שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 242317

לכבוד הרב שליטא מחילה על ההפרעה אבל למדנו בשיעור שבשבת בבוקר מרן לא מזכיר חובה לאכול לחם בסעודה 2 לפני חצות ואני זוכר מהרב שכן אומר לאכול לחם בסעודה ודוקא לפני חצות יש מקור?

תשובה

פלאי פלאים, א, לעולם אין מביאים ראיה ממה שלא כתוב, כי "לא ראינו אינה ראיה". ועוד אטו תנא כי רוכלא ליתני ואזיל? אולי תדרוש ממרן לכתוב לך להתפלל שחרית, קריאת התורה וכל פרטיה, תפילת המוספין ומנחה והתפילה במוצאי שבת?
ב, האם מרן לא מסכים חלילה לדברי התלמוד שבת קי"ח, א. "אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות: מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג".
ג, בני ארץ ישראל כפופים לרבנו הגדול הרמב"ם הלכות שבת פרק ל, הלכה ט.
שכתב "חייב אדם לאכול שלש סעודות בשבת אחת ערבית ואחת שחרית ואחת במנחה, וצריך להזהר בשלש סעודות אלו שלא יפחות מהן כלל, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה סועד שלש סעודות".
ד, סימן שלם מופיע בשלחן ערוך הלכות שבת סימן רפט
סדר סעודת שחרית של שבת, ובו ב' סעיפים.
סעיף א
יהיה שלחנו ערוך ומטה מוצעת יפה ומפה פרוסה כמו בסעודת הלילה, ויברך על היין א'] בפה"ג והוא נקרא קידושא רבא. ואחר כך יטול ידיו ויבצע על לחם משנה כמו בלילה ויסעוד, וגם זה הקידוש צריך שיהיה במקום סעודה ושלא יטעום קודם לו כלום כמו בקידוש הלילה. ומיהו לשתות מים בבוקר קודם תפלה מותר, מפני שעדיין לא חל עליו חובת קידוש".
הועתק במיוחד לכבוד החכם התמה.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א