שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 194115

מרן רבנו שליט"א,
נודה אם יבאר לנו הטעם שנהגו לומר (בסוף)לאחר ברכת הלבנה הפסוק "ותעדי זהב וכסף", מה קשור הוא לברכת הלבנה ומה מקורו. בריאות איתנה, והרבה שמחה של קדושה.

תשובה

שמעתי ממור אבי ז"ל שאמירת פסוק זה הוא לרמוז על מה שיהיה לעתיד לבא, כאשר ירפא השם יתברך את שבר עמו, ויתוקן קיטרוג הלבנה, שבגללו הפסדנו במעשה העגל את הכתרים, ככתוב [שמות ל"ג, ו] ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב.
ועתיד הוא להחזירו לנו כדאיתא בספרי [דברים פיסקא שנ"ו]. "אמר לו הקדוש ברוך הוא משה עתיד אני ליתן להם לישראל אותו זיין שניטל מהם בחורב כענין שנאמר [שמות לג, ו] ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, בשבועה נשבעתי ועתיד אני להחזירו להם כענין שנאמר [ישעיה מ"ט, י"ח] חי אני נאם ה' כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה".

ועיין מדרש תנחומא [פרשת תרומה סימן ה] "ותכלת וארגמן ועורות אלים ושמן למאור וגו', א"ר יהודה ב"ר סימון אמר הקדוש ברוך הוא לישראל לא תהיו סבורים שאתם גומלים עלי י"ג דברים שהפרשתם לי כנגד י"ג דברים שעשיתי לכם במצרים ואלו הן ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואחבשך בשש ואכסך משי ואעדך עדי (יחזקאל טז) ואתנה צמידים על ידך ורביד על גרונך ואתן נזם על אפך ועגילים על אזנך ועטרת תפארת בראשך ולחמי אשר נתתי לך סולת שמן ודבש האכלתיך הוי כנגד י"ג דברים שהפרשתם לי ואני מעלה עליכם שאתם גומלים עלי, אמר דוד אשירה לה' כי גמל עלי (תהלים יג), ולעולם הבא אני פורע לכם כנגד י"ג דברים אלו וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה וסוכה תהיה לצל יומם מחרב ומחסה ולמסתור מזרם וממטר (ישעיה ד) אתם פורעים לי ואני מעלה עליכם כגומלים עלי וכתיב בתריה אשירה נא לידידי (שם /ישעיהו/ ה) הווי אשירה להשם כי גמל עלי".

וראה בפירוש רבנו יעקב בעל הטורים [שמות כ"ה, ו] שכתב "וי"ג דברים נמנו כאן, וכן יש י"ג מיני מלבושים ביחזקאל [ט"ז י - י"ג] ואלבישך רקמה ואנעלך תחש וגו' ואעדך עדי וגו'. וכשחטאו ישראל בעגל אבדו י"ג מלבושים כדכתיב [שמות ל"ג ו] ויתנצלו בני ישראל את עדים. ובזכות אלו י"ג מינים שהתנדבו חזרו להם י"ג".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א