שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 189430

לכבוד הרב
איפה כתוב כשמוכרים עליות לא להגיד שזה עליה חשובה או זאת פתיחה חשובה

תשובה

בספרים האחרונים הזכירו זאת בהסתמכם על דברי הגמרא [עירובין ס"ד, א] "אמר רב אחא, מאי דכתיב ורעה זונות יאבד הון, כל האומר שמועה זו נאה, וזו אינה נאה - מאבד הונה של תורה".
ועיין בשו"ת חיים ביד סימן ס"א, ושו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן ט"ז. ושו"ת דברי יציב אורח חיים סימן כ"ח.

ועיין בספר קיצור של"ה [דנ"ג ע"ד], שכתב להזהיר את המוכרים עליות ס"ת בבהכ"נ, שנוהגים לומר בפרשת עשרת הדברות וכיו"ב, שפרשה זו נאה. וכתב, שציוה הגאון מהר"ר שמואל אב"ד דפירדא שלא יכריזו כן, דמשמע שפרשה אחרת ח"ו אינה נאה. ע"ש. ועיין בספר בן יהוידע על עירובין שם,
ולמסקנא אין איסור ממש אלא בשומע הלכה פסוקה. אך לומר על איזה דרשה שהיא נאה או פסוק שיש בו ברכה מותר.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א