ליחצו לשליחת שאלה לרב
זכרון יעקב
בית הכנסת אוהל יעקב
רחוב הנדיב 19
יום ג' י"ב סיון 18/06/24 למניינם בשעה 20:30

חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

במקרה של בעיה בהפעלה שלחו אלינו תגובה, לחצו כאן למלא תגובה

הפעלהפעלהפעלהפעלהוי כל צמא לכו למים הכנה לחג השבועות סיון תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלכיצד זוכים לקניין התורה עצות לחג השבועות סיון תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחג השבועות בית כנסת סודאי אייר תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחג השבועות אייר תשפד
הפעלהפעלהפעלהפעלשלושת השבועות ימי בין המיצרים סודאי תמוז תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשלושת השבועות בין המיצרים בית הכנסת שבת אחים מהעיר כפר סבא תמוז תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלעותק של ימי בין המיצרים שלושת השבועות הנהגות והלכות תמוז תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשלושת השבועות ימי בין המיצרים י ז בתמוז סודאי תמוז תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלקבלנו תורה בחג השבועות מעלת וחשיבות לימוד התורה סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות מורשת עם שליט א ערב חג השבועות ופרשת נשא סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות אתה בחרתנו מכל העמים ללמוד תורה לשם שמיים סודאי סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מתן תורה בית הכנסת תורת חיים ראשון לציון סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלברוך אשר בחר בנו הכנה לחג השבועות אייר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלאיך זוכים לכתרה של תורה הכנה לחג השבועות סיון תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחג השבועות בית הכנסת זרגרוף רחובות אייר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת חג השבועות כל אדם מקבל התורה בחג השבועות כולל בית אלכסנדר יוקנעם אייר תשפג
הפעלהפעלהפעלהפעלאסרו חג שבועות סיון תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות חג שבועות שחל לאחר שבת סיון תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחג השבועות סיון תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחג השבועות סודאי סיון תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת נשא חג השבועות בית הכנסת מעלות שלמה ראשון לציון סיון תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת במדבר הכנה לחג השבועות סודאי אייר תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת במדבר שבוע שישי של ספירת העומר והכנה לחג השבועות תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת התורה הקדושה והכנה לשבועות אייר תשפב
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת חג השבועות סיון תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות חג השבועות אייר תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלשבח התורה ומעלת הלומד תורה הכנה לחג השבועות אייר תשפא
הפעלהפעלהפעלהפעלאמירת תיקון חצות בשלושת השבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת שבועות סיון תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלהכנה לחג השבועות סודאי אייר תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלשלושת ימי ההגבלה חג שבועות אייר תשפ
הפעלהפעלהפעלהפעלשות מורשת פרשת נשא שבועות סיון תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת נשא וענייני חג השבועות סיון תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלדיני ערב חג השבועות סיון תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלפרשת נשא הכנה לחג השבועות סיון תשעט
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מה במדבר תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מד במדבר תשעח
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מג במדבר תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מב בהר בחוקותי תשעז
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה חג השבועות התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות ב התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות התשעו
הפעלהפעלהפעלהפעלמשבת ליום טוב שבועות התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות לח במדבר התשעה
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות לו התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות מתן תורה התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלחג שבועות מתן תורה התשעד
הפעלהפעלהפעלהפעלליל 49 לעומר וחג השבועות סגולות והנהגות התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת ליל חג השבועות לג נשא תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות כח בהר בחוקותי תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעללימוד ליל חג השבועות ומעלתו התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות יום מתן תורה לא במדבר תשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות חג התורה ל במדבר התשעג
הפעלהפעלהפעלהפעלשאלות ותשובות בהלכה והנהגה ערב חג שבועות התשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות כז במדבר תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות כד במדבר תשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות התשעב
הפעלהפעלהפעלהפעלחג שבועות נשא תשסג
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת שבועות שבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת חג השבועות תשסו
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת במדבר שבועות תשסא
הפעלהפעלהפעלהפעלבמדבר חג שבועות תשנה
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת במדבר שבועות תשסט
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת במדבר ערב שבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות נשא תשסט
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשנח
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשנט
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות א תשסז
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תפילה לחבקוק הנביא תשסה
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות חנה שמואל הנביא
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשס
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות במדבר תשנה
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשנו
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות מתן תורה תשנז
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות חג חדש
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשסז
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשסח
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות תשנה
הפעלהפעלהפעלהפעלהפטרת במדבר ערב שבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלפרקי אבות ו לקראת חג השבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות א
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות ב
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות ג
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות ד הלכות יום טוב
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות ה כג סיון תשסד
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות ומנהגי חג השבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלמעלת חג השבועות תשע
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות חג השבועות תשע
הפעלהפעלהפעלהפעלשבועות טו נשא תשע
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות התשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות ב התשעא
הפעלהפעלהפעלהפעלזהר לחג השבועות
הפעלהפעלהפעלהפעלחג השבועות חג הביכורים
הפעלהפעלהפעלהפעלהלכות חג השבועות התשעא