שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 241670

לכבוד מורנו הרב שליט"א, האם מותר להניח חפצים מעל ארון הקודש, כי אצלנו לא נזהרים בכך. ועושים עצמם בני תורא, ואומרים מה יש ומה זה משנה?

תשובה

בשו"ת פאר הדור לרבנו הגדול הרמב"ם זיע"א בסימן עד נשאל על העליה שמעל בית הכנסת אם מותרת בשימוש? כלומר הקומה הנפרדת מעליו.
והשיב שבדערה מעחיו מותר לגור אבל כל המקום שעל גבי ההיכל אסור. ואין לישן שם, ולא להניח כלי מלאכתו שם, אבל בשאר הדירה העליונה מותר. עד כאן דבריו.
ועיין עיקרי הד"ט יורה דעה סימן כ"ו, שכתב להניח בכל המקום המכוון נגד הארון קודש ארון כבד וכדו' שיהיה מונח שם בקביעות למען לא יבואו להשתמש שם, ובתוך הארון ועל גביו יניח רק חפצים נקיים שאין בהם משום טינוף.
ועיין בכנסת הגדולה הגהות בית יוסף קנ"א, ד. שכתב "ומכל מקום שומר נפשו ירחק מדבר זה, שכל מי שראיתי שעשה מדרש בבית אחד מבתיו התחתיים והוא משתמש בבית שעל גבי המדרש, לא הצליחו מהם ירדו מנכסיהם, מהם מתו, מהם לא זכו ליבנות".

ועיין בשו"ת חיים שאל להגאון החיד"א זיע"א חלק א סימן נ"ו, ובהליכות שלמה הלכות בית הכנסת סימן י"ט אות ג. שכתב שאין להניח מעל הארון קודש חפצים, רק העמודים הבולטים כגון לוחות הברית מותר. ועיין בשערי תשובה קנ"א, ט"ז. ומשנה ברורה שם אות מ. ושו"ת יביע אומר חלק ו אורח חיים סימן כ"ו.
ואליהם תאמר כי לא אנשים המה, אלא כסילים....

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א