שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 244747

לכבוד הרב שלום רב - אכלתי זיתים, ומיני מזונות, ובברכת המחיה - אמרתי רק על המחיה, ולא הזכרתי על הפירות, האם אני צריך לחזור על ברכת המחיה.

תשובה

כשאדם בא לברך ברכת מעין שלש צריך זהירות ועירנות רבים. מכיוון שישנה מחלוקת גדולה בפוסקים אם שכח חלק.
א, דעת הגאונים כי האוכל מיני מזונות, וגם פירות חמשת המינים, וגם שתה רביעית יין, מברך שלש ברכות, ברכה אחת על כל מין ומין, מכיוון שאין חותמים בשתים, וכמבואר בשו"ת גאוני מזרח ומערב [סימן קכ"ד], ובאוצר הגאונים [רע"ו, ז]. אולם דעת הרב הלכות גדולות לכלול הכל בברכה אחת. כפי שנפסק להלכה להזכיר על המחיה ועל הגפן ועל הפירות. וכן אנחנו נוהגים.

ב, נחלקו הפוסקים האחרונים בשאלה זו, במי ששכח כחתימה לומר את שלשתם כשהתחייב בהם, ואמר רק על המחיה, אם עליו לחזור.
הנה הגאון רבי פינחס רפאל די שינורה ז"ל המכונה הפרד"ס, כתב בספרו הנפלא אות היא לעולם [מערכת ב, ל"ב], במי שאכל מיני מזונות וגם פירות משבעת המינים, ובא לברך ברכת מעין שלש, ודעתו היתה להזכיר שניהם, וטעה בפתיחה והזכיר רק אחת מהם, ויש להסתפק וכו', אם חתם בשניהם אם יצא ידי חובתו, והסיק שהגם שעשה דלא שפיר, בדיעבד אם חתם בשניהם יצא ידי חובתו.

ג, והרב פתח הדביר [ר"ח, י"ד] העלה להלכה שאם בדיעבד חתם בשלשתם, הגם שפתח רק באחד מהם יצא, ועיין בהגהת קרית ספר שם שכתב והביאוהו בזכרנו לחיים [ח"ב מערכת ברכות יא], וזכרונות אליהו מני [ט, יא] כתב בשם הרב פתח הדביר שאם בדיעבד חתם בשלשתם יצא, אך אם באמצע הברכה נזכר, וחתם כפי שפתח, חוזר ומברך מה שהחסיר, ולפק"ד [ולפי קטנות דעתי] אם באמצע הברכה נזכר, יחזור לתחילת הברכה ויזכיר שלשתם.

ד, ואם סיים הברכה דעת הפוסקים הנ"ל שעליו לחזור ולברך ולהזכיר מה שחיסר בהזכרתו, ודע, שבחפשי בפוסקים בזה זאת מצאתי בשו"ת משנה הלכות לרבנו הגדול מאונגוואר זיע"א, בשו"ת משנה הלכות [חלק ט"ו, סימן עג] שעליו לחזור ולברך, כיוון שמה שאמר בפתיחת הברכה "על העץ ועל הגפן" הם דברים בעלמא והם כהפסק באמצע הברכה, כמו מי שהזכיר באמצע החודש יעלה ויבא [עיין סימן ק"ח], ועליו לברך שנית מה שהחסיר.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א