שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 272099

לכבוד הרב שליט״א הרב כתב היום מעלת אמירת תיקון חצוה, הרב יכול לכתוב לי כמה שורות לפרסם ברבים?

תשובה

עיין ראשית חכמה שער הקדושה פרק י, וקיצור דבריו, "כופה כוחות הסט"א, ועוונותיו מתכפרים, מטהר מחשבתו, ממתק כוחות הדין מעלינו,
ורבנו אברהם אזולאי זיע"א כתב בהגהת הלבוש כי הורג את יצר הרע ומכניעו, וכן כתב הגאון החיד"א זיע"א בברכי יוסף סימן א.

ובתנא דבי אליהו רבה (איש שלום) פרשה ד
"כל חכם וחכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומתאוה ומחמד ומצפה על כבוד ירושלים ועל כבוד בית המקדש ועל ישועה שתצמיח בקרוב ועל כינוס גליות, [רוח הקודש בדבריו אז השם בקרבו את רוח קדשו (שם /ישעיהו ס"ג/), מכאן אמרו כל תלמיד חכם שעוסק בתורה בכל יום תמיד בשביל להרבות כבוד שמים אין צריך לא חרב ולא חנית ולא רומח ולא כל דבר (שהיה) [שיהיה לו שומר], שהקב"ה משמרו בעצמו, ומלאכי השרת עומדין לו סביב סביב וחרבות ביד כולן, ומשמר אתו, שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם (תהלים קמ"ט ו')".

ובזוהר הקדוש לך לך צב, ובשלח נ"ז, כתב יהיה שמור בעליונים ובתחתונים, וחלק תדיר בעולם הבא, ונקרא בן להקדוש ברוך הוא, ונכנס בכל הפתחים שבגן עדן, ואין מי שימחה בידו, ותפילתו נשמעת. ובויקרא י"ג כתב שוהברכות שמברך לאחרים מתקיימות, והשכינה שורה ומתעטרת עליו, ונעשה שושבין לשכינה, והעולם מתקיים בזכותו.

ורבנו חיים פלאיג'י כתב מכפרים לו כל עוונותיו, וזוכה לאריכות ימים, ובניו לא ימותו בחייו, ויראה זרע ויאריך ימים.
ועיין כל אלה בספר ארחות ציון חלק א עמוד סב.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א