שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 229969

לכבוד הרב
בשבת שבתוך שבעת ימי המשתה של החתן, מביאים למלון מערב שבת ספר תורה, ומייחדים לו ארון באופן שיהיה לכבוד הספר תורה, כדי לקרוא בו בשבת לציבור , כיצד יש לנהוג ?

תשובה

עוון חמור בידם שמטלטלים ספר תורה ממקום למקום. בנוסף לכל יתר העוונות של שבת במלון!!!
"הנה כתב מרן ז"ל בשולחן ערוך [סימן קל"ה, י"ד] "בני אדם בבית האסורין, אין מביאים אצלם ספר תורה, אפילו בראש השנה ויום הכיפורים". והם דברי שו"ת מהר"ם מרוטנבורג ז"ל סימן י"ג], והביאם המרדכי [ראש השנה רמז תש"י] להלכה.
ודע כי הזוהר הקדוש החמיר מאוד בטלטול הספר תורה ממקום למקום, ואפילו מבית הכנסת אחת לאחרת, וכל שכן לרחוב, שכן כתב [אחרי מות ע"א, ב] "אמר רבי אלעזר האי דאמרו חברייא גלותא דס"ת אפילו מבי כנישתא לבי כנישתא אחרא אסיר, וכ"ש לבי רחוב, אמאי לבי רחוב, אמר רבי יהודה כמה דאמרן בגין דיתערון עליה ויתבעון רחמי על עלמא, אמר ר' אבא שכינתא כד אתגלייא הכי נמי מאתר לאתר עד דאמרה (ירמיה ט) מי יתנני במדבר מלון אורחים וגו', אוף הכא בקדמיתא מבי כנישתא לבי כנישתא, לבתר לבי רחוב, לבתר במדבר מלון אורחים, אמר רבי יהודה בני בבל מסתפו ולא קא עבדי אפילו מבי כנישתא לבי כנישתא כל שכן האי".
ועיין בספר מעשה רב [הלכות שבת אות קכ"ט] שכתב בשם הגר"א מווילנא ז"ל "קריאת התורה הולך לספר תורה, אפילו הוא בבית שני, ואין מטלטלין מחדר לחדר, וכל שכן לבית אחר".

נושאי השאלה

תפילה וברכות - כללי - ספר תורה

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א