שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 239310

לכבוד מורנו הרב שליט"א, אני בעל תשובה, משתדל לתקן את מעשי, לומד חצי יום בהתמדה, וחצי יום עובד. הרב אמר לי להשתדל לשמח את אבינו שבשמיים על מה שחטאתי נגדו, מדי פעם אני עצל, איך חוזרים לשמחה והרצון לעבוד אותו?

תשובה

תשב קודם התפילה עם עצמך, ותאמר לעצמך "השם יתברך הוא מלך מלכי המלכים, יושב במרומים, סביביו אש לוהטת, מלאכים ממנו רועדים, שרפים נבהלים מקולו, צבא השמיים אינם יכולים להביט בפניו, הוא אדון הכול, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, הוא היה הוה ויהיה, הוא אחד ושמו אחד. מי יכול לעמוד בפניו?
המביט לארץ ותרעד, יגע בהרים ויעשנו, כמה רבי רבבות ומיליארדי מיליארדים של מלאכים יש לו, ורק פעם אחת ביממה יש להם רשות להקדישו ולהעריצו, באימה ביראה, בפחד ובבהלה, ברתת ובחלחלה, וכשהם משבחים אותו כל הרקיעים מזדעזעים, השמיים מתרופפים, הארץ גועשת. ואין לו שמחה והנאה רק בי, אני בשר ודם ילוד אשה, קרוץ מחומר עכור, עם יצר טוב ויצר רע, וכשאני עושה רצונו, מתפלל, מברך, לומד תורה, מקיים מצווה, גומל חסד, הוא שמח, הוא עם נחת רוח, ממני, אני יצור קטנטן, תולעת קטנה באדמה, הוא קורא לנשמתי בת מלך אהובה, מחבק אותה, מנשק אותה, וכל מלאכי מעלה רואים ומזדעזעים. כי להם אין יצר טוב ויצר רע, אין שכר ועונש.

ואני ברוב טיפשותי וסיכלותי, הכעסתי אותו, מרדתי בו, פשעתי נגדו, חטאתי אליו, ציערתי אותו במעשי המכוערים, ובדרכי המקולקלים, הוא נתן לי נשמה טהורה, וציווה עלי לשמור את התורה, למען אזכה ואשב בישיבה של מעלה במחיצת הצדיקים. ואני הפניתי לו עורף ולא פנים, עזבתי את התורה וישבתי לי בסוד משחקים, עם חבורה של ליצים, התחברתי עם אנשים המורדים בו, שבכל יום ויום מצערים אותו, והוא יכול ברגע אחד להשמידם ולאבדם, אלא שאין הוא חפץ במות רשע, אלא בשובו מדרכיו וחיה.

אבא רחום, הרבה הכעסתיך, עזבתי תורתיך,עברתי על מצוותיך, בגדתי באחדותיך, עתה הנני שב אליך בלב שלם, אנא ממך אבא, תכניע את יצר הרע אשר בקרבי, תגרש אותו ממני, תן לי כח להתגבר עליו, שלא יחטיאני שוב, שלא אכשל לעולם ועד, תן לי לב טהור לעבוד אותך באמת ובלב תמים, ועוד הפעם אני מבקש ממך מחילה וסליחה וכפרה. כפר כפר אב רחמן, סלח סלח מלך חנון. מחול מחול מלך גדול, כי לך יאתה המלוכה והממשלה, ועוד בקשה ממך אבי שבשמיים, תרחם על כל עמך ישראל, ותקרב אותם לעבדך בלב שלם.

כן תעשה ותצליח.

נושאי השאלה

מידות השקפה והנהגה - שונות

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א