שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 245537

לכבוד מורנו הרב שליט״א. האם יש ענין לקבור את הנפטר במוצאי שבת קודם חצות?

תשובה

א,שאלה נכבדה זו שאלתי את פי גדולי הקבלה קודם 50 שנה ומעלה, וגם את מור בי ז"ל, וכולם פה אחד השיבו כלל לא.

ב, רבנו האריז"ל כתב בשער הכוונות, דרושי חזרת העמידה דרוש ה ענין כוונת אמן "סוד אל מלך יושב כו' דע כי תוספת השבת מתחיל מיום ששי מתחילת שעה ששית כמו שיתבאר להלן דס"ב ריש ע"א בע"ה בענין ע"ש על פסוק יום השישי ה' יתירה ונמצא כי ז' שעות אחרונות של יום הששי וכל כ"ד שעות דיום השבת הקב"ה יושב בהם על כסא רחמים מפני כבוד השבת ומספרם א"ל שעות וז"ס אל מלך יושב על כסא רחמים ושאר ימי החול יושב על כסא דין".
ועיין שער הכוונות דס"ב "א, שער הגלגולים הקדמה כ"ג. שער מאמרי רשב"י דכ"ז, ב. מגלה עמוקות אופן רמה. שער מארמרי רז"ל די"ז ע"ג. וכתב שם בפירוש שחיבוט הקבר אינו שולט נרק א"ל שעות בשבוע, והם משעה קודם חצות ביום השישי, ועד צאת השבת. ולכן אין שום ענין למהר ולקברו קודם חצות לילה ואין לזה שום מקור בקבלה.

ג, עוד עיין במסכת שמחות ספר חיבוט הקבר פרק א, הלכה ח
"רבי מאיר אומר משום ר' אליעזר קשה דין הקבר יותר מדינה של גיהנם, שגיהנם משלש עשרה שנה ומעלה, אבל חיבוט הקבר אפילו צדיקים גמורים, ואפילו גמולי חלב, ואפילו יונקי שדים, ואפילו נפלים בו נדונים. אמרו חז"ל הדר בארץ ישראל, ומת בערב שבת ונקבר קודם שתחשך השמש בשעת תקיעת שופר, אינו רואה חיבוט הקבר". הרי לך שלא הוזכר מוצאי שבת כלל.

ד, עיין בשו"ת רדב"ז חלק ד סימן קז (אלף קעח - אלף קעט) שנשאל גבי מי שנפטר ביום חמישי, ורוצים להלינו ליום השישי כדי להצילו מדין זה, וכתב באורך, "חדא כי מי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו לבטל גזירת קונו ודינו ואם היה חפץ יתברך להצילו מדין חיבוט הקבר היה ממיתו ערב שבת ממש וכיון שהמיתו בחמישי משמע שחפץ לדונו וזה מתחכם עליו יתברך רחמנא ליצלן מהאי דעתא ואפילו תימה דבשבתא לא שכיח דינא כלל הקצור קצרה ידו יתברך מלהפרע ממנו ביום ראשון ויום שני או בדין אחר רע וקשה מחיבוט הקבר. עוד אני אומר כי אינו ניצול מחיבוט הקבר אלא מי שמת סמוך לשבת ונקבר עם דמדומי חמה אבל מי שמת בבקר ושהו אותו עד סמוך לשבת אינו ניצול".

וסיים "עוד דבעינן שימות בע"ש קודם שקיעת החמה וסמוך לה ונקבר עם דמדומי חמה".....
ועיין להגאון מאיר עיננו החיד"א זיע"א בשו"ת יוסף אומץ סימן ס. מה שכתב בזה דברים חוצבי להבות אש.
והשם יתברך יצלינו מדין זה ומהדומים לו.

ויש לי עוד אריכות דברים בזה ועתה לא עט' האסף המקנה.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א