שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 259666

לכבוד הרב מוצפי שליט"א. רב יקר שלום רב,
אני בחו"ל מלמד תלמידים יהודים תורה, והם שואלים מה קורה ליהודי שאוכל אוכל לא כשר? האם זה משפיע עליו? על נשמתו? על אופיו? נודה לרב בתשובותיו המחכימות.

תשובה

א, כתב רבינו בחיי ז"ל בפירושו על התורה [שמות כג, לא תבשל גדי]
"ועל דרך הפשט טעם המצוה הזאת לפי שהוא מטמטם את הלב, שהרי החלב נעשה מן הדם והדם מזגו רע ומוליד אכזריות".
וכתב בספר החינוך [מצוה שסב, ענין טהרת המקדש]
"לפי שענין הטומאה ידוע לחכמים שיחליש כח הנפש השכלית ויערבב אותה ויפריד בינה ובין השכל עליוני השלם ותהי נפרדת עד אשר תטהר, וכמו שכתוב בענין הטומאה [ויקרא י"א, מ"ג] ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, ודרשו זכרונם לברכה [יומא ל"ט ע"א] ונטמתם בם, כלומר שמעינות השכל מטמטמים בטומאה. על כן במקום הקדוש והטהור אשר רוח אלהים שם אין ראוי להיות בו האיש המלוכלך בטומאה".

ב, כתב הרמב"ן ז"ל [דרשות, תורת השם תמימה] כי "ידוע שענין הבעלי חיים הטמאים מזיקים לרפואה ולבריאות, עוד הם מזיקים לנפש האדם". וכן הוא בספר העיקרים מאמר ג, פרק ט"ו.


ג, כתב הנצי"ב מוואלוז'ין ז"ל יבמות קי"ד,א, כי אכילת איסור מטמטם את הלב, ובקטן שאין לחוש באותה שעה, זה דווקא שאוכל דרך מקרה, אבל לאורך זמן ודאי שמזיק גם לקטן.
ד, והגאון החתם סופר זיע"א כתב בהגהות אורח חיים שמ"ג, כי "העידו קדמונינו ז"ל שעל ידי מאכלות אסורות בנערות, מטמטם את הלב ומוליד לו טבע רע".
ה, והגאון הרב בן איש חי שנה שניה אמור י"ד הביא דברי הרמ"א בשו"ע יו"ד פ"א, ז.
"אם צריך לתינוק מינקת, ישתדלו מאד שלא להניקו מן הנכרית, מפני דחלב נכרית מטמטם את הלב ביראת שמים, ומוליד לו טבע רע ואכזריות, ואף על פי שזאת הנכרית יושבת בבית ישראל ואוכלת מאכלים של היתר בלבד, שומר נפשו ירחק ממנה ולא יתן את בנו לה להניקו".

כתבתי לך בקצירת הא'ומר כמה מקורות ואתה תחכים מדעתך בעוד ספרים, ושלום לך ולתלמידיך.

נושאי השאלה

כשרות המזון - שונות, מידות השקפה והנהגה - שונות, שמירת הגוף ונפש - ענייני אכילה

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א