שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 190500

לכבוד הרב שליט"א היום ראשון דחנוכה, התחלתי הלל, וטעיתי ודילגתי, מהיכן עלי לחזור? את מה שדילגתי? תבורך מפי עליון יהי רצון

תשובה

עליך לחזור על כל ההלל מתחילתו על הסדר עד סיומו.
צריך לקרוא פרקי ההלל לפי סדר הכתוב בתהלים, ואם דילג פרק וקרא אחריו, וחזר קרא מלפניו מה שדילג לא יצא. אלא צריך לחזור ולקרוא על הסדר ממקום שדילג, כי יש משמעות לסדר הפרקים. כי בצאת ישראל מספר על גאולת מצרים, לא לנו על הגלות, אהבתי ימי המשיח, אסרו חג לגוג ומגוג, אלי אתה ואודך לעתיד לבא. ואם דילג אפילו פסוק אחד יחזור לאותו פסוק וימשיך על הסדר עד סיום ההלל.
במשנה [מגילה י"ז, א] "הקורא את המגילה למפרע לא יצא". ובגמרא [שם] "תנא, וכן בהלל, וכן בקריאת שמע, ובתפלה. הלל מנלן, רבה אמר דכתיב [תהלים קי"ג, ג] ממזרח שמש עד מבואו. רב יוסף אמר [תהלים קי"ח, כ"ד] זה היום עשה השם, רב אויא אמר [תהלים קי"ג, ב] יהי שם השם מבורך, ורב נחמן בר יצחק, ואיתימא רב אחא בר יעקב, אמר מהכא [שם] מעתה ועד עולם".
וכן פסקו רבנו חננאל ז"ל ]מגילה שם], הרי"ף [מגילה שם], והרא"ש [מגילה פרק ב, סימן א], וכן פסק השלחן ערוך [תכ"ב, ו], והלבוש [שם ו], וכתב הרב דרך החיים [סימן ק, ד] "הקורא את הלל למפרע לא יצא ואם טעה ודילג פסוק אחד או כמה פסוקים ואחר כך כשאמר כמה פסוקים אחרים נזכר שטעה אין אומר אותם במקום שנזכר רק חוזר לתחלת הפסוקים שדילג ויקרא משם ולהלן כסדר".
וכתב הרב הלבוש ז"ל [סימן תכ"ב, ו] "ולא יקרא הלל למפרע, והקורא למפרע לא יצא, וסמכום [מגילה י"ז ע"א] אקרא [תהלים קי"ג, ג] ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם, כלומר כמו שהשמש הולך כסדרה ממזרח למערב ואינה הולכת למפרע, כן יהיה הילול השם יתברך כסדר ולא למפרע".
ובטעם הדבר מובא בתלמוד ירושלמי [מסכת ברכות פרק ב, הלכה ד] והובאו בדברי הגאון הרב פרי חדש ז"ל [תכ"ב, ו] שכתב "יש מן הגדולים שכתבו אפילו קרא הפרשיות למפרע שלא כסדרן לא יצא מפני שהפרשיות הולכות על הסדר, בצאת ישראל ממצרים כשנגאלו ממצרים, לא לנו השם על הגלות, אהבתי כי ישמע לימות המשיח, אסרו חג בעבותים לימות גוג, אלי אתה ואודך אלהי ארוממך לעתיד לבא, מבית מועד מצאתי כתוב. ולא דמי לדין קריאת שמע שנתבאר בסימן ס"ד [סעיף א] דבפרשיות יצא וק"ל".
ואם דילג פסוק אחד, עליו לחזור ולקראו וימשים משם על הסדר עד סיום ההלל. כפי שכתב רבנו ירוחם ז"ל, והביאו הלכה זו הרמ"א ז"ל בהגהה [תכ"ב, ו] והרב חיי אדם [כלל קי"ח, ט] ועוד.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א