ליחצו לשליחת שאלה לרב
בת ים
בית הכנסת בית יעקב
רחוב כרמל 6
יום ג' כ"ו כסלו 30/11/21 למניינם בשעה 20:30

חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


ערוץ שיעורי וידאו דורש ציון
קיום המצוות ולימוד התורה לשם שמים כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
ברכות הראייה נר שני של חנוכה כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת וישב כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכת הריח והבשמים סודאי כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
מכירת יוסף והטעם לירידת בני ישראל למצרים שיעור בעיר בית שמש כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
מהי אמונה ואיך משיגים אותה כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרי האדמה ברכות הנהנין כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות הריח עצי עשבי מיני בשמים כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת וישלח כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
ביאור יג עיקרים של התורה הקדושה כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
חילוקים בין ברכת העץ והאדמה סודאי כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת וישלח יום פטירת רבי יהודה הנשיא כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת וישלח שיעור מהעיר תל אביב כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת ויצא כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
המשך הלכות ברכות הנהנין סודאי כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת תולדות כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
ברכה מבוררת בפירות כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
מעלת האבות הקדושים שיעור מכפר יונה כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
עד היכן גבול ההשתדלות בתחומי החיים כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת תולדות ראש חודש כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות הנהנין סודאי חשון תשפבהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזהר זאת חנוכה טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת מקץ זאת חנוכה טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
הלכות הוצאת ספר תורה חלק ז זאת חנוכה סודאי כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
נר שישי של חנוכה בעיר אשדוד כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
סוד המזוזה בימין חנוכה כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
מלכות יון הרשעה חנוכה כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת וישב חנוכה כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
הלכות התפילות בחנוכה והמשך הלכות הוצאת ספר תורה חלק ו סודאי כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
זאת חנוכה נר שמיני של חנוכה כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
מגילת אנטיוכוס וסיפור החנוכה כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
נס חנוכה כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
סגולות ומנהגי חנוכה כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
חנוכה תל אביב כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת מקץ חנוכה סודאי כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
הלכות שמנים להדלקה חנוכה כסלו תשעטהפעלהפעלהפעל
מנהגי חנוכה כסלו תשעטהפעלהפעלהפעל
הלכות חנוכה כסלו תשעטהפעלהפעלהפעל
נס חנוכה כסלו תשעטהפעלהפעלהפעל
זאת חנוכה נר שמיני של חנוכה התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת מקץ שבת חנוכה התשעוהפעלהפעלהפעל
חג חנוכה התשעוהפעלהפעלהפעל
השביעית והלכותיה מקץ חנוכה התשעההפעלהפעלהפעל
מעלת הצדקה מקץ חנוכה התשעההפעלהפעלהפעל
סגולות נרות חנוכה התשעדהפעלהפעלהפעל
נרות חנוכה לא ויגש התשעדהפעלהפעלהפעל
מענייני חנוכה ל מקץ התשעדהפעלהפעלהפעל
חנוכה כח מקץ התשעדהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות חג החנוכה התשעדהפעלהפעלהפעל
ענייני חנוכה בהלכה ואגדה התשעדהפעלהפעלהפעל
חנוכה כו מקץ התשעגהפעלהפעלהפעל
ימי החנוכה במדרש ובאגדה התשעגהפעלהפעלהפעל
חנוכה כה מקץ תשעגהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות ימי החנוכה התשעגהפעלהפעלהפעל
קריאת ההלל בחנוכה התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת וישב י חנוכה התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה מקץ חנוכה התשעהפעלהפעלהפעל
מענייני החנוכה ב התשעבהפעלהפעלהפעל
זאת חנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
האור שבחנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
על הניסים ועל הנפלאות חנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
מענייני החנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
חנוכה יז מקץ תשעבהפעלהפעלהפעל
חנוכה טו מקץ תשעבהפעלהפעלהפעל
נס חנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות חנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרת חנוכה מקץ תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת חנוכה שבת שניה תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת חנוכה תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת וישב חנוכה תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת וישב וחנוכה תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת מקץ שבת שניה של חנוכההפעלהפעלהפעל
240527דורש ציון ==== מוסדות בני ציון===== רבני הישיבה הקדושה. הרבנים, המנהלים וכל העוסקים במלאכת הקודש, ציבור המשתתפים בשיעורים, כולנו כאיש אחד היום הזה נר שני של חנוכה לובשים בגדי חג, שמחים ומאושרים, ובברכה מאשרים, את מעלת ידידינו ואהובינו, איש יקר ונעים, אהוב וריע, ידיד נפשינו, מסור ואהוב על כולנו, יד ימינו של מורינו ורבנו, אהוב נפשינו, אשר זה קרוב לשני עשורים דבוק בלבו ובנפשו כל שעות היום והלילה עם מורינו הרב, הוא המוציא והמביא, המאיר לארץ ולדרים, בכל עת ובכל שעה בכפרים ובערים, לא זז מרבנו בכל אתר ואתר, בגאיות ובהרים, בבקעות ובגבעות, בימים ובלילות, איש על העדה, בעל מסירות נפש נפלאה, הוא אבי התעודה, בארץ בנימין וביהודה, מעלת רבי אלירן יצחקי השם ישמרהו ויחייהו, יברכהו ויעזרהו. ורעיתו היקרה תבורך מנשים אמן. לרגל יום שמחת בנו החתן היקר רז. היקר מפז, אשר נכנס היום לחופה בשעת ברכה והצלחה, ישועה והרווחה, בבני הזוג ימצאו מנוחה, ויתמלאו טנא של ברכות, בורא עולם בקנין, ישלים זה הבנין, ויהיה הבית הזה, כנבואת אבי חוזה, וישמע בבנין זה, קול ששון וקול שמחה. מתוך נחת דקדושה, אצל אבן הראשה, מצא אשה, וימצאו חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם. המברכים מעמקי לבנו, ומתפללים בכל נפשינו, להצלחתכם ולישועתכם, תמיד. הרב שליט״א, צוות הרבנים בבני ציון, צוות היושבים על מדין בדורש ציון, צוות המתנדבים והעוזרים, וכל משפחת בני ציון.
235700שישו ושמחו בשמחת התורה, בצאת הספר "מקרא בציון" לאורה, לכבוד גומרה של תורה ותחילתה, מזל טוב למרן שליט"א, שיזכה להרבות עוד הרבה חיילים כמותה, להגדיל תורה ולהאדירה.
233399בהורמנא דמרן שליט"א, הננו בקריאת חיבה לקהל הקדוש, הנהנים עצה תושיה ודבר ה' ממו"ר, לבוא לעזרתנו, להיות שותפים במפעליו הכבירים של מו"ר שליט"א בחתימה על הו"ק חודשית. המערכת.
228330לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
227655למו"ר שליט"א בשבח והודיה לבורא יתברך יצא לאור אחרי כ"כ הרבה שנים של ציפיה סידור לשבת קודש של כבוד מו"ר שליט"א אזור אשדוד אושר 0533156996 אור 0503636716
240599לכבוד הרב שלום רב האם מותר למעוברת לשתות ולאכול אחרי ברכות השחר ואח"כ להמשיך להתפלל שחרית? קשה לי לא לשתות ולאכול כשאני מתעוררת.. תודה רבה וחנוכה שמח לכב' הרב שליטא
240598לכבוד הרב שלום בעירנו מתקיימת הצגה מטעם העיריה כל משתתפי "אבות ובנים" מוזמנים ויש הגרלות לילדים. האם נכון לקחת את הילד בן 5? מצפה לזה. תודה לכבודו
240597לכבוד הרב מוצפי שליט"א אסור לאכול דגים ובשר יחד לכן עושים מים אמצעים! גם חלב ודגים אסור אם אכלתי גבינה צהובה ואני רוצה אחר כך טונה אני צריך גם לעשות מים אמצעים כמו דגים ובשר?
240596לכבוד הרב מוצפי שליט"א שחותמים בסוף שו"ת ראשי תיבות ס"ט, מה פירושם?
240595בחנוכה בציון הביא את הפרי חדש שסברת התוספות היא שאדם שעובר לא יידע אם הנרות כמספר האנשים או תוספת מהד' מן המהד'.אם האנשים הסמוכים על שולחנו קבועה מדוע שלא ידע? חנוכה שמח
240594לכבוד הרב מישהו התווכח איתי וטוען שחנוכה לא נתקן על פך השמן אלא על הנצחונות והתשועות והביא ראיות מהרבה מקומות גם שלא מוזכר הנס בעל הניסים
240593שלום לכבוד הרב אורחות חיים יד. שלא יספר.. ולא בעוד ששץ חוזר ומתפלל התפילה.. אלא אם כן בדברי תורה או בדבר מצווה או לתת שלופ ולהחזיר שלום. מותר לומר דברי תורה בחזרה הרב?
240592לכבוד הרב, תודה רבה על השיעור בבת ים התחזקנו מאוד ובמיוחד מההקדשה בספר האם יש הידור בשמן זית מא"י לנר חנוכה ?
240591לכבוד הרב מוצפי שליט"א בתפילות של ימי החנוכה בפרט בחצי שעה על יד הנרות יש כח לפעול לשנות ולבטל גזר דין לא טוב אם חס וחלילה נכתב על מישהו מאיתנו? צריך לבכות על יד הנרות לישועה?
240590כבוד הרב דבר מסובסד שעולה הרבה, הביא מקדמה וחתם וקיבל הטבה יקרה שחשב שטובה, הסתבר לאחר מכן שאפשר להשיג אפילו פי 2 בהטבה כי הרווח שלהם גדול מאוד, מותר לבקש עכשיו יותר?\ תודה
240589שלום רב כל אשה יש לה מצבי רוח- ך אפשר להתגבר על זה
240588שלום לכבוד הרב אני בת +20 אומרים לי הרבה שאני נראת קטנה וצעירה יותר, חשבתי אולי זה מה שמעכב את הזיווג ובגלל זה אין הצעות והכל יבש .
240587לכבוד הרב שלום רב סליחה מכבודו אך אפשר לדעת שבאמת יש לי תקווה מאת השם ואתחתן עם בחור כלבבי ואני לא סתם משלה את עצמי
240586לכבוד הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א מאיזה שעה בירושלים מחשבים את זמן צאת הכוכבים? משעה 16:53? או משעה 17:00 20 דק' אחרי השקיעה! אך הדלקתי היום ב 17:30 נחשב לי בחצי שעה בזמן
240585שלום לכבוד הרב ילד ששיחקתי איתו אמר בצחוק שהוא נשבע בי, שכך וכך למשל שיהיה גול והיה גול צריך לחשוש למשהו הרב?
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל