שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 244422

לכבוד מורנו הרב שיחיה לעד אמן, האם אפשר לסמוך על התשובות ברדיו המסתמכות ברוב הפעמים על משנה ברורה? אולי הרב יעשה לנו סדר כי אנחנו נבוכים מאוד בזה.

תשובה

א, מרן הראשל"צ שליט"א הודיע כי אין לסמוך על ההלכות הנשמעות ברדיו, מכיוון וכמעט רובם ככולם נשענות על מנהגי האשכנזים.

ב, רבים וטובים אינם יודעים מהפוסקים הספרדים האחרונים אשר רבו מספר, הרדב"ז, מרן הבית יוסף, מגיד מישרים, מהרשד"ם, מהריב"ל, מהר"י טאייטצק, מהר"י בי רב, המבי"ט, מהר"ם אלשיך, מהר"י זיין שבאבו, הרב טור ברקת, נגיד ומצווה, לחם מן השמים, שלחן גבוה, גינת ורדים, גן המלך, ראשון לציון לרבנו חיים אבן עטר זיע"א, כנסת הגדולה, שיירי כנה"ג, פרי חדש, פרי תואר, מאמר מרדכי, שו"ת הלק"ט, אדמת קודש, מהר"א נחום, פרי האדמה, עיקרי הד"ט, חסד לאלפים, שלמי ציבור, שלמי חגיגה, זכור לאברהם, ברכי יוסף, מחזיק ברכה, מורה באצבע, חיים שאל, יוסף אומץ, רוח חיים, חיים ביד, מועד לכל חי, כף החיים פלאג'י, יפה ללב, פתח הדביר, בית עובד, ויקרא אברהם, זבחי צדק, רב פעלים, בן איש חי, עוד יוסף חי, וזאת ליהודה, יש מאין, ביכורי יעקב, נוה שלום, צוף דבש, עצי היער, שיח יצחק, כף החיים סופר, יביע אומר, יחוה דעת, הליכות עולם, חזון עובדיה, ילקוט יוסף, הלכה ברורה, כל הספרים הללו רובם ככולם לא מובאים במשנה ברורה.
נ. ב. הזכרתי חלק קטן מהפוסקים האחרונים.

ג, צר לי ביותר על בני הספרדים העולים לרדיו ושואלים רב שאינו ספרדי ואינו יודע ולא בקי במנהגים ובהלכות שלנו, ואומר להם שכך פוסקים. וד"ל.
ד, אחד העמודים החסרים הוא, שהספרדים עד דורינו, הלכו בעקבות הגאון החיד"א, רבנו חיים פלאג'י, רבנו יוסף חיים זיע"א. וכולם נהגו כמנהגי רבנו האריז"ל ובפרט בעניני התפילה, קבלת שבת ועוד, והם הם מנהגי אבותינו. וספרי רבנו האריז"ל לא היו מפורסמים בדפוס קודם 100 שנה, מסיבות שונות, ולא היו נגד עיני גדולי הפוסקים בני אשכנז, גם אותם שהיו כן בידם, היו משובשים ומוטעים, ולא מוסמכים, כידוע שרק שמונה שערים שהיו בכתב יד מהרח"ו זיע"א הם המוסמכים, והם לא היו בידי רבני אשכנז. ובני התורה שאינם בקיאים בהלכה, או אותם שאבותיהם לא הדריכום בה, באים ולומדים ישירות מספרים שלפניהם, ואינם יודעים שאין זה מנהג אבותיהם, ולא זו הדרך ולא זו העיר.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א