ליחצו לשליחת שאלה לרב
שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י"ב/תשרי תשפ"ב

              

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 235420
ברכת הרב ליום הקדוש. עם פרוס היום הקדוש והנורא, יום אדיר בימי שנה, הנני לברך את משתתפי האתר הקדוש השה, ובראש את מרנן ורבנן מנהיגי הדור שליט"א, ראשי הישיבות, חכמי התורה, וכל בית ישראל כולו.
תשובה
ברכת הרב ליום הקדוש.
עם פרוס היום הקדוש והנורא, יום אדיר בימי שנה, הנני לברך את משתתפי האתר הקדוש השה, ובראש את מרנן ורבנן מנהיגי הדור שליט"א, ראשי הישיבות, חכמי התורה, וכל בית ישראל כולו.

עם ישראל הקדוש בניו של הקדוש ברוך הוא, ראשי הציבור, גבאי הצדקה לשם שמים, כל התורמים היקרים למוסדות הדת האמיתיים והטהורים, למחזיקי התורה, ובעיקר ללומדי התורה הקדושה, האברכים, הבחורים, הצעירים, תינוקות של בית רבן, אנשי העמל והמלאכה הנהנים מיגיע כפיהם, כל מגידי השיעורים, כל מתפללי בתי הכנסת די בכל אתר ואתר, כל המסייעים בעד לומדי התורה, מפיצי התורה, התורמים והעוסקים במקוואות הטהרה, כל המשתתפים בצער השכינה אם בימים ואם בלילות, אם בארץ ואם בחוץ לארץ, הלומדים תורה לשם שמים, האומרים תיקון חצות בחצות הלילה, גבאי בתי הכנסת, גבאי ומנהלי הישיבות, ומוסדות התורה, זקנים עם נערים, בחורים וגם בתולות, כולכם תהיו בכלל הברכות ובברכת חתימה טובה.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובו, תאריכו ימים ושנים, בטוב ובנעימים, ברכה מיוחדת לכל חולי ישראל, לכל נשות ישראל המצפות לבנים זכרים זרע של קיימא,
ובמיוחד לרופאים המסורים העושים לילות כימים לרפואת החולים במסירות נפש עילאה, לצוותות האחים והאחיות די בכל אתר ואתר, הם ובני משפחותיהם, למתנדבים השונים מעם ישראל, כולכם כאחד תבואו על הברכה אתם וכל המסייעים בעדכם, בבני סמיכי, בחיי טבי, ובמזוני רוויחי, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ותהא השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל ישראל לחיים טובים ולשלום, שנת גאולה וישועה, שנת גשמי ברכה, שנת פרנסה טובה, שנת רפואה שלימה, שנת חיים טובים, שנת קיבול תפלות, שנה שבה נזכה לראות בבנין בית מקדשינו, שנה שבה נראה בביאת משיחנו בן דוד ובן יוסף, שנת קיבוץ גלויותינו מארבע כנפות הארץ, שנה שבה נראה את תחית המתים בקרוב, יראו עיננו וישמח לבנו בגאולה הקרובה שתבוא בנחת ולא בצער, בחייכון וביומיכון ובחיי דכל ישראל, ונאמר אמן.
החותם לכבוד עם ישראל,
בן ציון בכמוהר"ר סלמן מצפי הי"ו יצ"ו.
שאלה - 234000
לכבוד הרב'
הרב יכול בבקשה לרשום כמה מילות חיזוק לבנות ונשות ישראל בצניעות לרגל הימים הנוראים? בתודה מראש בשם נשים רבות שזקוקות לחיזוקים בדור יתום זה.

תשובה
בנות ישראל יקרות וחביבות ברכת השם עליכן.
הנה הם מגיעים ימי ראש השנה בהן כף המאזניים ביד בורא עולם. ולפי האמור בתלמוד רובנו ורוב העולם נחשבים בינונים, לא רשעים גמורים, ולא צדיקים גמורים. ואם כך המשפט נמשך למשך עשרה ימים ונחתם בתפילת נעילה של יום הכיפורים. ימים הללו הם ימי זהירות מירבית מכל עון כלשהו. ואפילו קל שבקלים, נתפלל לאבינו שבשמיים שיצילנו מיצר הרע ומכל עוון ואשמה ופשע, והוא יענה לנו, כי אוהב אותנו וחפץ מאוד בתפילתינו, כי דרכו להיטיב עם בריותיו.

בנות ישראל יקרות, הסיבה שהפניה הזאת היא דווקא אליכן, הגם שהיא שייכת גם לנו הגברים, כי כולנו כאיש אחד אנחנו, היא משום שהמפתח לשמירת מצוות התורה מסור בידכן, וכך ראינו במעמד הר סיני, "כה תאמר לבית יעקב", אלו הנשים. ורק אחר כך אמר "ותגיד לבני ישראל" אלו האנשים. וזאת למדנו מבורא עולם. נמצא הבית, המשפחה, חינוך הבנים והבנות, הברכה בפרנסה, הדירה, הקדושה והטהרה הכל ביד האשה, כי היא מכונה במקומות רבים בדברי חז"ל בשם "הבית". ושמה בת.

זאת ועוד אחרת, דורנו זה המשופע בבילויים, תענוגים, אירועים, הופעות, כינוסים, וגם שיעורים. זלילות ושתיה, רדיפת כבוד ומותרות, ביגוד ואופנה, מוצרי מותרות, צעצועים וטלפונים, מחשבים ואתרים, בילוי וכילוי הזמן היקר בחיים עלי אדמות. כל זה עשו כדי לצוד את האשה, ואם היא בתמונה כולם נגררים אחריה. נמצא שבידכן בנות יקרות להפוך את הקערה על פיה, מהקצה אל הקצה, אתן יכולות להציל את הדור, ובפרט הדור הצעיר שרק עתה פוקח את עיניו, ורואה צבעים זוהרים סביבו, ומדמיין לעצמו ששם יש אושר, שם יש הנאה ומרגוע, ואינו יודע שכל זה דמיון ובנין קלפים, כי אחרי הנאה ריגעית אם בכלל, יש מפח נפש ואכזבה, וידוי וחרטה, יסורי מצפון וכאב, בכי ודמעה. ומי כמוכן נשים יקרות וטהורות היודעות אל נכון כי כך הן פני הדברים.

לכן, משימה קדושה ואחריות כבידה מוטלת על בת מישראל, אשה נשואה או פנויה, להזהיר, להתריע, להשמיע קול אזעקה, לצלצל ולהעיר את הישנים, אלו ההולכים וההולכות שבי אחרי פרסומות נבובות שאין בהן מאומה אלא מפח נפש, בבקשה תצילו את הדור, תצילו את עתיד עם ישראל, תצילו את ההשקעה העצומה שהשקיעו בנו אבותינו ואימותינו, אשר חיו רק בשבילנו ובעבור עתידינו, זכרו את משה רבנו "עבד נאמן נקרא" כמה טרח בשביל עם ישראל, ובמדרש הוא אומר קודם פטירתו "כשתכנסו לארץ תזכרו אותי שרצתי לפניכם כסוס". כך מתבטא משה רבינו ילוד אשה שזכה לעלות לשמים ולחזור לארץ ללמד תורה את ישראל, ומי היו שהצילוהו מהיאור? נשים!!! כן, הגדול מכולם מרים אחותו ניצבת מרחוק לראות מה יעלה בגורלו, והיא מביאה את האמא שלהם יוכבד הצדקת שתניק אותו ולא יינק מחלב גויה. כך לאורך הדורות כולם היתה לנו את שרה אמנו שגידלה את יצח שנעקד על גבי המזבחק, את רחל ולאה זלפה ובלהה שילדו ודידלו את שנים עשר שבטי י - ה עדות לישראל, והן שזירזו את יעקב אבינו לברוח מבית אביהן, ואומרות לו "הלא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו...". וכן מיכל הצילה את דוד מלך ישראל מידי אביה שאול, והבריחה אותו דרך החלון, יהושבע שמילטה את התינוק יואש צאצא אחרון משושלת דוד המלך, והחביאה אותו בבית קדש הקדשים מדי עתליה המרשעת שביקשה להרגו. את יעל שהרגה בפטיש את סיסרא המלך הגדול והמפורסם ששלט באכזריות בכל העולם, וממנו יצא רבי עקיבא בן יוסף בנם של גרים ובזכותה. את יהודית בת החשמונאים שהרגה את מלך יון בארמונו באישון לילה ונשאה את ראשו למחנה ישראל והצילה את עם ישראל מכשלון. את בתו של מתתיהו שצעקה אל חמשת אחיה הכהנים עד מתי יחללו היוונים את בנות ישראל, ובגללה פרץ המרד שהביא לנס החנוכה. את אסתר המלכה שהפילה את המן והצילה את עם ישראל מכליה.

כולן צדיקות היו, צנועות היו, טהורות היו, ופעלו בזמן הנכון ובמקום הנכון. אתן בנות ישראל אליכן נקרא היום ערב יום הדין והמשפט, הצילו אותנו ואת העם כולו מיצר הרע, שמרו על הצניעות מכל משמר, תחנכו את הבנים והבנות ללכת בדרכים ישרות. תזהירו אותן מפיתויים, מערבי שירה ו"פיוט" שסופם רע ומר, הצילו את מי שאפשר משמחות של הוללות ושכרות, המביאות לידי חטא, שמרו את המאכלים שיהיו נקיים מכל איסור, הצילו אותננו, את נשמותינו, את ילדינו ואת נכדינו, תזהירו אותן מהפיאות הפרוצות שמביאות שחיתות והפקרות, תצילו אותן מבגדי שחץ וקילקול, תצילו את כולנו מיום הדין.

בעוד שבוע כולנו מתייצבים למשפט, הכף מאזניים מאוזנות, חצי חובות, חצי זכיות, בידכן להטות את הכף לזכות. אבא שבשמים ישרה שכינתו במעשה ידכן, ותצליחו במשימתכן, זכרו, גורלינו בידכן, עתידינו בעולם הזה ובעולם הבא בידכן, הצילו, הצילו, הצילו. ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים עם כל ישראל. שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה, שנת קדושה וטהרה, שנה שבה יבנה בית המקדש במהרה, ומשיח צדקינו ישב על כסאו בירושלים הבנויה.
מתפלל להצלחתכן תמיד, יהיו לרצון אמרי פי דברי בן ציון מצפי.
בן הצדיק המקובל הגאון רבי סלמן מצפי זיע"א.

אלות התשפ"א.
שאלה - 233399
בהורמנא דמרן שליט"א, הננו בקריאת חיבה לקהל הקדוש, הנהנים עצה תושיה ודבר ה' ממו"ר, לבוא לעזרתנו, להיות שותפים במפעליו הכבירים של מו"ר שליט"א בחתימה על הו"ק חודשית. המערכת.
תשובה
הנני לקרוא בזה לאחינו בית ישראל הנדיבים בעם לעזור בתמיכה הגונה לאתר הקדוש "דורש ציון" הפועל פעולות רחבות ויקרות בכל העולם כולו, הן בהתנדבות של כל החברים הפעילים בניהול השאלות והתשובות המחכימות ומאירות עיניים, הן בהוצאת הספרים הקדושים תמידים כסדרם ומוספים כהלכתן.
ועל כל אלה עריכת הסידורים השונים בהידור רב, סידור הכוונות להרש"ש זיע"א, עם הגהותיו והארותיו של מור אבי זיע"א שהיו גנוזות זה מ"ה שנים מפטירתו, וזכו והוציאוהו לאור בהידור, סידורי "קול ציון" לראש השנה, ליום הכיפורים, לשבת קודש, לסליחות, באותיות מאירות עיניים, בפירושים נפלאים דבר דבור על אופניו, והמה נענים לכל בקשותי ודרישותי ברצון באהבה ובחיבה.
גם הספרים השונים שיצאו לאחרונה לאור, ועוד יש בכתובים, ואם יתן השם יתברך כח ועזר ויכולת נוכל עוד לכתוב בישוב דעת ובהרחבה בחכמה ובתבונה. הנני חוזר ומבקש מכל אחד ואחד אחי ואחיותי היקרים לעזור ביד נדיבה להביא דבר השם יתברך לכל העולם היהודי, ובזה תהיו מבורכים בברכות שמים עדי עד ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ותזכו לכל מילי דמיטב בזה ובבא.
אוהבכם ומוקירכם
בן ציון בכמוהר"ר סלמן מוצפי הי"ו.
שאלה - 228330
לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
תשובה
חזקו ואמצו, מומלץ בכל פה,
שאלה - 227655
למו"ר שליט"א
בשבח והודיה לבורא יתברך יצא לאור אחרי כ"כ הרבה שנים של ציפיה סידור לשבת קודש של כבוד מו"ר שליט"א
אזור אשדוד
אושר 0533156996
אור 0503636716

תשובה
ישר כח לכם, ישר כח לכל העובדים והעורכים המסורים, תודה מיוחדת להאי גברא רבה וירירא, פה מפיק מרגליות, דורש כתרי אותיות, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, מגזע ישישים, נכדו של מרן פאר הדור והדרו, נודע בשערים שמו, הגאון הגדול, סבא דמשפטים, ארי במסתרים, חבר בית הדין בירושלים רבתי אשר מצודתו פרוסה בכל רחבי הארץ, מרביץ תורה לעדרים, המאיר לארץ ולדרים, חתני ידידי כמוהרר"ר עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, הוא וצוות י"ב הרבנים הגדולים על עמלם יומם ולילה ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה.

על פעלם הרב בכל הספרים שיצאו לאור בסייעתא דשמיא, ובעזרתם המסורה, ובפרט בסידור זה והשקיעו בו עמל רב ויזע יקרב, בכל אות ואות, בהלכות, במנהגים, בדברי הקבלה, דבר דבור על אופניו, דור דור ומנהגיו, באהבה ובחיבה, במסירות עילאית, ואין זה מובן מאליו.
ישלם השם יתברך פעלם, וימצאו שכר טוב מהשמיים בפעלם, ויזכו לרוות רוב נחת מבניהם ומבנותיהם, ויגדלו מעלה מעלה, בתורה וביראה, בבריאות, בנחת ובשלווה עם כל הנלווים אליהם אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון מוצפי ס"ט.
שאלה - 235523
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
יש עניין לטעום מהאוכל לפניי שבת ולומר טועמיה חיים זכו!
אם אפשר לשאול איך מור אביך זצוק"ל נהג?

תשובה
לטעום חצי כפית.
שאלה - 235522
לכבוד הרב
בבית הוריי בעלי בסעודה שניה ושלישית לא מקפידים על לחם משנה, לפעמים אפילו חלה 1 לא שלמה. מה אעשה? בעיה שאומר כי בעלי מתקשה לכבד וכועס. איני יוצאת ידי חובה?

תשובה
את פטורה מכך.
שאלה - 235521
שלום לכבוד הרב
יש נוהגים שלאחר לויה לא הולכים ישר לבית אלא הולכים לחנות של גוי לכמה זמן. יש שמפקפקים במנהג זה. האם יש מקור לאותו מנהג?

תשובה
ילך לבית הכנסת.
שאלה - 235520
לכבוד הרב היקר!הפסק שיצא נקי אבל במוך היה כמו חוט ממש קצר יותר דק משערה בצבע בורדו וכשנגעתי זה ירד והמוך נשאר נקי(זה לא סיב) האם הבדיקה כשרה או שצריך לחזור ולעשות מחדש? תודה
תשובה
כיוון שיש מקום לומר כי החוט הוא שיירי הניקוי, מתירים.
שאלה - 235519
לא לפרסום אם ניתן
שלום לרב היקר הי"ו
נודע לנו שילד ממשפחתינו בן 13 ששבוי בכת חותן עם בת 12...הצער הוא עצום וגדול.
מה אפשר להתפלל על כך כבוד הרב? )מפחדים שיהיו צאצאים ..

תשובה
תודיע לשלטונות.
שאלה - 235518
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר למשהוא שרוצה לעלות לארץ לעלות ביום שני של סוכות כשבחוץ לארץ עדיין יום טוב? (יש לו כבר דירה בארץ)
תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 235517
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בקשר ללולב שמוציא פירות...אבל איך נדע כבוד הרב שמביאים לולבים מעצי דקל שמוציאים פרי?? יש סימן? משהו? פעם ראשונה שאני שומע את זה...

תשובה
הלולבים שבשוק הם כשרים לחלוטין.
שאלה - 235516
שלום לכבוד הרב
לילה הראשונה של סוכות אני מתארח לסעודה בסוכה אחרת וכמובן מזמנים האושפזין האם חובה עלי שחוזר הביתה באותו לילה שוב לזמן אושפזין לסעוד כזית פת או שאין זה מעכב

תשובה
כזית מצד ההלכה אינו צריך, אך המדקדקים אוכלים כזית ומברכים לישב בסוכה.
שאלה - 235515
שלום לכה"ר מורנו, ראינו היום שכתבו באתר שהסכום לכפרות הוא 26. ועשינו לבני הבית עם 25 ש''ח. האם זה בסדר? צריך להוסיף או לעשות משהו? פתקא טבא לכבודו מורנו היקר.
תשובה
כל שהוא מועיל.
שאלה - 235514
שלום לכת"ר,מבקשים לשאול את מורנו. כתוב שהפתקים נמסרים בעצרת, אם כך, כל מה שקורה לאדם עד שמיני עצרת הרי הוא נכתב בשנה הקודמת? ורק בעצרת מתחיל מה שנכתב לשנה החדשה? תודה למור
תשובה
לא ולא במפורש בתלמוד מראש השנה זה חשבון של השנה החדשה. ומה שבשמיני עצרת יש גדיין אפשרות לשינוי.
שאלה - 235513
לכבוד הרב מוצפי
בקשר לסט 4 המינים
הפנו אותי תלמיד שלך לאדם בשם... שהוא מתעסק עם זה ומוכר סט מהודר תימני ב 120₪!
הרב מכיר אותו
זה בסדר הרב אני יכול לקנות ממנו ללא חשש מורכב?

תשובה
אינני מכיר. תיקח לך ארבעת המינים ויראה אותם תלמיד חכם הבקי בהם.
שאלה - 235512
לכבוד הרב הי"ו
אני בעלת תשובה
נזכרתי שכשהיתי גננת לפני כ 30 שנה היו ההורים נותנים כסף מזומן למשחקים
הכסף היה לעיתים מתערבב עם הכסף שלי ושמא לא החזרתי את כל הכסף
מה לעשות
תודה

תשובה
תתרמי סכום לצרכי רבים, כגון לאתר זה הזקוק לכזרה.
שאלה - 235511
לכבוד הרב
רציתי לבקש ממך סליחה קראתי לא מזמן תגובה שלך לאחת השאלות והתעצבנתי מתגובתך וסיפרתי על כך לאחותי
אני מצטערת שעשיתי את זה לא הייתה כוונה לזלזל בך חס ושלום
מחילה

תשובה
ברוכים תהיו.
שאלה - 235510
לכבוד הרב
הראו לנו מצבה חברון וגם שיש טורקי שצבעו אפור.א מה עדיף?
ב.אם ללא כרית,אמרו שהמצבה תהיה בשיפוע מעט בכדי שיוכלו לקרוא המילים,בסדר?ג.כיתוב בשחור/אפור מותר?

תשובה
כמה שיותר פשוטה כך טובת הנפטר גדולה. כתיבה בשחור אין בעיה.
שאלה - 235509
לכבוד הרב שלום רב
במהלך תפילת מוסף של יוה"כ נכנס מספר פעמים חתול לבית הכנסת. אני בתור גבאי ביקשתי שיוציאו אותו. חלק מהציבור טען שהייתי צריך להשאיר אותו כי הוא בא לתקן. אכן?

תשובה
נהגת נכון.
שאלה - 235508
סוכה מרחק מטר מהחומה אבל אין סכך עד לחומה עצמה אלא מטר לפני.האם עדין נחשב לדופן עקומה?
תשובה
מועיל.
שאלה - 235507
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה לרב על התשובות אפילו אחר חצות
חג שמח,בריאות ואריכות ימים ושנים.שבת שלום

תשובה
תודה לרבון העולמים.
שאלה - 235506
לכבוד הרב
אני מתארח אצל אחי בסוכות. בנה סוכה עם סכך שקטף מעץ דקל שגדל פרא בישוב ערבי בצפון. האם מותר או נחשב גזל?

תשובה
גדל פרא במקום פתוח מותר.
שאלה - 235505
לכבוד הרב שליט"א
השנה ברוך ד בנינו סוכה זו פעם ראשונה. אנחנו גרים בחצר משותפת להוריי. האם אנו יכולים להתארח בסוכתם בליל החג או חייבים בסוכה שלנו?

תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 235504
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
טלית קטן חדש מברכים שהחיינו?
הטלתי ציציות חדשים בטלית גדול ישן
מברכים שהחיינו?

תשובה
טלית קטן אם היא מצמר מברכים שהחיינו.
שאלה - 235503
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
עשיתי בערב כיפור כפרות לא היה לי בדיוק 26₪ אז לקחתי שטר של 50₪ כיוונתי על 26₪ מתוך זה כעת הזדמן לי הסכום הזה מותר להשתמש בשטר של ה50₪ ללא חשש?

תשובה
אפשר.
שאלה - 235502
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בהמשך לשאלה(שואלת אישה)
235406 .
איך מעשרים בבית לאחר שקונים בסופרים?תודה מראש ובשורות טובות.

תשובה
לומר כל מה שילך לאיבוד הרי הוא תרומה ומעשרות כפי שתיקנו לנו חכמים.
שאלה - 235501
למו"ר
קרה לי היום
1 אמרו קדיש אחרי הפ.יונה/תרועה גד' האם עליי לענות
2 באמצע לחש, השץ הגיע כבר לוידוי של חזרה.האם אחכ עליי להשלים?
3 בוידוי בלחש יכול לענות קדוש+איה בקדושה?

תשובה
כבר עבר.
שאלה - 235500
שלום לכבוד הרב
עושים דופן של לפחות מטר.
האם הגובה של הברזלים בכל דופן חייבם לבית שווים. או שאפשר שהמרחקים יהו שונים לדומגה( 24 ס״מ, 20 ס״מ 16,ס״מ וכו עד שיגיע למטר

תשובה
כל דופן צרים שיהיה בגובה עשרה טפחים שהם 80 סנטימטרים.
שאלה - 235499
חג שמח כבוד הרב,
תזכה לשנים רבות נעימות וטובות.
ספר לספר בציון פרשת בראשית, כתוב להרתיח אזוב ולמרוח על הפנים ידיים ורגליים לפני ביהכ.
האם טוב גם לנשים?

תודה רבה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 235498
לכתר
בכל הסידורים של הימים הנוראים כבוד הרב לא הוסיף בעננו את אלהא דמאיר ובזכותיה דבר יוחאי. האם להימנע מלומר זאת בשעה שהקהל אומר זאת?
והאם אני יכול לשאול עוד שאלות שעלו לי

תשובה
בהחלט להימנע. כי זה לא הנוסח המקורי.
שאלה - 235497
לכבוד הרב שלום רב
התפללתי בבית כנסת ולא הוציאו ספר הפטרות ביונה, אולי אין להם וזה שקנה את ההפטרה קרא מתוך סידור בלי טעמים וכך קראו כל הציבור יחד איתו. האם יצאנו ידי חובה?

תשובה
יצאתם ידי חובה.
שאלה - 235496
כתר
לא זכיתי לשמש ת"ח אמיתיים והרב הוא ספינת הצלה בכל מה שקשור להלכה והנהגה נכונה בים הסוער של החיים.
מאחלים לרב להוציא ספרים בנושאים נוספים שיאירו את עינינו, תודה על הכל.

תשובה
תודה על הכל.
שאלה - 235495
שלום לכבוד הרב
אם אדם מברך ברכה שהיא "בעייתית", כמו למשל "לישב בסוכה" בסוכה לא כשרה או המוציא ואומר פסוק לפני שאוכל ואז הפסק, עונים אמן על הברכה?

תשובה
היא בגדר ברכה לבטלה ואין עונים עליה אמן.
שאלה - 235494
לכבוד הרב שליטא .שואל את מורנו
א. האם אומרים תיקון רחל בשנת שמיטה
ב. האם מכוונים כוונות פשוטות בשנת שמיטה
ג.האם יש תענית שובבים או תענית כיפור קטן בשנת שמיטה

שנה טובה למו"ר

תשובה
א, בארץ ישראל לא. ב, מותר. ג, בהחלט כן.
שאלה - 235493
לכבוד הרב שלום רב
הסוכה שלנו מוכנה וכשרה. האם ניתן להיכנס אליה? או שזו בעיה? תודה, פתקא טבא

תשובה
לא לישן ולא לאכול, להיכנס כן.
שאלה - 235492
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי שיעור שלא כל הלולביים כשרים יש כאלה באים מדקל "כנרי" שהם פסולים שרק מה שצומח מדקל שגזעו ארול וצר כשר..אם זה חומרה או חסידות או חיוב בהלכה

תשובה
זו הלכה אילן המוציא תמרים.
שאלה - 235491
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אישה/בחורה יכולה לשים לק עדין( בהיר)

תשובה
רק כשיש סיבה.
שאלה - 235490
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה, אני בשבוע 14 עם בעיית קרישיות מטופלת בקלקסן שאלתי לגבי חיסון ולקבל ברכה מהרב שהחיסון יעבור לשלום ולא נינזק ממנו תודה לרב
תשובה
יעבור בשלום ובבטחה.
שאלה - 235489
שלום לכבוד הרב קיבלתי היום בבוקר מתנה אננס שנקטף היום הגידול שלו כמובן לפני השמיטה האם הוא מותר באכילה?לא ידוע לי מה בעל הבית עושה עם השמיטה בעל הבית שלהדירה הביא לי
תשובה
אם נלקט קודם השביעית הוא מותר.
שאלה - 235488
נ+בן 11 + 3 קיסרי מסיבות רפואיות: בנות:6,4 ובן 1 (ביח תשרי) יונק רוצה להמשיך
כל הריון וקיסרי: סיכון גבוה מאוד כאבי תופת החלמה קשה עד כה לא החלמתי לגמרי אוכל להמשיך מניעה?

תשובה
בנתיים להמשיך לחצי שנה.
שאלה - 235487
שלום לכבוד הרב שליט"א,

אדם בעל ביטחון גדול, כל פעם שעושים לו טובה, הוא אומר "תודה, היית שליח טוב של ה'", ולפעמים זה קצת פוגע, האם זה נכון לנהוג ככה? הגדולים נוהגים כך?

תשובה
זה בסדר.
שאלה - 235486
בהמשך לשאלת היפוך התאומים במ. עכוז - אין אפשרות לבצע לשניים (מסוכן), למרות דעת הרופאים שאין סיכוי בשבוע 37 וצריך לנתח - התהפכו לבד וילדנו טבעי ברוך ה'! מבקשים היתר להפסקה
תשובה
שמחה והודאה לאבינו שבשמיים. תעשי שנה הפסק.
שאלה - 235485
בחדר אמבטיה גדול שמחולק 1 כביסה,מקפיא וכו
ובצד השני הכיור.
למען שלום בית כשאשתי בבית,סוגר את האסלה נוטל והולך לקצה השני לברך.
הדלת שמפרידה לא נסגרת עד הסוף האם נוהג נכון?

תשובה
תיטול שם ולא תברך. במקום אחר תיטול ותברך.
שאלה - 235484
הרב מלווה אותי בהליך גירושין מעל שנה
בבקשה שהרב יברך שאקבל תאריך לגט דחוף מייד אחרי סוכות!! המצב קשה מולו בגלל בעייתו הנפשית!אחרי הגט אתבע כתובה ושאר הדברים
דחוף גט

תשובה
תמצאי חן וחסד בעיני כל רואייך.
שאלה - 235483
תודה לכבוד הרב שהתפלל בעדי. ילדנו בט' תשרי בשעה טובה בן מה דעת הרב על השם יונתן או מיכאל
תשובה
בסימן טוב לכל ישראל. העורך, הרב אינו מתערב בשמות.
שאלה - 235482
לכבוד הרב
גמר חתימה טובה
שואל בתמימות ובחוסר דעת
בע״ה שיבוא המשיח איך ייראה יום הכפורים?
האם תהיה תענית?
והרי כתוב בתורה ועניתם את נפשתיכם.
שבת שלום!

תשובה
הזוהר הקדוש כתב שיתהפך מעינוי לענג.
שאלה - 235481
לכבוד מרן הרב הגאון בן מוצפי שליט"א
כל שנה מוכרים אצלנו תלמיד חכם סט 4 המינים מהודר א' א' ב כ 225-250₪ השנה עלה המחיר האתרוגים יתייקרו וסט עולה 300₪!
האם כבודו מכיר מקום זול?

תשובה
בשוק מוכרים בזול.
שאלה - 235480
שלום לכבוד הרב
נברך את הרב בפתקא טבא!
תודה וסליחה אם מטרידים את הרב, אין לנו על מי לסמוך חוץ מאבינו שבשמים ומהרב....

תשובה
תודה לכם.
שאלה - 235479
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. האם יש הלכה לאחר כמה עולים מותר לחזור על מספר פסוקים לצורך "מוסיפים" לדוג' היום שהיו 6 עולים אחרי כמה עולים ניתן לחזור בשביל המוסיפים?
תודה

תשובה
ביום הכיפורים בגלל ההפסקות נהגו לא לעשות מוסיפים.
שאלה - 235478
שלום לכבוד הרב
האם מותר לקטוף סכך קליפטוס מיער של קקל
הם טוענים שזה גזל
האם זה שייך למדינה

תשובה
בוודאי גזל.
שאלה - 235477
שלום לרב מוצפי היקר
בסוף נעילה תקעו בתתקבל בשני שופרות במקביל. אין בעיה בזה? האם צריך היה לחזור על התקיעה בשופר אחד?
ה' יברך אותך בבריאות ובחיי אריכי ושתמשיך לחזק אותנו.

תשובה
יצאת ידי חובתכם. להבא ימנו אחד שיתקע.
שאלה - 235476
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במרחק של מעל 2 מטר מעץ הרימון צמח 2 גבעולים כנראה מהשורשים של העץ וזה מהווה בעיה של עורלה ועץ בוגר האם אוכל לתלוש אותם

תשובה
תעקור בזהירות.
שאלה - 235475
לכבוד הרב שלום רב
אנחנו עושים בכול שישי לאחר הנץ התרת נדרים. 10 אנשים אומרים יחד בעמידה בעיקר בגלל טורח הציבור. האם נכון לעשות כך.
תודה כבוד הרב!
האם זו הדרך? או הרב

תשובה
כך היה מנהג הרבנים בישיבת בית אל בירושלים.
שאלה - 235474
מו"ר
פיתקא טבא. העברנו סכום חלק אושפזין לנזקקים. תבורכו משמים על הסיוע בלהעביר.

תשובה
עלו והצליחו.
שאלה - 235473
שלום לכבוד הרב
האם אשה חייבת בסוכה בחג ראשון? מה קורה אם הסוכה לא כשרה דיה? מתארחים בבית חמי וחמותי ומשום שלום בית לא יכולה לומר להם או לבעלי מאומה שכן בעלי יכעס ויתעצבן.

תשובה
אשה פטורה מלשבת בסוכה.
שאלה - 235472
שלום לכבוד הרב הרב יבדוק אולי בתשובה 447 יש טעות התשובה לא מתאימה לשאלה והשואל יכול להיפגע ...
תשובה
התשובה בדיוק לאותו רשע מרושע, מתחזה, אדם שנבל פיו ומבזה את גדולי הדור, המערכת.
שאלה - 235471
לכבוד הרב
מחייל אל חייל מכיפור לשבת קודש ואחכ סוכות מחכים לגואל נקעא נפשינו מהשקר של העולם הזה מועדים.לשמחה!!

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 235470
שלום לכבוד הרב.מחר אני הולך להתחסן פעם שלישית אני בן 35 אני חושש מאד מתופעות הלואי אשמח שהרב יברך/ יעודד אותי.אני חושש כי זה
בסמיכות לשבת וחג .יש לי 5 ילדים.

תשובה
בבקשה לא להיות מדומיינים, אין שום תופעות לואי לחיסון, הסכנה מלחלות בקורונה מסוכנת ביותר, ראה כמה יש שלא התחסנו והם עברו לעולם שכולו ארוך.
שאלה - 235469
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה הסגולה של המים של נטילת ידיים של כוהנים בתפילת הנעילה ? האם מותר לשתות מהם ,סגולה לפריון?

תשובה
דמיונות שוא מוחלטים.
שאלה - 235468
שלום לכבוד הרב
אישתי שתחי'ה הכינה בורקס גבינה וגם חלות.
מרחה ביצים על הבורקס גבינה ומיד אח"כ על החלות.
מה דין החלות, מותר לאכול אותן בסעודת שבת בשרית?
תודה לכבוד הרב

תשובה
אם לא נדבקו פירורי גבינה על הביצים, אין מה לחשוש.
שאלה - 235467
שלום לכבוד הרב
לאחד החזנים שלנו ל"ע התפרצה מחלת נפש.הוא חושב שאני ועוד מתפללים שלוחים של "הרעים" מה אני בתור גבאי אמור לעשות? להזיז אותו מתפקידו? עבורו זה כרוך בעוגמת נפש

תשובה
תניח לו עד שיירגע על ידי התרופות.
שאלה - 235466
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לי לצלצל מישראל לחו"ל במוצ"ש כששם עדיין שבת ולדבר עם יהודי שאינו שומר תורה ומצוות?
תודה

תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 235465
לכבוד הרב
אבינו נפטר ואנחנו הילדים רובנו נשואים ב"ה.אמרו לנו שיש עניין שנשהה כל הילדים יחד בבית של אמא שתחיה ושל אבא ז"ל,בכל השבתות בחודש הראשון לפטירה, זה נותן נחת לאבא?

תשובה
בהחלט לא חובה.
שאלה - 235464
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
את התפילות שאומרים בעשרת ימי תשובה לפרנסה,הצלחה ובקשה לעילוי נשמת הנפטרים
כדאי להמשיך ולומר עד שמחת תורה יום מסירת הפתקים?
כי לא נגמר הדין

תשובה
כך המנהג עד יום הושענא רבה.
שאלה - 235463
לכבוד הרב
לא מספיקים לכבס את כל הכביסה שהצטברה מלפני יו"כ. האם מותר לכבס מחר או שאסור משום תקנת עזרא שלא לכבס ביום השישי?
פתקא טבא

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 235462
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. אין לנו אפשרות לבנות סוכה בבית שלנו.אני חייבת להיות מחוץ לבית שבוע כדי שבעלי יוכל לישון בסוכה אצל חמותי?קשה עם ילדה בת 4 חודשים. האם הוא מחוייב?
תשובה
בבקשה תסתדרו ביניכם.
שאלה - 235461
לכבוד הרב שלום
בבית כנסת שאני מתפלל נוהגים לפתוח את הפרוכת בהיכל מימין לשמאל ולא משמאל לימין כמו שכתב הילקוט יוסף , לעיכובא? יש להם כל מה לסמוך ? להעיר להם? תודה

תשובה
תניח להם במנהגם.
שאלה - 235460
לכבוד הרב
תודה רבה על הסידורים של ראש השנה יוה"כ שבת וסליחות תודה להקב"ה שיש לנו את הרב שביאר את התפילה ואחרי כמה שנים של תפילה ללא כוונה אפשר להתפלל בכוונה ולהתפלל כראוי

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 235459
לכבוד הרב
מה הסכום שנותנים צדקה עבור האושפיזין האם הסכום שנותנים הוא כולל לכל שבעת האושפיזין
תודה לכבוד הרב

תשובה
איש כמתנת ידו.
שאלה - 235458
לכבוד הרה״ג שליט״א תזכו לשנים רבות שנה טובה רפואה שלמה בע״ה, בצער גדול, לקראת סיום הצום הדלקתי בשוגג את האור, מה עליי לעשות כדי לכפר? תודה רבה
תשובה
לקרוא ספר תהלים מהלילה ועד מוצ"ש.
שאלה - 235457
לכבוד הרב, ב"ה זכינו להתפלל יום הכיפורים בסידור "קול ציון" , תודה רבה לרב ולעוסקים במלאכה.
מכיוון ששנת שמיטה האם לכוון בשמות השם,במיוחד בסדר העבודה ,כיצד היה לנהוג? פ"ט

תשובה
כל הכוונות המופיעות בסידורים מותרות בהחלט.
שאלה - 235456
לכבוד הרב שליט"א,

סוכה הבנויה בחוץ א. האם אפשר לשים כלי עם מים ליד המיטה ללא כיסוי כל הלילה? ב. אם אני נצרך לנקבי בבוקר והשירותים נמצאים במרחק של יותר מ-4 אמות, איך לנהוג?

תשובה
א, אפשר. ב, כשנצרכים מאוד לשירותים מותר ללכת קודם הנטילה.
שאלה - 235455
להרה"ג שליט"א,
מהן המגבלות בשמיטה לעניין גיזום הדס לשתי אגודות ואזוב לרחיצת פנים לכבוד שבת קודש (ואופן השימוש בו)?

תודה רבה ופתקא טבתא לרב ולצוות

תשובה
כל מה שגדל בשנה השישית מותר.
שאלה - 235454
לכבוד הרב
רציתי לדעת עם מותר לפי ההלכה לישתות שמן אורגנו (ללא מים) ולקחת פרביוטיקה(ללא מים) ביום כיפור העם זה שובר את הצום

תשובה
לא לוקחים שום תרופות או תוספים שונים.
שאלה - 235453
לכבוד הרב , שנה טובה ומוברכת, תודה על כל השיעורים הנפלאים מראש חודש אלול, ממש הרגשה נפלאה לעבור את הימים הקדושים עם השיעורים של הרב
תשובה
הכל הגיע משמיים, והעיקר שתהיה שנת ישועה.
שאלה - 235452
דודתי הזמינה עצמה לסוכות, לצערנו לא שומרת שבת וחג. הצענו לישון וסרבו. ייתכן ויגיעו עם טלפונים וחוסר צניעות.אם נאמר בפירוש שלא יגיעו עלולים להפגע ולהתרחק יותר
איך ננהג?

תשובה
לרמוז בעקיפין, שקשה לכם לארח בסמיכות ליום הכיפורים ולשבת קודש.
שאלה - 235451
השנה לא קראנו את חמשת הפסוקים של חק לישראל של יום חמישי. האם לקרוא אותם מקרא בלבד לפני כו פסוקים של ליל שישי או לקרוא אותם עם תרגום ביום שישי לפני שמו"ת של כל הפרשה?
תשובה
אין בכך צורך.
שאלה - 235450
כבוד הרב
גרושה שמצאו בכתובתה פסול,העדים היו פסולים הטבעת לא מכספו וישנם נוספים.כיום נכנסה להריון מכהן חודש שלישי והם מעונינים לבקש היתר כדי להתחתן.האם יש אפשרות כזאת?

תשובה
אוי ואבוי, היום התוודינו, ועתה כבר להמציא תיאוריות, ולעשות עוד עבירות.
שאלה - 235449
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רצינו לאחל לרב גמחט והרבה בריאות .אוהבים מאוד את השיעורים של הרב ולומדים מזה הרבה

תשובה
תודה לכולכם על הברכות העמוקות מתוך הלב והנפלאות.
שאלה - 235448
שלום לכבוד הרב פעמים בשבת ובעיקר בצום כיפור שהשפתיים מתקלפות וזה נורא מפריע לי האם מותר לקלף עם הלשון והשפתיים לא בשיניים באור הלכה כתב שאסור בשיניים אז אולי בשפתיים מותר
תשובה
להשתמש בקרם לשפתיים.
שאלה - 235447
לכבוד הרב הגאון שליט"א......
אני רוצה להיות בחג אצל הוריי, יגיעו לא מחוסנים, האם מותר להיות שם ופשוט להתרחק? תודה רבה לרב הגאון

תשובה
אתה רשע ומושחת שאפילו בצאת היום הקדוש הנך כותב דברי נאצה, תחוס על חייך.
שאלה - 235446
שלום לכבוד הרב
לדעת אמא שלי החזן ביוה"כ התפלל ממש לא יפה, היא דיברה על זה המון, אמרתי לה בעדינות שזה איסור לשון הרע, היא ענתה אם כך מה אסור לי לחוות ביקורת!? זה לא לדון הרע.

תשובה
מדוע הנך מתערב בשיחותיה?
שאלה - 235445
פתקא טבא.
השתדלתי להתפלל גם בבית וגם בבית הכנסת. במוסף חשתי לא כ"כ טוב, רעידות ובחילות. באמצע 18 ישבתי וכן בחלק מנעילה.
ב"ה השלמתי התענית.
האם נחשבת תפילתי למרות שישבתי?

תשובה
תפילה מעולה ומובחרת.
שאלה - 235444
לכבוד הרב שלום רב
לגבי כשרות של בשר ועוף, על איזה הכשרים ניתן לסמוך? כל כשרות מהודרת היא טובה או שיש כשרויות מומלצות?

תשובה
סליחה שאינני מתמצא, רק בכשרות בני ציון שהיא מהכי מהודרות שיש היום.
שאלה - 235443
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רצינו לאחל לרב ולכל משפחתו פתקא טבא, להודות לרב על מענה ומענה מכל הלב כמו אבא לילדיו, תזכו לשנים רבות טובות ונעימות,
משפחת קייקוב.

תשובה
חזקו ואמצו וחיים טובים לכולם.
שאלה - 235442
לכבוד הרב מוצפי שליט"א במנחה של כיפור עלה כהן לתורה ראשון ושני מכיוון שלא היה לוי.האם כהן אחר יכול לעלות אחריו שלישי שזה גם מפטיר יונה?
תשובה
בהחלט לא, כהן אחר כהן לא עולה.
שאלה - 235441
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום הגיע לבית כנסת אדם ללא מסכה,סירב לשים והתחיל לקלל ולריב איתי והגבאים ולאיים במכות.סירב לצאת.להבא,מה צריך לעשות?משטרה/לריב איתו/להתעלם

תשובה
אין לדבר סוף. מטורפים יש בכל מקום.
שאלה - 235440
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
פתקא טבא תזכו לשנים רבות יש לי הרגשה לא טובה אחרי הצום שעבר בקדושה ובכיה כי הספר תורה בנעילה היה פתוח על קללות יישר כח אמן

תשובה
מהתורה יש רק ברכות.
שאלה - 235439
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
עשו הבדלה בבית הכנסת לפניי זמן רבינו תם כדאי לזכות את החילונים ואנשים חולים
אני שומר רבינו תם הגעתי לבית עשיתי הבדלה כרגיל עם הנר זה בסדר?

תשובה
תזכה למצוות.
שאלה - 235438
לכבוד הרב
מותר לאכול ענבי שנקנו במקום ללא תעודת כשרות?

תשובה
מותר.
שאלה - 235437
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש שני יהודים שלקחו על עצמם בשעת הנעילה להתחיל להניח תפילין, כי ידעו שאני מעביר שמות לרב לברכה. האם להעביר את השמות כאן או דרך אלירן המדב"ק הנאמן?

תשובה
דרך אלירן.
שאלה - 235436
לכבוד הרב
בן 13, היום נתבשרנו על מותו של סבא ע"ה בעיצומו של יום. קניתי חליפה לפני כמה ימים ורציתי לחדש ביו"ט ראשון של סוכות, האם זה שייך? אהיה בלי חליפה? ואיך לנהוג כנכד ב7?

תשובה
אין עליך שום הגבלה כי אתה נכד.
שאלה - 235435
לכבוד הרב מוצפי!
הרב כתב בקדוש בציון ובסידור קול ציון ליום הכיפורים שנשמות הנפטרים באות על ההיכל בתפילת נעילה!
אני ואחי בשנת אבל על אמנו וכל אחד גר בעיר אחרת למי היא הגיעה?

תשובה
נשמה היא רוחנית, ויכולה להופיע בכמה מקומות במקביל.
שאלה - 235434
לרב שלום התרוממות רבתי והתעלות אין סופית לכל מי שהתפלל במחזור של הרב, יישר כחכם וחיילך לאוריתא.
התפללנו על הרב וב'ב הערב בציון רבי עקיבא, הרמחל, הרמבם, השלה, רב אמי ואסי

תשובה
עלו והצליחו.
שאלה - 235433
לכבוד מרן שליט"א
ברשות מרן ברצוני לברך את מרן מעומקא דליבא שנזכה ביחד עם מרן שליט"א לראות פני משיח צדקנו במהרה בימנו מתוך בריאות איתנה קדושה וטהרה ועסק התורה הקדושה אמן

תשובה
אמן ואמן, וכן לכל ישראל.
שאלה - 235432
לעט"ר מאור ענינו
למרות שכבר עבר כיפור ברצוני לבקש מחילה מכת"ר אם הטרחנו או שאלנו בצורה לא מכובדת או לא כבידנו כראויעפר אנחנו לרגליך רבנמחילה סליחה וכפרה

תשובה
תקובל תפילותיכם ברצון.
שאלה - 235431
לכבוד הרב שלום רב
חתימה טובה לרב ולכל עמו ישראל,תודה לרב על כל העצות וההדרכה לימים הנוראים ובמיוחד הסידורים...כמה כיף לשמוע שיעור על סוכות בצאת החג מפי מורינו תבורך!

תשובה
תבורכו משמיים.
שאלה - 235430
בריאות איתנה וגמר חתימה טובה לכבוד הרב הגאון
תשובה
תברכו מן השמיים.
שאלה - 235429
שלום הרב היו לנו שכנים שציערו אותנו בנו והחשיכו לנו את הבית ורק גרמו לנו צער עברנו דירה ויום לפני באו וצעקו עלינו ופגעו ואמרתי להם הלואי ה יחשיך לכם והיום נפטר בעלה. מפחדת
תשובה
השם ישמור ויציל.
שאלה - 235428
שלום לכבוד הרב שליט"א. תזכו לשנים רבות טובות ונעימות.
שאלה: אשה נפטרה היום בבוקר ערב כיפור ותקבר לאחר הכיפור. מה דין השבעה והשלושים לבעל לאחים ולילדים?

תשובה
רק מיום הקבורה.
שאלה - 235427
לכבוד הרב שלום רב
מה דעת הרב בנוגע להיתר מכירה?או שעדיף יבול נוכרי
גמר חתימה טובה וסליחה אם הארכתי או הטרחתי את הרב בשאלותי.

תשובה
ברוך תהיה.
שאלה - 235426
לכבוד הרב מוצפי שליט"אסוכה מעץ .מחסר ליסיטים מעץ בשתי וערב באמצעות ברגים האם מותר לשים את הסכך
על הליסטים...

תשובה
אם יש רווחים באופן שהחמה מרובה מהצל.
שאלה - 235425
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אפשר לכתוב על מצבה הזדכך בייסורים?
תשובה
אינני מכיו.
שאלה - 235424
לכבוד הרב מוצפי
יש בביתנו תמונה גדולה של קמע האילן הקדוש ובוא סירטוטים של 4 עולמות והספירות עם שמות הקודש ושמות מלאכים האם אפשר להשאיר את זה
בבית ואם לא אז מה אפשר לעשות עם זה

תשובה
לשמור במקום נסתר ולא להשתמש.
שאלה - 235423
לרב היקר
אתמול נפגשתי עם הבחור,לא נראה שמעוניין
כשחזרתי אתמול בלילה ישבתי ובכיתי מעל חצי שעה שעדיין רווקה ועד עכשיו שבורה
בבקשה תבקש עלי שאמצא זיווג במהרה
גמר חתימה טובה

תשובה
בעזרת השם.
שאלה - 235422
לכבוד הרב שלום רב
האם קריאת זוהר יש בה גם מעלה לכפר עוונות ולהציל מן העונשים?

תשובה
לא ידוע לי, אך היא מתקנת את נפש האדם.
שאלה - 235421
לכבוד הרב שלום רב
קניתי ירקות ופירות שכחתי שנת שמיטה וזה היתר מכירה אני לא אוכלת היתר מכירה מה אעשה

תשובה
רוב היבול בשוק הוא של נכרים.
שאלה - 235420
ברכת הרב ליום הקדוש. עם פרוס היום הקדוש והנורא, יום אדיר בימי שנה, הנני לברך את משתתפי האתר הקדוש השה, ובראש את מרנן ורבנן מנהיגי הדור שליט"א, ראשי הישיבות, חכמי התורה, וכל בית ישראל כולו.
תשובה
ברכת הרב ליום הקדוש.
עם פרוס היום הקדוש והנורא, יום אדיר בימי שנה, הנני לברך את משתתפי האתר הקדוש השה, ובראש את מרנן ורבנן מנהיגי הדור שליט"א, ראשי הישיבות, חכמי התורה, וכל בית ישראל כולו.

עם ישראל הקדוש בניו של הקדוש ברוך הוא, ראשי הציבור, גבאי הצדקה לשם שמים, כל התורמים היקרים למוסדות הדת האמיתיים והטהורים, למחזיקי התורה, ובעיקר ללומדי התורה הקדושה, האברכים, הבחורים, הצעירים, תינוקות של בית רבן, אנשי העמל והמלאכה הנהנים מיגיע כפיהם, כל מגידי השיעורים, כל מתפללי בתי הכנסת די בכל אתר ואתר, כל המסייעים בעד לומדי התורה, מפיצי התורה, התורמים והעוסקים במקוואות הטהרה, כל המשתתפים בצער השכינה אם בימים ואם בלילות, אם בארץ ואם בחוץ לארץ, הלומדים תורה לשם שמים, האומרים תיקון חצות בחצות הלילה, גבאי בתי הכנסת, גבאי ומנהלי הישיבות, ומוסדות התורה, זקנים עם נערים, בחורים וגם בתולות, כולכם תהיו בכלל הברכות ובברכת חתימה טובה.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובו, תאריכו ימים ושנים, בטוב ובנעימים, ברכה מיוחדת לכל חולי ישראל, לכל נשות ישראל המצפות לבנים זכרים זרע של קיימא,
ובמיוחד לרופאים המסורים העושים לילות כימים לרפואת החולים במסירות נפש עילאה, לצוותות האחים והאחיות די בכל אתר ואתר, הם ובני משפחותיהם, למתנדבים השונים מעם ישראל, כולכם כאחד תבואו על הברכה אתם וכל המסייעים בעדכם, בבני סמיכי, בחיי טבי, ובמזוני רוויחי, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ותהא השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל ישראל לחיים טובים ולשלום, שנת גאולה וישועה, שנת גשמי ברכה, שנת פרנסה טובה, שנת רפואה שלימה, שנת חיים טובים, שנת קיבול תפלות, שנה שבה נזכה לראות בבנין בית מקדשינו, שנה שבה נראה בביאת משיחנו בן דוד ובן יוסף, שנת קיבוץ גלויותינו מארבע כנפות הארץ, שנה שבה נראה את תחית המתים בקרוב, יראו עיננו וישמח לבנו בגאולה הקרובה שתבוא בנחת ולא בצער, בחייכון וביומיכון ובחיי דכל ישראל, ונאמר אמן.
החותם לכבוד עם ישראל,
בן ציון בכמוהר"ר סלמן מצפי הי"ו יצ"ו.
שאלה - 235419
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לבקש מהרב מחילה אם השנה צערתי את הרב בשאלותי או חלילה הטרחתי מבקש מחילה! ובשם כל משתתפי האתר ומאחלים לרב גמר חתימה טובה שנה טובה ומבורכת בהכל!

תשובה
לא ציערתם, כולנו אהובים, כולנו ידידים.
שאלה - 235418
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סליחה מראש על העיתוי..
מה המחיר של הכפרות שעושים לבני הבית? צריך סכום של תרנגולת?

תשובה
חי שקלים.
שאלה - 235417
לכבוד הרב
אחותי בת 11(צריכה לצום עד חצות מחר)ויש לה כאבי שיניים נוראיים!!! האם יכולה לקחת אנטיביוטיקה עם קצת מים? תודה וגמר חתימה טובה

תשובה
תיקח כרגיל לפי ההוראות.
שאלה - 235416
לכבוד הרב שלום גמר חתימה טובה בעזרת השם בצאת הצום צריכה האם מספיקה טבילה אחת או שלוש? בבקשה ברכנו לבריאות איתנה,פרנסה טובה,וילדים השנה אמן תודה רבה לכבוד הרב
תשובה
כמה שרגילה.
שאלה - 235415
לכבוד הרב שלום רב
האם יש עניין להכות על לב בכל הוידויים כמו על חטא.. וכו' וכן האם לכרוע מעט ?

תשובה
יש מחמירים.
שאלה - 235414
לכבוד הרב. עשיתי לשבת סלט גזר עם פטרוזיליה ושום ולא תיבלתי. היום הוצאתי את השום ושטפתי את הגזר והפטרוזיליה והכנסתי למרק. בכלל אפשר לאכול מזה?
תשובה
אפשר.
שאלה - 235413
כבוד הרב
בהריון ראשון בסיכון ובהוראת הרב אוכלת ושותה בשיעורים. טיפה חלשה. אחותי אמא ל 10 שיהיו בריאים אשת אברך. יש לה בת שנה, האם נכון שאקח אותה אלינו לצום? או עלי להימנע?

תשובה
תקחי אותה ותזכי להיות נידונת לכף זכות.
שאלה - 235411
שלום לכבוד הרב שליט"א,
העברנו פדיון כפרות עבור בני ביתנו לעמותת דורש ציון.
גמר חתימה טובה לכבוד הרב ותודה רבה !

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 235410
כאבי גרון חזקים מאד וקושי לבלוע את הרוק. האם אפשר לקחת אקמול בלי מים ?
היו כמה ימים של שלשולים. כרגע בסדר ולא רוצה לקחת תרופה סתם. אם יהיה שוב האם מותר לקחת אימודיום בלי מים ?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 235409
לכבוד הרב
לפני שחרית של 2 הימים של ר"ה קראתי את 4 כתר מלכות (המובאים בקול ציון). האם כדאי ב"נ לקרוא שוב אחד מהם בבוקר של יום כיפור או כיון שכבר קראתי אותם השנה לקרוא תהילים?

תשובה
לקרוא אותם חלק הלילה וחלק מחר גם במשך היום.
שאלה - 235408
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר לעשות פדיון כפרות עם יותר מ 18 ש"ח למי שיכול?
שתזכו להיחתם לשנה טובה ומבורכת וחיים ארוכים ויעלמו כל המסיתים נגדכם

תשובה
בהחלט כן, חתימה טובה.
שאלה - 235407
לכבוד הרב
א. "אבינו מלכנו" במנחה של ערב כיפור, האם אומרים את כולו או מדולג? (כמו בשבת)
ב. אדם שלא יכול לנות לבדו ס"ת כל נדרי האם יכול לקנות בשותפות עם חבר? (ויתחלקו ביניהם)

תשובה
כפי הכתוב בקול ציון., יכול בהחלט.
שאלה - 235406
גמר חתימה כבוד הרב
שואלת אם אני קונה ירקות ופירות מרשתות מוכרות כמו רמי לוי או יוחננוף יש צורך לעשר? שאני תמיד עישרתי..ואם עישרתי עשיתי טעות?
תבורך כבוד הרב

תשובה
תמשיכו לעשר. אשריכם ישראל, רק תיזהרו בירקות של שמיטה.
שאלה - 235405
לכבוד הרב שלום רב חולה סרטן בקיבה לוקח כדורים כימו וביולוגי פעמיים ביום 3000 מג איך לנהוג בצום?
תשובה
לאכול ולשתות לפי הצורך.
שאלה - 235404
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חיובי לקורונה, כבר אין לו חום רק שיעול ורוצה לצום האם מותר לו, או ח"ו עלול להסתבך? יורנו המורה לצדקה ושכמ"ה אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו למו"ר

תשובה
מותר לו. אם יחוש מצא ישתה.
שאלה - 235403
לכבוד הרב גמר חתימה טובה
אני מעדיפה להתפלל תפילה בבית ולסיים ספר תהילים
או שעדיף לאישה ללכת לבית הכנסת
תודה רבה לרב
גמר חתימה טובה

תשובה
ברכת כהנים, קריאת התורה, השתתפות עם הציבור, מעלתם גדלה מאוד.
שאלה - 235402
לרב הגאון!
אשתי עשתה היום אולטראסאונד שבוע 6 לאחר טיפולי ivf. ואין שק חלמון וקוטב עוברי. אמרו לבצע שוב בדיקה בעוד 10 ימים. כנראה בעוונותינו שההריון…
האם היא צריכה לצום?

תשובה
אם תרגיש טוב תתענה.
שאלה - 235401
לכבוד מורנו הרב שלום וברכה וחתימה טובה
אישה שהתייבשה, הייתה במיון נתנו לה 3 אנפוזיות ביומיים, רופא נתן כדור ואמר לשתות שכחה לשאול לגבי הצום
מה תעשה?

תשובה
לשיעורים.
שאלה - 235400
לכבוד הרב שלום רב האם בריכה ביתית יכולה להיחשב למקוה כשר אם פותחים את הצינור השקיה ומכניסים למים? אני מניח שהמים מהצינור מגיע ממי תהום או מהכינרת.
תשובה
מקלחת שתי דקות רצופות.
שאלה - 235399
לכת"ר מו"ר שליט"א,
נשאלתי ממבודדים כיצד להתפלל בבית ביחיד, האם כל התפילה או יש דברים שיחיד לא יאמרם.
תודה על הכל, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

תשובה
ארמית וי"ג מדות ידלגו.
שאלה - 235398
לכבוד הרב שלום רב
אשתי חוותה הפלה בחודש חמישי וחצי לפני שנה כיום היא בהריון שוב בשבוע 11 ובמעקב בסיכון גבוהה הרופא אמר לא לצום לאכול בשיעורים מה הרב ממליץ שהיא תעשה

תשובה
לשיעורים.
שאלה - 235397
לכבוד הרב שלום
אנחנו אוכלים תמיד חסלט, בטעות קניתי פטרוזיליה של ירק הארץ, גידול בשיטת גוש קטיף, היתר מכירה של הרב חיים בוקובזה, האם מותר לאכול או עדיף שלא?

תשובה
היום לא כדאי. כי בעשרת ימי תשובה צריכים להחמיר.
שאלה - 235396
שלום לכבוד הרב
האם אפשר היום לעשות מלכה לפני חצות יום? או שגם פה בעיה של לא רואה סימן ברכה מאותה מלכה

תשובה
בשעת הדחק.
שאלה - 235395
שלום לכבוד הרב כשילדתי את ילדי הראשון בגלל הקושי אמרתי שלא אלד עוד וכעת רוצה מאוד,מנסה כבר שנתיים והניסיון לא פשוט בכלל, האם אני צריכה לעשות התרת נדרים, ואם כן איך עושים?
תשובה
נכווין עלייך בהתרה.
שאלה - 235394
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב.
האם צריך בליל יום הכיפורים לישון על מזרון.

תשובה
מותר.
שאלה - 235393
לכבוד הרב שלום רב
אם אפשר היום אחרי ערבית של כיפור לשבת ללמוד את כתר מלכות שהבאת בסידור קול מציון או צריך דווקא באשמורת הבוקר?

תשובה
יש נוהגים כך.
שאלה - 235392
לכבוד הרב שליטא
הגרושה שלי ביקשה ממני סליחה על הכול אמרתי לה שאני מוכן לסלוח אבל מה שהיא עושה לילדי היו קשה לי(איפון טלויזיה וכו)
לסלוח האם זה נקרא אכזרי או שבסדר שאמרתי שלא

תשובה
תאמר לה על מה.
שאלה - 235391
שלום לכבוד הרב,
גמר חתימה טובה ותודה על הכל.
מבקשת מחילה אם אמרתי דברים לא מדוייקים בשם הרב או אם חלילה הרהרתי אחר דבריו.
שנה טובה ומבורכת לרב ומשפחתו ולכל עמ"י.

תשובה
מחול לכם.
שאלה - 235390
שלום לכבוד הרב
היום ערב יום כיפור האם מותר לי לגזור ציפורניים ברגלים- הם קצת ארוכות ועוברות את העור
תודה רבה לרבה,כמר חתימה טובה וסליחה אם גזלתי מזמנך

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 235389
לכבוד הרב
אני יכולה לעשות על 18 שקל לכל נפש כפרות ואז לעשות העברה לאתר של הרב ובכסף עצמו להשתמש כי אין לי איך להעביר את הכסף עצמו מזומן

תשובה
אין צורך באותן מטבעות.
שאלה - 235388
לכבוד הרב שלום רב שכחתי שמן זית הבקבוק פתוח כל הלילה מותר להשתמש בו או שאני יזרוק
תשובה
מותר להשתמש.
שאלה - 235387
שלום וברכה לרב הגאון !!! האם מותר ביום כיפור להתהלך עם נעלי בד אך ההיקף של הנעל כרוך בעור ג'מס חוץ מכבודו , תודה רבה לרב על הכל וגמר חתימה טובה
תשובה
כל פיסת עור היכן שתהיה אסורה.
שאלה - 235386
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני מחלימה לפני 3 שבועות בערך ועדין מלויים אותי תסמינים כמו כאבים בעצמות של הרגליים כאבי ראש וחולשה לפעמים מה אני צריכה לעשות בכיפור?
תשובה
לשיעורים.
שאלה - 235385
שלום לכבוד הרב
מה צריך לומר חתימה טובה או גמר חתימה טובה ואם יש זמנים שונים לשניהם אז מתי אומרים כל אחד מהם תודה רבה

תשובה
אותו הדבר.
שאלה - 235384
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מחר בבוקר לפני או אחרי התפיחה אני יכולה להוציא עוגות מהמקפיא להניח על השולחן שיפשירו לצאת החג?
תשובה
על ידי גוי.
שאלה - 235383
לכבוד הרב שליט"א יש לי בגינתי ריחן, לואיזה, נענע ומנטה, האם מותר לקטוף ולהניחם בכלי עם מים לטובת המתפללים להשלים לק' ברכות?
גמח'ט למורנו ולכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה

תשובה
רק לואיזה מפני שביעית.
שאלה - 235382
לכבוד הרב היקר
מאחלים שנה טובה וגמר חתימה טובה לכבוד הרב ומשפחתו.
מבקשים סליחה אם טעינו במשהו.
אם לא קשה לרב, יברך אותי שתחלוף לי החולשה שאני חשה ושהכל יעבור לחיים ולשלום.

תשובה
רפואה שלימה.
שאלה - 235381
לכבוד הרב שלום רב
מה הדין לגבי חולה קורונה בכיפור
צם כרגיל או אוכל ושותה לשיעורים?

תשובה
כל אחד לפי צרכו.
שאלה - 235380
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש צד להקל בציחצוח שינים ביום כיפור?
אם לא אצחצח יפריע לי בתפילה
גמר חתימה טובה....

תשובה
חס ושלום איסור גמור הוא.
שאלה - 235379
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שמעתי שלימוד תורה בליל כיפור כל שעה שווה שנה(חמדת ימים)יש מקור בדבר?
תשובה
לא ידוע.
שאלה - 235378
לכבוד הרב שלום רב אני נוהגת ליטול 40 נטילות לפני התפילה האם אני יכולה גם בכיפור ליטול 40 נטילות לפני התפילה תודה לרב גמר חתימה טובה
תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 235377
לכבוד הרב שלום רב
שואלת על מנת לצום.
חולה מאומתת פעם שניה. התכוונתי להתחסן לאחר כיפור. כל התסמינים:חולשה, אין ריח וטעם, שרירים היה חום ועבר. האוכל לצום?

תשובה
לפי הצורך.
שאלה - 235376
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למי מותר ללמוד קבלה ומהם התנאים.
תודה תבורך מן השמיים.

תשובה
תבוא אחרי החגים.
שאלה - 235375
לכבוד הרב
נקבע לי תור לשתלים ביום רביעי חול המועד. כשקבעו לא שמתי לב.
האם לבצע את הטיפול או לדחות?

חתימה טובה לרב

תשובה
לדחות.
שאלה - 235374
שלום כבוד הרב סליחה על ריבוי שאלות
1- האם בסעודה מפסקת מברכים מגדול בברכה"מ?
2- האם נחשב הכנה לחול אם אני בכיפור מפשירה עוגיות ומכניסה לתנור בלי להפעילו? אחמם רק בצאת הצום

תשובה
א, מגדיל. ב, אסור רק על ידי גוי.
שאלה - 235373
מורי ורבי ועט"ר הי"ו
גמר חתימה טובה לכם ולב"ב
יה"ר מלפני ה' או"א שיגזור עליכם גזירות טובות אריכות ימים טובים ומתוקנים בבריאות נחת ושלוה להרבות עוד חילים לאורייתא, אמן!

תשובה
אמן, וכן למור ולבני ביתיכם כולם.
שאלה - 235372
לכבוד הרב שלום
גיסתי בחודש שביעי להריון חולת קורונה, עם שיעולים , חום, הקאות, כאבי גב חזקים
מרגישה ממש לא טוב
מה דינה בנוגע לצום כיפור?
צום קל מועיל כבוד הרב וגמר חתימה טובה

תשובה
חולת קורונה אוכלת ושותה לפי הצורך.
שאלה - 235371
לכבוד הרב שלום רב
אישה בהריון מתקדם חולת קורונה, עם חום שיעולים והקאות
מה דינה בנוגע לצום כיפור ? האם יש מקום להקל עליה במידת הצורך?
גמר חתימה טובה וצום קל ומועיל בעז"ה

תשובה
לאכול ולשתות לפי הצורך.
שאלה - 235370
לכבוד הרב שליטא
לפני יומיים קיבלתי מכה בראש מחלון שהיה פתוח מעליי במקום מושבי בבית הכנסת
מאז כאבי ראש וחולשה
האם יש מה לחשוש בעקבות הצום?

תודה רבה חתימה לחיים טובים ארוכים

תשובה
לא לחשוש כלל.
שאלה - 235369
לכבוד הרב היקר מוצפי שליט"א גמר חתימה טובה לרב ולב״ב, בוצעה העברה בנקאית פדיון כפרות אשה שמתפללת לבד בבית מסידור ליום כיפור בבקשה על מה לדלג בתפילה, תודה רבה
תשובה
בסליחות תדלג על הקטעים בארמית וי"ג מידות.
שאלה - 235368
לכבוד הרב שלום רב אני נוהגת ללבוש כל שנה בכיפור כולי לבן האם אני נוהגת נכון תודה לרב גמר חתימה טובה
תשובה
לאשה יש בעיה של צניעות מול האור.
שאלה - 235367
לכבוד הרב שלום רב
בהוראת רופא אחותי צריכה למרוח משחה לרגליים מותר לה בכיפור ? והיא גם צריכה לשטוף ידיים לפני ואחרי מה הדין ?

תשובה
תכין מספר רטיות מרוחות במשחה מוגנות ומכוסות. תשתמש בכפפות.
שאלה - 235366
לכבוד הרב שלום רב
אבא שלי מחלים וחלה שוב, אחות לאחר 2 חיסונים, ושתי אחים ללא חיסון כולם חלו לא אליכם.
מרגישים רק כאבי ראש עזים, חלקם עם צמרמורות וחולשה וכאבי שרירים.
לצום?

תשובה
לשיעורים.
שאלה - 235365
לכבוד הרב שלום רב
מתפללת בבית בלי נדר האם לקרוא את הסליחות? מה אסור להגיד ביחידה
גמר חתימה טובה

תשובה
לדלג קטעים בארמית. וי"ג מדות.
שאלה - 235364
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הזמן של העמידה בביהכנ"ס שלנו לא מספיק,האם ניתן להתחיל לפני הציבור?
מה לעשות עם הקדיש?
מצטערת על הזמן היקר של כב' הרב, אך זה בכל התפילות. מה עושים?

תשובה
אשה אינה חייבת.
שאלה - 235363
כבוד הרב אני שוב פונה כי קשה לי מאד לצום בשנים האחרונות הרב מתיר לי לשתות לשיעורים אני סובלת מכאבי ראש חרדה חולשה ויש לי גם תינוק ואני גם בתחילת הריון בבקשה הרב אני לא מסוגלת
תשובה
לשיעורים מותר.
שאלה - 235362
לכבוד הרב אחותי בת 46
נדבקה בקורונה לפני 3 שבועות השבוע התחילה להחלים בה,עד ראש השנה קיבלה דילולי דם ועדיין מאוד חלשה עם ורידים ענקיים ברגלים קשה לה ללכת וחלשה כיצד מתענה?

תשובה
לשיעורים.
שאלה - 235361
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, האם נהר הירדן נחשב נהר גדול לעניין הסגולה שרשום בספר של הרב? תודה רבה וחתימה טובה
תשובה
יש מקומות שהוא רחב.
שאלה - 235360
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סבתא שלי הביאה 200 שח וביקשה שיעשו כפרות לכל משפחתה )18 אנשים( כי כך היא עןשה כל שנה. אני יודעת שזה לא מספיק לנפש השאלה איך לומר שלא תפגע

תשובה
זה מספיק.
שאלה - 235359
גמר חתימה טובה לכבוד הרב:הרבה שנים עמדתי בתפילה ביום כיפור היום אני אשה מאוד מבוגרת יכולה להישען עים היד בכיסא או בקיר כדי לעמוד בתפילות?תודה רבה לרב.
תשובה
מותר.
שאלה - 235358
בני בן 8
שבר את מיכל המים בשירותים של בית הכנסת מפאת קוצר הזמן החליפו את כל השרותים מאחר שהזמנה של המכל לבד לוקח שבוע ימים ההבדל במחיר יותר מכפול האם חובה עלי לשלם את כל הסכום⁸

תשובה
תתפשרו ביניכם.
שאלה - 235357
שלום עליכם רבינו הגדול, אמרנו זה חליפתך וכו'

ובמקום זה התרנגול ילך לשחיטה אמרנו זה התרנגול יכנס לשחיטה ותכנס אתה לחיים טובים ארוכים ולשלום, זה בסדר? תבורך מפי עליון

תשובה
זה בסדר.
שאלה - 235356
לכבוד הרב שלום רב
יש לי תינוק בן 11 חודש ו4 ילדים נוספים השם ישמרם.
איני יכולה ללכת לבית הכנסת וגם בבית אהיה מוגבלת כי הגדולים לא יהיו
מה עליי להתפלל בבית?
תודה רבה על הכל

תשובה
ברכות השחר, שמע ישראל, וידוי.
שאלה - 235355
לכבוד הרב מוצפי!
טלית קטן חדשה מידה 6! מותר לברך עליה ברכת שהחיינו?
ואם מברך על טלית לפניי השקיעה של כיפור יכול לעשות כוונה נגדית כדי לברך עליה בכיפור?
אבל בתוך השנה! יברך?

תשובה
יברך גם תוך יב"ח. כי זה צורך מצווה. ועיין קדוש בציון.
שאלה - 235354
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בוידוי הארוך וגם הקצר קשה לי להתכופף ממש האם מספיק כפיפת ראש ובהכנעה?

תשובה
מה שהנך יכול מספיק.
שאלה - 235353
לכבוד הרב שלום רב
ב"ה בהריון, בט' באב בצהריים הרגשתי כמה פעמים כמעט לפני עילפון.
אם חלילה ארגיש ככה לקראת סוף הצום, אוכל לשתות לשיעורים?
תבורכו בכל הברכות ותודה רבה על הכל

תשובה
כן.
שאלה - 235352
לכבוד הרב
האם אישה חייבת ללכת לתפילת נעילה?

תשובה
תתפלל בבית.
שאלה - 235351
לכבוד הרב
כשאומרים לאכול ולשתות בשיעורים כל 10 דקות
1. האם צריך כל עשר דקות ממש או אפשר לדלג לפי הצורך?
2. האם בין מים לאוכל לחכות גם 10 דק? ז"א מים, 10, אוכל, 10, או גם יחד?

תשובה
כל אחד 10 דקות מינימום המתנה.
שאלה - 235350
לכבוד הרב שלום וברכה אורך ימים ושנות חיים
האם יש בעיה לתלות תמונה של רב בעודו חי
תודה רבה

תשובה
יש נוהגים כך, ויש נוהגים כך.
שאלה - 235349
לכבוד הרב בעבודה שנים רבות מאוד,הגיעה מנהלת חלונית שמתנכלת למרות שלא עשיתי כלום מתכננת לפטר ואמרה לי כדאיר כדאי לך לצום בכיפור טוב טוב
תשובה
הכל יעבור בשלום.
שאלה - 235348
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עם עודף משקל וכאבי רגליים. באיזה קטעים חובה לעמוד בתפילת כיפור

תשובה
יכולה לשבת ולהתפלל, רק בוידוי תעמוד.
שאלה - 235347
לכבוד הרב אשה בת 80 עם אי ספיקת לב ולחץ דם גבוה וסכרת גבולית, האם צריכה לצום ביום כיפור ואם לא מה השיעורים של האכילה והשתייה?
תשובה
לא תתענה.
שאלה - 235346
לכבוד הרב שלום רב
בעלי חרדי ואני חוזרת בתשובה ואבא שלי חילוני ואין לו בנים וזה נכד ראשון ואני הבת הבכורה מותר שהוא יהיה סנדק? גם בגלל מצוות כיבוד הורים וכדי שלא ייפגע וייעלב

תשובה
יעמודתלמיד חכם מול התינוקויאחז רגלי התינוק בידיו
שאלה - 235345
שלום לכבוד הרב,אחותי בת 42 חלתה בקורונה לפני שבועיים וחצי חוותה קוצר נשימה חום וכו,נזקקת עדיין למדללי דם בהזרקה אחת ליום מבקשת לדעת מה דינה בכיפור?
תשובה
בכדורים דרך הפה.
שאלה - 235344
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לתת כסף של פדיון כפרות לאבא או לחמי שמצבם לא טוב תודה לכבוד הרב.
תשובה
חלק ממנו.
שאלה - 235343
שלום לכבוד הרב שליטא לגבי הסגולה של ח,ט,תשרי אם אני בסד בלי נדר יעשה את הסגולה ומישהו אחר יזרוק בים (לי לא יתאפשר להגיע)זה בסדר או עדיף לא לעשות תזכו למצוות
תשובה
אל תעשה.
שאלה - 235342
שלום לכבוד הרב, ילדתי ב"ה היום, יום שלישי, בשעה 19:45.איך נוהגת ביום כיפור:מקלחת מקומית, בדיקות,לחיצה על הזמזם במידת הצורך? תודה רבה וחתימה טובה!
תשובה
לא לצום. לרחוץ רק מקומות שהתלכלכו, במקרים דחופים זמזם לחיצה באמצעות דופן המיטה.
שאלה - 235341
לכבוד הרב שלום רב
סובלת ממחסור חמור של ויטמין בי 12 וכרגע עם שפעת צינון ושיעול יבש בגרון.
עלי לעשות בצום?

תשובה
לשתות לשיעורים.
שאלה - 235340
לכבוד הרב הגאון מוצפי!
איך ניתן לזכות ולהיחתם לחיים טובים ולשלום בכיפור בפרט שלא ניפטר חס ושלום השנה איזה מעשה או קבלה מסוגלים לכך?

ב.ולפרנסה מה נעשה להיחתם לפרנסה טובה?

תשובה
ליזהר מביטול תורה כל רגע ורגע מהחיים.
שאלה - 235339
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם הרב יוכל להסביר לי על חומר ביטול תורה *באיכות* חפעמים אני שומע דרשה ובזמן הזה אני יכול ללמוד מסכת, או שולחן ערוך..
גמח"ט וסליחה אם הארכתי.

תשובה
צריך לשמוע גם דברי מוסר והשקפה נכונה.
שאלה - 235338
למו"ר עשיתי פדיון כפרות עם תרנגול
והשחיטה יצאה טרפה האם עלה לי הכפרה והאם יש לי ממה לדאוג? שכך יצא אצלי.
תודה רבה למו"ר שליט"א

תשובה
מהשנה תעשה כפרות במטבעות.
שאלה - 235337
שלום לרב ביתי עשתה ניתוח לייזר עניים לשיפור ראיה לפני 28 ימים היא צריכה לשים טיפות דמעות מלאכותיות 4-5 פעמים ביום למניעת יובש האם מותר לשים בכיפור? תודה רבה גמר חתימה טובה
תשובה
מותר.
שאלה - 235336
לכבוד הרב בן ציון מוצפי!
זה נכון שיש עצה וקבלה מרבותינו לאכול הרבה ענבים ירוקים וגם רימון מחר בצהריים לפניי הצום שזה מסוגל לעבור את הצום בקלות?
מותר לבקש שהצום יהיה לנו קל?

תשובה
כבר הלילה תתחילו לאכול ענבים מכל צבע שהוא.
שאלה - 235335
לכבוד הרב שלום רב א. האם מותר ליקרוא שירת הבריאה בלילה בשעה11?לא תמיד מספיקה ב.חוץ מתהילים ביום כיפור מה אישה יכולה ליקרוא האם גם ספרי מוסר?
תודה לכבודו.

תשובה
מותר, ותקרא כתר מלכות מתוך המחזור.
שאלה - 235334
מחילה מכבוד מו''ר
לעניין ק ברכות בכיפור פעם שמעתי מכבודו כמה זמן זה הפסק לעניין הריח ואיני זוכר
זאת ההזדמנות להגיד לרב תודה על הכל ויאריך ימים ושנים בטוב ובנעימים אמן

תשובה
שעה אחת. תבורך בכפליים.
שאלה - 235333
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם נדבקתי בקורונה ואני עם שיעול חום צמרמורות וכאבי שרירים האם אני חייב בצום?

תשובה
פטור, וחבל מדוע לא התחסנת.
שאלה - 235332
מורי ורבי שליט"א. אני הקטן רוצה לברככם ואת ב"ב. שיהיה לכם גמר חתימה טובה ויתמיד הקב"ה את בריאותכם ונמשיך להנות מזיו קדושתו זיו תורתו ולא יעדי זיוויה ויקריה עד עולם אמן
תשובה
אמן כן יהי רצון והמברך יתברך בכפליים.
שאלה - 235331
שלום לכבוד הרב
האם ניתן לעשות פדיון כפרות בשטר אחד גדול כמה פעמים על בני משפחה?
תודה רבה

תשובה
תעשה בשקל אחד לכל אחד מבני הבית ואחרי כן תיקח שטר גדול ותאמר שכל הפיונות של כולם יהיו על שטר זה.
שאלה - 235330
לכבוד הרב שלום רב חתימה טובה

שנים רבות עם סכרת נעורים לצערי לא הכי מאוזן אבל בדרך כלל לפני כיפור מצליח לאזן ולשמור, היום אני הגעתי למיון עם רמות גבוהות מה לגבי הצום מחר?

תשובה
אם תרגיש לא טוב תאכל ותשתה.
שאלה - 235329
לכבוד הרב
מוכן בלי נדר, ללמוד עבור ברית יצחק בשביל האדם שלא השיג מי שילמד.
האם הכוונה להלילה? ליל ט תשרי?

תשובה
לא ידוע לי.
שאלה - 235328
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
קניית ספר כל נדריהאם זה תיקון גדול לנפש האדם ולעוון הידועיש סיבה לקנות את זה בדמים מרובים ומי שלא יכול לקנות ינשק את הספר וזה יועיל?

תשובה
תנשק את הספר תורה. שבע נשיקות.
שאלה - 235327
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני נחרדת מכל הנשואים שמתלוננים על שטוית. זו דרכה של תורה ? יש רווקים/ות שמשוועים לבית ילדים. תשמחו בחלקכם ! די לתלונות.חתימה טובה תודו לשם יתברך !
תשובה
אנחנו באנו בדור מפונק ומסכן.
שאלה - 235326
לכבוד הרב האם מותר לילד בן 12 לצום את כול הצום של יום כיפור?
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 235325
שלום כבוד הרב יש לי בעיה כרונית בראות וכרגע החמרת מצב חולשה ורעד בחלק הלעיון בגוף מה עליי לעשות בצום
תשובה
תיקח משהו להרגעה.
שאלה - 235324
שלום לכבוד הרב חודש 6 הריון 10 לעיתים יש צירונים או כאבים בבטן התחתונה(לא צירים) כל הריון חווה צירים מוקדמים בלי לידה
אייך לנהוג בצום יום כיפורים?

תשובה
לשתות לשיעורים.
שאלה - 235323
מו"ר
חרף כל המאמצים ובצער רב, לא הצלחתי לכנס אברכים (גם בתשלום) לסדר ברית יצחק,שלם ולא מחולק.
האם יוכלו אברכים מהישיבה ללמוד הסדר עבור הרך הנולד? אעביר הסכום לאלירן/בנק

תשובה
אין באפשרותינו בערב חג לכנס אותם.
שאלה - 235322
לכבוד הרב,אבי בן 71 מחלים מקורונה מזה שבוע בה אחרי שבועיים וחצי לא קלים,עדיין חלש,לגבי הצום איך ינהג?
תשובה
ישתה לשיעורים.
שאלה - 235321
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א!
את מעשה הצדקה שהרב הביא בסידור סליחות קול ציון!
האם ניתן לעשות את זה גם בלילה?
או אך ורק בשעות היום בלבד?
ואפשר לתת את כסף הצדקה!לכל מי שזקוק?

תשובה
אחרי חצות לילה או בשעות היום. ולתת לתלמיד חכם עני אב לילדים.
שאלה - 235320
לכבוד הרב
באבינו מלכנו לחזור בקצרה כמו שנוהגים על סוף המשפט אחר שהחזן אמר ולומר אמן או לומר עם החזן?

תשובה
לענות אמן.
שאלה - 235319
לכבוד הרב
אבא שלי יהודה בן חנה מאושפז קשה עם קורונה, אבקש לעשות פ"נ,איך להעביר תשלום? , אני נכנס לסעוד למחלקה ומפחד מהקורונה, אע"פ שאני מחוסן, אפשר ברכה שלא יאונה כל רע?

תשובה
אתה תתמגן והשם ישמרך.
שאלה - 235318
שלום לכבוד הרב
אחד אצלנו כל התפילה בפאלפון, קדיש פלא חזרת השץ שהיא חשובה ביותר פלאפון ועוד לא דברים חשובים, מדבר בווצאפ מקשקש בס.מ.ס ועוד לפעמים מצלצל לו באמצע עמידה!!!

תשובה
תתפלל במקום אחר.
שאלה - 235317
לכבוד הרב
האם בחור חוזר בתשובה שעשן סמים בעבר ולומד קבלה(מה שמותר...) והוא רווק ומשפחתו נגדו האם זה סיכון להתחתן עמו(אם אפשר תשובה זה דחוף לי)

תשובה
חסר דעת ואין לו סדר יום.
שאלה - 235316
לרב
אמש היה לנו סיור סלי' וחזר' ב4 בלילה
נחתי אחר התפילה למשך 8 שעות
רוצה היום בעזהי ללמוד כל הלילה ואז ללכת לסלחות לפני הנץ
מה כדאי ללמוד גמרא פלא יועץ אור החים שולחן ערוך טור

תשובה
איך מסתדר לך ״סיור סליחות״ עם פלא יועץ??????
שאלה - 235315
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום האם מותר להחזיק את הסכך עם הזקונים שלא יעוף תודה למורנו הגאון גמר חתימה טובה

תשובה
תניח עליו קורה ותהדק.
שאלה - 235314
שלום לכת"ר, מחילה גדולה על השאלה. אדם שבשל בעיה מסוימת, צריך לרחוץ חצי גוף בכדי להיות נקי לתפילה. לא תמיד הניקוי מספיק מצליח ללא רחיצה. האם בכיפור מותר? אלף מחילות מכבודו
תשובה
רק המקום שהתלכלך.
שאלה - 235313
לכבוד הרב שלום רב נדבקתי בקורונה לפני חודש והייתי מחוסן ב2 חיסונים את השלישי לא הייתי בגיל ולא הייתי זכאי מאז אני עם סחרחורות וחולשות וכאבי שרירים בלבול אך עלי להתנהג בצום
תשובה
תתחיל להתענות, ואם תרגיש לא טוב תשתה. מפני ממשלה המכשלה שלא סיפקה חיסונים בזמן.
שאלה - 235312
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם ניתן להעביר פידיון כפרות לטובת פרסים לקריאת תהילים לילדים שאנו עושים מידיי שבת? גמר חתימה טובה
תשובה
רק כשאין הכנסה אחרת.
שאלה - 235311
שלום לכבוד הרב
א)אפשר להמוך על היתר מכירה?
ב) המוכר אצלנו קונה ירקות ואומר שהם בדץ (עם היתר מכירה) אבל אין לו תעודה בחנות. מותר לאוכל מהם? אבי חושב שכן.
מה הדין?

תשובה
בשעת הדחק יש הסומכים. אך טוב להחמיר.
שאלה - 235310
לכבוד הרב
אנו בימים הנוראים והש"צ נוהג בתפילת הלחש להרים את קולו בחלקי התפילה הנקראים בימים אלה לדוגמה (מי כמוך
אב הרחמן...) האים מותר הדבר או שתפילת לחש כולה בלחש .

תשובה
מנהג עתיק הוא ששליח ציבור היה מגביה קולו משום אותם שאין בידם מחזורים.
שאלה - 235309
שלום לכבוד הרב,אבי היקר מיכאל בן חנה עבר היום ניתוח ארוך ומורכב.האם זה בסדר לומר להלחמתו מספר פעמים ביום בלי נדר בכל רגע שמתאפשר מזמורים מסויימים(מא,צא)?
תשובה
לומר ולא לחשוש.
שאלה - 235308
בעלי מכבד את ההורים שלו יותר מימני מתעניין קונה מפנק אותם עוזר יותר בבית שלו. אני שבורה מזה ניסתי לדבר איתו לא מוכן לקבל. יש לי צער והוא לא מוכן לדבר עם רב או מדריך .
תשובה
הכל לכפרה הוא. שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 235307
לכבוד הרב מוצפי
אדם שאכל פעם מאכלים אסורים!
אם רואים אדם כזה חילוני האם למרות שהוא נטמא יש סיכוי להצליח להחזירו בתשובה?אם כן איך?או שאין?

תשובה
אתה תתעסק בתורה הקדושה ותתקרב בימים אלה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 235306
לכבוד הרב הצדיק ארורים המדברים סרה בקדוש זה וזהו סימן שמעשיו מאוד רצויים ויצה"ר מקנא בו שלחתי כסף ובקשה לפדיון נפש לפני ר"ה איך אדע אם עשו האם מספיק פעם אחת שמעון בן יפה וב"ב
תשובה
לא להתייחס, תהיה שנה מוצלחת ביותר.
שאלה - 235305
לכבוד הרב אני בשבוע 38 להריון. עם הרבה אישפוזים עקב התייבשויות והקאות מתייבשת ומתעלפת בקלות. מה לעשות בצום יום כיפור?
תשובה
לשתות 40 CC כל 10 דקות.
שאלה - 235304
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לחמותי יש עצי פרי בחצר ואין באפשרותה להפקיר מאחר והיא במצב קשה מאוד האם מועיל שאישתי (בתה) תפקיר ונוכל לקטוף

תשובה
אל תקטפו ואל תשתמשו.
שאלה - 235303
לכבוד הרב הצדיק אני אמא ל9 הקטן בן 8 חודשים אני בתחילת הריון סובלת מחרדות וחרדה במיוחד מהצום כיצד עליי לנהוג? הרב יברך אותנו לבריאות
תשובה
לא לחשוש ולא לפחד, הכל יעבור בקלות להיות רגועים ושלווים.
שאלה - 235302
לכבוד הרב מוצפי שליט"א לא אישרו למקווה שבאיזור שלנו לפתוח בסד מחר בבוקר לטבילה לקדושת היום בגלל הקורונה כאישה מה אעשה במקום ?גמר חתימה טובה
תשובה
אין צורך לנשים. מספיקה מקלחת בבית.
שאלה - 235301
שלום לכבוד הרב
התכוננתי, השתדלתי, למדתי, קראתי את התהילים פעמיים. ניסיתי הכל
זה חוזר על עצמו ואני תמהה אולי לא מרוצים ממני בשמים

תשובה
מרוצים ממך ומנסים אותך, היה חזק ואיתן, קשה כסלע, תעבוד את בוראינו באהבה ובלב שלם. והוא יושיעך.
שאלה - 235300
שלום לכבוד הרב
הניחו לי על חלון הרכב מעטפה שרשום עליה כך:
סדר עמודי שש
מצורף שם לתפילה
תזכו למצוות
ובפנים היה סכום כסף ושם לתפילה.
אני חושב שנפלה טעות.
מה לעשות?
חתימה טובה!

תשובה
הכסףלאברך בעל משפחה עני.
שאלה - 235299
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרופא אמר לי שאסור לי לצום(קשור ללב) כמה מותר לאכול ולשתות ובאיזה אופן?

תשובה
כפי שכתבנו לשיעורין. שתיה 40cc אכילה 30גרם כל 10 דקות, פעם שתיה פעם אכילה.
שאלה - 235297
לכבוד הרב,
גרים בישוב שרובו חילוני (בעז"ה נעבור בקרוב). יש עניין ללכת לבי"כ לכל נדרי ונעילה לאישה? לא יודעת מידת יר"ש של החזן. בהוראה איני צמה אלא בשיעורים ויכולה ללכת.

תשובה
לא חייבת.
שאלה - 235296
שלום לכבוד הרב
איך ניתן לדעת שהשידור חי מוועבר בזמן אמת או בעיכוב שאז לא ניתן לענות אמן וכו'

תשובה
תלך לבית הכנסת.
שאלה - 235295
לכבוד הרב שלום רב!
הלילה יש סליחות בשעה 24:45 בקבר של צדיק בתוך בית העלמין עם 30 גברים (ללא נשים) האם מותר להשתתף איתם באמירת הסליחות?

תשובה
סליחות תעשה בבית הכנסתבהתעוררות.
שאלה - 235294
לכבוד הרב היקר
קרוב ל 6 חוד' כדור בתאריך מסוים בחודש לטיפול בבריחת סידן
אתמול שתיתי ומאז חשה מעט חולשה וסיפטומים של שפעת
רוצה בכל מאודי להתחזק ולהשלים התענית
מחוסנת ×3 ב"ה

תשובה
להיות רגועים בבקשה, הכל בסדר.
שאלה - 235293
לכבוד הרב שלום רב.
שואלת עבור חברה. חולת קורונה אמורה לצאת מבידוד יום שישי הקרוב, היום מזה שבוע
וחצי לא היה חום. האם צריכה לצום? גמר חתימה טובה!

תשובה
תצום ותרגיש בטוב.
שאלה - 235292
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ב"ה יש לנו בר מצווה בשבת פרשת וישב. הבן לומד עד 5 בת"ת ולכן לא יכול לסיים מסכת. איך כדאי לציין את הבר מצווה?

תשובה
יכין דרשה.
שאלה - 235291
לכבוד הרב היקר שלום!
יש לי הצעה של בחור שגדול ממני ב 5 וחצי שנים, הפרטים נשמעים מתאימים...חוששת בגלל הגיל... מה הרב אומר?
תודה רבה וגמר חתימה טובה!!!

תשובה
לא לחשוש, עת רצון היא כדאי לגמור לטובה.
שאלה - 235290
ב"ה

יש "רבנים" אחד מהם "מקובל" שעושה תיקונים ע"פ הבן איש חי רק שהוא מדומיין ולא "מקובל" וגוזל כסף מתמימים
הרב מבלי להכירו לאחר ששמע על זה הזהיר ממנו והכסף הפסיק לזרום
זה הכל

תשובה
ברות הוא וברוך שמו.
שאלה - 235289
לכבוד הרב שלום רב
אוי לי שראיתי בכך. אף עפ שאיני ראוי מצטרף למוחים נגד הרשע הארור.
לא מבין מדוע יפורסמו דברי הבל מעין אלו

גמר חתימה טובה לכת
מאת השפל

תשובה
קרתה תקלה בשגגה.
שאלה - 235288
לכבוד מרן הרב מוצפי
יש איתי בעבודה בחור צעיר לצערנו חצי כופר מאמין שיש השם אבל לא בתורה שכר עונש ושאנו לא העם הנבחר לטענתו אין דרך להוכיח וכואב לי עליו הוא בחור טוב איך לקרבו?

תשובה
תיקח אותו לבית הכנסת להתפלל.
שאלה - 235287
לכבוד הרב שלום רב, בהריון בחודש רביעי עם בחילות חזקות מרגיע שאוכלת לעיתים קרובות ולוקחת 4 כדורים ביום שעוזרים, מה הדין לגביי הצום( האוכל והכדורים)?
תודה רבה

תשובה
לא לדאוג לקחת תרופות הנחוצות ביותר והכל יסתדר.
שאלה - 235286
לכב הרב
לא בגלל יום כיפור!
רק בשבילי!!!!
האם יש לאדם בחירה אם לקנא ולהיות צר עין ולפגוע קשות באחר או שכך נולד בטיבעו?
(מנסה לסלוח על דברים קשים ולא מצליחה על הדברים החמורים)

תשובה
כל התכונות והטבעים ניתנים לשיפור ולשינוי.
שאלה - 235285
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה על המענה ועל התשובות המחכימות באתר הזה. רציתי לבקש סליחה אם פגעתי בכל צורה שהיא חלילה. לחזק את ידי הרב. אישרתי הו"ק. ומברך בגמר חתימה טובה

תשובה
תבורכו מן השמים.
שאלה - 235284
לכבוד מו"ר בנש"ק
האם מותר השנה לקנות מחנויות פירות שגדלו בסוף השנה שעברה?

תשובה
כל פירות העץ מותרים בקניה בשוק.
שאלה - 235283
שלום לכבוד הרב
שכחתי ששנת שמיטה וקניתי ירקות, ונזכרתי בבית ובדקתי והם היתר מכירה. שומרת בדך כלל שמיטה עם יבול מוכרי. מה לעשות הירקות של ההיתר מכירה?

תשובה
בדיעבד אפשר לסמוך, מה גם שרוב ככל הירקות היום הם משנה שעברה. וגם יש חלק ניכר יבול נכרי.
שאלה - 235282
לעט"ר
האם ניתן לעלות היום ח בתשרי לבית עלמין במקום מחר על מנת שלא יהיה לחוץ מדיי?
שנה טובה כתיבה וחתימה לרבנו היקר לחיים טובים וארוכים לאלתר

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 235281
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מוחה בכל תוקף כנגד אותו יצור מטורף ורשע ! איך אפשר לפצות פה אל מול ספר תורה מהלך? ההתנגדות של אותה טומאה רק מחזקת אותנו בדרכו של הרב ! גמר חתימה טובה

תשובה
חזקו ואמצו ויהי השם אלקינו עמנו תמיד. ואל תתנו לבכם אליו, הוא ככלב העושה את רצון אדונו השטן.
שאלה - 235280
שלום לכבוד הרב, איך מבחינים בין מה שנקרא ״עלה״ למה שנקרא נקודה לבנה באתרוג?
תשובה
עלה אינו נקודה. וזה מצריך נסיון ושימוש חכמים.
שאלה - 235279
ברשות רבנו שליט"א. לאותו רשע כסיל מטורף שמדבר נגד אלוקי ישראל ותורתו. יראה הקב"ה בעניינו ויתן לו מנה אחת אפיים על כך שמדבר נגד קדש הקודשים. רשע לך מכאן ערל טמא. מחילה הרב.
תשובה
בזה הם עוסקים ערב יום הדין השם יצילנו.
שאלה - 235278
לכבוד הרב שליט"א
האם על בננות שיש עכשיו בסופרים מברכים שהחיינו?

תשובה
אין מברכים על בננה שהחיינו, הגם שיש עונות שפל ועונות פוריות גגון בחורף ובאביב. מכל מקום מכיוון שהיא נמצאת כל השנה בשוק אין מברכים עליה שהחיינו.
שאלה - 235277
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לשים נר נשמה חשמלי בבית,בבית האלמנה ובכל בית של בנות הנפטר?

תשובה
בהחלט לא, נר זכרון רק בבית הכנסת.
שאלה - 235276
שלום לכבוד הרב אנחנו אוהבים אותך ומקשיבים רק לך ולאותו רשע שמדבר ככה אל הרב אוי לו ולזרעו ..אוהבים אותכם ומחזקים את ידיכם חתימה טובה שתהיה לכבוד הרב ולעורך היקר ובריאות
תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 235275
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב .
אני סובלת מחרדות לא קלות(ולפני צומות יש לי לחץ דם נמוך) והרופא המליץ לי לקחת כדור לוריוון וזה מרגיע אותי.
מה עליי לעשות בצום כיפור?
תודה.

תשובה
לקחת את הכדור בלי מים.
שאלה - 235274
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אשה גם יכולה לומר את הבקשה עם הפתק שכותבים וזורקים עם אבן לכנרת.
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 235273
לכבוד הרב שלום רב. רצינו לעשות סעודת הודיה ולתרום לסעודה של עשרה תלמידי חכמים עניים. מה הסכום שצריך לתרום לזה? ובבקשה שהרב יברכנו לחתימה טובה וישועות. תודה רבה.
תשובה
דמי עלות הסעודה.
שאלה - 235272
לכבוד הרב
יש קו טלפון שמשדר תפילות בשידור חיאדם שנמצא בבידוד ולא יכול להגיע לביה"כהאם יכול לענות אמן/קדושה/י"ג מידות וכו'?גח"ט.

תשובה
השאלה היא אם התפלות מועברות דרך הטלפון בזמן אמת, או אם דרך אמצעי טכנולוגי אחר שיש הפרש ניכר בזמן.
שאלה - 235271
לכבוד הרב
אישה ארבעה חודשים אחריי לידה,מניקה.
רוצה להתפלל את כל התפילות אבל עם תינוקת קטנה,איזה תפילות חוץ מנעילה כדי להקפיד להתפלל בבית כנסת
גמר חתימה טובה

תשובה
תפילת כל נדרי.
שאלה - 235270
ברשות הרב
יבמות קיב: דור שבן דוד בא קטיגוריא בת"ח. בא לחזק ידי הרב הקדוש אשר נבהלים כולנו לפנות למרן פארינו עט"ר, אשר בעיקבתא דמשיחא כל הארורים שונאים, אוהבים אנו את הרב

תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 235269
לכבוד הרב היקר והעורכים היקרים שלום רב.
אנא אני מבקש לא לפרסם
הטיפש המטופש הזה שכך פומדבר לרב. ממש כואב לנו

תשובה
כדברך נעשה.
שאלה - 235268
לכבוד הרב עט"ר האם מותר לקחת עץ זית שהיה באדמה ולשתול אותו בגינה על ידי גוי .... שמעתי שאיזה רב התיר לדוד שלי האם מותר תודה רבה שנה מבורכת יפלו לאבדון כל המשטינים עלייך אמן
תשובה
בשנת השמיטה הדבר אסור בהחלט.
שאלה - 235267
לכבוד הרב
א. תיקון חצות בשנת שמיטה שלא אומרים בה "תיקון רחל" האם אומרים וידוי בתחילתו? (לפני תיקון לאה)
ב. האם נוהגים למעשה להניח 4 חלות ביו"ט (כמובא בעוי"ח צו י)?
תודה רבה

תשובה
א, בימים שיש בהם תחנון בהחלט. ב, כן נוהגים. כנגד ארבע אותיות שמו הקדוש.
שאלה - 235266
שלום לכבוד הרב,
אני איש תורה. ואני מזועזע מאותם רשעים שפוצים פה על כבד הרב.
מי שמבזה את הרב או כל תלמיד חכם דינו כמבזה את התורה הקדושה ואת אלוקי ישראל.
לדעתי הגיע הזמן לצנזר.

תשובה
כל שעה מצנזרים בעזרת השם יתברך.
שאלה - 235265
לכבוד הרב
עורך יקר, אנא אל תפרסם שאלות של עז פנים וחצוף זה, אני קוראת ופשוט רועדת בגופי בגלל אותו כסיל-אוויל. הקב"ה יחזק את הרב וישמור לנו עליו וינקם מכל אותם אנשים רשעים!

תשובה
רשעים גם על פיתחה של גהינם אינם שבים בתשובה.
שאלה - 235264
לכבוד הרב
יש באפשרותי לרכוש 4 המינים שגדלו בארץ עי שומרי שבת והם כשרים אך אינם מהודרים או לרכוש מהודר ואינני יודע מי גידל והיכן

תשובה
מהודר זה הכי חשוב.
שאלה - 235263
לכבוד הרב האם מותר להעביר כסף מבנק לבנק אם זה לוקח זמן עד שתהליך (יעביר). ותוך ימים אלו יש שבת ויום כיפור.. תודה רבה
תשובה
ביום כיפור הבנקים שובתים, אך בשבתות בהחלט יש בעיה.
שאלה - 235262
לכבוד הרב
ברוך ה' כדברך עשיתי את החיסון השלישי, מבקשת ברכה לבריאות איתנה,חלק מילדי אינם שומרים עדיין בע"ה שיחזרו בתשובה רוצים להגיע בחג סוכות בעבר דחיתי אותם גורם פרוד

תשובה
השם יתברך יהא בעזרכם, ויהפוך ליבם לטובה לעבוד את השם יתברך.
שאלה - 235261
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תרמנו לישיבת הרב לאברכיםלפידיון נפש ליום הכיפוריםלי ולבני משפחתי
שמות הועברו לאלירן בהודעהגמר חתימה טובה

תשובה
תודה לכם, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 235260
שלום לכבוד הרב.
אישה בהיריון לקראת חודש רביעי האם עליה לצום ביום כיפור?

תשובה
תתחיל להתענות ותרגיש רק טוב.
שאלה - 235259
שלום לכבוד הרב שליט"א
לא עלו לקבר ביום השביעי לפטירה האם יעלו אח"כ או ימתינו לשלושים.
תודה רבה.

תשובה
אפשר היום או מחר לעלות.
שאלה - 235258
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם מתפללים על דבר מסוים ולא נענים מה זה אומר שהשם לא רוצה לשמוע אותי?

תשובה
יש סיבה לכל מה שמתרחש והכל לטובה.
שאלה - 235257
לכבוד הרב שלום רב
מחר ערב כיפור,אנו אמורות לקום משבעה על אבא ז"ל,האם מותר לנו ללכת לסליחות לפנות בוקר?
לא יצא לנו לומר סליחות עד היום.

תשובה
לא, קמים אחרי תפילת שחרית. את הסליחות ניתן לומר דרך הרדיו.
שאלה - 235256
כב' הרב שליט"א,
קבלתי דבש שמדען אחד יצר מפרחים שמהקמפוס של האוניברסיטה במעבדה שלו.
נכון שלא כדאי לנגוע בזה?
בריאות מלאה לכבודו עד בוא משיח ועד בכלל.תודה
וגמר חתימה טובה.

תשובה
קשה לדעת מה הוא ואיך הוא.
שאלה - 235255
מו"ר האהובמאחל לרב גמח"ט.תזכה לשנים רבות נעימות וטובות. תודה על ההדרכה בהשקפה ובהלכה החיים פשוט אחרת שאני דבק ברב. בבקשה תשמור על עצמיך אנחנו צריכים אותך אתנו אוהב אותך
תשובה
תודה על הברכות והאיחולים, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 235254
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם יש נוסח נוסף שעושים כפרות על כסף .חוץ כמובן מזאת כפרתי זאת חליפתי וכו' תודה לרב גמר חתימה טובה
תשובה
זה בדיוק הנוסח.
שאלה - 235253
אני בת 46 והתחסנתי חיסון השלישי.הבן שלי הוא חולה קורונה.אני לא מרגישה טוב. יש לי כמה תסמינים אבל לא חום.קשה לי מאוד לאכול הרבה מחר ולצום.מה עלי לעשות בכיפור?
תשובה
כשנגיע לתענית תבדקי את מצבך ואם יש צורך תשתי, ואני מאמין שתרגישי טוב
שאלה - 235251
לכבוד הרב שלום רב!
רציתי לשאול בבקשה מה הפתרון לקיום המנהג שמובא בספרי הרב, לעשותו בח-ט תשרי עם זריקת האבן, למי שלא גר במקום נהר או ים כדוגמת ירושלים?
תודה רבה לכבוד הרב!

תשובה
לא עושה את הסגולה.
שאלה - 235250
שלום לכבוד הרב, אימי בת 73 וסובלת מאוד מסחרחורות מה הדין לגביה בצום של כיפור?
תשובה
תשכב במיטה.
שאלה - 235249
לכבוד הרב שלום רב האם כשבאים במוצש מבית הכנסת חייב להיזדרז לעשות הבדלה ב.אם הבעל עושה רבינו תם ובני הבית לא מה יעשו?
תשובה
יעשה התרה ויבדיל מיד.
שאלה - 235248
שלום לכבוד הרב הבת שלנו בת32 עקרה שן בינה סובלות מחוסר איזון מקבלת כדורים הייתה במיון קיבלה עירוי .סובלת ממירגנה חריפה הרופאה אומרת שלא תצום כיצד תנהג תודה לרב
תשובה
תשתה לפי הצורך.
שאלה - 235247
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה חובת אישה עם ילדים קטנים לגבי תפילות בביה"כ ביום כיפור?
נשים מגיעות עם ילדים ונגרמת הפרעה גדולה בריכוז למתפללים
תודה רבה

תשובה
אינה חייבת לבוא.
שאלה - 235246
לכבוד מרן נ"י
השתדלתי לצום ב"ה , והיום התאיישתי אמרתי "מזמור לדוד" על מנת לפתוח הצום,אולם התחרטתי מיד ואני מעוניין להמשיך בצום ,האם אפשר להמשיך בלי נדר לצום עד צה"כ ? תודה

תשובה
אפשר. רק תהיה רגוע.
שאלה - 235245
לכבוד הרב שלום רב
הרב כתב שיש להפריש פירור חלה מכל מאפה.
מה צריך לומר כשמפריש את הפירור? ומה לעשות איתו אח"כ?

תשובה
הרי זו חלה, ומניחים במקום שלא דורכים שם.
שאלה - 235244
שלום לכבוד הרב אני ב"ה מחוסנת אך נידבקתי ב"ה מביתי בצורה קלה יחסית
הרופא חרדי אמר לי לשתות לשיעורים כי רק בערב כיפור אני משתחררת מבידוד.

תשובה
לשתות לשיעורים.
שאלה - 235243
לכבוד הרב שלום רב אימי נפטרה 11.8.21ולפני שבוע היה את השלושים רציתי בבקשה לברר האם מידי פעם ניתן לעלות לבית העלמין לפני השנה אני כבר מאוד מאוד מתגעגעת אליה עצוב לי
תשובה
רק פעמיים בחודש.
שאלה - 235242
שלום לכבוד הרב יש סידורים שחותמים מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הכיפורים בלי מוחל וסולח. מה הדין לסמוך לכתחילה או בדיעבד? שנה טובה
תשובה
טעות גמורה היא.
שאלה - 235241
לכבוד הרב,בעת אמירת ועל חטא,1. האם מכים על הלב 2.בחזרה האם עומדים ב ועל חטא 3.האם אומרים עם החזן,או שעונים תמחול/תסלח ?. גמר חתימה טובה
תשובה
א, נוהגים כך, ב, מי שאינו חלש. ג, כל מקום לפי מנהגו.
שאלה - 235240
שלום לכבוד הרב אני בהריון בשבוע 40. האם אני צריכה לצום כרגיל ביום כיפור ?
תשובה
הכל יעבור בשלום, במידה ויהיו צירים לשתות.
שאלה - 235239
לכבוד הרב
מעונין לתרום לפדיון נפש האם יש אפשרות בטלפון ?????? אין לי גישה לאתר

תשובה
0522751941
שאלה - 235238
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קופת צדקה ששנים לא דרשו אותה מה עושים עם הכסף או לשלוח לשם שכתוב על הקופות צדקה?
ואדם עם שבעה ילדים לומד תורה בבית נחשב עני ולתת לו צדקה?

תשובה
תתני לעוסק בתורה.
שאלה - 235237
לכבוד הרב!
אשה שבד"כ מתפללת ביום כיפור בבית הכנסת,אך הפעם יהיה לה ביום כיפור,והיא מרגישה עייפות וחולשה.האם רשאית להתפלל בביתה? האם צריכה לחשוש להתרת נדרים?

תשובה
כן, ואת ההתרה תשמע הלילה ברדיו בשידור חי.
שאלה - 235236
עט"ר
האם אפשר להתיר נדרים שאני זוכר לפי הנוסח התרה שהרב עושה במוסיוף בחמישי.
כמובן שאני פורט את הנדר בפני אחד הדיינים שהוא רב.
זה יעשה דרך הטלפון כי אני מאומת.
זה בסדר?

תשובה
אם אתה מפרט את הנדר מועיל.
שאלה - 235235
לכבוד הגאון הרב מוצפי שליט"א האם אפשר ללבוש שמלה בצבע כהה (כחול) ליום כיפור, או לקנות חדשה?
תשובה
אפשר.
שאלה - 235234
לכבוד הרב
מהו שיעור הכפרות השנה? תודה רבה לרב על הכול גמר חתימה טובה לרב ולצוות היקר

תשובה
חי שקלים.
שאלה - 235233
לכבוד הרב שלום רב פעם קודמת פיספסנו מצוות שילוח הקן כי לא הפקרנו את אדן החלון ולאחר שלמדנו מאז הפקרנו, וכעת קיננה ציפור מסוג תור עם ביצים. האם אני יכול לקיים כעת את המצווה?
תשובה
רק בלילה שהם דוגרת.
שאלה - 235232
לכבוד הרב
חבר קנה בר''ה עליית משלים בכוונה לעלות בעליית חמישי (חובת היום).והעלו מוסיפים לפניו. עדיין קיים את המצוה ?
שאלתי ולא מצאתי את התשובה

תודה וגמר חתימה טובה לרב

תשובה
קיים בהחלט.
שאלה - 235231
שלום לכבוד הרב האם נוסח הסוהר הקדוש של ארמית ידי בצלותי אפשר לומר ללא קשר לתיקון חצות תודה לרבנות כל זיכוי הרבים
תשובה
מותר.
שאלה - 235230
לכבוד הרב שלום רב
בגן של בני גן מיוחד יש עזיבות פתאומיות של הצוות. האם מותר לי לברר בהנהלה הגבוהה(עמותה פרטית) מה קורה כי זה מאוד מוזר.

תשובה
מותר.
שאלה - 235229
שלום לכבוד הרב
האם אפשר להקדים הכפרות(בכסף)
להיום או יש עניין דוקא בערב כיפור
תודה לרב

תשובה
אפשר.
שאלה - 235228
שלום לכבוד הרב שליט"א האם אפשר לתת לילדה בת 16 להתחיל להתפלל על הזיווג שלה שיהיה כשר לעתיד לבוא או שזה מוקדם מדי
תודה לרב הצדיק על כול השנה שעונה ומדריך אותנו גמר חתימה טובה!

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 235227
לכבוד הרב
אני עם קורונה דיברתי עכשיו עם הרופא (דתי)הוא אמר לי שאני צריכה לפחות לשתות ואם תהיה גם חולשה אז גם לאכול
כמה מותר לי לשתות ?
יש לי גם ילדים קטנים

תשובה
40 CC שתיה כל חשר דקות. או 30 גרם אוכל מוצק כל 10 דקות.
שאלה - 235226
לכבוד הגאון הרב
הסוכה אצלי בנויה בגג, והחומה בגג זה הדפנות. כמה מרחק צריך שיהיה בין החומה לעמודי הבזרח של הסוכה? האם מותר להשאיר רווח בין העמודים לחומה או שצריך להצמיד?

תשובה
עד מטר אחד.
שאלה - 235225
לכבוד הרב שלום רב
נמכר בסופר סוכה מתנפחת שמגיעה עם משאבה ובלחיצת כפתור הסוכה עומדת תוך דקה.
מה הדין של הסוכה בהלכה?

תשובה
אל תתעסק בזה.
שאלה - 235224
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
העברתי לחשבון ישיבת בני ציון,בכל לשון של בקשה,פדיון נפש למען השכינה שאיתי ביסורי.שנזכה בקרוב לגאולה שלמה שכה מייחלים תודה מראש וגמר חתימה טובה.

תשובה
תזכו ותראו בישועה.
שאלה - 235223
לכבוד הרב שלום רב
ביתי בת 21 לקחה אבן מהציון של הרב עובדיה יוסף ונדרה שתחזיר את האבן לאחר שתתארס אך האבן אבדה מה צריך לעשות
טלפון לחזרה......

תשובה
אסור לקחת אבן מקבר, אסור לידר נדרים, תעשה התרה בפני שלשה.
שאלה - 235222
לרב שלום, נשואים 3 וחצי משפחת אשתי מתערבת חודרת לחיי הנישואים מנסים תמיד ליצור פירוד(גם לאחרים עשו). מחלוקות, כמעט גירושין משקעים רבים. עברנו דירה והמשפחה בשלה ממשיכה
תשובה
תשתוק ותצליח.
שאלה - 235221
לכבוד הרב
בדיקת סוכר לא תקין התחלתי טיפול
לגבי הצום איך צריך להתנהל עם הבעיה
הרופא מחליט מה שיגיד לי אני עושה . ?

תשובה
הכל יעבור בקלות.