שוקולד חלבי שזכרתי בוודאות שהוא פרווה אך רק אחר כך ראיתי שהוא חלבי. כיצד אוכל לכפר? תודה רבה

תשובה
זה קרא מפני כש3נית לא בדקת, אחרי חנוכה ״שמח״ תתענה יום אחד.
שאלה - 240648
לרב
האם מותר לומר שמות של שדים המוזכרים בגמרא? [חוץ מפלונית]
בגמרא בפסח' אומרת שיש שדה המציינת ברחובות..בערבי שבתו. אני יכול ללכת לשיעור תורה בערב שבת או שנחשב היזק מצוי

תשובה
מדוע אתה מחבב אותם וחפץ להזכירם???
שאלה - 240647
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדוע התורה לא הזכירה ראש השנה בתור יום דין?
תודה רבה.

תשובה
כדי לא להעיר את…… ההוא…
שאלה - 240646
לכבוד הרב שלום רב, שתי בנות בנות 11 ו9 האם לחסן לקורונה? שיחות עם הורים לילדים שאמרו לא לחסן גרמו לי לחלישות הדעת. אשמח לחזוק מכבודו. חג חנוכה שמח.
תשובה
בהחלט לחסן כי הסכנה גוברת לא עלינו.
שאלה - 240645
שלום לכבוד הרב
האם כאשר האשה מוציאה את בעלה בהדלקת נ"ח בתוך החצי שעה מצ"ה כשאינו נמצא ראוי ונכון שיקדים להתפלל ערבית לפני הדלקתה כאילו הוא עצמו מדליק שהרי אשתו כגופו

תשובה
זה אינו משנה.
שאלה - 240644
לכבוד הרב קנינו צמח רוטה/רוטה/פיגם מהיתר מכירה בעציץ קטן ונקוב. אני שם אותו על השיש האם מותר להשקות וגם מה האופן להשתמש בו לשמירה או להריח או לאכילה
תודה רבה
כל הברכות

תשובה
רק להשקותו.
שאלה - 240643
לכבוד הרב שליטא יש לי תור בסד ביום א הקרוב ב1600 כב הרב אמר לא לדחות בעלי שיח׳ חשוב לו להדליק את החנוכיה בזמן אני לא הספיק להגיע בשביל השלום בית שידליק וכשאחזור אתפלל ת למצוות
תשובה
מצויין.
שאלה - 240642
מורנו הרב.
האם ניתן להוציא מהמרפסת (מקורה) לאשפה עציץ של הדס שלא מוציא ענפים ראוים? האם לזרוק ב-2 שקיות? האם זה משנה אם מישהו אחר יוכל לקחת מהאשפה?
תודה לרב על כל ההכוונה!

תשובה
אסו4 לעשות כן.
שאלה - 240641
לרב
האם מותר לומר שמות של שדים המוזכרים בגמרא? [חוץ מפלונית]
בגמרא בפסח' אומרת שיש שדה המציינת ברחובות..בערבי שבתו. אני יכול ללכת לשיעור תורה בערב שבת או שנחשב היזק מצוי

תשובה
רק בלימוד. בביאור לא.
שאלה - 240640
לכבוד הרב שלום.
בסיום מנחה ביקשתי שיענו ברכו את ה'המבורך. אחד המתפללים... הסברתי לו שבאורחות ציון פרק ה הרב רשם בשם הזוהר נג שהנשמה לא מתישבת .. האם נכון לעשות כך? להמשיך.

תשובה
צודק בהחלט. וכך מפורש בהלכה שיחיד יכול לאמרו בפני עשרה.
שאלה - 240639
לכבוד הרב שלום רב חג פורים שמח כל הישועות והאורות אורך ימים ושנות חיים בבריאות איתנה מעליא.האם ניתן לצום מחר למי שנוהג לצום לפני ראש חודש תודה רבה לכבוד מו"ר
תשובה
בהחלט לא. עיין חנוכה בציון.
שאלה - 240638
לכבוד הרב מוצפי,
אנו המארגנים של המחאה נגד ביזוי הראש"ל, אלפים חתמו. רוצים להוציא חומר הסברה להצלחת העצומה, נשמח לכמה שורות מהגאון שליט"א לתועלת העניין ובחובת החתימה.

תשובה
אשמח מאוד להיות שותף למחאה.
שאלה - 240637
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
אדם שהתעורר לאחר זמן קריאת שמע או בזמן שלא יספיק את זמן קריאת שמע
יברך על נטילת ידיים בבוקר ?

תשובה
ממחר יקום בזמן וישוב בתשובה.
שאלה - 240636
שלום לכבוד הרב
האם בימי החנוכה אפשר לנגן בכלי שיר כגיטרה כמו בחול המועד פסח/סוכות? או שלאור חורבן הבית אסור בימים אלו כמו בשאר הימים?

תשובה
אני מסופק אם מותר מחשש קלות ראש.
שאלה - 240635
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחרי עיון בשו'ת,
א;האם יש איסור לזרוק את הפתיחות הצפות של החנוכיה?
ב;לגבי הבקבוק שמן שאני משתמשת להדלקת החנוכיה יש איסור להשתמש למאכל אם לא התנתי?

תשובה
נוהגים ביום האחרון לשורפם. ב, אם היה בדעתך להשתמש בהם לצרכי המטבח מותר.
שאלה - 240634
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני אברך והחברותא שלי טוען שמטעים את גדולי ישראל בעניין החיסונים ולא מביאים לפניהם את כל המידע.הוא עומד במרדו האם מותר לי להמשיך ללמוד עם אדם כזה?
תשובה
שוטה מוחלט ופתי יאמין לכל דבר. מסוכן להיות בקרבתו.
שאלה - 240633
לכבוד הרב שלום.האם לוף דינו כמו בצל?
אני קוצצת ושמה במקפיא.זה בסדר או לשים עליו מלח או שמן??

תשובה
אינו כמו בצל.
שאלה - 240632
לכבוד הרב שלום רב
כרגע בתקופת שידוכים
אינני רוצה לקיים אירוע חתונה אלא ברבנות ,אינני אוהב ריקודים וצומת לב ואני ביישן, גם משפחתי חילונים ולא ישמחו בהפרדה. אפשר ברבנות?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 240631
שלום לכבוד הרב, אני אוכל אורז עם שניצל עוף, ולקחתי שנים שלשה זיתים כדי לבלוע את השניצל בקלות. אבל אני אוהב אותם, אני צריך לברך על הזית? תודה.
תשובה
הזיתים נאכלים בגלל השניצל, ולכן הם טפלים להם ואין מברכים עליהם. אלא מכיוון שאתה מחבב אכילת זיתים, נכון יותר שקודם שתתחיל באכילת השניצל, תעשה חושבים, ותברך על הזית בתחילה העץ, וכך תוכל להמשיך אם ביחד או בנפרד.
שאלה - 240630
לכבוד הרב כשאני מחשב מעשר איזה הורדות עלי להוריד לפני המעשר, אם למשל יש לי משכנתא ל-10 שנים איך אני מחשב?
תשובה
משכנת ותשלומי המסים.
שאלה - 240629
לכבוד הרב שליט"א , א' תודה גדולה לרב שעזר לי המון בתשובותיו,ב' ברוך ה' הכרתי שידוך ,היא נותנת מעשרות הבנתי, מותר לי לומר כשאהיה אברך בע"ה שתשמור את זה לנו מכיוון שאברך?
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 240628
לכבוד הרב שלום רב
ממתי נולד מנהג כזה שאברכים עושים לביתם בת מצוה, ומוזמנים כל המשפחה כולל גברים. האם זה תקין?

תשובה
בושה וחרפה, ממש רפורמים. אחר כך בוכים ומייללים מדוע בת זו לא הולכת בדרך התורה.
שאלה - 240627
לכבוד הרב עט"ר שלום רב, 1. מרת אימי ז"ל נפטרה ח' בכסלו, באיזה תאריך צריך לקיים את האזכרה של יום ה - 30 ? 2. מתי הבנים יכולים להסתפר ולגזוז ציפורנים?
ה' ישמור את הרב היקר.

תשובה
הקובע הוא יום הקבורה ולא הפטירה.
שאלה - 240626
לעורך שלום, אנחנו מהצפון, רוצים להגיע להילולא של חכם סלמן זיע"א ב"ה ב"נ. אפשר לדעת פרטים כלליים?
תשובה
בעזרת השם יתברך יהיו פרטים בזמן המתאים.
שאלה - 240625
להרב מוצפי
בעניין הקמיע מה שכתבתי לרב השבוע יצא לי לדבר עם אותו הרב ומסתבר שיש צד 3 שמשתמש בו לעשות כסף!
הרב לא לוקח 1200₪ הרבה פחות ישנה עוד שאלה עם מותר לכתוב קמיע?

תשובה
לא הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו.
שאלה - 240624
שלום לכבודו גאון הדור, חילקו מקופת העיר לכל אחד מהאברכים בקבוק שמן זית למאכל. הדביקו עליו "להצלחת התורמים". אברך שב"ה יש לו אפשרות עדיף שירכוש בעצמו שמן זית? תודה למורנו
תשובה
נכון בהחלט. כי קיום מצווה בשכר היא שלימה.
שאלה - 240623
לכת"ר מו"ר הגאון, פורים שמח לכבודו. האם יש בעיה בכך שיולדת תבקר יולדת אחרת בביתה או בכלל? האם נכון שעדיף להימנע מכך? תודה לכה"ר ה' יאריך ימיו בטוב ובנעימים ויוסיף כוחו.
תשובה
עיין בתשובה מאתמול, מקורו במנהגי האיסלמיסטים, קטאר אבו דאבי וגוואטמאלה.
שאלה - 240622
לכבוד הרב שליט"א
אנו רוצים לשפץ את הגינה, לחפור באדמה, להזיז אדמה ובכלל לעבוד בגינה , אומנם כמובן לא לשתול או לטפל בצמחים בשנה הזו.האם מותר?

תשובה
בשנת השמיטה כל סוג עבודת קרקע אסורה לחלוטין כמו ביום שבת קודש.
שאלה - 240621
לכבוד הרב שלום וברכה
יש להורי ז"ל אזכרה באותו חודש שבט לאימא ב-ה' לאבא ב-ב' האם אפשר לאחד את האזכרה ובאיזה תאריך לקיים
תודה כבודו

תשובה
ב שבט לשניהם.
שאלה - 240620
לכבוד הרב שלום רב,
אני בשנת אבל על אימי ע"ה, גיסתי אחות בעלי הזמינה אותנו לשבת שנעשה יחד, אני סירבתי מכיון שבשנת אבל אני לא מתארחת אצל אחרים. נהגתי נכון?
תודה לכבוד הרב.

תשובה
אשרייך, שומרת על ההלכות והמנהגים בתמים. תבורכי.
שאלה - 240619
לכבוד הרב שלום העברתי עכשיו לחשבון הישיבה לאברכים
תשובה
תזכו למצוות. ותתברכו בכל הברכות.
שאלה - 240618
לשואל משאלה 240605 ,
עי' בארחות ציון בח"ב בעמ' שמג שצריך להגיד היום יום אחד בשבת קודש כמו שנהגת ומקורו מהזוה"ק שמי שמזכיר את השבת צריך לקדשה שנא' זכור את יום השבת לקדשו ע"ש.

תשובה
תבורך מן השמיים.
שאלה - 240617
מו"ר נר"ו
פורים שמח לכם ולב"ב!
האם המלצת הרב על ה' אלדד שטרית לתפילין לבני ב"ה בתוקף?

תשובה
הולך ועולה עוד ועוד.
שאלה - 240616
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב אפשר בשביל להדליק את החנוכיה בזמנה שהבן ידליק ואני דרך הטלפון ישמע את הברכות כי הוא היה לבד בבית ואני נמצה בעבודה מגיע מאוחר תודה למורנו

תשובה
לא מועיל, צריך שמישהו יהיה אתו, חבר או בן משפחה.