שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 252336

לכבוד הרה"ג שליט"א ישנם אנשים , כשרואים פת לחם על הרצפה מרימים מנשקים ומניחים במקום שלא עוברים וידרכו על זה יש לזה מקור או רק מפאת כבוד חשיבות הלחם עושים כך?

תשובה

כתב רבינו ירוחם ז"ל תולדות אדם וחוה נתיב טז חלק ה דף קמה טור ב
אין מעבירין על האוכלין פירוש הולך בדרך ומוצא פת או שאר אוכלין אינו עובר עליהן אלא נוטלן משום בזיון אוכלין".
וכן הוא במשנה נדרים ד, ח, המודר הנאה מחבירו ונמצא בדרך ואין לו פת, מניח על הסלע או על הגדר, ופירש רבנו עמנואל חי ריקי זיע"א הי"ד בספרו הון עשיר, "נראה דרמז לנו לכל היכא דאפשר בלאו הכי שלא נכון לעשות כן, משום בזיון אוכלין".
ולגבי לחם שנפל, שנוהגים להרימו ולנשקו כתבו המפרשים על שם הכתוב נשקו בר. ועיין תענית כד, ב במהרש"א ז"ל ועוד. ומנורת המאור קדמון פרק ו עמוד תלד. ועיין שלחן ערוך סימן קע"א. ובמפרשים שם. ומקורו בבא מציעא כ"ג, א. ובתלמוד ירושלמי דמאי פרק ג, ג.
וכתב רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף מסכת עירובין (לפי דפי הרי"ף) דף יט עמוד ב
אין מעבירין על האוכלין. המוצא אוכלין בדרך אינו רשאי לעבור עליהן ולהניחם שם אלא יסלקם לצדדין או יקחם שהולכין אחר רוב עוברי הדרכים ולא נזרקו שם לשם כשפים. וכתב רש"י בבא מציעא כג, א
אין מעבירין על האוכלין - המוצא אוכלין בדרך אין רשאי לעבור עליהם ולהניחם שם,

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א