ליחצו לשליחת שאלה לרב
אלעד
בית כנסת מניין בני תורה
רחוב יוסי בן קיסמא 37
יום ג' כ' מר חשון 26/10/21 למניינם בשעה 20:30

שיעורים הבאים בימי שלישי 
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור


ערוץ שיעורי וידאו דורש ציון
מעלתה של רחל אמנו עה עקרת הבית עיקרו של עם ישראל מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא מעלתו של אברהם אבינו עה שיעור בעיר נס ציונה מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
שבחי ראש הישיבה חכם יהודה צדקה עה מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
שינוי מקום והיסח דעת בברכות מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת לך לך מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת לך לך מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת לך לך באגדה ובדרש הלכות ברכות עיקר וטפל תיקון רפח ניצוצין סודאי מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
חינוך הבנים לתורה ולמצוות קרית גת מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
דיני עיקר וטפל וברכות הנהנין מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
דיני אבדות ומציאות מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת נח דור המבול סודאי חשון תשפבהפעלהפעלהפעל
סיפורים מבית מרן רבנו עובדיה יוסף זיעא פרשת נח מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
מוריד הגשם ועת רצון בעיר תל אביב ראש חודש מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
מיהו בן עולם הבא מי המזומן ולמי יש חלק לעולם הבא תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
כללים בהלכות ברכות תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
שות מורשת בראשית תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת בראשית תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
שות מורשת שמחת תורה תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
שות מורשת חול המועד סוכות תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
גלות וגאולה וקבלת התפילות סודאי תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
שות מורשת סוכות תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת לך לך באגדה ובדרש הלכות ברכות עיקר וטפל תיקון רפח ניצוצין סודאי מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
דיני עיקר וטפל וברכות הנהנין מרחשון תשפבהפעלהפעלהפעל
כללים בהלכות ברכות תשרי תשפבהפעלהפעלהפעל
שנת השמיטה והלכות השייכות בה פרטי דינים עציצים ועדניות אלול תשפאהפעלהפעלהפעל
דיני השמיטה וקדושת השביעית מנחם אב תשפאהפעלהפעלהפעל
שנת השמיטה והלכותיה מנחם אב תשפאהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת וירא חשון תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא חשון תשפאהפעלהפעלהפעל
הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם פרשת וירא קריית גת חשון תשפאהפעלהפעלהפעל
ברכות הנהנין סודאי תמוז תשפהפעלהפעלהפעל
שובבים מעלת הזהירות בברכות שבט תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא נסיון העקדה של אברהם אבינו חשון תשפהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת וירא חשון תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא חשון תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא סודאי חשון תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת בהר שמיטה סודאי אייר תשעטהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא כה תשעטהפעלהפעלהפעל
שות מורשת וירא תשעטהפעלהפעלהפעל
זוהר ויצא רמד קסד עב וירא תשעטהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא כד תשעטהפעלהפעלהפעל
תפילה זהירות בענית אמן וירא תשעטהפעלהפעלהפעל
יראת שמים וירא תשעטהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת וירא תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר תולדות קצז קלו עב וירא תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא כב תשעחהפעלהפעלהפעל
רחל אמנו יח וירא תשעחהפעלהפעלהפעל
שבחי ארץ ישראל וירא תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא כב תשעחהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא כא תשעחהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא חיי שרה קפ קכב עא במדברהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעח קכ עא אמור תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעז קיט עב אחרי מות קדושים תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעו קיט עא תזריע תטהרות תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעה קיח עב שמיני תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעד דקיז עא צו תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעג קיד עא ויקרא תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעב דקיד עב ויקהל פיקודי תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קעא קיח עא כי תשא תשעזהפעלהפעלהפעל
וירא קע דקיז עא תרומה תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא קסט קטו עא תרומה תשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קיב עמוד ב התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קט עמוד א התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קט עמוד ב התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קח עמוד ב התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קו עמוד ב התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קו עמוד א התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קה עמוד א התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קג עמוד ב התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קג עמוד א התשעזהפעלהפעלהפעל
זוהר וירא דף קב עמוד ב התשעזהפעלהפעלהפעל
פרשת וירא התשעזהפעלהפעלהפעל
235700שישו ושמחו בשמחת התורה, בצאת הספר "מקרא בציון" לאורה, לכבוד גומרה של תורה ותחילתה, מזל טוב למרן שליט"א, שיזכה להרבות עוד הרבה חיילים כמותה, להגדיל תורה ולהאדירה.
234000לכבוד הרב' הרב יכול בבקשה לרשום כמה מילות חיזוק לבנות ונשות ישראל בצניעות לרגל הימים הנוראים? בתודה מראש בשם נשים רבות שזקוקות לחיזוקים בדור יתום זה.
233399בהורמנא דמרן שליט"א, הננו בקריאת חיבה לקהל הקדוש, הנהנים עצה תושיה ודבר ה' ממו"ר, לבוא לעזרתנו, להיות שותפים במפעליו הכבירים של מו"ר שליט"א בחתימה על הו"ק חודשית. המערכת.
228330לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
227655למו"ר שליט"א בשבח והודיה לבורא יתברך יצא לאור אחרי כ"כ הרבה שנים של ציפיה סידור לשבת קודש של כבוד מו"ר שליט"א אזור אשדוד אושר 0533156996 אור 0503636716
237686לכבוד הרב שלום רב ושלומו יסגא לעד, קראתי בכל לב דבריו החריפים של רבנו מהרח"ו ז"ל, ומבין תשובת כבודו ראיתי שהדבר בוער בקרבו ומחילה על השאלה הבנתי שיש ענין בסיבת כל זה? ואם הוא נסתר יסתירנו.
237685לכבוד הרב מי שהתעורר קצת אחר עלות השחר התפנה נטל ידים עם נטלה ללא ברכה למרות שאין צורך בנטלה כמו שהרב לימד חזר לישון לעוד שעה והתעורר ללכת לתפילת שחרית האם נוטל ידים בברכה?
237684לכבוד הרב לקוחה של אחותי מחכה כמה שנים לילדים הוצע לה שתהרגן 40 נשים שישמעו 40 יום הלכות צניעות אע"פ שכבר עשתה זאת, השאלה האם יש דבר מועיל או חשוב יותר שאפשר לעשות להצלחתה?
237683לכבוד הרב שלום רב אני תורם כל חודש למעלה משנה כבר ל.... ל.... ול... האם להפסיק את התרומות זה לא נחשב נדר עבורי חושש מיזה תודה לכבודו.
237682לכבוד הרב מוצפי שלום עבדתי בעירייה כח אדם 9 חודשים ונגמר לי החוזה המנהלת אמרה לי שהיא מנסה לפתוח לי תקן עובד עירייה ויש ישיבה עד ה-7/11 עם המועצה מה סוכם והיא תגיד אני מודאגת
237681לכבוד הרב שלום רב אמא בת 65 אבא בן 74 התגרשו לפני 8 שנים אבא חולה סרטן הרופא לא נתן לו הרבה זמן לחיות. אני מנסה להחזיר בניהם שיתחתנו בשנית ויחיו יחד עד ש.. אך לא בטוחה האם כדאי?
237680לכבוד הרב מוצפי שליט"א,הרב אני בן 42 יתום מהוריםאני מעוכב זיווג וסובל מחרדותברכה לאחי ישראל אוהד בן מזלתודה מראש שגיב כהן וברכה לכבוד הרב בעצמו לאורך ימים ושנים
237679לכבוד הרב שליט"א אברך צעיר, הציעו לי ללמוד קבלה, סרבתי בגלל ההקדמה של מהרח"ו, וטענו שהר'... הוכיח בתשובה שהדברים שם לאו דוקא ונאמרו בל' גוזמא. האם נכון עשיתי? תודה
237678השם ישלם שכרם בטוב ובנעימים הופקד היום לישיבת הרב בבקשה לאברך שזקוק שאזכה למציאת דירה
237677שלום לכבוד הרב הגאון. חילוני. דעתו של הרב על עלונים ידועה לי. עלון ללא תמונות נשים, פוליטיקה וללא פרסומות, הרב מאשר? אח"כ מעביר לשכן דתי שמעביר הלאה.
237676לרב שליט"א הרב, יש לי חבר, שאינו "מחזיק" מתורת הקבלה, ואינו רואה בעיה להגיד את השם לילי (וכו) וסמי (וכו) בלי הקיצור. ביקש מקור שאסור להגיד והוא רוצה מקור לא מספר קבלה תודה
237675שלום לכבוד הרב יש לנו צמחים בגינה ובסוכות הורדנו אותם למטה- מחוץ לבנין לטובת בניית סוכה- כמובן על משטח מנותק מהקרקע. האם אפשר להחזיר אותם למרפסת חזרה? האם מותר בגלל שמיטה
237674לכבוד הרב מוצפי שליט"א רציתי לדעת מה דעת הרב על השם שני לבת?
237673לכבוד הרב שלום בזמנו הרב אמר שלא לשמוע ולא ללמוד בספרים של.... רציתי לשאול אם הוא ביקש מחילה מגדולי ישראל שדיבר עליהם? והאם יהיה מותר לשמוע אותו או שעדיין לא. תודה
237672לכבוד הרב שליט'א תודה לרב הצדיק שהגיע לנס ציונה לחזק את הציבור. משרה קדושה במקום נשמח אם הרב יגיע עוד לעיר שלנו. בריאות לרב.
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל