שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 241935

לכבוד הרב מוצפי שליט"א. האם זה שהולכים היום עם חליפות ומגבעות שגם הגויים לובשים, יש הזה משום חקות הגויים?

תשובה

כתב מורני ועטרת ראשינו הרמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יא הלכה א.
"אין הולכין בחקות הגויים, ולא מתדמין להן לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בהן שנאמר ולא תלכו בחקות הגוים, ונאמר ובחקותיהם לא תלכו, ונאמר השמר לך פן תנקש אחריהם, הכל בענין אחד הוא מזהיר שלא ידמה להן, אלא יהיה הישראלי מובדל מהן וידוע במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו, וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן העמים, לא ילבש במלבוש המיוחד להן, ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, ולא יגלח מן הצדדין ויניח השער באמצע כמו שהן עושין וזה הנקרא בלורית".

וכתב מרן ז"ל בבית יוסף יורה דעה סימן קע"ח, בשם מהר"י קולון ז"ל, [שורש פ"ח], שאין איסור "ובחוקותיהם" רק בדבר שהוא חק סתום ונסתר, ואינו נגלה בלשון חק. או דבר שהונהג משום פריצות או כפירה. אך בענינים הגוליים טעמם אין איסור בכך. וכיוון שהלבוש בימינו אינו משום פריצות, ואינו חק לעבודה זרה, וגם רוב הגויים והכומרים כולם אינם לובשים בגדים אלו, אין בהם שום חשש.
אך במלבושי נשים כל שהם משום פריצות, יש ליזהר בזה.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א