שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


תאריך עברי

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 93402
לכבוד הרב שלום רב
נמצאים בתהליך חזרה בתשובה ע"מ שנבין רצינו אם אפשר הסבר לגבי תהליך שמירת נידה וטהרה?
ומדוע דווקא היא אחת מ-3 המצוות החשובות שניתנו לאשה?
תודה טל טלה.

תשובה
דע ידידי ואהובי היקר ,
אין דבר נשגב וחביב בעיני הקדוש ברוך הוא כטהרת ישראל , ספירת שבעה נקיים והטבילה , אשרי בנות ישראל הזוכות לכך , מה טוב חלקן ומה נעים גורלן , כל הענין קשור ותלוי בחטא עץ הדעת , ובזוהמה שנתן הנחש הקדמוני בחוה אמנו , ומשם נאחזה החוסר טהרה .

בזוהר הקדוש ובדברי רבנו האריז״ל המוסמכים מובא , כי בזמן ימי איסור הנידה נאחזים החיצונים שם , וגורמים נזק נורא , ולכן נולדים ילדים עם בעיות שונות שלא כאן המקום להאריך בכך . וכשהאשה אינה שומרת כללי הטהרה מתקבצים כוחות הרשע בעולם ויונקים ממנה , ובמקום שיהיה ממנה מושפע יין טהור וצלול , חלילה נשפע שם דם .

וכשאשה מישראל נטהרת וסופרת את שבעת הימים , כתב הרמ״ק ז״ל וזכותו תגן על כולנו , בספר פרדס רימונים שער כ״ה פרק ו , בכל יום משבעה נקיים היא עולה יחד עם השכינה הקדושה יד ביד מדריגה אחת של הקדושה כנגד ימי השבוע וכנגד שבעה ספירות עליונות , ומגיעה למדריגה גבוהה של והיה אור הלבנה כאור החמה , ואור החמה יהיה שבעתיים , וזוכה לנשמה חדשה טהורה ונקיה .

וכשטובלת ונטהרת כהלכה נכנסת ל״היכל עליון״ שאין כדוגמתו , ושואבת קדושה נפלאה , וזוכה לנשמה מעולה שבמעולות , ומלאכים מקנאים במעלתה , וכתב עוד ״ואחר הרוגז הגדול סופו רחמים ורצון״ , ואין כוחות החיצונים יכולים להתקרב אליה . ורבנו האריז״ל כתב בספרו עץ חיים כי זוכה האשה היהודיה שכל כ״ב אותיות התורה יאירו בה ונקבעים בתוכה , והיא הנותנת שפע לעולמות והופכת להיות מקור הטהרה . וזוכה שיאיר בה שם ״שדי״ ועוזר לה ומסייע בעדה , וזאת מפני שנשמות שלשת האבות נרמזות בשלשה ראשים של אות ״ש״ , והיא רומזת לאות ד ׳ בחינת דלת הכניסה לכל העולמות , ותבוא אות י׳ ותאיר בה ונעשה ״יד״ וביחד ״שדי״ .

וידוע ששם ״שדי״ בכוחו לשנות מערכות הטבע , על שם שהוא משדד המערכות , וזוכה לשבעה היכלות של הקדושה כאן בעולם הזה . ואחרי כן זוכה להריון מוצלח ותקין , ולכן שם שדי קבוע במזוזה היא הכניסה לבית , כי המפתח בידו , וזהו שדי בצריך , בציריך ציר הדלת אות יו״ד , והדלת היא אות דל״ת , כי יש בעולמות העליונים שלש ידים , יד הגדולה בימין , יד החזקה בשמאל , יד הרמה באמצע , והם כנגד שלשה אבות , ואות שי״ן . ויש כאן עוד עומק נפלא שלא ניתן לבאר , וכתבתי מה שעלה בחכתי ברגעים אלו .   והשם יתברך יברככם ואת כל הנלווים אליכם .
שאלה - 235700
שישו ושמחו בשמחת התורה, בצאת הספר "מקרא בציון" לאורה, לכבוד גומרה של תורה ותחילתה, מזל טוב למרן שליט"א, שיזכה להרבות עוד הרבה חיילים כמותה, להגדיל תורה ולהאדירה.
תשובה
תודה לבוראי יוצרי ועושי זיכני ליום הגדול והנפלא הזה לראות בפרי עמלינו לשמחת הוצאת הספר הקדוש "מקרא בציון" על הלכות ומנהגי קריאת התורה, היום יום ערב חג הסכות, למעלה משנה תמימה עמלתי וטרחתי בימים ובלילות לחפש בספרי הפוסקים מקור לכל הלכה ומנהג, ובמקום שהיו דיעות שונות בפוסקים הזכרתי אותם, והשתדלתי בדעתי הדלה והשפלה לכתוב המסקנא להלכה ולמעשה, וגם כפי מה ששמעתי ממור אבי זיע"א, וממורי ורבותי ז"ל.

תודה מיוחדת לכל צוות העוזרים והמסייעים במלאכת העריכה, ההגהה הכנת המפתחות, מעשה רב, ההדפסה ועוד, כולם תלמידי חכמים מובהקים, נבונים ומבהיקים, ועל צבאם היקר והנפלא, נבון חכם ונעלה, סבא דמשפטים, חתני כבני הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א יחשל"א, חבר בית הדין בירושלים. אשר טרח ועמל ללא ליאות להוציא הספר לאורה, לשמח לב החכמים, והקוראים התורה, החזנים והגבאים, ולערוך לפניהם שלחן עם מנהגים נפלאים כיאה וכיאות לתורתינו הקדושה.

ביום בו הוחל במלאכת המשכן לקיים בנו "ושכנתי בתוכם". זכינו בצאת הספר הקדוש לאורה זו תורה לכבוד יום שמחת התורה. ויהי רצון שבקרוב נזכה לגילוי אורו של משיח אשר ימלוך בירושלים עיר קדשינו ויסיר האללים מתוכה, הפנימיים והחיצוניים, והשם יתברך יבוא לגאלינו גאלת עולם במהרה בימינו אמן.
כה דברי הצב"י בן ציון יצ"ו בכמוהר"ר סלמן מצפי זיע"א.
שאלה - 234000
לכבוד הרב'
הרב יכול בבקשה לרשום כמה מילות חיזוק לבנות ונשות ישראל בצניעות לרגל הימים הנוראים? בתודה מראש בשם נשים רבות שזקוקות לחיזוקים בדור יתום זה.

תשובה
בנות ישראל יקרות וחביבות ברכת השם עליכן.
הנה הם מגיעים ימי ראש השנה בהן כף המאזניים ביד בורא עולם. ולפי האמור בתלמוד רובנו ורוב העולם נחשבים בינונים, לא רשעים גמורים, ולא צדיקים גמורים. ואם כך המשפט נמשך למשך עשרה ימים ונחתם בתפילת נעילה של יום הכיפורים. ימים הללו הם ימי זהירות מירבית מכל עון כלשהו. ואפילו קל שבקלים, נתפלל לאבינו שבשמיים שיצילנו מיצר הרע ומכל עוון ואשמה ופשע, והוא יענה לנו, כי אוהב אותנו וחפץ מאוד בתפילתינו, כי דרכו להיטיב עם בריותיו.

בנות ישראל יקרות, הסיבה שהפניה הזאת היא דווקא אליכן, הגם שהיא שייכת גם לנו הגברים, כי כולנו כאיש אחד אנחנו, היא משום שהמפתח לשמירת מצוות התורה מסור בידכן, וכך ראינו במעמד הר סיני, "כה תאמר לבית יעקב", אלו הנשים. ורק אחר כך אמר "ותגיד לבני ישראל" אלו האנשים. וזאת למדנו מבורא עולם. נמצא הבית, המשפחה, חינוך הבנים והבנות, הברכה בפרנסה, הדירה, הקדושה והטהרה הכל ביד האשה, כי היא מכונה במקומות רבים בדברי חז"ל בשם "הבית". ושמה בת.

זאת ועוד אחרת, דורנו זה המשופע בבילויים, תענוגים, אירועים, הופעות, כינוסים, וגם שיעורים. זלילות ושתיה, רדיפת כבוד ומותרות, ביגוד ואופנה, מוצרי מותרות, צעצועים וטלפונים, מחשבים ואתרים, בילוי וכילוי הזמן היקר בחיים עלי אדמות. כל זה עשו כדי לצוד את האשה, ואם היא בתמונה כולם נגררים אחריה. נמצא שבידכן בנות יקרות להפוך את הקערה על פיה, מהקצה אל הקצה, אתן יכולות להציל את הדור, ובפרט הדור הצעיר שרק עתה פוקח את עיניו, ורואה צבעים זוהרים סביבו, ומדמיין לעצמו ששם יש אושר, שם יש הנאה ומרגוע, ואינו יודע שכל זה דמיון ובנין קלפים, כי אחרי הנאה ריגעית אם בכלל, יש מפח נפש ואכזבה, וידוי וחרטה, יסורי מצפון וכאב, בכי ודמעה. ומי כמוכן נשים יקרות וטהורות היודעות אל נכון כי כך הן פני הדברים.

לכן, משימה קדושה ואחריות כבידה מוטלת על בת מישראל, אשה נשואה או פנויה, להזהיר, להתריע, להשמיע קול אזעקה, לצלצל ולהעיר את הישנים, אלו ההולכים וההולכות שבי אחרי פרסומות נבובות שאין בהן מאומה אלא מפח נפש, בבקשה תצילו את הדור, תצילו את עתיד עם ישראל, תצילו את ההשקעה העצומה שהשקיעו בנו אבותינו ואימותינו, אשר חיו רק בשבילנו ובעבור עתידינו, זכרו את משה רבנו "עבד נאמן נקרא" כמה טרח בשביל עם ישראל, ובמדרש הוא אומר קודם פטירתו "כשתכנסו לארץ תזכרו אותי שרצתי לפניכם כסוס". כך מתבטא משה רבינו ילוד אשה שזכה לעלות לשמים ולחזור לארץ ללמד תורה את ישראל, ומי היו שהצילוהו מהיאור? נשים!!! כן, הגדול מכולם מרים אחותו ניצבת מרחוק לראות מה יעלה בגורלו, והיא מביאה את האמא שלהם יוכבד הצדקת שתניק אותו ולא יינק מחלב גויה. כך לאורך הדורות כולם היתה לנו את שרה אמנו שגידלה את יצח שנעקד על גבי המזבחק, את רחל ולאה זלפה ובלהה שילדו ודידלו את שנים עשר שבטי י - ה עדות לישראל, והן שזירזו את יעקב אבינו לברוח מבית אביהן, ואומרות לו "הלא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו...". וכן מיכל הצילה את דוד מלך ישראל מידי אביה שאול, והבריחה אותו דרך החלון, יהושבע שמילטה את התינוק יואש צאצא אחרון משושלת דוד המלך, והחביאה אותו בבית קדש הקדשים מדי עתליה המרשעת שביקשה להרגו. את יעל שהרגה בפטיש את סיסרא המלך הגדול והמפורסם ששלט באכזריות בכל העולם, וממנו יצא רבי עקיבא בן יוסף בנם של גרים ובזכותה. את יהודית בת החשמונאים שהרגה את מלך יון בארמונו באישון לילה ונשאה את ראשו למחנה ישראל והצילה את עם ישראל מכשלון. את בתו של מתתיהו שצעקה אל חמשת אחיה הכהנים עד מתי יחללו היוונים את בנות ישראל, ובגללה פרץ המרד שהביא לנס החנוכה. את אסתר המלכה שהפילה את המן והצילה את עם ישראל מכליה.

כולן צדיקות היו, צנועות היו, טהורות היו, ופעלו בזמן הנכון ובמקום הנכון. אתן בנות ישראל אליכן נקרא היום ערב יום הדין והמשפט, הצילו אותנו ואת העם כולו מיצר הרע, שמרו על הצניעות מכל משמר, תחנכו את הבנים והבנות ללכת בדרכים ישרות. תזהירו אותן מפיתויים, מערבי שירה ו"פיוט" שסופם רע ומר, הצילו את מי שאפשר משמחות של הוללות ושכרות, המביאות לידי חטא, שמרו את המאכלים שיהיו נקיים מכל איסור, הצילו אותננו, את נשמותינו, את ילדינו ואת נכדינו, תזהירו אותן מהפיאות הפרוצות שמביאות שחיתות והפקרות, תצילו אותן מבגדי שחץ וקילקול, תצילו את כולנו מיום הדין.

בעוד שבוע כולנו מתייצבים למשפט, הכף מאזניים מאוזנות, חצי חובות, חצי זכיות, בידכן להטות את הכף לזכות. אבא שבשמים ישרה שכינתו במעשה ידכן, ותצליחו במשימתכן, זכרו, גורלינו בידכן, עתידינו בעולם הזה ובעולם הבא בידכן, הצילו, הצילו, הצילו. ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים עם כל ישראל. שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה, שנת קדושה וטהרה, שנה שבה יבנה בית המקדש במהרה, ומשיח צדקינו ישב על כסאו בירושלים הבנויה.
מתפלל להצלחתכן תמיד, יהיו לרצון אמרי פי דברי בן ציון מצפי.
בן הצדיק המקובל הגאון רבי סלמן מצפי זיע"א.

אלות התשפ"א.
שאלה - 233399
בהורמנא דמרן שליט"א, הננו בקריאת חיבה לקהל הקדוש, הנהנים עצה תושיה ודבר ה' ממו"ר, לבוא לעזרתנו, להיות שותפים במפעליו הכבירים של מו"ר שליט"א בחתימה על הו"ק חודשית. המערכת.
תשובה
הנני לקרוא בזה לאחינו בית ישראל הנדיבים בעם לעזור בתמיכה הגונה לאתר הקדוש "דורש ציון" הפועל פעולות רחבות ויקרות בכל העולם כולו, הן בהתנדבות של כל החברים הפעילים בניהול השאלות והתשובות המחכימות ומאירות עיניים, הן בהוצאת הספרים הקדושים תמידים כסדרם ומוספים כהלכתן.
ועל כל אלה עריכת הסידורים השונים בהידור רב, סידור הכוונות להרש"ש זיע"א, עם הגהותיו והארותיו של מור אבי זיע"א שהיו גנוזות זה מ"ה שנים מפטירתו, וזכו והוציאוהו לאור בהידור, סידורי "קול ציון" לראש השנה, ליום הכיפורים, לשבת קודש, לסליחות, באותיות מאירות עיניים, בפירושים נפלאים דבר דבור על אופניו, והמה נענים לכל בקשותי ודרישותי ברצון באהבה ובחיבה.
גם הספרים השונים שיצאו לאחרונה לאור, ועוד יש בכתובים, ואם יתן השם יתברך כח ועזר ויכולת נוכל עוד לכתוב בישוב דעת ובהרחבה בחכמה ובתבונה. הנני חוזר ומבקש מכל אחד ואחד אחי ואחיותי היקרים לעזור ביד נדיבה להביא דבר השם יתברך לכל העולם היהודי, ובזה תהיו מבורכים בברכות שמים עדי עד ותכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, ותזכו לכל מילי דמיטב בזה ובבא.
אוהבכם ומוקירכם
בן ציון בכמוהר"ר סלמן מוצפי הי"ו.
שאלה - 228330
לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
תשובה
חזקו ואמצו, מומלץ בכל פה,
שאלה - 238239
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי חברים מתחזקים ברוך השם! חלקם קצת דתיים ולרובם קשה העניין של שמירת הקדושה האם נכון לעזור להם עם שידוך להפנות לשדכנית! למרות שהם לא לגמרי דתיים?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 238238
לכבוד הרב
מחילה מכבודו אתמול אחרי השיעור באלעד העברתי לרב מכתב בקשר לתפילין...
אני ממש מבקש סליחה אם גרמתי איזו טירחה לרב.
אולי הייתי צריך לשאול את הרב מראש ולקבל הסכמה.

תשובה
היום מצאתי אחד שיש מי שמטפל בו, שני אני בודק את מצבו.
שאלה - 238237
לכבוד הרב שלום רב..האם מותר לאישה שבעלה נפטר לעבור דירה בתוך החודש הראשון לפטירה ?
תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 238236
לכבוד הרב היקר
בתחילה כשהזוג נישא יש אהבה בינהם ולאט לאט האהבה יורדת ויש מריבות ושאר מרעין בישין שמתי לב שזה בכל מיגזר קורה למה זה כך מה הסיבה לכך ההתהפכות הזאת

תשובה
כל מהלך חדש הוא גורם התפעלות, כשמתרגלים צריכים חיזוק. מי שיש בלבו אמונה בבורא יודע שצריך לחיות בהרמוניה ובשלום. ויודע לתמרן בחיים.
שאלה - 238235
לכבוד הרב שלום רב!בני,אב לשניים. כ_4חודשים משוחרר ומתקשה למצוא עבודה לפרנסתי. קבלתי הצעה להתקנת תשתיות לתקשורת (סלקום). האם ההכרח לא יגונה או שמא ראוי להתרחק? תודה!
תשובה
תיקח את העבודה.
שאלה - 238234
שלום לכבוד הרב
האם תוצרת שגדלה בעין יהב מברכים נחשבת בגבולות א"י?
וכן תוצרת הגדלה בירדן קרוב לגבול?

תשובה
ערבה הדרומית פטורה.
שאלה - 238233
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בסבב הדף היומי מסיימים בעוד שבועיים ראש השנה, איני למדתי הרבה מסכתות, אך תענית ומגילה למדתי טוב יחסית
האם ללמוד מסכתות אחרות או לחזור לפי הסדר?
תוד

תשובה
כדאי לחזור ולשנן.
שאלה - 238232
לכבוד הרב
אם אפשר עצות לגמילה מסיגריות וסמים ואלכוהול ושאר מרעין בישין

תשובה
לימוד קבוע בחברותא כל יום.
שאלה - 238231
לכבוד הרב שלי''טא
הכרתי בנות שלא שמרו את עצמם והתנהגו בצורה זולה והתחתנו עם בן תורה ואני שמורה צנועה ולא זכיתי לכך ויש הצעות שלא מתאימות למה להם בא בקל ולי בקושי כל דבר

תשובה
תמתיני לעוד דור ותראי תוצאות טובות.מי שסובל בתחילת ימיו שקט ונח בסופם.
שאלה - 238230
לכבוד הרב
אני למדתי באור החיים בסמינר שם היה לי קשה וירדתי רוחנית רק בגלל הבנות שם שמעצבן אותי שבם חושבות שהם עוד צדיקות תמימות

תשובה
יעקב אבינו גר עם לבן 7לא למד ממעשיו הרעים.
שאלה - 238229
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חברתי שיתפה אותי שזהו היא עוזבת הכל וקנתה סמרטפון אמרתי לה סבלנות אך טענה שעדיף לקחת מתחזק ולהתחזק איתו מלהוריד אחד חזק אמרתי לה סבלנות מה לומר לה

תשובה
למצוא רבנית בסביבה שתחזק אותה.
שאלה - 238228
מחילה הרב מתשובת הרב לבחור בדרך שבא סבא קדישא הרב סלמן זצקל התנהג בערב שבת אם צריך לברך על הטלית הקטנה לפני שבת ובכלל
תשובה
בהחלפת הטלית מברכים.
שאלה - 238227
לרב
בשות מעין אומר שמרן הרב עובדיה ענה לרב נקי שאדם שמברך בולע עונים אמן כתוב שענה באנחה
אבי מברך ככה אשר יצר ברוך ת-הדי לקינו מלכעולם..ברוכך רכ"ב ומ' לע'
לא עניתי אחריו אמן

תשובה
לא עונים.
שאלה - 238226
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אמירת מזמור ק' בתהילים נחשבת כאמירת תודה לבורא עולם

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 238225
לכבוד הרב
תודה רבה על החיזוקים בנושא הצניעות מאזינה לקו הצניעות חשה מאושרת
תודה הרב

תשובה
עלי והצליחי.
שאלה - 238224
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לזרוק ליונים פיתות טריות שיאכלו את זה או שקיים בזה זלזול אוכלים

תשובה
מאכל אדם 5ין לתת לבעלי חיים.
שאלה - 238223
הרב מוצפי שליט"א מחילה לפעמיים כותבת לך שאלה באתר אני לא כותבת שלום או כבוד הרב מוצפי שליט"א כי כותבת יותר מ140 מילים ואכתוב את השאלה ברור כל מה שרציתי לשאול את הרב מחילה הרב
תשובה
הכל מתקבל בהבנ; מליאה, תודה לכולכם.
שאלה - 238222
שלום לכבוד הרב
אך בן אדם יכול לדעת להגדיר את עצמו בדורינו המבלבל כשעושה חשבון נפש על מה לשים דגש

תשובה
סדר יום נכון.
שאלה - 238221
לכבוד הרב שלום רב
אני בסמינר חברתי קנתה לי חטיף מכספה במתנה ולא היתה מוכנה שאביא לה ואמרה לי שזה עושה לה טוב על הלב לתת לי חטיף מה עלי לעשות

תשובה
תעשי לה טוב על הלב ויש בזה חסד.
שאלה - 238220
לכבוד הרב
סליחה מכבודו קטונתי מלהבין איך אוכל ליזום הצעות לעצמי מה אני אמורה לעשות עם עצמי תודה כבוד הרב

תשובה
עם חבירות וקרובות.
שאלה - 238219
לכבוד הרב
אבי קיבל 2 הצעות טובות וכשמנסה לברר הם מתחמקים ולא רוצים ואז הוא מתיאש להתחנף אלי ומציע לי בחורים זולים יותר. מה יהיה איתי

תשובה
כי את לא יוזמת הצעות.
שאלה - 238218
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אישתי שמה פאה וכל פעם שאנחנו יוצאים בחוץ נהיה אש בבית וגם בחוץ האם יש קשר בין הדברים ? כמה מדבר זה תפוס חזק אין עם מי לדבר בנושא
תשובה
תקרא מזמור יענך בקול רם.
שאלה - 238217
לכבוד הרב
אדם שהתחייב בברכת מעין 3 כלשהי, והוא בספק ברכת מעין 3 מסוג אחר, האם יכול לברך בוודאות על הסוג שחייב וגם להוסיף את הסוג שבו מסתפקים?
תודה לרב על התשובטת

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 238216
לכבוד הרב
ישנם 2 אזכרות אח שנפטר ב- א אדר ואבא ב -ה' באדר האם אפשר לעשות את האזכרה יחד? ומתי בשנה מעוברת

תשובה
תכתוב בבקשה את שנת פטירתם, אם מעוברת או רגילה, אם בראשון או בשני. בכל אופן אפשר לחברם.
שאלה - 238215
לכבוד מורנו ורבינו הגאון המקובל הרב בן ציון מוצפי שליט"א!
אדם שאכל ענבים מחבל לכיש, מברך ועל פרי גפנה?

תשובה
כן, מושב לכיש הוא בתחומי ארץ ישראל בנקודה המרכזית בין ים המלח במזרח, ובין הים התיכון במערב, ויש בה כרמי ענבים לרוב, כמו בזכרון יעקב, וכמו בנימינה. בן פורת יוסף כן ירבו ישובים בארצינו היקרה.
שאלה - 238214
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שלא סיים עמידה, והחזן אומר קדיש.
מה עליו לעשות?
והאם משנה אם לפני או אחרי היהי רצון?

תשובה
באמצע העמידה ימשיך בתפילתו. כשהגיע לאלקי נצור יענה חמש אמנים ראשונים של הקדיש.
שאלה - 238213
לכבוד הרב מוצפי
כל יום יש לי תוכניות למחרת אני רוצה דברים ומתכנן ולא הולך לי!
יש דברים לא צפויים ואני ממש מתוסכל ומאוכזב ואחרים מתאכזבים גם ממני!
מרגיש אובדן שליטה על החיים

תשובה
תעשה היום ואל תתכנן למחר, אינך אדריכל ולא ארכיטקט.
שאלה - 238212
בלי מעי גס עם סטומה קבועה לאחר שני ניתוחים גדולים בבטן סבלתי מקוליטיס שנים סובל מחסימות של המעי הדק פעם בשבועיים הרופאים מציעים נתוח לתיקון בקע גדול ופתיחת הדבקויות חושש
תשובה
תתייעץ עם הרב בנימין פישר מגן לחולה משרד 02-644-2000
שאלה - 238211
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם הכשרות של חנות הבשרים מהודרת ואפשר לאכול בשר/עוף משם?

תודה ותזכו למצוות,

תשובה
לא ראיתי, לא בדקתי, לא חקרתי, מנין לי להעיד?
שאלה - 238210
שלום לכבוד הרב בריאות איתנה ואריכות ימים
היכן בזהר מופיע שכל מי שלא עשה סעודה רביעית במוצ"ש גם סעודה שלישית לא עלתה לו?
תודה

תשובה
בקשתיו ולא מצאתיו, מובא כן בספרי המקובלים.
שאלה - 238209
לכבוד מורנו ורבינו הגאון המקובל הרב בן ציון מוצפי שליט"א!
הרב יש את הסט ספרים שלך דורש ציון על התורה!
ברשת אוצר הספרים! יש טלפון של הספק למי שמעוניין בספרים
050-675-2752.

תשובה
תודה לך על המידע החשוב, גם לי חסר משהו משם.
שאלה - 238208
לכבוד הרב שלום. במקרא בציון הרב כתב שמצוות עליה לתורה לא יהיה בחינם. האם גם לוי וכהן צריכים לשלם סכום מסויים? והאם אפשר לתת סכום מסויים שיתחלק לכל העליות של השנה?
תשובה
כל עליה אפילו שקל אחד לקופת בית הכנסת.
שאלה - 238207
לכבוד הרב מוצפי שליט"א השלום והברכה
האם בוידוי כשאומרים "ציערנו אב ואם" מדובר על ההורים הביולוגיים או גם על שכינת עוזנו ועל אבינו שבשמיים
תודה הרב.

תשובה
ההורים הבייולוגים, כי אין גבול לעבירה זו, שכמעט אין מי שעומד נגדה. מספיק ביטוי שפה קלה של דחיה או זילזול. השם יצילנו. כל ימינו לעולם מתוודים על זה. נורא נורא ונורא.
שאלה - 238206
לכבוד מרן אהובינו נ"י
ילמדנו רבינו,אדם ששומר ר"ת במוצ"ש,האם צריך להמתין עוד כמה דקות לשם תוספת שבת ,או עצם העובדה שהוא ממתין לזמן ר"ת זה גופא תוספת שבת לדעת הגאונים ?
תודה

תשובה
מספיק בהחלט.
שאלה - 238205
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול האם אפשר לקנות ספר תורה חצי לעילוי נשמת וחצי לרפואה

תשובה
א, קונים מסופר ששאלת רבנים עליו ומעידים שהוא תלמיד חכם וירא שמים. ב, צריך שיהיה כשר ומהודר, ותקחו מי שמבין בזה ומאשר שהוא בסדר גמור. ג, ספר תורה רק לשם שמים לעילוי השכינה מהגלות, ותתפלו בזכות זה יהיה עילוי נשמה וגם רפואה.
שאלה - 238204
שלום לכבוד הרב

יש לי בת שקוראים לה אסתר האם יש בעיה לקרא לילדה אחרת בשם הדסה [ע"ש סבתצ של בעלי]

תשובה
אין בעיה.
שאלה - 238203
שלום לכבוד הרב
א) האם תמר עם המקל,בחנות אמרו זה חדש,צריך לברך שחיינו? ב)האם יש בעיה לקנות תמרים אלו בחנות שיש להם הכשר רבנות?תודה רבה.

תשובה
מברכים שהחיינו, באות ה. תמרים השנה אין בעיה של שמיטה.
שאלה - 238202
לכבוד הרב שלום,
הפסק נקי. לאחר מכן ראיתי בפד בצבע חום-צהוב. בדיקה יום ראשון צהוב-חום. את הבדיקה אתן לרב שיבדוק, האם צריך לתת לרב גם את הפד?

תשובה
רק את הבדיקה.
שאלה - 238201
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לבחורה שמרגישה חוסר נוחות בלבוש צנוע ,יש קו הישועות הדרכה בעניין הצניעות לנשים ,מחזק מאוד 0733834050

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 238200
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אדם אחרי ניתוח מעקפים בלב, אסור לו לטבול במקווה/ים. מחר צריך להיות סנדק מה אפשר במקום הטבילה במקווה/ים?

תשובה
שטיפת גופו במקלחת למשך דקה וחצי.
שאלה - 238199
לשאלתנו ששאלנו קיבלו דיור ציבור בתור 5 כבר שנתיים עוד שנה נגמר הזכאות כרגע בית קטן ומלא בעיות 7 ילדים בעיות כלכליות הרב אמר למצוא משהו דחוף ואפילו זמני לא מוצאים יש נו חודש
תשובה
עובדים בכל זאת בכל מקצוע שהוא.
שאלה - 238198
לכבוד הרב
אם אפשר בבקשה לאשר לי נוסח הכיתוב על המציבה.
אחרי השם
לכתוב: נפטרה בי"ז במרחשוון התשפ"ב.
האם לכתוב חשוון שתי וו ודבר נוסף האם לכתוב ב י"ז?
תודה רבה

תשובה
כן, בסדר גמור.
שאלה - 238197
לכבוד הרב מוצפי שליט"א השם ישמרכם.
שמעתי שמור אביכם כשהיה הולך למקווה והמרחץ ביום השישי סדר הרחיצה, ואימתי היה מברך על הטלית קטן?

תשובה
למקווה ביום השישי היה הולך שעה קודם חצות, שם היה רוחץ גופו בסבון ללא ריח, ושוטף את גופו, שלש פעמים היה מתרחץ בסבון עם ליפה עשויה מסיבי פשתן, לפי סדר זה, תחילה ראשו, פניו, ערפו, ידו הימנית מצד פנים, מצד הגב, ידו השמאלית מצד פניו וגבו, חזהו, גבו, וכן רגלו הימנית פנים וגב, רגלו השמאלית פנים וגב, שופך מים חמים על גופו, שלש פעמים. וכן כפות רגליו.
הולך לחדר האמצעי מנגב גופו בזריזות, מהראש ועד הרגליים, מתלבש בבגדים פנימיים מכובסים, טלית קטן מכובסת, חלוקו ומעילו ויוצא, בחדר החיצון היה רוחץ ידיו, פותח בצד החזה את חלוקו, אוחד בידו הימנית את השוליים העליונים של הטלית קטן שעליו ומברך "על מצוות ציצית".
שאלה - 238196
לכ הרב הי"ו
מרגישה שחייבת להודות לרב
רצוני להסביר שכשצצה שאלה חשובה ויש דאגות וטרדות ויש לנו יכולת לפנות לרב עם ככ הרבה תורה טהורה וגדולה - לא מובן מאליו בשבילנו
רפו"ש תודה

תשובה
חזקו ואמצו ותצליחו.
שאלה - 238195
לכבוד הרב
חסדי השם בני יצחק היום הלך ללמוד קצת ומצבו הבריאותי השתפר ואין לי ספק שזה בזכות תפילות הרב.
תבורך מפי עליון תזכה לרב נחת, בריאות איתנה שמחה.

תשובה
יעלה ויצליח עוד ועוד.
שאלה - 238194
לכבוד הרב שליט"א
הרב, כואב לי מאוד על נושא הצניעות ברחובות, ואין זה משה באיזו שכונה אתה הולךפשוט כואב(הכל) פריצות בעוה"רלא משנה לאן הולכים פשוט כואבומי דיבר על ללכת לחתונה

תשובה
יש מקומות של צדיקים.
שאלה - 238193
לכבוד הרב שלום רב.
שאלתי היא כוס מים עם מעט פטל .
מה מברכים

תשובה
שהכל.
שאלה - 238192
מורנו נר"ו.
הלוה כסף לחבר והביא לו ערב אברך מטופל ב13 כ"י.
החבר לא שילם והערב נזקק מידי חודש לפת לחם לילדיו.
האם מותר לו להפריש ממעשרות עבורו בידיעה שזאת ישלם לו על הערבות.

תשובה
מראש היתה כאן תחבולה. מי לוקח ערב עני?
שאלה - 238191
לכבוד הרב שליט"א שלום רב, האם מותר לבשל עגבניות הקדושות בקדושת שביעית או שצריך לאכול דווקא חי? תודה רבה.
תשובה
הן בכלל ירקות ואסורות משום ספיחין.
שאלה - 238190
לכבוד הרב
אם יש כאבים בגב. האם מותר לשים אבן טבעית באזור הכאב שיש סגולה שתעביר את הכאב. או שזה אסור מבחינת עבודה זרה או חוקות הגויים?

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 238189
לכבוד הרב
מדברי מור הי"ו מובן שדג

תשובה
עלילת שוא אתה מוציא עלי.
שאלה - 238188
לרבנו,האם כשאני מצלם אדם בהסכמתו והוא מתחייב לדבר מסוים האם זה נחשב כמו ששני עדים ראו או שמעו זאת או שזה יותר טוב? תודה לרבה לרב
תשובה
תביא ראיה שהסכים.
שאלה - 238187
לרבנו,במסכת כתובות כתוב המבזבז לא יבזבז יותר מחומש,למה הגמרא משתמשת בלשון "בזבוז"
הרי זה לגמרי ההפך מבזבוז,זה הדבר שהכי נשמר לאדם,לא מצאתי מקור,תודה רבה לרב אורך ימים

תשובה
בימינו חיללו את המשפט הזה והפכו אותו לגנאי, ואתה מקשה מן השוטים על הגמרא. "בזבוז" בלשון חז"ל משמעותו נתינת צדקה בשפע.
שאלה - 238186
לרבנו,בחזרת הש"צ בשבת אומרים אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה נא במנוחתנו וכו' והקהל עונה אמן אחרי כל משפט,למה לא אומרים גם בשים שלום או בברך עלינו גם אמן אחרי כל משפט?
תודה לרב

תשובה
זה לא חובה ויש אומרים.
שאלה - 238185
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עובדת בחברה 8.5 שעות ביום ויש חצי שעה הפסקה
לפעמים אני מדברת עם הבנות וזה מפסיק את העבודה, ואם המנהל רואה הוא לא מעיר- האם זה גזל?
תודה רבה על הכל

תשובה
אסור לגרום הפסקה והפרעה בעבודה.
שאלה - 238184
שלום לכבוד הרב,
אני בחודש חמישי
אני רוצה שהעובר שלי יהיה צדיק ותלמיד חכם גדול
מה אני צריכה לעשות?

תשובה
לא להוציא דברים אסורים מהפה, ולאכול מזון מהודר.
שאלה - 238183
שלום לרב אני בחודש חמישי
ולפי החוק חייב לספר למעסיק על כך
האם אני יכולה לספר גם לחברה מאוד טובה מהעבודה שאולי תפגע?(לא כך כך שמים לב)
כי יכול להיות שהמעסיק יספר בדרך אגב

תשובה
תתייעצי עם אנשי חוק בנידון.
שאלה - 238182
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום וברכה לכבוד הרב מוצפיהאם בברית מילה צריך לדאוגלסעודה או שאפשר כיבוד במזונותתזכה למצוות ומעשים טובים

תשובה
מצווה רבה היא ומעלתה עצומה.
שאלה - 238181
שלום כב' הרב אשתי עוברת תקופה של
תשובה
בבקשה תסתדרו ביניכם.
שאלה - 238180
לכבוד הרב, אחד מהמתפללים מגיע קבוע עם מכנס קצר עד הברכיים, האם מותר לי כגבאי לעלותו לתורה על פי ההלכה
תשובה
בתור עולה נוסף.
שאלה - 238179
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר ליהודים למכור בתים לערבים בעיר מעורבת. ( ובעיר לא מעורבת)

תשובה
בעיה חמורה היא.
שאלה - 238178
לכבוד הרב:
1) האם יש סיבה שבפיוט 'אדון עולם' יש
שבע פעמים המילה 'בלי'?
2) כשמביאים תפוחים בשבת לשולחן, יש עניין שיהיו בצבע אדום?

תודה רבה

תשובה
א, כולו מלא סודות עמוקים. ב, בימינו הצבעים השתנו וזוייפו. העיקר תפוח.
שאלה - 238177
לכבוד הרב
מי שחייב הייה להתפנות בחזרת השץ מתי יגיד אשר יצר תוך חזרת השץ או לאחר החזרה ומתי?
תודה לרב ורפואה שלמה

תשובה
אחר נפילת אפיים.
שאלה - 238176
לכבוד הרב למדתי בשיבת ציון שבקבלת שבת הופכים את הכיוון עד ״ה לאורך ימים״ במדינה שלנו כולם נהגו להפוך עד ״בואי כלה״. האם להתנהג שונה מכולם ?
תשובה
תזדרז מתחילת מזמור לדוד ותאמר בזריזות כל הסדר עד סופן לכיוון מערב.
שאלה - 238175
אחד המתפללים יוצא אחרי קדושה לחזר אחר כהן ממנינים אחרים ע״י כך הוא מפסיד את חזרת השץ ולפעמים מעכב את התפילה וגם מוציא את הכהן ממנינו הכל בשביל ברכת כהנים, האם ראוי לנהוג כך?
תשובה
בהחלט זה לא נחוץ.
שאלה - 238174
לכבוד הרב
בעוונותיי הפלתי היום תפילין של ראש על הרצפה ואני בתענית. אני עובד בחלוקת דואר אם ארגיש ממש קושי בצמא. אפשר ללגום מים? תודה רבה לרב על הכול

תשובה
תפסיק את העבודה ותתלונן על כאבים.
שאלה - 238173
לכבוד הרב שלום רב,
האם יש לנו בספרים הקדושים עצה לנידודי שינה? אני מתקשה מאד להרדם לפעמים, כעת בהריון פי כמה והדבר מחליש אותי מאד.
תודה רבה!

תשובה
בימינו בעוונותינו הרבים מחצית האוכלוסיה סובלת מבעיה זו, ומטופלים בכדורי שינה.
אני מציע לשתות תה מנטה מסונן בשקיות. יש יותר פעיל גם צמח קמומיל, או ולריאן, או מרווה. בחנויות טבע.
שאלה - 238172
לכבוד הרב היקר שליט"א, אם אני קונה לשון בהמה מאיטליז מותר לאכלו " כי אמרו לי שזה שייך לכהן.
תשובה
נכון, אחד ממתנות כהונה הזרוע הלחיים והקיבה. ועיין בשלחן ערוך יורה דעה סימן ס"א, הזרוע, של עגל או טלה של ימין מהצוואר ועד תחתיתו שייך לכהן,
הלחיים מהתחתית עד הגרגרת על הלשון לכהן.
הקיבה עם החלה אשר עליה לכהן.
בימינו יש מקומות שעושים שותפות עם גוי וגם כהן, ונותנים לכהן אחת בשנה סכום מסויים, ויש מקומות שלא עושים כן, וצריך בירור בדבר וזהירות כי הוא גזל גמור. ואני מכיר תלמידי חכמים בירושלים כשקונים לשון משלמים סך 50 שקלים לכהן.
יוצא מהכלל הוא השחיטה בחו"ל בשר חלק דווקא, כי אנחנו עושים עם החברה המקומית של גויים הסכם שהבהמות שלהם, ורק מה שניקח אותם חלקים שלנו, ויש שותפות עם הגוי והלשון המיובאת קפואה ומוכשרת מותרת באכילה לישראל.
שאלה - 238171
לכבוד הרב 1 כשאבא שלי או רב אוכלים אצלי סעודת שבת, האם אני אעפכ יושב בראש השולחן בפניכם? (כך האבא נהג בפני אמו והחמיו שלו) 2 האם אני מבקש ממנו לומר קידוש.. כחושש שבולע מילים
תשובה
אנחנו הספרדים מעולם לא ישבנו בראש השלחן, גם בביתי אין כסא בראש השלחן, אלא כסאות משני צידיו. זה מול זה.
שאלה - 238170
לכבוד הרב
מחילה אינני מצליחה להבין אם גם על בחורה חל ברכה נט"י וברכות התורה כשישנה בצהריים וקמה בערב ?

תשובה
קמה בלילה מברכת בהחלט.
שאלה - 238169
שלום לכבוד הרב
הציעו לי להכרות בחורה בת גילי 36 מבית דתי הולכת בצניעות שאלתי אותה לגבי כיסוי ראש אמרה לי שזה קצת קשה ונראה לה שתלך עם כיסוי חלקי האם האם להיפגש ?

תשובה
תיפגש כי אולי אתם כן מתאימים.
שאלה - 238168
יש עלי שמועות מרושעות שאני לא בשל, לא יודע מה לשאול בשידוכים, הססן, נכנס לעצבות וכל זה בזכות רשעים רפורמים, אני נמצא עכשיו בפגישות עם בחורה ויש סיכוי גדול שהיא שמעה או תשמע
תשובה
לא לפחד משום אדם, השם שומר עליך.
שאלה - 238167
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בבית יש שירותים אחד האם זה בעייתי ביותר? (בבית יש נשים וגברים)

תשובה
כדאי רק אם אפשר להתקין שירותים נפרדים.
שאלה - 238166
שלום וברכה
רציתי לשאול האם מותר להשים נעלים בתוך קופסאת נעליים במגירה מתחת למיטה

תשובה
מותר באופן מסודר.
שאלה - 238165
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לשאול האם מותר לעלות ביום שבת
לקבר של אבא של דויד המלך שנמצא בחברון ?

תשובה
בשבת אסור ללכת לקברים.
שאלה - 238164
לכבוד הרב
האם יש לרכוש ירק ללא חשש מתולעים כמו גוש קטיף זו חומרה אשכנזית? כי חמתי קונה רגיל ואיני יודע האם מותר לאכול? אני לא מעיר לה!

תשובה
בדקנו וראינו מאות תולעים גם זבובים זעירים המעופפים דבוקים, בירקות עלים, ולכן שומר נפשו ירחק מהם.
שאלה - 238163
לכבוד הרב שלום רב שנה הבאה בני נכנס לישיבה קטנה ורציתי לדעת האם עדיף ישיבה עם פנימיה או קרוב לבית תודה רבה
תשובה
קרוב לבית טוב.
שאלה - 238162
לכבוד הרב היקר והאהוב, אור עינינו ןנחמל ליבינו.יהי רצון שנזכה לאור ינון עם הרב. נשואיםארבע שנים, 34 ו38 עשינו טיפול שלישי והרגע קיבלנו שאשתי לא בהריון.איך לנחם את האשה
תשובה
יבוא בעזרת השם בקלות ובקרוב. לפום צערא אגרא.
שאלה - 238161
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לרב היקר באיזה שעות נוח לרב לענות תשובות לא נעים להטריד את הרב כך
סליחה ורוב תודות בשם כולם

תשובה
אנוכי עונה בשעות הפנויות בכל היממה.
שאלה - 238160
לכבוד הרב שליט''א
תודה רבה על הכל

תשובה
הכל בזכותכם.
שאלה - 238159
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני רווקה בשידוכים הכל תקוע אז חשבתי למה להתחתן אולי עדיף להשכיר דירה ולהשאר רווקה אם אלוקים רוצה כי אולי כך נגזר עלי

תשובה
אסור לומר תקוע, לא לאחל לעצמינו דברים שליליים.
שאלה - 238158
לכבוד הרב
שלום לכבוד הרב ……………שמעתי אומרים שאם הבעל נגוע בחוסר קדושה גם האשה נגועה בזה רציתי לדעת מקור לכך

תשובה
אדוני הנכבד, חבל שאתה מאבד את חייך היקרים שנתן לך הבורא בשטויות והבלים ודברי דופי מאוסים שכתבת בתמימות ומחקתי אותם, לא זו הדרך ולא זו העיר. תתעורר.
שאלה - 238157
שלום לכבוד הרב
יש לי טלפון כשר ומחשב עם סינון מלא והבטחתי לשם כשאמצא את זיווגי אתנתק מהמחשב גם האם נכון לומר כך
תודה מקרב לב לרב

תשובה
נכון בהחלט, ויהי רצון שיתמלאו בקשותייך.
שאלה - 238156
לכבוד הרב
יש קו הנקרא....המיועד לבנות שעונה להם תשובות ושר איתם ויש הופעות ומדבר פתוח ועושה קולולו בקול רם סוחף בנות האם תקין
אחותי צמודה לקו הזה

תשובה
השם יצילנו מכל השוטים והמטורפים שיש בימינו, בכלים הטכנולוגים.
שאלה - 238155
שלום לכבוד הרב
האם מותר לומר להשם מלך ואבא בהתבודדויות ולדבר איתו במילים פשוטות ופתוחות כדבר בן לאביו

תשובה
מה שכתבו ספרי מוסר להתבודד, אין הכוונה בשדות ובאיזורים פתוחים כי שם משכן המזיקים כמובא בשער המצוות לרבנו האריז״ל,
אלא שיתבודד בביתו או בבית המדרש ויעסוק בתו4ה להתייחד עם הבורא. ללמוד בלי לדבר עם שום אדם.
שאלה - 238154
לכבוד הרב
שאדם נולד לכאורה מפנקים אותו והכל וכשגודל נעשה קשה יותר ויותר למה זה ככה לכאורה ולא הפוך מה השם מנסה לרמוז לנו בזה או שה תהליך פשוט רגיל לכולם בלי מטרה

תשובה
בוודאי יש מטרה, להורות שתדע שהעולם הזה הבל, וכל השעשועים אין מהם תוצאות, והעיקר לעבוד את הבורא.
שאלה - 238153
לכבוד הרב
מחילה מהרב, קראתי בתשובות על מסורת שהספרדים משבט יהודה והאשכנזים מבנימין, וחלשה מעט דעתי שרחל הייתה האהובה יותר כביכול
יש מקום לחשוב כך בכלל?
תודה

תשובה
כולנו נשמותינו בניה של רחל עקרת הבית, על פי הזוהר הקדוש היא השכינה בעצמה והולידה בשמים אותנו.
שאלה - 238152
שלום הרב בעל"ת גרושה ללא, החודש מלאו לי 41, שדכנית שרוצה 7000 שח מכל צד, לנסות? להמשיך עם אלא שלא לוקחות כסף. אני בודדה יחידה מהמשפחה שחזרה בתשובה
הרב ברכני בזיווג וילדים.

תשובה
זאת חמסנית ואכזרית, הסוחטת כספים מאנשים אומללים, במקום להתפלל ולהוריד דמעות עליהם, מגילגול אנשי סדום מתאכזרת עליהם.
אב4כך בכל לבי ונפשי שמצאי זיווג הגון במהרה.
שאלה - 238151
שלום כבוד הרב,
האם בתקופת בית המקדש השני היו מתענים את תענית תשעה באב על חורבן הבית הראשון?
תודה רבה, השם יברכך בכל מכל!

תשובה
עיין מסכת ראש השנה י"ח, ב. ועיין הריטב"א ז"ל מגילה ה, ב. שו"ת מהר"ם מרוטנבורג סימן כ"ו, שו"ת הרדב"ז חלק ח סימן ס"ג, שו"ת יביע אומר חלק א סימן ל"ג. ועוד מקומות. לגבי יום תשעה באב בעצמו. כי שאר תעניות היה תלוי ברצונם. ככתוב בפסוק "צום יהיה לששון ושמחה" גם צום וגם שמחה.....
שאלה - 238150
לכבוד הרב עטרת ראשנו!
בשעת כעס ה' יצילנו, אימי נשבעה שמשהו חמור מאוד יקרה אם היא לא תעשה משהו בזמן מסויים, והיא לא עשתה כן בפועל.
מה יש לעשות?

תשובה
אביכם יתיר לה עכשיו. יאמר לה "אני מתיר לך עכשיו כל מה שאמרת".
שאלה - 238149
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שאלוני מה היא קבלה מעשית

תשובה
אסור לדבר בזה.
שאלה - 238148
לכבוד מורנו הרב שליט״א
האם זה נכון להשמיע שירים בהלווית הנפטר? וכך מנהג המקובלים?

תשובה
אסור בהחלט, ומעולם לא נהגו בירושלים בזה, ומעשה היה קודם למעלה מחמישים שנה שנפטר אחד שקראוהו חכם, וציווה שישמיעו בהלווייתו איזה שיר שחיבר, ובא אחד מאנשיו והביא עמו מכשיר הטייפ ובא להשמיע השיר, ומורנו הגאון רבי יהודה צדקה ז"ל גער בו ומיחה בו לעיני כולם, ואמר "מאימתי שמענו שבלוויה במקום להספיד ולבכות שרים???" והפסיק וברח לו.
שאלה - 238147
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום,האם לאבל על אחיו בתוך שבעה מותר לגרוס זוהר?
ואם אסור,ויש חשש סביר שלא ילמד בכלל האם מותר?

תשובה
אסור בהחלט, רק הלכות אבילות.
שאלה - 238146
לכבוד הרב שליט"א

מה יותר נכון ?
ללמוד בערב משעה 2200 לערך עד חצות פלוס; מעם לעז ,הלכה עפ סדר ..ומוסר
לפני תפילה בנץ..תהלים פ.קוטרת פרשת השבוע ומשנה או הפוך ?

תשובה
עיקר לימודך יהיה בהלכה משלחן ערוך.
שאלה - 238145
לכבוד הרב מוצפי שליט"א עטרת ראשינו, ישנתי קודם השקיעה והתעוררתי אחרי שעה, האם צריך נטילת ידים? וגם ברכת התורה?
תשובה
א, מי שישן בתחילת הלילה על מטתו חצי שעה חייב בקומו ליטול ידיו בברכה, ואם יחזור שנית לישן באמצע הלילה כשיקום בבוקר ליטול בברכה.
ב, ברכת התורה התחייב, ואם יש מיד מנין תפילת ערבית לא יברך אלא יכווין בברכת אהבת עולם ״תורה ומצוות……… לצאת ידי חובת הברכה. אין מנין כרגע ורוצה ללמוד, יברך כעת ברכת התורה ואחר כך יתפלל ערבית.
ג, בבוקר כשקם יברך שוב ברכת התורה מכיוון שישן שוב בלילה.
שאלה - 238144
שלום עליכם כבוד הרב!
האם מותר לקטוף הדס בשנה זו ולברך עליו
תיזכו לשנים טובות וארוכות

תשובה
מותר, אך אין לזרקו אלא בעטיפה.
שאלה - 238143
לכבוד הרב מוצפי שליט"א זכיתי היום להיות בציון של הגאון המקובל רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל התפללתי על כבוד הרב מתוך הכרת הטוב על כל הטוב שהרב עושה עבורנו בספריו וסדוריו המאירים
תשובה
תבורכו מן השמיים.
שאלה - 238142
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאותו הצדיק המשכים ב 5 ומפריע לרבנית יש היום שעוני מעורר על רטט ששמים מיתחת לכרית והכל יבוא על מקומו בשלום ...

תשובה
תזכה למצוות רבות חזק וברוך.
שאלה - 238141
לכבוד הרב מוצפי הצדיק!
הרב אני בצער עצוב מודאג! לצערי אבי לא אדם דתי וראיתי בפלאפון שלו שהוא…! הוא אמנם אלמן איך אוציא אותו מזה?

תשובה
לא להתערב אתו.
שאלה - 238140
לרב היקר
בטעות קיבלתי משלוח מוצרים פעמיים והסכמתי גם לחבילה הנוספת ולשלם שוב. כיוון שהיו לי המון הוצאות החודש ביקשתי מהם לשלם חודש הבא והם הסכימו
האם יש בזה חשש הלנת שכר?

תשובה
הסכימו לחודש הבא עלינו לטובה.
שאלה - 238139
הנני עובד מדינה ויש במכסתי ימי מחלה לניצול אימי נפטרה לפני ראש השנה ובסכות וחוה"מ לא הלכתי לעבודה מסיבה הלכתית וקושי נפשי. האם מותר לי לבקש חופש מחלה ע"פ שאינני חולה פיזית
תשובה
תשמרם לימי חול המועד פסח.
שאלה - 238138
לכבוד הרב היו'
א. נפטר בג' באדר תשע"א. שנה זו היא שנה מעוברת, מתי תהיה האזכרה לסיום השנה?
ב. האם נכון לערוך אזכרה מצומצמת בלבד ב11 חודש וב12 חודש, והאזכרה העיקרית ב13 חודש?

תשובה
יום ג באדר ראשון הוא תשלום השנה י״ב חודש והוא העיקר, בו האבלים יוצאים מכל האבילות. ויעשו לימוד תורה הרבה לעילוי נשמה, יום ג אדר שני אזכרה צנועה בעשרה.
שאלה - 238137
שלום לכבוד הרב
מה הכוונה למושג כנסת ישראל?

תשובה
עם ישראל כולו או רובו.
שאלה - 238136
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א!
יש את פרשת הקורבנות שקוראים ויש לאחר כל קורבן יהי רצון,וכתוב שאליהו הנביא!גילה לנו סוד זה שכל פעם שקוראים העוונות הופכות לזכויות זה נכון?

תשובה
אם אתה מתכווין בסידור התפילה אין להפסיק באמצע בבקשות, ואם כוונתך במשך היום לא מצאנו מקורו.
שאלה - 238135
לכבוד הרב שליט''א
בקשר לבחורה הנחיתית בעניני צניעות אולי כדאי שתאזין לקו הישועות ותבין כמה זה מלכותי ומכבד את עצמה והסובבים להתלבש בצניעות

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 238134
לכבוד הרב שלום רב

על אילו מידות הכי לשים לב בשידוכים? על אילו מידות א"א לוותר עליהם? ובכלל אשמח להכוונה מה צריך לבדוק שיהיה בבחור? אני הבחורה שואלת

תשובה
תורה עם יראת שמים.
שאלה - 238133
לכבוד הרב שלום רב
אנחנו מחפשים בית לקנות והמתווך הכניס אותונו
לבית של נוצרים ללא ידע שלנו ושם בבית היה כל מני
שתי וערב שאלתנו מה צריך לעשות צום תשובה טבילה במקווה

תשובה
מצווה רבה באה לידכם להציל בית בארץ ישראל מידי עובדי אלילים.
שאלה - 238132
שלום לכבוד הרב שליטא נ"י בכל העולם כולו אמן!!!!

האם מותר לדון לכף זכות יהודי שמציק ומרע ליהודים רבים?

תשובה
אין לו מחילה כלל.
שאלה - 238131
שלום לכבוד הרב שליט"א
בחישוב של המעשרות האם יש לעשר מהמשכורת הנכנסת לבנק ישירות או שצריך לחשב גם את ההפקדה מהמשכורת לפנסיה ?
שהקב"ה ימלא כל משאלותיך לטובה ולברכה אמן

תשובה
ההכנסה נטו.
שאלה - 238130
לכבוד הרב הגאון מוצפי!
ראיתי בתשובות שהרב אמר לעשות ריבת אתרוגים!
אם זה בסדר לבקש מכבודו מתכון להכנת ריבת אתרוגים שכולם בע"ה יזכו להכין ריבה ולזכות בישועות המסוגלות מכך

תשובה
זה לא המקצוע שלי, תודה.
שאלה - 238129
לכבוד הרב שלום רב
האם צריך/חובה/מותר לתת צדקה בנוסף למעשר כספים גם כשנותנים 20% מעשרות או שזה לא משנה כמה נותנים מעשרות ובכל מקרה חיב צדקה בלי קשר למעשרות?

תשובה
עד 20% .
שאלה - 238128
שלום לכבוד הרב
פרק קידושין: כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעו" שאלתי האם מדובר גם בבחור שפחות ברמה רוחנית מהבחורה המוצעת לו?
תבורכו מן השמים אמן

תשובה
מפורש ״אינה הוגנת לו״…
שאלה - 238127
לכבוד הרב בן ציון מוצפי!
האם כל צער שיש לאדם זה גזירה משמיים?
כל בעיית פרנסה, בריאות, שלום בית, עיכובים ומניעות וחסימות בחיים משפחה או חברים שהתנתקו פתאום וכל מה שלא הולך?

תשובה
כל מה שלא האדם גרם לעצמו זה משמיים.
שאלה - 238126
לכבוד הרב שלום רב
אנו רוצים להודות לרב על כל התשובות שהרב עונה לנו מדי יום ביומו, גם בשעות המאוחרות של הלילה, ובפרט בעניין שלום הבית! המון תודה לרב שמקדיש מזמנו בשבילנו!!

תשובה
הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו חזקו ואמצו.
שאלה - 238125
למור אני אברך שעושה לימוד השכבות וקדישים לנפטרים בעבור תשלום סימלי כיצד עלי לנהוג האם לכוון או לומר את השמות לפני כל קדיש או די בתנאי אחד ליום או לשנה וכדומה תודה לרב
תשובה
בסיום כל יום בערבית.
שאלה - 238124
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
תפילת ערבית עדיף תמיד בזמנה או במניינים הקבועים שלו אם לא הספיק יכול להתפלל עד חצות הלילה לכתחילה והאם עד עלות השחר בדיעבד?
עד שעה 05:38?

תשובה
ככל שיקדים יקיים מצוות עשה מהמובחר.
שאלה - 238123
לכבוד הרב כששואלים אותי מה את מחפשת בחור עובד ולומד או רק לומד מה אני צריכה להשיב כי בדרך כלל עובד זה בה יחד עם סמארטפון ואני רוצה בית עם יראת שמים
אז להתפשר על מוגן מה רצון ה?

תשובה
ללא כלי משחית.
שאלה - 238122
לכבוד הרב שלום רב
האם שם הוי"ה בתוספת גרשיים ["] אין בו חשש במחיקתו [אני רוצה להעלותו על המחשב וחושש ממחיקה בסגירת התוכנה]
תודה בברכת עוד ינובון בשיבה

תשובה
מפורש בדברי רבנו האר״י זיע״א כי אופני הצירופים אסורים, חוץ מצירוף הוי״ה המותר.
שאלה - 238121
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חבר שלי שיחק בכדור, עברתי לידו בריצה קלה ובלי להתכוון הוא בדיוק בעט עלי ופגע לי בשעון והרצועה נשברה ועוד כמה פגעים, האם הוא פטור, או צריך לשלם?

תשובה
יש לשמוע טענות שניהם.
שאלה - 238120
כבוד הרב מלווה אותי גירושיי...התגרשתי ומבקשת לחיים שמחיל טובים ( אני בת 50)עברתי נישואין קשים של שליטה קשה שגרמה אנטי! היום מקווה לחיים ללא בדידות וקושי
תשובה
יתן השם יתברך לך ולכל הנלווים אלייך חיים טובים שלמים ומאושרים.
שאלה - 238119
שלום לכבוד הרב הי"ו מבקש מכבוד תורתו חוות דעת כב'בעניין החום שבתוך האוטו אם הוא תולדת חמה או שמא הוא חמה.תודה לכת"ר
תשובה
למאי נפקא מינה???
שאלה - 238118
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר אחרי ברכת אשר יצר להגיד לע"נ של נפטר שעבר השנה שלו?
או שמזכירים רק לרפואה?
תודה רבה

תשובה
השם ירחם עלינו, אם יש מי שאוכל ואומר לעילוי נשמת, ישן לו לעי"נ, חולם לעי"נ, מפטפט בהקיץ לעי"נ. מתעטש לעי"נ, מכה את חבירו לעי"נ, קורא עתון לעי"נ, גולש ב... לעי"נ, מתרחץ בים לעי״נ, גולש בחרמון, ישן במלון.... וכו'...
ונשמתו שלו אומללה, מרופטת, מרוטשת, מטונפת, מנוגעת, מרופשת, מעופשת, מיואשת, מרוסקת, עזובה, לבושה בלויי הסחבות, מרוטת שיער, מליאת פצעים וחבורות, רעיבה וצמיאה, אבילה ובוכיה, אין מרחם עליה, ואין מחזיק בידה, אין חונן ואין מרחם.
שאלה - 238117
לכבוד הרב מוצפי!
יש את המשפט: "יוסיף דעת יוסיף מכאוב!"
שמחכימים בתורה יש גם צער על מה שיודעים
מצד שנים אומרים:פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים.
לא סותר?

תשובה
משמחים מצד ידיעתם, אך ככל שיודע כואב מה שאינו יודע.
שאלה - 238116
מו"ר

שאלתי את הרב אודות קניה של פטר רחם מגוי. מה הדין אם אדם קונה פטר רחם וגם את אימו לאחר שהולידה האם מועיל כדי לקיים מצוות פטר רחם?

תשובה
נולד ברשות הגוי אינוו מועיל.
שאלה - 238115
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב מופנות אלייך שאלות על פתרון חלומות שהרב לא עוסק בכך למעט שאלות חשובות שאנשים חלמו.
האם הרב יוכל בבקשה להמליץ לכולנו על ספר לפתרון חלומות מוסכם?

תשובה
ספר ביטול תורה.
שאלה - 238114
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום וברכה
מה המקור "לנוסח" התרת נדרים הקצר

תשובה
בישיבת אל בעיר העתיקה.
שאלה - 238113
לכבוד הרב
במשרד שאני עובד בו ישנו מדיח כלים קטן ובו העובדים (חלקם אינם שומרי תורה ומצוות) מניחים את הכלים שלהם לשטיפה. האם ניתן לשים את הספל שלי שם שטיפה ללא חשש?

תשובה
חשש מוחלט וגמור.
שאלה - 238112
לכבוד הרב שלום רב לאחר חיפוש עם המילה טבילה מצאתי שתי שאלות בנוגע למהות הטבילה ומספרם:
93402
45599

תשובה
תודה לכולכם, היא מופיעה בראש התשובות. ישר כוחכם.
שאלה - 238111
לכבוד הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א
הרב אני לא תולה את הישועה בקמיעות או פדיון נפש אבל אם אדם מתפלל וגם עושה השתדלות ולא מצליח למצוא עבודה אולי יש עליו קיטרוג משמיים מה אעשה

תשובה
יפשפש במעשיו, והעיקר הוא ביטול תורה.
שאלה - 238110
לכבוד הרב שלום רב אחי נוסע במסגרת העבודה לכמה ימים ואני חרד ודואג.
תשובה
על מה החרדה? רבים וטובים נוסעים ונשמרים מהשמיים.
שאלה - 238109
שלום לכבוד הרב,
האם יש ענין בשנת פטירה של אם שיש לה רק בנות שכמה שיותר נכדים יאמרו עליה קדיש מידי יום וגם החתנים במשך השנה הראשונה,כל אחד במקום מגוריו או שרק
אחד יאמר?
תו' לרב

תשובה
אחד אומר, וכולם עוסקים בתורה בחשק ובהתלהבות.
שאלה - 238108
מחליה מורי ורבי אני עם בעיה רפואית קטנה תודה לבורא עולם כאבים בשרירים ובעצמאות לפעמים בעמידה מצמיד את ידיי לחגורה או בכיס מכאב לא תמיד האם זה לא טוב בפני בורא העולם
תשובה
יסורים ממרקים עוונותיו של אדם.
שאלה - 238107
לכבוד הרב שלום רב
האם אני יכולה לארגן שיעור תורה לגברים, בלי נדר, בבית שלי ,ביום שבת קודש,
אפילו אם אצטרך לשלם כסף על-כך,
תודה רבה

תשובה
בהחלט לא מומלץ.
שאלה - 238106
לכבוד הרב שלום,
בעניין השאלה לגבי טבילה לנשים, אינני יודעת אם הכוונה לתשובות אלו: 45599 וכן 93402

תשובה
אלפי שלמי תודה לגברת היקרה, החכמה והנבונה, על העזרה החשובה, באיתור התשובה הדרושה, לפרסם אותה ברבים למען ישמעו יבינו וישכילו במעלת הטבילה וחשיבותה. תודה ותזכו למצוות.
שאלה - 238105
לכבוד הרב שלום רב
איך לעורר רחמי שמים לרפואת אבא
איזה פרקי תהילים מסוגלים לרפואה
במיוחד לכליות ?? האם לקרוא את תהילים החידא ?

תשובה
תהלים פרק מ"א שבע פעמים.
שאלה - 238104
כבודו
אנחנו חרדים.בעלי לומד דף יומי. והוא מחזיק בפל כשר. ראיתי בפל שלו שהוא ניסה להיכנס לאתרי.......
אני פגועה מאד. מה אני יכולה לעשות מלבד להתגרש? מבחינתי זה הרס??

תשובה
צריכים להרבות בלימוד מוסר ויראת שמים. ולא מתגרשים בגלל זה.
שאלה - 238103
לכבוד הרב שלום רב, אין בעיה להתפלל בכותל כשהוא מצל מפני השמש? מצד שימוש בהקדש...
תשובה
לא מתכווין לכך.
שאלה - 238102
לכבד האב
האם בן אדם שמתפלל באותו מבנה אך במבואה האם הוא מצטרף למניין? הוא העשירי.

תשובה
צרים שכל הקהל יראוהו.
שאלה - 238101
לכבוד הרב שלום רב
יש לנו בת בת 9, תינוקת בחסדי ה' באמצעות טיפולים בת 1.5 והפסיקה הנקה, וישנם עדיין עוברים בהקפאה, מתי כדאי לנסות להקלט שוב, מייד או כשהתינוקת תגיע לגיל 2 ?

תשובה
אפשר עתה עת רצון היא.
שאלה - 238100
בעוונותי יש סמרטפון. בעלי אברך, והחלטנו להוציא את זה. בעבודה מתעסקת עם whatsapp, וכן בלימודי התואר נצרך לקבוצת לימוד. ניתן לקנות טלפון מוגן המכיל רק whatsapp ו waze?
תשובה
אינני מבין בטכנולוגיה.
שאלה - 238099
עט"ר.

האם זו חוסר אחריות להביא הילדים לבית הכנסת לתהילים בשבת קודש בשל הקורונה. אפשר לפתוח חלונות. הית כנסת גדול. הרב יברכנו להצלחה

תשובה
פחות חשש מאשר מבוגרים. ובפרט שמפיהם אנחנו חיים בזכות הבל תינוקות של בית רבם.
שאלה - 238098
לרב מוצפי היקר והאהוב שליט"א הי"ו הבן(23) יוצא מבית האסורים ל24 שעות איך אוכל לגרום לו כאימא להתקרב אל ה'?לא חילוני.תודה לרב ולעוסקים במלאכה ובריאות איתנה
תשובה
להכין לו אוכל משובח מיוחד לשבת קודש.
שאלה - 238097
שלום לכבוד הרב,
העברנו מעדכנים שמכספי מעשר, שכבטד הרב יעשה כרצונוהאם הדין שונה במוצאי שבת או חג לעניין לימוד מקרא.תודה לכבוד הרב בברכת רפואה שלימה ובריאות איתנה

תשובה
ברוך תהיה להשם על זכותך הרבה והעצומה להחיות נפות נדכאים. מוצאי שבתות ומוצאי חגים נמנעים מלקרוא מקרא כבכל הלילות. חוך מהפסוקים של ויתן לך... הנדפסים בסידורים שרבנו האריז"ל היה אומרם.
שאלה - 238096
לכבוד הרב שלום רב
מודעת לכך שלשידוך שאבי הציע יש מלא חסרונות ויתכן ואסבול אך ליבי פשוט נמשך לאותו בחור ולא מרפה אולי נוכל לחיות יחד עם קבלת השונה והתמסרות

תשובה
את צריכה בחור איכותי נעם אחריות ודרך בחיים והיודע גם לפרנס, ולא אדם תצוגתי מרחף בחלל ומפיץ בלוני קסם.
שאלה - 238095
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בקשו ממני לרכז ולערוך פסוקים ופרקים בתהלים בחוברת לפי מה שסימנו לי המדברים בעניין הודיה לה׳ יתברך החוברת תהיה נשמרת לאורך שנים. האם מותר? תודה רבה

תשובה
בהחלט לא, כי יש רוב הסיכויים שהיא תושלך וחלילה תתבזה.
שאלה - 238094
לכבוד הרב
מה דעת הרב לגבי שבת חיי שרה ההמונית בחברון. רבבות מגיעים מכל הארץ ובעבר גם מחו"ל.צפיפות רבה. קרית ארבע עצמה כתומה.ואנשים הרבה פחות נזהרים ולא כולם מחוסנים

תשובה
יפה שתיקה.
שאלה - 238093
שלום לכבוד הרב מה זכה האונס אשת איש העולמי שר"י, שתמונתו נכנסה ללא טישטוש בספר שפתי צדיקים, יחיד עים מו"א צי"ס ח"ר סלמאן
תשובה
טעות חמורה נפלה.
שאלה - 238092
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ביקור בבית עלמין אשה שלא היתה הציון 15 שנה אמא שלה אסרה עליה בטענה שנשואה לכהן ...מה נדרש לעשות בכל זאת כיוון שמעוניינת לעלות לציון ביום השנה הקרוב ?

תשובה
תעלה בלי לספר לאיש או אשה.
שאלה - 238091
לכבוד הרב התחלתי לעסוק בשידוכים לא ע"מ לקבל פרס ל"ש. ללא תמונות. מי שמעוניין בשידוך 0524347205 . מי שתורם לשידוך הכסף יועבר ליתומים ולאברך עני. לעשות נחת לבורא עולם
תשובה
ברוכה תהיי.
שאלה - 238090
שלום וברכה כבוד הרב, שאלתי היא, האם יש בעיה באמירת המושג בלעז "יא אללה" שאדם אומר בכל מיני מצבים? האם יש בזה נושא שם שמיים לבטלה?תודה רבה עטרת ראשי.
תשובה
כן, יש להחמיר לבטאת תיבה זו כי הם שם השם בערבית.
שאלה - 238089
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעלי אברך בן תורה,האם אני יכולה לקנות לו חנוכיה מכסף טהור מכספי מעשרות ?

תשובה
זו אותה קופה, ואת פטורה ממעשרות.
שאלה - 238088
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש עיניין לעשות דברים מסויימים ביד ימין וכן לגבי יד שמאל ?
אשמח שהרב ירחיב קצת בנושא
תבורך מפי עליון. ה ישמור אותך!

תשובה
כל פעולה השייכת לקיום מצוות, לעבודת השם יתברך, להבעת הוקרה בימין.
שאלה - 238087
לכבוד הרב שלום רב
אני בלנית
האם כבוד הרב יכול להעלות את הדברים שכבוד הרב כתב לפני שנים,על מצוות הטבילה לנשים,
האם אפשר למצוא את הדברים באתר אף על פי שנכתבו לפני זמן רב,
תודה.

תשובה
בבקשה לעזור לנו למצוא את מספר התשובה ובעזרת השם נעלה אותה.
שאלה - 238086
כמה האדם צריך להשתדל בפרנסה ? האם לעבוד יום שלם או חצי יום ? איך יודעים מה ההשתדלות הנצרכת ?
תשובה
לפי ההוצאות ההכרחיות מבלי לעשות מינוס בכלל.
שאלה - 238085
לכבוד הרב שלום רב
ילמדנו הרב הלכה למעשה האם יש עניין ללכת לקברי צדיקים להתפלל ללא כונות ויחודים רק כאדם פשוט, או שללא יחודים והשתפכות נדבקים בו הקליפות כמו שכתוב בשם האר"י

תשובה
האדם היושב ועוסק בתורה בחשק ובהתמדה אינו צריך ללכת לקברי צדיקים, כי הם נמצאים עמו בלימודו, כשמזכיר את שמם, והם מתפללים עבורו ואינו צרים ללכת עד אליהם.
שאלה - 238084
לכבוד הרב
מתפלל ששכח לומר יעלה ויבא בראש חודש בתפילה או בברכת המזון
, אימתי עליו לחזור ואימתי לא?

תשובה
בתפילה עליו לחזור, חוץ מתפילת ערבית בליל ראש חודש שאינו חוזר בתפלה.
בברכת המזון אינו חוזר כששכח. חוץ מליל פסח וליל ראשון של סוכות.
שאלה - 238083
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה שב"ה, חוזרת בתשובה.
מה לעשות לגבי תמונות העבר, כדי להינצל מעונש בעולם הבא?

תשובה
לחסל אותם ולהשמידם כליל.
שאלה - 238082
שלום לכבוד הרב
אני ממש בצער השעון מעורר מצלצל לי ב5 בבוקר לקום להתפלל לאשתי מתעוררת מזה ויש לה צער מי זה
מה עלי לעשות אני לא יכול לקום בלי שעון וגם לא רוצה לצער את אשתי

תשובה
תמתין שימציאו שעון המעורר גברים ולא גברות.
שאלה - 238081
לכבוד הרב הי"ו
אימא נפטרה ב ט שבט תשפ"א מתי אנו אמורים לציין יום השנה
ולהפסיק לומר קדיש לשבוע ימים
תבורכו מפי עליון והקב"ה ייתן לכבודו כל מה שהוא צריך לטובה ולברכה אכי"ר

תשובה
ביום ט טבת בערב מפסיקים לומר קדיש לשבעה ימים בדיוק.
שאלה - 238080
לכ' הרב הי"ו
בסוף תפילותיי אני נוהגת לבקש שעם ישראל יחזרו בתשובת יאהבו את התורה וישמרו את המצוות והשבת
אני מבקשת גם שאנצל מחיהוט הקבר ומחבלי משיח.
האם מותר לי כך לבקש?
תודה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 238079
שלום לכבוד הרב
כבוד הרב נכנסתי כבר למין אפטיות ואדישות בשידוכים כבר לא מענין אותי שום דבר מרוב אכזבות מה עושים

תשובה
לנוח חודש ימים ולהתחיל מחדש במלוא המרץ.
שאלה - 238078
שלום לכבוד הרב
האם אדם יכול ללמוד השקפה והנהגה מכמה חכמים וצדיקים שבדור או שחייב להידבק ולקבל רק מרב אחד ? ומה לגבי הלכה

תשובה
צריך להיות עירני ולדעת הרבה מכולם, אך להאמין ולהקשיב למובחר והברור מכולם.
שאלה - 238077
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האתרוג של חג סוכות עדין שמור בבית , והוא מתחיל להיות קטן ולהצטמק , האם מותר לזרוק אותו לאשפה?
תודה רבה לרב

תשובה
עתה ומיד להשרותו במים, לקלפו ולבשלו בסוכר ריבת אתרוג לט"ו בשבט מסוגלת להולדת בנים זכרים.
שאלה - 238076
לכבוד הרב מוצפי היקר
בני לומד בישיבת באר יהודה בירושלייםלצערי יש לאחרונה שמועות לא טובותבקשר לישיבה גם ברשת מורשתמה כבוד הרב מציע

תשובה
אינני מכיר את המתרחש שם, רק בחורים בודדים שאני מכיר והם טובים ויקרים.
שאלה - 238075
תודה לרב על תשובתו המהירה בקשר לספר..... לפי תשובתו מבינה שלא לקרא בספר מה לעשות בו? מותר להעביר הלאה? לגנוז/לזרוק? חובות הלבבות ב"ה יש לי כבר התחלתי בו תודה לרב
תשובה
לגנוז אותו.
שאלה - 238074
לכבוד הרב
אני חשה חוסר אמון בבעלי
מאחר ולא תמיד אמר אמת והסתיר דברים
זה מקשה מאוד על הזוגיות ויש הרבה מתחים בינינו.
אשמח לעצת הרב
תודה רבה

תשובה
הפסוק אומר "יוסיף דעת יוסיף מכאוב", ככל שתדעי פחות, כך תהיי יותר מאושרת מכל מצב אחר.
שאלה - 238073
שלום לכבוד הרב שליט"א
אני קמה בבוקר לפני עלות השחר ונוטלת ידיים, מתי לברך על נטילת ידיים מתי שאני קמה לפני עלות השחר או לברך אחרי עלות השחר? תודה רבה בריאות איתנה.

תשובה
בפעם הראשונה שאת קמה בבוקר.
שאלה - 238072
לכבוד הרב
האם אלוקים אוהב את כולם בצורה שווה למה לאחד חי טוב לו ולשני רע ולכולם אין את אותם נתונים

תשובה
מנין לך שטוב לו, הוא רק מעמיד פנים, בתוכו הכל רקוב ומפורק. בובה ממולאת בקש ותבן.
שאלה - 238071
לכבוד הרב
למה לגוי יש בחירה להיות יהודי וליהודי אין בחירה להיות גוי לכאורה זה לא שווה קשה לי להיות יהודיה

תשובה
והגויים מאושרים? האם מישהו כפה עלייך לשמור מצוות? מה רע לך בלהיות יהודיה? ככה לבגוד במורשת אבות
שאלה - 238070
לכבוד הרב
כשאני הולכת ברחוב מרגישה מוזנחת בגלל צניעות כולם חילונים טוב להם ורק אני כזאת פשוטה וקשה לי

תשובה
סליחה על הביטוי דמיון פרוע, בדיוק ההיפך, בת צנומה היא איכותית, חכמה, מוערכת ומושלמת, ולא טיפשה וקלת דעת שראשה בעקיביה.
שאלה - 238069
לכבוד הרב
אני מראה לאבי חוסר התעניינות לגבי השידוך שלא מתאים האם זה גובל בכיבוד הורים

תשובה
אינך חייבת להיכנע לבקשותיו.
שאלה - 238068
לכבוד הרב
חוזר בתשובה שחווה בגידה ועדיין מדבר על העבר האם זה אפשרי לבנות איתו בית או שהוא עדיין לא יציב ונמצא בעבר

תשובה
צריכים לתהות על קנקנו ולהיות בטוחים שהוא בחור רציני.
שאלה - 238067
לכבוד הרב שליט''א
בחור שנמשך ללימוד קבלה ולומד בעודו רווק מה שמותר ולאחר החתונה טוען שילמד דברים שמותר שהוא נשוי האם מותר ותקין או לא

תשובה
זה אדם מבולבל שאין לו קווים בחיים ולא דרך, עושה מה שבא לו, יש סדר בלימוד ולא מה שבא לך אנחנו לא הינדים ולא טיבטים, אנחנו עם ישראל שקיבל את התורה מהר סיני ויש סדר בלימודה.
שאלה - 238066
שלום לכבוד הרב
אדם שיצא לבד מהסמים מה יכול לעשות כדי להמשיך להישאר נקי ולא ליפול שוב בשום מצב שבעולם כל החיים

תשובה
יכין סדו יום קפדני, שעות שינה מסודרות, תפילה מסודרת, לימוד תורה בחברותא קבוע.
שאלה - 238065
לכבוד הרב אני(אישה)נוהגתלהדליק נרות חצי שעה קודם השקיעה ומתפללת מנחה אחרי הדלקת נרות כי לא מספיקה כל הבישולים האם לאחר את הדלקת נרות או שהתפלל אחרי הדלקת נרות איך אנהג
תשובה
תתפללי מנחה בשעה 13.00 בצהריים. לא לאחר הדלקת נרות בשום אופן ולוותר על מנחה ולא לדחות את ההדלקה.
שאלה - 238064
הרב הצדיק

מתבישת אך חשוב שאהיה כנה למען אוכל לתקן
בתקופה האחרונה חשה קושי רב להתפלל
בימים האחרונים התפללתי רק ברכות השחר והתורה
פוחדת אך מרגישה שכעת נכון לי כך יותר
דעת הרב

תשובה
אנא, תאמרי קריאת שמע לפחות.
שאלה - 238063
לכבוד הרב שלום רב
סליחה כבוד הרב ששאלתי שאלה לא במקום על החיסון לא היה לי הבנה בסיסית תודה על ההסבר הבנתי שחשוב
סליחה על טיפשותי

תשובה
עלה והצלח.
שאלה - 238062
לכבוד הרב אדם שהלך לישון לפני השקיעה ועוד לא התפלל ערבית וקם בחצות ללמוד עד הבוקר
מה מקדים ברכות השחר עם ברכות התורה או תפילת ערבית ומה יעשה עם ברכות התורה האם יצא באהבת עולם

תשובה
יברך כל ברכות השחר, ברכות התורה, תפילת ערבית, לפי סדר זה.
שאלה - 238061
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב תודה על הכל אתה מחזק ומחזיק את העם תודה רבה בשם כולם בריאות איתנה לרב לאורך ימים בטוב ובנעימים

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 238060
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כל מה שאתה אומר קודש אני כלום רק רציתי להבין מה יעזור להתחסן אם נגזר על האדם לחלות ולמות החסון לא אלוקים ןהשליטה רק לאל
הרב לא מוכיח רק להבין בתמים

תשובה
העורך, ביקשתי מהרב שליט"א רשות להשיב לכל הכסילים והריקים מהתורה המטיפים לו כל יום דברי תוכחה כאילו היה תלמידם או בטלן כמותם.
אין גבול לחוסר המוסריות שבדבריהם, הרי הרמב"ם ז"ל כתב בספר המורה כי על החולה לבקש רפואה למכתו, ועל העובר במדבר לקחת עמו כלים להגנתו, וההולך בימי הקור כסות להצילו מהקור ומהברד, ומי שאינו עושה כן אין זה מורה על בטחון בהשם יתברך אלא עצלות, והעתיק דבריו רבנו משה חיים לוצאטו זיע"א בספרו הנפלא מסילת ישרים,

וכמוהו כתב רבנו בחיי אבן בקודה זיע"א בספרו חובות הלבבות בשער הבטחון, שהאדם חייב לעשות כל אשר לאל ידו להציל עצמו, חייו, ובריאותו מכל מיני מכות ומגיפות, ומי שאינו עושה כן אלא אומר שהוא בוטח בהשם יתברך, אין זה בוטח אלא עצל.

אין גבול לטפשות ולחוצפה שאחזו את הכסילים והולכי בטל, אשר לא קראו ולא שנו, ולא שימשו זקנים, ומכתירים עצמם בתפקידי דמה וכשחקני בובות, ומגבבים הבלים ושטויות בכל יום ובכל שעה, לא באלה חפץ השם, ולא אלה חלק יעקב וישראל נחלתו, עיננו הרואות מדי יום נופלים חללים חללים מבני עמנו ובפרט כמה מתופשי התורה אשר לא התחסנו ולא שעו לדברי גדולי הדור שהתריעו בשער והזהירו מפני המגיפה הנוראה אשר כמוה לא נהייתה זה לפחות שלשה דורות.
ועיין בספר חסידים סימן תרע"ה שכתב "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש (בראשית ט' ה') אם מת אדם בפשעו כגון שמתקוטט עד שהורגים אותו עתיד ליתן את הדין שגרם לעצמו מיתה. או אם הולך למקום סכנה כגון על קרח בימות החורף אם נפל במים ונטבע. או בחורבה ישנה הלך ונפלה עליו".
וראה מה שכתב גאון עוזנו מרן ז"ל בספרו שו"ת יחוה דעת חלק א סימן סא בשם הרמב"ם ז"ל "ואלו האפיקורסים שאומרים שאסור לחלל שבת או יום הכפורים אפילו לצורך פיקוח נפש, עליהם הכתוב אומר (יחזקאל כ', כ"ה): וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם ע"כ. והרמב"ן במלחמות ה' (סנהדרין ע"ד ע"ב) כתב: שאין שום מדת חסידות לחולה שיש בו סכנה להחמיר על עצמו, שלא יחללו עליו שבת או יום הכפורים, ואדרבה, המונע עצמו במקום סכנה הרי זה מתחייב בנפשו, שנאמר: ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם, ועיין בספר חובת הלבבות (שער הבטחון שער ד'), שאסור לסמוך על הנס בזה, שמא אינו ראוי להעשות לו נס, ונמצא מתחייב בנפשו, ואפילו אם עושים לו נס, מנכים לו מזכיותיו. (וכמ"ש בשבת ל"ב ע"א). לפיכך צריך להתנהג בזה ע"פ דרך הטבע ע"כ. וכן כתב הרמב"ם בפירוש המשניות (סוף פ"ד דפסחים), שאם לא יתעסק החולה בדרכי הרפואה ע"פ דרך הטבע, סופו למות מאותו חולי, מה שלא נגזר עליו באותו פרק שחלה, ודומה לנכנס באש יוקדת, שבודאי אש אוכלתו ומת בלא עתו, ונמצא מתחייב בנפשו, ודברים ברורים הם, לא יכחישם זולתי הנפתל והעקש. ע"כ. וזה מכוון למאמר חז"ל (במס' עבודה זרה נ"ה ע"א): וחליים רעים ונאמנים, שנאמנים בשליחותם, שבשעה שמשגרים אותם על האדם, משביעים אותם, שלא ילכו ממנו אלא ביום פלוני וע"י רופא פלוני ועל ידי סם פלוני. [וע' היטב בתוס' ראש השנה ט"ז ע"א ד"ה כמאן וצ"ע]. וע' בשו"ת הרשב"א ח"א (סי' תי"ג)".

ולא כתבתי כל זה אלא למי שיש בו דעת והבנה בסיסית. ודי בזה.
שאלה - 238059
לכבוד הרב
מחילה רבה ידעתי דברי הרב שמברכים בסוף סעודה רק על פירות אבל לפי השו"ע רכז סעיף ב אם משך ידו מלאכים פת יש לברך גם על מה שבא מחמת סעודה ולכאורה זה מצוי בבר בחתונה
מחילה.

תשובה
עיין באחרונים. ודי בזה.
שאלה - 238058
נוטלת גלולות בדכ לא רואה, הפלגה,בודקת ביום הראשון והשביעי האם זה מספיק?
תשובה
למי שסובלת מבעיות מותר ראשון ושביעי.
שאלה - 238057
לכבוד הרב.
לפני שהיה לי מבחן אמרתי שאם אני יעבור אעשה סעודת הודיה
האם אני יכול להמיר את זה בתרומה כלשהי ? וכמה ?

תשובה
מוצא שפתיך תשמור ועשית. כך כתוב בתורה.
שאלה - 238056
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי שאלות רבות בנושא כשרות!
והרב מאוד עסוק ולא רוצה להטריח אותו האם כבודו יוכל בבקשה להפנות אותי לרב או תלמיד חכם שמבין בכשרות?
יש לרב טלפון לתת לי?

תשובה
הנני מוכן לשירות הציבור כפי יכולתי בעזרת השם יתברך.
שאלה - 238055
לכבוד הרב הגאון מוצפי!
יש לי חבר טוב מאוד שנים שניסה לעזור לי להתקדם בחיים אני עכשיו שוב מובטל ומנסה למצוא עבודה ואמר לי לאן לצלצל ולא עונים לי
הוא לא רוצה לדבר איתי עד שיענו?

תשובה
תישן בזמן, תקום בזמן תתפלל בזמן תעבוד בזמן. אתה גבור.
שאלה - 238054
שלום לכבוד הרב א האםבאופן כללי חייב להניק תינוק? וא"כ עד מתי חייב?
ב. תינוק בן שנה ואשתי שואל אותי אם להמשיך להניק. היא לא רוצה להמשיך (שרוצה להרגיש חופשי...). מה דעת רבינו

תשובה
א, לא חובה אלא טובה גדולה, כי יש בחלב האם דברים מועילים מאוד בגשמיות וכן ברוחניות, שנעשה חכם ומושלם בתורה.
שאלה - 238053
קבלתי מתנה מחברה לעבודה את הספר... האם כב'הרב מכיר את הספר / הסופר? האם הספר טוב וראוי לקרא בו? תודה רבה
תשובה
תלמד בספר חובות הלבבות ותראה עולם חדש ונפלא.
שאלה - 238052
לכבוד הרב
אדם באוטובוס ביקש רב קו שלי לתקף,החזיר לי כסף,נתן לי 7 ומחיר נסיעה בפועל 6.75(על הכרטיס כתוב 9, לא היה לנו אגורות במדויק) זה איסור ריבית? איני מכיר אותו

תשובה
זה שכר טירחה.
שאלה - 238051
שלום לכבוד הרב,
ברצוני לבשר לרב על ממש מהפכה שמתחוללת בע"ה בקרב הנשים ובנות ישראל לטובה. בעניני צניעות בהנהגות בלבוש בדיבור בבית ברה"ר בעבודה וכל זאת מהבית
לימוד של מס' דק' ביום

תשובה
ברוך השם יש אמהות ובנות בישראל, יש לנו סניגורות טובות.
שאלה - 238050
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
לצערי עדיין לא מצליח למצוא עבודה!
הכל נראה שלא הולך ואף אחד לא חזר אליי מקורות חיים וגם מקומות שהתפשרתי לא עונים בטלפון אנסה פדיון נפש?

תשובה
אינך שונה במאומה מכולם, האם כולם עושים פדיונות וקמיעות?
שאלה - 238049
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני הרבה זמן ללא פרנסה!
הציע לי ....

תשובה
כי אינך עובד, תתעורר בזמן כמו כל איש עבודה ותתחיל לעבוד.
שאלה - 238048
אובדת עצות
חודשים אחרונים היו קשים מאד בעבורי,התמודדויות ומלחמות.
נפלתי עמוק באכילה רגשית עליתי במשקל ולא שומרת בכלל מגלוטן שמזיק לי קשות ולא מצליחה לחזור למי שהייתי

תשובה
לעשות גבול וקיצבה לאכילה היתירה.
שאלה - 238047
לכבוד הרב שלום רב
האם טלית קטן שעשוי מפוליאסטר חייב בציצית
ומה הדין לגבי ילד בן 4
תודה רבה

תשובה
תלביש לו טלית להתרגל במצוות.
שאלה - 238046
לכבוד הרב שלום וברכה. בחתיכת פת שמשאירים על השולחן לברכה
האם משאירים אותה חתיכה מליל שבת עד למוצאי שבת? או שבכל סעודה משאירים מהבציעה הנוכחית ואוכלים מסעודה קודמת? תודה

תשובה
אפשר להחליפה מדי סעודה.
שאלה - 238045
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
מי שהניח תפילין שנים ולקח אותם לבדיקה ולא עלינו בסוף התברר שהיו פסולות!
האם כל השנים האלה הוא לא יצא ידי חובה?
וגרוע מכך בירך ברכות לבטלה?

תשובה
יודה להשם יתברך שהצילהו עתה מתפילין פסולות וזוכה להניח כשרות.
שאלה - 238044
לכבוד הרב שלום רב
האם בק"ש בתפילה יש לענות אמת ואז לומר שוב ה אלוקיכם אמת, או לא לענות אמת כלל, ורק לכוון לצאת יח הש"ץ במילה אמת?

תשובה
אתה בסיימך קריאת שמע תמתין לשליח ציבור ותענה אחריו אמת, ותשתוק ותשמע מפיו "השם אלקיכם אמת".
שאלה - 238043
שלום לרב היקר
האשה נוטלת גלולות ללא בעיות כלל למשך כ 21 יום . וכשמפסיקה כלל לא נמצאים יחד . האם חייבים בפרישה בימים שהיא נוטלת כדורים? 100% נקיה
תודה לרב

תשובה
לחשוש לימים הקבועים אצלכם.
שאלה - 238042
שלום לכבוד הרב
לפני חצי שנה חבקנו בן . אשתי לא מוכנה לשמוע על הריון בשנה הקרובה. עברה הריון קשה מאד . נוטלת גלולות . מותר לה להמשיך? בשום פנים ואופן לא מעוניינת לשמוע על הריון

תשובה
תמתין בסבלנות ידידי הטהור, עוד חצי שנה ובעזרת השם דעתה תשתנה, בינתיים תגזור על עצמך שתיקה.
שאלה - 238041
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש מצב שאלוקים... בן אדם בגלל שהוא רשע בלי זכויות ובגלל זה לא הולך טוב וקשה או שסתם נולדתי לסבול סבל כל חיי

תשובה
חס ושלום לחשוב ואפילו לא לומר או לכתוב על אבינו שבשמיים טבעים אנושיים כמו כעס, צער ושמחה, ועניני בני אדם אשר בעפר יסודם.
דע ידיד יקר, כי השם יתברך אוהב את ברואיו ומרחם על כל בריה אפילו על יתוש, כל שכן על אדם יהודי.
תנסה ידידי, להתפלל בזמן, ללמוד תורה כל יום ואפילו לדקות אחדות. תתפלל מעומק הלב, ותראה אור יקרות זוהר לעומתך.
שאלה - 238040
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ערבות חבטה שהשחירו האם מותר לזורקם? והאם יש בהם עדיין בכדי הסגולה לשמירה

תשובה
תשאיר אותם בפינה ליד הדלת לשמירה.
שאלה - 238039
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בסימן שיש מבוגר שאם סילוק ידיו מהפת מברך גם על דברים הבאים מחמת סעודה
לפי זה בחתונה אם אוכל מהבר שאחר סעודה וסיים עם הפת צריך לברך על עוף ותוספות ???

תשובה
זכור כלל זה ואל תיכנס לברכה לבטלה, כל מוצר שדרך לאכלו בתוך הסעודה עם פת, אין מברכים עליו. רק פירות חיים הבאים לאחר מנת האוכל, מברכים עליהם.
שאלה - 238038
לכבוד הרב
האם בתענית יחיד אומר היחיד בקומה תפלה עננו גם בתפילת שחרית
יורנו רבנו.

תשובה
אומר עננו בשחרית ובמנחה.
שאלה - 238037
שלום לכבוד הרב
אני מניח תפילין רשי ואחכ רבנו תם.אמרתי קש בזמנה עם רשי,ועד שאני מניח רבינו תם עובר זמן קש.האם יש בזה בעיה?האם צריך להקפיד לומר קש עם רבנו תם בזמן?

תשובה
זה בסדר.
שאלה - 238036
כבוד הרב שלום רב
ארחות ציון (ח"א עמ' שנב) מובא בשם משנת חסידים, לתת ג' פרוטות לצדקה קודם מנחה. היכן מפרישים אותם? האם (יש עניין דווקא) בפסוק פותח את ידך? או לפני למנצח?
תודה

תשובה
פותח את ידך, קודם תפילת העמידה.
שאלה - 238035
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב רציתי להודות לך בשם כולם על המענה לכל שאלותינו בכל שעה זה לא מובן מאליו תודה רבה הרב בריאות לרב הצדיק

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים אב רחמן שנותן לי דעת ותבונה, כח ובריאות בדור מבולבל זה, להשיב תשובות כפי כוחי הדל.
שאלה - 238034
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב רציתי להודות לך בשם כולם על המענה לכל שאלותינו בכל שעה זה לא מובן מאליו תודה רבה הרב בריאות לרב הצדיק

תשובה
תבורכו מן השמיים.
שאלה - 238033
לכבוד מו"ר יחשל"א
ברצוננו לשמח את מורנו הרב שלאחר כמעט שנתיים של חיפוש מצאנו לכבוד הרב את הסידור הנפלא בית השואבה מהדורה ראשונה תר"ט. מודים לה' שזיכנו לעשות רצון צדיק.

תשובה
תודה לכם מעומק הלב.
שאלה - 238032
לכבוד הרב
אדם ביקש עט לכמה דקות ולא החזיר נשכח מלבקש ממנו
אין מפגש שוב, האם צריך ליידע אותו שלקח או פשוט למחול ? האם החפץ הגשמי שנלקח אמור לרמוז על משהו רוחני שחסר לו?
תודה

תשובה
תיידע אותו שלהבא יזהר מגזל בכל מיני השאלות.
שאלה - 238031
לכבוד הרב
מחילה על הטרחה. יהודי יקר שאל לגבי רגישות לגלוטן, יצא מוצר חדש קמח חיטה ללא גלוטן ברכתו המוציא, של חברת מולינו. אם זקוק להכוונה 0546241446 תזכו למצוות

תשובה
תודה לך על העזרה ההדדית.
שאלה - 238030
שלום לכבוד הרב
הרב אני מתפללת להשם במילים שלי ומרגישה שלא הולך לי זה משגע אותי לפעמים בא לי למות מה לעשות

תשובה
נשלח לכם ספר תפלות אורח צדיקים שכתב מור אבי ז"ל.
שאלה - 238029
שלום כבוד הרב,
האם זה נכון שרוב העם היושב כעת בציון הוא משבטי יהודה ולוי בלבד?
ואם כן, מהיכן אנו למדים על כך?
תודה רבה!

תשובה
מסורת בידינו שבני הספרדים הם מיהודה, ובני אשכנז משבט בנימין, וכמפורש במפרשים על ספר שופטים.
שאלה - 238028
לכבוד הרב
אני מודה לבורא עולם הייתי אצל רבי שמעון שנתיים לא הייתי ברכנו את הרב אין כמו תפילה

תשובה
תודה לכם ולכולם.
שאלה - 238027
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לפתוח את העיניים בתפלת העמידה ובחזרת הש"ץ-השליח ציבור וקהל המתפללים?תודה מראש

תשובה
אסור לפתוח העיניים כמפורש בזוהר הקדוש. שבשעת פטירתו המלאך האכזרי מקדים ונוטל את נשמתו באכזריות השם יצילנו.
שאלה - 238026
לכבוד הרב מוצפי שליטא
מי צריך לפרנס את הבית הבעל שלומד או האישה ואים עשו תנאי לפני הנישואים מועיל תודה לכבוד הרב

תשובה
הבעל הבעל והבעל והוא נשבע לקיים את התחייבויותיו. והיום למדו זאת מאנשי אירופה שהאשה עובדת ומפרנסת ואין בית ולא עקרת בית.
שאלה - 238025
לרהג שליטא
רוב הציבור המוחלט שמתפלל שלא לכיוון מזרח דרום במצב כזה מה אני צריך לעשות להתפלל למזרח דרום(יש בזה יוהרא?) או להתבטל לרוב ציבור ?

תשובה
לא צריך עד כדי כך לדקדק, תעשה כמו כלל הציבור.
שאלה - 238024
לכבוד הרב
שלום רב
אם בדקתי בדיקה אחת בבוקר ביום הראשון האם אני יכולה להמשיך את הספירה כרגיל ??

תשובה
כן בהחלט להמשיך, חזקי ואמצי ולא לשכוח לבדוק.
שאלה - 238023
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שוקולד בכשרות של בד"ץ כשר למהדרין מן המהדרין! זה בסדר?

ב. פסטה ברילה מאיטליה בכשרות בד"ץ מנשסתר בהשגחה זה בסדר?

תשובה
מי יודע??? מי היה שם? מי מכיר את המרכיבים? ואיך אני אתן הסכמתי?
שאלה - 238022
שלום לכבוד הרב מניין פועלים כול השנה מגיעים לישתבח 05:50 נאלצים להיות ללא צו"ת עד אחרי ישתבח
ניתן לנהוג כשיטת 90 ד'?
כדי להיות מברוך שאמר עם צו"ת
צריך התרה לזמן ע"ה לפי ש"ע

תשובה
תניחו אחרי ישתבח.
שאלה - 238021
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
בחורים שנכשלו בראיות אסורות ובזימה חוץ מכבודך של סרטים מה אפשר לתת תיקון קל!ומועיל לפגמי העיניים?

תשובה
ילמד תו4ה בלילה ויזהר במצוות ציצית.
שאלה - 238020
לכבוד הרב,
האם מותר בשנת אבל על הורים לתפור או לסרוג בגדים או כובעים חדשים על מנת ללבוש אותם בתום שנת האבל, והאם מותר למדוד תוך כדי עבודה כדי לראות אם
המידה מתאימה?
תודה לרב.

תשובה
יש מתירים בזה.
שאלה - 238019
שלום לכבוד הרב
האם מותר לאשכנזי לומר לספרדי בשבת לעשות עבורו דברים שלפי ההלכה לאשכנזי אסור ולספרדי מותר (וההפך).
תודה לרב ורפואה שלמה

תשובה
אסור לומר לו שיעשה בשבילו.
שאלה - 238018
לכבוד הרב,
פח אשפה שנמצא במטבח ואין בו צואה אלה רק שאריות אוכל ללא ריח.
האם צריך להרחיק ממנו ד אמות?השם יברכך אותכם! תודה רבה!.

תשובה
אין ריח אין צריך מרחק.
שאלה - 238017
לכבוד הרב, קדושת הכותל נלמדת מן המדרש "הנה זה עומד אחר כתלינו"? אם כן, זה לא מדובר על הקיר הפנימי שבקודש הקודשים?
תשובה
המדובר בכותל המערבי של הר הבית.
שאלה - 238016
לכבוד מורנו ורבנו הרב מוצפי
מי שנכשל בראיות אסורות ופגמי ברית אם נגזר עליו בראש השנה גזירות טובות ושפע האם הפסיד את הכל?
ואם יתחרט ויחזור בתשובה יחזור אליו הזכויות והשפע?

תשובה
הכל ביד האדם, שאם התחרט ושב בתשובה מלי5ה ושלימה מוחלים לו.
שאלה - 238015
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במחילה מכבודך וכבוד תורתך הרב מי שיש שלא מצליח לצאת ממנה והוא בצער גדול שבור ומיואש מרגיש נשלט על ידי היצר הרע וחיליותיו איך יוצאים מזה?

תשובה
יעסוק בתורה בהתלהבות ויצר הרע יברח ממנו.
שאלה - 238014
הרב הצדיק

מתבישת אך חשוב שאהיה כנה למען אוכל לתקןבתקופה האחרונה חשה קושי רב להתפללבימים האחרונים התפללתי רק ברכות השחר והתורהפוחדת אך מרגישה שכעת נכון לי כך יותרדעת הרב

תשובה
כמה שהנך יכולה מועיל לך לעשות ומתקבל ברצון.
שאלה - 238013
שלום לכבוד הרב
מחילה על השאלה
בעלי עובד בחול כל כמה חודשים במידה שסיימתי 7 נקים עם בדיקות כמובן ועודנו בחול ממשיכה בדיקות עד מועד ההגעה או שניתן ביום הטבילה בדיקה בוקר וערב

תשובה
כשסיימת את שבעה נקיים, אחת לארבעה ימים לקיים בדיקה, יום קודם חזרתו ללכת למקווה, וללון כשיש סכין עטופה במגבת מתחת לכרית. עד שיגיע לשלום.
שאלה - 238012
לכבוד הרב שלום רב
אני ובן זוגי שנינו גרושים, בתשובה. ובן זוגי הציע שאני יטבול,האם יש היתר לגרושה לטבול טרם נישואין ?

תשובה
בשום פנים ואופן זה אסור לחלוטין, וזה בהחלט מסבך את הקשר ביניכם.
שאלה - 238011
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי רגישות לגלוטן, מה אני יכולה לעשות בשבת עם המוציא וברכת המזון?

תשובה
ישנם בשוק מצות מיוחדות נטולי גלוטן.
שאלה - 238010
שלום לכבוד הרב,
בבית הכנסת עולה שליח ציבור כהן.
עד עכשיו לא הערתי מפני שהיו 2 כהנים נוספים ןלמרות שהרב כתב שמבטל מצוות עשההיום היה רק כהן אחד מלבדו ועלה שליח.האם להעיר?

תשובה
לא ישמע לך, וחבל שהוא או מבטל מצוות עשה, או מבלבל את התפילה באמצע.
שאלה - 238009
שלום וברכה כבוד הרב
הרב [תורה לשמה] כתב תשובהשאסור להדליק נרות שבת שידלקו כל השבת משום 'בל תשחית'
ושאלתי אם אני נהנה לראות את אור הנרות במהלך כל היום האם מותר לי להדליק לכל השבת או לא?

תשובה
יפה כתב העורך הרב תורה לשמה ואמר דבר בשם אומרו, ומה שהערת זה איבוד ממון ואיבוד הזמן, תעסוק בתורה בכל רגע פנוי ובפרט בשבת קודש.
שאלה - 238008
לכבוד הרב שליטא ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה אכי"ר. הלילה הילולא דצדיקיא הרב שרעבי זצוק"ל. מה אוכל לעשות לכבודו שזכיתי לברכתו ונושעתי בצאצאים. תודה
תשובה
מצווה ללמוד לעילוי נשמתו, כי בנים לא היו לו.
שאלה - 238007
לעט"ר. לשואל למה נקרא ס'מועד לשון יחיד, כתב בס' סמיכת חכמים "להכי נקרא סדר מועד בלשון יחיד להורות דבכל מועד צריך לדרוש מענינו דוקא דבר בעתו לאפוקי דלא תדרוש הל' סוכה בפסח"
תשובה
דורש כתרי אותיות.
שאלה - 238006
קראתי את מסכת חולין כמו שהרב המליץ לי בגלל שאכלתי חלב אחר בשר
אני יכולה להיות רגועה שהכל בסדר עם העובר מבחינה רוחנית?
אני בצער ודואגתמה עוד יכולה לעשותאני רוצה שיהיה צדיק

תשובה
אשרייך ואשרי חלקך, אני שמח ורגוע ביותר. בעזרת השם יהיו לך ילדים צדיקים וגם בריאים.
שאלה - 238005
לכבוד הרב
חלקת קבר האשה קבורה למטה ואחרי 120 יקבר שם בעלה שיחיה למעלה,חלקה צמודה לה האמא של האשה רוצה לקנות לעצמה ואז היא תיקבר צמוד לחתן שלה,האם מותר?

תשובה
יש מי שמתיר.
שאלה - 238004
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לפי דעת ר"ת שאומר שאם אדם עבד בשדהו בשמיטה מותר לאכול מפרותיו ואילו אדם ששמר את שדהו אין נאכל וקשה הרי יותר חמור אדם שעבד כי עבר על כל עבירות דאורייתא

תשובה
לא ידעתי מה מקור דבריך.
שאלה - 238003
לכבוד הרב שלום רב
בחורה אחת שמה עליי יד ואז קמתי ועברתי מקום. יש בי עוון?

תשובה
שום עוון אין בידך.
שאלה - 238002
לרב היקר
מה לעשות שדודתי היום מנסה לשכנע אותי לא לעשות חיסון שני וממציאה שרבנים גדולים אמרו לחכות. היה חשש שנדבקה ולא הלכה להיבדק ולא נכנסה לבידוד וזילזלה במסיכה עצוב ממש

תשובה
משובשת היא לחלוטין, ניזונת משמועות שקר מרושעות. מה רבנים? מי הם? מדוע אינם מודיעים דבריהם ברבים?
הרי כל גדולי הדור פה אחד מכריזים שחייבים להתחסן!!!!!!!
רק בשבת מתו שני רבנים שלא התחסנו, וסבלו סבל בל ישוער.
שאלה - 238001
לכבוד הרב
שאלתי את הרב אני בהריון ואכלתי חלבי אחרי שעתיים מבשרי בעוונות
הרב רשם לי ללמוד משניות מסכת חולין
להגיד את זה לבעלי?
ומה אני צריכה לעשות?

תשובה
תשיגי משניות מסכת חולין ותקראי בעצמך. תבורכו משמיים תמיד.
שאלה - 238000
לכבוד הרב מוצפי שלום. אורח צדיקים עמ ס תפילה לכל עת מותר לאומרה בשבת? גיסתי אינה טובלת איך אוכל לחזקה?
תודה לרב

תשובה
א, אפשר, ב, לפני כמה שנים כתבתי באתר מאמר על מעלת הטבילה במקווה והיות האשה טהורה, ואיזה כוחות רעננים הדבר נותן לה והשפעה אדירה על כל מעשה ידיה.
שאלה - 237999
לכבוד הרב שליטא שלום רב
יש אצלנו בחור עם קול נעים ששומר שבת כשרות מידי פעם מעלים אותו שץ
הבעיה שהוא התחתן מעורב אני מונע ממנו לעלות והוא כנראה נפגע ממני
יש לחשוש מקפידות וכו

תשובה
תניח לו, כי מסתמא עשה תשובה.
שאלה - 237998
שלום לכבוד הרב
הצלחנו להשיג סרטון וגם תמונות של פותח ההיכל רפאל בן לאה,
פתיחת ההיכל בתל אביב לאחר השיעור, ראש חודש חשוון

תשובה
יישר כוחכם.
שאלה - 237997
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לדעת כמה אנשים צריך לעשות חנוכת הבית תודה רבה

תשובה
לכתחילה עשרה, כשאי אפשר יהיו שלשה.
שאלה - 237996
לכבוד הרב שלום רב
בקשר לשאלה,האם לעשר לימון ליים מספק,הרב כתב שזה מוצר מלאכותי.א-מה הכוונה מלאכותי? האם עוד פירות כאלה כדי לא לעשר? ב-האם הוא פחות בריא מלימון אחר? תודה.

תשובה
הוא לא בריא ולא טבעי.
שאלה - 237995
בהריון תחילת חודש חמישי
אתמול בעוונותי הרבים אכלתי שניצל בשרי ואחרי שעתיים ועשרים דקות
אכלתי חצי פיצייה חלבית
אני בצער גדול
איך אוכל לכפר בשבילי ובשביל העובר שיהיה צדיק

תשובה
ללמוד משניות מסכת חולין.
שאלה - 237994
ראיתי שהרב ענה לשואל שהמתים לא נמצאים בקבר בשבת איפה זה כתוב ?
תשובה
אינך מאמין לי ומדוע הנך שואל???

ספר החזיונות למוהרח"ו ז"ל - חלק ד
"גם ציווה אותי שלא אמנע מלייחד הייחודים שמסר לי ושאם אלך להשתטח על קברי הצדיקים יהיה בערב ראש חדש או בט"ו לחדש, כי אז יש יותר הכנה מכל שאר הימים ושלא אלך לא בשבת ולא בי"ט ולא בר"ח, כי אז נפשותם עולות למעלה ואינן מושגות על הקבר".
ומקורו בספר שער הגלגולים הקדמה לח
"גם ציווה אותי, שלא אמנע מלייחד היחודים שמסר לי, ושאם אלך להשתטח על קברי הצדיקים יהיה בערב ר"ח, או בט"ו יום לחדש, כי אז יש יותר הכנה מכל שאר הימים. ושלא אלך לא בשבת, ולא בי"ט, ולא בר"ח, כי אז נפשותם עולות למעלה ואינם מושבות על הקבר".
שאלה - 237993
לכבוד הרב
אם נשמותיהם נמצאות בגן עדן מדוע הולכים ומתתפללים בקבריהם האם זה טעות ללכת או שיש עניין עדיין ?

תשובה
עיין שפתי צדיקים וכן במבשרת ציון, בשם רבנו האריז"ל שאם הולך בתשובה ומעשים טובים, ומתחנו ומתפלל בכל לבו, הנפש הנמצאת על הקבר הולכת וקוראת לרוח, והרוח עולה ומביא את הנשמה, והיא עולה לישיבה של מעלה ומודיעה להקדוש ברוך הוא, והקב"ה מודיע לכל הצדיקים בגן עדן, וכולם מבקשים רחמים עלינו ועל כל ישראל.

ומקורו בזוהר הקדוש [אחרי מות ע, ב] "ותאנא בשעתא דאצטריך עלמא רחמי ואינון צדיקייא זכאין, ההוא נפש דאשתכחנא בעלמא לאגנא על עלמא, נפש סליק ואזיל ושאט בעלמא ומודע לרוח, ורוח סליק ואתעטר ומודע לנשמה ונשמה לקודשא בריך הוא, וכדין חס קודשא בריך הוא על עלמא, כדין נחתא מעילא לתתא, נשמה אודע לרוח ורוח אודע לנפשא, ובכל שבתא ושבתא וריש ירחא כלהו מתחברן ומתעטרן כחד, עד דאזדווגו למיתי לסגדא למלכא עלאה, ולבתר תייבין לאתרייהו, הדא הוא דכתיב (שם סו) והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר וגו'",
שאלה - 237992
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, מדוע אומרים י"ג מידות בברית מילה גם כשחל בשבת? תודה רבה.
תשובה
כתב המקובל רבנו הרמ"ז [ הוא רבנו משה זכותא] זיע"א, כיוון שאין אומרים "ויעבור" אלא מונים י"ג מדות בלבד, הוי שבח ומותר. כי אמירת ויעבור היא תחנונים.
שאלה - 237991
לכבוד הרב
כיצד יש לסיים את ק"ש שעל המיטה כדי להגיע לרמ"ח תיבות?
שכן אני אומר: " אני ה' אלוקיכם.אמת. ה' אלוקיכם אמת" ויוצא רמ"ט ולא רמ"ח מכוונות.

תשובה
כתבו האחרונים שאין בזה בעיה שאומר רמ"ט תיבות ועיין יפה ללב.
שאלה - 237990
לכבוד הרב שלום רב
האם כשהולכים מדי פעם למקומות כמו "מרכז מבקרים" של בית בד, יקב וכו' והמדריכה היא אישה שלא לבושה פרוץ, האם מותר לקבל ממנה הדרכה?

תשובה
שומרי תורה ומצוות מדירים רגליהם ורגלי בני ביתם ממקומות אלו, מכמה סיבות של תערובת ופריצות. כי היום לההסתכל בפני אשה הוא דבר של מה בכך, והוא איסור חמור מהתורה של "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם".
שאלה - 237989
לכבוד הרב
בזמן האחרון בצער מבעלי פתאום הכל מפריע לי נמנע מלעזור לילדים כי מתעצל לעשות נטילה, וברכת המזון תוך כדי התעסקות בדברים מסביב
הדבר מצער ומלחיץ שהילדים לא ילמדו

תשובה
צריך לעודד אותו ללכת מדי יום לשיעור תורה.
שאלה - 237988
לכבוד הרב אני נוהגת לפרוש עונה לפני העונה האם אני צריכה לבדוק גם בתחילת וסוף אותה עונה שהוספתי חוץ מהעונה עצמה תודה לרב
תשובה
אין צורך בכך.
שאלה - 237987
לכבוד הרב
האם הבן איש חי היה לובש תפילין רבינו תם ביחד או כל תפילין בנפרד ? וכן האם היה לובש תפילין שימושא רבה במנחה ?
יורנו רבינו ושכרו כפול משמים

תשובה
א, ודאי ביחד, כפי שכתב בספריו הרבים. ב, רק בימי תענית ובחודש אלול, והיה נזהר להניחם בצינעא, כפי שכתב בכמה מקומות, שהיה הוא ואביו ורבו יושבים בעזרה כשאין איש רואה אותם.
שאלה - 237986
1. גובהי 170 ס"מ. מהו גודל טלית גדול המינימלי שעלי לקנות על מנת לצאת י"ח לכולי עלמא (נוהג לכסות הראש בטלית)?
2. האם לקשור כפי מה שמקובל כמו שכתב הבא"ח?

תשובה
א, כל הטלית גדול שבשוק מצמר הם לפי הגודל בהלכה. ב, כן כתב רבנו האריז"ל לעשות ט"ל כריכות 7, 8, 11, 13. וכן נוהגים רוב העולם. גימטריא הוי"ה אחד.
שאלה - 237985
לכבוד הרב
האם מותר לעבור דרך קיבוץ עם רכב על מנת לקצר את זמן הנסיעה ליעד?

תשובה
אם הם מסכימים ולא מביעים התנגדות, זה בסדר.
שאלה - 237984
לכבוד הרב שליט'א
אבי מנסה להשתלט עלי ולהחליט במקומי שידוך שלא רציתי ועושה לי מצפון אני עדינה איתו מכבדת מרגישה אומללה ובודדה בלי זיווג מה לעשות בריאות לרב תודה על כל חיזוק

תשובה
לא מתחתנים עם מי שאינו מתאים.
שאלה - 237983
לכבוד הרב מוצפי היו
ישנו מקום שבסיום הקבורה של הנפטר מיד יוצקים בטון
ממה שקראתי בשות מבשרת ציון חלק ד הבנתי שלא נכון לעשות כך אלא רק ביון ה7 וגורם צער לנפטר האם הבנתי נכון?

תשובה
כיום זה בסדר, מכיוון שקודם 20 שנה היו יוצקים ביטון בגובה 30 סנטימטר שהוא שלשה טפחים, וזה אסור תוך השבעה.
מה שאין כן כיום שיוצקים בגובה פני הקרקע כדי להגן על הנפטר מחדירת מים ומכל מיני נזקים אחרים.
אך דע, כי יש נמנהג מוזר בקרב כמה חברות קדישא באיזור גוש דן, שעם הקבורה עורמים תל חול ועפר על הקבר בסיום הקבורה, ועכשהערתי להם, השיבו בזילזול כי זה "מנהג" ירושלים, וין לזה אחיזה במציאות, ועושים בזה נזק לנפטר, וטוןב למי שהדברים נוגעים ללבו להמתין לאחר לכתם של הללו, ולהוריד מגובה העפר לפחות מ - 24 סנטימ' עפר. ועיין בשער המצוות פרשת ויחי בתחילתו דברים חמורים מפי רבנו האריז"ל. וכפי שהעתקנו לשונו במבשרת ציון חלק ד.
שאלה - 237982
לכבוד הרב
רציתי לשאול למה כל הסדרים (זרעים, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות) זה לשון רבים ואילו סדר מועד זה לשון יחיד ולא מועדים?

תשובה
א, כי משמעות מועד הוא זמן, ויש מועד לכל חג. ב, מכיוון שכל המועדים תלויות בחג הפסח, כי הם זכר ליציאת מצרים כפי שמזכירים בקידוש המועדים. והוא המועד לכל המועדים.
שאלה - 237981
לכבוד הרב שלום רב.האם אפשר להניח תפילין בלי להוריד את השעון? כי כל פעם להוריד את השעון נהרס הרצועה.
תשובה
מרן ז"ל בשו"ת יביע אומר התיר.
שאלה - 237980
לכבוד הרב
שמעתי שלפי החסד לאברהם טוב לא לנשק הטינוק עד הברית.אבל לא ראיתי כתוב את הזה באותו ספר.האים טוב לעשות את זה? תודה רבה

תשובה
המטפלות בודאי יטפלו בו כרגיל ואם צריך נשיקה ינשקוהו. וכן האם היולדת.
הגבר, יש מי שמחמיר לא להחזיק אותו מכיוון שאינו מהול. ולהלכה מותר.
שאלה - 237979
לכבוד הרב מתי הזמן הנכון לומר תיקון רק תיקון לאה האם בחצות או לפני עלות השחר
תשובה
מיד בחצות בשעון קיץ הנוכחי בשעה 00.22.
שאלה - 237978
שלום לכבוד הרב
אני גרושה עם ילדה ומאוד רוצה להתחתן ושוב ולשכוח את העבר יש לך עצה מה לעשות?

תשובה
לומר כל יום קריאת שמע בבוקר ובלילה. לקרוא שלשה פרקי תהלים כל יום.
שאלה - 237977
לכבוד הרב בני מיום חמישי יש לו סחרחורות והקאות, הוא לא מסוגל ללמוד להתפלל כאב לי מאד לראות היום בחורי ישיבה שרצים לישיבה והוא בבית. הרב היה סנדק שלו רפואה שלמה יצחק בן חנה
תשובה
לגשת לרופא שיטפל בו ויערוך לו בדיקה. אנחנו מתפללים.
שאלה - 237976
בהמשך לשיעור המאלף של הרב
ישנם אנשים הטוענים כי לא צריך להיכנס למערה וכי מספיק לעמוד מחוץ בהגבהה הנקראת המדרגה ה7האם אמת?
והאם הרמבן קבור באותו איזור מבחוץיה"ל ושכמ"ה

תשובה
המציבות המסומנות שקר הם, ואנחנו מתפללים שם המתחם. רמב"ן קבור שם. ועיין שפתי צדיקים.
שאלה - 237975
לכבוד הרב מוצפי היקר שליט"א יש לכול אדם נפש רוח נשמה חיה יחידה שאדם נפטר מעולם המחשבה שהיית לו שהיה בתוך הגוף לאיזה חלק הולכת .שעושים ברכה לעילוי נשמה איזה חלק מודע לזה
תשובה
כל החלקים נהנים, וכל חלק חוזר למקומו למעלה.
שאלה - 237974
שלום לכבוד הרב
האם בסימניות דבק יש קדושה?
תודה רבה.

תשובה
אם מודפס עליהם דברי תורה.
שאלה - 237973
לכבוד הרב האם נכון יהיה לקנות מרשת פיצריות שרוב הסניפים לא כשרים והסניף שבו אני רוצה לקנות בכשרות
? תודה רבה לרב על אהבת ישראל שיש לך

תשובה
אל תאמין ל"השגחה", באים בסיום החודש לקחת ממון. לא כולם אך רובם. בא ואספר לך, ידוע לי אישית ממקור ראשון על מסעדה מפורסמת באיזור המרכז, שם "זוללים" בעיקר בלילות מאות בני תורה וחרדים, וגוי מביא לשם חלקים בתפזורת ממקור בלתי ידוע. ואנשים אוכלים. ו"המשגיח" מגיע רק ל - 30 דקות ביממה ממלא כריסו זיני בישי והולך.
שאלה - 237972
לכבוד מרן הרב בן ציון מוצפי שליט"א
האם שאנו אומרים תחנון ועושים וידוי על העוונות שלו הם נמחלים לנו באותו רגע,ומה הסיבה שאנו אומרים פעמים ביום שחרית ומנחה.ובק.ש שעל המיטה

תשובה
תלוי כמה כיוון והתחרט, ב, כי בכל שעה אנחנו מתמלאים בעוונות לא עלינו.
שאלה - 237971
לכבוד מרן מי שבכל זאת רוצה לומר תיקון רחל בשמיטה האם יש למנוע בעדו
תשובה
אסור לו בהחלט, כי אין בכיה ומספד במרום.
שאלה - 237970
לכבוד הרב, אדם שמעוניין לתרום לאברך כך חודש לע"נ אמו האם האברך צריך להקדיש לימוד מיוחד לכך מחוץ לסדרים או שיכול ללמוד לע"נ במסגרת הסדר שלו בלי שזה יפגע בזכויות שלו בלימוד?
תשובה
תבקש ממנו להוסיף חצי שעה ביום לימוד על לימודו הקבוע.
שאלה - 237969
לכבוד הרב מוצפי
מחילה מכבודך על השאלה!
אני עושה כביסות בבית ולפעמים אני רואה תחתונים עם חוץ מכבודך!
האם זה מטמא אותי?מספיק לשטוף וליטול ידיים?או צריך מקווה?

תשובה
מספיק שטיפת ידים.
שאלה - 237968
לכבוד הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א
במחילה הרב התכוונתי ערב פסח כמו שיש ערב שבת שזה יום שישי בצהריים וליל שבת זה שבת עצמו מהערב וכנ"ל לערב חג היום לפניי החג
האם לוט יצאו בפסח

תשובה
תודה.
שאלה - 237967
לכבוד הרב שליטא
לצערי בחודשים האחרונים אני פשוט לאחר הלימודים יושב על המחשב במקום ללמוד
וקשה לי עם זה. מה אוכל לעשות הרב?

תשובה
אם אין אני לי מי לי.
שאלה - 237966
לכבוד הרב
הרב הציע לי בעניין נבלות הפה להתחבר לת"ח וכו. האם הרב יכולצלהציע דברים נוספים? כגון איזה ספר הרב מציע ללמוד בעניין?

תשובה
בין כה אינך מקיים מה שהצעתי. ולמה להטריד אותי???
שאלה - 237965
לכבוד הרב הי"ו
נרשמנו היום ברבנות, הרב שאל סכום כתובה ועניתי גימטריא בן והוא רשם (בצד) 520,000 אני התכוונתי 52,000 לשנות עד החופה או להשאיר. ומבקש ברכה לשנינו לבנים ת"ח.

תשובה
תבקש לרשום 52. כך נהגו כולם. והכל יבא על מקומו בשלום.
שאלה - 237964
כבודו
היה זיבול במקום מגורינו ריח רע והרב הביא נידון בהלכה ואת החיי אדם שאומר שדבר סרוח מברייתו מותר להתפלל רק לא ידע לפסוק לגבי זיבול האם זה סרוח מברייתו או לא מה דעת כבודו?

תשובה
התירו בשני תנאים, א, שהמתפלל לא בשטח הפתוח אלא במבנה. ב, לרסס מטהר אוויר במקום התפילה.
שאלה - 237963
לכבוד הרב שלום רב
מקיימים בביתי שיעור ע"י רב מארגון ערכים
ובאותו ערב צריכה לטבול .
אפשר לבקש רשות מבעלי לדחות ליום חמישי?

תשובה
בהחלט כן, בלי לגלות את הסיבה.
שאלה - 237962
לכבוד הרב
אני יכולה לקרוא ק"ש כולל וידוי בשכיבה? אין לי כוח לקום אני בהריון מתקדם וגם מתמודדת נפשית הרבה סביב עניין התפילות
ובוידוי חייה להכות בחזה באשמנו בגדנו וכו? תודה

תשובה
מותר לך בהחלט.
שאלה - 237961
שלום לכבוד הרב
הרב אמר לי להתפלל באחד אבל באחד אני באמצע הכנות של שבת ממש לא יכולה לעצור ואני מכניסה חצי שעה לפני השקיעה לכן איך אני אנהג תודה כבוד הרב

תשובה
אתה חכם עצום..... אין כמוך.
שאלה - 237960
לכבוד הרב .האם מעלת קריאת שמו"ת בשבת -כשכר לימוד תורה?
תשובה
זמן הקריאה המשובח הוא ביום השישי.
שאלה - 237959
לכבוד הרב
רק היום אני מבין עד כמה הרב נוהג נכון שלא מתערב בנושא השמות. ראיתי היום אחד שקרא בברית לבנו נ,נח,נחמ,נחמן מאומן

תשובה
עליו נאמר "אשרי יולדתו".
שאלה - 237958
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בנוגע לשאלה עם ה"כוס של ברכה" ששלחו המלאכים:כ' הרמ"ע מפאנו(מאמר הנפש ח"ד פ"יא)שקודם מתן תורה בירכו ברכת הזן על כל דבר שמזין ולכן בכל זאת בירכו בכוס

תשובה
תבורך משמיים.
שאלה - 237957
שלום לכבוד הרב
הרב הציע לי לשים לילד בן 3 את הפיאות מאחורי האוזן, אבל הילד מוציא אותם ויוצא שהם גם על האוזניים ובנתיים אשתי לא מוכנה להוריד. יש לרב עוד הצעה? תודה

תשובה
לא נורא.
שאלה - 237956
לכבוד הרב שלום רב לגבי שעת הקידוש בשבת בזמן מזל האם לחשוש ולא לקדש
תשובה
לא חוששים ולא מדברים על כך. עיין שיבת ציון.
שאלה - 237955
לכבוד הרב נקראתי אלעד.ואני חולה מנעוריי וסובל מחיים קשים.חלמתי שפירוש השם הוא אהבה לעולם ועד. ..... אמר שצריך להוסיף לי שם.האם תוכל להוסיף לי שם?
תשובה
זה לא קשור לשמך כלל. אתה לא חולה אתה בריא וחזק. תתחיל לרוץ ולהניע את גופך, תעשה ספורט ותרגיש מצויין.
שאלה - 237954
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה כבודו מציע לבחורה בתשובה המון שנים שככ משתדלת ולאט לאט נופלת קצת ואין משפחה תומכת או חברות.מה ללמוד? מה לעשות? אני רוצה רק את דרך השם.
תשובה
להקפיד על תפילה מדי יום, ברכות השחר בכוונה, קריאת שמע, לקרוא שלשה פרקי תהלים כל יום, לאחריהם "לדבר" עם אבינו שבשמיים, להתחנן אליו, לבקש ממנו שיאיר את דרכך, ישמור את צעדיך, יישר את אורחיך, ויתן לך חיים טובים ומוצלחים. כל יום לומר "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים".
שאלה - 237953
לכבוד הרב שלום רב
איכן אפשר למצוא את התשובות?

תשובה
הנה מצאת......
שאלה - 237952
למו"ר היקר
מה ניתן להתפלל ע"מ שבעזרת השם הילדים הקטנים שלנו יעברו בשלום את החורף ולא יהיו חולים ח"ו
תודה רבה לרב היקר

תשובה
לא לחשוב מחשבות שליליות. לומר התפילה מתחילתה ולא לדלג על אמירת פיטום הקטורת.
שאלה - 237951
לכבוד הרב
פה מפיק מרגליות שיעור מאלף על נשמה יתרה תודה לד שיש לנו שבת והרב שמחייה אותנו בדברי קודשו

תשובה
תבורכו מן השמיים.
שאלה - 237950
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר לטבול בלילה? האם דיעבד או לכתחילה
תודה רבה

תשובה
אפשר בלילה.
שאלה - 237949
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כוהנים שיורדים מהדוכן לאחר ברכת כהנים לוחצים יד למתפללים והמתפללים אומרים להם יישר כח האם זה מנהג נכון יש חשש שמי שמברך זה הכהן ולא השם יתברך?
תודה

תשובה
יש להימנע מכך.
שאלה - 237948
לכבוד הרב שלום רב
רציתי אם אפשר חיזוק מהרב
המון פעמים שבעלי הולך ללמוד תורה פתאום אין לי מצב רוח וחשק ואני עצובה, ודווקא שהוא הולך לסתם מקום זה לא קורה לי.
למה??

תשובה
כמה את צריכה להיות מאושרת שבעלך הולך ללמוד תורה, כמה גזירות קשות את מבטלת מעל כל עם ישראל ומעל הבית שלך כולו. כמה אושר יהיה לך לאורך ימים ושנים.
כמה שכר טוב בגן עדן ובעולם הבא, כל הנשים יקנאו בך שם, כמה מלאכים ישרתוך ויזמרו לך, כמה שמחה את גורמת לאבינו שבשמיים, בזכותך ובזכות נשים כמוך תבוא הגאולה השלימה בקרוב.
שאלה - 237947
עט"ר.

קורונה. גבאי מסרב תהילים ופעילות ילדים בשבת בבית הכנסת.אומר שהם גורם הדבקה. רק בחוץ. פעילות מפריעה לשכנים. להפסיק

תשובה
בית הכנסת אחרת.
שאלה - 237946
שלום לכבוד הרב שליט"א, האם חייב להעסיק פועל יהודי אם פועל גוי יותר זול? תודה רבה.
תשובה
לכתחילה מבני עמך. לפעמים רב הנזק.... על החסכון.
שאלה - 237945
לכבוד הרב, איך מבטלים אמירה לא טובה של אדם שמדבר איתך? כגון תזהר אתה תפול וכו. שמעתי שאפשר להגיד את הפסוקים שבסוף פיתום הקטורת, או לא לקבל במחשבה. תזכו לשנים נעימים וטובות
תשובה
התרה בימים חמישי שישי.
שאלה - 237944
שלום לכבוד רבי מורי . האם חייב ללכת לקבר הורים . ביום הזכרה שלהם. תודה .ורפואה איתנה בקרוב
תשובה
אין חובה.
שאלה - 237943
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לשתות מי סודה תוצרת חוץ לא ברור אם יש הכשא

תשובה
מותר.
שאלה - 237942
לכבוד הרב
אם נגזר על אדם בלידה יהיה עשיר או עני... מה יועילו תפילות.. סגולות.. או השתדלות ( כמו בתענית כה: שאם יברא עולם מחדש אולי סיכוי שייוולד עשיר) זה מייאש מאד

תשובה
כל יום האדם נידון ויכול לשנות, וכל רגע כנזכר בתלמוד ראש השנה טז, א.
"רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום, שנאמר ותפקדנו לבקרים. רבי נתן אומר אדם נידון בכל שעה, שנאמר לרגעים תבחננו".
שאלה - 237941
לכבוד הרב שלום רב,

רב חב"דניק עולה תמיד שליח ציבור בשחרית במניין ספרדי. בחזרה הוא אומר ברך עלינו בנוסח שונה ובסוף התפילה אומר שלושה קדישים כמנהגם, האם אני יכול להתפלל שם?

תשובה
כשאין מקום אחר תתפלל שם, והוא אינו עושה כהלכה כי צריך לנהוג כמנהג המקום.
שאלה - 237940
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעבודה שואלים מאיזה שעה אפשר להניח תפילין כשמחליפים את שעון קיץ לשעון חורף. תודה לכבוד הרב.

תשובה
לברך על הנחת תפילין זה נכון להיום בירושלים 5.12. בשבוע הבא אחרי החלפת השעה, בשעה 4.20, ובכל יום לאחר דקה.