שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 82589

האם נכון לעשות שבועה בכתובה ולהשביע את החתן ? כי הרב שלי ספרדי ואומר שאין לזה מקור , מה האמת רבינו ?

תשובה

מאות רבות של שנים נהגו בזה על פי כל גדולי ספרד והמזרח , ומי שמבטל דבר זה שולח יד בכבודם של גדולי ישראל , זאת ועוד הרב מנחת החג כתב כי רב שאין עושה שבועה לחתן אנחנו מעבירים אותו מכהונתו , וכדברים האלה ממש אמר לי מורי הרב בן ציון אבא שאול זצ״ל .

מקור המנהג הובא בבית יוסף אבן העזר סימן א . ובשלחן ערוך אה״ע סימן א , סעיף י״א . וכן בסימן קס״ט , מ״ו . ושו״ת הרמב״ם בספר לב שמח , ובשו״ת הרדב״ז חלק ד, סימן אלף רצ״ב , ושו״ת המבי״ט חלק ב , סימן ג . ושו״ת מהרי״ט חלק , סימן ט , וסימן קי״ח , ומהר״י בן לב הובא ביד אהרן אלפנדארי סימן א.

וכן כתבו גדולי ישראל לפני כחמש מאות שנה בשו״ת מהרשד״ם אבן העזר סימן כ״ז , וסימן קכ״ז , שנשבעין על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הנשבעים באמת ועל דעת שלשה רבנים מפורסמים לקיים כל דברי הכתובה בלי כל ערעור , והיא נותנת תוקף לכתובה להחמיר בה בכל ספק ספיקא , וכן הוא במים עמוקים חלק ב , סימן ס״ז .

וכן כתב בשו״ת מהר״ם אלשיך סימן ע״ח , ושתי הלחם סימן כ״ח למורנו הרב יעקב חגיז , מחנה אפרים סימן א . וכן כתב רבנו החיד״א בשו״ת חיים שאל חלק ב, סימן ל״ח , מ״ח . ושו״ת בית יהודה חשן משפט סימן ד , שיש לחתן לקבל בשבועה לקיים כל פרט מהנזכר בכתובה . ובארף חיים סתהון אבן העזר סימן א .

וכזאת כתבו הרב חקרי לב חלק ג , יורה דעה סימן פ״ז , ורבנו חיים פלאג׳י בספרו חיים ושלום חלק א סימן ו , ושו״ת תעלומות לב אבן העזר סימן ה , כי עיקר התקנה על כך שלא ישא אשה על אשתו .

גם הגאון רבנו יוסף חיים בשו״ת רב פעלים חלק ב אבן העזר סימן כ״ח . שכך פשט המנהג בארץ ישראל . ושו״ת משפט וצדקה ביעקב במנהג מרוקו בכך .

ולכן אסור באיסור חמור לעבור על דברי כל הגאונים הללו ועוד רבים כמותם , וחלילה לעקור מנהג שנהגו קרוב לאלף שנים כל גדולי הרבנים הספרדים בארצותיהם . ויש בזה משום א, מוציא לעז על הראשונים . ב, אסור לשנות מפני המחלוקת . ג, אל תטוש תורת אמך . ד, עובר על דברי חכמים .

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א