ליחצו לשליחת שאלה לרב
נתיבות
בית הכנסת בית בוכריס
רחוב שלום בונייך 1
יום ג' י"ט באב 16/08/22 למניינם בשעה 20:30

חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י"ז/אב תשפ"ב

              

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 255050
לכבוד גאון עוזנו
ראיתי פרסמו על השגחה של מורנו ורבנו על בשר רציתי לשמוע על אופן ההשגחה
כמו כן מה שכבודו אמר בסרטון על הרב בן סעדון זהו הרב יורם ? יישר כח
ה' יאריך ימים על ממלכתו

תשובה
הגאון הרב הצדיק יורם בן סעדון שליט"א, איש ירא אלקים משכמו ומעלה, חכם ונבון, בקי בכל הדיעות והפרטים בהלכה, בכל השייך בכלל, ועניני הכשרות בפרט. על כל אלה אומן במלאכת השחיטה, זריז וזהיר, חכם מחוכם ונבון לחש, בעל חכמה ותפיסה נדירים, מהיר מחשבה ובעל רגישות ועירנות מיוחדים, המבחין מעצמו במלאכה הקשה והעמוסה, וגם בעל עין חדה באופי בעלי מלאכת הקודש, הן השוחטים, הן הבודקים, הן המשגיחים והמפקחים, על כולם מפקד בכוח אשר חנן אותו הבורא, אינו יודע מנוחה באחריותו בימים ובלילות, הן בשחיטת העופות, והן בשחיטת הבקר.

זכה בד"ץ "בני ציון" במרגלית יקרה זו, יהלום דלית ליה טימי, מוכתר בנימוסין, בעל לב רחב, סבלנות מרובה, וגם תקיפות איתנה בכל הנוגע להלכה, ואינו זז כמלא נימא בכל עבודת הקודש. עוד בימי הגאון מרן מלכא ה"יביע אומר" זצוק"ל זלה"ה, נודע בשערים המצויינים בהלכה שמו, ובחר בו להיות ראש הבד"ץ, ואת הכל עשה בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה.

אני הצעיר באלפי ישראל מודה ומשתחווה לאבינו שבשמיים שזימן לנו אותו לגשת אל המלאכה, לבחור את כל אנשי הצוות, אחד לאחד, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים במלאכת הקודש, והוא נשיא עליהם לנהלם ביום ובללה למען יאכלו בני ישראל מוצרים מהודרים, ויעלו על שלחנם עופות ובשרים מעולים ומהודרים בכל ההידורים, אליבא דכל הדיעות.

כאן עוד מקום יפה בלבי לברך את בעלי המפעל "וול דאן", אשר לא חסכו ולא חוסכים כל מאמץ לחזק את הכשרות בכל ההידורים, ועומדים איתנים כנגד כל הרוחות הזרות הסוערות למולם, את ידידנו הנכבר ירא אלקים שמעון אסרף הי"ו, וחביריו היקרים והנכבדים, אשר דלתם פתוחה תמיד בפנינו לכל פרט והידור בימים ובלילות, וההידור קודם לעסקיהם ולאומנותם, וגם על המלאכה הסטרילית, הנאה והיאה לכבוד זה השלחן אשר לפני השם, להגיש לכולנו ממיטב וממבחר הבשרים המהודרים.
ברך השם חילם ופועל ידם תרצה. וימצאו ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידיהם. אמן נצח סלה ועד. מנחם אב התשפ"ב.
החותם פה ירושלים עיר קדשינו בן ציון הי"ו ב"ר סלמן מצפי זצוק"ל וזיע"א.
שאלה - 251810
לכל הקוראים והשואלים באתר של כבוד הרב מוצפי .
האתר זקוק לעזרתכם הכספית כדיי שיוכל להמשיך ולעזור לכם .
אנא עזרו גם אתם ותירמו לאתר. (פרטים בדף הבית)בברכה
הנעזרים ברב

תשובה
חזקו ואמצו, ותשרה ברכה בכל מי ומי שיעזור לחזק אתר זה והנעזרים בו. בן ציון ב"ר סלמן.
שאלה - 244600
לכבוד מורנו הרב, האם מותר לשמוע קלטות שירים בימינו?
תשובה
א, לצערינו בימינו אלה רוב ככל השירים בדו מליבם אנשים שאין בהם תורה, וכתבו מילים שונות ומשונות. דיבורים מוזרים אשר הגו אנשים ריקים מכל תוכן, חיבורי עמי ארצות, בלי יראת השם, אהבת תורה, חינוך נכון ודביקות בבורא. בעוד שיש ספרי שירים הגדושים תורה וחכמה ויראת השם. מעוררים את הלבבות ליראת השם ולאהבת תורתו.
וכי מה חסר חלילה לשירי רבי יהודה הלוי. רבי שלמה אבן גבירול, רבי אברהם אבן עזרא, רבי ישראל נג'ארה, הענק בקבלה רבנו שלם שבזי זיע"א. והולכים לחצוב בורות נשברים. ואתה שואל מה עושים? ומשיבים לך צעירי הצאן, בימינו אין להחמיר!!!

ב, ותמה אני מאוד על המקילים ומתירים איסור מפורש בתלמוד ובפוסקים, ואילו בימי בין המצרים, או בימי הספירה אוסרים, וכי יש לזה סמך בראשונים לחלק בין ימים אלה, לבין שאר ימות השנה?
אמנם ימי הספירה ובין המצרים הם ימים של צער וחשבון נפש, אך מבחינת שמיעת כלי זמר לא מצינו היתר רק בשמחת חתן וכלה או בשמחה של מצווה ולא בימים רגילים. והתשובה בימינו לא נהגו בכך!!!

ג, ועל כל אלה רוב המנגינות המולחנות הם חיקוי זול של שירי עגבים, דברי ליצנות של פורקי עול, של אלילי הנוער של הגויים הטמאים בזוהמה דליסטרון, של תחנות מצעדי השיכורים והפוחזים, משועממים ובטלנים, ויש בהם חשש גדול של שירי יוונים מאוסים, אשר בעל נפש טהורה ימאס בהם. ושוב אתה שואל נו, מה עושים? והתשובה כבר כולם נוהגים כך!!!

ד, הסכנה המיידית היא בני הנוער הנמשכים אחרי ההבל ושירי הריקנות, כי נתטשטשו הגבולות, הוסרו המחסומים, נמחקו ההבדלים, שבין בני הגבירה לבין בני השפחה, גם פשתה המספחת ללכת לערבי שירה וזמרה, ויד המאכערים ראשי הקבצנים ואנשי משרדי הפירסום, היתה במעל ראשונה. להסית ולהדיח נשים תמימות והורים לילדים, דוב אורב הוא לי וכל מוצ״ש או יומא דפגרא הוא להם לטרף במסווה של התחזקות והתעלות רוחנית "שאין כמותה" ועם נבדל הולך ודל, שולל אחרי ההבל, תחת אשר היינו עם הספר, התורה, הבקיאות בתנ"ך, בים התלמוד, ובמרחבי ההלכה, הפכנו לעם של בידור, טיולים במדברות, ביערות, בנקיקי הסלעים, באגמים ובנחלים, הנה מדבר יהודה, שם המכתש הגדול, וגם המכתש הקטן, ואיתני קלטות הזמרים שכבר 50 שנה הם עדיין חוזרים בתשובה, כי הם יושבים על הגדירות, ונהנים משני העולמות הדמיוניות. והתשובה נהגו כך!!!
עתה נלך למקורות ונציץ שם מה כתוב?

ה, במשנה סוטה מח, א. "משבטלה סנהדרין, בטל השיר מבית המשתאות, שנאמר: בשיר לא ישתו יין וגומר. אמר רב הונא בריה דרב יהושע, דאמר קרא זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם. אמר רב, אודנא דשמעא זמרא תעקר. אמר רבא, זמרא בביתא חורבא בסיפא, שנאמר קול ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה. מאי כי ארזה ערה? אמר ר' יצחק בית המסובך בארזים עיר הוא? אלא אפילו בית המסובך בארזים מתרועע".
ועוד אמר ר' יוחנן, כל השותה בארבעה מיני זמר, מביא חמש פורעניות לעולם, שנאמר הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם, והיה כנור ונבל תוף וחליל ויין משתיהם ואת פועל ה' לא יביטו, מה כתיב אחריו? לכן גלה עמי מבלי דעת, שגורמין גלות לעולם, וכבודו מתי רעב שמביאין רעב לעולם, והמונו צחה צמא שגורמין לתורה שתשתכח מלומדיה, וישח אדם וישפל איש שגורמין שפלות לשונאו של הקדוש ברוך הוא, ואין איש אלא הקדוש ב"ה, שנאמר ה' איש מלחמה, ועיני גבוהים תשפלנה, שגורמין שפלות של ישראל, ומה כתיב אחריו? לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק וירד הדרה והמונה ושאונה ועלז בה".

ו, גם המעיין הישר והנבון יראה בשו"ת יחוה דעת חלק א, סימן מ"ה, שלא התיר אלא בכמה תנאים והם, א, בשמחה של מצווה כגון שמחת חתן וכלה, או ברית מילה וכדומה. ב, שיהיו שירים של שבח והלל להשם יתברך, שהם שירי קודש. וכמו שציין שם לדברי המאירי שהיקל בזה וכתב \גיטין ז, א] "כל מיני זמר העשויים לשמחת הוללות ושלא לכוין בהם לשבח השי"ת, אלא דרך קלות ראש ותענוג במיני מאכל ומשתה, אסור לשומעו ולהשתעשע בו, בין כשנעשה הזמר בכלי שיר, בין בשירה על פה, ומכל מקום כל שיש בו שבח ותהלה להשי"ת, כגון פיוטים ומזמורים, מותר, וכו', שלא נאסר אלא כשעושה דרך פריצות, וזהו שאמר אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, כלומר כמנהג העמים".
ויש ליזהר שלא לשמוע שירי חול שאינם שבח להשם יתברך, וכן שלא בזמן שמחה של מצווה, ובפרט שהרמב"ם הלכות תעניות פרק ה הלכה ד, אסרם משום החורבן, והמקילים סומכים על המאירי ז"ל שהתיר דווקא באופנים שהזכרנו, ודי בזה.
שאלה - 244348
כבוד תורה הרב לא מודיעין לתפילות.
לא אמור לפרש פסוקים.
לא לתת חומר לדרשנים/יות.
הרב פוסק מקובל מורם ופרוש מעם
כבוד תורה!!!!!!!!!!

תשובה
המערכת, תודה על ההבנה.
שאלה - 228330
לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
תשובה
חזקו ואמצו, מומלץ בכל פה,
שאלה - 255305
לכבוד הרב שלום רב
רק להודות לכה"ר שליט"א על קבלת הפנים החמה,על השיעור המיוחד ביום שבקרוב,ועל הברכות הנלבבות לנו ולשלושת בני..
טוב עין הוא יבורך.. בו"ה וכט"ס ועד לכת"ר!

תשובה
תודה לכם על היחס, האהבה שאינה תלויה בדבר, הנימוס והדרך ארץ של הבנים. התפעלתי מאוד.
שאלה - 255304
לכבוד הרב
בחור שחמש שנים בתשובה לומד באוניברסיטה מעורבת יש סמארטפון ולומד בישיבה רב השבוע
מעונין לעשות קירוב רחוקים באוניברסיטה
מעוניינת בבן תורה
האם הבחור ירא שמים?

תשובה
אם שומר שבת כהלכה, ואוכל מאכלים מהודרים בכשרות.
שאלה - 255303
אמי היקרה התאלמנה לפני 4 שנים, מאז משתדלת בכל מאודה לעשות נ"ר לאבא ע"ה.
באזכרה משלמת לאברכים להקדשת יום לימוד לע"נ, רכשה נר חשמל לביה"כ הבנים קונים מפטיר ב"נ
האם נחשב טוב?

תשובה
בתנאי שהאברכים ילמדו ארבע שעות ברציפות בתענית דיבור. עם פיקוח.
שאלה - 255302
שלום לרב. גיסי בן 26 עם תסמונת דאון. כשחמי נוסע רוצה להשאיר אותו אצלנו יש לנו ב״ה ג בנות בת 7-5-3. כשהוא בא, מחבק ומנשק וכו׳ את הבובות של הבנות שלי. לקבל אותו או לא ?
תשובה
הוא זקוק לחום ולאהבה תן לו הרבה. ותקבל אותו. ותשמור על בנותיך.
שאלה - 255301
שלום לכבוד הרב
אשתי העיפה אותי מהבית וטוענת שהיא שבורה מיחסי אליה לפני שנתיים קרה דבר דומה הלכתי לטיפול והשתפרתי לאחרונה חזרתי לסורי ביחסי לאישתי והכל צף לה מחדש מה לעשות

תשובה
לך שהית לטיפול ותשוב איש נבון וחכם.
שאלה - 255300
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
צריך להקפיד על טבילת עזרא בשביל לומר את הייחודיים המופיעים בסידור של הרב לפני ק"ש שעל המיטה?

תודה רבה ושבוע טוב ומבורך

תשובה
כדאי וטוב אך לא חובה.
שאלה - 255299
לכבוד מו"ר עט"ר שליט"א
ראיתי בלב חיים שכתב שבביאת המשיח בקרוב נברך מספר ברכות ומהן ברכת שהחיינו השאלה למה לא הטוב והמטיב כי זו טובה לרבים ולא רק ליחיד

תשובה
זה תשאל את המשיח.
שאלה - 255298
שלום לכבוד הרב
אני כבר בן 37 כהן רווק אין הצעות האם אפשר לנסות הצעות שהבחורה לא לובשת תמיד חצאיות כבר התיאשתי לא יודע מה לעשות האם הכל משובש גם הדתיות מחפפות

תשובה
אסור להתייאש, לעולם לא.
שאלה - 255297
לרב היקר
בסעודה שלישית הרגשתי שוב מאז האישפוז חולשה והירדמות של היד ודופק גבוה. נא עצתך מה לעשות לרפואתי? נמצאת בתקופת שידוכים ולא רוצה צרות ומחלות חוששת ודואגת מאוד

תשובה
זה רק מתח, להירגע ולקרוא פרק תהלים ולשתות תה מנטה.
שאלה - 255296
לכבוד הרב
בני בכיל 3.5 האם האמא יכולה לקחת אותו איתה לים כמובן ים נפרד?

תשובה
זה לא לכתחילה.
שאלה - 255295
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם השדכנית המוזכרת באתר תוכל לפעול עבור גרושה מסורתית עם ילד? או רק לציבור החרדי?
תודה לרב על כל פועליו

תשובה
תנסי אולי זה יצליח.
שאלה - 255294
לרב היקר,
בעזרת השם יש השבוע תור לרופא לגביי תוצאות הבדיקה החשובה של אמא.
נמצאים במתח ופחד וחרדה מה הרופא יאמר.
מה כבוד הרב ממליץ לקרא לבשורות טובות?
ברכתך לבשורות טובות

תשובה
לא מתח ולא חרדה, בטחון בהשם יתברך, לקרוא פרקי תהלים מתוך הלב עם שתי דמעות והכל מסתדר.
שאלה - 255293
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

האם אפשר לעשות גיבוש אחים לטיול 3 ימים יש לציין שאנחנו שומרי תורה ומצוות?

תשובה
כתבתי לכם, לא מתאים בכלל בימים קשים אלה.
שאלה - 255292
לכבוד הרב שלום רב
בקריאת שמע שעל המיטה בליל שבת ויום טוב, כשאומר הריני מוחל וסולח וכו', האם מסיים כרגיל: "יהי רצון וכו' שלא אחטא עוד, ומה שחטאתי מחוק וכו'", או שמא מדלג?

תשובה
מדלגים לשונות של מחילת עוונות.
שאלה - 255291
שלום לכבוד הרב,
מאיזה גיל בערך נכון יהיה להוציא תינוק מחדר השינה של ההורים?
תודה רבה!

תשובה
מיום שמתחיל לישן 4 שעות רצופות.
שאלה - 255290
לכבוד הרב
אבא שלי עם המחלה בכמה מקומות בניהם על הושט הרופאים אמרו שיתחיל מחר הקרנות והאחים החליטו שחלש מידיי בשביל זה. שואלים מה לעשות ? אם הרב יכול להתפלל עמרם בן מסעודה

תשובה
תתייעצו עם הרב פישר.
משרד 02-644-2000
נא להתקשר בימים ראשון עד חמישי
מהשעה 10:30 בבוקר ועד לשעה 18:00
אלו השעות המועדפות ליצירת קשר עם הרב פישר במגן לחולה
———
שאלה - 255289
לכבוד הרב.אמור להיכנס לדירה בעוד כשבוע שבועיים ,ולפני שנכנס לדירה רוצה לעשות חנוכת הבית, האם אפשר לעשות חנוכת הבית לפני מזוזה ,או שעדיף לקבוע מזוזה ואח'כ חנוכת הבית?
תשובה
תכין מיד מזוזה, וכבר מחר בערב תיקח עשרה חברים ותלמדו בספר ברית עולם, לימוד לחנוכת הבית ותקבע מזוזה.
שאלה - 255288
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול מכבדו האם יש מסרות לגבי קבר ניתאי הארבלי ומיקמו
האם מה שידוע היום שזה ליד בית הכנסת העתיק בארבל
בתוך מערה זה מדויק וזה הקבר?
תודה רבה ושבת שלום.

תשובה
תמשיכו להטריד את הרב בשאלות חוזרות. העורך. תודה לכם.

שאלה - 255264
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול מכבדו האם יש מסרות לגבי קבר ניתאי הארבלי ומיקמו
האם מה שידוע היום שזה ליד בית הכנסת העתיק בארבל
בתוך מערה זה מדויק וזה הקבר?
תודה רבה ושבת שלום.
תשובה
נא עיין שפתי צדיקים.
שאלה - 255287
לכבוד הרב
לא ידענו שצריך לשים מצבה בתום השבעה שיהיה יום ראשון הזה.חשבנו בחודש.מה עושים??

תשובה
אין חיוב במציבה קבועה וכתובה, מחר בבוקר עולים ומניחים לבינה אחת או שתים, בגובה 30 סנטימטר מעל הראש. וזה כבר מציבה.
שאלה - 255286
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ניתן להקדים ניקוי יסודי של החצר עכשיו בשנת השמיטה ע"י גנן שכולל גיזום עצים וניכוש עשבים שמביאים חרקים.

תשובה
לא ולא.
שאלה - 255285
לכבוד הרב שלום רב
ליל יוצאת בלילה שבעלי לא יהיה בבית מה צריך לעשות? האם ניתן? (כי יהיה קשה לדחות את זה) תודה רבה

תשובה
ניתן כן, ולהביא סכין עטופה היטב ולהניח מתחת למזרון השינה לשמירה.
שאלה - 255284
לכבוד הרב האם אפשר לעשות גיבוש אחים לטיול 3 ימים יש לציין שאנחנו שומרי תורה ומצוות?
תשובה
בימים קשים אלה לא הזמן לטיולים.
שאלה - 255283
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ש"ס משניות בשנה אבל בבקיעות חלקית כלומר יודע ויכול להסביר וספק יזכור בעתיד את כולן או כמה מסכתות בבקיעות גבוהה?

תשובה
מספר מסכתות בהבנה מליאה ובבקיאות רבה.
שאלה - 255282
שלום לכבוד הרב
בסידור ליום חול יש את הנוסח הקצר של התרת נדרים נוהגים לעשות כל יום שישי במניין בו אני מתפלל האם ביום שנבצר ממני להתפלל עימם יכול לומר את כל הנוסח לבד האם מועיל

תשובה
בהחלט לא. תמנה מישהו שיכווין בשבילך.
שאלה - 255281
זכיתי ולמדתי בשות מבשרת ציון לגבי פתח אליהו במוצש חידוש בשבילי ושמח מאד לחזור ולהגיד שאלה מורי ורבי האם להגיד פתח אליהו מלא או כמו בשבת ואם אחרי הסעודה רביעית אורך ימים
תשובה
לומר במוצאי שבת באופן מלא ולא משנה אימתי.
שאלה - 255280
מרן שליט"א יצ"ו
ראיתי בהקדשה לתיקוני הזוהר התייחסות לתלמוד הירושלמי בעניין תפילין ר"ת. שאלתי מי כתב את ההקדמה לתיקונים שהרי לא היה תלמוד ירושלמי בזמן רשב"י

תודה לרה"ג

תשובה
לא ידוע זה מתקופה מאוחרת הקדמת המדפיס.
שאלה - 255279
שלום וברכה לכבוד הרב שליט"א
אדם שהוריו גרושים ולא מכיר את אביו ואימו אוסרת על להכיר את אביו שלטענתה לא רצה את הילד ועשה לאמו חיים קשים האם עובר על כיבוד הורים שלא בקשר עם האב ?

תשובה
כיוון שהאב לא פנה אליו, אינו חייב לבקרו.
שאלה - 255278
לכבוד הרב שליט"א
כרגע נודע לנו שבת דודנו נפטרה מהמחלה, אנחנו יושבים שבעה על אחינו שנהרג אתמול בתאונת דרכים, היום הוא היום השני לאבלות האם אפשר מחר ללכת ללוויה ?
תודה

תשובה
תנוחמו מן השמיים, אבלים לא יוצאים בתוך השבעה לחוץ. מה שהתרתי לאלמנה לצאת הלילה, בגלל המקרה הטראגי המיוחד, החברות החזקה ביניהם, המקרה המזעזע והמשותף, ועל עצם היותה אלמנה לחולק את כאבה עם חברתה.
ויהי רצון שהשם יתברך ישיב חרון אפו מעל עמו ישראל, וישלח לנו את הגואל.
שאלה - 255277
לכבוד הרב שלום רב
העברתי כסף לישיבה עבור פדיון נפש
רות רבקה בת אורנה
תודה רבה

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 255276
לכבוד הרב שליט"א
קראנו בפרשה, שמע ישראל.
1. אישה שמתפלל יחיד, האם אומרת בשמע, אל מלך נאמן? והאם אומרת ה' אלוקיכם אמת?
2. התשובה מתייחסת גם לשחרית ערבית וגם לק"ש על המיטה?

תשובה
אם אומרת ברכות אסור להוסיף, ואם בלי ברכות מותר.
שאלה - 255275
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב. נפגשתי עם חבר שאשתו ילדה בת באותו יום שאשתי ילדה בן ומתוך צחוק הציע אז נעשה שידוך ! והושיט לי את ידו ומתוך מבוכה לחצתיה. האם יש לחוש לקידושין ?
תשובה
קשקוש מוחלט.
שאלה - 255274
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שבוע טוב
יש לי ארנבת בבית וכשבדקתי את ההלכה ראיתי שאסור. האם מותר להעבירה ליהודי אחר? אני פוחדת להוציא אותה לבחוץ כי ייתכן וחתולים יפגעו בה.

תשובה
רק לגוי לתת.
שאלה - 255273
לכבוד הרב
המקרר בביהכ"ס בשבת קודש אינו מחובר לפיקוד שבת כמו בביתי.האם מותר לפתוח ולהוציא גלידות לילדים שבאים לתהילים בשבת?
תודה

תשובה
אור בהחלט כי זה חילול שבת קודש.
שאלה - 255272
שלום וברכה
למורינו הרב שליט"א
השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים
אחד מהקרובים למשפחתי נפטר לא עלינו האם יש עדיפות בין קבורת שדה לבין קבורה בכוכים יש פער כספי מאוד גדול ?

תשובה
בהחלט קבורת שדה יש העדפה.
שאלה - 255271
שלום לכבוד הרב
נקראתי על שם דוד שנפטר בשנות הארבעים לחייו, האם צריך תוספת שם? ואיך מוסיפים שם בדיוק?
בברכה ותודה

תשובה
החלטה מאוד לא טובה. תבחר לך שם יהודי מובהק ולא מחודש, ותעלה לספר תורה ויעשו לך מי שבירך בשמך החדש.
שאלה - 255270
שלום לכבוד הרב
מדוע ברכות השחר והמפיל לא נזכרו בירושלמי? האם מכאן שהן תוקנו על ידי אמוראי בבל ואילו התנאים ואמוראי ארץ ישראל לא היו נוהגים לאמרן?

תשובה
דע, כי התלמוד ירושלמי שידינו חסר במקומות רבים, בגלל הגזירות של הגויים הזרים ששלטו בארצינו הקדושה.
שאלה - 255269
כב' הרב
חלמתי על אימי תמר....

תשובה
בבקשה לא להתעסק בחלומות.
שאלה - 255268
לכבוד הרב
אנחנו באבל על אחי היקר שנהרג אתמול בתאונת דרכים, אלמנתו רוצה ללכת ללוויה של ההרוג השני שהיה חבר טוב שלו, האם יכולה ללכת? הלוויה מתקיימת הערב מוצאי שבת

תשובה
תלך רק בליווי של קרובת משפחתה.
שאלה - 255267
לכבוד הרב שלום רב
אני כהן עם יש לי הצעה לשידוך בחורה שאם יהודיה ואבא לו אבל הבחורה מנהלת אורך חיים דתי זה מותר ?

תשובה
אבן העזר ז, יז, פגומה לכהן.
שאלה - 255266
אתמול המועצה הדתית אצלינו בקרית אתא הביאה זמר עם אורות ורעשים לבחורי הישיבות.
בתמימות אני שואל: מועצות דתיות לא צריכות להשקיע במקווה? בעירוב? דוקא מוזיקה?

תשובה
וכי ישמעו לי?
שאלה - 255265
שלום לכבוד הרב, אני אמא בגיל 30 ל3 בנים ובת בגילאי 9-1, אשת אברך עובדת במשרה מלאה ומאד עמוס ולחוץ לי. האם אפשר לקחת כדורים למניעה למשך שנה נוספת בשביל מנוחת הנפש?
תשובה
עד שהקטן יהיה בן שנתיים.
שאלה - 255264
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול מכבדו האם יש מסרות לגבי קבר ניתאי הארבלי ומיקמו
האם מה שידוע היום שזה ליד בית הכנסת העתיק בארבל
בתוך מערה זה מדויק וזה הקבר?
תודה רבה ושבת שלום.

תשובה
נא עיין שפתי צדיקים.
שאלה - 255263
לכת"ר, אדם שנולדה לו בת בחסד ה' לאחר ציפייה ומסיבה נוספת רצה לעשות סעודת הודיה ולא עשה. האם יכול להעביר לישיבה לסעודת עניים ויחשב לו? בבקשה כת"ר איזה סכום ראוי להעביר.
תשובה
אין צורך בסעודה.
שאלה - 255262
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בערב שבת אני יכול לקדש בביתה
של אימי לפני שהתפללתי מנחה?

תשובה
תתפלל ותלך לקדש לה.
שאלה - 255261
שלום לכבוד הרב מוצפי
הייתי בפדיון הבן, לקחתי מהסוכר והשום, האם יש עניין לאכול את זה?
הכהן נתן במתנה לאבי הבן את הכסף שקיבל, מה לעשות?
שבת שלום
ותודה

תשובה
בשביל החוויה.
שאלה - 255260
לכבוד הרב
לבחור יש מחשב מסונן לצרכי כתבי יד עתיקים משהו כזה כך אמרה השדכנית וגם הוריו גרושים חוץ מזה הכל בסדר גמור, להפגש? או לחפש משהו אחר?

תשובה
להיפגש. בהצלחה.
שאלה - 255259
לכבוד הרב שלום רב
יישר כח על דברי החיזוק
שמעתי על התעוררות גדולה בעקבות קריאתו של מו"ר.
שנזכה לבשורות טובות
אברהם טובול

תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 255258
מנחה קצרה (כשאין ברירה), צריך רוב שלא התפלל? אם כולם מתחילים אחרי שהחזן מגיע ל"האל הקדוש", להתחיל יחד עם החזן או עם כולם? אם יש גדר-מחסום נייד של ביטחון עם חורים, זה מחיצה?
תשובה
מתחילים יחד כולם והחזן קורא בקול עד האל הקדוש וממשיך בלחש.
שאלה - 255257
לכבוד הרב שלום רב
אמי נפטרה בי"ח כסלו תשפ"ב
השנה היא שנה מעוברת
מה עלינו לעשות?
ה11 חודש יוצא י"ח תשרי האם אפשר לקיים אזכרה בחול המועד?
או לדחות? להקדים?

תשובה
יח חשון.
שאלה - 255256
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אפיתי פיצה בתנור אפיה בערב
ובבוקר רציתי לאפות תפוחי אדמה לארוחה בשרית באותו התנור
האם מותר??

תשובה
מותר.
שאלה - 255255
שלום לכבוד הרב
העברנו לאתר היקר לפדיון נפש. שנזכה לגדל את ילדינו בדרכי התורה הקדושה. בתודה לרב ולצוות על המסירות לעמך ישראל בכל מקום שהם. שומעים ומתחזקים מהרב בעז"ה

תשובה
אמן ואמן נצח סלה ועד.
שאלה - 255254
לכבוד הרב שלום רב. שמעתי פעם מהרב שליט״א ביאור מדוע בעשרת הדברות שבפרשתינו יש ו על ולא תגנב ולא תחמוד ושכחתי.
תשובה
כתב הזוהר הקדוש יש ארבעה ווי"ן "ולא תנאף ולא תגנב ולא תענה ולא תחמד" ארבעה פעמים ו הם כ"ד, לומר לך שכל התנ"ך [כ"ד ספרים] רמוז בעשרת הדברות.
והמפרשים כתבו לומר לך כי עבירה גוררת עבירה, כשעובר על אחת עובר על כל השאר. השם יצילנו.
שאלה - 255253
שלום לכבוד הרב השנה שנת מעוברת מתי צמים בשנה של האמא שנפטרה בחודש ה12 או בחודש ה13
תשובה
העיקר הוא יום מלאת 12 חודש כי בו נשלם המשפט של הנפטר\ת.
שאלה - 255252
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אםשר לברך שהחיינו על פרי שאני בשבעה? ובשנה של אמא?
איך אפשר הכי לעשות לעילוי נשמתה?

תודה ותהיה בריא עד 120 באושר

תשובה
אבל מותר לו לברך על פרי חדש שהחיינו, ואינו דומה לימי שלשת השבועות, שהם ימים לא שמחים מצד הזמן ואיך יאמר לזמן הזה.
אך היושב באבל אין הזמן גורם ומותר.
שאלה - 255251
לכבוד הרה"ג שליט"א דברי מ דברי ההספד וההתעוררות שהרב כותב בדמעותיו במשך שנים באתר לכול יהודי העולם דבריך אמת וקשה לעם לקבל ממש יודעים שהרב נאמן בקנאות לתורה ולאמת!
תשובה
יהי רצון שהדברים היוצאין מן הלב, ייכנסו אל הלבבות.
שאלה - 255250
שלום לכבוד הרב
האם שלושה מטבעות של 1ס אגורות תופסות לויברך דוד?
בנוסף אם לא אז אפשר לשים מטבע אחד של חצי שקל ויחשב כשלושה מטבעות?

תשובה
הזריזים מכינים מראש מספר מטבעות במאגר מיוחד בבית. ובכל יום לוקחים שלש מטבעות וממחזרים אותם וכשמצטבר נותנים לצדקה.
לשאלתך על הערך של פרוטה כיום, מטבע של 10 אגורות יש בו שווה פרוטה של תורה.
שאלה - 255249
לכבוד הרב
רציתי לשאול - מקופסת המוזה שבכניסה לבית נשרה האות ש' שהיתה. האם בעייתי או שאין בזה צורך כלל?

תשובה
אין לזה שום משמעות.
שאלה - 255248
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לעבוד בטו באב?

תשובה
מותר.
שאלה - 255247
לכבוד הרב שליט"א, מה הטעם בקיבוץ ארבע כנפות הטלית, בקריאת שמע בבוקר?
תשובה
עיין ארחות ציון ויש בזה סודות נפלאים, והוא מועיל להציל האדם ממידת הכעס, אשר מגונה ביותר, כן כתב רבנו האריז"ל בשער הכוונות, כי "כנף" עולה כמספר "כעס". שמספרו קנ"א הוא כמספר שם קדוש אקי"ק במילוי ההין עם הכולל.
שאלה - 255246
ברשות כבודו "אין משיבין על הקלקלה" תמיד יש מישהו שחייב לדווח על אסון לרב. תבינו מעטים מסוגלים לבכות כמו כבוד הרב על שמועות כאלו. תחוסו על כבוד הרב שנותן ימים ולילות עבורנו
תשובה
ביקשו לשמוע מה עלינו לתקן, כי בנתיים נהרגו עוד שני יהודים בדרכים, וצריכים להתעורר.
ובזכות הרהורי תשובה שלנו ירחם אב הרחמן עלינו בכל יום ובכל שעה.
שאלה - 255245
לכבוד הרב
כשאני קורא שמו"ת כדאי להפסיק כמו ההפסקות המובאות בשיבת ציון ולא כמו ההפסקות בחומש?
(הפסקות, כלומר לעשות טעם של 'סוף עליה')
תודה רבה ושבת שלום

תשובה
אין צורך בזה כלל.
שאלה - 255244
לכבוד הרב
בעל עסק שמספק את המוצר ביותר מחצי שנה איחור וגרם להרבה צער, מותר לבקש ממנו פיצוי או שונא מתנות יחיה?
תודה ושבת שלום

תשובה
תוותר ולהבא אל תזמין אצלו.
שאלה - 255243
שלום לכבוד הרב
יום ראשון הקרוב נעלה לקבר של אמא שלי.יום הקבורה היה ביוד בחודש.
האם עדיין להשאר בבגדי האבלות כשעולים?

תשובה
בלי בגדי אבילות.
שאלה - 255242
לרב היקר
איך אוכל לזכות לאומץ לב? אתמול בלילה בחזור מהקניות גבר מבוגר שאל בצורה מאיימת ותקיפה אם אני דתיה ונשואה ובמקום לא לענות או לומר שלא חייבת לענות,עניתי בשקר שנשואה

תשובה
לא ללכת במקומות חשוכים בלילה.
שאלה - 255241
לכבוד הרב היקר שליט"א
יש לי עץ מנגו בגינה בבית שאני שוכר
נפלו מהעץ לא מעט פירות האם אני יכול לחלק אותם?

תשובה
הם אינם שלך כלל.
שאלה - 255240
לכבוד הרב מוצפי. הרב הורה שלא חוגגים יום הולדת כמנהג גויים. היום טו באב ,תאריך לדתי. העברתי תרומה לאתר להצלחת עם ישראל ולקירוב הגאולה. תודה לכבוד הרב שמחזק אותנו בדרך ה'
תשובה
עלו והצליחו ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 255239
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
גזל לפני יותר מ 20 שנה בתור נער לא שומר תורה ומצוות ולא ניתן למצוא את הבעלים. האם אפשר לכוון בהוראות קבע לישיבות ונזקקים לכפר על הגזל ?
תודה רבה

תשובה
בתלמוד נפסק "יעשה בהם צרכי ציבור". הנה אתר דורש ציון לפניך הוא אין לנו שום הנאה ממונית ממנו תבדוק ותמצא, והוא משרת את כל עם ישראל חינם אין כסף.
שאלה - 255238
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה עושה בחורה שכשנולדה נתנו לה 2 שמות ולמעשה משתמשים רק באחד ?אובדת עיצות

תשובה
לא אובדת ולא עיצות, השם השני נשכח ונמחק.
שאלה - 255237
לכבוד הרב שלום רב
אנימרווקה מבוגרת וכל כל התרגשתי ובכיתי שכ הרב התפלל במוסיוף על הרווקים והרווקות הלואי שכולם יתחתנו מנסיון אל תבררו בשורות טובות

תשובה
זו הדרך וזו העיר, לא לחפש חסרונות. העיקר מידות ויראת שמים.
שאלה - 255236
לכבוד הרב, במחילה אם הרב יוכל ליישב לנו את עניין הפאות מאחורי האוזן ואילו רואים בתמונות של הבא״ח והשד״ה שפאותיהם מקדימה לאוזן, והאם לאביו של רבנו היו פאות? תודה רבה לרב!
תשובה
כל גדולי עולם הספרדים מכל העדות לא גידלו פיאות מאחרי האוזן, עצמו מספור, ומעולם לא ראינו תלמיד חכם או מתנהג בחסידות שגידלו פיאות מאחרי האוזן, אלא היו להם פיאות מעל הזקן קצת עבות יותר משיער הראש, וכצמחו והגדילו ציוו לספר שיגזזם. ודי בזה לאיש נבון כמוך.
שאלה - 255235
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר על פי ההלכה של היום ל

תשובה
מימי לא שמעתי שיש הלכה "של היום".
שאלה - 255234
שלום לכבוד הרב, בזמן שאין בציבור מי שיאמר קדיש על ישראל ויהא שלמא, השליח ציבור צריך לאומרו?
ואם בכלל כשיש מי שיאמר עדיף גם שהשליח ציבור יאמר ? בריאות איתנה ונהורא מעליא לרב

תשובה
הקדיש שקודם אמירת הודו, אך זה שקודם עלינו לשבח בשחרית אין בו צורך רק כשיש יתומים.
שאלה - 255233
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ניתן לצאת ידי חובת מצוות תפילין עם תפילין דשימושא רבא במקום רש"י ור"ת ולסמוך על מה שכתב האריז"ל שהם עולים במקום שתי הסברות?

תשובה
בבקשה אל תמציא מנהגים חדשים שכל חכמי הדורות שלפנינו לא תיקנו.
שאלה - 255232
לכבוד מורנו הרב, בליל ט״ו באב, יום שמחה, שלש הרוגות בתאונה בירושלים עיר הקודש. מה זה ועל מה זה?
תשובה
ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה, על אבדן נפשות טהורות אם ושתי בנותיה, האחת הלכה לחופה למעלה ככלה, וי שאבדה ירושלים זו האבידה, מי ינחמך ומי ינוד לך הבת ירושלים. הנשמע כזאת בישראל כי תיהרג אשה הרה, צדקת וטהורה, נפש צחה וברה, עם ולדה במעיה ובנותיה.

קראו למקוננות ותבאנה, אשר לא ידעו עת בואנה, ותשאנה עלינו בכי ונהי על כי נהפך יום שמחה ליום תאניה ואניה, אעשה להם מספד כתנים ואבל כבנות יענה, כי המה הלכו למנוחה נכונה, בישיבת האמהות הצדקניות העליונה, אצל כסא השכינה, ויעלו במעלה העליונה, אך אותנו השאירו ברוב מגינה, על קרבן אותה ואת בנה, רועה היא עם צאנה, והומיה היא כיונה, מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה במלונה, ואקשור מספד וקינה, על האסון בהלקחו אשה ובתה הנבונה, ויעלו אצל שוכן מעונה, ויבקשו רחמים כי ירחם עמו אשר קנה.
ולא ישמע שוד ושבר בגבולינו לעד אמן נצח סלה ועד.

כל אחד מאתנו יתן מזמנו בכל יום חצי שעה נוספת בלימוד התורה כדי להשלים את הגרעון במאזניים העליונים לזכות הנשמות הטהורות.
שאלה - 255231
שלום לרב ההורים גרים אצלנו הטיפול בהם מרובה ועל בסיס יומי.הזרקת אינסולין לאמא. קציצת ציפורניים לשניהם. תספורת אבא עם כ.גלגלים ואמא הליכון .פצעתי את אבא באצבע. מה לעשות
תשובה
הם צריכים מטפל מטעם הביטוח לאומי, תפעילו עסקנים שיטפלו בנושא.
שאלה - 255230
לרב
מהרחו כותב בשער הגלג' הק לז: הגהה אמר שמואל גם זה הוא שלא כמו שאומרים העולם שהוא קבור עם בנו שמואל הנביא בעירו ברמתה
האם הכוונה שגם את הדברים לעיל אמר, או רק זה והשאר מהארי

תשובה
מדוע אתה מעיין בשער הגלגולים??? זה הזמן ללמוד שלחן ערוך כשאתה צעיר לימים.
שאלה - 255229
לכבוד הרב שליט"א
שלום רב.
האם הרב יכול להמליץ על פסיכולוג
שומר תורה ומצוות.
אודה מאוד לרב אם יכול לקבל את השם במייל,אין צורך בפירסום השאלה,אם הרב מסכים.
תודה רבה

תשובה
מנסה למצוא אותו.
שאלה - 255228
לכבוד הרב הגאון מוצפי שליט"א
היה עסוק היום ונאלצתי! להתפלל מנחה בזוהרי חמה במחנה יהודה יצא שהתחילו עמידה בבין השמשות,והחזרה חצתה את בין השמשות!
אם התחילו בהיתר זה בסדר?

תשובה
בכלל לא בסדר.
שאלה - 255227
לכבוד העורך של האתר
במחילה ממך ומהרב באמת שלא מצאתי את התשובה לכן שלחתי שוב אין לי שום עניין חס ושלום להטריד אותך ובטח שלא את הרב
לפעמים לא מוצא בתשובות!
לכן שולח את זה שוב פעם

תשובה
שאלות שלך מאתמול.
שאלה - 255226
לכבוד הרב שלום אני רוצה בבקשה את העזרה של הרב אני נשואה ובעלי לפעמים מתלונן הרבה על המשפחה שלי לדוגמא הוא לא מדבר איתי כמו האיש הזה הוא שאמרו לי ככה הוא מאד נפגע מכל דבר תודה
תשובה
תבליגי, זה יעבור כשיתרגל.
שאלה - 255225
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש כאן רב שהורה לתלמידיו בע"ב לגרוס כל התורה בלי להבין כדי שילמדו אותו בשמיים מה שגרס. מה אומר הרב? האם עדיף ללמוד רק חלק אבל בהבנה, או לגרוס הכל? תודה
תשובה
בבקשה עיין בתשובה בספר מבשרת ציון.
שאלה - 255224
שלום לכבוד הרב שליט"א האם צלחות מחרסינה צריכות טבילה?(מפוקס
הום)

תשובה
לא.
שאלה - 255223
שלום לכבוד הרב.
קיבלתי מתנה מכונת גילוח
ללא תעודת כשרות. מכונה דגם פיליפס.
אני רוצה לדעת אם מותר לי להשתמש בה. תודה רבה הרב

תשובה
תתייעץ עם אנשי המכון הטכנולוגי לפי ההלכה.
שאלה - 255222
לכבוד הרב שלום רב
כיצד ניתן להתיעץ עם כבוד הרב בנושא השידוכים
(שאלה פרטית מאד)
תזכו למצוות

תשובה
העורך הרב אינו מקבל קהל, מחילה.
שאלה - 255221
לכבוד הרב
חלק מאלו שאומרים קדיש עומדים קרוב לקהל (פחות מ-4 אמות מלפנים) האם כאשר מי שיושב צריך לקום למשל בשביל להגיד "עלינו לשבח" זה מותר לפני שסיימו את הקדיש?
תודה

תשובה
אנחנו הספרדים לא צריכים לעמוד כשמי שהוא אומר קדיש.
שאלה - 255220
שלום לכבוד הרב
כאשר אני מפשיר כבד עוף האים אני צריך לשים אותו בכלי חד פעמי או שאני יכול לשים בקערה פלסטיק רב פעמית האים זה מטריף את הקערה? תודה

תשובה
נכון בחד פעמי.
שאלה - 255219
שלום לכבוד הרב סליחה שאני שואלת הרבה אבל הרבה טיפול בהורים. בדיקות סכרת, אינסולין , קציצת ציפורניים שערות. לא ניתן להזמין אח לכל דבר. מה אעשה? מחילה מראש
תשובה
לא ברור לי במה דברים אמורים.
שאלה - 255218
לכבוד הרב שלום וברכה
האם נכון לפי הקבלה לקשור את קצות חוטי הציצית תודה

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 255217
לכבוד הרב שלום רב
הרב אמר לא להקציב זמן לסיום אני כשני מקציב זמן יש לי חשק האם להמשיך??

תשובה
זו הטעות שלך. אתה צריך לאהוב את הלימוד.
שאלה - 255216
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום האם יש אפשרות לומר את פיטום הקטורת בעל-פה או חייב דווקא מהסידור תודה למורנו הגאון המופלא

תשובה
אם יכול לאומרו בלי טעות.
שאלה - 255215
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עוד מעט אהיה בת 47, האם מבחינה הלכתית אני יכולה להתחתן עם גבר שאין לו ילדים?

תשובה
אם יש סיכוי של 50% שתהרי.
שאלה - 255214
לכבוד הרב
האם יש לנו שמן שיכולים לברך עליו "בורא שמן ערב"?
ואם כן איזה שמן?
תודה כבוד הרב

תשובה
בימינו לא ידוע.
שאלה - 255213
לכבוד מו"ר שלום רב
מי שאמר את ה"יהיו לרצון" הראשון, והציבור עומד לפני קדושה, יכול להגביה רגליו או לעשות עושה שלום ולהגיד את כל הקדושה עם הציבור ולענות אמן על ברכות הש"ץ?

תשובה
אם יספיק לפסוע שלש פסיעות זה חשוב, ואם יש חשש שלא יספיק ישאר במקומו ויגביה עקביו ויענה קדושה.
שאלה - 255212
שלום לכבוד הרב
אשה שהגירה ועומדת להינשא, ואמרה שכעת איננה בשלב של כיסוי ראש, האם היא נחשבת גיורת?

תשובה
זקוקים לרחמ שמים.
שאלה - 255211
לרב היקר תודה
מחילה ששוב שואלת. בקשר לבחור שלא יצר קשר, אם אשלח קרוב משפחה שידבר איתו חוששת שיראה כאילו רודפת אחריו ונואשת וגם כבר נגרמה לי עוגמת נפש ממנו
והוא עוסק במחשבים

תשובה
ישאל אותו בחכמה בדרך אגב ולא מטעמך.
שאלה - 255210
למו"ר שליט"א האם זה נכון שמו"ר אביך העדיף שר'אהרון סלאטקי יהיה חזנו מפני שהיה מתפלל בבכיה כך שמענו יישר כח
תשובה
מפני שהיה עובד השם יתברך בתמימות.
שאלה - 255209
לכבוד הרב שלום, הוריי שיחיו,בשעת המילה לא קראו לי על שם סבי ,איני יודע מה הסיבה, במשפחה נהגו לתת שם לנכד גם כשהסבא חי .שם של סבי 'חיים' האם ניתן להוסיף את השם הזה על השם הקיים ?
תשובה
אל תשנה עתה דבר.
שאלה - 255208
לרה"ג
האם נכון להמנע מבדיקה תדירה של הכנסות והוצאות הכספיות בבית מדי חודש כדי לקיים ברכה בדבר הסמוי מן העין ?
מדובר שבחסדי ה' אין מינוס כמובן
תודה רבה

תשובה
לעקוב שאין הוצאות מיותרות.
שאלה - 255207
הראש כולל שלנו מרבה למסור שיעורים בהלכה בנושא שמיטה. וכל פעם דוחף את זה שהיתר מכירה זה הכשלת הרבים ואסור שבא לעולם. לענות לו?
תשובה
מכפר לך העוונות.
שאלה - 255206
לכבוד הרב שלוםנ
מחילה מהרב
אני אסורה על בעלי כמעט 3 שבועות מתוך חודש, רופאת נשים המליצה לקחת גלולות למניעה אמרה שזה יאזן את מצבי, האם מותר?
יש לי בן 6 ובת 2.5.
תודה וסליחה

תשובה
תתייעצו עם אירגון בוני עולם, בטלפון 1800307300
שאלה - 255205
לכ' הגרב'צ מוצפי היו
האם עפ' הסוד יעשה 3 דלוגים בקדושה או גם "בברוך שם "וימלך"

י'א שהולכי דרך זה גם באוטו לטיול
אם אכל עוגיה וסיים לאוכלה באוטו
ויצא וחזר ואכל קרקר יברך שוב

תשובה
שלשה דילוגים רק באמירת קדוש. ב, יציאה לשטח פתוח היא הפסק לגבי אכילה.
שאלה - 255204
לכבוד הרב שלום רב
החלטנו להתחתן בעיר מגוריי ואני הולכת לבד לאולם עם אבא [כי לבחור אין רכב כרגע] ואני מפחדת לסגור תאריך כי הבחור משנה את דעתו מרגע לרגע נא עצתך תודה!!

תשובה
לא מתחייבים לאולם בלי הבחור שם.
שאלה - 255203
לכבוד הרב שלום רב
הבת שלי עובדת במשרת ילדים בעבודתי, נאמר לנו שהיא יכולה להביא תעודת מחלה על צום תשעה באב. בצום היה לבתי סחרחורות האם כדאי לתת את אישור המחלה או שאין בזה ברכה

תשובה
אם זה מקובל עליהם זה מותר.
שאלה - 255202
לכבוד הרב שלום רב
רוצה להתחיל ללמוד מסכת בשס ולסיים אותה בעזרת ה' בראש השנה הקרוב..איזה מסכת הרב ממליץ לי ללמוד ?

תשובה
לעולם אל תקציב תאריך לסיום.
שאלה - 255201
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליטא ,כאשר יום האזכרה יוצא ביום שבת ,יש הנוהגים להגיד קדיש משבת לפני האזכרה ,האם גם להגיד השכבה בשבת ושני וחמישי לפני שבת האזכרה ?
תשובה
אפשר.
שאלה - 255200
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
גרה בפסגת זאב, הצעת עבודה כמזכירה בישיבה בתוך הרובע המוסלמי,אולי שם בע"ה יצליח!
מתלבטת מצד המצב הבטחוני
(יש אפשרות להזמין ליווי בכל פעם)
תודה

תשובה
מסופקני אם מתאים.
שאלה - 255199
לכבוד הרב לגביי שאלה מס 255128 אשמח שהרב יעזור לנו לגביי אמירת קדיש להורים היות ואנו 4 בנות ולא מכירות אדם שאפשר בוודאות לסמוך עליו. תודה רבה
תשובה
מצלצלים ולא עונים.
שאלה - 255198
לכבוד הרב מוצפי שליט"א עוף שהכנתי לתשעה באב (הקפאתי) האם מותר לאכול אותו עכשיו? תודה השם יברך את הרב לאריכות ימים בבריאות.
תשובה
מותר.
שאלה - 255197
לכבוד הרב שליט״א
רציתי לדעת. האם מברכים על שתייה חריפה כששותים מתוך כוס קטנה במהירות (צ׳ייסר)? הטעם כמעט ולא מורגש. זה נעשה לרוב בהרמות ״לחיים״.

תשובה
אסור ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה.
שאלה - 255196
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש בבוקר איסור אכילה ושתייה לפניי תפילה מצד שני שמעתי שמי שרעב! ואין לו ישוב הדעת להתפלל יכול לאכול?
אם יש לו בחילה לפניי התפילה יכול לשתות נס עם חלב?

תשובה
מי שישן בלילה בזמן, מספיק לו לשתות מים בבוקר.
שאלה - 255195
שלום לכבוד הרב
אימי נפטרה ביום ראשון בבוקר ונקברה בראשון י באב.
מתי קמים מהשבעה כי בחברת קדישא אמרו לנו לא לשבת מוצאי שבת

תשובה
קמים בשבת בשחרית. ולא יושבים במוצ"ש.
שאלה - 255194
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
בנטילת ידיים של בוקר! מי שחוץ מכבודך צריך להתפנות מיד לגדולים ולא רוצה לגעת במקומות המכוסים האם יטול ללא ברכה ואחר שיתפנה שוב עם ברכה?

תשובה
יוצא מיד לשירותים.
שאלה - 255193
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אפשר לקבל עצות בהתחזקות ביראת שמיים והינצלות מהכעס… תודה רבה לרב.

תשובה
תלמד ספר ארחות צדיקים שער הכעס.
שאלה - 255192
לכבוד הרב שליט"א שלום וברכה
להתבודד או לכתוב יומן שאני מספר לבורא עולם על היום וקשיי?

תשובה
ביטול ורה. הבורא מחכה אימתי תפתח פיך ותלמד.
שאלה - 255191
לכבוד מרן אהובינו
קיימא לן שהשותה מים שלא לצמאו אינו מברך כלל,מה הדין לגבי "סודה" שאדם שותה לא לצמאו,אך נהנה מהגזוז שבמים הנמצאים שם ,אך לא נהנה מהמים עצמם..
תודה

תשובה
רק אם צמא מברך.
שאלה - 255190
לכבוד הרב שליט"א שלום,
גר בירושלים ויוצא לי לראות את הים בממוצע כפעמיים בשבוע
האם מברך בכל פעם שרואה את הים " שעשה את הים הגדול"?
תודה רבה כבור הרב.

תשובה
בהחלט לא, רק מי שלא ראה אותו בפועל 30 יום מברך.
שאלה - 255189
לכבוד הרב שליט״א.
כיצד יש להגות את הכינוי ״רבי״ של רבי יהודה הנשיא? בצירה או בפתח?

תשובה
רבי ריש בפתח.
שאלה - 255188
שלום לכבוד הרב
אם בעלי מברך ברכת הגומל האם אני יצאתי ידי חובה שאני לא נמצאת בבית כנסת? או שאני חייבת באופן נפרד לברך? תודה רבה

תשובה
תלכי לבית הכנסת ומי שיברך יכווין גם עלייך.
שאלה - 255187
שידוכים פרק ב לפני פירוק הבית ואחרי תמיד פעלתי לפי פסק של רב משתדלת בגידול הילדים וכו גיליתי שיש איש שמוציא עליי דיבה רעה מאוד כואב האם עליי לעשות משהו בנידון או עדיף לשתוק?
תשובה
לשתוק, והאמת תצא לאור.
שאלה - 255186
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ילדתי קסרי ולא זכיתי לקיים פדיון הבן,
אם אשאיל לגיסתי זהב לפדיון הבן שלה יחשב לי כמצווה
תודה לכבודו על כל התשובות והחיזוקים
ה' הטוב ישמרכם

תשובה
השתתפות בפדיון נחשה לכל הנמצאים כאילו קיימוה. כך לפי הקבלה.
שאלה - 255185
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתי בטו'לחודש טוב יותר לעלות לקברי צדיקים ?
בערב טו' או ביום עצמו של טו' ?

תשובה
כתוב ביום ט"ו.
שאלה - 255184
לרב בקשר לשאלה הקדמת שאכלתי חלב אחרי בשר והרב אמר שאם אפשר אני יצום. אני בחור ישיבה ואמא שלי לא כל כך שמחה ולא רוצה שאני יצום. האם יש משהו אחר לדוג תענית דיבור או שבכל זאת אצום
תשובה
אם אמא שלך קובעת מדוע שאלת אותי?
שאלה - 255183
מורי ורבי אני צמוד מאד לסידור שערך מורנו אני לא רואה שמופיע שמע ישראל אחרי עלינו לשבח ונשגר בפי וגם רבים שאני שומע אם להמשיך או לעשות התרה ולהפסיק לא רוצה לגרוע ולהוסיף
תשובה
זה לא מהנוסח ולא מהמקור. ואין להוסיף ולא לגרוע. והושאל מתפילת מוסף של ראש השנה.
שאלה - 255182
לכבוד מו"ר בעניין מעלתו של בוצינא עלאה קדישא רשב"י זיע"א האם כוונת רבי אבא דכל בני עלמא בעאן לקבלא אנפוי היינו אפילו חכמי וצדיקי הדור? כל בני העולם ממש ? זוהר ואתחנן רסה
תשובה
בהחלט כך, כי בתלמוד הביאו המעשה ברבי יהושע בן לוי [כתובות ע"ז, ב] שראה מהחומה את גן עדן וקפץ לשם בהיותו בחיים, כדי לראות פני הרשב"י היושב שם על י"ג ספסלי זהב פיזא.
שאלה - 255181
Cלכבוד הרב שלום רב
בשעה טובה נכנסו לבית חדש
בעלי רוצה שנעשה אמה על אמה בפתח הדלת.ולי זה מפריע מאיד בנראות. רציתי לדעת האם מדובר על היום וחובה?

תשובה
לא זו בלבד שהדבר חובה, אלא שהוא מגן על בני הבית ובמיוחד על אם הבית מכל מיני פורעניות. כי האשה רומזת לבית הפרטי שלכם, וגם לבית המקדש.
שאלה - 255180
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בת 62 הביאו לי עיד בובית 2 בוסים מטילה עליי דברים שניהם עליי מאיימים אם לא תעשי לפרוש??

תשובה
כדאי לשתוק בהתיים ולהבליג. להסכים לדבריהם, וזה יסתדר בקרוב. ככתוב דום חהשם והתחולל לו.
שאלה - 255179
לכבוד הרב שלום רב
הבן שלי, 13.5 הינו אוטיסט אך בתפקוד גבוה. לא קורא ברכות השחר בבוקר -דיי מתקשה בקריאה. האם הוא מחויב בהנחת תפילין מידי בוקר ?

תשובה
מצווה להניח לו לשתי דקות ביום תפילין ויאמר פסוק שמע ישראל.
שאלה - 255178
לזה שפנה לעורך אדון עורך בתשובה 255133 קצת דרך ארץ
כי מתשובות העורך שליט"א ניכר מיהו בבקשה גם לחדשים בשכונה
ולותיקים לכבד את הגישה והפניה
לאתר הקדוש ותחוסו על הרב היקר.

תשובה
לספור יב חודש ״לא יודע…״.
שאלה - 255177
שלום לרב. אברך חי בדוחק עם הרבה בנים חלק מהם חרשים. נתתי לו 500 דולר להוציא כשהצתרך לטיפול רפואיים של הבנים שואל אותי אם יכול להוציא את הכסף להוצאות אחרות. לא יודע מה לומר
תשובה
מצווה רבה לתמוך בו באופן כללי.
שאלה - 255176
לכבוד הרב שליט״א. האם מור אביך היה אומר לחקור בשידוכין ולשאול?
תשובה
היה זריז מאוד בפרט למי שעבר גיל 20 היה מזרז לקחת גם פשוטה שבפשוטין ואין לה אמצעים והעיקר בעלת יראת השם.
שאלה - 255175
שלום
אדם שקיבל על עצמו לעשות מעשה כלשהו והוא בספק האם אמר בלי נדר או לא האם אפשר לסמוך על התרת נדרים שעשינו בראש השנה?

תשובה
עליו לעשות התרה במיוחד על דבר זה. ראש השנה מועיל למי ששכח ובדיעבד, אך לא לכתחיל.
שאלה - 255174
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם הוספת בירה לבנה במקום מים לבצק של לחם הופכת אותו למזונות למרות שהלחם לא ייצא מתוק?

תשובה
ברכתו המוציא.
שאלה - 255173
לכבוד הרב
פגש אותי איש מבוגר ונתן לי מוסר למה הספרדים לא עושים כשולחן ערוך ורבני אבוחצירה לדרותיהם ועוד ליפול על פניהם בתחנון ?
עניתי שאני עושה לפי מנהג
למה באמת לא נופלים

תשובה
כיצד הוא נותן לך מוסר כשאינו יודע את אזהרת רבנו האריז״ל ראש המקובלים בכל הדורות שכמה אזהרות ותנאים כתב למי שעושה נפילת אפים, והיום אין אדם שיכול לקיים אפילו אחד הקל שבהם.
לדוגמא צריך שלא תבוא לו אפילו מחשבה אחת באמצע העמידה, ואפילו בדברי תורה או הלכה בתפילה. ואם באה לו והוא נפל על פניו, באים החיצונים ונוטלים את נשמתו ב״מ. ומי יערב אל לבו ליפול על פניו ולמסור נפשו לאילנא דמותא חס ושלום.
שאלה - 255172
לכבוד הרב היקר
ב"ה העברנו לעו"ש הישיבה 18 ש"ח לפדיון נפש לאמא,העברנו את השם לרבי מנחם היקר. אמא צריכה לעבור בדיקה חשובה מאד. אמא והמשפחה בפחד ולחץ.
ברכת הרב לבשורות טובות

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 255171
שלום לכבוד הרבני חובש תמיד כיפה שחורה קטיפה
האם יש עניין הלכתי בקבלה לחבוש כיפה לבנהכיצד לנהוג כשמקבל תוספת יר"ש ותשובה מאהבה עם כיפה לבנבריאות ואריכות ימים לרב היקר

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 255170
שלום לכבוד הרב
ששכבה על המיטה, האם המיטה לעד נשארת אב הטומאה או איך ניתן לטהר מיטות כיסאות שטיחים כו’?

תשובה
בימינו כל הדינים של טומאה וטהרה אינם שייכים.
שאלה - 255169
שלום לכבוד הרב
האם גזיזת הציפורניים חייבת להיות באותו יום או שאפשר יום קודם?יוצא מוצאי שבת- האם מותר לגזוז ביום שישי? כ"כ האם מותר להתאפר כרגיל בשבת או שעדיף שלא?

תשובה
מותר בשישי, להתאפר אחרי הכול. אפשר שם.
שאלה - 255168
לרב היקר
לפני כמה שנים נפגשתי עם בחור ולא עידכן אם מעוניין או לא. בכ"ז החלטתי לנסות שוב כי בקושי יש הצעות. לפני יומיים אמר לצד שלישי שיצור קשר ולא יצר
אשמח לעצתך מייאש נורא

תשובה
ראוי ונכון למנות מישהו קרוב משפחה שיהיה ה״שדכן״ ביניכם וירכוש את אמונו וידבר על לבו.
שאלה - 255167
יהודי שהכיר גויה ולפני שחשבו להביא ילדים ביקש היהודי שתתגייר ואכן היתגיירה
ולא שמרה תורה ומצוות לאחר הגיור ( לא טהרת המשפחה ולא שבת )
האם נחשבת ליהודיה? תודה רבה

תשובה
האשמה תלויה בו בלבד שהכניס גויות לכרם ישראל, בוגד הוא.
שאלה - 255166
שלום לכבוד הרב שליטא אני היתקבלתי לעבודה עם טלפון פרוץ ועשיתי חסימה וזה לא עוזר לי האם עליי לעזוב את העבודה אני נשוי וגם העבודה זה הרבה פעמים באזורים של טיילת ובריכות
תשובה
תכין לך מקום חדש ונקי.
שאלה - 255165
לכבוד הרב
קשה לי בשידוכים
העניין מטריד ומטורף בימנו מה זה הבחורה חייבת להיות בדיקת גובה משקל מידת נעליים חולצה לאן הגענו מסתכלים על כל דבר חקירות ושאלות ולבסוף אכזבה גדול

תשובה
המדריכים והמובילים מורדים ופושעים והורסים חיים של האדם.
שאלה - 255164
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שוקלת לחזור לבחור שהורדתי בשידוך על אף שהיה מתחזק רוחנית בעל מידות טובות כבר אמרתי נואש בשידוכים וחושבת שעדיף אותו אפילו שלא פשוט ובעיות

תשובה
כדאי בהחלט.
שאלה - 255163
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נפגשתי עם בחור היה לי משעמם לדבר איתו ובנוסף הפריע לי עד מאוד הזקן הגדול לא התחברתי אבל עבר בשלום אך להגיד לשדכנית בלי לפגוע

תשובה
ואולי בכל זאת???
שאלה - 255162
שלום כבוד הרב היקר.כלו כוחותיי בענין הפרנסה.אין לנו ממה לקצץ.בעל הבית העלה את השכירות.מעון,צהרון,חוגים עולים המון.מינוס גבוה,3 הלוואות.מתפללת לישועה.חג מתקרב
תשובה
יפתח השם יתברך לך את אוצרו הטוב מן השמיים.
שאלה - 255161
לכבוד הרב
הנוסח המובא בבאח בשלח אות ד 'ידענו שאין אנחנו וכו', יש לכוונו לפני העמידה או לפני התפילה עצמה, לפני לשם יחוד?
תודה רבה

תשובה
קודם אמירת לשם יחוד.
שאלה - 255160
לכבוד הרב שלום רב
לכדתי עכבר במלכודת האם מותר להורגו לצערי יש לנו מכת עכברים בבנין

תשובה
כיוון שהוא מזיק מותר באופן קל.
שאלה - 255159
לכבוד הרב שלום רב. בטעות אכלתי מעדן חלבי כ3 שעות אחרי שאכלתי סיגרים בשריים. איך אני יכול לתקן ולכפר על זה?
תשובה
אם אפשר תתענה יום אחד.
שאלה - 255158
לכבוד עט"ר ידוע לנו שהרב אינו מתעסק בשמות אבל לא מצאנו עצה ותושיה בזאת שני אחים ששמם השני דומה היינו אחד חי והשני חיים (מיכוון שבאו בקשיים והפלות) האם מהווה בעיה או לא מומלץ
תשובה
אין בזה בעיה. תשאל את יהודי תימן הקדושים והמפוארים.
שאלה - 255157
שלום לכבוד הרב
אנחנו חוזרים בתשובה הרבה שנים אני מנסה להתחזק בללכת לאירועים מופרדים. מחר יש לי אירוע חינה של משפחה . אמא שלי מבקשת שאבוא ובעלי לוחץ עלי ללכת לכבד איך לנהוג?

תשובה
מנהג של פריצות ממדריכה ראשונה, זלילה וראוותנות ובזבוז ממון לריק ולהבל ומביא חלילה עליהם צרות השם יצילנו.
שאלה - 255156
שלום לכבוד הרב האם מחר הצדיקים נמצאים על קברותיהם כמו בכל ט"ו וערב ראש חודש
תשובה
כן בהחלט. גם בטו באב.
שאלה - 255155
לכבוד הרב
האם יש עניין לכסות את הזרוע בזמן כריכת הרצועות והנחת תפילין של יד? ואת הראש האם לכסות בהנחת תפילין של יד? תודה רבה לרב הגדול

תשובה
על פי הקבלה מכסים.
שאלה - 255154
שלום לרה"ג, יש לי בעיה רפואית. אני מגיע באימון תרגילי מאמץ. אחרי כמה חזרות שאלתי רופא, אין לו פתרון. כיצד עלי להתאמן? מה לעשות?
תשובה
אל תרבה בחזרות. או תשנה תרגילים. כי זה אסור.
שאלה - 255153
שלום לכבוד הרב
אחי שיחיה מתנדב בטיפול בנפטר החל מהקבלה עד הגולל .
הקימו מקווה לנפטרים . האם מותר להטביל כל נפטר?
ואיפה יש מקורות לכך (לא מצאנו למעט 9 קבין עירוי)
תודה

תשובה
יש שנהגו בכך, אך רבו המתנגדים לזה.
שאלה - 255152
זקוקים לעצה. יום ב' אנו אמורים לפנות את הדירה וטרם מצאנו דירה. מאמינים בקב"ה ועושים את ההשתדלות. נשמח לעצה מהרב מה נוכל להוסיף על מנת להיושע?
תשובה
תאמר ביום או אחרי חצות לילה בביתך סדר פיטום הקטורת בכוונה ותמצא מה שיש. ב, אבקש שוב לא לכתוב תארים.
שאלה - 255151
לכבוד הרב מוצפי מורי ורבי . האם כדי ללמוד בבית ולצאת לב"כ עם תפילין או ללמוד בב"כ וא"כ יניח תפילין . בחוץ מהב"כ ומה כדי ללמוד תהילים או זוהר..בריאיות איתנה
תשובה
תלמד הלכות בבית ותצא מהבית עם טלית ותפילין.
שאלה - 255150
לכבוד הרב שלום רב
בענין התשובה של הרב מאי נפקא מינה
תורה היא וללמוד אני צריך, ואם אפשר שהרב ישלח לי מראה מקומות בענין

תשובה
העורך. א, לרב אין מספרי שאלות. ב. הרב אינו מזכיר אישי לכל אחד ואחד. תודה.
שאלה - 255149
לכבוד הרב
ראיתי באחת התשובות שכב' כתב לבדוק את התפילין פעמיים ב7 שנים,האם השו"ע לא דיבר רק על מזוזות ועל תפילין לכאורה לא צריך לבודקם כלל מצד ההלכה?

תשובה
נכון, אך יש חסידים אשר בודקים.
שאלה - 255148
כבוד הרב
אנו לומדים מס' קידושין. לא כתוב במפורש שאסור לאח להתייחד עם אחותו, ומצד שני אח ואחות זה אחד מאיסור עריות שבתורה. האם יש מי מהראשונים שהתייחס לסוגיה?

תשובה
עיין עוד יוסף חי הלכות ועיין במנוע החיפוש.
שאלה - 255147
לכבוד הרב שלום רב , אנחנו רוצים לעשות סעודת משפחתית סעודת הודיה, הנכד ניצל ב'ה מטביעה, האם יום שישי טו באב לפני חצות מתחילים את הסעודה ,האם זה בסדר ?
אפשר להתחיל ב12 ?

תשובה
לא ביום השישי, מפני כבוד השבת. תעשו יום חמישי או ראשון ועיקרה לעניים בלבד.
שאלה - 255146
לכת"ר,סובל שנתיים מבעיות שלום בית,נשוי 20 שנה,הריון 7 ב"ה,אישתי הולכת כל שבוע לפסיכולוגית ,פתאום עם דעות והשקפות ועזות פנים נוראית,יוצאת עם חברות ועוד,מה לעשות?
תשובה
תתפלל עליה.
שאלה - 255145
לכבוד הרב שלום וברכה
לפני כשלושה חודשים אח של מור אבי נפטר ילדיו עדיין לא זכו לקיים תורה ומצוות האם כדאי שאומר עליו קדיש . תודה

תשובה
אם הם אומרים או אחד אומר זה הכי חשוב.
שאלה - 255144
חיים ברכה ושלום לרבינו שליט"א
השנה מקדימים לעלות לבית העלמין ביום ה' ער"ח מוקדם, האם גם אז יש עניין קודם חצות היום?
חיזקו ואימצו

תשובה
יש מעלה יותר בבוקר אם יכולים.
שאלה - 255143
לכבוד מרן אהוב ליבנו
ראינו דברי הרב באתר הקדוש הזה , בשם הבני יששכר ודרכי תשובה שאסור לומר " הקב"ה ופלוני עזרו לי " ,א"כ כאשר עושים עבורי טובה מה נוסח הנכון לומר ?

תשובה
יאמר השם עזר ועשה, והוא שלח לי שליח טוב שביצע.
שאלה - 255142
לכבוד הרב
הרב אני צריך עצה דחופה,
כל החברות של אחותי הקטנה לא טובות, אז היא עזבה אותן והתחברה ה' ירחם עם גויה, אני אובד עצות, כי להפרעד ביניהן א"א והיא באה הרבה, יש מה לעשות??

תשובה
מתפללים, זו תוצאה שלומדות במקומות חילוניים.
שאלה - 255141
לכבוד הרב המתוק
יש ביה"כ אשכנזי ויכול להיות מעשרה הראשונים(במנחה)אבל זה אשכנזי ואין להם חלונות או עם ספרדים שיש להם חלונות אבל לא יכול ליהיות מ10 הראשונים בגלל שיש כולל

תשובה
תתפללהיכן שיש חלונות, עיקר מצוות עשרה ראשונים היא בשחרית, הגם שגם בשאר תפלות ובשיעורי תורה.
שאלה - 255140
לכבוד הרב בן ציון מוצפי!
מה שכתוב במסכת פאה שהמביא שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו אוכל מפרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא!
שלום בין חברו שקול ממש כמו איש לאשתו?

תשובה
העורך, זה סדרתי לחזור על כל שאלה כל יום. תודה.

שאלה - 255084
לכבוד הרב בן ציון מוצפי!
מה שכתוב במסכת פאה שהמביא שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו אוכל מפרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא!
שלום בין חברו שקול ממש כמו איש לאשתו?
תשובה
כל מצווה לפי הטירחה וההשתדלות בה.
שאלה - 255139
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עבור חולה קשה ממשפחתי מעוניינת בעז"ה לקבל על עצמי לרפואתו להתחזק באיזה עניין. האם כבוד הרב יוכל לומר אם עדיף כיבוד הורים או שמירת הלשון?
תודה רבה!

תשובה
גם זה וגם זה ככתוב "אחוז מזה, וגם מזה אל תנח ידך".
שאלה - 255138
מו"ר שלום
אתמול שמעתי שיעור מהרב
הרב רק הכרת הטוב על כל השיעורים שהרב מעביר בכל רחבי הארץ,שהרב עונה לעשרות/מאות שאלות ביום,
מברך את הרב באורך ימים ושנות חיים ,
זכינו בך הרב

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים, תודה לכם שבזכותכם מחזיקים מעמד.
שאלה - 255137
לכבוד הרב שלום, הוספת שם, קוראים לי גל בן נטליה,אני חוזר בתשובה כבר שש שנים ב"ה ואני חושב להוסיף את השם מאיר, גל מאיר מה דעת הרב ?
תשובה
לא נוגעים בשמות.
שאלה - 255136
לכבוד הרב. בימות החול האם הרש"ש היה מתפלל מנחה גדולה בגלל חשש שמא הקליפות יתאחזו במצווה או דוחה אותה עד סמוך לשקיעה כמנהג האריז"ל?
תשובה
סמוך לשקיעה.
שאלה - 255135
שלום לכבוד הרב האם ממשיכים להגיד אבינו מלכנו תודה לכבוד הרב
תשובה
טוב לומר, כי אנחנו במלחמה מתמדת עם האוייבים שלנו והחיילים והאזרחים בסכנה, גם מצב המגיפות והמחלות לא טוב וצריכים רחמי שמים.
שאלה - 255134
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה הסיבה שאנחנו מציינים באבלות דווקא את ימי השבעה והחודש והשנה. ואם אפשר לדעת המקור.
תשובה
עיין מבשרת ציון חלק ד.
שאלה - 255133
לכבוד הרב שליט"א שלום,
אדון עורך אין לי כוונות להטריד את הרב אבל אין את מי לשאול מבחינתי הרב אורים ותומים
הייתה שנה מעוברת מפחד להתבלבל
נפטר ב ט בשבט
מתי בבקשה ה 11 12
תודה

תשובה
האזכרה ביום ט בטבת.
שאלה - 255132
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,פקידה של הבנק הציגה שטר היתר עסקה חתום כבודו אמר "לרשום בתעודת החסכון "על פי היתר עיסקא"" לגבי פקדונות בנקים, אך הכל דיגיטלי זה בסדר מה שהיא הציגה?
תשובה
מצויין.
שאלה - 255131
שלום רפואה וברכה לרב שליט"א

קניתי תפילין מהודרות לפני מספר חודשים.
האם צריך לקחת אותן לבדיקה באלול?
האם זה ענין סגולי של לקיים דברי חכמים או שאין צורך?

תודה רבה וסליחה

תשובה
בהחלט לא, חכמים תיקנו לבדקם פעמיים בשבע שנים, כלומר כל 3 שנים ומחצה.
שאלה - 255130
שלום וברכה לכת'ר.אחיי ואני מאוד עצובים ודואבים אמא היקרה שלנו שנקראת חסרת ישע עברה התעללות קשה בבי"ח סיעודי בארץ ששם נמצאת כשנה והלב שלנו בוכה מבקשים עיצה ותושיה מכת'ר
תשובה
תפנו לאירגוני הרפואה המתנדבים או לאירגונים המטפלים בקשישים.
שאלה - 255129
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלתי תפילין ר"ת במתנה האם ניתן להניח?
אני עוד לא נשוי

תשובה
תזדרז לשאת אשה.
שאלה - 255128
כבוד הרב הוריי שנפטרו בהפרש של 4 חוד. אבי הצטלם שעה לפניי הפטירה עם כלב שראה ברחוב והכלב מת למחרת. ובכל... אנחנו 4 בנות שומרות מצוות
תשובה
אל תדאגו, אני מקווה שמניתם אדם ירא אלקים הקורא עליו קדיש מדי יום, ואם לא תודיעו לי.
שאלה - 255127
שלום כבוד הרב ,
השואלת אישה . כשעולה באזכרה לקבר ,ושמה אבן ,האם צריך להוציא את האבן ,כשעוזבים את הקבר ?

תשובה
נהגנו להוציא.
שאלה - 255126
לכבוד הרב שלום
מרן ביו"ד שמה סע' ה. חל על חילוני זמנינו ? באם כן. האם בפרהסיה משום מראית עין כן יהיה אבל , וכשהוא לבד בצנעה לא ישב ?
תודה

תשובה
הם דברי הרמב"ם זלה"ה, וכן הלכה. אלא שמשום איבה לא יעשה כן בפרהסיא, אבל בצינעה ינהג רגיל.
שאלה - 255125
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אכלתי כזית/או שתיתי רביעית תוך כדי אכילת פרס.
ואני מברך בורא נפשות מחשש שיעבור זמן עיכול
לאחר שעתיים אני שוב רוצה לשתות או לאכול
אם צריך לברך שוב?

תשובה
תעשה תנאי שאתה ממשיך לאכול ולשתות במקום זה ולא אחר, ומה שהנך מברך ברכה אחרונה הוא כדי שלא יעבור זמן העיכול ולא אפסיד ברכה אחרונה.
שאלה - 255124
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשקוראים זוהר האים לקרוא את השמות של המלאכים המוזכרים

תשובה
אסור, רק מלאכים שבני אדם נקראים בהם. כפי שכתב רבנו האריז״ל בשער הפסוקים פרשת שמות. כגון מיכאל, רפאל, גבריאל, מלכיאל, נוריאל, אוריאל, עזריאל, ועוד מותר להזכירם.
רק שמות מלאכים שאין בני אדם קרויים בהם אין להזכירם. ולכן אומרים "מם טית", "סמך נון", וכן הלאה.
שאלה - 255123
לכבוד הרב שליטא בוקר טוב ושלום רב
ברשותכם ברצוני בבקשה לשאול האם עצי פחמים הנקנים באריזות בחנויות (לצורך עשיית מנגל) דרושים הכשר מחומרים שאולי מוסיפים להם ? יישר כח גדול

תשובה
אתה צודק, מבירור שעשיתי עם מומחים לדבר, בייצור הפחמים משתמשים בעמילן תירס לייבוש העצים, ואין בו חשש חמץ או דבר איסור.
שאלה - 255122
לכבוד רבנו רבי בן ציון מוצפי שליט"א
מרן הבן איש חי זלה"ה כותב שכל פעם שאדם מריח ומברך יאמר " ריח ניחוח אישה לה'" שרמוז כל כוונות הריח,האם בהבדלה גם אומרים או שהוי הפסק ?
תודה

תשובה
בהבדלה אין לומר כלל.
שאלה - 255121
שלום לכבוד הרב
הצעת שידוך שניהם בעלי רקע נפשי לפי הברורים ברור שהבחור במצב טוב יותר מהמשודכת עובדת במפעל מוגן האם לצאת לפגישה בכ"ז אולי
הדברים אחרת או עדיף שלא תודה

תשובה
לבצע בדיקות גנטיות לשניהם.
שאלה - 255120
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לומר אין השם שלם והכסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק
ובטעות.., איך אני חוזר בתשובההרי כתוב שלא מהני בזה אפי' תוך כדי דיבור

תשובה
תכווין היטב בעניית יהא שמיה רבא.
שאלה - 255119
לכבוד מו"ר שלום רב
מי שנירדם ללא ק"ש שעל המיטה והתעורר אחרי חצות, יש טעם שיגיד את סדר ק"ש מתי שקם?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 255118
לכבוד הרב
ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים
האם ניתן לחלק את הכוונות והתוספות של תפילת שמונה עשרה במהלך היממה לשלוש התפילות?

תשובה
אפשר.
שאלה - 255117
לכבוד הרב שלום רב
קראתי בתשובה מהשבוע האחרון לגבי מניקות אם צריכות להתענות השנה שהצום דחוי. והרב השיב שמתענות האם כבודו חזר בו מהנכתב בנחמת ציון עמוד ריח או שיש בתשובה ט"ס

תשובה
תודה לכם, חלה טעות בהעתקה ואנחנו מצטערים על כך, בנחמת ציון עמוד רי"ח מפורש בשם הפוסקים שמותר למניקת לאכול בצום תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום אחד בשבת.
שאלה - 255116
לכבוד המקובל מרן הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
שמחים ומאושרים בפסגת זאב מבואו של הרב אלינו לשכונה שמחנו והתרגשנו לראות את הרב תודה רבה בשם כולם שכבודו הגיע נשמח שתבוא שוב

תשובה
בן פורת יוסף זו עיר גדולה ורחבה, ותעלה ותתרחב עוד.
שאלה - 255115
לכבוד הרב שלום רב האם ניתן לסמוך על הכשרות של רב…. אני יברר אצלם בענין הירקות, בשר, בישול עכום... אבל אני יכול לסמוך על מה שהם אומרים לי?
תשובה
לא פשוט ולא קל לברר, כי יש בזה תחבולות ושקרים לאין מספר.
שאלה - 255114
שלום לכבוד הרב,
מי שבירך ברכה ראשונה אחרי ברהמ"ז בחתונה וסיים "יוצר האדם" ואז תיקן ואמר "שהכל ברא לכבודו", מה הברכה שיאמר אח"כ, שהרי אולי לא היה צריך לתקן והסדר לא מעכב

תשובה
ימשיכו לפי הסדר.
שאלה - 255113
לכבוד הרב,
שלום וברכה, לצערנו קרה אסון במשפחתנו באדם שהתאבד ב"מ, ומאז אני מחפש האיך אוכל לעזור לנשמתו שיהא לה נחת, ב"ה מצאנו תיקון בבבא"ח, ומלבד התיקון מה עוד אפשר לעשות?

תשובה
תתחיל ותעשה מה שכתב הרב בן איש חי זיע"א.
שאלה - 255112
שלום לכבוד הרב
אם אפשר להתחיל מהימים אלה בקריאת תיקוני הזוהר ולסיים בכיפור או לחכות לראש חודש אלול?

תשובה
תתחיל.
שאלה - 255111
לכבוד הרב שליט"א
לפני חצי שנה התלונן השכן מתחתי שיש לו נזילה
הביא בעל מקצוע שהחליט שאני אשם תיקנתי את הנזילה
היום בא בטענה שאני צריך לשלם גם את הבודק
שאלתי מה אני חייב לשלם

תשובה
תתפשרו ביניכם.
שאלה - 255110
לכבוד הרב מוצפי!
הלכתי לרופא משפחה הוא חושב שזה דיכאון קל
אך אני ביקשתי ללכת לפסיכולוג הוא נתן הפניה וחבר הציע לי לבקש ציפרלקס אך הרופא אמר שחייב לקחת מזה חצי שנה!
מפחד לקחת

תשובה
תיקח ותתרפא.
שאלה - 255109
לכבוד הרב שלום רב
בעלי עובד בשליחויות עוד מלפני החתונה, ברחבי הארץ הרוב חילוני, והוא חוזר בתשובה כחמש שנים האחרונות. וזה פוגע בשלום בית, האם צריך להחליף עבודה ואם כן איזה

תשובה
עם סבלנות זה מסתדר.
שאלה - 255108
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום כב' הרב, האם לספר לחברה על מריבה עם בעלי זה לשון הרע? אם חשבתי שתוכל להכווין אותנו למטפל? ואם כן. איך לעשות תשובה על זה. תודה רבה
תשובה
לקבל עיצה והדרכה מותר.
שאלה - 255107
שלום לכבוד הרב
בניגוד להרגלי דיברתי הערב בטלפון עם אדם רשע(שכחתי כמה מזיק לנשמה) כמה דקות. האם לימוד תורה ינקה לגמרי את הזוהמה הזאת? מה עוד אפשר לעשות?

תשובה
תקבל עליך לא לדבר עם רשעים.
שאלה - 255106
לכבוד העורך היקר והרה"ג שליט"א המון שאלות מיותרות וחוזרות על עצמם יום יום על אזכרות ובעיקר על שמות מבטלות זמן יקר ומעכבות את רבנו שליט"א בתשובות חוזרות אנא אנא להתחשב ברב
תשובה
זה לא יעזור.
שאלה - 255105
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בבית שרוצים לעשות את רצון בורא עולם
מה הדין לגבי טלוויזיה?

תשובה
מסלקים אותה מיד.
שאלה - 255104
שלום לכבוד הרב
‏תבשיל ‏ ‏פרווה שנתבשל בכלי בשרי בן יומו, האם צריך לחכות שש שעות ‏לאכול חלבי?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 255103
שלום רבנו
אם אני מהמהרת לא בהרבה כסף ואם אזכה ב"ה ב"נ מעשר יעבור לתלמידי חכמים עניים אצור קשר עם ידידיה במוסאיוף.

תשובה
חס ושלום להמר, כי הדבר אסור בתכלית האיסור, וגורר עבירות רבות וסופו חורבן וכליון חס ושלום.
שאלה - 255102
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ראיתי בשאלות שפלוני שואל לגבי הספר חופת ציון יש לי ספר אחד במלאי בעפולה אם הוא מעוניין שייצור עימי קשר
תודה לכבוד הרב

תשובה
תודה.
שאלה - 255101
שלום לכבוד הרב
רציתי לבקש מהרב עצות איך להישמר מפגם הברית ואיך לתקן אני בחור ישיבה וכבר 5 שנים אני לא מצליח לשמור יותר משבועיים שלושה וגודל העוון הזה מצער אותי מאוד

תשובה
תרכוש את הספר יסוד ציון.
שאלה - 255100
לכבוד הרב שלום רב
נדמה לי שהיה רצוי להעיר שבשנת השמיטה ראוי לאלה שאוכלים אבטיח או מלון וכדומה לזרוק לפסולת כמה שפחות , הלא כן?

תשובה
הסחורה בשוק הוא גידולי נכרים.
שאלה - 255099
שלום לכבוד הרב.
שאלו אותי כשיש מחלוקת בין רב לבין שמואל אמו מי פוסקים.
וכשיש בין רבא לבין אביי כמו מי ההלכה.

תשובה
במסכת בכורות ועוד הלכת כרב באיסורי, וכשמואל בדיניה. כלומר כשהמחלוקת בבין אדם לחבירו בעניני ממון יקרא "דיניה, הלכה כשמואל שהיה חריף ובקי בהם. אמנם כהמחלוקת באיסור, כגון טריפות, עריות, איסור שבת וכדומה הלכה כרב.
ב, כשנחלקו אביי ורבא בכל הנושאים המוזכרים בתלמוד, הלכה כדברי רבא, אך בששה נושאים שסימנם יע"ל קג"ם הלכה כאביי.
והם
יאוש שלא מדעת בבא מציעא כ״ג.
עד זומם למפרע הוא נפסל סנהדרין כ״ז.
לחי העומד מאליו מועיל. עירובין טל.

קידושין שלא נמסרו לביאה קידושין נב.
גילוי דעתא בגיטין גיטין לד.
מומר אוכל נבילות להכעיס פסול לעדות סנהדרין כז.
שאלה - 255098
לכבוד הרב
עשינו העברה לישיבה לפדיון נפש וסעודת עניים עבור ביתי (השם רשום למעלה)
מכיוון שהיא עוברת מחר יום רביעי ניתוח בעינים. אבקש שיתפללו לרפואתה והצלחתה. תזכו למצוות

תשובה
מתחילים מעכשיו. רפואה שלימה ובהצלחה.
שאלה - 255097
כף החיים כותב לישון אחרי ג' שעות מתפילת ערבית אבל מדברי שער הכוונות צריך לישון אחרי ג' שעות מתחילת הלילה. אם ערבית היא לפני 8 וצאת הכוכבים אחרי 8, עדיף לישון ב-10 או ב-11?
תשובה
זה אותו הדבר.
שאלה - 255096
לכבוד הרב שלום רב אמא של הכלה שלי נפטרה בתאריך ה באב תשפ"ב השאלה היא אם הכלה שלי יכולה לבוא להתארח אצלי בשלושים ולאכול ולשתות אצלי

תודה לכבוד הרב
מחכה לתשובה

תשובה
מותר בסתם ארוחה.
שאלה - 255095
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א , בגיטין ה הגמרא מספרת לנו על קמצא ובר קמצא. מדוע היא לא מגלה לנו מה היה שמו של בעל הסעודה.
בברכת התורה ולומדיה.

תשובה
אין בזה צורך.
שאלה - 255094
שלום לכבוד הרב, מותר בשמיטה לעקור עצי סרק לצורך ביצוע יציקת בטון לרצפה?
תשובה
רק על ידי גוי.
שאלה - 255093
שלום. רציתי לברר לגבי מה שהזוהר כותב "קללה תבוא על האישה, הבעל והבית שרואים לה שערה מראשה. האם גם השיער שבעורף שיוצא מהכיסוי ראש נחשב ? והאם כדאי להסירו כמו החסידות.
תשובה
אין בזה צורך.
שאלה - 255092
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב אמר לי ללכת להיבדק עקב גוש שאני מרגישה בגוף. אני מודה לרב
אני כולי מפחדת לומר למישהו על כך ואפילו לבעלי. איך אני אגיד לו
הרב שה' יברך אותך תודה לך

תשובה
לומר היום וללכת בבוקר.
שאלה - 255091
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
שמעתי שיש מעלה בתפילה בציון של צדיק ב כט' לחודש ובטו' לחודש.
האם גם בטו' באב ?

תשובה
בכולם.
שאלה - 255090
לכבוד הרב.
האם כשאני מתפלל בבית כנסת עם קול ציון ואני לא מספיק לכוון הכל האם עדיף שאני יכוון הכל ויסיים אחרי שכולם יסיימו ערבית או שאני ידלג על כמה כוונות בשביל להספיק?

תשובה
היום תכווין חלק בזריזות. מחר עוד.
שאלה - 255089
לכבוד הרב מוצפי. תודה רבה על הסידור הקדוש קול ציון התפילות שלי השתנו לגמרי. כשאני מתפלל בבית כנסת אני לא מספיק לכוון את כל הכונות והפרושים האם זה בסדר?
תשובה
רק מה שתוכל.
שאלה - 255088
שלום לכבוד הרב אימי עה נפטרה ביז תשרי תשפב.מתי יוצא ה11 ומה לגבי הפסקת הקדישים.
תשובה
תספור בעצמך.
שאלה - 255087
שלום לכבוד הרב
בעניין ברכת המזון בשיעור כזית.
יש מחלוקת מה הוא השיעור של כזית, לרש"י הוא חצי ביצה, ולרמב"ם שליש ביצה.
מה יסוד המחלוקת?

תשובה
מאי נפקא מינה???
שאלה - 255086
לרב היקר
נא עצתך, רוצים לקבל אותי לעבוד בגן.
רוצה לעבוד שם באופן זמני כמה חודשים ולא כל השנה.
האם עלי ליידע מעכשיו? (ואז אולי לא יקבלו אותי ) או שאפשר סמוך לזמן שארצה לעזוב?

תשובה
תתחיל לעבוד.
שאלה - 255085
שלום לכבוד הרב
באיזה אופן גבר יכול לשים אבן ספיר על גופו ולא יהיה בעיה של בגד אישה ?
תודה לכבוד הרב

תשובה
יניחנו היכן שנסתר ולא נראה.
שאלה - 255084
לכבוד הרב בן ציון מוצפי!
מה שכתוב במסכת פאה שהמביא שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו אוכל מפרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא!
שלום בין חברו שקול ממש כמו איש לאשתו?

תשובה
כל מצווה לפי הטירחה וההשתדלות בה.
שאלה - 255083
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
התחלף מנהל. רוצה לתת לי תפקיד בכיר. אומר שהידע צריך להיות מופץ ברבים ולא לשמור לעצמי. הסברתי שאני נלחצת .
אני צריכה להחזיר תשובה.
מה כדאי?

תשובה
כשאדם מקבל תפקיד, טבעי הדבר שמצפים ממנו שיבצע את המוטל עליו באופן מלא, חכם, זריז ונמרץ.
שאלה - 255082
לכבוד הרב הגאון שליט"א
האם הקדיש שאחרי קריאה בתורה שני וחמישי הוא קדיש יתום?
האם יש עניין יתום יעלה משלים או שלישי?

תשובה
עיקרו נתקן לקורא בתורה הוא החזן, ואינו שייך ליתומים. כמו שבשאר הימים החזן אומר הקדיש שקודם אשרי יושבי ביתך.
שאלה - 255081
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לרכוש דירה מכונס נכסים? תודה ובריאות איתנה

תשובה
שואל נכבד, נא עיין במאגר התשובות. העורך.
שאלה - 255080
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להרוג מקק בשבת כאשר אישתי מפחדת פחד גדול מאוד המביא אותה לחרדה גדולה?

תשובה
תיקח אותו בכף אשפה ותשליך אותו החוצה.
שאלה - 255079
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה לגבי מה ששאלתי האם כדאי להתפלל שנזכה בדירה בהנחה או שזה על חשבון הזכויות שלנו בעולם הבא?

תשובה
אתמול הרב השיב לך ואתה מספיק נבון להבין.
שאלה - 255078
לכבוד הרב שליט"א, בנקים בישראל עם היתר ריבית, מותר לי לשים בהם פיקדון ולקבל לאחר כמה שנים ריבית על הכסף?
תשובה
לרשום בתעודת החסכון "על פי היתר עיסקא".
שאלה - 255077
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נולדה לנו תינוקת ביום שישי בשעה 05:59 בתאריך ח' אב ,חשבנו לקרוא לה שחר
מה כבוד הרב אומר על השם ,ואם יש המלצה לשם אחר

תשובה
העורך, הרב אינו מתייחס לשמות.
שאלה - 255076
לכבוד הרב
האם צריך לשוב בתשובה קודם כל תפילה? יש נוסח?
תודה רבה ומחילה על הטרחה
אורך ימים

תשובה
מספיק להרהר תשובה בלב.
שאלה - 255075
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב אני עובדת חמש שנים כסייעת לילד.
נותנת את הנשמה ומעבר לשעות שמשלמים לי.
השנה נתנו לי ילדה אחרת ומהמנהלת מונעת ממני...אני אלמנה ואין לי מושיע.

תשובה
תפני לאחראים בבקשה.
שאלה - 255074
לכבוד הרב שלום
עבודתו של בעלי פיזית קשה ומסוכנת ואינה מתגמלת, משפיע על איכות הלימוד. רוצה לצאת לעזור בפרנסה (מנהלת חשבונות במקצוע בעלי אמר רק בהסכמת הרב

תשובה
השם ישמור אותך מכל רע. ותצליחו.
שאלה - 255073
לכבוד הרב
אני נמצא בשנת אבל על אבי ז"ל. הוזמנתי לסיום מסכת (שהשתתפתי בחלק מהלימוד) במסגרת 7 ברכות לחתן שאף הוא למד את המסכת. האם מותר לי בשנת האבל? נישב סעודת מצווה?

תשובה
שנת אבל על אב או אם לא משתתפים בשום סעודה.
שאלה - 255072
לכבוד הרב שליט"א שלום,
חמי נפטר ב ט' בשבט השנה.
מתי בבקשה ה 11 חודש ומתי 12
תודה רבה הרב.

תשובה
העורך, בבקשה לא להטריד את הרב בחשבון גלוי וידוע.
שאלה - 255071
שלום הרב, קוראים לי גל אני בן 21.
אני סובל מבעיות נפשיות שמקשות עלי לקיים סדר יום יציב
קראתי שהשם גל מסמל אי יציבות וחשבתי להוסיף שם מאיר שאני אקרא גל מאיר בלי לעקור את השם גל.

תשובה
רפואה שלימה.
שאלה - 255070
לכבוד הרב שלום רב
הדוחק בפרנסה מוציא מדעת מחשבת אפי קושי בתפילה בלימוד בעצבות, עבודה לא מכובת ולא מתגמלת בגיל 30פ אולי כדאי ללמוד מיקצוע נורמלי, מחילה ותודה

תשובה
כששקועים בלימוד לא מענין מאומה. ואל תסתכל על אחרים.
שאלה - 255069
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שאלתי המנהג בציבור
להגיד קדושה בכל רם
ודעת מרן למור בשקט האם יש איזה דעה
לומר בכל רם

תשובה
עיין בן איש חי מה שכתב אליבא דרבנו האריז"ל.
שאלה - 255068
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קראתי עכשיו על הגאון חכם סלמן זיע"א
רציתי לדעת מתי הוקם הכולל אברכים בישיבה הקדושה ברחוב יונה?

תשובה
במתכונת מצומצמת זה התחיל מיד עם פטירתו בשנת תשל"ה.
במתכונת מורחבת וממוסדת בשנת תשמ"ח.
שאלה - 255067
לרב אהובינו, סבי ע"ה לא שמר תו"צ, לפני פטירתו השאיר לי כסף וקניתי בזה תלמוד ירושלמי,
סיימתי כרגע מסכת ראשונה בספריו האם כדאי לארגן מניין לאמירת הקדיש של הסיום מסכת?

תשובה
אין בזה צורך. הלימוד שווה ערך למיליון קדישים.
שאלה - 255066
לכבוד הרב
ימחל לי הרב לא הבנתי את התשובה בגלל שזו שנת שמיטה האם לי כבעל הגינה מותר לי לקטוף פרי מעץ בגינתי ולהגישו בסעודה שלישית בבי"הכ

תשובה
זה לא שלך אלא של הציבור, אתה יכול להזמין את הגבאי או שליחו שהוא יאסות את הפירות מהאילן.
שאלה - 255065
לרב שלום
כמה שנים אני בתשובה, פניתי לרב ודיברתי איתו בנוכח אמרתי לו "אתה אמרת .." כי עדיין לא התרגלתי האם נקרא שביזיתי תלמיד חכם? מה אני צריכה לעשות אין אפשרות לבקש סליחה

תשובה
שגגה היא ונמחל לך.
שאלה - 255064
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
גן החיות התנכי בירושלים החליט לאשר כניסה חינם לתושבי אשדוד
האם מותר ללכת
כי הבנתי שהמקום מחלל שבת

תשובה
מבחינה מוסרית עלינו להדיר רגלינו משם.
שאלה - 255063
אני מארח לשישי איש מוגבל ראיה וערירי בן 60 3 שנה
לאחרונה אשתי לא מרגישה נוח בנוכחותו בליל שישי ליותה אותו החוצה לפתע חיבק אותה אף על פי שידע שאשתי שומרת נגיעה. מה לעשות

תשובה
למצוא בדחיפות מקום אחר בשבילו.
שאלה - 255062
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה נשואה טוענת בגלל שהיא נשואה היא פטורה מכבוד הורים אז לא חיבת לכבד מרשה לעצמה להעביר ביקורת ולהרים קול גם עם היא פטורה יש מצווה ואהבת לרעך כמוך ??

תשובה
אמנם אינה חייבת לשרת אותם, אך בהחלט אסור לה לפגוע, להרים קול, לזלזל ועוד. משום כבוד הורים שכן חייבת.
שאלה - 255061
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לנו דירה שקנינו. אנחנו גרים בבית קרקע של הורי בעלי לא איתם,הורי בעלי רוצים שנמכור את הדירה שלנו ונגור בביתם.אני רוצה לקנות בית משלי.
בעלי לא רוצה

תשובה
לא טוב לחיות עם ההורים אלא אם בעלך הוא בן יחיד. ותלוי בפרטים שאין בידי.
שאלה - 255060
במחילה. סובלת מגירודים ופריחה זמנית אחר הסרת שיער גוף
רוצה לעשות לייזר - הסרת שיער לצמיתות, בטיפולים צריך להימנע מהריון. האם אפשרי?
בת 30 אמא ל3 בנים ובת בגילאי 9,7,4,1

תשובה
להתייעץ עם דיאדנטית על מזון מתאם.
שאלה - 255059
שלום לכבוד הרב
הבן שלי קראתי לו ארי יצחק הילד בן שנתיים עדין לא מדבר זה קשור לשנות לו משהו בשם

תשובה
לא ידוע לי.
שאלה - 255058
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מתפלל לפעמים שיהיה לי דירה גדולה פרנסה בשפע וכו' אך אני חושש להתפלל שלא יבוא לי על חשבון העולם הבא שלי האם להתפלל בכל זאת?

תשובה
תבקש באוםן כללי "שיהיה לי פרנסה טובה".
שאלה - 255057
לכב' הרב
ב"ה אמא ל7 ילדים הי"ו הגדול בן 13אחריו בן 12 בת בת 10 וקטנים יותר.לפעמים צריכה לצאת מהבית בערב והם צריכים לישון האם מותר לי להביא בייביסיטר? תודה רבה לכב' הרב שליטא

תשובה
בהחלט יש בעיה הלכתית.
שאלה - 255056
שלום לכבוד הרב
לפני כמה שנים דיברתי בצורה קצת לא יפה לרב צדיק. והרב נפטר אייך אני עושה תשובה על זה ?

תשובה
תלך לקברו ותבקש ממנו מחילה. ותקרא קודם לכך פרקי תהלים ותחנונים כמו "אנשי אמונה" ועוד.
שאלה - 255055
שאלה לעורך היקר, אני מחפש זמן רב את הספר "חופה בציון" של הרב, ראיתי לאחרונה באתר כי ספר זה חסר במלאי. השאלה שלי אם המלאי עתיד להתחדש בעזרת השם בקרוב?
תשובה
עד כמה שידוע לי הוא נמצא בעדיפות ראשונה.
שאלה - 255054
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
התייעצתי אתמול עם הרב לגבי תרופה לסוכר של התינוקת .הרב אמר לקחת חוששת מאוד מתופעות לוואי בבקשה שהרב ירגיע אותי אני דואגת מאוד

תשובה
להיפך, אני מאוד רגוע אם תשתמשו לפי הוראות הרופא המומחה בתרופה, ובזה אני מאוד בטוח ומקווה בעזרת השם יתברך כי מצבו הרפואי יהא מושלם לחלוטין וכל החששות יתבדו. ויהיה כשאר הילדים הבריאים בעולם.
שאלה - 255053
לכבוד הרב שלום רב
למי שמקפיד על כשרויות מהודרות בלבד, האם יש עניין להקפיד גם על הכשר של שקיות ניילון או סיליקון המיועדות לאחסון מאכלים במקרר או שאפשר לרכוש ללא הכשר?

תשובה
השלה הכמעט יחידה היא לגבי פסח, כי השקיות מקומחות לבל תידבקנה, והיום רובם ככולם מקומחות בקמח תפוחי אדמה.
שאלה - 255052
שלום לכבוד הרב כידוע לרב ישנם פוסקים הפוסלים לעדות מחזיקי טלפון פרוץ על אף ששומרים שבת , מה דעת כבוד הרב בנושא? והאם הקידושין תופסים עכ'פ בדיעבד?
תשובה
איני חושב שאני יכול לחוות דעתי הפעוטה במקום שגדולים ממני בחכמה ובמנין אמרו והביעו.
שאלה - 255051
שלום לכבוד הרב הגאון אם אפשר לשאול מה אומר הרב על השם "יאר"
תודה.
מתוך הפסוק יאר השם פניו אליך

תשובה
העורך, אתה יודע שהרב אינו מתייחס לשמות. ובפרט.....
שאלה - 255050
לכבוד גאון עוזנו
ראיתי פרסמו על השגחה של מורנו ורבנו על בשר רציתי לשמוע על אופן ההשגחה
כמו כן מה שכבודו אמר בסרטון על הרב בן סעדון זהו הרב יורם ? יישר כח
ה' יאריך ימים על ממלכתו

תשובה
הגאון הרב הצדיק יורם בן סעדון שליט"א, איש ירא אלקים משכמו ומעלה, חכם ונבון, בקי בכל הדיעות והפרטים בהלכה, בכל השייך בכלל, ועניני הכשרות בפרט. על כל אלה אומן במלאכת השחיטה, זריז וזהיר, חכם מחוכם ונבון לחש, בעל חכמה ותפיסה נדירים, מהיר מחשבה ובעל רגישות ועירנות מיוחדים, המבחין מעצמו במלאכה הקשה והעמוסה, וגם בעל עין חדה באופי בעלי מלאכת הקודש, הן השוחטים, הן הבודקים, הן המשגיחים והמפקחים, על כולם מפקד בכוח אשר חנן אותו הבורא, אינו יודע מנוחה באחריותו בימים ובלילות, הן בשחיטת העופות, והן בשחיטת הבקר.

זכה בד"ץ "בני ציון" במרגלית יקרה זו, יהלום דלית ליה טימי, מוכתר בנימוסין, בעל לב רחב, סבלנות מרובה, וגם תקיפות איתנה בכל הנוגע להלכה, ואינו זז כמלא נימא בכל עבודת הקודש. עוד בימי הגאון מרן מלכא ה"יביע אומר" זצוק"ל זלה"ה, נודע בשערים המצויינים בהלכה שמו, ובחר בו להיות ראש הבד"ץ, ואת הכל עשה בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה.

אני הצעיר באלפי ישראל מודה ומשתחווה לאבינו שבשמיים שזימן לנו אותו לגשת אל המלאכה, לבחור את כל אנשי הצוות, אחד לאחד, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים במלאכת הקודש, והוא נשיא עליהם לנהלם ביום ובללה למען יאכלו בני ישראל מוצרים מהודרים, ויעלו על שלחנם עופות ובשרים מעולים ומהודרים בכל ההידורים, אליבא דכל הדיעות.

כאן עוד מקום יפה בלבי לברך את בעלי המפעל "וול דאן", אשר לא חסכו ולא חוסכים כל מאמץ לחזק את הכשרות בכל ההידורים, ועומדים איתנים כנגד כל הרוחות הזרות הסוערות למולם, את ידידנו הנכבר ירא אלקים שמעון אסרף הי"ו, וחביריו היקרים והנכבדים, אשר דלתם פתוחה תמיד בפנינו לכל פרט והידור בימים ובלילות, וההידור קודם לעסקיהם ולאומנותם, וגם על המלאכה הסטרילית, הנאה והיאה לכבוד זה השלחן אשר לפני השם, להגיש לכולנו ממיטב וממבחר הבשרים המהודרים.
ברך השם חילם ופועל ידם תרצה. וימצאו ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידיהם. אמן נצח סלה ועד. מנחם אב התשפ"ב.
החותם פה ירושלים עיר קדשינו בן ציון הי"ו ב"ר סלמן מצפי זצוק"ל וזיע"א.
שאלה - 255049
לכבוד הרב שלום רב
לצערי הרב אנימרווקה ובודדה יכולה כבר לםרוש יש לי מנהלתוהביא עטד מנהלת עליי מזלזל צוכק מאיים היום צעקתי עליו אחרי ששנים שפך את דמי לפרוש?

תשובה
ואל תרצה את חברך בשעת כעסו.
שאלה - 255048
למו"ר
מעסיק מלין תשלומי פנסיה לאחר עזיבתי.כתוצאה כרגע ללא כל כיסוי ביטוחי וכן עלול לגרום נזק בלתי הפיך לפוליסה וכיסויים עתידיים. עפי ההלכה היכן מותר לתובעו(חברת היטק)

תשובה
תפנה לעורך דין מקצועי.
שאלה - 255047
לכבוד הרב
האם מותר לבקר בגן הבהאים בחיפה?

תשובה
נא עיין במנוע החיפוש, יראי שמים לא מבקרים שם.
שאלה - 255046
לכבוד מרן שליט"א

לגבי תיקון רחל שהרב אמר להגיד השנה(שנת שמיטה) בליל ט באב האם אפשר מקורות לדברי הרב ? היה לנו דיון בכולל לגבי דברי הרב
תודה למורנו ורבנו

תשובה
אין צורך במקורות, כי ליל תשעה באב היא ליל בכי ונהי, אבל ומספד תמרורים, ואמירת תיקון רחל היא גולת הכותרת של אמירת הקינות בלילה זו. ועיין מבשרת ציון ובנחמת ציון.
שאלה - 255045
לכבוד הרב מוצפי ילמדנו רבנו אני משגיח פשוט של רבנות מקומית בדצ"ים מסוימים נותנים כשרות שם באים לא הרבה פעמים על מי סומכים הציבור על חותמות אני מרגיש מנוצל מה הרב מציע
תשובה
אין לנועל מי להישען אלא על אבינו שבשמיים.
שאלה - 255044
שלום
יש לנו שכנים חילונים ואנו מעדיפים באזעקות לקרוא תהילים בבית אם הילדים בלי פריצות
האם אני עוברת על מצוות פיקוח נפש ?

תשובה
אינני יודע מה מידת המיגון בביתכם.
שאלה - 255043
שלום לכבוד הרב
מה דעתך על השם שגב?

תשובה
תודה.
שאלה - 255042
לכבוד הרב שלום רב
מה עדיף? קורא יחיד שמכיר כמו שצריך את הקריאה אבל עם מכנס קצר (לא בכוונה) או מישהו שקורא בלי לדעת טעמים ומילים (גם אתנח וסוף פסוק). אשמח למקורות
תודה

תשובה
אם הוא שואל זה כן בכוונה. חכם בלילה. העורך.
שאלה - 255041
שלום לכבוד הרב יש לבעלי עסק והוא לא מראה לי כמה כסף יש בחשבון בנק הוא יודע שאני לא מסכימה לקחת הלוואות ובכל זאת לקח מאחורי הגב, טוען שאישה לא צריכה להתעסק בזה מה דעת הרב
תשובה
ואני מה לי בענין זה? גדול השלום.
שאלה - 255040
שלום לכבוד הרב שליט"א:
בעדה הלובית יש מנהג כאשר נפטר אדם ל"ע מתפללים בביתו במשך שנה שלמה ערבית ליל שבת ומוצאי שבת.
האם מפאת משך הזמן נחשב קבע לעניין מעין שבע בליל שבת?

תשובה
מנהג טעות. כי נכון להתפלל בבית הכנסת.
שאלה - 255039
שלום רבנו
שואלת סליחה מכבודו..אם מישהו נכנס לשירותים ולא אמר לאחר מכן אשר יצר אלה שתה ואכל ולא עברה שעה או חצי שעה ואז נזכר שלא עשה אשר יצר..יברך או בדיל ויעבור?
ה ישמרך אמין

תשובה
מברך בהחלט.
שאלה - 255038
שלום כבוד הרב, בן איש חי ש״שנייה פרשת ויצא אות כ״א בעניין הבדלה מעומד, חיפשתי בכף החיים פלאגי וסופר ולא מצאתי בציון שלו, שאלתי היא האם יש עדיפות להבדיל מעומד? תודה רבה לרב!
תשובה
להיפך אנחנו בעקבות מרן הבית יוסף מבדילים מיושב.
שאלה - 255037
לכבוד (מרן רשבכה"ג) המנורה הטהורה בעקבי חכמינו
החכמנו לשמוע את השיעור המיוחד על שחיטת הבהמה שפורסם היום כה יגדיל וכה יוסיףלעורך, אם יוכל להעלות לערוץ ולאתר לטובת החסומים

תשובה
בבקשה לא להגזים ולהרבות בתארים, ובפרט כשאינם מתאימים לי.
שאלה - 255036
לכבוד הרב
נערכה אצלנו בבית הכנסת ברית לפני מנחה ואף אחד מבני המשפחה לא נשאר חוץ מהגברים הינו צריכים להגיד תחנון

תשובה
אם הגברים שאתה מתכווין להם אינם מהמוזמנים, אומרים תחנון, אך אם הם האורחים יש להם על מה לסמוך.
שאלה - 255035
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
דירה חדשה ברוך ה' הטוב. בגינה עץ גפן מונח על הקרקע. האם מותר בשמיטה להכין רשת גבוה ולהדלות את הגפן ?
תודה רבה

תשובה
כל מה שיציל את הפירות מהשחתה מותר.
שאלה - 255034
לכבוד הרב שליט"א שלום,
אזכרה לסבא. נפטר בט"ו באב.
האם לעלות ביום חמישי י"ד לבד או עם כל המשפחה בט"ו.
יודע שלא נכון לעלות ב טו באב. לא מקשיבים לי.
תודה רבה הרב.

תשובה
תעלה עם כולם בשביל השלום.
שאלה - 255033
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב להיתיעצות עם הרב אם קונים בגדים ונעלים בכספי מעשרות לילדים שלי בישיבה זה מותר?

תשובה
כן בהחלט. יבורכו ויפרחו ויצליחו בתורה וביראת שמים טהורה.
שאלה - 255032
לכבוד הרב שלום רב
אשמח לדעת מה לכוון במילים של ברכות השחר "רוקע הארץ על המים"

תשובה
מעל מי התהום ועיין ארחות ציון דברים נפלאים.
שאלה - 255031
אני מתמודד נפש שהגעתי למצב עגום ומחר מתחיל עבודה עם חבר בדוכן שאוורמה.
תשובה
תפלתך לאבינו שבשמיים היא מועילה ביותר.
שאלה - 255030
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חלקת קבר כפול בתחתית קבור איש גרוש האם אפשר מעליו אחותו גרושה.
בשורות טובות.
ושכרך כפול מן השמים

תשובה
אם יש חשש שיטמנו שם אשה זרה - מותר.
שאלה - 255029
לכבוד הרב
האם מותר ללכת לקאנטרי שפתוח בשבת אם יש יום מיוחד לציבור הדתי (נפרד לנשים וגברים) ?

תשובה
הירא את דבר השם ידיר רגליו ממקומות של מורדים באבינו שבשמיים.
שאלה - 255028
לכבוד הרב שלום וברכה
מזה כשנתיים לאחר שמור אבי נפטר
ישנתי שני לילות בשבוע אצל מרת אמא בבית אנני זוכר אם אמרתי בלי נדר עכשיו אחיין ואשתו יגורו ביחידה
בשטח הבית האם לעשות התרה

תשובה
אין צורך בהתרה.
שאלה - 255027
לכבוד הרב שלום רב
אדם שאונן שנפטר לו מישהו אם לפני הקבורה חייב להוריד את הציצית שקטן מעליו? כי הרי הוא פטור מכל המצות או שאין צורך?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 255026
לכבוד הרב שלום רב
קבלתי בע"ה בלי נדר לעשות תיקון לאה (אשה)השאלה שלי אם מותר לי ומתי לעשות האם אפשר במשך היום או רק בחצות
השם יברך את כבודו בכל הברכות הכתובות בתורה הקדושה

תשובה
ברבע לאחת בלילה.
שאלה - 255025
לכבוד הרב שלום רב
חזן בית הכנסת במוצאי שבת הדליק אש ממצת של סיגריה וכולם ברכו על מאורי האש.
האם יצאנו ידי חובה?
תודה מראש.

תשובה
אם לא הבאת לו נר וגפרורים מה לך כי תלין עליו?
שאלה - 255024
לכבוד הרב שלום רב
יש לי סדר יומי קבוע של לימוד חפץ חיים ושמירת הלשון
וכן ספר תומר דבורה
וקטע זוהר יומי
איך עלי לנהוג בתשעה באב
האם מותר להמשיך את הקביעות?
תודה

תשובה
העורך, לא זו בלבד שהזמן עבר, ואנחנו היום יא במנ"א אלא גם לא עיינת בתשובה.


שאלה - 254973
לכבוד הרב שלום רב
יש לי סדר יומי קבוע של לימוד חפץ חיים ושמירת הלשון
וכן ספר תומר דבורה
וקטע זוהר יומי
איך עלי לנהוג בתשעה באב
האם מותר להמשיך את הקביעות?
תודה
תשובה
אסור.
שאלה - 255023
שלום לכבוד הרב שואל בשם חבר
שיעור קבוע עם מורי ורבי עבר מאתמול(חדפעמי)להיום.היום יש חברותא קבועה( הוא גם מגיע במיוחד)מה לעשות?

תשובה
חברותא שעה והרב שעה.
שאלה - 255022
לכבוד העורך שלום רב
איפה מוכרים באשדוד את ספריו של הרב?

תשובה
אנחנו לא מתעסקים בזה. עיין בפירסום בעמוד הראשי.
שאלה - 255021
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הייתי זמרת , ברוך השם חזרתי בתשובה, אני לא יכולה לשיר בשום מקום כי הקול מאוד גבוה, למה השם נתן לי קול יפה? רק בשביל הניסיון?
תשובה
תהיי מורה לזמרה בבתי ספר לבנות. וכן מרצה לנשים בלבד.
שאלה - 255020
בעצת הרב התפללנו בנץ בימים נוראים בשנתיים האחרונות ללא בזבוזי זמן ודיבורים. במידה ולא יימצא בית כנסת שיסכים, האם אפשר להתפלל במקום אחר הכולל מרחב מוגן אנחנו מהדרום
תודה

תשובה
בעזרת השם יתברך תמצאו בקלות.
שאלה - 255019
לכבוד מרן אהובנו
יהודי יקר פה שאל על הרב הנוכל בלוד שבכלא עקב עבירות חמורות בקטינים רח"ל
העירייה הרסה את בית מדרשו, האם עשו בסדר ?

תשובה
לא שאלו אותי. ואיני יודע מה היו השיקולים.
שאלה - 255018
לרב הגאון!
סבתא רבתא שלי ז"ל הייתה שוטפת את הבית והבגדים בתשעה באב אחר חצות היום, ואמרה שזה בגלל שדמו של זכריה הנביא היה מתפשט ועולה על הבית. (כך הם נהגו בארצם) יש לזה מקור?

תשובה
ידוע המנהג ומפורסם זה מאות שנים, נשים תמימות היו אומרות שהמשיח מגיע והיו צובעות את כותלי החצר לכבודו, ושוטפות הדירות בעסק גדול.
והרבנים הוכיחו אותם שאסור בתענית, ואחת אמרה מה? המשיח חס ושלום לא יבא? ומאז. הכריזו גדולי ישראל לא למנוע מהן זאת. וכן הביאו הגאון החיד״א ועוד.
שאלה - 255017
לכבוד מרן
למדנו דברי הרמב"ם זצ"ל,שעיקר הצום הוא פשפוש המעשים,אחת מהסיבות שביהמ"ק נחרב כי ביזו תלמידי חכמים
מבקש מהרב סליחה אם התנהגתי לא כראוי לתלמיד חכם.

תשובה
היה שלום תצליח בתורה כי היא העיקר.
שאלה - 255016
שלום רב לרבינו
בע"ש נכנס אדם עם טלפון (צלצל בכיס)
כרב המקום עמדתי בתוקף שישאיר אותו בחוץ למרות שאמר שמכבה אותו.
בלית ברירה היה בפומבי אך בלא הרמת קול, האם נהגתי נכון?
כט"ס

תשובה
אשריך ואשרי חלקך עם העומדים בפרץ. יפה נהגת בחכמה עשית.
שאלה - 255015
לכבוד הרב
אני רק נער אבל כבר מפחד מה יהיה על ילדי והדור הבא, התורה נרמסת ומשתכחת, מה יש לעשות? איך אפשר להידמות לדור הקודם? זה עיקר מה שבכיתי אתמול
תודה רבה

תשובה
אל תתכנן את הדור הבא, כי הגאולה קרובה.
שאלה - 255014
ב"ה
שלום כבוד הרב,
לבשתי בתשעה באב מכנסיים שחורים וחולצה שחורה. העירו לי שזה מנהג גויים. האם לבוש כזה באמת אסור מצד מנהגי אבלות?
שנזכה לראות בקרוב בבניין בית המקדש!

תשובה
אם במיוחד לאבל זה מנהג גויים. ולא אליכם לאבלים תוך 12 חודש אסר, כי זה לא טוב לנשמת הנפטר כפי שכתבו המקובלים והובא בספר קונטרס היחיאלי.
שאלה - 255013
שלום לכב' הרב, טיפות פרוביוטיקה של ביוגאי'ה כשרות OU-D (חלבי) בהמלצת רופא לתינוקת עם עצירות, האם ניתן להשתמש במוצר זה? ברוכים תהיו
תשובה
לתינוקות מותר.
שאלה - 255012
לכבוד הרב
האם מותר להטיח דברים קשים לאדם שלא שומר תו"מ שהתגלה שרמאי גדול ולא מספק את הסחורה שקיבל תמורת כסף לפני קרוב לשנה?
תודה

תשובה
אין לי פרטים.
שאלה - 255011
שלום כבוד הרב לבת שלי קוראים אור ואני חושבת להוסיף לה אות כדיי לשמור עליה עוברת לא מעט בעיות בחיים והיא בת 15 מה כדיי להוסיף לה תודה?
תשובה
כל שעתיים שם חדש.
שאלה - 255010
ברשות הרב. לאישה ששאלה על שילוב הנקה עם מוצקים, זה חשוב והכרחי.לעיונכם,העלתי אתר עם מדריכים לאמהות בנושא האכלה, שינה וטיפול בתינוקות.
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 255009
לכ מור שליטא
חסדי השם כי לא תמו 1080 טילים
אחד פצוע (וישמעלי)טוב להודות להשם
ולזמר לשמך עליון שנזכה לראות בבנין ירושלים בקרוב
אהוב ליבנו הרב שמחזק אותנו תמיד

תשובה
הודו להשם בי טוב כי לעולם חסדו, שומר עלינו האב, גם בימי תשעה באב.
שאלה - 255008
לכבוד הרב הצדיק חוץ מכבודך האם אשת אברך שסובלת בלילות מזה שבעלה נוחר בשינה שלא יושן מספיק . בשמיים מעריכים זאת ? מועיל לכפרת עוונות ? שנזכה לגואל צדק
תשובה
ילך לטפל בזה.
שאלה - 255007
הקורא בא במכנס קצר ולא נתנו לו לקרוא ומישהו אחר שלא הכין קרא ועשה קצת טעויות, האם עשינו בסדר? הוא שאל.......
תשובה
יפה עשיתם, ומה שהמשכת וכתבת יש חשש איסור תורה של "ולא תלך רכיל בעמך". ודו"ק.
שאלה - 255006
לכבוד הרב שלום רב
עד מתי ביום אפשר לאכול פת שחרית, עד חצות?

תשובה
שלש שעות מהיקיצה בבוקר.