שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 284296

לכבוד מורנו הרב מה הם חבלי משיח?

תשובה

עיין רש"י בענין שלש סעודות בשבת. ועד שאתה דואג מהם, צריכים לדאוג ממצבינו הרוחני, ועיין בדברי מהרש"א זלה"ה שם שבת קי"ט ב.

"ואמר רבה לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה שנאמר שוטטו בחוצות ירושלים וגו' ובקשו ברחובותיה ר"ל במקום משא ומתן של הבריות אם תמצאו איש ר"ל אם תמצא אותו איש שאינה אותך כי מיד שמאנה חברו במשא ומתן הרי הוא מחביא עצמו, כדי שלא ימצאהו הלוקח מהר וישהה ביד הלוקח החפץ כדי שיראה לתגר. ואם גם תמצאהו בשוק אם יש עושה משפט מבקש לעשות משא ומתן באמונה, מה כתיב הכם אריה מיער זאב וגו' שהם הגויים שמבקשין ממון ישראל. והנה רוב עונות וכמעט כולם הם בדור הזה בעוונותינו הרבים. איסורי שבת מעט מזעיר שנזהרים בהם ורבים שאינן יודעין באיסורן. וראוי בכל קהלה להודיע ברבים לדרוש להן ולהודיע איסורן.

ובכל מ"ש רבים הם שדרך חיוב הוא להם להשתכר במ"ש ולבטל ק"ש של שחרית בזמנו. ביטול תינוקות של בית רבן הוא מצוי בכל קהלה, גם הבחורים מבטלין רוב הימים בבין הזמנים, והולכים ברחובות בביטולים וטיולים. בענין שהשוו קטן כגדול, הוא פרוץ בדור הזה שכל אחד רוצה להיות רב ואב"ד באין תורה והוא בכלל רבים חללים וגו' וכל אחד רוצה להנהיג עצמו בעשירות בין בבגדים בין בבתים ובכל דבר וזה יבא לגזול חבריו. ההוכחה בעיקרי הקהלות אינה כלל שאומר כל אדם על חבירו ראוי לחוש על כבודו. ביזוי ת"ח ושלא לקבל תוכחתם מצוי הוא בכל יום. משא ומתן אינו באמונה בכל מיני אונאה ורבית וגזילה עד שנעשה כהיתר למי שבא לידו ממון חבירו ואינו משלם ויש לכל ירא השם וחרד לשום לבו לכל זאת, ומי שבידו למחות ימחה ויוכיח זה את זה על כל זאת".......

נושאי השאלה

גלות וגאולה - ביאת המשיח

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א