שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 271790

שלום לכבוד הרב הקדוש והיקר. בסיום השיעור הנפלא היום, לא הבנתי את המסקנא לגבי האוכל לרפואה, אם מברך ומה מברך?

תשובה

כתב מרן בשלחן ערוך [ר"ד, ח] כל האוכלים ומשקים שאדם אוכל ושותה לרפואה אם טעמם טוב, והחיך נהנה מהם צריך לברך עליהם תחלה וסוף. ובבית יוסף שם הביא מקור לזה מהתוספות והמרדכי [ברכות לו]. שאם אין החיך נהנה מהם אינם צריכים ברכה, ולפי זה לא תיקנו ברכת הנהנין ,אלא כשהחיך נהנה ממנו. ותירץ דכוונת מרן היא שכל שהחיך נהנה ממנו מברך עליו כברכתו, בורא מיני מזונות, או בורא פרי העץ, או בורא פרי האדמה. אבל אם אין החיך נהנה מהם יברך על כל פנים שהכל על הנאת המזון. והגם שמרן הבית יוסף [סימן רד] הביא תשובת הרא"ש, שכל המרקחות שאינם מאכל בריאים אלא לרפואה מברך שהכל, ומשמע שאפילו שהחיך נהנה מהם אין לברך עליהם ברכת המרקחת, כיון שאוכלם לרפואה. אמנם העיר המגן אברהם, שמרן הבית יוסף השמיט בכוונה דין זה מהשלחן ערוך, מפני שרוב הפוסקים חולקים על זה, וסוברים שמברך ברכה הראויה להם. וכמו שכתב מרן בבדק הבית. וכן הפר"ח והגר"א.

לסיכום, דבר שיש בו טעם בחיך, מברך עליו ברכה המבוררת. מזונות, העץ, האדמה. דבר שאין בו טעם ואינו מר, אבל תועלת לבריאות מברך שהכל.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א