שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 271525

לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א, קאתי הלילה מה שכתב מור בענין פירות מרוסקים ונהניתי, איישר חיליה לאורייתא, רק רציתי לדעת האם לברך ברכה המבוררת זה חשוב בהלכה?

תשובה

כתב בספר האגודה [ברכות, אות קמ"ט] "שמעתי אם יש לפניו שעורין וכוסמין אף על גב דכוסמין מין חטין מברך על השעורין כיון דכתיב בהדיא בקרא ובסה"ק כתב דאמר בז' המינים ברכה המבוררת קודמת כגון יין לתמרים או מעשה קדירה אפי' של שעורין קודמת לזתים ואם שניהן מבוררין כגון יין ומעשה קדירה דחטין או דשעורי מעשה קדירה קודמת כיון דמוקדמת בפסוק ואם ברכותיהם שוות לפניהם ולא לאחריהן כגון תפוחים ותאנים, לאחריהן נמי נראה שיפטר בברכה אחת מעין ג' שהרי בכלל תנובת השדה הן וכן אם אכלו עם יין אבל אם אכלו עם משקה קדרה שאינו אומר על תנובת השדה או שתה מים עם יין לכאורה יברך תחילה בורא נפשות רבות ואחרי כן ברכה אחת מעין ג' הכל לשון סה"ק".
וכן עיין בשו"ת פנים מאירות [חלק ג, סימן כ"א] שהביא דברי מרן השלחן ערוך [ר"ב, א] שעל יין מבושל מברך בורא פרי הגפן, והקשה שמדוע נטה קו מדברי רבים מהראשונים, ובראשם הרי"ף והרמב"ם שכתבו לברך עליו שהכל נהיה בדברו, כיוון שהשתנה לגריעותא, ולא יהיה אלא ספק, וקיימא לן ספק ברכות להקל? והשיב, מכיוון שגם הם סוברים שאם בירך הגפן בדיעבד יצא, גם בברכה אחרונה, ואם היה פוסק לברך שהכל, יבא לברך ברכה אחרונה בורא נפשות רבות, ויש כאן חשש ברכה לבטלה, כיוון שמי שהתחייב בברכת מעין שלש אינו פוטר עצמו בברכת בורא נפשות רבות, כפי דעת התוספות והרא"ש [ברכות ל"ז, א], וכדי שלא יבוא לידי תקלה בברכה אחרונה, כתב לברך בורא פרי הגפן, שהיא ברכה המבוררת.
וכן הוא בחזון עובדיה [חלק א, סימן ז], ובשו"ת יביע אומר [חלק ז, או"ח סימן כ"ט].

ויש עוד להאריך בזה, והמלאכה מרובה.....

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א