שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 194294

הגאון מוילנא כותב שאם מתאספים 60 ריבוא בשערי ירושלים וזועקים גאולה יש בכוחם לבטל כוח ס"מ ולזכות לגאולה יש התארגנות לכנס כזה לקראת תענית אסתר , האם הרב מוכן לעזור בפרסום?

תשובה

לא ידוע לי מקור הדברים. ואם נצעק בלי שנתקן את מעשינו, מה הועלנו?
גם חוששני מהנזכר במסכת סנהדרין צ"ז, א. "כי הא דרבי זירא, כי הוה משכח רבנן דמעסקי ביה, אמר להו במטותא, בעינא מנייכו לא תרחקוה. דתנינא שלשה באין בהיסח הדעת, אלו הן משיח, מציאה, ועקרב".
והכוונה היא כשרבי זירא היה רואה החכמים מתעסקים בביאת המשיח, אמר להם בבקשה מכם אל תרחיקוהו.
וראה בדף על הדף שכתב "והגיד אדמו"ר מסטמר ז"ל (דברי יואל פ' חקת) שרגיל לפרש שרבנן התעסקו באופנים לקרב את הגאולה בדרך שכל ובהשתדלות ע"י מעשה ידי אדם, לזה אמר להם רבי זירא במטותא מינייכו לא תרחקוה, שהגאולה אינה יכולה לבא ע"י שמץ תשועת אדם, אלא להאמין באמונה פשוטה שרק ע"י תורה ומצות דיליה יקרבו את משיח".
ויש מפרשים שכתבו כי אם מעוררים קודם הזמן חס ושלום שלא יאבדו נפשות השם ירחם עלינו, וישלח משיחינו כשכל ישראל חיים היום.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א