שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 252375

שלום לכבוד מורנו ורבנו שליט״א. האם זה נכון מה שהעולם אומרים………… ואם יש לחשוש לכך חלילה?

תשובה

דע ידיד יקר, כל מה שתשמע בימינו, וגם אם בשם אדם הכי ענק ועצום, אם אין לדבריו מקור מהתורה אל תאמין ואל תירא ואל תפחד, כי הבל המה.

אנחנו היהודים מצווים מפי משה רבנו עליו השלום להאמין אך ורק בתורה הקדושה ולא בשום דיבור אחר. ראה ידידי, אחרי משה רבנו כל הדורות שבאו כולל יהושע בן נון, כל מה שאמרו היה מפי משה רבנו כפי ששמע מהשם יתברך. הזקנים, הנביאים, השופטים, המנהיגים, הכל בשם השם.
גם חכמי המשנה לא אמרו דבר, הלכה, משנה, תוספתא, ברייתא בלי פסוק מהתורה שעליו סמכו כפי פירושו שקיבלו איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום.
הבט ועיין בים התלמוד, כל משנה או הלכה ״מנא הני מילי״ מהיכן באו הדברים? והגמרא משיבה מפסוק זה וממקום זה, כך זה לאורך ולרוחב כל התלמוד ביאור פסוקי התורה וכוונתם. כך זה במשנה, בתלמוד, במדרשים, בזוהר הקדוש, בדברי הראשונים אסמכתא מהתורה נביאים וכתובים. ואין אדם יכול לחדש או להמציא הלכה או מנהג שאין לו שורש בפסוקים.

חכמת הקבלה אותה גילה רבנו האר״י ז״ל נכתבה מפי אליהו הנביא שנתגלה אליו ולימדו אותה, גם בלילה בחלום בשמיים היו מגלים לו סתריה וסודותיה, ועד עצם היום הזה אנחנו שומעים ולומדים מה שאמר ופירש, ומרווים את צמאונינו ומחזיקים מעמד בגלות הארוכה והקשה הזאת.

כל הראשונים עטרה לראשינו, הרי״ף, הרמב״ם, רש״י והרשב״ם, הרא״ש ורבנו ירוחם, הר״ן והריב״ש, רבנו יונה והריא״ז, רבנו ישעיה והבה״ג, הסמ״ג והסמ״ק, הרשב״א ומהר״ם מרוטנבורג, בעלי התוספות והאור זרוע, הרוקח והמרדכי, הגהות מיימוניות והתשב״ץ, הכל בו והרשב״ץ, ארחות חיים והאבודרהם, מהר״י ברונא והתרומת הדשן, הם ותלמידיהם זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, ובזכותם מאוייבינו יצילינו, ומהערב רב ישמרנו, כתבו ולימדו תורה על פי המובא במשנה בתלמוד ובמדרשים, ואין לך דבר גדול או קטן שאמרו שאין לו סמך ויסוד מדברי חז״ל אשר נשענו על דברי התורה הקדושה.

הארכתי בכל זה כדי להוכיחך, שלא להיגרר אחרי הרחוב, ומה שאומרים תגרי השוק, או מה שמקשקשים בכלי הקומוניקציה. כי במקום שהם ילמדו מפי חכמי בית המדרש, הגולם קם ומבקש להורות ליושבי בית המדרש מנהגים מוזרים, אמונות תפילות, חוקות הגויים ושיח נאלחים.

היה נבון ואל תיגרר אחרי כל הגה והבלי פה, של הריקים מתורה ומדרך ארץ, שספק אם יש בהם יראת השם, או לחלוחית של תורה. נחזיק את התורה כי היא מעוזינו ואין לנו בלתה.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א