ליחצו לשליחת שאלה לרב
באר שבע
בית כנסת חסד לאברהם
רחוב בר ניסן 2 שכונת נווה זאב
יום ג' כ"ט אייר 11/05/21 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


ערוץ שיעורי וידאו דורש ציון
פרשיות בהר בחוקותי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
פטירת הצדיקים יש לעשות תשובה האסון הנורא במירון סודאי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
גדולה מיתת הצדיקים יותר מחורבן בית המקדש אסון מירון שיעור קריית מלאכי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
פטירת הצדיקים זמן יציאת הנשמה מן הגוף אסון מירון אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
במלאות היובל למרן רבינו עזרא עטיה זיעא ראש ישיבת פורת יוסף אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
דברי זעקה ומספד על האסון הכבד במירון אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת אמור אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת אמור הילולת רבי שמעון בר יוחאי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
שבח ומעלת רבי שמעון בר יוחאי ולימוד הזהר הקדוש סודאי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
מעלת רשבי וספר הזהר הקדוש ומבחר נושאים שנוהגים בהם על פי הזהר הקדוש אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
עצות והנהגות יומיות ובו תדבק אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות החנות פתוחה והחנווני מקיף הילולת רבי מאיר בעל הנס אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשיות אחרי קדושים אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשות אחרי קדושים אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
שבח ומעלת רבי מאיר בעל הנס סודאי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
קדושת ימי ספירת העומר וחשיבות השלמת כל ימי הספירה כולל חזון עובדיה בן זכאי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
הנהגות טובות וישרות לאדם בחיי היום יום אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
פרקי אבות פרק ג שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת תזריע טהרות אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת תזריע טהרות אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
ספירת העומר מדאורייתא או מדרבנן סודאי אייר תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת בהר אייר תשעטהפעלהפעלהפעל
פרשת בהר שמיטה סודאי אייר תשעטהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רמה קסד עב חיי שרה תשעטהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רמד קסד עב וירא תשעטהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רמג קסג עב לך לך תשעטהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רמב קסג עא נח תשעטהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רמב קסג עא נח תשעטהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רמא קסג עא בראשית תשעטהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רמ קסב עא וילך תשעטהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלט קסא עס נצבים תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלח קסא עא כי תבא תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלז קס עב כי תצא תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלו קנט עב שופטים תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלה קנט עא ראה תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלד קנח עא עקב תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלג קנח עא ואתחנן תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלב קנז עב דברים תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רלא קנו עא מטות מסעי תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רל קנו עא פינחס תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכט קנד עב בלק תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכח קנד עב חקת תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכז קנד עא קרח תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכו קנג עב שלח לך תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכה קנג עא בהעלותך תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכד קנב עב נשא תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכג קנב עא במדבר תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכב קנא עא בחוקותי תשעחהפעלהפעלהפעל
רשבי בהר ב תשעחהפעלהפעלהפעל
שות מורשת בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכא קנ עב בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
רשבי בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
סוד הקידוש בכוס היין בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
לג בעומר כו בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
לג בעומר כה בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
תפילה לשלום החיילים ואנשי הבטחון בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
רבי מאיר בעל הנס בהר תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רכ קנ עב אמור תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא ריט קנ עא אחרי מות קדושים תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא ריח קמט עא תזריע טהרות תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא ריז קמז עא צו תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא ריו קמח עב ויקרא תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא ריה קמו עא ויקהל פקודי תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא ריד קמז עא תצווה תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר תולדות ריג קמו עא תצווה תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר תולדות ריב קמה עא תרומה תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר תולדות ריא קמד עא משפטים תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר תולדות רי קמג עב יתרו תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר תולדות רט קמב עב בשלח תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר תולדות רח קמב עא בא תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר תולדות רז קמא עב בא תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר תולדות רו קמ עב שמות תשעחהפעלהפעלהפעל
224738מחילה שאנו משתמשים בכלי הקדוש הזה להודיע כי ספרי מורנו ורבנו מרן שליט"א על פרקי אבות ושאר ספריו, הגיעו למוקדים ברחבי הארץ, ניתן לרכוש במחיר הקרן. יש להזדרז, הכמות מוגבלת
222903שלום לכבוד הרב מי שמחפש את ספרי הרב בארה"ב יש חנות מאזניים בבורו פארק וחנות מקור בברוקלין שתיהן עושות משלוחים. תודה רבה לרב על כל השיעורים הספרים והשו"ת חג שמח ורפואה שלמה
221798הודעה מטעם בד"צ "בני ציון" לשאלת רבים בדבר נקודות מכירת בשר בכשרות מו"ר שליט"א. הבשר הגיע זה עתה לארץ ע"י חברת "מאסטרפוד", וישווק בשבוע הקרוב. לפניות ולמידע: 036502444
221199יום רביעי בשבת-קודש לסדר "ואתה תצוה את בני ישראל" י"ב אדר התשפ"א אל מעלת כבוד רבנו ומורנו הגאון הגדול רבי בן- ציון מוצפי שליט"א נשיא אלוקים בתוכנו, בד"ץ בני-ציון לשם ולתהילה עם חזרתי בימים טרופים אלו מארץ ניכר אל ארץ חמדה ורחבה, בעת שנגיף הקורונה משתולל בכל ארצות תבל, זכינו בסיעתא דשמיא לקיים שחיטה מהודרת, למהדרין מן המהדרין, חלק בית יוסף, ביבשת דרום אמריקה, במדינת אורוגוואי, במפעל סאן-חסינטו, מטעם חברת "מאסטרפוד". בשורות הבאות אספר לכבוד מורנו ורבנו שליט"א, על הנעשה בשחיטה מדי יום ביומו. להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח המפעל, בכל יום ויום, תמידין כסידרן: • מפקח צמוד מטעם הבד"ץ, הרב ירמיהו חנינה שליט"א, פיקח על כל צוות השוחטים והבודקים, יחד עם ראש הצוות. תא השחיטה: א. בתא השחיטה, ישנם חמישה שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל. ב. בדיקת הסכינים, ביבש וברטוב. ולאחר חמש שחיטות – בודקים ביבש. ג. בין שחיטה לשחיטה בודקים את הסכין בתלתא רוחתא. ד. ברשות כל שוחט מצויות שלוש סכינים לכל הפחות, חדים וחלקים כדת וכדין, כשהן נבדקות בכל ערב על-ידי ראש הצוות. ה. בדיקת הוושט נעשית על-ידי השוחטים בסבב, ולא על-ידי משגיח. ו. כל השוחטים נבחרו על-ידי הבד"ץ בדקדקנות מרובה, והינם מומחים ויראי השם ובני תורה מובהקים. ז. כלל השוחטים, עושים את מעשה השחיטה בנחת ובשלוה, על-ידי הפסקות. כל שוחט מבַצֵע בממוצע שחיטות במשך ארבעים וחמש דקות בכל יום. ח. מהירות "ליין השחיטה" [פס הייצור] מתבצעת כפי דרישת הבד"ץ, בין שבעים וחמש לשמונים בהמות בשעה. בדיקת וושט: אם לא נשחטו כל הסימנים, אלא רק רובם, מורידים את רמת הכשרות ל"כשר", בלי הידור "חלק". ולפעמים מכריזים על הבהמה כנבילה. בדיקת כרסים: בין כלל הבודקים, ישנו "בודק כרס", מומחה גדול, וירא שמים ובן תורה, שבודק כל כרס, שאין בו נקב מבחוץ ומבפנים. בנוסף, הוא בודק את "בית הכוסות". בדיקת חוץ: בשנה זו, בתקופת חורף תשפ"א, היו שני בודקי חוץ מעולים ומומחים, ותיקים בבדיקת חוץ, יראי שמים מרבים, ובני תורה ואוהבי תורה. בדיקת הריאה נעשית על-ידי הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה, על-ידי נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות. כמו כן, הבדיקה נעשית בנחת ובשלווה ולא במהירות. והם נבדקו על ידי יום יום וראיתי שהם מקפידים הקפדה יתירה, ברוך השם. ל"בודק חוץ" ולמשגיחים, ישנן טבלאות בהן יש חלוקה ל: "חלק", "כשר", ו"טרף", והם נבדקים על-ידי המפקח תוך כדי עבודה, לוודא שאין טעויות. כמו כן, כל פתקי הריאה נשמרים, כדי לוודא שלא תיפול חלילה טעות. מחלקת "חלקי פנים": מחלקה זו היתה תחת פיקוח צמוד, על-ידי המפקח וראש הצוות, מידי יום ביומו, שההכשרה והמליחה והשטיפה של חלקי הפנים נעשית כדת וכדין, ללא שום שאלות וספקות. כמו כן, זיהוי חלקי הפנים והאריזה, הצבנו בעמדה הזאת משגיחים יראי שמים, צדיקים ובני תורה, שהכשרות נר לרגליהם, ויודעים את הלכות מליחה וכו' על בוריים. כמובן שגם במחלקה זו היתה הפרדה מלאה בין הבשר ה"חלק" לבשר ה"כשר". הדיו והשקיות, היו עם כשרות לכל השנה, ואין בהם חשש איסור, ולא חשש חמץ או קטניות. קיבלנו עליהם חותמות כשרות על-ידי גופי כשרות. זיהוי והכשרת הבשר: מדי לילה, עבדו שני משגיחים שהיו מזהים את הבשר על-ידי הרשימות שנתנו להם, ועל-פי הבדיקות הבאות: 1. מספר. 2. חותמות. 3. היום. כל רבע ורבע נבדק, ואם היו בו צריריות דם, מנקים אותו. גם בית השחיטה נבדק, לפני ההכשרה של הבשר. הכשרה על-ידי מתקן אוטומטי חשמלי: א. הבשר הניתן במים: נבדק האם כל החתיכה מצויה בתוך המים, ושהוא שוהה לכל הפחות חצי שעה במים. וגם טמפרטורת המים אינה פחות משבע מעלות צלזיוס. ב. מליחת הבשר: כל הבשר נמלח מכל צדדיו וקיפוליו, ותוך כדי עבודה בודקים תמיד שהמלח יבש ועושה את פעולתו. אם המלח לח או רטוב, לא משתמשים בו. ג. שהיית המלח: המלח שוהה לכל הפחות שעה אחת, ואחר-כך עובר ניפוץ ושטיפה וטבילה בשלוש אמבטיות, והמים מתחלפים בכל פעם שנראה שאינם נקיים. כל זה נעשה על-ידי משגיחים יראי שמים שאנו מכירים אותם מזה כמה שנים שהם עובדים עבור הבד"ץ. ד. העבודות הללו נבדקו הן על-ידי והן על-ידי המפקח של הבד"ץ, בהשגחה צמודה ומהודקת. הנהגות כלליות בבית: - בעונה זו זכינו שעבדו אצלינו משגיחים מארץ ישראל וגם מארגנטינה, אנשים טובים יראי השם ובני תורה, ויודעים לעשות מלאכתם נאמנה, בצורה מצויינת. כולם כאחד ענו על דרישות הבד"ץ. - דבר חשוב שהצלחנו לעשות בעונה זו, למרות הנגיף המשתולל, הוא להחליף את אנשי הצוות באמצע העונה, וזה דבר חשוב מאין כמוהו, לרענן ולהתחדש, שלא תהיה שחיקה ברמת הכשרות, הידור זה התאפשר אודות לחברת "מאסטרפוד" שהביאה את השוחטים במיוחד במטוס פרטי מארגנטינה למדינת אורוגוואי. וזה הודות לאיש יקר, הלא הוא ר' דוד ברדוביץ, שעזר לנו בענין זה. - בכל יום מתקיימות בסיעתא דשמיא תפילות שחרית מנחה וערבית במניין בבית-הכנסת, כולל קריאה בספר-תורה כשר ומהודר. - שיעורי תורה קבועים נמסרים מדי יום ביומו, בהלכה, באמונה ובמוסר. בין השאר נמסרו שיעורים בהלכות שחיטה, בספר מסילת ישרים ובספר חובות הלבבות. את בית-הכנסת מעטרת ספריית קודש מפוארת, ומצויים בה ספרים חשובים מאוד לקובעי עיתים לתורה. - גם מקווה טהרה מהודר מצוי במפעל. כשרות המטבח: במטבח המצוי במקום, מצויים בכל עת משגיחים המקפידים על בישול ישראל כדעת השולחן ערוך. כמובן שכל המטבח עבר הכשר והגעלה של הכלים והתנורים. כל המוצרים נבדקים על-ידי ראש הצוות והשוחטים שהם כשרים ואין בעיות של כשרות. ישנם עוד הרבה דברים שהנהגנו בצוות, ואין כאן המקום להאריך. אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", וברוך ה' שזיכינו את כלל עם ישראל באכילה מהודרת ביותר. תפילתי היא: יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם, אמן ואמן. מאת הצב"י בן-שושן שלום
210500לכבוד העורך המסור. אנא אם אפשר לפרסם את פרטי החשבון של האתר על מנת להעביר תרומה בלי נדר.
226076לכבוד הרב שליטא שלום ושבת שלום ומבורכת. אני אבל על אבי וביום ראשון יש הכנסת ספר תורה אצלנו בבית כנסת. האם מותר להשתתף למרות השירים או להימנע ולהתפלל במקום אחר באותו היום?
226075שלום לכבוד מו"ר א. מה מברכים על שום חי ב. האם יש חילוק בתשובה בין אדם שרגיל לאכול שום חי לבין אדם שאוכל אותו רק לעתים נדירות? תודה רבה ושבת שלום
226074לכבוד הרב מחילה. בקשר לשאלה עם החלות, אמא השתמשה בכל הקמח בשביל החלות ולא נשאר קמח מאותו סוג אז אני לא יכול לבדוק. האם להימנע?
226073לכבוד הרב שליט"א אני בעבר הרחוק פגעתי בחיילים דתיים בצבא ללא ידיעתם וחזרתי בתשובה שלימה והלכתי לטיפול ויצאתי מזה ויש לי חשש לבקש מחילה מבושה ושמא לא יסלחו מהי עצתך?
226072שלום אני וחתני מרוקאים שלימים סגרנו והוורט מתוכנן לשבוע הבא חתני עשה דור ישרים הוריי רוצים שאעשה אבל המינימום שהתשובה תגיע זה שבוע האם לדחות את הוורט בשבוע או שאין לחשוש?
226071שלום לכבוד הרב האם לאחר צאת שבת לפי הגאונים מותר למי שנוהג להוציא שבת כרבינו תם להדליק מנורת לד?
226070שלום לכבוד הרב אברך חצי יום. אישתי עובדת ומבזה הרבה על הכסף. נימאס לי.שוקל לעזוב תמסגרת ולכתוב מזוזות בבוקר ולהתפרנס מיגיע כפיי ולקבוע עיתים. מה דעת הרב??
226069לכבוד הרב מה ההפטרה השבת שתי פרשיות?
226068לכבוד הרב אמא הכינה חלות בלי לנפות(היא חושבת שאם כתוב שקמח עבר ניפוי ונמצא באריזה עם מילוי אויר לא צריך ניפוי והיא עלולה להיפגע). האם לאכול או לא כדאי/אסור? אני ממש לא רוצה
226067שלום לכבוד הרב היום יש ברית במשפחה ועדיין לא קבעו שם לילד. הילד נולד בלג לעומר, רוצים לקרוא לו ליאו שמעון הרב מאשר ?
226066לכבוד הרב מוצפי שליט"א קיבלתי 2 שקיות אורז שלמעט הסימון הירוק אין מילה בעברית( ערבית ואנגליתללא כשרותניתן לאכול?
226065לכבוד הרב שלום רב האם אביו של הרב (הרב סלמאן זצ"ל ) אמר איזה פאות היו לבן איש חי , האם קצרות מאחורי האוזן או שהיו צמודות לעור פניו , או ארוכות כמו של החסידים ? רפואה שלימה לרב
226064לכבוד הרב. בעלי משתתף בנבחרת נכי צהל על כיסא גלגלים. הוא אמנם נכה צה"ל, אבל ברוך השם הולך על שתי רגליו. האם זה בסדר לשבת על כסא בשעה שאתה לא צריך. זה מפריע לי מאוד. מה דעת כבודו
226063שלום לכבוד הרב השנה טרם הסתפרתי, חשבתי בלב בלי נדר אולי להסתפר ערב שבועות, אלא שהשער גדל והתפילין כל הזמן זזות ממקומן ואולי יצא שכרי בהפסדי, האם להסתפר היום? שבת שלום
226062לכבוד מורנו הרב שליט״א. בפרשת השבוע בחוקותי פרק כו פסוקים לד ולה איך קוראים את המילה השמה בקמץ או בחטח קמץ? וכן פסוק מג בהשמה? תודה.
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל