שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 243947

לכבוד הרב בן ציון מוצפי! מה מידת שיעור החום המתיר את היין המבושל, אם גוי נוגע בו?

תשובה

דיעות שונות בפוסקים, ואשתדל להציג לך קיצור הדברים ועיקרם.
א, מקור ההלכה בתלמוד ל, א. "רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו יין מבושל אין בו משום ניסוך".
ב, הרא"ש ע"ז פרק ב סימן יג. פסק שהרתיח.
ג, הר"ן על הרי"ף ע"ז י. ד"ה ומים צלולים, כתב בשם הרמב"ן ז"ל שהכוונה שנחסר מהיין על ידי הרתיחה.
ד, הרשב"א בחידושיו למסכת עבודה זרה ל, א. כתב וכן בתורת הבית הארוך סימן ש"נ, ג, ששניהם אמת, כאשר רותח נחסר מהיין. ועיין הרמב"ם ז"ל הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה ט.
ה, בשולחן ערוך יו"ד סימן קכג. ג, כתב שהרתיח, וכתב ש"כ אות ו, שכוונתו שהתמעט.
ו, ועיין באגרות משה יו"ד חלק ג סימן לא שביאר שאפשר שדעה זו מקילה יותר מדעת הרא"ש שגם בפחות מיד סולדת מתמעט ממידתו, ולכל היותר שיעור מתמעט הוא יד סולדת, 50 מעלות, אך לא מעבר לכך.
ז, בשו"ת שבט הלוי חלק ז סימן רלד אות ב. כתב שיהיה שינוי טעם כלשהו. ועיין בשו"ת אור לציון חלק ב פרק כ הערה יח. שכתב שיגיע ל - 70 מעלות צלזיוס.
ח, ובשו"ת יביע אומר חלק ח סימן טו. כתב שיגיע ל - 80 מעלות.
ועיין בן איש חי שנה ב בלק אות ז. שכתב שיש להרתיחו עד שיהיה כמו דבש.
ועיין מנחת שלמה חלק א סימן כה. גם הגאון הרב אלישיב סבר שאין להתיר יין מבושל כל שלא השתנה טעמו.
י, אין להקיש מפיסטור מין אחד למין אחר, לדוגמה ביצים מפסטרים בטמפרטורה של 65 מעלות, חלב מפסטרים ב-73 מעלות לפחות, וביין הטמפרטורה משתנה בהתאם לשיעור הכוהל, גם תלוי במידת הסמיכות של היין. ועיין מנחת יצחק חלק ז סימן סא. ועוד פוסקים. ולמעשה היום ביקבים מפסטרים לא פחות מ - 80 מעלות. כפי דברי מרן היביע אומר ז"ל.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א