שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 253850

לכבוד הרב בן ציון מוצפי
מהו עיון תפלה? ולמה הוא אסור?

תשובה

במסכת ברכות נה, א. "ואמר רבי יצחק: שלשה דברים מזכירים עונותיו של אדם, ואלו הן: קיר נטוי, ועיון תפלה, ומוסר דין על חבירו לשמים".
וכתב רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף ז"ל "קיר נטוי, ועובר תחתיו מזכיר עונותיו, שאומרין מלאכי חבלה כלום מה ראה זה לסמוך על נס הלא איש חוטא הוא שכך וכך עשה ביום פלוני. עיון תפלה, סומך על תפלתו, ובטוח הוא עליה שתהיה נשמעת, ומתאמץ לכוין לבו על מנת כך, ומתוך כך מזכירין עונותיו שאינו ראוי שתתקבל תפלתו אפי' יצעק יום ולילה. ומוסר דין על חברו, שאומ' ישפט י"י ביני ובינך [בראשית ט"ז], אומ' מן השמים כלום ראוי שיענש חברו על ידו".

וכתב הרב תפארת ישראל ז"ל יכין מסכת קידושין פרק ד
"ויתפלל להקב"ה שיסיר מלפניו דברים המונעים בטבע את הצלחתו ויסייעו ברחמיו וחסדיו להצלחתו, אבל עכ"פ לא יחשוב שעבור תפלתו ישנה הקדוש ברוך הוא כל סדרי הטבע, וטבעי הסבות שזכרנו, דמלבד שזה מזכיר עונותיו של אדם, דזהו בכלל עיון תפלה [כר"ה ט"ז ב'], מלבד זה מסוכן לו מחשבה כזאת, שכשיראה שעם כל התאמצתו בתפלה אפ"ה לא נעשה בקשתו, יוכל להתרפה חלילה מלהאמין בהשגחתו ית', לכן הודיעו התנא, אלא הכל לפי מזלו, ר"ל גם השתדלותו גם תפלתו אינן דברים המכריחים טובתו, כי גבול יש להם, אם ועד כמה יסייעוהו, ולפי מיעוט ורבוי הסבות, לפיהן ישיב גאולתו לטובתו, זאת יקוה בתקותו, וה' הוא נחלתו באמתתו".
וכתב הנצי"ב ז"ל בהרחב דבר במדבר פרק טו
"זה גורם להזכיר עונם, שהרי הוא כמו עיון תפלה דאיתא בברכות דף נ"ה שמזכיר עונותיו של אדם, מפני שהוא בוטח שיקובל לרצון, וכמו כן בשביל שהמה מחשבים שקרבנם יהיה לרצון ולזכות לפני ה', משום הכי עוד יזכור עונם".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א