שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 258105

לכבוד הרב היקר, אימתי זמן ברכת הלבנה החודש תשרי?

תשובה

כתב הרב הלבוש אורח חיים [סימן תרב]
"ואני שמעתי בשם גדול אחד שאדרבה טוב שיקדשו אותה בתוך עשרת ימי תשובה, כדי שתבא מצוה זו ותוסיף על זכיותינו הקודמות, ואולי תכריע היא את הכף לזכות ביום הדין,ז וסברא נכונה היא, כי זו היא משמחת הלבבות שתוסיף על זכיותינו ותכריעינו לזכות, וכדי לקיים המנהג אפשר לומר כיון שממתינין לכבודה כדי לקבלה בשמחת הלב, הוי ההמתנה ג"כ מצוה והיא היא המכרעת".
וכן כתב הרב אליה זוטא [סימן תרב, ד].
"כתב בסוף ספר אור חדש סיפר לו החסיד מהר"מ מייזלש מעשה באחד שפגע בו עכו"ם בלילה ורצה עכו"ם להרגו, וביקש ממנו שיניחנו לעשות מצוה אחת קודם מותו ואח"כ יעשה אתו מה שלבו חפץ, והלבנה היתה בחידושה וקידשה בפניו בכוונה גדולה, ונעשה לו נס כשדלג וקפץ ג' פעמים כמנהג ונשאו הרוח וניצול ממנו. גם שמעתי ממנו שמי שיקדש הלבנה מיום שיקדש שוב לא ידאוג שימות באותו חודש מאותו יום ואילך ע"כ. הבאתי זה כאן ללמוד ממנה קצת ראיה ללבוש דיותר מסתברא לקדש קודם יו"כ, משום דנאמר כשם שלא ידאוג שימות באותו החודש כן לא יגזור עליו מיתה באותו חדש".


ועיין מעשה רב [סימן קנט] שדעת רבנו הגר"א מווילנא זיע"א שאין להחמיץ ולעכב מצוות ברכת הלבנה, אלא מקדשין אותה קודםיום הכיפורים, וכן כתבו הגאונים החיד"א במורה באצבע \אות רפ"ג], ומורנו הרב חיים פלאג'י ז"ל ברוח חיים תר"ג, ג. ועוד.
וכן כתב מורנו הרש"ש זיע"א בנהר שלום דל"ח ע"ב, שיש לברך קודם יום הכיפורים, וכן כתב הרב בן איש חי שיש להרבות זכיות קודם החתימה ביום הכיפורים.

לעצם שאלת זמן ברכת הלכנה הוא הלילה בשעה 10.00 כשהיא במערב.
או מחר יום שני מתחילת הלילה.

נושאי השאלה

מועדים - ימים נוראים - עשרת ימי תשובה, מועדים - ראש חודש - ברכת הלבנה

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א