שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 244466

לכבוד הרב שלום,האם מותר לשים על השולחן ערק בסעודת האזכרה ביום השביעי לאבל ,נראה לי שאין זה ראוי אבל יש מבני המשפחה שטוענים שמותר

תשובה

אסור להסיח דעתו מהאבל כל שבעת הימים. אסור להקל ראש באבל ולהניח בקבוקי אלכוהול כמנהג אנשי השוק. כי האבל צריך להתרכז רק בתועלת לנשמת הנפטר העומדת בפני בית דין של מעלה.

וראה נא מה שאמרו במסכת אבל רבתי [ ] "אבל לא יניח תינוק בחיקו מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על חבירו". והביאוהו להלכה רבנו חננאל מו"ק דכ"ו ע"ב. ורש"י בספרק הארה ח"ב אות קמ"ב, והמרדכי מועד קטן רמז תתקכ"ז. והמאירי מו"ק שם, והרוקח סימן שי"ג, הראבי"ה סימן תתמ"א, ושבלי הלקט סימן כ"ז, ומהר"ם מרוטנבורג הלכות שמחות סימן קל"ו, וספר הפרנס סימן רס"ח.

וכתב הרמב"ם ז"ל הלכות אבל פרק ה הלכה כ "ועל אביו ועל אמו אין שואלין בשלומו עד לאחר שנים עשר חדש, אם בשאלת שלום נאסר באבל קל וחומר שהוא אסור להרבות דברים ולשחוק שנאמר דום, ולא יאחוז תינוק בידו שלא יביאנו לידי שחוק, ולא יכנס למקום שמחה כגון בתי המשתאות וכיוצא בהן". והביאו מרן בבית יוסף יורה דעה סימן שצ"א. והגאון הבית חדש שם, ועוד אחרונים.
ומעתה קל וחומר אם להושיב ילד בחיקו אסור משום הסחת דעתו מהאבילות, כל שכן שתית אלכוהול שמסיחה דעתו, ואם הוא נזקק לזה מטעמים אישיים, יעשה זאת בחדר לפנים מחדר ולא בפומבי.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א