שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 255737

קול נהי נשמע מציון. ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה. הורד הנזר והוסרה העטרה עם סילוקו של מורנו ורבנו ועטרת ראשינו, גדול הדור, המנורה הטהורה, זכה וברה, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, הגאון הגדול חכם שלום הכהן זצוק"ל.

תשובה

מה אעידך ומה אדמה לך הבת ירושלים, מי ינחמך ומי ינוד לך שבעתיים, על שמועה כי באה ונמס כל לב ורפו כל ידים, וגם נפלו כל ברכיים, על כי אדם קדוש בקרבך נסתלק היום ובא השמש בצהריים, מנהיג דגול אשר היה לנו לעיניים, צדיק אשר נולד וגדל בירושלים, על ברכי גדולי הדור הקודמים בכפליים, הרביץ תורה לעדרים, המאיר לארץ ולדרים, בקי במכמני התורה סיני ועוקר הרים, לוחם מלחמתה ושומרה מידי אנשים זרים, צנוע ועניו, אשרי מי שראה פניו בתורה זוהרים, הגן בחירוף נפש ונשא עיניו אל ההרים, ודאג בכל כוחו לשלימות ורוחניות הבחורים.
אללי לי אללי, אויה לי על אשר בא אלי, כי נפרצו ארמוני, ונשרפו היכלי, תורה תורה חגרי שק על כי נשבה ארון הקודש ואין מרחם על עוללי. מי יתן איפה ויכתבון מלי.
מזרע קודש טהור מצאצאי אהרן הכהן, אשר רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי העיד על אבותיו שהם מהכהנים הכי אמיתיים בעיר בבל, והיה לוקחם לעניני מתנות כהונה. הי חביד הי עניו, מתלמידיו של אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. עוטה כשלמה אורה, ירא אלקים בלבו עובד השם הגדול הגבור והנורא.
בת ירושלים הורידי כנחל דמעה היום הזה, על כי נפל נזרך, והוכינו שוק על ירך, נישא תפלה לאל נורא עלילה, כי ישיב שבותינו כבתחילה, ויזכנו לראות את הגאוה, אשר יצמיח לנו בעגלא, וינחמנו משברנו זה וישיב עטרה ליושנה.

נושאי השאלה

ספרים וסופרים - שונות

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א