שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 273655

הרב כתב שבעיה לקחת מעלים שגדלו בכותל מחשש מעילה.
השאלה אם זה כבר על הריצפה ודורכים על זה אם גם יש בעיה לקחת.?
אם כן אם נלקח מה לעשות עם זה ?

תשובה

עירבת שתי איסורים שונים שיש כאן, א, איסור נתיצה. ב, איסור מעילה.
שניהם איסורי תורה הם,
א, נתיצה. עיין בהרמב"ם ז"ל הלכות יסודי התורה פרק ו, הלכה ז, "הסותר אפילו אבן אחת וכו', או משאר העזרה לוקה, שנאמר "כי את מזבוחתם תתוצון, וכתיב לא תעשון כך להשם אלקיכם".
מכאן למדו חז"ל שהתולש אפילו גרגר עפר מכותלי הר הבית, וכן העלים הצומחים שם, הרי זה נותץ ולוקה. וגם לאחר שנפלו בכל דרך שהיא אסור להשתמש בעלים. ובשו"ת מהר"ם שיק יו"ד רס"ו הוכיח שגם לאחר שנתלשו ישנו איסור נתיצה מהתורה. וראייתו ממסכת פסחים מ"ח ועוד. ועיין ציץ אליעזר חלק י, י"ב. יביע אומר חלק א או"ח י. וחלק ח י"ח.

ב, מעילה. כתב רבנו הגדול הרמב"ם זיע"א [מנין המצוות קמ"ו] "וזו היא אזהרה של כל מועל שלא ייהנה מן הקדשים האסורים ליהנות מהם ואם נהנה מעל". עוד כתב הרמב"ם הלכות מעילה פרק ו, הלכה ז
"אמרו חכמים שהנוטל אבן או קורה של הקדש ונתנה לחבירו שניהם מעלו".
וכתב בשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן סג
"ומצד איסור מעילה באבני הכותל , הא ודאי גם במה שלקחו לרשותו אף בלא הנאה איכא האיסור, דהא מעילה איכא על הוצאה מרשות הקדש אף בלא הנאה, ועל הנאה בלא הוצאה מרשות הקדש".
ועיין פסחים כ"ו גבי אם מותר לשבת בצל כותל ההיכל שנהנה מהצל אם יש מעילה.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א