שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 188877

לרבלמה יש קשר בין רשעים מה שהםעושים פה בעולםואחרים מקבלים את העונש ללכתבאסונות כאלה ועוד ילדיםלמה לא כול אחד יקבל את שלו,ממש מפחיד מי מהחילוניםמבין את זה ויודע ביכלל

תשובה

הקשב ודע, את חשבונות השם יתברך בכל מקרה לגופו, אין אנחנו יודעים, אך חכמינו התוו לנו כמה כללים בסיסיים. שדרכם נוכל להבין מה מתרחש סביבינו.
א, במדרש בראשית רבתי פרשת וישב כתב "כל דמים שנשפכים בישראל אין נשפכין אלא על ידם של צדיקים שבדור שנאמר ואתה בן אדם צופה נתתיך וגו' באמרי לרשע וגו', ואתה כי הזהרת וגו' (יחזקאל ל"ג ז' - ט'), מלמד שכל ישראל ערבים זה לזה, אינן דומין אלא לספינה שנקרע בה בית, אין אומר נקרע בית בספינה אלא נקרעה הספינה כלה שנאמר חטא ישראל (יהושע ז' י"א). אם תאמר אותם ארבעים ושתים אלף שנהרגו בבקעת בנימין מפני מה נהרגו, אלא היה להם לישראל לקשור בגדיהם למעלה מארכובותיהם וילכו בכל ישראל יום א' לעגלון, יום א' ללכיש, יום א' לחברון, יום א' לירושלים וילמדו אותם בא' בשתים קודם שיתישבו בארצם, והם לא עשו כן, אלא כיון שנכנסו לארצם כל אחד ואחד הלך לכרמו ולזיתיו ואמר שלום עליך נפשי, שלא להרבות את הטורח".
המסקנא המתבקשת מהמאמר הנ"ל, כי כשמישהו מישראל חוטא, כולנו אוטומטית שותפים בעוון השם יצילנו.
ב, שכר ועונש אין בעולם הזה, אלא בעולם הבא. ומה שיש לפעמים אסונות מפחידים לא עלינו דוגמת המקרה משבת זו, הוא יתכן הן מפני שהמקטרג עומד ומקטרג על הכלל, ובכדי להשתיקו, ולסתום פיו, נפטרים צדיקים, או תינוקות השם יצילנו. ובזה הוא מסתלק מעלינו, אך יבא יום והשם יתברך יבוא חשבון עם עושי הרשע, אם בעולם הזה, אם בעולם הבא.
גם ישנו טעם שני לכך, כדי לזעזע אותנו ולעורר אותנו להרבות בתשובה ובמעשים טובים, כדי לאזן את המשקל, כי העולם נידון לפי זכויות וחובות, וכשחס ושלום המאזניים לחובה, מעוררים אותנו לתיקון המעשים.
וטעם נוסף הוא כאשר רואים בשמיים כי מגדישים את הסאה, והעוונות גוברים, ואם זה יימשך עלול לקרוא דבר הרסני לכלל חס ושלום, מיד בשמיים מגיבים כדי להוריד את סיאת העבירות ולהשוות את משקלם מול המצוות.
נתפלל כולנו כי ירחם השם יתברך עלינו ויגאלינו גאולת עולמים בקרוב אמן.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א