שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 251727

לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א. אפשר לרשום תזכורת לענין הפדיון שהרב הזכיר אתמול בשיעור?

תשובה

מה שכתב הזוהר לגבי אות פ' שהיא "כגוונא דחוויא דמחי ואעיל רישיה בין ברכוי", ראה על זה מה שכתבו הפוסקים לגבי מסורת כתיבת אות פ' בספר תורה במקומות מסויימים לכתוב אותה כפולה, דהיינו פ' זעירא בתוך האות פ, כפי שכתבו הרוקח זיע"א, והרב ברוך שאמר, והובאו דבריהם בדרכי משה [אורח חיים סימן ל"ו, אות י"ב], שכך היו כותבים הסופרים הקדמונים בתיבות "פן יפתה" בתפילין ומזוזה. ושמעתי בצעירותי מפי אדוני אבי ומהגאון רבי יעקב עדס זיע"א, שכן היו נוהגים על פי המאירי [מאמר שני ח"א], ובעיטור סופרים [ספר מאיר עיני סופרים סימן ז], ובשו"ת חתם סופר [יורה דעה סימן רס"ה], ועוד. ובזה יבוא ביאורו של רבנו האריז"ל באופן נפלא, שצורת אות פ' לפופה רומזת לבקשת הפדיון מהנחש שכורך גופו ומניח ראשו בין ברכיו, וזה טעם שנותנים פדיון להציל את האדם.

ולכן האדם כשהוא חס ושלום בסכנה, כגון שהוא חולה, או נתון בבית האסורים, או נמצא בדרך סכנה, טוב שיפריש סך השווה 4 גרם כסף טהור, ובזה מסתלק המקטרג מעליו ומעל בני ביתו, בראותו כי האדם נחסר כביכול ממונו, וזה תמורת נפשו, דוגמת הנחש הבא להכיש את האיש, וכשנותנים לו פתיון אחר מתעסק בו ועוזב את האדם לנפשו. ולא ידע כי בתתו פדיון נפשו הסיר מעליו הגזירה ויצא בשלום.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א