שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 242533

לכבוד הרב שלום רב, לאן פנינו מועדות היום, לאחר האירועים הנוראים, וההלם והשבר הגדול בציבור החרדי והדתי?

תשובה

ירעדו אמות הסיפים על התרחשויות מבהילות ומרעידות שיהודים יבצעו, ומכל שכן אלו השומרים תורה ומצוות, ועל אחת כמה וכמה אנשי חסד, חינוך, מוסר, דרך ארץ, תורה ועוד.
אקדים ואומר שאין דברי מכוונים לאנשים מסויימים, אלא לתופעה הנוראה המתפרצת לאחרונה ותפסה תפוצה רחבה בזמנינו. שריפה ותבערה ואש זרה פרצו בחוצותינו ובתוככי בתי מדרשינו, גדרי הקדושה והצניעות, כללי המוסר, מתמוטטים לנגד עיננו, עתידינו ועתיד ילדינו נמצאים בסכנה ממשית, ואסור לנו לעמוד מן הצד.

א, ראש וראשון לכל החוליים הוא הזילזול באיסור של ולא תתורו...ואחרי עיניכם. ועמי הארץ חושבים שזו מידת חסידות וחומרה יש בזה. בנות מסתובבות עדרים עדרים, מדברות בקולניות מרעישה, נשים לובשות בגדי שחץ המועתקים מהגרועים שבאומות, נערים וגם זקנים מהלכים בחוצות ועיניהם צופות לכל עבר. וכתב הרמב״ם ז״ל "לא יסתכל באשת איש ואפילו כעורה, ולא בפנויה נאה משום ולא תתורו". וכן הוא בפוסקים.

ב, תערובת איומה של נערים ונערות בכינוסים שונים, בשמחות, ובאירועים שונים ומשונים, ערבי שירה והומור כליצנים שבאומות העולם, פורקי העול, מחקים את שירתם של הגויים הנלוזים, לחניהם המעוותים, ריקודי שיכורים, דוגמת המתפרצים היהירים, והמסוממים האומללים, ואם לא די לנו בליצנים המקומיים העושים מלאכתם בארץ הקדושה, בכפיית יצרם, מייבאים לנו ליצים ריקים ופוחזים ממדינות השיכורים והמופרעים ביותר, ואין מי שמוחה.

ג, איסורי יחוד עם פנויה ומכל שכן עם אשה נשואה, כולל סב עם נכדתו, וסבתא עם נכדה, חתן עם חמותו ועוד, עם הדוד והדודה, שנפסקו להלכה, נשכח ולחלוטין אצל כמה מהחרדים, ועל כל זה מתירים לעצמם לשבת בחדר אחד עם "מטופלת", ואשה עם "מטופל" ועצם הישיבה שם אסורה, ומכל שכן כשיש מגע פיסי. ואפילו לצרכי רפואה.

ד, פגיעה בנפשות הילדים והבנות וחילול קדושת בנות עם ישראל, נפרצה לכל אורכה, וגורמת שרשרת של תוצאות הרסניות לכל ימי חייהם של הנפגעים והנפגעות. ויש מחפים על הרשעים ומשתיקים את פשעיהם, בתואנה של לשון הרע ועוד גיבובי מילים. ולא כן הוא, אלא מצווה ללכת ולהתלונן נגדם ברשויות, ואם לא הועילו יש לפרסמם ברבים פן יזיקו לאחרים, ויגרמו נזקים בלתי הפיכים לצעירים לכל ימי חייהם חלילה.

ה, הסלחנות והתגובה האטומה על מעשים שנעשו לאחרונה בתוך המרכזים השמורים של מחנינו, ובתוככי הישיבות הקדושות ובתי המדרש, היא פגיעה אנושה בנפשות נערי ונערות ישראל, עם הקודש, ובעמוד השידרה של הציבור החרדי.

ו, איסור אשת איש צריך לזעזע את אמות הסיפים של חומות הדת. כי זה הרס הבתים היהודים, פירוק משפחות, ניפוץ הבית היהודי לרסיסים, איבוד מוחלט של הבנים והבנות, וכל הצאצאים והדורות הבאים שהם פרי עמלינו, ועליהם אנחנו נתבעים לחשבון בעולם העליון, כי הם הערבים שלנו. וגורמים חורבן גדול לעולם, ומביאים זעם ועברה.

ז, פריצת גדר איומה של ביצוע מעשה התאבדות או נסיון התאבדות, הגרוע יותר מרצח, דבר שלא היה לעולמים בתוכינו, ולא באופן תקשורתי ברבים. והוא כפירה בבורא, סילוק השכינה מישראל, מרד בתורה הקדושה, בפרט כשהוא מתוכנן מראש. כי אין האדם בעלים על גופו, אלא פיקדון נפשו שהופקדה בידו מאת בוראו. ונאמר ואך את דמכם לנפשותיכן אדרוש מיד כל אדם אדרשנו. ואין קץ לעונש השולח יד בנפשו, על אלה בכה אבכה כל הימים והלילות, ועליו ידוו כל הדווים.

ו, כל השנים הציבור שומר המצוות שמר על מוסריות גבוהה והצטיין באחווה מפוארת ואיכפתית לזולת. עזרה הדדית ללא הבדל עדה, מוצא, ישוב, עיר וכפר. והנה שבר נורא, התנכרות בלתי מובנת, זלזול בערכי המוסר, ואיש לדרכו פנה, והעיקר אצלו שבגופו, ברכושו, וברשותו לא פגעו.

ז, אוי לנו ואבוי לנפשינו אם נעבור לסדר היום, ולא נבצע בדק בית יסודי במה שמתרחש בתוכינו, בחינוך, בתרבות, בשיטה, בהשקפה, בהבנת מושגי היהדות, בקבלת תורה מסיני, לשמור מכל משמר שלא ללכת בחוקות הגויים, בלבוש, בסיגנון הדיבור, בהתייחסות לעבירות קלות כבחמורות, אנחנו מתדרדרים חלילה לתהום. במו ידינו אנחנו נאבד חלילה את הדור הצעיר, כי מדובר בדור חכם, נבון, מבין, שומע, יודע, המבחין בין אמת לחצי אמת, בין התחזות לבין קדושה. בין טישטוש ומריחת נושאים, לבין טיפול משמעותי בהם והנחתם על סדר היום.

ח, אחת המכות המקוללות היא, כי בימינו כל כסיל ובער נעשה חכם ומנהיג, ומחלק פקודות והוראות, והוא יודע מה אסור ומה מותר, מה ניתן בהר סיני, ומה ניתן בהרי החושך, ומורים היתרים ברבים ופורצים גדירות שגדרו ראשונים.

ט, כל אלה באונו מצד שעוזבים את התורה הקדושה, ואין מי שמוכיח על עוון ביטול תורה שהוא חמור מאוד, והוא כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים, שנאמר ויאמר השם על עזבם את תורתי.

י, עם כל האמור כולנו צריכים ללמוד בכל יום, ולהתפלל לתיקון הנשמות האבודות המתייסרות בעולם ההוא על כי נגדעו בתפקידם באיבם.
לבי לבי, על בני המשפחה הקרובים והרחוקים.
ומי שאמר לעולמו די, הוא יאמר לצרותינו די, ויסלק המקטרגים מעלינו ומעליכם ומעל כל עמו ישראל. החותם בצ'ערייך ירושלים.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א