שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 267170

לכבוד מורנו הרב שליט"א, שמעתי פעם בשיעור מהרב שיש ליזהר לא להשליך פסולת או את הבגדים כשמחליפים, ולגרום טירחה לעובד יהודי. מי אמר את זה ואם זה כתוב?

תשובה

נכון הדבר, א, משום נימוס ודרך ארץ. ב, כשיהודי שומר מצוות עושה כך יש בזה משום חילול השם.
ג, על כל אלה יש איסור בתורה[ ויקרא כ"ה, מ"ו] וּבְאַחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאָחִיו לֹא תִרְדֶּה בוֹ בְּפָרֶךְ: וכתב בספר המצוות להרמב"ם זיע"א [מצות לא תעשה רנט] "ולשון ספרא (שם) לא תרדה בו בפרך שלא תאמר לו החם את הכוס הזה והוא אינו צריך לו. וכן כל מה שדומה לזה. ואמנם הביאו משל מן היותר קלה שבמלאכות והיותר נקלה מהם ועם כל זה אינה מותרת אלא בעת הצורך".
ובספר חרדים מצוות לא תעשה [פרק ה, עג] כתב "לא ישתעבד אדם בחבירו ואם אימתו עליהם או שהם בושים להחל דברו לא יצוה אותם לעשות קטנה או גדולה אלא לרצונם ולתועלתם ואפי' להחם צפחת מים או לצאת בשליחותו אל רחוב העיר לקנות ככר לחם אסור אבל אדם שאינו נוהג כשורה מותר לצוותו לכל אשר יחפוץ, מרבינו יונה"

וכן שמעתי ממור אבי ז"ל וממורנו הרב בן ציון אבא שאול ז"ל, שאסור לאדם להשליך בגדיו בריצפה או לפזרם, מי מבני הבית יצטרך להתאמץ לאוספם, כי אתה יכול להוליכם לארון הכביסה בעצמך, וכן לא להשלים פסולת ברצפה בבית הכנסת או בבית המדרש ויש שם עובד יהודי שיצטרך לטרוח להרימם, כי זה לאו מהתורה.
ופעם אחת ראיתי למור אבי ז״ל לעת זקנותו, שראה על רצפת החדר בבית חתיכת נייר, והתאמץ להרימה מהריצפה והלך להשליכה לאשפה. כדי שבני הבית לא יטרחו, והגם שהיה חלש מאוד.
וכן ראינו כמה פעמים את מרן ראש הישיבה הגר״י צדקה ז״ל, שראה בחלון הכיתה פסולת, הוציא מכיסו מטבע חשוב ונתן לאחד הילדים וציווה עליו לסלקו לאשפה. זיע״א.
לכן, ניזהר בזה לא להטריח עובדים יהודים. [ולא יהודים מפני חילול השם].

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א