שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 183232

לכבוד הרב, ביקש לשאול אדם בעל מרץ ואמביציה לנושא: הרב אומר שתשב"ר יכולים להציל את המצב הקשה של עם ישראל. הרב יכול לפרט במה להתמקד בתפילה, תהילים, לימוד. ומתי (שבת/חול).

תשובה

במסכת ״כלה״ פרק ב הלכה ט, איתא ״תאנא בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם ולהפכו כמו שהיה, אלא כיוון שהקב״ה מסתכל בתינוקות של בית רבן ובתלמידי חכמים שיושבים בבתי מדרשות, מיד נהפך כעסו לרחמים, אמר אביי לרב פפא לא מתקיים העולם אלא בהבל תינוקות של בית רבן, אמר לו רב פפא ושלי ושלך מה ? אמר לו אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא״.

ובמסכת שבת קי״ט, ב . אמר רב המנונא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן, שנאמר (ירמיהו ו, י״א) שפך על עולל בחוץ. מה טעם שפך ? משום שעולל בחוץ. ואמר רב יהודה אמר רב אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן. ואמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה אין מבטלים אותם אפילו לבנין בית המקדש. וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבים אותה.

ובזוהר הקדוש ויקרא י״ז, ב. כתב שם מאמר קורע לב על החורבן, שהקדוש ברוך הוא געה בבכיה נוראה ואמר אוי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני ידידי לבין אומות העולם, ובאה השכינה הקדושה לצאת אתנו בגלות ואמרה לפניו ״הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה, אתה השם אהוב נפשי, שכל נפשי ונפש הצדיקים בני דבוקים בך, איך תרעה ותפרנס את העולם מעומק הנחל העליון שאינו נפסק ? כי מי יוריד את השפע מהעדן העליון ? איכה תרביץ בצהריים, איך תפרנס את כל הבריות בעולמך? כי כשהיינו יחד היו יורדים השפע והברכה לכולם, ואני הייתי מחלקת לכל באי עולם ומה יהיה עתה?

השיב לה, אם לא תדעי לך היפה בנשים, אם אין את מקבלת שפע הנך יפה רעיתי וטובת לב ועין, צאי לך בעקבי הצאן אלו הצדיקים שנרמסים בעקבים בגלות והם מקיימים את העולם, ״ורעי את גדיותייך״ אלו תינוקות של בית רבן, שהם יקיימו את העולם והם נותנים כח לשכינה בגלות, ומשכנות הרועים אלו הבתים שבהם הם לומדים תורה.

כמו כן בתיקוני הזוהר תיקון ה, אמר על שילוח הקן אפרוחים אלו הצעירים הלומדים תורה, או ביצים אלו תינוקות של בית רבן, שרק בגללם השכינה שורה על ישראל , והם גומים חיבור בין השם יתברל לבין השכינה, וכתב עוד בזוהר חדש בראשית י״ג, א. כי בדור האחרון יהיו צרות רבות ״ויהיו חצופים ועזי פנים,ותשתכח התורה, ואין דורש ואין מבקש, ויהיו יתומים בלי אב, בלי חכם מורה, ולא תלמיד הוגה, והמתעורר לבו בתורה יהיה נבזה וחדל אישים, וי לאותו הדור. ואין אותו הדור מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן״.

ודורשי רשומות עיין ראשית חכמה טרק גידול בנים. אמרו על הפסוק (משלי כ״ה, ט״ו) ולשון רכה תשבר גרם, הם הילדים למטה מגיל 13 ובנות למטה מבנות 12 , שלשונם רכה תשב״ר גר״ם ראשי תיבות ת׳ינוקות ש׳ל ב׳ית ר׳בן ג׳זירות ר׳עות מ׳בטלות.

ולכן הן קריאת תהלים, משניות, פסוקים שונים לשמירה, בקשת רחמים, בכל יום ובכל שעה טובים הם עד מאוד.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א