שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 241360

שלום לרב המקרה בקריית גת מזעזע אותנו מאוד.
האבא הוא תלמיד [ידיד] של הרב ואחד מהמתנדבים שעוזרים בהפצה כבר שנים רבות.ישמיענו מורנו מילי נחמה וחיזוק במיוחד לאבא הרב הגדול שמעון שיחיה שליט"א והמשפחה הי"ו.

תשובה

מה אענה ומה אומר, ולבי חמרמר, אוי כי ירד אש מהשמיים, כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה. בתלמוד בבא קמא ס, א.
"אמר רבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן, אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה, שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים, אימתי אש יוצאה? בזמן שקוצים מצוין לה. ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה, שנאמר ונאכל גדיש ואכל גדיש לא נאמר אלא ונאכל גדיש, שנאכל גדיש כבר".

ועיין במפרשים שהביאו המדרש כי גדיש אלו תינוקות של בית רבן, קמה אלו הצדיקים. ומצאתי בס"ד מקור לזה במסכת שבת לג ב.
"דאמר רבי גוריון, ואיתימא רב יוסף ברבי שמעיה בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדור, אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור. אמר רבי יצחק בר זעירי ואמרי לה אמר רבי שמעון בן נזירא מאי קראה? אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן וגו' ואמרינן גדיים הממושכנין על הרועים". והגדיים אלו הילדים.

אללי לי אללי על רוע מעללי, מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה על חללי בת עמי. למי אבכה וכף אכה ובבכי אמרר, והמון מעי אשנן. הלמקדש כי אבדנוהו, או לתינוקות של רבן כי עזבונו. שנים שנים באו אל ישיבה של מעלה, בן ובת נשמות טהורות, בנים של צדיקים מהדרום. או אבכה למתים במגיפה הנוראה. אם לנהרגים בכבישים, או לנופלים ביצרים או באישים, יצר הרע נמשל לאש, אך התורה כנגדו נמשלה לאש ככתוב הלא כה דברי כאש. וכל אחד מאיתנו צריך לומר בשלי הרעה הזאת. וכבר דיברתי נחמות עם האב הצדיק והישר שליט"א.

למשפחה היקרה עלי לומר, היו גם היו שבניהם נפטרו, וקיבלו עליהם תנחומין, אדם הראשון על הבל, איוב על שבעת בניו ושלשת בנותיו, אהרן הכהן על נדב ואביהוא, דוד המלך על בנו הרך, כך היה עם רבן יוחנן בן זכאי, רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, וכמה צדיקים בכל דור ודור, וקיבלו עליהם תנחומין, כי ידעו וגילו שלא בעוונם זה נגרם אלא בעוון הדור. לכן קבלו דין שמים באהבה ותהי הבת אדל כפרה בעדכם ובעד כל ישראל.

לציבור החברים והמשתתפים באבל הכבד אגיד, שמעוני אחי ורעי, שום תפילה לא הלכה ריקם, שום דמעה לא ירדה לחינם, שום קבלה לא נמוגה, שום מעשה טוב לא הלך לריק. אנחנו כולנו כאחד צריכים להתחזק, השם יתברך עשה ככה לנו כדי שבמשך שבוע נתפלל ונתקרב אליו, נזעק ונתחנן לטובת נשמותינו, נתחזק עוד ועוד כי הגאולה קרובה, כפי שאמרו רבותינו במדרש תהלים מזמור כ
"יענך ה' ביום צרה. משל לאב ובן שהיו מהלכין בדרך, ונתייגע הבן, ואמר לאב היכן היא המדינה, אמר לו בני סימן זה יהא בידך, אם ראית בית הקברות לפניך, הרי היא המדינה קרובה לך, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם ראיתם את הצרות שתכפו אתכם, באותה שעה אתם נגאלין, שנאמר יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב".
תתנחמו תתנחמו ותתנחמו, ובנחמת ציון וירושלים נתנחם בקרוב.
המצפה לישועת השם ועמו ונחלתו בן ציון יצ"ו ב"ר סלמן ז"ל מוצפי .

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א