שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 190660

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מהי ההגדרה לעברה שיש בה חילול ה'?
והאם מי שעשה עבירה כזו לפני שידע על חומרתה , מתכפר לו רק הייתהר"ל?

תשובה

יש בזה כמה הגדרות שונות. א, בעבירה בפני אחרים. ב, באדם חשוב שעבר. ג, ביהודי שעושה עבירה בפני גוי. ד, כשהיה צריך ליהרג עליה ועבר. ה, בכל עבירה במזיד. ו, בעבירה שהיא להכעיס. ז, כשמפרסם ברבים עבירה שעבר.

ב, אופנים שונים אצל הראשונים בזה. א, מדרש תנחומא משפטים סימן ג, כשמגיש תביעה לערכאות.
ב, הרמב"ם ז"ל באיגרת קידוש השם כתב גם הלועג לדברי הנביאים והחכמים.
ג, רבנו יונה מסכת אבות ד, ד. אפילו עבירה קלה שעשה אדם חשוב בפני אחרים.
ד, הרמב"ם ז"ל בהלכות יסודי התורה כתב תלמיד חכם שהוא בעל כעס וקטטה. וכן תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום, או משתכר בפני אחרים.
ה, מסכת אבות ד, ה. מי שעושה התורה קרדום לחפור בו.
ועוד דוגמאות רבות ישנם במקורות.
לגבי שאלת כבודו במה מכפר? יש עשרות רבות !!! של אופנים לכפר בהם. והמה מפוזרים על כל חלקי התורה, והמרכזי שבהם הוא לעשות קידוש השם, היינו לגרום שהבריות יאהבו את התורה ולומדיה. ושיפרסם או יעזור לפרסם שם השם בעולם.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א