ליחצו לשליחת שאלה לרב
ראשון לציון
בית כנסת עץ חיים
רחוב מורדי גיטאות 92
יום ג' כ"ה אדר 09/03/21 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion

תפילת שמונה עשרה ברכת אתה חונן ב


הפעלת שיעור בפורמטים שונים

שיעורים בנושא דומה

הפעלהפעלהפעלהפעלסיום תפלת שמונה עשרה
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת תקע בשופר גדול א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת תקע בשופר גדול ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת את צמח דוד א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת את צמח דוד ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת מודים אנחנו לך א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת מודים אנחנו לך ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת שים שלום א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת שים שלום ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רצה נא א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רצה נא ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת שמע א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת אתה חונן א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת אתה חונן ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת אתה חונן ג ותפילת השיבנו
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת ברכנו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת ברכנו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת השיבה שופטינו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת השיבה שופטינו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים ג
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת למינים ולמלשינים ד
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת סלח לנו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת סלח לנו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רפאנו א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה ברכת רפאנו ב
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה שמע קולנו
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה תשכון בתוך ירושלים עירך א
הפעלהפעלהפעלהפעלתפילת שמונה עשרה תשכון בתוך ירושלים עירך ב

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט שמע - MP3

הפעל שיעורים אלו ברצף - בפורמט וידאו - WMV