שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 256933

לכבוד מאור עיננו, הרב בן ציון מוצפי שליט"א. מפרסמים שכאילו הגאונים החיד"א, הבן איש חי ועוד הזהירו לא לכווין ראשי תיבות בתפילה של שמות הקודש. האם אפשר להכחיש את החי?

תשובה

א, הגאון החיד"א זיע"א במורה באצבע אות ה, "כשלומד בטלית ותפילין, יכווין לייחד השם המיוחד [הוי"ה] באופן זה, יעורר היראה לירא מהשם מאות י, והאהבה להשם מאות ה ראשונה, והתורה מאות ו, והמצווה [טו"ת] מאות ה אחרונה, וייחד שם המיוחד ביחודא שלים".
ב, אות יב, "יזהר לתת צדקה בכל יום לפחות פרוטה, ייכווין לייחד שם הוי"ה הקדוש ויכווין כי רומז זרועו ו, חמש אצבעותיו ה, פרוטה י, חמש אצבעות העני או הגבאי ה".
ג, אות כ"ה, "בכריעה ראשונה יכווין י"א, י מהוי"ה, א מאדנות, בשניה ה"ד, וכשיאמר מודים יכווין ו"נ, ובחתימה ה"י, ליחד יא,הד,ונ,הי"

ועיין בן איש חי שנה ראשונה פרשת וישב טו.
"מנהג יפה לומר האדם בכל יום פסוק "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" חמשה וארבעים פעמים. ובאומרו אמן ואמן יכוין בשם השלוב של הוי"ה אדנ"י, וזה הפסוק יועיל לו במקום תשעים אמנים שחייב אדם לומר בכל יום בעת שהוא אנוס ואינו יכול לענות".
בן איש חי שנה ראשונה פרשת מקץ
יג. ענין גדול ונורא ועצה טובה ויקרה גילה לנו רבינו האר"י ז"ל בשער רוה"ק יחוד כ"א, והוא ראוי לאדם תמיד לכוין ולהעריך את עצמו כאלו הוא מדור וכסא אל האצילות הקדוש, ובפרט בזמן שהאדם מתפלל הוא יותר ראוי ומוכרח שיכוין בכך, ועי"כ תשרה ותחול עליו קדושה עליונה,
וזה שכתבנו כל אדם יכול לכוון בזה, ותחלה ירשום השמות עם נקודיהם
בספר, ואחר שירגיל בהם אז יוכל לכוין הכל בע"פ ולא יצטרך לראות את הרשום בכתב, וע"כ טוב שירגיל לעשות כונות הנז' כל לילה על מטתו קודם שיקרא ק"ש על המטה".
בן איש חי שנה ראשונה פרשת תרומה
וכשיאמר מלא כל הארץ כבודו יכוין הארץ על ספירת המלכות שנקראת ארץ, ויכוין לכלול עצמו תוך המלכות כדי לקבל קדושה מן הקדושה שנמשכת למלכות באומרינו סדר קדושה זו, כי אנחנו בני המלכות מקבלים הקדושה ע"י אמנו המלכות, וכל זה יכוין באומרו מלא כל הארץ כבודו".

הנה הצגתי לפניך שלשה מתוך אלפים מכל אחד מהקדושים, וכזה ראה וקדש.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א