שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 284255

לכבוד הרב מוצפי שליט"א. קיבלתי חליפה יפה אך משומשת ונקיה במצב טוב, אני רשאי לברך עליה שהחיינו?

תשובה

בתלמוד ירושלמי [ברכות פרק ט הלכה ג] איתא "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר שהחיינו וכו', אמר רבי חייא בר בא, לא סוף דבר חדשים, אלא אפילו שחקים, כאילו הם חדשים לו".
וכן פסק בבית יוסף ז"ל [סימן רכ"ג] "ואיתא בירושלמי לאו דוקא חדשים, אלא הוא הדין ישנים אם הם חדשים לו. לשון הירושלמי לא סוף דבר חדשים אלא אפילו שחקים, כאילו חדשים הם לו. וכן כתבוהו התוספות (ד"ה ורבי יוחנן) וגם הרשב"א [שם ד"ה בנה בית] כתב אלא אפילו שחקים חדשים הם לו ועל כרחך לומר שפירושו כמו שכתב הרא"ש וזה לשונו אלא אפילו הן שחקים והן חדשים לו וזה כדברי רבינו כלומר שאם הן חשובים עליו כחדשים מברך עליהם וכן כתבו בהגהות מיימון (פ"י אות א) וכך כתב סמ"ג (עשין כז קיד.) אפילו ישנים הם חדשים לו:
וכתב מרן בשולחן ערוך [רכ"ג, ג] "בנה בית חדש, או קנה כלים חדשים, אפילו היה לו כיוצא באלו תחלה, או קנה וחזר וקנה, מברך על כל פעם, שהחיינו, ולאו דוקא חדשים דהוא הדין לישנים, אם הם חדשים לו, שלא היו אלו שלו מעולם, ולא אמרו חדשים אלא לאפוקי אם מכרן וחזר וקנאן".
וכן כתב בשו"ת הלק"ט [ח"א סימן ר"ז] ובאר היטב [רכ"ג, י"א].

וכן הורו לנו רבותינו ואבותינו, כשקיבלנו בגד משומש במצב טוב, ואתה שמח בו, תברך עליו שהחיינו. וכן ראינו כמה מגדולי ירושלים נוהגים.

נושאי השאלה

תפילה וברכות - ברכות - שהחיינו

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א