שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 214405

מחילה מהרב, שמעתי שטוב לקנות יין בבקבוק כהה צבעוני ולא בבקבוק זכוכית שקופה היש בזה מעלה או אמצאה?

תשובה

נראה מתוך הדברים שהאומר כן התכווין למנהג שהמחמירים נזהרים שגוי לא יראה את היין ולא רק שלא יגע בו. וכמו שכתב הרב בן איש חי ז"ל.

ועיין בספר דרכי תשובה [יורה דעה קכ"ג, ב] שהביא מספר טעמי המצות להרב מנחם הבבלי ז"ל שכתב בימי חורפי ראיתי אנשי מעשה שהיו מחמירים על עצמם שאפילו בראיית כלי היין לא היו שותין אף על פי שלא נגע בו ע"כ, והובא גם במדרש תלפיות באות יין, ובשו"ת דובב מישרים [חלק א סימן קכ"ד], וכתב דחסידים ואנשי מעשה מחמירין אפילו אם הגוי ראה היין דרך זכוכית, דאף דמצינו בכמה מקומות דחשוב ראיה ע"י זכוכית, מ"מ י"ל דשליטת העין אינו פועל דרך הזכוכית עי"ש, וכן העלה בשו"ת זבחי צדק [חלק ג סימן קס"ה].
ועיין בשו"ת רביד הזהב בהערה שם שכתבתי למחבר שליט"א, כי שמעתי מפי חמי רבי יעקב ז"ל יליד העיר טבריה שבצעירותו היה נוכח בעריכת החופה לאחד מנכבדי היהודים בטבריה, ולשם הוזמנו הכומרים של הכנסיה הסקוטית בעיר שהיו ידידי היהודים, וערך את החופה הגאון רבנו יעקב זריהן ז"ל רבה של העיר, והוא ביקש מחמי וחבירו שיעמדו חוצצים בינו ובין הכומרים לבלתי ישלטו עיניהם בכוס היין.
ועיין במקור חיים להרב חוות יאיר ז"ל [בקיצור הלכות סימן קפ"ג], שכתב מידת חסידות להקפיד בכוס של ברכה על הסתכלות גוי מטעם דברי הרמב"ן ובחיי והחבר לכוזר [מאמר ב סי' ס] ופי' הקול יהודה שם, ועיין בפירוש הרמב"ן פרשת אחרי.
וכתב הרב בן איש חי [פרשת בלק דחומרת הרבינו מנחם הבבלי אין להחמיר אלא בנוצרי וכדומה, אבל בישמעאלי אפילו מדת חסידות ליכא.
הנה תראה ידידי היקר, כי כנראה לזה התכווין החכם שאמר לך אלה הדברים.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א