שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 219388

לכבוד מו"ור מה ההלכה לגבי לימוד תורה בבית הקברות?

תשובה

במסכת ברכות י"ח, א. "לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא, ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו".
וכתב הרמב"ם הלכות תפלה ד, כ"ג. "לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו, ואפילו בתוך ארבע אמות של מת או בתוך ארבע אמות של קבר צריך לחלוץ תפיליו עד שירחיק ארבע אמות".
וכן פסק בשולחן ערוך או"ח מ"ה, א.
ודע, כי מה שיש מתפללים או לומדים תורה בבית הקברות ודאי איסור עושים וכפי שכתבו השאילתות שאילתא יד, שמחלישים דעתם של המתים שאינם בני מצוות, ואומרים מחר הם באים אלינו, והיום לועגים לנו. ועיין בדברי הרמב"ן בתורת האדם שער הסוף ענין הקבורה. והרוקח סימן שט"ז.
ובזוהר הקדוש שלח לך קס"ג, א. הזהיר מאוד באיסור זה. וכתב רבנו יונה ברכות י"א בדפי הספר שצריכים להכניס הציציות פנימה ולא ישתלשלו החוצה.

ולפי זה יש מקום שאלה על מה שהולכים לקבר הוריו או רבותיו ולומדים שם משנה תהלים וזוהר. ומצאנו לכך סמך בתלמוד בבא קמא ט"ז, ב. וכבוד גדול עשו לו במותו שהושיבו ישיבה על קברו. ואמנם התוספות שם כתבו לא על קברו ממש, אלר במרחק משום לועג לרש. ובשו"ת הרדב"ז חלק א סימן רכד, חילק בין דברי הספד ומוסר, לבין קדיש ברכו וכיוצא שאסור.
אלא שמצינו להרב נימוקי יוסף ז"ל בבא קמא ו. שלימוד האדם לעצמו אסור, אך מה שקורא לכבוד המת מותר. ולפי זה יש היתר לומר תהלים משניות וזוהר שקוראים לעילוי נשמתו, אלא שראיתי למור אבי ז"ל שהיה נזהר בבית עלמין לומר "לשם יחוד וכו'... הנה אנחנו באים לעסוק בתורה לכבודו הצדיק... הקבור כאן, ולכבוד כל המתים הנמצאים במקום הזה".
וכן מצאתי שכתב המקובל הרב יצחק אלפיה ז"ל בשיח יצחק. וכן אמר לי מורנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול ז"ל.
ועיין מה שכתבנו בסייעתא דשמיא בשו"ת מבשרת ציון חלק ד סימן ס"ד בזה.

נושאי השאלה

קבורה ובית החיים

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א