שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 195923

לכבוד הרב, האם יש מקור למנהג להקפת קבר הרשב"י בארבעת המינים?

תשובה

אינני יודע אם המדובר בארבעת המינים בכל ימי השנה, או דווקא בסכות?
הנה בתלמוד [סוכה לז, ב] איתא "אמר רבי חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים". אמנם אין המדובר בארבעת המינים, אלא בהנפת שתי הלחם.

בכל אופן הקפת קבר הרשב"י עליו השלום יש לה מקור, וכן כתב מור אבי ז"ל בספרו שפתי צדיקים במבוא, והוא מדברי מרן הבית יוסף זיע"א.
בספר מגיד מישרים פרשת אמור
"והא גשמים דאתו לא הוו דוגמת שפך לו קיתון על פניו חס ושלום, אדרבא נתקבלו דבריכם ורשב"י ובנו שמחו לקראתכם בקרותכם זוהר על מערתם ובכפר הסמוך להם, אלא דכיוון דהקפתם לרבי אלעזר בד' מינים הבאים לרצות על המים, נתעוררו המים ובאו. ואילו הייתם מקיפים פעם אחרת [הכוונה נוספת] היו רוב גשמים באים לעולם כמו בימי חוני המעגל. ומפני כך באו גשמי ברכה רצופים, כדי שלא תקיפו יותר עליהם. וכלל זה יהיה בידכם כל זמן שהעולם יהיה צריך לגשמים ביותר, תלכו ותקיפו הצדיקים הנזכרים ותיענו. ועל כל צרה שלא תבא על הצבור תקיפו אותם שבעה פעמים ותיענו.
ובכן תדע כי הם שמחים מאד בקרותכם זוהר על מערתם או בכפר הסמוך להם, ואם תתמידו לקרות, כן יגלו לכם רזין עלאין. וכלהו רמיזין בזוהר. אלא דלא מסתכלי בהו עד דיתגלו לון, ואז ידעו למפרע אתר דרמזו להון דהא בהאי זוהר דבנייכו רמיזי כמה רזין עלאין דלית לון חושבנא, אלא דבני נשא לא מרגישין בהו וכד יתגלו להו ירגישו בהם ואתה שלום".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א