שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 243425

שלום לכבוד הרב אם יש מקום שהרב כתב ביחס לכהני זמננו, [תמיהתי שלא מצאתי מקור לחילוק בין כהן עם כתב יחוס לשאינו כן, וכל חשש יש בשניהם. ובכ"ז יש מזלזלים בשאינם בכתב יחוס].

תשובה

אין בימינו "כהנים מיוחסים". כפי שכתבו הפוסקים מקדם קדמתא.
ועיין בשלחן ערוך אבן העזר סימן ו שהאריך שמעלות היוחסין כמה הם. וכפי שנראה דעת גדול הדור ההור בשו"ת מהרשד"ם סימן רל"ה, ושו"ת אבני צדק אבן העזר סימן ה. ועוד רבים מהפוסקים.
כי בזמן המקדש היו בודקים בהם כמפורש במשנה [מדות פרק ה' משנה ד] לשכת הגזית שם היתה סנהדרי גדולה יושבת ודנה את הכהונה". וכתב הרמב"ם ז"ל בהלכות ביאת מקדש [פרק ו, הלכה י"א, וזה לשונו, "בית דין הגדול היו יושבין בלשכת הגזית ועיקר מעשיהם התדיר שהיו דנין את הכהנים ובודקים את יחוסיהם".
ועיין עוד בשו"ת בית אפריים אורח חיים סימן ז, שמזמן גלות וגירוש שנת תתנ"ו במדינות אירופה ורוסיה אין עוד כהני יחוס. וכן כתבו כל הפוסקים ובכללם עט"ר הרב מגן אברהם ז"ל [ר"א, ד], והטורי זהב [יורה דעה שכ"ב, ה] שגם "כהני חזקה" אין בימינו, וכן עיין לרבנו ייהונתן אייבשיץ ז"ל בספרו התומים [סימן ט"ו] שהאריך בזה.
ועיין להרמב"ם ז"ל [הלכות איסורי ביאה פרק כ] שאין לנו בזמן הזה כהנים מיוחסים. וכן כתב בהלכות תרומות פרק ז הלכה ט. והרש"ל בים של שלמה בבא קמא ה, לה. ומנחת חינוך מצווה קס"ט, מור וקציעה סימן תקע"ו, ושו"ת יביע אומר חלק ו אורח חיים סימן כ"ב. ויש עוד להאריך בזה ואין הפנאי בידי עתה.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א