ליחצו לשליחת שאלה לרב
שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"א/אדר תשפ"א

           

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 221199
יום רביעי בשבת-קודש לסדר "ואתה תצוה את בני ישראל"
י"ב אדר התשפ"א

אל מעלת כבוד רבנו ומורנו
הגאון הגדול רבי בן- ציון מוצפי שליט"א
נשיא אלוקים בתוכנו, בד"ץ בני-ציון לשם ולתהילה

עם חזרתי בימים טרופים אלו מארץ ניכר אל ארץ חמדה ורחבה, בעת שנגיף הקורונה משתולל בכל ארצות תבל, זכינו בסיעתא דשמיא לקיים שחיטה מהודרת, למהדרין מן המהדרין, חלק בית יוסף, ביבשת דרום אמריקה, במדינת אורוגוואי, במפעל סאן-חסינטו, מטעם חברת "מאסטרפוד".
בשורות הבאות אספר לכבוד מורנו ורבנו שליט"א, על הנעשה בשחיטה מדי יום ביומו.
להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח המפעל, בכל יום ויום, תמידין כסידרן:
• מפקח צמוד מטעם הבד"ץ, הרב ירמיהו חנינה שליט"א, פיקח על כל צוות השוחטים והבודקים, יחד עם ראש הצוות.
תא השחיטה:
א. בתא השחיטה, ישנם חמישה שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל.
ב. בדיקת הסכינים, ביבש וברטוב. ולאחר חמש שחיטות – בודקים ביבש.
ג. בין שחיטה לשחיטה בודקים את הסכין בתלתא רוחתא.
ד. ברשות כל שוחט מצויות שלוש סכינים לכל הפחות, חדים וחלקים כדת וכדין, כשהן נבדקות בכל ערב על-ידי ראש הצוות.
ה. בדיקת הוושט נעשית על-ידי השוחטים בסבב, ולא על-ידי משגיח.
ו. כל השוחטים נבחרו על-ידי הבד"ץ בדקדקנות מרובה, והינם מומחים ויראי השם ובני תורה מובהקים.
ז. כלל השוחטים, עושים את מעשה השחיטה בנחת ובשלוה, על-ידי הפסקות. כל שוחט מבַצֵע בממוצע שחיטות במשך ארבעים וחמש דקות בכל יום.
ח. מהירות "ליין השחיטה" [פס הייצור] מתבצעת כפי דרישת הבד"ץ, בין שבעים וחמש לשמונים בהמות בשעה.
בדיקת וושט:
אם לא נשחטו כל הסימנים, אלא רק רובם, מורידים את רמת הכשרות ל"כשר", בלי הידור "חלק". ולפעמים מכריזים על הבהמה כנבילה.
בדיקת כרסים:
בין כלל הבודקים, ישנו "בודק כרס", מומחה גדול, וירא שמים ובן תורה, שבודק כל כרס, שאין בו נקב מבחוץ ומבפנים. בנוסף, הוא בודק את "בית הכוסות".
בדיקת חוץ:
בשנה זו, בתקופת חורף תשפ"א, היו שני בודקי חוץ מעולים ומומחים, ותיקים בבדיקת חוץ, יראי שמים מרבים, ובני תורה ואוהבי תורה.
בדיקת הריאה נעשית על-ידי הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה, על-ידי נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות. כמו כן, הבדיקה נעשית בנחת ובשלווה ולא במהירות. והם נבדקו על ידי יום יום וראיתי שהם מקפידים הקפדה יתירה, ברוך השם.
ל"בודק חוץ" ולמשגיחים, ישנן טבלאות בהן יש חלוקה ל: "חלק", "כשר", ו"טרף", והם נבדקים על-ידי המפקח תוך כדי עבודה, לוודא שאין טעויות. כמו כן, כל פתקי הריאה נשמרים, כדי לוודא שלא תיפול חלילה טעות.
מחלקת "חלקי פנים":
מחלקה זו היתה תחת פיקוח צמוד, על-ידי המפקח וראש הצוות, מידי יום ביומו, שההכשרה והמליחה והשטיפה של חלקי הפנים נעשית כדת וכדין, ללא שום שאלות וספקות. כמו כן, זיהוי חלקי הפנים והאריזה, הצבנו בעמדה הזאת משגיחים יראי שמים, צדיקים ובני תורה, שהכשרות נר לרגליהם, ויודעים את הלכות מליחה וכו' על בוריים.
כמובן שגם במחלקה זו היתה הפרדה מלאה בין הבשר ה"חלק" לבשר ה"כשר".
הדיו והשקיות, היו עם כשרות לכל השנה, ואין בהם חשש איסור, ולא חשש חמץ או קטניות. קיבלנו עליהם חותמות כשרות על-ידי גופי כשרות.
זיהוי והכשרת הבשר:
מדי לילה, עבדו שני משגיחים שהיו מזהים את הבשר על-ידי הרשימות שנתנו להם, ועל-פי הבדיקות הבאות: 1. מספר. 2. חותמות. 3. היום. כל רבע ורבע נבדק, ואם היו בו צריריות דם, מנקים אותו. גם בית השחיטה נבדק, לפני ההכשרה של הבשר.
הכשרה על-ידי מתקן אוטומטי חשמלי:
א. הבשר הניתן במים: נבדק האם כל החתיכה מצויה בתוך המים, ושהוא שוהה לכל הפחות חצי שעה במים. וגם טמפרטורת המים אינה פחות משבע מעלות צלזיוס.
ב. מליחת הבשר: כל הבשר נמלח מכל צדדיו וקיפוליו, ותוך כדי עבודה בודקים תמיד שהמלח יבש ועושה את פעולתו. אם המלח לח או רטוב, לא משתמשים בו.
ג. שהיית המלח: המלח שוהה לכל הפחות שעה אחת, ואחר-כך עובר ניפוץ ושטיפה וטבילה בשלוש אמבטיות, והמים מתחלפים בכל פעם שנראה שאינם נקיים. כל זה נעשה על-ידי משגיחים יראי שמים שאנו מכירים אותם מזה כמה שנים שהם עובדים עבור הבד"ץ.
ד. העבודות הללו נבדקו הן על-ידי והן על-ידי המפקח של הבד"ץ, בהשגחה צמודה ומהודקת.
הנהגות כלליות בבית:
- בעונה זו זכינו שעבדו אצלינו משגיחים מארץ ישראל וגם מארגנטינה, אנשים טובים יראי השם ובני תורה, ויודעים לעשות מלאכתם נאמנה, בצורה מצויינת. כולם כאחד ענו על דרישות הבד"ץ.
- דבר חשוב שהצלחנו לעשות בעונה זו, למרות הנגיף המשתולל, הוא להחליף את אנשי הצוות באמצע העונה, וזה דבר חשוב מאין כמוהו, לרענן ולהתחדש, שלא תהיה שחיקה ברמת הכשרות, הידור זה התאפשר אודות לחברת "מאסטרפוד" שהביאה את השוחטים במיוחד במטוס פרטי מארגנטינה למדינת אורוגוואי. וזה הודות לאיש יקר, הלא הוא ר' דוד ברדוביץ, שעזר לנו בענין זה.
- בכל יום מתקיימות בסיעתא דשמיא תפילות שחרית מנחה וערבית במניין בבית-הכנסת, כולל קריאה בספר-תורה כשר ומהודר.
- שיעורי תורה קבועים נמסרים מדי יום ביומו, בהלכה, באמונה ובמוסר. בין השאר נמסרו שיעורים בהלכות שחיטה, בספר מסילת ישרים ובספר חובות הלבבות. את בית-הכנסת מעטרת ספריית קודש מפוארת, ומצויים בה ספרים חשובים מאוד לקובעי עיתים לתורה.
- גם מקווה טהרה מהודר מצוי במפעל.
כשרות המטבח:
במטבח המצוי במקום, מצויים בכל עת משגיחים המקפידים על בישול ישראל כדעת השולחן ערוך. כמובן שכל המטבח עבר הכשר והגעלה של הכלים והתנורים. כל המוצרים נבדקים על-ידי ראש הצוות והשוחטים שהם כשרים ואין בעיות של כשרות.
ישנם עוד הרבה דברים שהנהגנו בצוות, ואין כאן המקום להאריך.
אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", וברוך ה' שזיכינו את כלל עם ישראל באכילה מהודרת ביותר.
תפילתי היא: יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, אמן ואמן.
מאת הצב"י בן-שושן שלום

תשובה
לכבוד
מעלת ותהלת הרב הגדול מעוז ומגדול, אהוב למעלה ונחמד למטה, איש על העדה, עושה ומעשה, בקי בכל הלכות וכללי הכשרות, חכם מחוכם, מבין דבר מתוך דבר, אין חקר לתבונתו, מוסר נפשו על משמר הכשרות לעם ישראל,

כמוהר"ר שלום בן שושן שליט"א יחשל"א
אחראי מערכת השחיטה בבד"ץ "בני ציון".
שלום רב וישע יקרב,
מכתב הדו"ח הכללי של השחיטה האחרונה שהיתה במדינת אורוגוואי, ואשר אני יודע כי שמת לילות כימים על משמר ההידורים שבכשרות, וכבר שמעתי מעוד מקומות מוסמכים על ההקפדה וההשגחה, ההידורים, והחומרות, היראת שמים, ולימוד התורה, השינון של ההלכות וריענון הכללים, הפיקוח הצמוד, שהכל נעשה באהבה ובמסירות אין קץ, ואפילו שהתנאים בתקופה זה היו קשים, מסרתם נפשכם על משמר הכשרות.

תודה לאל עליון שזו הפעם השלישית את מעלת ככודו לעמוד בראש המערכת והצוות, ואת הצוות היקר והנפלא, אשר לא יסולא בפז, תודה לכם ולכולכם, ולמסירות של בני משפחותיכם, לתת לעם ישראל מכל העידות והחוגים בשר חלק למהדרין, ששתי ושמחתי כי זכינו ברוך השם לכל העמל והטורח, היגיעה וההקפדה בכל מחלקה ומחלקה, בימים ובלילות, כדי לעשות יותר מהדרוש לתת כשרות מהודרת ומוצלחת, על כל הבשר והמוצרים המשובחים שעלה בידינו לקיים.

תודה לבני משפחותיכם על מסירות נפשם בתקופה קשה זו של תנאי הבידוד והעבודה המסורה.
כמו כן תודה וברכה לחברת מאסטר פוד ולידידינו הרב דוד ברדוביץ' על ההיענות לכל הדרישות והנשיאה בעול הכשרות.

הנני מתפלל לאבינו שבשמיים דיעזרינו על דבר כבוד שמו, ולא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, ונזכה עוד רבות בשנים לשרת את הציבור בהגשת מאכלים כשרים ומהודרים העולים על שלחן מלכים, מאן מלכי רבנן.

הכותב והחותם מתוך הלל להשם יתברך ותודה עמוקה לכל חברי הצוות הנפלאים והמסורים, אשר עבדו באהבה ללא ליאות. יתן לכם השם יתברך כח ואומץ לעמוד על המשמר.
בן ציון מוצפי.
שאלה - 210500
לכבוד העורך המסור.
אנא אם אפשר לפרסם את פרטי החשבון של האתר על מנת להעביר תרומה בלי נדר.

תשובה
ניתן להפקיד לבנק מסד סניף 515 מספר חשבון 76996 סמל הבנק 46
שם העמותה: דורש ציון (עמותה רשומה) 580481489
שאלה - 209861
לכבוד מורנו הרב שליט"א, עתה חזרתי מהמרכז הרפואי זיו בצפת, וחשכו עיני לראות עשרות רבות של חולי קורונה נאנקים וכואבים, ביניהם קרובי משפחה צעירים, מה עושים?
תשובה
אנחנו במצב חירום וסכנה מרחפת על כולם, חייבים להתעורר ולשפוך שיח לפני אבינו שבשמיים, אין לנו עסקנים אמיתיים ונכונים שיובילו אותנו למקומות הנכונים, עלינו לצעוק אל אבינו שבשמיים, כל איש ואשה, נער וזקן יקראו תהלים ויתפללו שתיעצר המגיפה. תקראו את סדר מ"ב מסעות כפי שכתב רבנו אליהו הכהן מאיזמיר זיע"א. וכל אחד מאתנו יקבל עליו קבלה טובה, כי בתכנית לסגור את בתי הכנסת ביום הקדוש והנורא. תתעוררו!!!


א, פיטום הקטורת.

אַתָּה הוּא יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ שֶׁהִקְטִירוּ אֲבוֹתֵינוּ לְפָנֶיךָ אֶת קְטֹרֶת הַסַּמִּים בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּם כַּאֲשֶׁר צִוִּיתָ אוֹתָם עַל יַד מֹשֶׁה נְבִיאָךְ כַּכָּתוּב בְּתוֹרָתָךְ:
וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה סַמִּים וּלְבֹנָה זַכָּה. בַּד בְּבַד יִהְיֶה:
וְעָשִֹיתָ אֹתָהּ קְטֹרֶת רֹקַח מַעֲשֵֹה רוֹקֵחַ. מְמֻלָּח טָהוֹר קֹדֶשׁ:
וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה לִפְנֵי הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה. קֹדֶשׁ קָדָשִׁים תִּהְיֶה לָכֶם:
וְנֶאֱמַר וְהִקְטִיר עָלָיו אַהֲרֹן קְטֹרֶת סַמִּים. בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת יַקְטִירֶנָּה:
וּבְהַעֲלֹת אַהֲרֹן אֶת הַנֵּרֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה. קְטֹרֶת תָּמִיד לִפְנֵי יְהֹוָה לְדֹרֹתֵיכֶם:
תָּנוּ רַבָּנָן פִּטּוּם הַקְּטֹרֶת כֵּיצַד. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וּשְׁמוֹנָה מָנִים הָיוּ בָהּ. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה מָנֶה בְּכָל יוֹם. מַחֲצִיתוֹ בַּבֹּקֶר וּמַחֲצִיתוֹ בָּעֶרֶב. וּשְׁלֹשָׁה מָנִים יְתֵרִים שֶׁמֵּהֶם מַכְנִיס כֹּהֵן גָּדוֹל וְנוֹטֵל מֵהֶם מְלֹא חָפְנָיו בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. וּמַחֲזִירָן לְמַכְתֶּשֶׁת בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים כְּדֵי לְקַיֵּם מִצְוַת דַּקָּה מִן הַדַּקָּה. וְאַחַד עָשָֹר סַמָּנִים הָיוּ בָהּ. וְאֵלּוּ הֵן:
(טוב למנותם באצבעותיו) (א) הַצֳּרִי. (ב) וְהַצִּפּוֹרֶן. (ג) וְהַחֶלְבְּנָה. (ד) וְהַלְּבוֹנָה. מִשְׁקַל שִׁבְעִים שִׁבְעִים מָנֶה. (ה) מוֹר. (ו) וּקְצִיעָה. (ז) וְשִׁבּוֹלֶת נֵרְדְּ. (ח) וְכַרְכּוֹם. מִשְׁקַל שִׁשָּׁה עָשָֹר שִׁשָּׁה עָשָֹר מָנֶה. (ט) קוֹשְֹטְ שְׁנֵים עָשָֹר. (י) קִלּוּפָה שְׁלֹשָׁה. (יא) קִנָּמוֹן תִּשְׁעָה. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָא תִּשְׁעָה קַבִּין. יֵין קַפְרִיסִין סְאִין תְּלָת וְקַבִּין תְּלָתָא. וְאִם לֹא מָצָא יֵין קַפְרִיסִין מֵבִיא חֲמַר חִיוָר עַתִּיק. מֶלַח סְדוֹמִית רוֹבַע. מַעֲלֶה עָשָׁן כָּל שֶׁהוּא. רִבִּי נָתָן הַבַּבְלִי אוֹמֵר אַף כִּפַּת הַיַּרְדֵּן כָּל שֶׁהִיא. אִם נָתַן בָּהּ דְּבַשׁ פְּסָלָהּ. וְאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל סַמֲּמָנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַצֳּרִי אֵינוֹ אֶלָּא שְׁרָף הַנּוֹטֵף מֵעֲצֵי הַקְּטָף. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָא לְמָה הִיא בָאָה כְּדֵי לְשַׁפּוֹת בָּהּ אֶת הַצִּפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נָאָה. יֵין קַפְרִיסִין לְמָה הוּא בָא כְּדֵי לִשְׁרוֹת בּוֹ אֶת הַצִּפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עַזָּה. וַהֲלֹא מֵי רַגְלַיִם יָפִין לָהּ אֶלָּא שֶׁאֵין מַכְנִיסִין מֵי רַגְלַיִם בַּמִּקְדָּשׁ מִפְּנֵי הַכָּבוֹד:
תַּנְיָא רִבִּי נָתָן אוֹמֵר כְּשֶׁהוּא שׁוֹחֵק אוֹמֵר הָדֵק הֵיטֵב. הֵיטֵב הָדֵק. מִפְּנֵי שֶׁהַקּוֹל יָפֶה לַבְּשָֹמִים. פִּטְּמָה לַחֲצָאִין כְּשֵׁרָה. לְשָׁלִישׁ וּלְרָבִיעַ לֹא שָׁמַעְנוּ. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה זֶה הַכְּלָל אִם כְּמִדָּתָהּ כְּשֵׁרָה לַחֲצָאִין. וְאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל סַמֲּמָנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:
תָּנֵי בַר קַפָּרָא אַחַת לְשִׁשִּׁים אוֹ לְשִׁבְעִים שָׁנָה הָיְתָה בָאָה שֶׁל שִׁירַיִם לַחֲצָאִין. וְעוֹד תָּנֵי בַר קַפָּרָא אִלּוּ הָיָה נוֹתֵן בָּהּ קָרְטוֹב שֶׁל דְּבַשׁ אֵין אָדָם יָכוֹל לַעֲמוֹד מִפְּנֵי רֵיחָהּ. וְלָמָּה אֵין מְעָרְבִין בָּהּ דְּבַשׁ מִפְּנֵי שֶׁהַתּוֹרָה אָמְרָה כִּי כֹל שְֹאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַיהֹוָה:
יְהֹוָה צְבָאוֹת עִמָּנוּ. מִשְֹגַּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה:
יְהֹוָה צְבָאוֹת. אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ:
יְהֹוָה הוֹשִׁיעָה. הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ:

ב, ויהי נעם, יושב בסתר.

וִיהִ֤י׀ נֹ֤עַם אֲדֹנָ֥י אֱלֹהֵ֗ינוּ עָ֫לֵ֥ינוּ וּמַעֲשֵׂ֣ה יָ֭דֵינוּ כּוֹנְנָ֥ה עָלֵ֑ינוּ וּֽמַעֲשֵׂ֥ה יָ֝דֵ֗ינוּ כּוֹנְנֵֽהוּ

תהלים פרק צא
(א) יֹ֭שֵׁב בְּסֵ֣תֶר עֶלְי֑וֹן בְּצֵ֥ל שַׁ֝דַּ֗י יִתְלוֹנָֽן:
(ב) אֹמַ֗ר לַֽ֭יקֹוָק מַחְסִ֣י וּמְצוּדָתִ֑י אֱ֝לֹהַ֗י אֶבְטַח־בּֽוֹ:
(ג) כִּ֤י ה֣וּא יַ֭צִּֽילְךָ מִפַּ֥ח יָק֗וּשׁ מִדֶּ֥בֶר הַוּֽוֹת:
(ד) בְּאֶבְרָת֨וֹ׀ יָ֣סֶךְ לָ֭ךְ וְתַֽחַת־כְּנָפָ֣יו תֶּחְסֶ֑ה צִנָּ֖ה וְֽסֹחֵרָ֣ה אֲמִתּֽוֹ:
(ה) לֹא־תִ֭ירָא מִפַּ֣חַד לָ֑יְלָה מֵ֝חֵ֗ץ יָע֥וּף יוֹמָֽם:
(ו) מִ֭דֶּבֶר בָּאֹ֣פֶל יַהֲלֹ֑ךְ מִ֝קֶּ֗טֶב יָשׁ֥וּד צָהֳרָֽיִם:
(ז) יִפֹּ֤ל מִצִּדְּךָ֨׀ אֶ֗לֶף וּרְבָבָ֥ה מִימִינֶ֑ךָ אֵ֝לֶ֗יךָ לֹ֣א יִגָּֽשׁ:
(ח) רַ֭ק בְּעֵינֶ֣יךָ תַבִּ֑יט וְשִׁלֻּמַ֖ת רְשָׁעִ֣ים תִּרְאֶֽה:
(ט) כִּֽי־אַתָּ֣ה יְקֹוָ֣ק מַחְסִ֑י עֶ֝לְי֗וֹן שַׂ֣מְתָּ מְעוֹנֶֽךָ:
(י) לֹֽא־תְאֻנֶּ֣ה אֵלֶ֣יךָ רָעָ֑ה וְ֝נֶ֗גַע לֹא־יִקְרַ֥ב בְּאָהֳלֶֽךָ:
(יא) כִּ֣י מַ֭לְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּ֑ךְ לִ֝שְׁמָרְךָ֗ בְּכָל־דְּרָכֶֽיךָ:
(יב) עַל־כַּפַּ֥יִם יִשָּׂא֑וּנְךָ פֶּן־תִּגֹּ֖ף בָּאֶ֣בֶן רַגְלֶֽךָ:
(יג) עַל־שַׁ֣חַל וָפֶ֣תֶן תִּדְרֹ֑ךְ תִּרְמֹ֖ס כְּפִ֣יר וְתַנִּֽין:
(יד) כִּ֤י בִ֣י חָ֭שַׁק וַאֲפַלְּטֵ֑הוּ אֲ֝שַׂגְּבֵ֗הוּ כִּֽי־יָדַ֥ע שְׁמִֽי:
(טו) יִקְרָאֵ֨נִי׀ וְֽאֶעֱנֵ֗הוּ עִמּֽוֹ־אָנֹכִ֥י בְצָרָ֑ה אֲ֝חַלְּצֵ֗הוּ וַֽאֲכַבְּדֵֽהוּ:
(טז) אֹ֣רֶךְ יָ֭מִים אַשְׂבִּיעֵ֑הוּ וְ֝אַרְאֵ֗הוּ בִּֽישׁוּעָתִֽי:

ג, תיקון המגיפה.
במדבר פרק יז
(יא) וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן קַ֣ח אֶת־הַ֠מַּחְתָּה וְתֶן־עָלֶ֨יהָ אֵ֜שׁ מֵעַ֤ל הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ וְשִׂ֣ים קְטֹ֔רֶת וְהוֹלֵ֧ךְ מְהֵרָ֛ה אֶל־הָעֵדָ֖ה וְכַפֵּ֣ר עֲלֵיהֶ֑ם כִּֽי־יָצָ֥א הַקֶּ֛צֶף מִלִּפְנֵ֥י יְקֹוָ֖ק הֵחֵ֥ל הַנָּֽגֶף:
(יב) וַיִּקַּ֨ח אַהֲרֹ֜ן כַּאֲשֶׁ֣ר׀ דִּבֶּ֣ר מֹשֶׁ֗ה וַיָּ֙רָץ֙ אֶל־תּ֣וֹךְ הַקָּהָ֔ל וְהִנֵּ֛ה הֵחֵ֥ל הַנֶּ֖גֶף בָּעָ֑ם וַיִּתֵּן֙ אֶֽת־הַקְּטֹ֔רֶת וַיְכַפֵּ֖ר עַל־הָעָֽם:
(יג) וַיַּעֲמֹ֥ד בֵּֽין־הַמֵּתִ֖ים וּבֵ֣ין הַֽחַיִּ֑ים וַתֵּעָצַ֖ר הַמַּגֵּפָֽה:
(יד) וַיִּהְי֗וּ הַמֵּתִים֙ בַּמַּגֵּפָ֔ה אַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֛ר אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֣ע מֵא֑וֹת מִלְּבַ֥ד הַמֵּתִ֖ים עַל־דְּבַר־קֹֽרַח:
(טו) וַיָּ֤שָׁב אַהֲרֹן֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְהַמַּגֵּפָ֖ה נֶעֱצָֽרָה.

ד, אנא בכח.
אָנָּא בְּכֹחַ. גְּדוּלַת יְמִינֶךָ. תַּתִּיר צְרוּרָה (אב"ג ית"ץ):
קַבֵּל רִנַּת. עַמֶּךָ, שַֹגְּבֵנוּ. טַהֲרֵנוּ נוֹרָא (קר"ע שט"ן):
נָא גִבּוֹר. דּוֹרְשֵׁי יִחוּדֶךָ. כְּבָבַת שָׁמְרֵם (נג"ד יכ"ש):
בָּרְכֵם טַהֲרֵם. רַחֲמֵי צִדְקָתֶךָ. תָּמִיד גָּמְלֵם (בט"ר צת"ג):
חָסִין קָדוֹשׁ. בְּרוֹב טוּבְךָ. נַהֵל עֲדָתֶךָ (חק"ב טנ"ע):
יָחִיד גֵּאֶה. לְעַמְּךָ פְּנֵה. זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתֶךָ (יג"ל פז"ק):
שַׁוְעָתֵנוּ קַבֵּל. וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ. יוֹדֵעַ תַּעֲלוּמוֹת (שק"ו צי"ת):
ואומר - בָּרוּךְ, שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד:

כל הקריאה הזאת יש לאמרה במשך כל שעות היום, וכן בלילה מחצות והלאה, ולא קודם חצות.
והשם יתברך ישמור עמו ישראל לעד, וכולכם בכללם.

הועתק מספר אמת ליעקב - קונטרס שפת אמת
אנא - כד נטלו ישראל מרעמסס לא ידעון אי ינטלון לסוכות או לקהלתה או למוסרות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לסוכות:‏
בכח - מסוכות לא ידעון אי ינטלון לאיתם או לחצרות או לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאיתם:‏
גדולת - מאיתם לא ידעון אי לפי החירות או לרמון פרץ או לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לפי החירות:‏
ימינך - מפי החירות לא ידעון אי ינטלון למרה או לתחת או לערבות מואב ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למרה:‏
תתיר - ממרה לא ידעון אי ינטלון לאילם או למקהלות או לעלמון דבלתימה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאילם:‏
צרורה - מאילם לא ידעון אי ינטלון לים סוף או לחשמונה או לפונון או לעיי העברים ופקיד רבא דעמיה דינטלון לים סוף קבל - מים סוף לא ידעון אי ינטלון למדבר סין או לחרדה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למדבר סין:‏
רנת - ממדבר סין לא ידעון אי ינטלון לדפקה או ליטבתה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לדפקה:‏
עמך - מדפקה לא ידעון אי ינטלון לאלוש או לרסה או לאובות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לאלוש:‏
שגבנו - מאלוש לא ידעון אי ינטלון לרפידים או להר שפר או לבני יעקן ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרפידים:‏
טהרנו - מרפידים לא ידעון אי ינטלון למדבר סיני או לקברות התאוה או לחר הגדגד ופקיד רבא דעמיה דינטלון למדבר סיני:‏
נורא - ממדבר סיני לא ידעון אי ינטלון לקברות התאוה או להר הגדגד ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לקברות התאוה:‏
נא - מקברות התאוה לא ידעון אי ינטלון לחצרות או לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לחצרות:‏
גבור - מחצרות נטלו לרתמה דורשי - מרתמה לא ידעון אי ינטלון לרמון פרץ או לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרמון פרץ:‏
יחודך - מרמון פרז נטלו ללבנה:‏
כבבת - מלבנה לא ידעון אי ינטלון לרסה או לאובות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לרסה:‏
שמרם - מרסה לא ידעון אי ינטלון לקהלתה או למוסרות ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לקהלתה:‏
ברכם - מקהלתה לא ידעון אי ינטלון להר שפר או לבני יעקן ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון להר שפר:‏
טהרם - מהר שפר נטלו לחרדה:‏
רחמי - מחרדה לא ידעון אי ינטלון למקהלת או לעלמן דבלתימה ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון למקהלות:‏
צדקתך - ממקהלת לא ידעון אי ינטלון לתחת או לערבות מואב ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לתחת תמיד - ומתחת לא ידעון אי ינטלון לתרח או לעציון גבר ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לתרח:‏
גמלם - ומתרח נטלו למתקה:‏
חסין - וממתקה לא ידעון אי ינטלון לחשמונה או לפונן או לעיי העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לחשמונה:‏
מחשמונה נטלו למוסרות:‏
קדוש - ממוסרות נטלו לבני יעקן:‏
ברוב - מבני יעקן לחר הגדגד:‏
טובך - מהר הגדגד ליטבתה:‏
נהל - מיטבתה לא ידעון אי ינטלון לעברונה או להר העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לעברונה:‏
עדתך - ומעברונה נטלו לעציון גבר:‏
יחיד - מעציון גבר לקדש:‏
גאה - מקדש להר ההר:‏
לעמך - מהר ההר לצלמונה:‏
פנה - מצלמונה לא ידעון אי ינטלון לפונן או לעיי העברים ופקיד מדברנא דעמיה דינטלון לפונן:‏
זוכרי - מפונן נטלו לאובות:‏
קדושתך - מאובות לעיי העברים:‏
שועתנו - מעיי העברים לדיבון גד:‏
קבל - מדיבון גד לעלמון דבלתיימה:‏
ושמע - מעלמון דבלתיימה להרי העברים:‏
צעקתינו - ומתמן:‏
תעלומות - יודע לערבות מואב. עכ"ל:


תקובל ברצון.
שאלה - 192802
לכבוד הרב שלום וברכה, מורי הרב, אנחנו בהונג קונג לרגל עסקים, הרב מכיר אותי, שרויים בפחד, מה נלמד להינצל מהמגיפה? בבקשה.
תשובה
א, פיטום הקטורת.

אַתָּה הוּא יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ שֶׁהִקְטִירוּ אֲבוֹתֵינוּ לְפָנֶיךָ אֶת קְטֹרֶת הַסַּמִּים בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּם כַּאֲשֶׁר צִוִּיתָ אוֹתָם עַל יַד מֹשֶׁה נְבִיאָךְ כַּכָּתוּב בְּתוֹרָתָךְ:
וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה סַמִּים וּלְבֹנָה זַכָּה. בַּד בְּבַד יִהְיֶה:
וְעָשִֹיתָ אֹתָהּ קְטֹרֶת רֹקַח מַעֲשֵֹה רוֹקֵחַ. מְמֻלָּח טָהוֹר קֹדֶשׁ:
וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה לִפְנֵי הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה. קֹדֶשׁ קָדָשִׁים תִּהְיֶה לָכֶם:
וְנֶאֱמַר וְהִקְטִיר עָלָיו אַהֲרֹן קְטֹרֶת סַמִּים. בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת יַקְטִירֶנָּה:
וּבְהַעֲלֹת אַהֲרֹן אֶת הַנֵּרֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה. קְטֹרֶת תָּמִיד לִפְנֵי יְהֹוָה לְדֹרֹתֵיכֶם:
תָּנוּ רַבָּנָן פִּטּוּם הַקְּטֹרֶת כֵּיצַד. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וּשְׁמוֹנָה מָנִים הָיוּ בָהּ. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה מָנֶה בְּכָל יוֹם. מַחֲצִיתוֹ בַּבֹּקֶר וּמַחֲצִיתוֹ בָּעֶרֶב. וּשְׁלֹשָׁה מָנִים יְתֵרִים שֶׁמֵּהֶם מַכְנִיס כֹּהֵן גָּדוֹל וְנוֹטֵל מֵהֶם מְלֹא חָפְנָיו בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. וּמַחֲזִירָן לְמַכְתֶּשֶׁת בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים כְּדֵי לְקַיֵּם מִצְוַת דַּקָּה מִן הַדַּקָּה. וְאַחַד עָשָֹר סַמָּנִים הָיוּ בָהּ. וְאֵלּוּ הֵן:
(טוב למנותם באצבעותיו) (א) הַצֳּרִי. (ב) וְהַצִּפּוֹרֶן. (ג) וְהַחֶלְבְּנָה. (ד) וְהַלְּבוֹנָה. מִשְׁקַל שִׁבְעִים שִׁבְעִים מָנֶה. (ה) מוֹר. (ו) וּקְצִיעָה. (ז) וְשִׁבּוֹלֶת נֵרְדְּ. (ח) וְכַרְכּוֹם. מִשְׁקַל שִׁשָּׁה עָשָֹר שִׁשָּׁה עָשָֹר מָנֶה. (ט) קוֹשְֹטְ שְׁנֵים עָשָֹר. (י) קִלּוּפָה שְׁלֹשָׁה. (יא) קִנָּמוֹן תִּשְׁעָה. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָא תִּשְׁעָה קַבִּין. יֵין קַפְרִיסִין סְאִין תְּלָת וְקַבִּין תְּלָתָא. וְאִם לֹא מָצָא יֵין קַפְרִיסִין מֵבִיא חֲמַר חִיוָר עַתִּיק. מֶלַח סְדוֹמִית רוֹבַע. מַעֲלֶה עָשָׁן כָּל שֶׁהוּא. רִבִּי נָתָן הַבַּבְלִי אוֹמֵר אַף כִּפַּת הַיַּרְדֵּן כָּל שֶׁהִיא. אִם נָתַן בָּהּ דְּבַשׁ פְּסָלָהּ. וְאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל סַמֲּמָנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַצֳּרִי אֵינוֹ אֶלָּא שְׁרָף הַנּוֹטֵף מֵעֲצֵי הַקְּטָף. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָא לְמָה הִיא בָאָה כְּדֵי לְשַׁפּוֹת בָּהּ אֶת הַצִּפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נָאָה. יֵין קַפְרִיסִין לְמָה הוּא בָא כְּדֵי לִשְׁרוֹת בּוֹ אֶת הַצִּפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עַזָּה. וַהֲלֹא מֵי רַגְלַיִם יָפִין לָהּ אֶלָּא שֶׁאֵין מַכְנִיסִין מֵי רַגְלַיִם בַּמִּקְדָּשׁ מִפְּנֵי הַכָּבוֹד:
תַּנְיָא רִבִּי נָתָן אוֹמֵר כְּשֶׁהוּא שׁוֹחֵק אוֹמֵר הָדֵק הֵיטֵב. הֵיטֵב הָדֵק. מִפְּנֵי שֶׁהַקּוֹל יָפֶה לַבְּשָֹמִים. פִּטְּמָה לַחֲצָאִין כְּשֵׁרָה. לְשָׁלִישׁ וּלְרָבִיעַ לֹא שָׁמַעְנוּ. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה זֶה הַכְּלָל אִם כְּמִדָּתָהּ כְּשֵׁרָה לַחֲצָאִין. וְאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל סַמֲּמָנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:
תָּנֵי בַר קַפָּרָא אַחַת לְשִׁשִּׁים אוֹ לְשִׁבְעִים שָׁנָה הָיְתָה בָאָה שֶׁל שִׁירַיִם לַחֲצָאִין. וְעוֹד תָּנֵי בַר קַפָּרָא אִלּוּ הָיָה נוֹתֵן בָּהּ קָרְטוֹב שֶׁל דְּבַשׁ אֵין אָדָם יָכוֹל לַעֲמוֹד מִפְּנֵי רֵיחָהּ. וְלָמָּה אֵין מְעָרְבִין בָּהּ דְּבַשׁ מִפְּנֵי שֶׁהַתּוֹרָה אָמְרָה כִּי כֹל שְֹאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַיהֹוָה:
יְהֹוָה צְבָאוֹת עִמָּנוּ. מִשְֹגַּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה:
יְהֹוָה צְבָאוֹת. אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ:
יְהֹוָה הוֹשִׁיעָה. הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ:

ב, ויהי נעם, יושב בסתר.

וִיהִ֤י׀ נֹ֤עַם אֲדֹנָ֥י אֱלֹהֵ֗ינוּ עָ֫לֵ֥ינוּ וּמַעֲשֵׂ֣ה יָ֭דֵינוּ כּוֹנְנָ֥ה עָלֵ֑ינוּ וּֽמַעֲשֵׂ֥ה יָ֝דֵ֗ינוּ כּוֹנְנֵֽהוּ

תהלים פרק צא
(א) יֹ֭שֵׁב בְּסֵ֣תֶר עֶלְי֑וֹן בְּצֵ֥ל שַׁ֝דַּ֗י יִתְלוֹנָֽן:
(ב) אֹמַ֗ר לַֽ֭יקֹוָק מַחְסִ֣י וּמְצוּדָתִ֑י אֱ֝לֹהַ֗י אֶבְטַח־בּֽוֹ:
(ג) כִּ֤י ה֣וּא יַ֭צִּֽילְךָ מִפַּ֥ח יָק֗וּשׁ מִדֶּ֥בֶר הַוּֽוֹת:
(ד) בְּאֶבְרָת֨וֹ׀ יָ֣סֶךְ לָ֭ךְ וְתַֽחַת־כְּנָפָ֣יו תֶּחְסֶ֑ה צִנָּ֖ה וְֽסֹחֵרָ֣ה אֲמִתּֽוֹ:
(ה) לֹא־תִ֭ירָא מִפַּ֣חַד לָ֑יְלָה מֵ֝חֵ֗ץ יָע֥וּף יוֹמָֽם:
(ו) מִ֭דֶּבֶר בָּאֹ֣פֶל יַהֲלֹ֑ךְ מִ֝קֶּ֗טֶב יָשׁ֥וּד צָהֳרָֽיִם:
(ז) יִפֹּ֤ל מִצִּדְּךָ֨׀ אֶ֗לֶף וּרְבָבָ֥ה מִימִינֶ֑ךָ אֵ֝לֶ֗יךָ לֹ֣א יִגָּֽשׁ:
(ח) רַ֭ק בְּעֵינֶ֣יךָ תַבִּ֑יט וְשִׁלֻּמַ֖ת רְשָׁעִ֣ים תִּרְאֶֽה:
(ט) כִּֽי־אַתָּ֣ה יְקֹוָ֣ק מַחְסִ֑י עֶ֝לְי֗וֹן שַׂ֣מְתָּ מְעוֹנֶֽךָ:
(י) לֹֽא־תְאֻנֶּ֣ה אֵלֶ֣יךָ רָעָ֑ה וְ֝נֶ֗גַע לֹא־יִקְרַ֥ב בְּאָהֳלֶֽךָ:
(יא) כִּ֣י מַ֭לְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּ֑ךְ לִ֝שְׁמָרְךָ֗ בְּכָל־דְּרָכֶֽיךָ:
(יב) עַל־כַּפַּ֥יִם יִשָּׂא֑וּנְךָ פֶּן־תִּגֹּ֖ף בָּאֶ֣בֶן רַגְלֶֽךָ:
(יג) עַל־שַׁ֣חַל וָפֶ֣תֶן תִּדְרֹ֑ךְ תִּרְמֹ֖ס כְּפִ֣יר וְתַנִּֽין:
(יד) כִּ֤י בִ֣י חָ֭שַׁק וַאֲפַלְּטֵ֑הוּ אֲ֝שַׂגְּבֵ֗הוּ כִּֽי־יָדַ֥ע שְׁמִֽי:
(טו) יִקְרָאֵ֨נִי׀ וְֽאֶעֱנֵ֗הוּ עִמּֽוֹ־אָנֹכִ֥י בְצָרָ֑ה אֲ֝חַלְּצֵ֗הוּ וַֽאֲכַבְּדֵֽהוּ:
(טז) אֹ֣רֶךְ יָ֭מִים אַשְׂבִּיעֵ֑הוּ וְ֝אַרְאֵ֗הוּ בִּֽישׁוּעָתִֽי:

ג, תיקון המגיפה.
במדבר פרק יז
(יא) וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן קַ֣ח אֶת־הַ֠מַּחְתָּה וְתֶן־עָלֶ֨יהָ אֵ֜שׁ מֵעַ֤ל הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ וְשִׂ֣ים קְטֹ֔רֶת וְהוֹלֵ֧ךְ מְהֵרָ֛ה אֶל־הָעֵדָ֖ה וְכַפֵּ֣ר עֲלֵיהֶ֑ם כִּֽי־יָצָ֥א הַקֶּ֛צֶף מִלִּפְנֵ֥י יְקֹוָ֖ק הֵחֵ֥ל הַנָּֽגֶף:
(יב) וַיִּקַּ֨ח אַהֲרֹ֜ן כַּאֲשֶׁ֣ר׀ דִּבֶּ֣ר מֹשֶׁ֗ה וַיָּ֙רָץ֙ אֶל־תּ֣וֹךְ הַקָּהָ֔ל וְהִנֵּ֛ה הֵחֵ֥ל הַנֶּ֖גֶף בָּעָ֑ם וַיִּתֵּן֙ אֶֽת־הַקְּטֹ֔רֶת וַיְכַפֵּ֖ר עַל־הָעָֽם:
(יג) וַיַּעֲמֹ֥ד בֵּֽין־הַמֵּתִ֖ים וּבֵ֣ין הַֽחַיִּ֑ים וַתֵּעָצַ֖ר הַמַּגֵּפָֽה:
(יד) וַיִּהְי֗וּ הַמֵּתִים֙ בַּמַּגֵּפָ֔ה אַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֛ר אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֣ע מֵא֑וֹת מִלְּבַ֥ד הַמֵּתִ֖ים עַל־דְּבַר־קֹֽרַח:
(טו) וַיָּ֤שָׁב אַהֲרֹן֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְהַמַּגֵּפָ֖ה נֶעֱצָֽרָה.

ד, אנא בכח.
אָנָּא בְּכֹחַ. גְּדוּלַת יְמִינֶךָ. תַּתִּיר צְרוּרָה (אב"ג ית"ץ):
קַבֵּל רִנַּת. עַמֶּךָ, שַֹגְּבֵנוּ. טַהֲרֵנוּ נוֹרָא (קר"ע שט"ן):
נָא גִבּוֹר. דּוֹרְשֵׁי יִחוּדֶךָ. כְּבָבַת שָׁמְרֵם (נג"ד יכ"ש):
בָּרְכֵם טַהֲרֵם. רַחֲמֵי צִדְקָתֶךָ. תָּמִיד גָּמְלֵם (בט"ר צת"ג):
חָסִין קָדוֹשׁ. בְּרוֹב טוּבְךָ. נַהֵל עֲדָתֶךָ (חק"ב טנ"ע):
יָחִיד גֵּאֶה. לְעַמְּךָ פְּנֵה. זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתֶךָ (יג"ל פז"ק):
שַׁוְעָתֵנוּ קַבֵּל. וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ. יוֹדֵעַ תַּעֲלוּמוֹת (שק"ו צי"ת):
ואומר - בָּרוּךְ, שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד:

כל הקריאה הזאת יש לאמרה במשך כל שעות היום, וכן בלילה מחצות והלאה, ולא קודם חצות.
והשם יתברך ישמור עמו ישראל לעד, וכולכם בכללם.
שאלה - 205100
ה"בית דין" שפסק לטובת הרפורמים האם דבריו בטלים?
תשובה
אקדים ואומר כי אין לו שום סמכות של בית דין כלל ועיקר, כי מעולם לא מונה באופן תקני ככל בתי הדין שבארצינו הקדושה.

א, ביטל בית דין של זקנים אשר כל החרדים לדבר השם קיבלוהו עליהם, והפך את הקערה על פיה. ועבר על ההלכה שאין בית דין מבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין.
ב, דרכו של האיש המשתרר שם לשמוע ולמצוא חן בעיני אנשי השררה. ועובר על לא תהיה אחרי... להטות. ולקחת לעצמו סמכויות ללא הסמכה.
ג, כפה את עצמו על החרדים באיומים ובלחצים, נגד דיני התורה הקדושה שהולכים אחר הנתבע.
ד, דן בנושא מבלי שהצדדים חתמו לו שמקבלים את דיוניו והחלטותיו, עבר והתעבר על ריב לא לו, ולכן כל דבריו בטלים ומבוטלים.
ה, ישב עם הרפורמים למשך שעתיים בסתר והם שהכתיבו לו את ההחלטות ונוסחם. ישב בסוד רשעים, וגם עבר על לאו מהתורה שלא לשמוע דברי בעל דין שלא בפני בעל דין חבירו. ועבר על לא תטה משפט.
ו, כשראה את הדיון שנעשה והוחלט, בבית הדין של הגאון הרב שטרנבוך שליט"א, מגדולי הפוסקים בעולם. אמר שהוא לא מכיר בבית הדין הזקנים. כי הם "קיצונים", מפני שהם פוסקים לפי ההלכה. כפר בתורה, ועבר על מבזה תלמידי חכמים, ונערים פני זקנים ילבינו.
ז, ברור לכל אדם בר דעת, כי "ההחלטה" היתה מוכנה קודם שמיעת בעלי הדין, כשכל מטרתם היתה לפנות לבתי משפט החילונים.
ח, התירו לפרסם תמונות של בנות ישראל, לכל זב ומצורע, וטלביזיה מטונפת עם מגישת חדשות ועם דיילות שחקניות לא שומרות מצוות והתיר לעבור בכל יום על "ולא תתורו".

ט, האנשים היושבים שם אתו, יצאו חוצץ נגד מרן הגאון ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבנו משה צדקה שליט״א וגורמים לו צער נורא, הגאון הגדול הרב יעקב תופיק אביעזרי שליט״א רבה של ביתר עלית, הגאון האדיר הרב שלמה ידידיה זעפראני שליט״א גאב״ד ״כתר תורה״, הגאון הרב יהודה כהן שליט״א ראש ישיבת יקירי ירושלים, והגאון האדיר הרב יעקב חיים סופר שליט״א ראש ישיבת כף החיים. כולם קדושים ששימשו את גדולי התורה הספרדים בדור שעבר שהרפורמי מכנה אותם "רדיקלים קיצונים" עפ"ל, ונלוו אליהם עוד למעלה מעשרים מגדולי התורה בישראל. גדולי אשכנז וספרד. והמה מורדים בכולם.

י, על כל אלה הגיע תלמיד חכם נשוא פנים, שליח מיוחד אליהם ובידו מכתב מהגאון האדיר הרב דב לנדוי שליט״א ראש ישיבת סלובודקה, תלמיד מובהק של החזון איש זיע״א. איש קדוש מזקני הדור, ובו כתב כי אתר הכרויות שלהם הוא סכנה עצומה ופירצה חמורה בדת, גם פירצת הטלבזיה הטמיאה המחריבה את בתי ישראל, אסורה היא. ועמו כתב הגאון רבנו משה הלל הירש שליט״א מראשי הישיבה, והם זלזלו בכל גדולי הדור הקדושים והנאמנים להשם יתברך ולתורתו. ומרדו בדבריהם, הלזה ייקרא ״בית דין צדק״ ??? בושה תכסה פניהם!!!

הערה. כתבתי כל זאת על דעת למעלה משלשים גדולי תורה ראשי ישיבות, דיינים מוסמכים וותיקים, פוסקי הלכה, שאומרים במפורש שאין לשמוע את דבריהם כלל ועיקר.
כל זה כי יש רפורמים. תיזהרו מהרפורמים. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפינחס...
שאלה - 221591
לכבוד מו''ר
בא''ח צו אות כו מתיר מצה מבושלת בע''פ ובאות ה' בהל ע''פ שחל בשבת אות ה כתב שיעשה בפירות ,האם מה שכתב באות ה היינו לכתחילה?

תשובה
מה שכתב מותר מבושלת היינו בישלה ביום י"ג, ודעתו לכתחילה כפי שפסק ברב פעלים. אך מנהגו היה בסעודה שלישית לעשותה בפירות.
שאלה - 221590
לכבוד הרב מחילה מהרב גבי חומצת לימון בפסח האם הרב יודע מה הדין בבדצים האם החומצת לימון היא סנטטית
תשובה
אינני בקי בזה, אך יודע שיש שני סוגים שלה, יש העשוי על בסיס שורים והוא חשש חמץ בגלל תהליך הייצור. ויש העשוי משורשי עצים והוא כשר.
בפסח יש להקפיד לקנות מוצרים רק בכשרות הכי מהודרת ולא כשרות עממית.
שאלה - 221589
לכבוד הרב שלום העברתי חלוקה לאברכים
תשובה
השם יתברך יברך אתכם ואת כל התורמים הנדיבים בכל הברכות שבתורה ותמצאו חן וחסד ורחמים בעיניו ובעיני כל רואיכם, בבני סמיכי, בחיי טבי, ובמזוני רוויחי.
שאלה - 221588
לכבוד הרב,
חיממנו בטעות תבנית חלבית עם מאכל פרווה בתנור בשרי, מה דין התבנית ומה דין האוכל?
תודה רבה

תשובה
רבותי, זהירות בבקשה, בשר בחלב זה מאוד משפיע שלילי על גידול הילדים כמפורש בזוהר הקדוש משפטים, לטובת כולנו תפרידו ותשמרו.
שאלה - 221587
לכבוד הרב שלום סגרתי פרגולה בברזנט יש דלת יציאה לגינה האם צריך להתקין מזוזה תודה
תשובה
דלת עם משקוף חייב במזוזה.
שאלה - 221586
קרמים שמכינה בעצמי ממוצרים טבעיים שמנים / חמאות צמחיות בלבד חמאת קקאו,שמן שקדים טהורים וכד' ללא חיטה ודגנים האם לפסח כשר? והאם יש צורך לשמנים עם כשרות כשרק לצורך קוסמטי?
תשובה
אינני מבין בזה.
שאלה - 221585
לכבוד הרב
חמי ו2 בניו הקטנים נפטרו בניסן לפני 37 שנים
אין לו בנים.
האם אשתי צריכה לעלות לקברו?אם כן מתי?
כיצד ננהג לגבי אזכרה,קדיש וכו'.האם גם עבור הילדים שנפטרו?
תודה רבה

תשובה
תלמדו תורה בבית ואין צורך לעלות לקבר.
שאלה - 221584
לרב שלום
משפחת בעלי מתייחסת לא יפה מאשימה בכל דבר אותי, לא מזמינה אותנו בכלל, לא עוזרת בכלום. אנחנו מבליגים אבל הם מתגברים ומאשימים בשלום בית.מותר להוכיח אותם? לנתק קשר?

תשובה
לשמור על שקט. לא לריב זהירות.
שאלה - 221583
לכבוד הרב מוצפי שליט" שלום קראו לי הלית האם מותר לשנות להדסה.?
תשובה
הרב אינו מתייחס לשמות.
שאלה - 221582
שלום לכבוד הרב שליטא.
חיממתי פיתה. וכשהייתה חמה מרחתי בה בסכין בשרי לא בן יומו חמאה בתוך הפיצה. שאלתי בבקשה מה דין הסכין והצלחת שהפיתה בה והאם אפשר להשתמש בחמאה שנשארה ?

תשובה
הסכין הגעלה, הצלחת ליצוק מים רותחים, החמאה לגרד מום נגיעת הסכין.
שאלה - 221581
לכבוד הרב,
אני מתפללת תפילה אחת ביום, שחרית. אומרת ב.השחר וב.התורה, מזמור המנורה, שמע ישראל עם ואהבת והיה וויאמר, שמונה עשרה וי"ג עיקרי התורה. האם זה מספיק? כל מה שחייב?

תשובה
יפה, וכדאי לומר גם עלינו לשבח.
שאלה - 221580
לכבוד רבינו שלומו ישגה לעד.
א ניסן .יום השנה של פטירת האמא השנה יוצא במוצ"ש (שנה חמישית לפטירה) מאימתי מתחילים לומר קדיש.

תשובה
בליל שבת בעוד שבוע.
שאלה - 221579
לכבוד הרב שלום רב
האם יש איזושהי סגולה או פסוק לניקוי וטהקת המחשבה בזמן התפילה? תמיד באות מחשבות וקשה להתרכז וכן ל"ע הרהורים רעים
תודה רבה

תשובה
כתב הרמ"ק זיע"א "קיבלתי מזקן אחד לומר קודם התפילה אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". וכתב עליו השל"ה זיע"א ואין לי ספק שזקןזה היה אליהו הנביא ולרוב ענוותנותו לא גילה מי ה"זקן".
שאלה - 221578
שלום לכבוד הרב
מתי ניתן להעביר כסף עבור קמחא דפסחא בריאות איתנה

תשובה
מרגע זה והלאה.
שאלה - 221577
שלום לכבוד הרב
א נוהג כל שבת ללמוד בן איש חי וראיתי באחד הפרשיות שכתב בתפילת 18 לא להשמיע לאוזניו מהי ההלכה ומה צריך לעשות
ב עד היכן צריך לענות ביהא שמיה רבה עד יתברך או עד בעלמ

תשובה
א, לא משמיע לאזניו. ב, עד "דאמירן בעלמא".
שאלה - 221576
לכבוד הרב שלום רב בכו באדר
בת 60 אזו תפילה עלי לומר.
ביום שני יש וועדה לעבודות שירות וביום ג אזכרה של בעלי.
מברכת אותך ומשפחתך לאריכות ימים בטוב ובריאות איתנה.
המון תפילות

תשובה
פרקי תהלים.
שאלה - 221575
לכבוד הרב
לפי הבא"ח שאומרים מגדול בסעודת פורים, מה יהא בט"ז אדר בירושלים כהשנה??

תשובה
לסברתו בסעודת פורים שייך.
שאלה - 221574
לכבוד הרב שלום רב
התחנפתי לאיזה רב שילמד אותי תורה לא עלה בידי אין לי מסגרת 29 לא נשוי הרב מכיר מישהו ברעננה שיכול להיות רב בשבילי.

תשובה
לא מכיר.
שאלה - 221573
לכבוד הרב
שלום וברכה
יום פקודת השנה הראשונה של סבתי יהיה ביום יט לחודש ניסן. מה עלינו לעשות? והאם צריך סעודה (מה לשים בה בפסח)?

תשובה
רק להורים עושים אזכרה.
שאלה - 221572
לכבוד רבנו שליט"א יש אחד שכבודו שמע עליו שפעם היה... וכל יום מוציאים סרטון שמדבר על המשיח ומפחיד האנשים וכאילו זה שיעור תורה מצד שני יש סרטון שאחד קורא לו צדיק
תשובה
יש בתקופתינו כמה וכמה שדעתם השתבשה עליהם, ויש כאלה שהיו משובשים מעיקרא. ואין לייחס שום ענין לדבריהם. דורינו משופע בהרבה דמיות משונות. ואתה תעסוק בתורה.
שאלה - 221571
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יחיד שנמצא בצרה..מתענה.. מה יהיה אם לא נושע במה זה תלוי
היום אני בתענית מהבוקר בגלל מצוקה

תשובה
יתקן מעשיו ולא יתענה.
שאלה - 221570
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בני בן 3 כל הזמן רוצה שאקנה תותים הסברתי לו שיש תולעים בלתי נראים אך לא מבין וכל הזמן מבקש מה עושים. בעלי בדעה שאם לא רואים ומנקים טוב מותר מה עושים?

תשובה
ילד בן שלש שולט בבית? מה יהיה בעוד שנה?
שאלה - 221569
שלום לכבוד הרב,
שאוכלים לחם ורוצים לאכול גם עוגה/בורקסים צריך לסיים את הלחם לברך ואז לאכול את המזונות הללו או שזה יכול להכנס בסעודה אם מברכים עליהם בנפרד מזונות? תודה רבה

תשובה
נכון, לא בתוך הסעודה.
שאלה - 221568
לכבוד הרב
גרים בדירה שכורה, גילינו קן צוצלות(היונים החומות), כבר הספיקו להטיל.מותר לסלק את הקן כי מפחדים מכינים ומחוללי מחלות, והאם עדיין ניתן לזכות במצוות שילוח הקן.

תשובה
לא כנים ולא מחלות. הייתם מפקירים קודם ההטלה והייתם זוכים במצווה יקרה.
שאלה - 221567
לכבוד הרב
ראיתי שכתב הרב יוסף משאש זצל שבאותיות המיוחדות לכינוי השם צריך להזהר ולגנוז כגון שרושמים ב''ה ה-ה היא כינוי לשם.
לא ראיתי שנזהרים בזה, זו חומרא יתירה או ראויה?

תשובה
עיין בשו"ת יחוה דעת שהתיר. וכן לימדונו רבותינו בהיותינו עוד בתלמוד תורה והיו שם גדולי עולם שמותר לכתוב בראש הגליון ב"ה.
שאלה - 221566
לכבוד הרב
המלווה לחברו בריבית פעם אחת בחייו והוא לא זוכר מה היה סכום ההלוואה וסכום הריבית,איך יחזור על זה בתשובה ?

תשובה
יברר עם אותו אדם כמה היה ויחזיר, ואם לא מוצאו יתן תמורתו לצדקה.
שאלה - 221565
ב"ה
לכל ק"ק בני ציון היקרים בכל אתר ואתר
כל ספרי מו"ר ועט"ר ובפרט ההגדות האדירות לפסח אצלנו בראש העין
כמובן הגיעו המצות עבודת יד,ומצות מכונה וקמח מצה
0556727464
נתן שרעבי

תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 221564
לכבוד הרב מוצפי!
האם אבל שמחר יום שישי כא' זה ה 30 של אמא שלו יכול להקל להוריד את הזקן והתספורת מחר?
אמר לנו רב בית הכנסת שמרן זצוק"ל התיר את זה האם זה נכון?
ולאבי יותר קל להתיר?

תשובה
אסור לשאול אדם אחר אחרי ששאלת רב.
שאלה - 221563
לכבוד הרב
להימנע משימוש בסבון נוזלי לשטיפת ידיים בשבת זאת חומרה בלבד?
תודה

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 221562
שלום לכבוד הגאון
מה הסוד בעיניין עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם אבל עמונית ומואבית כן למה הזכרים לא ונקבות כן.

תשובה
למוד מפורש על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. איש דרכו ואשה אין דרכה לקדם.
שאלה - 221561
לכבוד הרב
בוררת אורז לפסח עם מנורה עם אור חזק ובה זכוכית מגדלת. כל פעם מספר מועט של גרגירים בצלחת.
האם באופן זה יהיה מותר לברור רק פעם אחת?
תודה רבה

תשובה
לפחות עוד פעם.
שאלה - 221560
שלום לכבוד הרב
יום שישי הבא הוא יום פטירת אימי עליה השלום.
האם לצום לתוך השבת ?
תודה רבה

תשובה
תתענה בחמישי.
שאלה - 221559
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קניתי קמח מנופה בוואקום, תלמיד חכם אמר לי שאין צורך לנפות שוב מכיון שזה בוואקום אם היה בשקית רגילה כן, האם יש אמת בדבריו?

תשובה
זה לא ענין לתלמיד חכם אלא למדעים, וצריך לנפות.
שאלה - 221558
לכבוד הרב שלום רב
למי ששאל באתר על תבלינים של העדה החרדית לפסח במרכז הארץ-יש כמעט בכל סופר.פשוט בפסח יש מבחר קטן יותר של תבלינים בהכשר הנ"ל משאר ימות השנה.

תשובה
תודה על המידע.
שאלה - 221557
לכבוד הרב
ברכת הגומל מתי עדיף לברך האם בעשרה בקריאת התורה או בברית מילה ברוב עם הדרת מלך ושניהם תוך שלשה ימים.
תודה לרב ורפואה שלמה בכלל חולי ישראל

תשובה
בקריאת התורה.
שאלה - 221556
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבנות שלי לומדות בבית יעקב החינוך העצמאי. כבר 3 ימים מראים להם סרטים. פניתי למורה והיא אומרת שזה ההחלטה של החינוך העצמאי בארץ.
היתכן???

תשובה
ומי ישמע בקולי???
שאלה - 221555
שלום לכבוד הרב האם תינוקת שנפטרה בגיל חודש צריך לומר עליה קדיש באזכרה שלה?
תשובה
בהחלט לא. כי אין עליה שום דין בעולם.
שאלה - 221554
כת"ר שליט"א
יש מצות מכונה בהשגחה מיוחדת שעושים ניקוי מיוחד של המכונות ,יותר ממה שרגילים לעשות בבדצי"ם כדי לא לסמוך על ביטולים, האם מצות המכונה של הרב נוהגים בהידור זה?

תשובה
הרבה יותר מכן הידורים שונים. כל 15 דקות השבתה מליאה של המכונות וניקוי יסודי ועוד.
שאלה - 221553
ב"ה
שלום לכבוד הרב
האם יש סגולה,תפילה,פרק תהילים לחיזוק הנפש? תודה

תשובה
מזמור קי"ט.
שאלה - 221552
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת. אם למשל אדם קובע אצל ספר תור.. והוא לא הספיק להגיע.

האם בגלל שהוא תפס לו מקום שהוא יכל לתת למישהו אחר.. הוא צריך לשלם לו למרות שלא הגיע??

תשובה
צריך לפצותו ולפחות לבקש מחילה, ואם עדיין מקפיד יתן לו משהו.
שאלה - 221551
לכבוד הרב שלום רב
שמרתי בשוגג מזוזה פסולה ושלוש כשרות בדיעבד והבנתי שאסור
האם זה עברה ואיך מתקנים?
האם יש דרך ספציפית לגנוז מזוזה?
מה לעשות עם המזוזות שכשרות בדיעבד?
תודה

תשובה
דברים בלתי מובנים. המערכת.
שאלה - 221550
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב איך אפשר ללמוד תיקון המידות בעיון?
באיזה ספר? כמה זמן? באיזו צורה? לבד? עם חברותא?

תשובה
עם חברותא ללמוד בעיון מדי יום לפחות חצי שעה עד שעה. ספרים, פלא יועץ, תיקון המידות, ארחות צדיקים, שבט מוסר.
שאלה - 221549
לכבוד הרב שלום רב.אימי על ערש דווי.
מה הסדר שאפשר ונכון להגיד ליד המיטה.?

תשובה
וידוי ליום הכיפורים.
שאלה - 221548
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי עץ לימונים עם מלא פירות בו אני כל פעם שצריך קוטף לימון אחד איך אני מקיים את מצות המעשרות?

תשובה
בהחלט זו בעיה, תקטוף כמה שיותר ותעשה מעשר על כולם, לך לתלמיד חכם המכיר את הנושא וידריך אותך.
שאלה - 221547
לכבוד הרב
מחיצה של שלוש דפנות שהשלישית מחוברת לשניה כמו דלת והגובה שלה מעל שלוש טפחים מהקרקע בתוך שרותים זה מועיל למחיצה או צריך שהיה בתוך שלוש טפחים

תשובה
לצורך רחיצת ידים מועיל, אך לדברים נוספים לא.
שאלה - 221546
לכבוד הרב מוצפי
לפני כ 7 שנים שהייתי חייל בצבא קראו לי לעלות לתורה זה היה בשבת לאחר שלא ישנתי בלילה והייתי מבולבל ולא ידעתי שאסור לסרב מקצרים ימיו ולא עליתי!
האם יש לזה תקנה?

תשובה
היית עייף ומבולבל.
שאלה - 221545
שלום לכבוד הרב
לצערנו, הבן, כמעט בן שלוש, מאומת לקורונה. האם הרב יוכל לערוך עבורו (יוסף בן עדי), ועבור כל המשפחה, פדיון נפש?
גם - במה הרב מציע להתחזק בעת הזו?

תשובה
העורך, הרב מדי חצות לילה עושה זאת לכולם.
שאלה - 221544
לכבוד הרב
היה אתר שפרסם "משרות ליום הבחירות" ואנשים כתבו פרטים ,וגם אני כתבתי וככה הם גנבו פרטים של הרבה אנשים ואני לא יודעת מה הם הולכים לעשות עם זה , מה לעשות? תודה רבה.

תשובה
לא מתפתים לכל הודעה. זהירות!!!
שאלה - 221543
לכבוד הרב
אני עובד במכולת מותר לי לתת שירות למי שאין לו מסיכה תודה

תשובה
בשמירת מרחק. כי הוא עבריין.
שאלה - 221542
שלום לכבוד הרב בהריון 4 שהקטן בן 5.5 עברתי בכמה ימים את התאריך וקשה הציפיה כל יום מחדש והתגובות של המכרים מסביב ב"ה הכל תקין עיצה לשמוח ולא להרגיש את הקושי של להיות כבר אחרי
תשובה
לא לדאוג, העיקר שיעבור בשלום ובהצלחה רבה.
שאלה - 221541
לכבוד הרב
אני מתענה חצי יום מאז שקמתי עד עכשיו כמה זמן נשאר לי כדי לעשות תענית שעות ..עד 12 או אחת?

תשובה
עד השעה 12.00.
שאלה - 221540
שלום לכבוד הרב
יש אזכרה לאבא בתאריך ה בניסן. האם לעשות את האזכרה ב- א' בניסן ר"ח יום ראשון או להקדים ליום חמישי ב- כ"ז אדר?
תודה לכבוד הרב, בריאות איתנה ותבורך מפי עליון.

תשובה
לימוד תורה בו ביום, עליה לקבר קודם חודש ניסן.
שאלה - 221539
לכבוד הרב מוצפי יש לנו חזן ראוי בבית כנסת שעולה כל יום בשחרית ואחד המתפללים אימו נפטרה והוא גם חזן ראוי ויר"ש רוצה לעלות חזן והחזן הראשון נפגע מה ראוי והנכון לעשות
תשובה
אין לספרדים שום מנהג לעלות חזן בפטירת הוריהם, ומה שאתה רואה שיש הנוהגים בכך, העתיקו מהאשכנזים. ועיקר מנהגי האבילות הם על פי הרב מעבר יבק, ובמנהגיו החזיקו הספרדים ואין לשנות.
וכן ראינו לכל גדולי הרבנים בדורינו שלא עלו חזנים כלל.
שאלה - 221538
לכבוד כת"ר אני מגיע שנים לשיעור בסודאי מזמן סדר חורף נכנסתי לכולל ערב עם חברותא גמרא+הלכה 4-8.כעת טוענת האשה שקשה שאני ממשיך בערב לעוד שיעורים.עשיתי נכון?צריך התרה?
תשובה
תסתדרו ביניכם.
שאלה - 221537
לכתר!! ילדתי בקסרי הריון רב עוברי.
אחרי חצי שנה נקלטתי
כיום חודש 6 ששבח לה' מתקדם טוב.
הרופאים אומרים ש99% ל"ע יהיה שוב ניתוח קיסרי. כואבת רוצה מאוד טבעי.
מה לקבל?

תשובה
תשועת השם כהרף עין.
שאלה - 221536
לכבוד הרב
האם מותר לשני אחים נשואים לגור כל אחד בבית נפרד אך באותו בניין?האם יש בזה גם מצוואת ר''י החסיד

תשובה
יש המחמירים בכך.
שאלה - 221535
לכבוד הרב שלום רב בן ציון מוצפי מגדול עוז שליט"א,הבוקר אחד המתפללים הניח בטעות תפילין של יד(של רש"י),ואת תפילין של ראש(של ר"ת),שאלתו:מה עליו לעשות לאחר מעשה?
תשובה
יניח מחדש בלי ברכה זוג של רש"י ויקרא שמע ישראל, יחלוץ ויחזור ויניח של רבנו תם ז"ל.
שאלה - 221534
לכבוד הרב שלום,
מחמת דוחק זמן אין באפשרותי להניח תפילין ר"ת בסיום שחרית.
ב"ה אני מניח כשעתיים לאחר התפילה ולומד עם התפילין.
שאלתי האם צריך להתעטף בטלית (ולברך עליה)?

תשובה
בדיעבד זה מחוסר ברירה.
שאלה - 221533
אמת רבנו הקדוש צודק למדתי זאת לבד . ואחרי כן בחברותא יתבאר ה "הקושיא" יתפלל עליי רבנו שאמצא חברותא שאוכל להתעלות במידות בתורה ויראת שמיים ואזכה לתורה לשמה ולהידבק בהקב"ה
תשובה
תעלה ותצליח.
שאלה - 221532
לכבוד הרב
זמן רב מתפללת על קניית בית וישועה בעבודה, ואיני נענית. פניתי לגדולי הדור לא קבלתי תשובה. מה לעשות?

תשובה
לימדונו רבותינו ״איזהו עשיר השמח בחלקו״, גם לימדונו ״יש תפלה הנענית לאחר שנה, יש לאחר שנתיים, ויש לאחר שבע שנים״.
שאלה - 221531
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יכול בשבת ערב פסח לאכול סעודה שניה מיד אחר הנץ ולפני סוף זמן אכילת חמץ לעשות סעודה שלישית על פת, או שלא יוצא בה כי לא הגיע זמנה?

תשובה
יש דיעה כזאת בפוסקים, אך אינה פותרת לחלוטין אל שאלת קיום שלש סעודות.
שאלה - 221530
למו"ר
כפי שהורה הרב בעבר אנו מחפשים ומחפשים תבלינים לפסח של העדה החרדית ולא מוצאים. מאזור המרכז. סליחה ומחילה על הטרחה כמו שכב' המליץ על שמן אולי יכול להמליץ על ספק שמוכר?

תשובה
מבקשים מחבר, ידיד, מכר, שימצא בירושלים או בבני ברק היכן ניתן להשיג תבלינים.
שאלה - 221529
בת דודה שלי הולכת עם חצאיות מתחת לברך לא צמודות, ואני הולכת עם חצאית ארוכות
האם מותר לי לעזור לה לתקן את החצאיות שאני לא הייתי הולכת איתם
ואם אני לא אעזור לה משהו אחר יעשה זאת

תשובה
תסבירי לה שאנחנו עם קדוש ולא הולכות בנות ישראל כאופנת הנשים הלא יהודיות.
שאלה - 221528
לכבוד הרב
רצינו לשאול בעלי אברך ב"ה ואנחנו גרים בשכירות
האם אנחנו צריכים לעשר או שאפשר לחסוך את המעשרות לדירה
תודה לכבוד הרב ולכל העורכים המסורים

תשובה
תחסכו לדירה.
שאלה - 221527
לכבוד מרן הרב מוצפי שליט"א
האם בתבלין הנקרא רוזמרין!
יש תולעים?
הרבה פעמים שמים את זה בבשר או בתפו"א האם יש בזה חשש תולעים והאם ידוע שזה נגוע?
האם יש בכשרות של בד"ץ לתולעים?

תשובה
כל ירק עלים יש לבדקו מהתולעים.
שאלה - 221526
שלום לכבוד הרב
עשיתי הערב העברה לתרומה לישיבה בעזרת השם שיהיה זרע קודש בר קיימא לאביבית חנה בת מזל

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 221525
לכבוד הרב שלום רב
מי נתן את שמות הפרשיות. תודה רבה על הכל

תשובה
קודם 300 שנה.
שאלה - 221524
לכבוד הרב שלום רב
בני לא התקבל לישיבות הקטנותכמה השתדלות לעשות ומה היאלא רוצה לשלוח לישיבה תיכוניתתודה לרב

תשובה
להתקשר להרב מויאל 0527622505 . תתייעצו עמו.
שאלה - 221523
לכבוד הרב המאיר עינינו בבא"ח כי תשא ד כיוון שהתחיל עם הציבור חשיב קוראם עם הציבור . (משמע מותר בלי טעמים?) בעי"ח ח' אפילו התחיל בציבור יסיים בטעמים כדין מתפלל יחיד ? חזר בו?
תשובה
אתה לומד לבד, ולכן משבש מה שכתוב. תמשיך להתווכח.
שאלה - 221522
לכבוד הרב שלום,
אזכרת אבי ז״ל תחול בכ״ה באדר
ז״א האזכרה תהיה בערב כ״ה ולמחורת אנו אמורים
לעלות לבית העלמין לקברו.
האם חייב שיהיה מניין גברים בבית העלמין?

תשובה
אין שום הכרח בזה.
שאלה - 221521
יש לנו בכולל אברכים שלא רוצים להתחסן,
תשובה
הללו אינם אברכים אלא פטפטנים המבלים זמנם בשטויות והבלים, ומסכנים ביום הדין.
שאלה - 221520
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להשתמש בחדר אמבטיה שנמצא בבית מעל בית כנסת? כיון שהצינורים של מים מלוכלכים עוברים מעל הבית כנסת וזה אולי נקרא תשמיש של גנאי
תודה

תשובה
העיקר שלא מעל הספר תורה שבהיכל.
שאלה - 221519
שלום לכבוד הרב
אני בן 17 וחליתי בעבר בסוג של סרטן אני ב"ה בריא 5 שנים בנוסף אני חולה באפילפסיה .שאלנו את הרופאים המטפלים האם להתחסן והם ענו כן .אני מפחד ומבקש את דעת הרב בענין

תשובה
בהחלט תרוץ להתחסן.
שאלה - 221518
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני השמנתי ונהיה לי כולסטרול סוכרת ואני צריכה לרזות ונאבקת במשקל.אפשר ברכה ומילת עידוד ניסים וישועות ?

תשובה
לאכול מחצית מהיום, ולהפעיל את האיברים בתנועה.
שאלה - 221517
לכבוד הרב הי"ו
תודה לרב שמאיר עיננו.בזכות הרב התחסנו.ובזכות זה אנחנו דוחפים אחרים להתחסן

תשובה
תמשיכו ביתר שאת ויתר עוז ותצילו נפשות ממוות. ואל תקשיבו לפה דובר שקרים, אֲשֶׁר פִּיהֶם דִּבֶּר שָׁוְא וִימִינָם יְמִין שָׁקֶר
שאלה - 221516
מגיעה כאבקה להכנת תה.האם יש איסור בפנינה טחונה? הכוונה לפנינה היוצאת מרכיכה שבים שעושים ממנה גם תכשיטים ר.גרשום"רגילים אנשים לשחוק פנינה לתוך משקה משום רפואה?מותר?
תשובה
אינני מכיר את התרכובת.
שאלה - 221515
לכבוד הרב מוצפי!
אדם שיש לו הרבה דינים בחיים עיכובים, מניעות, וחסימות ולמרות שהתחזק מאוד עדיין מרגיש קשיים רבים! וחוסר מזל מורגש שצוחקים עליו שהוא נאכס!
איך משנים את זה?

תשובה
ישמח ויגיל, כי בעולם הבא תהא לו מנוחה ומרגוע וחיים נצחיים. מי שסובל כאן נח שם.
שאלה - 221514
לכבוד הרב שלום רב
בעז"ה ובס"ד אנו עושים סיום מסכת ושמענו שיש מצווה לעשות סעודה עכשיו יש קורונה והמצב מסוכן מה להביא לסיום ?
(כמובן שיהיה מחוץ לבית הכנסת...)

תשובה
אין חובה בשעודה.
שאלה - 221513
לכבוד הרב שלום וברכה,
אני רוצה להתחזק בקריאה ודקדוק הקדיש.
רציתי לדעת האם מותר לי לתרגל ולהגיד בקול את הנוסח כולל השתחוויות לצורך לימוד ..האם מותר?

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 221512
לכבוד הרב שלום רב אם התפללתי ערבית בפלג אני צריך להחשיב את הזמן כלילה עבור לימוד מקרא, תספורת וכדומה?
תשובה
מותר עד השקיעה.
שאלה - 221511
שלום לכבוד הרב
בני לומד בישיבה ובדעתם לארגן שבת בדירה בצפת עשרה בחורים להחלפת כוחות וחזוק
מה דעת כבוד הרב

תשובה
מסוכן בהחלט.
שאלה - 221510
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אברך,זוג צעיר ליל הסדר לבד ולא אוכלים זרוע ואם יעשו יזרק מה אפשר במקום?
האם יש צד להחמיר ולא לאכול מצות רכות?לא שמענו שהרב עובדיה והרב סלמן אכלו...?

תשובה
לא יניחו זרוע אלא חתיכת בשר.צלי, ויאכלוהו למחרת ביום.
בורות ועם ארצות, כל היהודים אכלו מצות רכות, כך האשכנזים קודם 80 שנה, וכך בתקופת המשנה.
שאלה - 221509
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם השנה יש החומרהשל אפית מצות חצות ביום שישיס

תשובה
שתי דיעות בשלחן ערוך.
שאלה - 221508
לכבוד הרב שליט"א כמה זמן מומלץ לחכות בין האירוסין לחתונה? והאם לימודים ומבחנים קשים שהכלה עוסקת בהם לשם המקצוע מהווים סיבה לחכות 5 חודשים בין האירוסין לחתונה?
תשובה
מכסימום 90 יום.
שאלה - 221507
לכבוד עט"ר
אחה"מ
יש בעירנו 'רב' שהולך ומדבר בכל מקום אפשרי גם בערים הסמוכות נגד החיסון והרבנים שממליצים... ולכב' מה"ר יש קשר עם אחיו אם שייך שהרב ידבר איתו יש הרבה נלכדים!

תשובה
יש הרבה עמי ארצות משועממים.
שאלה - 221506
לכבוד הרב שלום רב
קרתה לי היום תקלה. הייתי חייב להתפנות ומצאתי פינה צנועה יחסית. לתדהמתי גיליתי שייתכן שעשיתי זאת מול בית כנסת/בית מדרש, מה שלא ידעתי בשעת מעשה. איך לתקן?

תשובה
תן מטבע לצדקה.
שאלה - 221505
לכבוד הרב,
מעוניינים ב"ה לחיות בירושלים, האם לעבור ישר אחר החתונה או קצת להמתין ולבדוק אפשריות ואז לעבור? והאם עדיף להשכיר או אם אפשר לקחת משכנתא? תודה רבה

תשובה
ככל המוקדם יותר, או שכירות או קניה.
שאלה - 221504
שלום לכבוד הרב תודה רבה לרב על כל התורה שהוא מלמד אותנו . מה הברכה על לחמניות ממולאות בבשר אפויות ,הבצק הוא לא מתוק בדיוק כמו של חלות שברכתם המוציא
תשובה
המוציא.
שאלה - 221503
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הפסק טהרה בשעה 17:30 שקיעה 17:40 ללא שטיפה באותו יום אלא יום קודם. ניקוי במגבון.
האם זה בסדר?
מתי אפשר לעשות הפסק הכע מוקדם ביום?

תשובה
בדיעבד מועיל.
שאלה - 221502
לכבוד רבנו שליט"א יש לי שכן שעושה צרות לאנשים בענייני בנייה וגוזל ומפר חוזים שאלתי איך מתקיים ה' מוריש ומעשיר אם אותו שכן יש לו עשרות דירות מושכרות לאנשים ואומר לא דואג כלל
תשובה
אל תירא כי יעשיר איש כי לא במותו יקח הכל.
שאלה - 221501
לכבוד מורינו שליט"א
אדם ששומע את חבירו מתפלל שמונה עשרה בלחש האם חבירו יכול לענות אמן אחר ברכותיו וכמובן שאותו אחד שעונה לא נמצא בשמונה עשרה?תודה רבה ויישר כוח עצום

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 221500
לכבוד הרב שליט"א,מחילה שאני פונה עקב הדחיפות,בהמשך לשאלה על הבחורה שנמצאת בסכנה עם הגוי פנינו ליד לאחים הם אמרו שהם לא יכולים לעזור כל עוד הבחורה לא משתפת פעולה
תשובה
צריכים להתפלל ולשמור אתה על קשר.
שאלה - 221499
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אני אוכל בקדושה אז מרגיש חזק את הרעב בנשמה(גם אם עמל בתורה) וקשה לי מאד להגיע לחלקים הכי הכי עמוקים כי לא דבק בה'. לא יודע מה לעשות.

תשובה
תתנהג רגיל תאכל מה שצריך, תתתפלל בכוונה, ותלמד תורה.
שאלה - 221498
לכבוד הרב שלום רב
בעלי עושה הכל בבית אבל הבעיה שאין תקשורת, בזמן שהוא לא מנקה הוא רק עם אוזניות לומד תורה.
אני מרגישה בדידות איומה.

תשובה
ץוותרי לו.
שאלה - 221497
שלום לכבוד הרב
ממש מוזר אבל כאילו בחודשים האחרונים לא הולך לנו כלכלית בכלל בפתאומיות, אני פוטרתי בעלי ירד לחצי משרה כאילו נגמרה הברכה
ולא ירדנו רוחנית דווקא מנסים להתקדם

תשובה
תקרא תהלים בכוונה פרקים כג כד.
שאלה - 221496
ליחבוד הרב מוצפי יש לי אסטמה ואני בן שמונה וחצי ושיש ספורט אני בדרך כלל לא מישתתף ואני גם לא יכול לרוץ לאוטובוס בבקשה תברך אותי שתעלם לי האסטמה
תשובה
תבורך ידידי מן השמיים.
שאלה - 221495
לכבוד הרב שלום רב, האם מותר להוציא מהמקפיא את המצות השמורות (הרכות) ביום שבת ערב הפסח?
תשובה
מותר.
שאלה - 221494
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, מחילה, אם במעמד הר סיני פסקה זוהמתן ובחטא העגל חזרה, מדוע נשים שלא חטאו בעגל לא פסקה מעליהן קללת חוה צער הלידה והעיבור ועוד. תודה רבה
תשובה
היום הן מצטערות הרבה פחות מאשר קודם מעמד הר סיני.
שאלה - 221493
לכבוד הרב שלום רב. אני מהצפון!. ההיכל נמצא בכיוון מערב ולשם כיוון המתפללים. האם אני צריך לשנות מכולם ולעמוד לי"ח לכיוון דרום לי-ם? הארון קודש בכיוון מערב. מפאת המיקום
תשובה
תדבר עם רב המקום.
שאלה - 221492
לכבוד הרב שלום רבאני בת 32.6 רווקה.
שדכנית שמבקשת תמונה,האם לשלוח?תודה רבה

תשובה
עבירה מהתורה.
שאלה - 221491
שלום לכבוד הרב
הרב בוצע גביה כפולה בתרומה הקבועה לאתר
אם אפשר בבקשה בסכום הכפול להשתמש לקמחא דפסחה בבקשה
תודה רבה וסליחה על הטרחה

תשובה
כנראה שהממונה בבנק טעה, מחילה בקשתך התמלאה.
שאלה - 221490
לכבוד הרב שלום רב גבינה צהובה שנמסה מטוסטר ונגעה בקרש פלסטיק פרווה מה דין הקרש?
תשובה
הגעלה ברותחים.
שאלה - 221489
לכבוד הרב מוצפי שליט"א .רציתי בבקשה לדעת אבא שלי עלה באמבולנס בשבת לבית החולים התקשרו להודיע שמצבו קשה נסענו לביהח הוא נפטר חזרנו לבית ברגל רצינו לדעת מה התיקון
תשובה
במקרה מעין זה צריך שיהיה מלווה מבני המשפחה עמו, ובשבת כאירע פטירה לא עלינו אין לעשות מאומה.
שאלה - 221488
לכבוד הרב שליט"אגוי מרמה נערה תקופה ארוכה כדי להתחתן
בתהליכי סיום גיור ברבנות (לפי דבריה) ידוע לנו שלא באמת מתכוון לשם גיור צדקמה עושים? למי פונים? עוד מעט ואבדה לנו

תשובה
תפנו בדחיפות לאירגון יד לאחים בגוגל.
שאלה - 221487
לכבוד הרב שלום רב אני מעוניין להתחתן עם בת דודה ראשונה שלי, בני 25, האם יש ממה לחשוש בקשר למומים ומחלות גנטיות אצל הילדים העתידיים? והאם בדיקה תספיק...תודה רבה!!
תשובה
מבצעים היום בדיקות דם גנטיות ושומעים חוות דעת רפואית.
שאלה - 221486
לא הבנתי בשיעור אתמול מדוע עושים קדוש למלאך ימין אח"כ לשמאל ורק בסוף ישר לפני ה' ועוד שלכאורה השכינה מולנו אז המלאך הימני כעת נמצא לשמאלי אז למה קודם משתחווים ימינה?
ושכמה

תשובה
א, טעות, לא עושים למלאך, אלא אנחנו כמו המלאכים עצמם. ב, המלאכים עומדים שלשה בשורה וקודם פונים לימן ואחר כך לשמאל. ג, אין כל זה שייך לשכינה שממול, אלא לעצמינו.
שאלה - 221485
לכבוד הרב שלום רב
אני בטיפולי פוריות כושלים מזה 4 שנים.
שוקלים פונדקאות עם עוברים שלנו. האם הפונדקאית יכולה להיות דתיה נשואה? מה ההלכה אומרת לגבי זהות ודת הפונדקאית?

תשובה
תתקשר היום לאירגון בוני עולם 1800307300
שאלה - 221484
לכבוד הרב שלום רב, ראיתי בספר משא חיים לרב פלאג׳י שכתב "וכן הוא המנהג פה עיר הקודש ירושלים תובב"א". (תורת המנהגות, מערכת ג, סי' לב). האם הרב פלאג׳י היה בירושלים כשכתב זאת?
תשובה
הוא מעתיק את דברי קודמו.
שאלה - 221483
לכבוד הרב שלום רב
הלוואתי כסף למישהו {לפי בקשתו},ידוע שהוא השתמש בכסף הזה להפלה לבחורה שנכנסה ממנו להריון, האם אני שותף או מסייע לעברה ? ואיך מתקנים דבר כזה ?

תשובה
לא התכוות לכך.
שאלה - 221482
לכבוד הרב שלום רב
זרוע כבש בליל הסדר האם אפשר לצלותו בתנור או שחייב על האש ממש? והאם אפשר לתבל בתבלינים?

תשובה
כל סוגי הצלי, תבלינים מיוחדים לפסח.
שאלה - 221481
שלו' לכבוד הרב
קודם כשלשה ימים שלחתי שאלה בענין שתי כיסויים לראש, ולא זכיתי לתשובה עד כה. מחילה מהרב לא התכוונתי להתפלמס או להתפלסף חלילה וחס, אלא תורה היא וללמוד אני צריך

תשובה
הרב כתב לך תשובה, וחזרת.
שאלה - 221480
לכבוד הרב שלום רב,

אישה נשואה בגיל 25, מדברת עם אח שלה הגדול (אברך) ואחיה הקטן (בחור ישיבה גיל 17) כל יום, ולפעמים אף בקלות ראש (וכן כינויים כמו נשמה שלי וכד'). האם זה תקין?

תשובה
אין לה חלילה כוונות פסולות, אלא זה סגנון דיבור מסויים.
שאלה - 221479
לכבוד הרב הגאון
אמרתי לרב לפני יותר מחודש שיש לי נשירה לערך שנתיים והרב אמר מי שהצמיח לך שער בילדותך יצמיח לך שער בבגרותך וכבר חודש פלוס מאז ואין לי כלל נשירה.
תודה רבה.

תשובה
תבורכי משמיים.
שאלה - 221478
שלום לכבוד הרב
אמא שלי לא שומרת תו״מ.
היא עשתה 2 הפלות במזיד לצערי.
האם זה יכול להשפיע על הבנים שלה שחיים יום?
האם כדאי שאעשה תיקון בעבורה?

תשובה
עליכם לא משפיע.
שאלה - 221477
לכבוד הרב
אני עוד חודש בת 45 לפני טיפול פוריות,
בי"ח צריך להגיש בקשה מיוחדת להשתתפות קופ"ח בטיפול הנוכחי
במידה ואצטרך עוד טיפול אין השתתפות של קופ"ח וזה פרטי.

תשובה
לא לדאוג, השם יצליח דרכך.
שאלה - 221476
לכבוד הרב שלום רב
למי שרצה לברר לגבי עופות ובשרים בהשגחת הרב בצפון- אטליז קיסוס בעכו.
049916640

תשובה
תודה לכם.
שאלה - 221475
לכבוד הרב שלום רב
מה הדין של תנור שבישלו
בו לפעמים בשר או עוף כשר רבנות
אפשר להשתמש בתנור לבישול בשר חלק ? ואם כן צריך להכשיר את התנור ?
תודה רבה כבוד הרב

תשובה
לנקותו היטב, להבעירו בחום מקסימלי חצי שעה, להשתמש בתבנית חד פעמית,
שאלה - 221474
שלום וברכה
כידוע רבותינו המליצו שלא למכור קרקע ראשונה שקנה.אם לא קנה אותה, אלא קיבל במתנה,האם גם שייך עניין זה
תודה

תשובה
כתבו המפרשים שאין זה נוהג בימינו שדווקא בזמנם היה לכל אדם קרקע לגדל בה פירות וירקות ולהתפרנס.
שאלה - 221473
שלום לכבוד הרב מחילה מנסים להשיג עופות של בני ציון ,לא מצליחים להשיג ,איפה ניתן להשיג באזור צפון עפולה? תודה
תשובה
בטלפון 025821778
שאלה - 221472
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום.
האם אדם שרוצה לקרוא את ההפטרה בשבת לע"נ אביו מספיק שיודע לקרוא בדקדוק או שצריך לדעת גם טעמים?
תודה רבה

תשובה
עיין בתלמוד מגילה לב, א.
"ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן: כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה - עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חקים לא טובים וגו".
שאלה - 221471
לכבוד הרב.שלום רב. בן אדם שבבידוד .האם יכול לברך כל 20 דקות בורה מיני בשמים כדי להשלים 100 ברכות ביום . בריאות איתנה
תשובה
הרב ענה לך קודם יומיים. ואינך מעיין בתשובות.
שאלה - 221470
לכבוד הרב
קורה מצבים שאני נכנס לדיכאון בגלל ״חטאים קטנים״
אני יודע שזה עצת היצר כיצד מתגברים על זה?

תשובה
תיגש לרופא.
שאלה - 221469
לכבוד הרה"ג שליט"א אדם שנולדלו בן ועכשיו בת האם נכון לברך על בגד או פרי חדש שהחיינו ולכוון גם על הרגע הזה שזכה לקיים מצוות עשה מהתורה של פרו ורבו
תשובה
מותר וצריך לברך שהחיינו על פרי חדש או ו על בגד חדש.
שאלה - 221468
שלום לכבוד הרב
עד מתי אסור לאכול אחר האפיקומן במקרה שאדם ער?

תשובה
עד לאחר שיסיים התפילה בבוקר ויקדש.
שאלה - 221467
אמא שלי עברה ארוע מוחי בפורים
ובסעודה ממש שתיתי הרבה יין והתנהגתי לא יפה וגם בכיתי הרבה
אני בן תורה וממש כואב לי על ההתנהגות שלי ממש התבזתי מכך
איך עלי לתקן את המעשה הנבזה?

תשובה
אסור להשתכר גם בפורים.
שאלה - 221466
שלום לכבוד הרב
אנו מישיבת בין הזמנים בעכו .יש אפשרות להגיע אל הרב לירושלים בשבוע האחרון של ניסן בעקך בשעה 12 כי אנחנו פשוט רוצים לסגור אוטובוס ?

תשובה
הרב אינו מקבל קהל.
שאלה - 221465
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב.
עלתה שאלה...
האם מותר ללכת אל השומרונים שעושים קרבן פסח או שיש איסור?

תשובה
משועממים.
עיין פרקי דרבי אליעזר פרק לח
וְהִתְחִילוּ בּוֹנִים בְּהֵיכַל ה', שֶׁנֶּאֱמַר [עזרא ה, ב] בֵּאדַיִן קָמוּ זְרֻבָּבֶל בַּר שְׁאַלְתִּיאֵל וְגוֹ'. וּבָאוּ עֲלֵיהֶם הַשּׂמְרוֹנִים לַמִּלְחָמָה מֵאָה וּשְׁמוֹנִים אָלֶף. וְכִי שׂמְרוֹנִים הָיוּ וַהֲלֹא כּוּתִיִּים הָיוּ, אֶלָּא עַל שֵׁם הָעִיר שׁוֹמְרוֹן נִקְרְאוּ שׁוֹמְרוֹנִים. וְעוֹד שֶׁבִּקְשׁוּ לַהֲרֹג אֶת נְחֶמְיָה, שֶׁנֶּאֱמַר [נחמיה ו, ב] לְכָה וְנִוָּעֲדָה יַחְדָּו בַּכְּפִרִים וְגוֹ'. וְעוֹד שֶׁבִּטְּלוּ מְלֶאכֶת שָׁמַיִם שְׁתֵּי שָׁנִים וְהָיָה עַד שְׁנַת הַיּוֹבֵל. מֶה עָשָׂה עֶזְרָא וּזְרֻבָּבֶל בֶּן שְׁאַלְתִּיאֵל וִיהוֹשֻׁעַ בֶּן יְהוֹצָדָק, קִבְּצוּ אֶת כָּל הַקָּהָל אֶל הֵיכַל ה', וְהֵבִיאוּ שְׁלֹשׁ מֵאוֹת כֹּהֲנִים וּשְׁלשׁ מֵאוֹת תִּינוֹקוֹת וּשְׁלשׁ מֵאוֹת שׁוֹפָרוֹת וּשְׁלשׁ מֵאוֹת סִפְרֵי תּוֹרָה בְּיָדָם, וְהָיוּ תוֹקְעִין וְהַלְוִיִּם מְשׁוֹרְרִים וּמְזַמְּרִים וּמְנַדִּין אֶת הַכּוּתִיִּים בְּסוֹד שֵׁם הַמְּפֹרָשׁ וּבִכְתָב הַנִּכְתָּב עַל הַלּוּחוֹת וּבְחֵרֶם בֵּית דִּין הָעֶלְיוֹן וּבְחֵרֶם בֵּית דִּין הַתַּחְתּוֹן, שֶׁלֹּא יֹאכַל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל פַּת כּוּתִי עַד עוֹלָם. מִכָּאן אָמְרוּ כָּל הָאוֹכֵל פַּת כּוּתִי, כְּאִלּוּ אֹכֵל בְּשַׂר חֲזִיר. וְאַל יִתְגַּיֵּר אָדָם כּוּתִי. וְאֵין לָהֶם חֵלֶק בִּתְחִיַּת הַמֵּתִים, שֶׁנֶּאֱמַר [עזרא ד, ג] לֹא לָכֶם וָלָנוּ לִבְנוֹת בַּיִת לֵאלֹהֵינוּ, לֹא בָעוֹלָם הַזֶּה וְלֹא בָעוֹלָם הַבָּא. וְעוֹד שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶם חֵלֶק וְנַחֲלָה בִּירוּשָׁלַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר [נחמיה ב, כ] וְלָכֶם אֵין חֵלֶק וּצְדָקָה וְזִכָּרוֹן בִּירוּשָׁלָיִם. וְשָׁלְחוּ הַחֵרֶם אֵצֶל יִשְׂרָאֵל שֶׁבְּבָבֶל, וְעוֹד הוֹסִיפוּ עֲלֵיהֶם חֵרֶם עַל חֵרֶם. וְהוֹסִיף עוֹד הַמֶּלֶךְ כּוֹרֶשׁ וְקָבַע עֲלֵיהֶם חֵרֶם עוֹלָם שֶׁנֶּאֱמַר [עזרא ו, יב] וֵאלָהָא דִּי שַׁכִּן שְׁמֵהּ תַּמָּה וְגוֹ'.
שאלה - 221464
לכבוד הרב שלום רבהיכן אני יכולה לרכוש ב"נ את ההגדה של כבוד הרב אני גרה בגן יבנה?
תשובה
0548033817
שאלה - 221463
לכבוד הרב היקר
אתמול הרב השיב לי שאין אישה קוראת אידרא זוטא. אני מבלי לדעת ובתמימות גמורה קראתי ספרון במשך תשע שנים וכעת חוששת שעשיתי דבר שאסור.
בע"ה בלי נדר להבא אברר קודם

תשובה
התכוונת בתמימות לשם שמים, מהיום תלמדי הלכות כנ"ל.
שאלה - 221462
לכבוד הרב שלום
בחודש תשרי האחרון כמעט כל בני ביתנו מלבד 2 נדבקו בקורונה לא עליכם
עברו כ 5 חודשים האם להתחסן בכל זאת
אתמול יצאה קריאה שגם מי שחלה יוכל להתחסן
מה נכון לעשות
תודה

תשובה
תתייעצו עם הרופא.
שאלה - 221461
בחור בשידוכים עם בחורה שביטלה אירוסין עם חבר שלו. חבר טוב של המבוטל אומר שזה יושב על המבוטל, שהוא גם יתום, אך המבוטל אמר שכלל לא מקפיד.השידוך מתקדם יפה,מודאג מאד מקפידא.
תשובה
תשאל אותו אישית.
שאלה - 221460
לכבוד הרב שלום אישתי והילד הקטן שלי קיבלו תשובה חיובית לניגיף השם ירחם היא לא רוצה להיכנס לחדר איתו לבידוד אני מפחד על עצמי ושאר הילדים שלנו מה לעשות כבוד הרב?
תשובה
תסבירלה שזה סכנה.
שאלה - 221459
שלום לכבוד הרב מוצאפי שליטא
תנור או סיר שבישלו בו בשר כשר
ואחרי כמה ימים בישלו בתנור או בסיר בשר חלק יהיה אפשר לאכול מהאוכל ?

תשובה
סיר נקי אחרי 24 שעות מועיל.
שאלה - 221458
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמר לי רב צדיק להקפיד ליטול ידיים על יד המיטה בתוך קערה בטרם שאני מניח כף רגלי על הריצפה!
האם יש עניין בזה להקפיד ככה על נטילת ידיים בבוקר על יד המיטה!?

תשובה
אינני יודע עם אילו צדיקים אתה מדבר.
שאלה - 221457
לכבוד הרב בתוך הבית גרם מדרגות 9 במספר המוביל למרחב פתוח ובו הסלון המטבח ופינת האוכל איפה שמים מזוזה?
תשובה
מהכניסה מהרחוב מימין.
שאלה - 221456
שלום וברכה כבוד הרב שליט"א
בעניין 4 כזיתות מצה. אם נותנים לכל אחד שקית ראויה(לא פירורים ) ומוסיפים מהמצה של הלחם משנה. האם נכון לנהוג כך לכתחילה?
האם נכון לשקול את החסה?

תשובה
אנחנו בוצעים במקום מהשלימות.
שאלה - 221455
שלום וברכה כבוד הרב שליט"א
תודה רבה על "פסח בציון". מומלץ ביותר. מרתק ומחכים.
האם טוב ונכון שגם האישה תצטרף לביעור חמץ? או לפחות לקרוא בבית את מה שחיבר ר' יוסף חיים?

תשובה
אם היא מעוניינת.
שאלה - 221454
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בלנדר שאני משתמש כל השנה וטוחן איתו גם לחם אבל לא חם ולא חריף האם אפשרי להכשיר לפסח

תשובה
לקנות חדש לפסח.
שאלה - 221453
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
העברנו ב"ה זכר למחצית השקל לאתר אבל בטעות כתבתי מחצית השקל ולא זכר למחצית השקל, יצאתי י"ח?

תשובה
זה בסדר.
שאלה - 221452
לכבוד הרה"ג שליט"א ע"פ דעתך מורנו הקדוש אני ואישתי עשינו חיסון שני והכול בסדרלצערנו יש "רבנים" מסכנים שאומרים החיסון לדילול העולם אז איפה האמונה לקב"ה שהוא מחליט מי ומה יהיה
תשובה
השם ישלח להם דעת.
שאלה - 221451
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מרלגא בפומי דאינשי "העיקר שיהיה לילדים מזל"-האם נכון הדבר?הרי לפי הידוע לי אין מזל לישראל.
תודה לכבודו

תשובה
שיהיה מזל טוב לכולם.
שאלה - 221450
שלום לכבוד הרב, ב"ה זכינו להעביר 500 ש"ח לסעודת עניים לברית שתתקיים בע"ה ביום חמישי בבוקר. חמי הסנדק (בן שני שלנו) , מור אבי יברך על הכוס. כיצד לכבד את הרב שלי בברית? תודה
תשובה
בהנחת התינוק על כסא אליהו הנביא זכור לטוב.
שאלה - 221449
שלום לכבוד הרב
לצערי הרב עברתי הפלה לפני ארבעה חודשים ועכשיו ב"ה הריון אבל התחיל שוב אותה בעיה בדיוק של ההפלה הקודמת, אני חוששת, מה אוכל לעשות כדי למנוע את הגזירה? תודה רבה

תשובה
לא לחשוב על כך ולא לדמות דבר לדבר, ויעבור בשלום.
שאלה - 221448
שלום לכבוד הרב
אישתי הי"ו קנתה פאה ב 13000 שח שלא בהסכמתי ובניגוד לרצוני על אף המצב הכלכלי המעט דחוק כתוצאה מהקורונה
אני שותק כי לא רוצה מחלוקת
האם אני חייב לקנות תכשיט לחג?

תשובה
אינני מעוניין להיכנס לתגר זה. השם ירחם על עמו ישראל כולו ברוחניות ובגשמיות.
שאלה - 221447
לכבוד הרב
לקראת חג הפסח הבעלט האם זה אפשרי ונכון לקבוע את שלושת סעודות שבת בלחמניות מקמח מצה שאפינו מראש?אשמח למעט הסבר

תשובה
יש איסור באכילת מצה שלימה או טחונה בערב פסח. וחוששני מהלחמניות הללו.
שאלה - 221446
חטאתי בגוייה כמה פעמים
שמעתי שאליעזר בן דורדיא בכה מעומקא דליבא שהבין מה ציער לבוראו ועוונותיו נמחלו עד שזכה למזומן לעולם הבא בלי תעניות האר"י
מה כבודו מציע לי

תשובה
זה לא פשוט להגיע למדריגה הזאת. נשתדל בכל כוחנו לעבוד את בוראינו.
שאלה - 221445
כ"ר, לכל מהססי החיסון - איפה החוסן האמוני?
תשובה
אינני מבין מה קורה כאן? תינוקת בת שנה חולה. והילה פנו אלי עוד שלש משפחות מוכרות שיש להם ילדים שנפגעו ומאושפזים, תתפללו לאבינו שבשמיים שירחם עלינו כי אנחנו עבדיו וצאן מרעיתו.
שאלה - 221444
הרב הצדיק
אם הרב זוכר את הבחור שהרגשתי שהתעניין באחותי איים ללכת בשבת בגלל שהתרחקתי/ התעלמתי ממנו
נפרדנואמר שהיה בקשר עם הרב ביקש שאשאל את דעת הרב
מודה לרב על הכל

תשובה
לא ידוע לי.
שאלה - 221443
לכבוד הרב
האם קוראים שם השם באדנות (או רק "השם") כאשר רשומה רק האות ה (כמו למשל בקטעי תפעילה ובקשות שיש בספרי קריאה של כבוד הרב)?
תודה

תשובה
תודה על ההארה מזכירים באדנו"ת.
שאלה - 221442
לכבוד הרב שלום רב

בהמשך לתשובת הרב לשאלה בנושא סופר סתם שכתב מגילה ובשאריות כתב ברכה.
מדובר בחתיכת קלף הנפרדת מהמגילה בה ציין ברכה לזיווג חסר ו ותיקן בדוחק.
האם הדבר מעכב?

תשובה
אמנם הרב זרע אמת מיקל בזה, אך הרב אליה רבה מחמיר.
שאלה - 221441
לכבוד הרב שלום רב
נפגש מחר בע"ה עם משודכת (פגישה שנייה) - אמרה שהכל מצוין (ירא שמיים וגם מראה טוב) אבל אמרה שפחות מתחברת - מה אמור להבין מכך?

תשובה
בהצלחה.
שאלה - 221440
שלום כבוד הרב..
קניתי קמח מנופה בהכשר מהודר האם יש צורך לנפות שוב?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 221439
לכבוד הרב מוצפי שליט"א עשיתי את החיסון הראשון ומחר אני הולך בעז"ה לעשות את החיסון השני
תשובה
בהצלחה.
שאלה - 221438
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
על מה טוב לדבר בפגישה שנייה? וכיצד לגרום למציאת חן (לא מבחינת מראה חיצוני)? האם להחמיא לה על דברים מסןיימים?

תשובה
על חינוך ילדים, חשיבות לימוד התורה. קדושת עם ישראל. צניעות, אהבת החכמים.
שאלה - 221437
לכבוד הרב
מה דעת הרב לגבי תכלת בציצית? אדם ירא שמיים ומומחה בקשירת צציות אמר לי שיש סוג תכלת שכמעט בוודאות זה התכלת של התורה
תודה לרב בריאות איתנה

תשובה
"כמעט בוודאות".... יבוא משיח ויגלה לנו.
שאלה - 221436
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,שלום בעלי לא מקבל הרבה שעות בעבודה משכורת נמוכה,אני עבדתי במפעל כרגע לא עובדת מה כבוד הרב מציע לי ולבעלי האם בעלי צריך לחפש עבודה אחרת? תודה רבה
תשובה
תנסו להתעניין קודם שיעזוב.
שאלה - 221435
לכבוד הרב שלום רב
אמרתי שאתן שמן למאור לכבוד רבי מאיר כמו שהסברת..אך לא יודעת לאן לתרום? זה חייב להיות שמן? כסף? ולאן? אפשר לאתר?

תשובה
לתת מחירו לאתר.
שאלה - 221434
לכבוד הרב שלום
איך אפשר לצאת מפחדים (אני אישה).תודה לרב על הכל

תשובה
לומר פרקי תהלים בניגונים.
שאלה - 221433
לכבוד רבנו שליט"א כבודו אמר בשיעור שרבי יוחנן הביט באב כהנא והפכו לגל עצמות שאלתי הרי מדובר באמוראים בעלי רוח הקודש ומחיה מתים אז איך לא ראה ברוח קודשו שיש לו שפה שסועה?
תשובה
מהשמיים העלימו ממנו.
שאלה - 221432
לכבוד הרב
שמעתי בשיעור... אמר שם הרב לא ללכת לבית החיים ללא טבילה במקווה לפני כי מצער הנפטרים בטומאתו , האם בגדר חובה איסור ? האם גם בהלוויה ?
וקברי צדיקים?

תשובה
מידת חסידות היא.
שאלה - 221431
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמי נפטרה ומה צריך מצד ההלכה לעשות עם הנעלים שנעלה?
האם חייב לקרוע ולזרוק אל כולם?
כמו שכולם עושים וכנראה שטועים!
או רק הזוג/ות האחרון שנעלה בחייה?

תשובה
הזוג האחרון בלבד.
שאלה - 221430
לכבוד הרב גאון איך בכל זאת אנחנו מברכים שהכל על הפלאפל אם הרב עובדיה כתב לברך אדמה תודה רבה וסליחה
תשובה
למסקנא סופית הוא כתב לברך שהכל.
אלה נעשים בבית מחומס האדמה.
שאלה - 221429
לכבוד הרב שלום
התינוקת בת שנה עם התסמונת הנדירה היתה עם קורונה וכעת קשיי נשימה חזקים עם סטרואידים ולא ככ מועיל. מתחננת שהרב יתפלל עליה ויגיד מה לעשות שיעלם

תשובה
כולנו מתפללים.
שאלה - 221428
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,

יש עיתונים, מגזינים שונים כיביכול חרדיים שאשתי רוצה לקרוא בהם ולאחסן בבית, הבעיה שיש שם תמונות של נשים (כמובן צנועות). מה לעשות האם להשאיר בבית?

תשובה
אין תמונות מנועות, בעוונותינו בטלה הצניעות ואינה על פי ההלכה. כל העיתונים מלאים לשון הרע ורכילות, תמונות של גויים ושל רשעים ומטמאים את הנפשות, ושמתי מחסום לפי. והמבין יבין.
שאלה - 221427
לכבוד הרב
הציעו לי לתרום לבית הכנסת בו אני גבאי, ספרי הלכה כדאי להכניס? בדור שלנו כסר קשה לסמוך.

תשובה
תשיג חזון עובדיה הלכות אקטואליות וכן ילקוט יוסף.
שאלה - 221426
אמנו שתחי בת 70+ אמורה לקבל מחר חיסון ראשון
תשובה
מדוע חיכיתם עד היום? השם ישמרה.
שאלה - 221425
לכבוד מורנו רבינו שלום רב, מחר אני הולך בע"ה לקיים את ציווי רבינו לקבל את החיסון השני.
תשובה
בהצלחה.
שאלה - 221424
מחילה על זמנו של הרב היקר
השאלה לגבי האדרא זוטא נשאלה מפי אישה, שקוראת זאת כבר שנים. נתנתה לי את החוברת אשה שומרת תו"מ
האם להמשיך לקרוא?

תשובה
אשה אינה קוראת זוהר ולא אדרא. תקרא הלכות שבת הלכות ברכות, הלכות פסח.
שאלה - 221423
לכבוד הרב מוצפי
רעייתי מרגישה לא טוב ביומיים האחרונים,
הייתה אצל רופאת משפחה, חשש לקורונה, צריכה להיות בבידוד עד קבלת תוצאות הבדיקה בחמישי, היום ליל הטבילה, מה לעשות ?

תשובה
נכון להמתין לתוצאות.
שאלה - 221422
למו"ר לפעמים אנחנו נותנים רשות לשכנים לארח משפחה שלהם בביתנו לשבת כשלא נמצאים.משאירים בית נקי ומקבלים מלוכלך מותר לבקש שילמו לעוזרת? אנחנו נותנים לא מעט והתעייפנו.
תשובה
תפסיקו לתת.
שאלה - 221421
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חמותי נכה על כסא גלגלים ובלון חמצן
אוכלת בכוחות עצמה ב"ה. האם מותר
למטפלת שלה לאכול עם המשפחה בשולחן שבת. תודה.

תשובה
רק כשאין ברירה.
שאלה - 221420
לכבוד הרב
שנה שעברה התנור לא היה 100% נקי וגם לא שמנו מספיק נייר אלומינים כי אמא חושבת שמסוכן לשים בכל הצדדים ואמא בטוח תאפה בתנור. האם אכן יש סכנה? מה לעשות השנה?

תשובה
א, למען הסר ספק, אין להשתמש בתנור חמץ בפסח. ב, אם אינה שומעת לפחות המינימום ההכרחי לעטוף אותו מבפנים בנייר אלומניום עבה.
שאלה - 221419
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה עושים השנה לגבי תענית בכורות?
הרי יוצא בשבת...
בשו"ע דעה א' אין להתענות ודעה ב' יש להקדים ליום חמישי.
מה ההלכה לבכור ספרדי והאם חייב בסיום מסכת?

תשובה
מקדימים ליום חמישי.
שאלה - 221418
לכבוד הרב היקר
חברה נתנה לי לפני כתשע שנים חוברת של אדרא זוטא, פרק ט"ז. היא חילקה זאת לכמה נשים לע"נ הרב אלעזר אבוחצירא זצ"ל, ואני פשוט המשכתי האם אין זו בעיה שאשה קוראת זאת?

תשובה
תקרא אתה במקומה.
שאלה - 221417
שלום לכבוד הרב רציתי לשאול אם אני יכול לקנות דירה מכונס נכסים אני כמובן אברך וזה יעזור לי מאוד
תשובה
גם אם מותר, אין בה מזל טוב.
שאלה - 221416
לכבוד הרב שלום רב הבן שלי בן 18.5 ולא מצליח בשום מסגרת ישיבתית עקב בעיית קשב,הוא לא מוכן לקחת כדורים מכיוון שגורמים לו לעצבים ודכאון וכאבי בטן מה לעשות?להכריח אותו?
תשובה
להתקשר להרב מויאל 0527622505 . תתייעצו עמו.
שאלה - 221415
לכבוד הרב שליטא.
שאלתי עבור חברי.
הוריו נפטרו כשבועיים אחד מהשני האם ניתן להגיד עליהם קדיש בזום בעקבות הקורונה.

תשובה
לא מועיל כלל. אלא צריך עשרה במקום אחד.
שאלה - 221414
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב אנחנו חוזרים בתשובה כבר כמה שנים ב"ה... אישתי כל כמה זמן אומרת לי שהיא כבר לא יודעת מה צנוע ומה לא? כל אחת שהיא שואלת אומרת לה משהו אחר...

תשובה
הבנות של בית יעקב מה נוהגות, תנהג כמותן.
שאלה - 221413
שלום לכבוד הרב!
שבוע הבא יחול יום הפטירה של הרב חיים סינואני האם מותר לגבר ללכת לקבר שלו שנמצא בתוך בית עלמין ללא טבילה במקווה? (מכיוון שנמנעים בגלל המצב לטבול במקווה)

תשובה
יתקלח תחת הברז.
שאלה - 221412
שלום לכבוד הרב אמי נקברה ביום שני בבוקר מתי נכון לעשות את ההשכרה של השבעה?יש אומרים שאפשר לעשות ביום חמישי בלילה במקום במוצאי שבת האם זה גם אפשרי? תודה לכבוד הרב
תשובה
יש נוהגים להקדים, אך העיקר בראשון בליל.
שאלה - 221411
לכבוד הרב. האם אדם שהולך לאירוע ושם מתנה כספית יכול לקחת גם מנה הביתה או שכיוון שהמתנה מיועדת לחתן וכלה ולא עבור האוכל ולכן זה יהיה אסור ?
תשובה
אמרת גם משמע שהוא לקח מנה לעצמו וכל, ולוקח עוד, זה לא. למשום ״כנפשך שובעך ואל כלייך לא תתן״ לא אכל יכול לקחת.
שאלה - 221410
לכבוד מ"ור. האדם הגדול בענקים האריז"ל הקדוש והטהור שלא נתפס בשכל מי הוא ומה הוא מרוב גדולתו. זכה שחלק נכבד בעם פוסק כמותו כנגד כולם. האם אפשר להגיד שהיה כמו תנא ממש כפשוטו ?
תשובה
בוודאי מפני שהיה בעל נשמה גבוהה מאוד וכוללת נשמות רבות בתוכה.
שאלה - 221409
לכבוד הרב שלום רב
האם יש סגולה או עצה להצליח לקום מוקדם בבוקר לתפילה?
תודה

תשובה
לישן בלילה מוקדם.
שאלה - 221408
שלום לכבוד הרב
אני מעוניין לכתוב ספר תורה מהדרין לעילוי נשמת הורי פניתי לרב
שהוא סופר סת"ם הרב נותן שיעורי תורה בבית הכנסת שאני מתפלל
מעל 22 שנים מה לבקש ממנו שיהיה מהדרין.

תשובה
תחפשו סופר מעולה בעל כתב נאה ובעיקר שיהיה בקי בכל ההלכות. ותשאלו אחרים עליו.
שאלה - 221407
לכבוד הרב שלום רב במשפחתנו נפטר לפני שנה בפתע גיסנו בגיל 45 .יום לפני סיום השנה נפטר אבינו האם חישינן
מדובר במשפחה של בני תורה .האבא היה שנים רבות מסובל ביסורין

תשובה
תעשו כפרה במעות שביב הראש כמו בערב כפור. לכל בני המשפחה.
שאלה - 221406
לכבוד הרב
רציתי לשאול בבקשה אם קניתי ספר לתלמיד חכם האם לכתוב הקדשה בתוך הספר כהוקרה על פעולו בשבילנו או שאין צורך?

תשובה
אם זה חולק לו כבוד והערצה, נראה שזה נכון.
שאלה - 221405
לכבוד מורי ורבי שליט"א. הרב נפטר שוחט צדיק בספרד והגופה תגיע רק מחר לישראל. האם אפשר לקרוא תהילים ולכווין עליו האם הדבר מועיל.תודה רבה ובשורות טובות אמן
תשובה
הגאון החיד״א ז״ל כתב בספרו מחזיק ברכה שהמנהג הוא לומר תהלים ליד המיטה עד הקבורה. וכנראה שזו עיקר השמירה לומר לידו.
שאלה - 221404
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול אני רווקה כבת 25 ואבא שלי פוחד שאני אתחסן בגלל כל ההמצאות והוא גם שאל רב מסוים שאמר לו שאני לא התחסן מה הרב ממליץ לי לעשות

תשובה
״רב מסוים״. אם הוא מסתתר ומתחבא הוא אפילו לא תלמיד. כל גדולי ישראל אומרים להתחסן, מי שלא מתחסן נותן יד למגיפה.

ואגב, בת 25 בוגרת לכל הדיעות, תלויה באביה, והאבא פחדן לפי דבריה, ומתייעץ עם רב ״מסתתר״. איפה ״לא תגורו מפני איש״????
שאלה - 221403
לכבוד הרב שלום רב
הבן שלי בן תשע ילד טוב וממושמע אך אני לא פעם מגלה ששיקר או הסתיר משהו
כיצד להגיב?

תשובה
צריכים לרדת ולחקור את שורש הבעיה, מדוע הוא מסתיר??? ומדוע הוא משקר??? לחקור מהר פן תאחר.
שאלה - 221402
לכבוד הרב שלום רב ותודה מראש על התשובות המחכימות אני עם התקן וכתמים אחרי המחזור האם יכולה לספור יום ראשון ושביעי בלבד?
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 221401
לכבוד הרב מוצפי!
שלחתי מזוזות לבדיקה והסופר סת"ם אמר לי שהתגים במזוזות מנותקות!
והאותיות מפוצצות!
הרב יוכל בבקשה להסביר לי מה זה אומר שהתגים מנותקים והאותיות מפוצצות?

תשובה
זה אומר שחלילה הכתב אשר על המזוזה עלול להתפורר. ומומלץ להחליפה בחדשה מהודרת.
שאלה - 221400
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, שמעתי מכבודו שאין לקחת שכר על מצווה ובעיקר גמילות חסדים, ורציתי ללמוד סוגיא חשובה זו, כי אני והאשה עוסקים בשידוכים?
תשובה
במשנה מסכת בכורות פרק ד, ו. "הנוטל שכרו לדון דיניו בטלים, להעיד עדותיו בטלין, להזות ולקדש מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה. אם היה כהן וטמאהו מתרומתו מאכילו ומשקו וסכו, ואם היה זקן מרכיבו על החמור ונותן לו שכרו כפועל".

וכתב הרמב"ם ז"ל [הלכות סנהדרין פרק כג, הלכה ה] "כל דיין שנוטל שכרו לדון דיניו בטלים, והוא שלא יהיה שכר הניכר, אבל אם היה עוסק במלאכתו ובאו לפניו שנים לדין ואמר להן תנו לי מי שיעשה תחתי עד שאדון לכם או תנו לי שכר ה בטלתי הרי זה מותר, והוא שיהיה הדבר ניכר שהוא שכר הבטלה בלבד ולא יותר, ויטול משניהם בשוה זה בפני זה כגון זה מותר".
ועיין הרמב"ם שבועות ו, ט. ושו"ת הרמב"ם סימן רעג.

ולענין שאלתך הנכבדה הנה בשו"ת הרשב"א חלק א סימן תע"ב.נשאל אודות מוהל אשר כל ימיו מל בחינם ועתה אומר שלא ימול אלא בשכר, והשיב הרשב"א ז"ל "כמה נשתנה באומנותו מזרעו של אברהם אבינו. ובכל גלילותינו מוהל העני מחזר אחר אבי הבן להתחסד עמו שיתן לו בנו למולו בחנם ומרבה עליו רעים כדי להשתכר במצוה. וזה שאין אומן אחר בעיר אלא הוא מסרב למול עד שיחזור האב על הפתחים ויתן לו כמעט שמראה עצמו שאינו מזרעו של אברהם אבינו. וצריך לגעור בו הרבה שאינו חפץ במצות. ועוד שהאיש הזה רוצה בדינר אחד ומניח עשרה זהובים על כל ברכה וברכה ששכר ברכה אחת עשרה זהובים. והיינו דאמרינן בחולין פרק כסוי הדם [חולין פ"ז] וכן בפרק החובל [בבא קמא צ"א, ב] שכר מצוה עשרה זהובים.
אמור מעתה השידוך אשר נעשה, כמה וכמה פעמים מברכים שבע ברכות לחתן ולכלה, וכן ברכת אירוסין, וכל אלה נזקפין לזכותך השדכן, ואיך יש ממירים הברכות בכמה זוזים שאין בהם סימן ברכה כלל.
וכן כתב הרמ"א ז"ל בהגה שו"ע [יורה דעה רס"א א] בשם הרשב"א הנ"ל "האב שאינו יודע למול, ויש כאן מוהל שאינו רוצה למול בחנם, רק בשכר, יש לבית דין לגעור במוהל זה, כי אין זה דרכן של זרע אברהם, ואדרבה מוהלים מהדרין שיתנו להם למול. ואם עומד במרדו, ואין יד האיש משגת לתת לו שכרו, הוי כמי שאין לו אב שב"ד חייבים למולו, ולכן בית דין כופין אותו, מאחר שאין אחר שימול".
וכן כתבו הלבוש שם, והגאון מווילנא ז"ל בביאוריו שם כתב "שכופין אותו כמו שמצינו בכתובות [פ"ו, א] "במה דברים אמורים, במצות לא תעשה, אבל במצות עשה, כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה, לולב ואינו עושה, כופין אותו עד שתצא נפשו". נמצא כי היודע שידוך מתאים לאיזה רווק או רווקה, ואינו משתדל בזה, עובר עבירה חמורה. ויש לבית דין לחייבו בכך.
וראה מה שכתבו האחרונים בזה, בהגהת יד שאול למהרי"ש נתנזון ז"ל על שלחן ערוך יורה דעה סימן רס"א, ובנהר מצריים מילה אות ב. וערוך השלחן יורה דעה רס"ד, י"ד. שיש לקחת רק שכר בטלה או הוצאות.

וחמותי ראיתי אור בהקדמת הגאון החסיד הרב חתם סופר זיע"א לחלק יורה דעה שכתב "כל עוד שיחייני ה' ויתן לי כח הריני מוכן ללמוד עם כל הבא לשמוע, לא אשקוט ולא אנוח כאשר ציווני ה' אלוקי, מה אני בחינם וכו', ולהשיב לכל שואל עד מקום שידי ושכלי מגיע באפס דמים. והנני כותב כל הספר בדיו כל מה שיחנני השם יתברך, הן בהלכה הן באגדה והמה מונחים הפקר כל מי שרוצה להעתיקם יבוא ויעתיקם. וכן עשו קדמונינו קודם הדפוס, יותר אינני מחוייב. ואם חס ושלום להגדיל שם חוששני מקללת חז"ל נגד שמא אבד שמיה, כאשר אירע לרוב מחברי ספרים, ומכל שכן להרוויח ממון ליטול חיים מן העולם, על כן לא עלה על ליבי". ישמע חכם ויוסיף לקח.
ולעניננו דעת רוב הפוסקים כפי שראינו במקורות, כי השדכן יכול לקחת דמי בטלה, היינו שעות ההשקעה כמקובל בממוצע במשק, וכן הוצאות שיש לו עבור הטלפונים והנסיעות אם ישנם, ותו לא מידי. ובוודאי שאותם הפוסקים שכר מראש אלפיים דולר מכל צד ועוד, הרי אלו עושקים את האומללים היושבים יחידים ביתה ודמעתם על לחייהם, ואין להם מושיע, ובא זה ומנצל את מצוקתם השם ירחם, ואין זו מידת ישראל שרחמנים הם, אלא חוששני שהם מגיזעא בישא חלילה.
ודע כי ראיתי רבים וטובים שלא לקחו שום שכר עבור טרחתם, ומצאו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ואתה לך בכוחך זה ותושיע את היושבים יחידים, והוא ישלם לך שכר פעולתך. החותם בברכה בן ציון.
שאלה - 221399
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. שמעתי בשם כבודו כי מי שאינו רופא מוסמך אסור לו לטפל בחולים, וזה עבירה?
תשובה
עיין בשולחן ערוך יורה דעה סימן שלו. א.
"נתנה התורה רשות לרופא לרפאות. ומצווה היא. ובכלל פיקוח נפש הוא. ואם מונע עצמו, הרי זה שופך דמים, ואפילו יש לו מי שירפאנו, שלא מן הכל אדם זוכה להתרפאות. ומיהו לא יתעסק ברפואה אלא אם כן הוא בקי, ולא יהא שם גדול ממנו, שאם לא כן, הרי זה שופך דמים. ואם ריפא שלא ברשות בית דין, חייב בתשלומין, אפילו אם הוא בקי".
והשם יתברך ישמור עמו ישראל לעד.
שאלה - 221398
לכבוד הרב שלום רב
מה שהרב הביא את המהר"ל על הכוס החמישית בליל הסדר, האם בעל הבית שותה אותו בלילה או למחרת?

תשובה
רק למחרת, כי אין לעשות תוספת לאחר ארבע כוסות.
שאלה - 221397
לכבוד הרב שלום רב
עץ התאנה עושה פרות 4 פעמים בשנה וכמו כן הפרח שלו פגות ואינו ניכר כמו פרח השקד נברך עליו ברכת האילנות? תודה

תשובה
תברך על אילני פירות הפורחים באביב פעם בשנה בלי ספיקות. ברך השם שהחיינו וקיימנו ונתן לנו את ארץ ישראל הקדושה ואנחנו יושבים על אדמתה, והוא מצמיח לנו פירותיה בעיתם ובזמנם.
שאלה - 221396
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מאומתת לקורונה ובעלי מתייחס אלי בצורה נוראית,צועק עלי שאני רשעית ושאתרחק מכולם וממש פוגע בי.מה עם בן אדם לרשעיתמה בכל מחיר מותר לו ליפגוע כך??

תשובה
לא להתייחס לדברים, את בת ישראל כשרה וטובה, השם יתברך אוהב אותך ורואה את צערך, הוא ישלח לך רפואה שלימה בקרוב.
שאלה - 221395
לכבוד רבנו שליט"א האם יש עניין לברך ברכת המזון דווקא סביב שולחן או שאפשר גם על כסא באמצע חדר או מקום פתוח?
תשובה
רק על פי הזוהר הקדוש. וחכמי הקבלה.
שאלה - 221394
לכבוד הרב, האם ניתן להרהר בדברי תורה בטרם נטילת ידיים מיציאה מבית הכיסא או בטרם נטילת ידיים עם הקימה משנת הלילה?
תשובה
מה לך נרדם קום והתגבר כארי וטול ידיך. רק לחולה יש מי שכתב בזה, ולא אציין כי לצערי יש עצלנים המחפשים קולות ומזלזלים בהלכה.
שאלה - 221393
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
שמי... בן חווה אבלין
התקופה האחרונה מתנהגים לא יפה בעבודה ויש הרבה לחץ.
האם לשנות מקום? אשמח לברכה להצלחה.

תשובה
להמתין עד אחרי חג הפסח, ותבוא עזרה משמיים
שאלה - 221392
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה המקור שאין לברך ברכת האילנות על אילן המוציא פירותיו פעמים בשנה.
תודה לרב שליט"א.

תשובה
עיין פסח בציון.
שאלה - 221391
ב"ה
המצות המהודרות בכשרות בד"ץ בני ציון בנשיאותו של מו"ר עט"ר
נמצאות אצלנו בראש העין או במשלוחים למי שצריך בכל אזור המרכז והשרון
להזמנות
0556727464
נתן שרעבי

תשובה
תבורכו משמיים בכפל כפליים, ברוך השם המשגיח עושה עבודה נפלאה וקפדנית.
שאלה - 221390
לכבוד הרב מאחד מסורתי שואל הוא רוצה לקנות אותם ספרים שקוראים עבור הנפטר בבית הקברות לפי אותיות השם וכו'"לעילוי נשמת חמיו, האם הרב יכול להמליץ על ספר מסויים ?
תודה לכבודו

תשובה
נקרא בשם ספר "עילוי נשמות".
שאלה - 221389
לכבוד הרב
האם ניתן ללמודו אותה?
מדובר בדרך של לימוד חשיבה הכרתית. אודה לתשובת הרב

תשובה
כל השיטות הללו הועתקו מהגויים.
שאלה - 221388
כבוד הרב יש מנהג לעלות לבית העלמין להורים לפני חודש ניסן האם האישה יכולה לעלות לקבר אביה לפני חודש ניסן (אישה לא מבקרת בכלל כל השנה רק באזכרה לפני כיפור ולפני חודש ניסן תודה
תשובה
יכולה.
שאלה - 221387
לכב' הרב
אבי נפטר לפני 24 ש' ואין לו בנים רק 2 בנות ונכדים ב"ה
ביום ג'הבא יחול יום היארצייט ה-24
מה טוב לעשות לעילוי נשמתו והאם יש ענין לעלות לקברו ואם כן אפשר גם יום לפני?
תודה

תשובה
בלי נדר נעשה שיעור תורה ולימוד בכולל יום שלם לעילוי נשמתו. אתם יכולים לעלות באותו השבוע גם יום יומיים קודם יומו.
שאלה - 221386
שלום לכבוד הרב, בע"ה יתברך בלי נדר, אנחנו מעוניינים לארגן 10 אנשים לגילוי הדעת של הרב אליהו האיתמרי זצוק"ל. אשמח לדעת היכן ניתן למצוא את הנוסח, וכיצד הכי נכון לעשותו
תשובה
ללמוד שלחן ערוך הלכות תפילה, בית הכנסת, שבת, והלכות פסח.
שאלה - 221385
לכבוד הרב שלום רב
עשינו משלוח של מוצרי מאכל ושלימנו עבור המשלוח כסף לבעל החנות, האם כשמביאים את המשלוח יש לתת טיפ או מספיק ששילמנו על המשלוח?
תודה.

תשובה
שילמתם עבורו.
שאלה - 221384
לכבוד הרב הגאון שליט"א
כבוד הרב כשאני רוצה ללמוד מוסר אם אני לומד בסה"ק תנא דבי אליהו זה נחשב לי לימוד מוסר?

וכבוד הרב התמונה שיש היום של מרן החיד"א זלה"ה זה באמת הוא?

תשובה
נחשב אך לא מספיק, כי צריך ללמוד ענין תיקון המידות בעיון.
שאלה - 221383
שלום לכבוד הרב

האם ראוי ונכון לבן תורה שיעשה עם משפחתו מנגל על האש במקום סגור שאין רואים אותו כלל רק הוא ומשפחתו? הם עדיין זה לא שייך וראוי?

תשובה
א, צריכים להתגבר על תאוות התענוגות. ב, צריכים להיות נבדלים מעמי הארצות.
שאלה - 221382
לכבוד הרה"ג שליט"א הרב הרחיב בפסח בציון את מעלת הכנת המצות בערב פסח האם יש לחזר אחרי 3 מצות בחבורה שהעלות יקרה לציין ששנים מחזרים רק במצות בני ציון עבודת יד בהשגחת הרב
תשובה
שני דיעות בשלחן ערוך בנושא.
שאלה - 221381
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר במהלך היום לאחר תפילת שחרית להניח שוב פעם את התפילין כדי ללמוד עמן? או שלא
תודה לרב האהוב שמשמח ליבנו ומדרבן אותנו ללימוד התורה הקדושה

תשובה
רק בצינעא.
שאלה - 221380
לכבוד הרב שלום רב
אני שואל בשם ראש הכולל שלנו האם הוא יכול להוציא הנחיה לאברכים ולבעלי בית שמגעים לשיעורים מי שלא התחסן ו או שהחלים מהקורנה לא יכול להיכנס לכולל

תשובה
בהחלט כן, כי זה בסמכותו, וגם על אחריותו.
שאלה - 221379
לכבוד הרב
האם כבוד הרב יכול בבקשה להמליץ על מדריך חתנים טוב באיזור המרכז? תודה רבה

תשובה
כרגע אינני מכיר. צריך תלמיד חכם ירא שמים.
שאלה - 221378
לכבוד הרב שלום
במה כבוד הרב יסעד סעודות שבת השנה בערב פסח?בפת או במצה מטוגנת ?יורנו המורה וירבה שכרו מן השמיים אמן

תשובה
אתה מעונין לבוא ולראות?
שאלה - 221377
האם כשאדם רשע מסתכל עלי זה מזיק
ב.גיסתי מתעקשת כל פעם להתקרב לאמי או לחבק בקורונה. עם מסכות ובחוץ,אך אמי ואני ביחד ואני עדיין בסיכון פוגעת ומלחיצה דווקא כשאני בזמנים קשים

תשובה
בבקשה לא לריב.
שאלה - 221376
לכבוד הרב,
ב"ה אחרי סגירת תנאים, מעוניינים למועד חתונה אחר חג השבועות האם זה בסדר או עדיף לאחר ל"ג בעומר?
האם יש עניין לתעודת נישואין ברבנות או בבד"ץ? תודה רבה

תשובה
ככל המוקדם הרי זה משובח. ההרשמה היכן שתבחרו.
שאלה - 221375
לכבודו
חפשתי לילמוד מרב מושגים בקבלה רב מלמד נשים שואלות שאלות ונקרא מקובל זה תרתי תסתרי מקובל ומלמד נשים הרי הוא יודע שיהיה בגיהנם.ויש רב שכונה מלמד שיעור רק נשים.

תשובה
יש תנאים מחמירים מאוד למי שלומד קבלה, עיין באתר .
שאלה - 221374
לכבוד הרב שליט"א,
בבוקר הכנתי כריך עם ביצה קשה שהחלמון שבה יצא קצת רך, הביצה בושלה בנפרד.
בכריך גם עגבנייה, מלח וטונה
אפשר לאכול מחר או שיש לחשוש משום ביצה שעבר עליה הלילה?

תשובה
יש להקל מכיוון שיש עמה עוד מזון.
שאלה - 221373
לכבוד הרב שלום וברכה רצינו לשאול בבקשה השנה שחל חג הפסח במוצאי שבת האם מותר להתפלל ערבית לכתחילה מבעוד יום על מנת שנתחיל את ליל הסדר מיד בצאת הכוכבים תודה
תשובה
לא, כי יהיו כאלה שיקדשו דקות אחדות אחרי השקיעה ולא יצאו ידי חובתם של ארבע כוסות, כי הקידוש צריך להתקיים 20 דקות אחר השקיעה. ומה עם אמירת קריאת שמע מהתורה?
שאלה - 221372
שלום לרב,
לפני כשנתיים הרב ענה לאשה ששאלה שכיוון שהיא טרודה עם הילדים היא פטורה מלהתפלל תפילה ביום, מאז שאשתי קראה את התשובה ועד היום היא הפסיקה בטענת הרב כך אמר, האם צדקה?

תשובה
שם היתה אשה מטופלת בתינוקות. וזו חייבת כיוון שנהגה כך, ואין לה תינוקות.
שאלה - 221371
שלום לכבוד הרב אנחנו עומדים
להקים מצבה על קבר של אמי ע"ה היא שכבה במשך 15 שנה עם הכרה מעורפלת האם טוב להוסיף נתייסר ביסורים או המדוכאת היסורים תודה רבה

תשובה
אפשר.
שאלה - 221370
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהגדה של כבוד הרב הובא שהוצאות יום טוב חוזרים וגם מקבלים כפול
האם נכון גם אם אני קונה תכשית יקר לאישתי לכבוד החג ?

תשובה
אם מתכווין לשם שמים כי התורה ציוותה.
שאלה - 221369
שלום לכבוד הרב שאלתי היא, כיצד בחורה יכולה לכפר על מחשבות זרות?
תשובה
לומר פסוק תהלים פרק קיט
סֵעֲפִים שָׂנֵאתִי וְתוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי לומר שבע פעמים.
שאלה - 221368
כבוד הרב שלום רב
סופר סתם כתב מגילה לאבי ובשאריות כתב ברכה כללית למשפחה וכן ברכה לזיווג לי ולאחי 35+, כתב זיווג חסר ו ותיקן עם ו בדוחק בין האותיות האם הדבר מהווה גורם מעכב?

תשובה
אסור לכתוב במגילה שום כתובת. תמחק אך הכל.
שאלה - 221367
לכבוד הרב, בע"ה נכניס את בננו בבריתו של אברהם אבינו. ב"נ מבצע העברה בנקאית עבור סעודת עניים. האם זה בסדר והאם מועיל להשתתפותם בסעודת הברית?
תודה רבה

תשובה
בעזרת השם יתברך נכווין עליכם ותזכו לגדלו לתורה לחופה למצוות ולמעשים טובים.
שאלה - 221366
שלום לכבוד הרב
היום חזרו הילדים למסגרות החינוך מספרים שלא שומרים שם על ההנחיות הם מתחת לגיל 16 אני כרגע בהריון אחרי חסון ראשון
האם להמשיך לשלוח אותם? תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
לשלוח אותם בהחלט.
שאלה - 221365
שלום לכבוד הרב,

בתפילת העמידה בשבת, בטעות הוספתי "על הניסים" למרות שלא הייתי צריך. האם זה מעכב? וכן מקרים דומים כגון שאני מוסיף בעמידה "יעלה ויבוא" שלא לצורך. תודה.

תשובה
תחדל מכך.
שאלה - 221364
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יברכך ה' וישמרך מתי טובלים לכבוד פסח הבעל"ט בעש"ק או בש"ק?האם יש מעלה בלימוד תורה במוצאי שבת יותר משאר ימות החול?
יורינו המורה ויבא שכמ"ה

תשובה
ביום השישי. כל רגע חשוב ללימוד תורה.
שאלה - 221363
לכבוד הרב: רב השכונה אמר שאסור לעשות לשטוף סירים בשבת קודש, רציתי לדעת לאישתי יש צער מזה ויש לנו מטבח קטן, האם יש היתר לשטוף ואם כן איך? תודה
תשובה
כלי בישול אסור לנקות בשבת, אפשר להשתמש בחד פעמי מאלומניום.
שאלה - 221362
לכבוד הרב: רציתי להבין בבקשה מכבוד הרב את כל מהלך ערב פסח שחל השנה במוצ"ש מתי שורפים את החמץ, האם אוכלים בשבת 3 סעודות עם לחם, מתי סוף זמן אכילת חמץ, תפילת מוצש של ערבית וכו'?
תשובה
יש עדיין זמן, ומקווים שתבוא הגאולה קודם לכן.
שאלה - 221361
לכבוד הרב,הזדעזעתי מאוד שבגצ קבע היום שגם מי שעבר גיור רפורמי וקונסרבטיבי יוכר כיהודי! עד מתי רשעים יעלוזו!מי יתן והמשיח יגאלנו ויאמר לצרותינו די!
תשובה
על מה הזעזוע??? הרי הם אינם מאמינים לא בהקדוש ברוך הוא, לא בתורה ולא במשה רבנו.
שאלה - 221360
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,שלום נשואים כמעט שנתיים אין עדיין ילדים הבעל לא עוזר מספיק בבית לפעמים זה מקשה עליי,גרים באותה עיר של משפחתו תמיד מתערבים לנו מה עצת הרב? תודה רבה
תשובה
מתפלל עבורכם יומם ולילה. והלוואי והוא יקיץ מתרדמתו.
שאלה - 221359
קוואקר כשר בהשגחת הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין ראב"ד בד"ץ KF לונדון באישור הרבנות הראשית לישראל נקי מחשש "חדש" האם אפשר לסמוך לכתחילה? (לא לפסח כמובן) תודה רבה
תשובה
אין בזה בעיה.
שאלה - 221358
שלום לכבוד הרב
האם כדאי להכניס את הטלית קטן לתוך המכנסיים? או שאפשר להוציא את הציציות? כמובן שאם מוציא את הציציות אני נוהג בכבוד עימם. תודה רבה לרב

תשובה
הספרדים נוהגים שנציציות בפנים ויש טעם כבד משקל על פי הקבלה.
שאלה - 221357
לכבוד הרב
אני רווקה לבד האם אני חייבת לעשות ליל סדר עם כל ההגדה??

תשובה
יש לכם משפחה ושם תעשי את ליל הסדר.
שאלה - 221356
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום
אני בשידוכים ויש לי כל מיני הצעות בעקרון אני בחורה גבוה (1.7 בערך) האם הגיוני להוריד מישהו על גובה או על ניתוח טבעת שעשה?

תשובה
לוותר על גובה.
שאלה - 221355
שלום לכבוד הרב היקר אני לא יודעת כבר מה לעשות כדי לנוח מכל הניחרים בי, נולדתי בכ"ד תמוז התשט"ז בפ.מטות מסעי האם העמלקים והמצרים יזנבו בי כל חיי? מיואשת מכל המצב ומקווה לטוב
תשובה
לא להאמין בכוכבים ומזלות. מאמינים באבא שבשמיים והכל מסתדר.
שאלה - 221354
לכבוד הרב שלום רב
מה מברכים על פרכיות אורז עם גבינה,ברכה ראשונה,וכמה צריך לברכה אחרונה?

תשובה
לוקחים חתיכת פריכיה ומברכים האדמה, ומעט גבינה או מים ומברכים שהכל, והכל מסתדר, אכלתם 30 גרם תברכו נפשות.
שאלה - 221353
שלום לכבוד הרב
האם סמיכת גאולה לתפילה, הצמדת האתרוג ללולב ,הצמדת הקשר לתפילין של יד,ואמירת יום השישי. כולם מאותו שורש יונקים?

תשובה
כל אחד הוא עולם בפני עצמו.
שאלה - 221352
שלום הזמנתי סושי ממסעדה בשרי שתחת הרב... הם גם מוכרים סושי עם דג או עם ירק הזמנתי סושי עם ירק ואכלתי לפני ואחרי בשר ובסוף הבהנתי שחתכו שלי בסכין שחתך דג והיה ממשות יש בעיה?
תשובה
זו לא כשרות אלא ליצנות.
שאלה - 221351
לכבוד הרב שליט"א
אדם שאינו שומר תו"מ שנוסע בשבת בלילה ללא אורות ברכבו וכידוע שיש בזה עניין של פיקוח נפש לו ולאחרים האם מותר לסמן לו שידליק אורות?

תשובה
אסור להסתכל בפניו בכל שעה ובפרט בשעה זו שהוא מכעיס את הבורא.
שאלה - 221350
לכבוד הרב מוצפי שליט"א סגולה להדליק 18נרות לצדיק אחרי כל נר פרק... האם הסגולה נכונה יש מקור לדבר תודה רבה
תשובה
כמה המצאות יש בימינו.
שאלה - 221349
לכבוד הרב מוצפי הצדיק!
בתפילת שחרית נותנים ב " ויברך דוד" 30 אגורות לצדקה!
האם יש עניין דווקה ב 30 אגורות!?
או אפשר לתת אפילו חצי שקל או שקל?
ואם לא נתן יום אחד יתן למחרת כפול?

תשובה
אפשר כל יום שלש מטבעות של שקל, הכל יחזור אליך.
שאלה - 221348
שלום לכבוד הרב היקר אני ובעלי ב"ה מנה ראשונה התחסנו מחכים למנה שנייה ,השכנים
תשובה
מה איכפת לכם מהשכנים??? הם רוצים להתאבד.
שאלה - 221347
לכבוד הרב רבי ומורי . אני בבידוד האם אני יכול לברך כל 20 דקות ברכת מיני בשמים.כדי לשלים 100 ברכות ביום . רפואה איתנה
תשובה
לפחות שעה להמתין במקום אחד.
שאלה - 221346
לכבוד הרב שלום רב
אשה לע על ערש דוואי
האם נתן לכוון שמע ישראל מרחוק מבית אחר
בשורות טובות

תשובה
אפשר לומר וידוי ושמע ישראל ליד דלת החדר.
שאלה - 221345
לכבוד הרב תודה לרב. ברוך השם כמו שאמרת נחכה שבוע ובאמת בעלי עשה התרה.
הקדוש ברוך הוא ירחם ויציל אותנו.

תשובה
ברוך השם שכיוונתי.
שאלה - 221344
שלום וברכה כבוד הרב שליט"א
האם מותר לכוון בוילר ביום שישי, המים יתחממו בשבת כדי שנוכל להתקלח במוצ'ש שהוא יום טוב
והאם מותר לכוון שואב רובוט ביום שישי שיפעיל את עצמו במוצש?

תשובה
אסור בהחלט, ואנא מכם, לא לזלזל בכבוד שבת קודש.
שאלה - 221343
לכבוד הרב
אני ובעלי היתחסנו היום מנה ראשונה וכשאמא שלי שמעה על כך היצטערה ואמרה לי חבל וממש הלחיצה אותי
הרב אני קצת מפחדת
תודה לרב על הכל

תשובה
לא ידעתי שאתם כל כך מדומיינים ומאמינים לכל טיפש.
שאלה - 221342
לכבוד הרב שלום רב אם הרב יוכל לברך אותי י
תשובה
אל תהיה מדומיין בבקשה. אתה מבוגר.
שאלה - 221341
לכבוד הרב,
לאבא שלי יש אזכרה בה בניסן
והמשפחה שלו רוצה לעשות בבית העלמין
אני בחודש 3 להיריון ,האם אני חייבת לעלות או אם יש לרב עצה אחרת ?
תודה רבה

תשובה
א, את לא עולה. ב, רק עמי ארצות עושים אזכרה בבית הקברות, ועוברים על כמה איסורים מהשלחן ערוך.
שאלה - 221340
שלום לכבוד הרב
1.האם יש גריעותא בכך שמניחים תפילין בלבד ללא טלית בזמן לימוד?
2.בזמן לימוד מה עדיף רש"י או ר"ת?
3. האם אפשר להתפלל לכתחילה מנחה עם תפילין בלבד ללא טלית?

תשובה
א, פחות מצווה מהתורה. ב, העיקר שלא יסיח דעתו ולא ידבר שיחת חולין. ג, אסור משום יוהרא ויש חשש לחיוב נידוי. כך שמעתי מרבותי ז"ל.
שאלה - 221339
רש"י על פסוק טו אמר :
לקחו בדברים נאים ופתהו ליכנס...

תשובה
אתה נכנס ולא בפעם הראשונה למקומות מסוכנים.
שאלה - 221338
שלום לכ הרב,
א- האם עשו שונא לישראל פג וצריך לכבד גויים ולאהוב כדי שלא יטבחו בנו,ואלו שכן חושבים כך קורא להם פטפטניים ומטיפים.
ב- לכבד ולאהוב אותם?מזעזע.

תשובה
ומה אני אשם שהנך קורא בספרים שונים? במשנה מובא שעלינו לטפל גם בחולים ועניים נכרים מפני דרכי שלום, וזו ההלכה. ואין לגרום שום דבר שנאה לאומות העולם.
שאלה - 221337
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למדתי בכולל ערב מס שנים ויש לי שם הוראת קבע בקורונה הם לא נשמרו כלל רק עכשיו הם מתחסנים האם להמשיך להם את הראת קבע שנגמרת החדש או להעביר למקום אחר?

תשובה
לצערינו יש בימים אלה אברכים שקדנים מטופלים בילדים והם עניים מרודים.
שאלה - 221336
לכבוד הרב שלום רב ,חברה שלי היא גרה צדק.מותר להזמין אותה ואת ההורים שלה,שהם גוים, בליל הסדר ,או עדיף שלא?
תשובה
את גירת הצדקת נכבד ונזמין ונעשה הכל. אך להזמין לא יהודים בליל הסדר, הרבה בעיות יש בזה ובהחלט לא.
שאלה - 221335
שלום לכבודו
תבנית שעשו עליה בשר בתנור לפני שבוע.
היום אמא שלי הניחה תפוח אדמה פרווה והכינה לנו באותו תנור ותבנית.
אכלתי מתפוחי אדמה הללו , האם אני בשרי וצריך לשמור 6 שעות ?

תשובה
אם התבנית היתה נקיה ומצוחצחת, זה בסדר.
שאלה - 221334
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמענו שעדיף לא להתחיל דברים חדשים בימי שני ורביעי מה לגבי לקיחת חיסון ראשון בימים שני ורביעי?

תשובה
הצלת נפשות תתחיל מיד בכל יום ובכל שעה.
שאלה - 221333
שלום לכבוד הרב,
אחותי מתחתנת בעז"ה ביום רביעי היא שומרת שבת והחתן לא.
רק בחלק מהימים עושים לה שבע ברכות, האם מותר לעשות לה אצלי בבית באחד מהימים?
תודה רבה.

תשובה
שאלה בהחלט לא קלה, ואם יש סיכוי שאם נקרב אותם ונכיר להם פנים שמיחות, יתחזקו שניהם יושמרו שבת כהוגן, תעשי כל יכולתך לשמחם.
שאלה - 221332
לכבוד הרב שלום רב
רצית לדעת בבקשה אם זה שם טוב הראל אברהם,אם אפשר שהרב יענה מהר שלא יגיע הברית.

תשובה
מדוע שתי שמות???
שאלה - 221331
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.האם השחור שבדג טונה זה תולעים?
תשובה
אינני מכיר.
שאלה - 221330
לכבוד הרב
האם יש בעיה להיכנס עם הטלית קטן לבית הכסא? תודה לרב

תשובה
מותר, אלא שיש ליזהר שהציציות יוכנסו היטב בין הבגדים ולא יתטנפו חלילה.
שאלה - 221329
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלתי טלית קטן מכותנה מה הברכות על זה

תשובה
אם יש בו גודל של 72 סנטימטר על 48 אתה מברך.
שאלה - 221328
שלום לכבוד הרב מוצפי האם גבאי או רב יכולים להחליט החלטה שמי שלא התחסן לקורונה לא יכנס לבית המדרש או בית הכנסת למרות ששומר על כללי משרד הבריאות
תשובה
א, בכל ענין הסדר הציבורי יש להם רשות וסמכות לתקן כל תקנה הנראית בעיניהם, ואין זכות לשום אדם לערער עליהם.
ב, בנושא החיסונים יש להם אחריות כבידה בדרגה ראשונה, על שלום הציבור המגיע להתפלל, ובפרט שיש שם זקנים ואנשים בעלי רקע רפואי, ואחריות מוטלת עליהם גם כלפי שמים.
שאלה - 221327
לרב היקר
קיבלתי שוברים כזיכוי על עוגה שהיתה עם עובש
ועכשיו חושבת שאולי היתה בעיה במקרר,או שאולי גרמתי לכך בטעות מבלי לדעת
האם מותר להשתמש בשוברים מהספק הזה? תודה

תשובה
עובש זו הזנחה ותיקה של כעשרה ימים, כך שיש אחריות משותפת לבעלי המאפיה.
שאלה - 221326
רבינו מאור עינינו שלום, אם אפשר בבקשה להתפלל
תשובה
בבקשה כל הברכות בטלפונים.
שאלה - 221325
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, בני ביום שבת נעשה בר מצוה, האם עלי לברך ברכת שפטרני מעונשו של זה?
תשובה
עיין בהגה אורח חיים רכ"ה, ב. שפסק שאין לברך בשם ומלכות. וכתבו האחרונים הטעם מפני שלא הובא בתלמוד אלא במדרש רבה ויצא.
שאלה - 221324
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לספרדים להשתמש בחג בחשגז הרגיל כפי שנמכר בחנויות? תודה.

תשובה
גם לאשכנזים מותר.
שאלה - 221323
השם ישמור את מורנו ורבנו לעד .מתנדב באיחוד הצלה בבקשה שרבנו יברך אותי שלא תצא תקלה על ידי ואזכה לסיעתא דשמיא
ומה הפסוק לשמי חן

תשובה
שמואל א פרק כה, טז.
חוֹמָה הָיוּ עָלֵינוּ גַּם לַיְלָה גַּם יוֹמָם כָּל יְמֵי הֱיוֹתֵנוּ עִמָּם רֹעִים הַצֹּאן.
שאלה - 221322
שלום מו"ר
האם יש עניין להתפלל מנחה של שבת דווקא מנחה גדולה?
האם משאירים מספיק זמן לסעודה שלישית עדיף מנחה קטנה?
תודה

תשובה
על פי הקבלה מכיוון שזמן מנחה הוא "רעווא דרעווין" ואורות עצומים מתגלים בשעת פתיחת ההיכל ובתפילה, וכנכר בזוהר הקדוש ובאדרא, היו המקובלים מתפללים מנחה גדולה להקדים השגת האור העצום הלזה.
וכן נהג הגאון מווילנא זיע"א, ועד היום הליטאים ההולכים בעקבותיו מקיימים מנין מוקדם למנחה של שבת קודש.
שאלה - 221321
לכבוד הרב שלום רב
נשוי חצי שנה.
אנו בעלי תשובה. אשתי צדיקה הולכת בצניעות מלאה וכיסוי ראש מלא.
עוד לא זכינו לפרי בטן, מה כדאי לקבל על עצמנו? רוצים שילמדו אך ורק בתלמודי תורה

תשובה
חצי שנה זה עוד לא נורא, לפעמים מתעכב קצת.
שאלה - 221320
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר ליטופים לחיות מחמד או לא?

תשובה
א, אם כוונת על יום שבת, אסור בהחלט כי הם מוקצה.
ב, בימי החול אין איסור, כי אבותינו וכן הנביאים, התנאים והאמוראים היו להם סוסים, גמלים, וגם חמורים, ולא החמירו בזה.
שאלה - 221319
לכבוד הרב, שלום
שמי שגיא אם יוכל הרב בבקשה לומר לי מהו הפסוק המתאים לשמי.
תודה לכבוד הרב.

תשובה
תהלים פרק פו, ד.
שַׂמֵּחַ נֶפֶשׁ עַבְדֶּךָ כִּי אֵלֶיךָ אֲדֹנָי נַפְשִׁי אֶשָּׂא
שאלה - 221318
לכבוד הרב שלי"טא
רצינו לדעת מכת"ר האם עונת לילה היא מהשקיעה עד עלות השחר או עד נץ החמה?

תשובה
לגבי עונה קובע זמן עלות השחר.
שאלה - 221317
לכבוד הרב שלום רב
האם צריך ואיך לנקות ספרים וספרי קודש לפסח? תודה. בריאות איתנה.

תשובה
רק ספרים שעלו על השלחן ויש חשש סביר שהתפזרו עליהם פירורי חמץ.
שאלה - 221316
שלום לכבוד הרב
מה ההנהגה הנכונה לגבי סעודה שלישית בערב פסח בשנה זו?
יורנו רבנו

תשובה
אוכלים תמרים.
שאלה - 221315
לכבוד הרב מוצאפי היקר שלום רב.אשתי ואני לפני פריון ויש לנו חוב של 300000 שח בהוצאה לפועל.אני עובד.מחפש עצה איך להפטר מהחוב הזה.מה הרב מציע לי לעשות.
תשובה
לחסוך בהוצאות במינימלי.
שאלה - 221314
לכבוד הרב
חלק ממשפחת בעלי מתנגדי חיסונים (אנו מחוסנים)ובקבוצת הוואצאפ המשפחתית שולחים חומרים נגד חיסון ולועגים למתחסנים עד עכשיו החרשתי מתוך כבוד אך נמאס . האם להשיב ?

תשובה
עוד לא קיבלת חומרי תועבה??? קללות ונאצות??? הגרועות שבמילים. מצבך טוב.
עיין בתלמוד מסכת גיטין ז, א.
"שלח ליה מר עוקבא לר' אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות, מהו? שרטט וכתב ליה אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, אף על פי שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום. שלח ליה קא מצערי לי טובא, ולא מצינא דאיקום בהו! שלח ליה דום לה' והתחולל לו, דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב עליהן לבהמ"ד והן כלין מאיליהן. הדבר יצא מפי רבי אלעזר ונתנוהו לגניבא בקולר".
שאלה - 221313
שלום לכבוד הרב ,חשבתי לתת לחבר שמתחזק שמסיים תכף תיכון ( חילוני ) לתת לו לזיכוי רבים שישים בכיתות שם ברכונים , תהילים קטן ,ספרונים , בשביל שיתחזקו ,זה בסדר או לחשוש שיזרק
תשובה
לא חושב שכדאי, אלא רק למי שיהיה מוכן שהספרון יהיה אצלו, אך להניח שם לא, כי סוכויים רבים שיבזו אותם השם ירחם.
שאלה - 221312
לכבוד מו"ור איך נהגו הבא"ח וכן מו"ור אביך בביטוי האות צדי האם רגיל או ב"סדי? ומה לדעת מורנו הדרך הנכונה להגיד . והאם ההולך בדרך מורנו יכול לשנות ל סדי
תשובה
בהחלט לא, זה לא סדי כפי שכתבת. אלא צ באמצע הלשון ולא בקצה החיצון. ורק מי שהורגל על ידי מורה חכם וידען יכול לבטאתה. ולא כל אחד. כי יש הבדל בין ס' לבין צ' של בני המזרח, לבין צ' של בני אירופה. וצריך ללמוד וליזהר בזה מאוד.

ובשבת קודש אחד בא "מתחכם" וניסה לחקות את המדקדקים, ובירך ברכות ההפטרה, ואמר "סור כל העולמים, סדיק בכל הדורות" "כי כל דבריו אמת וסדק" ולא עניתי אמן על ברכתו כי זה נשמע ככפירה חס ושלום. ובודאי שלא עשה נחת רוח לאמו בזה.
שאלה - 221311
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בספר אוצר דינים ראיתי שקליפות ביצים הן מוקצה. את הביצים של החמין אנו מקלפים בכיור תחת מים כיוון שהן חמות. האם אסור לפנות הקליפות לאשפה?

תשובה
כלל האשפה המצטברת בכיור יש לה מעמד של "גרף של רעי" שהוא לכלוך ומאוס ומותר לסלקו בשבת. ובפרט שמבקשים שהכיור יהיה נקי בשבת כי מבקשים להניח שם צלחות לניקוי.
שאלה - 221310
לכבוד הרב שלום, רציתי להבין את הטעם שאבא לא מציל את בנו? ואיך דוד המלך הציל את אבשלום מגהינם.
תשובה
מקור הכלל הוא במסכת סנהדרין קד, א. "מפני מה לא מנו את אמון, מפני כבודו של יאשיהו. מנשה נמי לא נמני מפני כבודו של חזקיהו, ברא מזכי אבא. אבא לא מזכי ברא, דכתיב ואין מידי מציל, אין אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק מציל את עשו. השתא דאתית להכי אחז נמי לא אימני משום כבודו של חזקיהו".

ומה ששאלת אין מצינו שדוד המלך זיע"א הציל את בנו אבשלום הנה שאלה זו נשאלה בתוספות מסכת סוטה י, ב. וכתבו
"א, משום דאבשלום נטל את שלו בעולם הזה שנהרג במיתה משונה הועילה לו תפלת אביו דומיא דיהויקים דאמר התם שהיה כתוב על גולגלתו זאת ועוד אחרת ונפרע ממנו לאחר מיתה ולכן לא מנו אותו.
ב, ועוד אבשלום לא עבד עבודה זרה.
ג, אי נמי מצי למימר הא דאמר אבא לא מזכי ברא היינו משום כבוד האב אין מונעין מלמנותו עם רשעים בלא תפלה, אבל תפלה מועלת ודוד התפלל על אבשלום".
ד, וכן הרב באר שבע סנהדרין ק"ד כתב שתפילה מועילה.
ה, בשו"ת הרשב"א [חלק ה' סימן מ"ט] תירץ דהיינו רק בעולם הנשמות שאז נאבד הקשר בין הבן להאב, אבל בעולם הזה שפיר מהני זכות האבות".וכתב שלכן תיקנו לנו בתחילת תפילת העמידה בהזכרת זכות האבות. כי בעולם הזה זכותם מגינה עלינו.

ו, מדרש תלפיות מתרץ על פי מה שכתב בספר אור הצבי, דמה שבן מזכה אבא זה משום שברא כרעא דאבוה, וכאילו הם גוף אחד, ולכן אם הבן עושה מצות ומעשים טובים בעולם הזה, נחשב כאילו אביו עושה. אבל אבא לא מזכה ברא, דהיינו באופן שהאב כבר מת, אינו יכול לזכות את בנו, דמה בכך שהיה צדיק מכל מקום כיון שהבן חוטא וכגוף אחד, נחשב להיפך שכאילו האב חוטא בשעה שהבן חוטא. ו כל זה אם האב מת והבן חי, אבל אם האב חי והבן מת אם כן חדל הבן מלחטוא עוד, והאב שנחשב כגוף אחד עם הבן, בעשייתו תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, בכך נחשב כאילו גם הבן עושה, דכגוף אחד, ובאופן זה גם אבא מזכה ברא, ומכח זה דוד השפיע על בנו אבשלום.

ז, הגאון החיד"א ז"ל בברית עולם על ספר חסידים סימן תר"ה כתב א, האב לא מציל כמו שהבן מציל.
ח, האב יכול להציל את בנו אם הבן מקבל יסורים בעולם הזה. ולכן עשו וישמעאל שלא קיבלו יסורים לא ניצלים.
ט, עשו וישמעאל היו חוטאים וסומכים שאבותיהם יצילום, ולכן לא הועילה להם.
י,בשו"ת חיים ביד [סימן צ"ז] כתב שמועיל שהאב יאמר קדיש על בנו, שבדרך תחינה ותפילה מועילה זכות האב על בנו. כפי שכתב הרשב"א ז"ל. וראה מה שכתב בזה בשו"ת ציץ אליעזר חלק כ"ב, סימן י"ז.
שאלה - 221309
לכבוד הרב מוצפי
היום התבשרתי שלצערי חבר טוב שמש של הרב שלי נדבק בקורונה וגם הרב שלי ושניהם בבידוד יפסידו קריאת התורה פרשת פרה ותפילות במניין
מה יהיה הרב מתיי המגפה תסתיים?

תשובה
כשיתחילו להתחסן ולשמור על הכללים, זה כבר בידי אדם השם יצילנו.
שאלה - 221308
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בת 19 אני נהנית לפעמים לשמוע שירים שבנות שרות (באוזניות) ואין בשיר פריצות? האם זה מותר? תודה.

תשובה
נגינות חילוניות בוודאי שהוא מוקצה ומאוס. וגורמות צער לאבינו שבשמיים חלילה.
שאלה - 221307
שלום לכבוד הרב
כבוד הרב ברוך ה' סיימנו פרק א' ביסוד בציון בערב שבת קודש כמה חיזוק רב שאבנו במיוחד במה שהרב כתב בסוף הפרק על התהילים שעדיף ללמוד ויתקן יותר
אוהב את הרב

תשובה
תמשיכו שם עוד ועוד ותשתדלו לקיימם.
שאלה - 221306
שלום לכבוד הרב,
כבוד הרב קשה לי, אני בעל תשובה וככל שאני יותר לומד אני מבין כמה חטאים עשיתי... וכשאני מבין את זה לפעמים אני נהיה מאוד עצוב, ועצבות זה לא טוב, מה לעשות במצב הזה

תשובה
תלמד תורה עם שירי קודש ברינה ובשמחה.
שאלה - 221305
לכבוד הרב
אחרי סעודה ראשונה בשבת קורה שנשאר מעט אוכל בסיר ואין מקום במקרר, אז מעביר לצלחת או כלי אחר (לא בשביל סעודה אחרת בשבת, אלה כדי להימנע מלזרוק) מותר באופן כזה?
תודה

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 221304
לכבוד עט"ר שליט"א
ארגון חסד שנותן מלגה לחגים לאברכים בתנאי מראש שיהיה גורם שיחזיר שליש מהסכום לקופת הארגון ולא יגיע כלל דרך האברכים. מותר לאברכים להתארגן בשקט ולתת הסך?

תשובה
זו גזירה משונה, ואולי גם גניבת דעת התורמים.
שאלה - 221303
לכבוד הרב שלום אנו רוצים לערוך לבן אחי שבע ברכות בביתי ואשתי באבל על אימא
האם מותר לערוך את שבע ברכות והאם אשתי יכולה להיות נוכחת ובמידה ויהיה מוזיקה היא תילך לחדר

תשובה
אסור לברך שבע ברכות שלא בבית החתן.
שאלה - 221302
לכבוד מרן שליט"א גיסתי לא ידעה שיש אפשרות להתפלל בפלג המנחה וביקשה שאסביר לה מה זה פלג המנחה ומישהו העיר דאין זה צנוע לדבר עם גיסה ואמרתי לו שרק הסברתי לה .האם זה היה בסדר?
תשובה
אם אינו מתבונן בה מותר.
שאלה - 221301
לכבוד הרב שלום רב
יש לבן שלי מחר משפט תעבורתי שהשוטר סתם נפל עליו מה לקרא להצלחה במשפט
שהצדק יצא לאור
תודה לכבוד הרב

תשובה
מזמור קי"ט.
שאלה - 221300
הרב הביא בדורש ציון שכשלובש הבגד העליון ביום שישי יכוין בשם זהרי..האם זה שיך גם בשבת עצמה,למשל כשאני יוצא לתפילת שחרית או דווקא בערב שבת?תודה רבה
תשובה
במשך כל השבת.
שאלה - 221299
לכבוד הרב שלום רב
שבוע אחרי שבוע 3 פעמים נשבר בקבוק שמן זית.יש לחשוב משהו במקרה זה?

תשובה
להחזיק אותם בזהירות מירבית. או לעבור לבקבוקי פלסטיק.
שאלה - 221298
לכב הרב,
א-מה דעת הרב על ההמלצה לקרוא זוהר אפילו בלי הבנה
ב-האם שנת האבל של 2 אחיות כבודו נגמרו? כי אני מזכירה שמותיהן בתהילים
ג-יש שמחה בלב עם רב כמוך.היינו אבודים בלעדיו.

תשובה
א, נשים לא יקראו זוהר. ב, הראשונה מסתיימת בערב פסח, השניה בערב שבועות.
שאלה - 221297
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הלילה ליל שני האם לאחר חצות הלילה!אנו אומרים תיקון חצות מלא!
תיקון רחל ותיקון לאה?או רק תיקון לאה כי עדיין יש את ההארה של פורים!מה נכון לומר במדוייק

תשובה
הרי אפילו בצאת יום השבת שאין כמוהו ברכו אלקים ויקדשהו, אומרים תיקון חצות מלא.
שאלה - 221296
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מותר מסטיק ניקוטין בשבת או כל תחליף אחר לסיגריה

תשובה
בשבת מותר.
שאלה - 221295
שלום לכבוד הרב
בשר טחון (שנטחן במקום במכונה מיוחדת לבשר) ועופות שיש לי היום,האם יתאימו לשימוש בפסח? תודה

תשובה
אם לא טחנתם בו מוצרים המכילים חמץ, כגון תבלינים שונים ועוד.
שאלה - 221294
לכבוד הרב שלום רב.
מה דעת הרב בכך שמחסנים ילדים עד גיל 12?

תשובה
הלואי שכולם יתחסנו ויעשו קץ להדבקה.
שאלה - 221293
שלום לכבוד הרב
כבוד הרב אמר ששעת לימוד בשבת שווה 170 מיליון שעות בחול. האם זה אומר שבשבת האור שיורד על האדם בזמן הלימוד הוא חזק פי 170 מיליון וממילא האדם מתקדש פי 170 מ' ממש?

תשובה
הכל פי 170 מיליון. ותתבונן ויתבוננו כולם כמה יקרה השבת וכמה יש לנצל את הזמן בה.
שאלה - 221292
למורנו ורבנו אהובנו המשלוח מנות הכי טוב שאנו יכולים להביא לרב הוא לומר שאנו שומעים ללא הפסקה את השיעורים של הרב אפילו משנים עברו מדברי החכמה ואפילו שומעים כמה שעורים ביום
תשובה
תעלו ותצליחו תמיד.
שמע ידידי ואספר לך קודם ל"ב שנים שהתחילו הקלטות להיות מופצות ברבים, והיו "סוחרים" שהרוויחו ממון רב בתמורתם, והיה איזה אברך ידיד ש"ייעץ" לי לאסור הפצתם רק בתמורה כספית, ושקלתי את הדבר, ופירסמתי ברבים שאני מתיר להעתיקם ולשכפלם, ודווקא ההחלטה הזאת גרמה שהקלטות הלכו והתרבו לאין מספר, ורבים זכו, רבים יזכו בדברי תורה. וזה הריווח הנקי.