שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 194149

רבנו שליט"א,
ראיתי מה שביאר רבנו לגבי הפסוק: ותעדי זהב. ובעקבות זאת נפשי בשאלתי, גם לגבי הפסוק: "קול דודי הנה זה בא מדלג", שכתב בסידור הרש"ש - אור הלבנה לומר בברכת הלבנה.

תשובה

כיוון שפסוק זה רומז על הגאולה העתידה, ותיקון קיטרוג הירח, ולקידוש החודש, אשר מקורו בפסוק החדש לכם ראש חדשים, כפי שמצינו במדרשים, וכן במדרש [שיר השירים רבה פרשה ב, א]
"קול דודי הנה זה בא, רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן, רבי יהודה אומר קול דודי הנה זה בא זה משה, בשעה שבא ואמר לישראל בחודש זה אתם נגאלין, אמרו לו משה רבינו היאך אנו נגאלין והלא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם [בראשית ט"ו, י"ג] ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, ועדיין אין בידינו אלא מאתים ועשר שנה, אמר להם הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם אלא מדלג על ההרים, אין הרים וגבעות האמורין כאן אלא קצים ועיבורין מדלג על החשבונות ועל הקצים ועיבורין ובחדש הזה אתם נגאלין, שנאמר [שמות י"ב, ב] החדש הזה לכם ראש חדשים".

"רבי יודן ורבי חוניא, רבי יודן בשם רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, ורבי חוניא בשם רבי אליעזר בן יעקב אומר, קול דודי הנה זה בא זה מלך המשיח, בשעה שהוא אומר לישראל בחדש הזה אתם נגאלין אומרים לו היאך אנו נגאלין ולא כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא משעבדנו בשבעים אומות? והוא משיבן שתי תשובות, ואומר להם אחד מכם גולה לברבריה, ואחד מכם גולה לסמטריה, דומה כמו שגליתם כולכם. ולא עוד אלא שהמלכות הזאת מכתבת טירוניא מכל העולם מכל אומה ואומה, כותי אחד או ברברי אחד, בא ומשעבד בכם, כגון ששעבדתם בהם כל אומתם, וכאילו נשתעבדתם בשבעים אומות ובחדש הזה אתם נגאלין הדא הוא דכתיב החדש הזה לכם ראש חדשים".
מכל הנזכר ועוד תראה שיש בו רמז גדול לענין תיקון חסרון הלבנה בב"א.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א