שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 254226

שלום לכבוד הרב, ברכת הלבנה. מאיזי יום בחודש יש לברך? ואם צריכים לדעת את זמן המולדכדי לדייק בשעה שלו?

תשובה

אפשר לעיין בספר חודש בציון, אך אכתוב כאן ראשי דברים.
מבחינה הלכתית אפשר אחרי שעבר שלשה ימים מהמולד. אותו מכריזים בשבת מברכים החודש, אך השלחן ערוך [סימן תכ"ו] כתב כדעת חכמי הקבלה שיש לברך אחר עבור שבעה ימים מהמולד.
ואשר שאלת אם יש להקפיד על זמן המולד מעת לעת? כן הוא מפורש בספרי האחרונים, ויש טעם נכבד על פי הקבלה בזה וסוד כמוס. וכמפורש בספר חודש בציון עמוד שה. עיין שם. וכן כתב הכנסת הגדולה עד עבור "שבעה ימים שלמים". והרב משנת חסידים שער מוצאי שבת פרק א, אות ב. ובשו"ת בית דוד סימן קל"ב, והגאון החסד לאלפים תכ"ו, כ"ו.
גם הגאון החיד"א זיע"א בכמה מספריו הקפיד בזה מאוד, עיין עליו בברכי יוסף תכ"ו, ו. ובמורה באצבע סימן קפ"ב, כתב בפירוש "מעת המולד". וכן הוא מפורש במנהגי קהל קדוש בית א - ל בירושלים עיר קדשינו, אות מ"ג, שכתב "מנקודת המולד", וכן כתב המקובל המפורסם רבנו יעקב קצין זצ"ל בספר אור הלבנה ד"ד ע"א, "שבעה מים שלמים מעת המולד", ועיין בן איש חי שנה ב ויקרא כ"ג.
וכן ראיתי למורנו הגאון החסיד רבנו צדקה חוצין שיע"א ותלמידו הגאון רבי יעקב מוצפי זצ"ל, שהיו עם ק"ק "שמש צדקה" ברחוב חגי בירושלים, מקפידים בזה מאוד לברך מעת לעת שבעה ימים מהמולד, וכמה פעמים ראיתים שבאמצע השיעור הפסיקו ויצאו כל הקהל יחדיו לברך ברכת הלבנה ברחובה של עיר.

גם ראש רבני בבל הגאון רבנו נסים כדורי זיע"א בק"ק "אוהל רחל" בירושלים, יחד עם מו"ר אבי זלה"ה עשו מעשה ובאמצע השיעור פסקו ויצעו לרחובה של עיר לברך בשמחה רבה ובקול רנה ותודה ברכת הלבנה, ובהיותי ילד הייתי משתומם על המראה הנפלא הלזה, וכיצד היה יוצא לצפות בהם קדוש ישראל האדמו"ר מגור זיע"א ה"בית ישראל" ז"ל שהתגורר שם בסמוך, אשר חיבבם ביותר, והיה מתפעל מכך.
והארכתי בכל זה למען ידעו הדורות הבאים חיבוב מצווה יקרה זו ומעלתה. ונזכה בקרוב להתחדש כמותה בביאת דוד משיחינו במהרה בימינו אמן.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א